Κάθε Τελώνη καὶ Φαρισαίου

Βρίσκω πολὺ διασκεδαστικὸ τὸ νὰ ἀκούω Ἀριστεροχριστιανοὺς νὰ κάνουν κηρύγματα κατὰ τῆς ὑποκρισίας, κάθε τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ἡ προτεσταντική τους κριτικὴ διαφέρει ἀπὸ τὴν κριτικὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κηρύγματος, ὅπου ὁ ἱερέας μιλᾶ σὲ α΄ πληθυντικὸ πρόσωπο κι ὄχι γ’. Κάνουν ἀκριβῶς ὅ,τι κι ὁ Γιανναρᾶς ποὺ τοὺς ἔθιξε τὸ τοτέμ τους, τὸν (πασοκο)Ψαρουδάκη (ποὺ τὸν εἶχαν ἐκπαραθυρώσει οἱ ἴδιοι, οἱ θερμοὶ Χριστιανοὶ καὶ μὴ ὑποκριτές, ὅταν ἀποπειράθηκε νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν ἀντιδεξιὸ πολιτικαντισμό): Ἐξαιροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴν ὑποκρισία, ποὺ εἶναι σταθερὴ ἀνθρώπινη κατάσταση, ὅπως καὶ ἡ ἀντίφαση. Πάντα οἱ ἄλλοι, κάποιοι ἄλλοι, φταῖνε. Δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶς διαβαθμίσεις της. Ἀπὸ τὸ «τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμο, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής» ἕως τοὺς Φαρισαίους. Οὔτε εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθοῦν τὶς λεπτὲς ψυχολογικὲς διαβαθμίσεις, στὸ τέρμα τῶν ὁποίων βρίσκεται ἐκεῖνος ποὺ εἰλικρινὰ καὶ ἀθῶα πιστεύει ἀφελῶς ὅτι εἶναι ὄντως καλός. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι σὲ ἐποχὲς ἰδεολογικῆς σύγχυσης ὁ τύπος σώζει τὴν οὐσία κι ἄρα ἡ τήρησή του γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτική· κι ὅτι ὁ Χριστὸς παρήγγειλε νὰ τηροῦμε ὅσα λένε οἱ Φαρισαῖοι ἀλλὰ νὰ μὴν κάνουμε ὅσα κάνουν, γιατὶ ἀποσυνδέει τὴν ὀρθότητα (ἢ μή) μιᾶς ἄποψης ἀπὸ τὴν πιστὴ ἢ μὴ ἐφαρμογή της ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν διακηρύσσει -σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Μάρξ, ποὺ ἐπειδὴ διαπιστώνει ὑποκρισία στὴν ἐφαρμογὴ κάποιων ἠθικῶν κανόνων, ζητᾶ τὴν εἰλικρινὴ καὶ πλέρια κατάργησή τους, ὡς ἐπιταγῶν ποὺ δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ κανέναν. Μέσα στὴν βαριὰ μεταμοντερνιὰ ποὺ τοὺς δέρνει, ἐφευρίσκουν καὶ ἐμμέσως θέτουν χριστιανικῶς ἀνύπαρκτα ψευτοδιλήμματα, ὅπως «ἢ νηστεία καὶ τήρηση τῶν τύπων ἢ ἔμπρακτη ἀγάπη καὶ καλοσύνη», ἐνῶ ἁπλούστατα ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ κάνει καὶ τὰ δύο. Πιστοὶ στὰ ἀκτιβιστικὰ κηρύγματα τῆς μάνας τους, τῆς Ἀριστερᾶς, δὲν λαμβάνουν πρακτικὰ ὑπόψιν τὴν ἀπαξίωση ἢ μᾶλλον σχετικοποίηση τοῦ ἀγαπητικοῦ ἀκτιβισμοῦ ποὺ κάνει ὁ Παῦλος στὸν ὕμνο τῆς ἀγάπης. Γι’ αὐτὸ καὶ λ.