Σπασίματα στὴν Ἐλευσίνα

Ἔλαβε, λέει, ἄδεια γιὰ τέλεση θρησκευτικῶν τελετῶν στὴν Ἐλευσίνα, νεοπαγανιστικὸς σύλλογος. Καὶ κάποιοι, προφανῶς Χριστιανοί, τοὺς τὰ ἔσπασαν. Καταδικαστέα τὰ σπασίματα, ἂν καὶ ὁ ἐπίσημα ἀναγνωρισμένος φορέας τῶν αὐτοαποκαλούμενων «Ἐθνικῶν» (μιὰ χριστιανικῆς προέλευσης ὀνοματοδοσία ποὺ τὴν ἀποδέχονται) δὲν ἔβγαλε κανένα δελτίο τύπου γιὰ τὴν κατὰ 150% αὔξηση περιστατικῶν βίας σὲ βάρος θρησκευτικῶν χώρων τὸ 2017 στὴν Ἑλλάδα (ἀνακοινώθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2018), στὴν πλειονότητά τους ὀρθόδοξων λατρευτικῶν χώρων.

Τὸ ζήτημα εἶναι μὲ ποιὰ αἰτιολογία δίνεται σὲ ἀναγνωρισμένη θρησκεία ἀρχαιολογικὸς χῶρος; Δὲν ἔχουν νόμιμους εὐκτήριους οἴκους; Ἔχουν, βέβαια. Ἦταν λοιπὸν νόμιμη ἀπὸ πλευρᾶς ἀρχαιολογικῶν ὑπηρεσιῶν ἡ ἀδειοδότηση; Τί θὰ γινόταν ἐὰν σὲ κάθε ἀρχαιολογικὸ χῶρο (κι ὄχι μόνο σὲ μεγάλες πόλεις) ὅπου ὑπάρχουν ἐρείπια ἐκκλησιῶν τελοῦνταν χριστιανικὲς λειτουργίες; Τὴν ἀπάντηση τὴν ἔχουν δώσει σὲ δελτίο τύπου τους (25-5-1999): «Σταδιακή απομάκρυνση κάθε χριστιανικού κτίσματος ή κατασκευάσματος μέσα από ή σε ακτίνα 500 μέτρων από τα εθνικά μας Ιερά, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια». Μήπως ζητοῦν νὰ γκρεμιστοῦν καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ ἐρείπια ἐκκλησιῶν; Πάντως, ἐνῶ εἶναι ὁπαδοὶ τοῦ χωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας καὶ τῆς «πλήρους ἀνεξιθρησκίας» (δ. τύπου 25-5-1999), στὴν πραγματικότητα ζητοῦν ἀπὸ τὸ Κράτος νὰ ἀνεγείρει μὲ δικά του ἔξοδα βωμὸ στὴν Ἀκρόπολη (ἀφοῦ ἀναστηλώσει πλήρως ὅλα τὰ κτήριά της) γιὰ νὰ πραγματοποιοῦνται παγανιστικὲς τελετές (στὸ ἴδιο δελτίο). Αὐτὸ θυμίζει τὸν παγανιστὴ ρωμαῖο Σύμμαχο, τοῦ 4ου αἰώνα, ποὺ τάχα ζητοῦσε ἀνεξιθρησκία καὶ δυὸ σειρὲς παρακάτω, στὸ ἴδιο κείμενο, ζητοῦσε νὰ ἀποτελεῖ κρατικὴ θρησκεία ἡ ἀρχαία λατρεία· ὅπως καὶ ἄλλους ρωμαίους παγανιστὲς Συγκλητικοὺς ποὺ ἰσχυρίζονταν ἐντελῶς κωμικὰ ὅτι ἐὰν οἱ τελετὲς τῆς θρησκείας τους δὲν εἶναι κρατικὲς  καὶ κρατικὰ χρηματοδοτούμενες τότε εἶναι θεολογικὰ-μεταφυσικὰ ἀναποτελεσματικές!

Σὲ ἄλλα παλιὰ δελτία τύπου κι ἐπιστολὲς ἀποκαλοῦν τοὺς Χριστιανούς «Χατζηέλληνες» (22-1-1998). Οἱ ὁποῖοι Χριστιανοὶ εἶναι «ἀνθρωπόμορφη μάζα τοῦ Ἰεχωβά» (15-1-1998), ἀφοῦ οἱ «Ἐθνικοὶ» δὲν θὰ κάνουν κανέναν με το ζόρι «ἄνθρωπο» (1-6-1998) (ἀπὸ ζῶο ποὺ εἶναι τώρα;). Εἶναι ἐπίσης «αναλφάβητοι» (14-11-1998) -οὔτε κἂν «ὀργανικὰ ἀναλφάβητοι», πράγμα ποὺ δείχνει τὰ προβλήματα τῶν «Ἐθνικῶν» στὸ χειρισμὸ τῆς νεοελληνικῆς. Καὶ «παρανοϊκοί οπαδοί» τοῦ ἀπ. Παύλου (!)  (10-8-1998). Ἐπίσης, ὑπάρχουν «πεμπτοφαλαγγίτες του πανσλαβισμού» (22-4-1999), μιὰ ρητορικὴ ποὺ θυμίζει ἄλλες ἐποχές. Οἱ Ἕλληνες εἶναι «ΜΗ Ἰουδαῖοι (κατά την καταγωγή ή κατά την περί Θεών αντίληψη)» (4-10-1997). Τί ἀρνητικὸς ἐθνοτικὸς ὁρισμός: Οἱ Ἄγγλοι, Γερμανοί, Κινέζοι κ.λπ., ὡς «μὴ Ἰουδαῖοι» εἶναι κι αὐτοὶ Ἕλληνες; Ὁμοεθνεῖς μας, σὰν τοὺς «Ἕλληνες Ἀινοὺ» τοῦ «Δαυλοῦ»;

