ἐσώρουχα ἢ μποῦργκες

ἀνάρτηση αὐτὴ κι ὁ διάλογος ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ δείχνουν πῶς ἔχει ἐγκλωβιστεῖ ἡ Δύση στὸ δίπολο «σαρκολατρεία ἢ ἐξισλαμισμός».

στο Παρίσι, η αριστερή υπεύθυνη για θέματα Ισότητας του Δήμου, Hélène Bidard, έκρινε πως η διαφήμιση της εταιρείας εσωρούχων Aubade, που βλέπετε στην φωτογραφία, είναι σεξιστική και απαίτησε να κατέβει το πανό από το πολυκατάστημα Galeries Lafayettes . Για να πάρει την απάντηση από την «ακροδεξιά» Μαρίν Λεπέν : «Δεν καταλαβαίνω τι το σεξιστικό βρίσκετε στο να δείχνει κανείς οπίσθια για να πουλήσει εσώρουχα ! » Ευτυχώς, ο διευθυντής των Galeries έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την feminazi πολιτικό και το πανό δεν κατέβηκε από το κατάστημα, παρά μόνο όταν ολοκληρώθηκε η διαφημιστική καμπάνια. Όταν ο αριστερός φεμινισμός έχει μετατραπεί σε ένα αυταρχικό και πουριτανικό μόρφωμα , που θυμίζει τους μουλάδες του Ιράν στα χειρότερα τους και όταν η λεγόμενη «Ακροδεξιά» υπερασπίζεται τις αξίες του Δυτικού πολιτισμού και την ελευθερία του λόγου, τότε ζήτω η Ακροδεξιά!

Εἶναι βέβαιο ὅτι παρατηρεῖται μιὰ ἀνομολόγητη συμμαχία ἀνάμεσα στὶς «φεμινίστριες» καὶ τὸ Ἰσλάμ. Οἱ φεμινίστριες, ἔχουν τὴ διπλή τους στόχευση, ἀφενὸς τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς γυναίκας ἀπὸ τὸ Ὁτιδήποτε (κρίνουν αὐτὲς βλαβερὸ γιὰ τὸ γυναικεῖο φύλο) κι ἀφετέρου / εἰδικότερα μὲ τὴν ἐναντίωσή τους στὴν πολιτισμικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ γυναικείου σώματος ὡς ἀποκλειστικὰ σεξουαλικοῦ ἀντικειμένου. Μὲ τὴ μία πλευρὰ τῆς ἀντίληψής τους, τὴ δεύτερη, συμμαχοῦν ἀθέλητα μὲ τὸ Ἰσλάμ, ποὺ ἐπίσης δὲν θέλει τέτοια ἀνήθικα πράγματα, ὅπως γιγαντιαίους κώλους στὰ κτήρια. Βέβαια, καταρχὴν οἱ φεμινίστριες δὲν εἶναι κατὰ τοῦ κατ’ ἐπιλογὴν γυναικείου σέξ, ἀλλὰ συμβαίνει νὰ ἐπηρεάζονται ἀπὸ τοὺς συμμάχου τους. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, οἱ φεμινίστριες ἀναγκάζονται νὰ ὑποχωρήσουν (ἀνομολόγητα, ἐπίσης) ὡς πρὸς τὴν πρώτη στόχευσή τους γιατὶ ἁπλούστατα τὸ Ἰσλὰμ βάζει περιορισμοὺς στὴ Γυναίκα πολὺ αὐστηρότερους ἀπὸ ὅ,τι ἡ σύγχρονη Δύση (καὶ οἱ φεμινιστὲς τὸ ξέρουν): Ὑποχρεωτικὴ κι ὄχι κατ’ ἐπιλογὴν μπούργκα, σῶμα-σεξουαλικὸ ἀντικείμενο πρὸς τέρψη μόνο τοῦ ἄντρα, πολυγαμία, γάμος στὰ 11, ὑποχρεωτικὸς καὶ μὲ ἐπιλογὴ γαμπροῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα κ.ο.κ.