χ. κατηγοροῦν ὡς ὑποκριτὲς καὶ μὴ καλοὺς Χριστιανοὺς ὅσους ἀρνοῦνται στὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης νὰ ἀφήνονται ἀφύλακτα καὶ διαπερατὰ τὰ σύνορα τῆς χώρας τους καὶ νὰ ἀλλάζει ἡ πληθυσμιακὴ σύνθεσή της χωρὶς πρῶτα νὰ ἀποφανθεῖ ὁ λαὸς τῆς χώρας: Γιατὶ ἡ ἀκτιβιστική τους ἀγάπη, τῶν Ἀριστεροχριστιανῶν, εἶναι τυραννία σὲ βάρος τρίτων καὶ μίσος. Φορώντας τὸ χαμόγελο τῆς εὐγένειας, ἐξαπολύουν ψυχαναγκαστικὲς καὶ ἐνοχοποιητικὲς κρίσεις σ’ ὅποιους ἐκλαμβάνουν τὶς ἐξωπραγματικὲς ἀπαιτήσεις τους ὡς ἀδιέξοδες: Τί ἀκριβῶς θὰ κερδίσει ἡ χριστιανικὴ ὑπόθεση τῆς «βοήθειας στοὺς πρόσφυγες» ἐὰν γεμίσει μία μικρούτσικη χώρα μὲ ἕνα, δύο, πέντε ἑκατομμύρια «πρόσφυγες» (καὶ κατὰ συνέπεια ἐξαφανιστεῖ ὡς χώρα) τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄλλες χῶρες ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν ἐπιπλέον πρόσφυγες; Θὰ σωθεῖ ὁ Τρίτος Κόσμος καὶ τῆς γῆς οἱ κολασμένοι ἢ ἁπλῶς θὰ ἐκλείψει ἕνα ἔθνος-κράτος; Δὲν εἶναι ἄραγε ὁλοφάνερο ὅτι δὲν εἶναι δέουσα λύση ἡ μεταφορὰ πληθυσμῶν ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ ἡ συγκέντρωσή τους σὲ ἕνα σημεῖο του, ἀλλὰ ἡ βοήθεια πρὸς τοὺς πληθυσμοὺς αὐτοὺς στὶς χῶρες τους; Ὁποιαδήποτε μαξιμαλιστικὴ χαρωπὴ τρέλα τοὺς κατέβει στὸ κεφάλι εἶναι πραγματικὸς Χριστιανισμός -ἂν τὴν ἀρνηθοῦμε, τότε δὲν εἴμαστε θερμοὶ Χριστιανοί, παρὰ χλιαροί, ὑποκριτές, συντηρητικοί, τυπολάτρες καὶ δὲν συμμαζεύεται. Μοιάζουν τῶν ἄθεων ποὺ μαξιμαλιστικὰ ζητᾶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ θεσμοθετήσει ἱέρειες, κι ἂν δὲν θεσμοθετήσει τότε εἶναι σεξιστική. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποσιωποῦν ὅσο περισσότερο μποροῦν τὶς μεγάλες διαφορὲς μεταξὺ Ἀριστερᾶς καὶ Χριστιανισμοῦ, ὥστε νὰ θολώσουν τὰ νερὰ ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπιδιώξεις μιᾶς χριστιανικῆς κοινωνίας σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἐπιδιώξεις μιᾶς ἀριστερῆς κοινωνίας –τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ μὲ βούκινο τονίζουν τὶς ἐπιφανειακὲς ὁμοιότητές τους. Γι’ αὐτὸ καὶ στὶς ἐκλογὲς κάποιοι Ἀριστεροχριστιανοὶ συντάχθηκαν μὲ αὐτὸ τὸ πράμα, τὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς εὐλογίες ἄλλων Ἀριστεροχριστιανῶν.

 

This entry was posted in Αριστερά, θρησκεία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s