Ἀλλοῦ, κάνουν λόγο γιὰ «ιουδαιοχριστιανικές λάσπες» (δελτίο τύπου 13-4-1998) καὶ «Παραληρηματικά ιουδαϊκά «διδάγματα»» (7-10-1997). Ὁ χριστιανικὸς Θεὸς εἶναι «σκεπτομορφικός» καὶ «παρὰ φύσιν» (15-1-1998), ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ «βδέλλα του Ιουδαιο-Χριστιανισμού» (22-1-1998, ὅπου καὶ διαστρεβλώνουν τὰ γνωστὰ ἀναθέματα κατὰ τῶν Χριστιανῶν ποὺ πιστεύουν κι ὄχι ἁπλῶς μελετοῦν τὶς ἀρχαῖες μεταφυσικὲς ἀπόψεις, ἀπομονώνοντας τὴ γνωστὴ φράση). Σὲ πλήρη ἐναντίωση πρὸς τὰ πορίσματα τῆς τεχνοκριτικῆς ἔρευνας, ξεθάβουν ἀραχνιασμένες γερμανικὲς ἀπόψεις τοῦ 19ου αἰώνα γιὰ τὴ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ ὡς «απεικόνιση των ανθρωπίνων μομμίων» (4-8-1998).  Οἱ ταινίες ποὺ προβάλλονταν κάποτε κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα γιὰ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση, εἶναι «σινετηλεοπτικά υποπροϊόντα καθυβρίσεως της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητος» (δ.τ. 12-4-1999) γιατὶ τάχα προσβάλλουν τοὺς Ρωμαίους κατακτητὲς τῆς Μεσογείου -κατὰ τὰ ἄλλα (26-11-1997), οἱ νέοι «Ἐθνικοὶ» ἀποκαλοῦν «ρωμαιόφρονες»  ὅσους γιορτάζουν τὸν ὅσιο Νίκωνα. Εἶναι τελικὰ καλὸ ἢ κακὸ νὰ εἶσαι ἀντιρωμαῖος ἢ ρωμαιόφρονας; Καθυβρίζουν τὴν «Ἑλληνορωμαϊκὴ ἀρχαιότητα» ὁ Ἀστερὶξ κι ὁ Ὀβελίξ; Εἶναι νὰ μὴν ξέρει ὁ συγγραφέας τοῦ ἑνὸς δελτίου τύπου τί γράφει ὁ συγγραφέας τοῦ ἄλλου δελτίου. Πάντως, κατακτητὲς τῆς Ἑλλάδας εἶναι οἱ «Ἑβραιο-Χριστιανοί» (10-9-1997) καὶ οἱ «βυζαντινορωμαίοι» (22 καὶ 23-7-1997), λὲς καὶ εἰσέβαλε κάποια φυλὴ ἐξ Ἰουδαίας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὸν 4ο αἰώνα ἢ οἱ «βυζαντινορωμαῖοι» δὲν ἦταν πολιτειακὰ οἱ Ρωμαῖοι.

Καί, σὲ δυὸ δελτία τύπου, καταλήγουν: «Εμείς ορκιζόμαστε ότι κοινή θα είναι η μοίρα όλων εκείνων αλλοδαπών ή χατζηελλήνων που συμβάλλουν σήμερα στη συνέχιση του εξευτελισμού των εθνικών μας θρησκευτικών θεσμίων»  (2-4-1999). Τί ἐννοοῦν; Γιὰ μεταθανάτια κοινὴ μοίρα κάνουν λόγο; Γιὰ ἱστορικὴ μοίρα; «Στο όνομα των εθνικών μας Θεών και των ψυχών των προγόνων μας εμείς θα μαζέψουμε το γάντι της προκλήσεως από κάτω και θα λύσουμε την αλυσίδα από τα σφυρά του Άρεως. Ό, τι και αν αυτό κοστίζει ή σημαίνει» (δ. τύπου 25-5-1999). Δὲν λείπει, βέβαια, καὶ ἡ παραδοσιακὴ προτροπὴ γιὰ τσάκισμα: «Να τσακίσουμε την θεομανιακή μούμια» (6-1-1999).

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Ελλάδα, θρησκεία, κοινωνία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Σπασίματα στὴν Ἐλευσίνα

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  είδα ‘Δαυλό’ κι ενεθυμήθην τούτο:
  https://sarantakos.wordpress.com/2015/07/29/mikis90/#comment-303218
  και αναρωτήθηκα αν υπήρξε εκ μέρους του μια κάποια στροφή ή αν έμεινε στα ίδια.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τὸ ἱστολόγιο αὐτὸ δὲν θέλει καθόλου τὸν Μίκη Θεοδωράκη, τὴ μουσική του καὶ τὴν πομπώδη (πόμ…πόμ, πόμ…πόμ [στὸ ἄπειρο], σὰν τὸν ρυθμὸ τῶν τραγουδιῶν του) αὐταρέσκειά του. Σήμερα, χτές, γιὰ πάντα -Γιὰ νὰ ἐπαναλάβω μιὰ παλαιότερη δήλωσή μου.

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  ποτέ δε πέρασε απ’το μυαλό μου ότι υπήρχε περίπτωση να συμπαθείς το Μίκη..

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ναί, ἐντάξει, τὸ εἶπα γιατὶ οὔτε ἐμένα μοῦ πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό μου ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξει μυαλὰ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ τοῦ κάνουν τεμενάδες 45 χρόνια τώρα. Πάντως, ὁ Δαυλὸς μᾶς ἄφησε χρόνους.

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s