Ἐπειδὴ μάλιστα ὁ φεμινισμὸς ὄντας φύσει ἀκτιβιστικὸς ἔχει καπελωθεῖ ἀπὸ τοὺς κατεξοχὴν ἀκτιβιστές, τοὺς Ἀριστερούς, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν νὰ εἶναι «ἰσλαμοφοβικοὶ ρατσιστὲς καὶ φασίστες», ὁ φεμινισμὸς ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῶν Ἀριστερῶν κάνει «δυὸ φορὲς πίσω» στὸ θέμα τῆς πρώτης στόχευσης, καὶ τῆς καταγγελίας τῶν ἰσλαμιστικῶν ἀπαγορεύσεων πρὸς τὴ Γυναίκα. Σὲ μελλοντικὸ στάδιο, οἱ φεμινιστὲς Ἀριστεροὶ θὰ παραδοθοῦν θέλοντας καὶ μὴ σὲ ὅλες τὶς ἰδεολογικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Τὸ κοινὸ σημεῖο φεμινισμοῦ καὶ «ἀκροδεξιᾶς ἀγορᾶς», ἀπ’ τὴν ἄλλη, εἶναι ὅτι μὲ τὶς θέσεις τους ἀλληλοϋποσκάπτονται καὶ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ Ἰσλάμ: Μὲ τὴν ἴδια τὴν νεοπαγανιστικὴ ἢ ἐγκοσμιοκρατική της τάση ἡ Ἀκροδεξιὰ (ἢ ἁπλὰ «Δεξιά», ὅπως προτιμοῦν νὰ τὴν ὀνομάζουν οἱ φίλοι της) ἐνδυναμώνει τὸ ρίζωμα τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Δύση, λ.χ. μὴ «παράγοντας» καινούργια παιδιά (εἴτε οἱ μαζικοδημοκράτες ἑτεροφυλόφιλοι εἴτε προφανῶς οἱ ὁμοφυλόφιλοι τὸ ποσοστὸ τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιαίτερα αὐξημένο στὴ Δύση ἐνῶ παράλληλα αὐξάνονται καὶ οἱ ἀκροδεξιοὶ ὁμοφιλόφυλοι «ἄτεκνοι παραδοσιοκρατικοί»). Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ φεμινιστές, γιὰ ἄλλους λόγους.

Ἐπίσης, ὅπως κι ὁ ἀναρτήσας ἄθελά του δείχνει, παρατηρεῖται ἕνας ἐγκλωβισμὸς μεταξὺ Ἀκροδεξιᾶς καὶ Ἰσλαμοαριστερᾶς. Ἡ ἀποθρησκειοποίηση τῆς Δύσης ὁδηγεῖ μόνο σὲ αὐτὲς τὶς δύο ἐναλλακτικές. Μὴν ξαναλέω γιὰ τὸ τί σήμανε ἡ διπλὴ ἥττα τοῦ βυζαντινοῦ κόσμου ἀπὸ Ἰσλὰμ καὶ Δύση. Ἀλλὰ ὅταν ἡ συζήτηση διεξάγεται γιὰ τὸ θέμα τοῦ σεξισμοῦ, ὅταν ἡ μόνη ἐλευθερία ποὺ διανοεῖται κάποιος εἶναι ἡ σεξουαλική, τότε οἱ θέσεις τῆς Ἀκροδεξιᾶς καὶ τῶν φιλελεύθερων φαντάζουν ὡς φιλοπορνογραφικές, κι ἔτσι ἡ «ἰσλαμοαριστερὰ» ἀγωνίζεται χωρὶς ἀντίπαλο, καὶ ἐπικρατεῖ. Καμμιὰ κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει κάνοντας σημαία της τὸ σώβρακο. Καὶ ἡ διαφήμιση μιὰ μοντέρνα σημαία εἶναι. Ἄλλο ἂν οἱ φιλοπρόσφυγες καὶ εἰδικὰ οἱ Ἀριστεροὶ δὲν ξέρουν τί τοὺς περιμένει ὅταν ἐπικρατήσει τὸ Ἰσλάμ.

Στὰ σχόλια διακρίνεται μιὰ λανθασμένη ἄποψη γιὰ τὸ ρόλο τοῦ μονοθεϊσμοῦ ὡς πρὸς τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα, ὁρισμένοι θεωροῦν τὸν μονοθεϊσμὸ ὡς ἕνα πράγμα τοῦ ὁποίου ἐκδηλώσεις ἢ στάδια εἶναι καὶ ὁ Χριστιανισμὸς καὶ τὸ Ἰσλάμ. Λανθασμένη, καταρχὰς γιατὶ ὁ «μὴ μονοθεϊσμός», ἡ πολυθεϊστικὴ κοινωνία, δὲν εἶχε ἑνιαία στάση ὡς πρὸς τὸ σῶμα: Οἱ μὲν φιλόσοφοι ἦταν λίγο-πολὺ πλατωνικοὶ καὶ ἀπεχθάνονταν τὸ σῶμα, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι, «οἱ πολλοί», ὁ ἀφιλοσόφητος ὄχλος, τὸ μόνο ποὺ λαχταροῦσε ἦταν τὸ σῶμα, δηλαδὴ σεξουαλικὰ πανηγύρια καὶ συμπόσια μὲ ἑταῖρες καὶ ἄλλους. Κατὰ συνέπεια, ὅταν οἱ φιλοσοφημένοι σύγχρονοι ἄθεοι ἐπαινοῦν τὸν μὴ μονοθεϊστικὸ πολυθεϊσμό, στὴν πραγματικότητα στρέφονται ἐναντίον τῶν φιλοσοφημένων «ἀντισωματιστῶν» πολυθεϊστῶν ἀπὸ τοὺς ὁποίους καυχῶνται αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι ἄθεοι πὼς «κατάγονται» -πράγμα ἐξαιρετικὰ παράξενο. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς, ὄργια καὶ φιλοσοφία δὲν στέκουν, οὔτε στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα (κι ὁ Ἐπίκουρος, μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του ἤθελε τὸ Λεόντιον).

Ἄφησα τελευταία τὴν πίστη τῶν φιλελεύθερων ἀναρτησάντων στὴν ρυθμιστικὴ ἱκανότητα τῆς θεᾶς Ἀγορᾶς νὰ διακανονίζει τὰ ἤθη καὶ τὴν πολιτισμικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος. Ἡ θεὰ αὐτή, μέλος τοῦ σύγχρονου πολυθεϊστικοῦ πάνθεου, πιστεύεται ἀπὸ τοὺς λάτρεις της ὅτι ὑπακούει σὲ φυσικοὺς νόμους, κι ἔτσι κάθε ρύθμιση ποὺ ἡ ἴδια κάνει εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογική. Ἐλεύθερη ἀγορά, πάντως, ὅπου οἱ πάντες ἐξίσου ἐπηρεάζουν τοὺς πάντες ἢ ὅπου οἱ διαφημίσεις εἶναι ἀντικειμενικὲς περιγραφὲς τῆς πραγματικότητας κι ὄχι ψεύδη, καὶ ὑπάρχει μιὰ οἰκονομικὴ ἰσηγορία, δὲν ὑφίσταται. Ἂν τὸ βρακὶ στὴν ἀφίσα τὸ φοροῦσε ἕνας πανάσχημος κῶλος γριᾶς, κανεὶς δὲν θὰ ἀγόραζε τὸ προϊόν. Συνεπῶς, ἡ διαφήμιση τοῦ ἐσώρουχου εἶναι ἄσχετη μὲ τὸ προϊὸν καὶ παραπληροφορεῖ, ὅπως λ.χ. ὅλες ἐκεῖνες οἱ αἰσθησιακὲς διαφημίσεις ὅπου γλύφεται τὸ παγωτὸ ἀπὸ γυναίκα κ.ο.κ. Τὴν παραπληροφόρηση αὐτὴ οἱ ὁπαδοὶ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς τὴν ἀντιλαμβάνονται, τελείως εἰλικρινά, ὡς «φυσιολογική, κι ἀντικειμενικὴ ρύθμιση».

This entry was posted in φιλελεύθεροι, Ακροδεξιά, Αναδημοσιεύσεις, Δύση, Ισλάμ, γυναίκες and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ἐσώρουχα ἢ μποῦργκες

  1. Παράθεμα: ἐσώρουχα ἢ μποῦργκες « Προδρομικός

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s