Λάθη βυζαντινῶν μηχανικῶν

Ὅσοι κτίζουν τοίχους καὶ θόλους ἢ καμάρες πρέπει νὰ παρέχουν κάθε ἀσφάλεια καὶ νὰ ἔχουν τέτοια ἐμπειρία, ὥστε νὰ μὴ εἶναι σαθρὰ τὰ θεμέλια οὔτε οἱ τοῖχοι νὰ εἶναι λοξοὶ ἢ ἄνισοι. Ἂν μέσα σὲ δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ κτίσιμο τὸ κτήριο πέσει χωρὶς ἡ πτώση νὰ ὀφείλεται σὲ σεισμό (θεομηνία), ὁ ἀρχιτέκτονας πρέπει νὰ τὸ ξανακτίσει μὲ δικά του ἔξοδα. Ἐὰν τὸ ἔργο τῆς ἀνοικοδόμησης εἶναι μεγάλο καὶ τὸ κόστος ὑπερβαίνει τὴ μιὰ λίτρα χρυσοῦ (72 νομίσματα), τότε ὁ ἐργολάβος θὰ τὸ ξανακτίσει ἀμισθί, ἐνῶ ὁ ἐργοδότης θὰ τοῦ παράσχει τὶς οἰκοδομικὲς ὕλες. […] Ἐὰν βρεθοῦν κάποιοι ποὺ παραβαίνουν τὰ διατεταγμένα, θὰ ὑποβληθοῦν σὲ ραβδισμό, θὰ κουρευτοῦν ἀτιμωτικὰ καὶ θὰ ὑποστοῦν κατάσχεση τῆς περιουσίας τους.

cee35e3ef47a75d120a798c855c939a4

Οἱ τοίχους ἐργαζόμενοι καὶ θόλους ἐγχωρήγους ἢ καμάρας ἐχέτωσαν πᾶσαν ἀσφάλειαν καὶ ἐμπειρίαν, ἵνα μὴ ὁ θεμέλιος σαθρὸς γένηται ἢ τὸ κτιζόμενον λοξὸν ἢ καὶ ἄνισον. Εἰ γὰρ ἔνδοθεν τοῦ δεκάτου ἐνιαυτοῦ γένηται πτῶσις ἄνευ θεομηνίας, ὑποκείσθω ὁ κτίζων ταῦτα ἐξ ἰδίων ἀναλωμάτων. Καὶ εἰ μὲν μέγα ἐστὶ τὸ ἔργον, ὑπερβαῖνον τὴν τοῦ χρυσίου λίτραν, ὁ μὲν ἐργολάβος ὁ κτίσας τοῦτο ἀμισθὶ κτιζέτω μετὰ καὶ τῶν συγκτισάντων αὐτό, ὁ δὲ ἐργοδότης παρεχέτω τὰς ὕλας. […] Εἰ δέ τινες εὑρεθῶσι παρὰ τὰ διατεταγμένα διαπραττόμενοι, τυπτόμενοι καὶ κουρευόμενοι εἰσκομιζέσθωσαν.

Τὸ ἐπαρχικὸν βιβλίον, ἔκδ. J. Koder, Leonis Sapientis Librum Praefecti [CFHB 33], Bonn 1991, 820-827, 831-833 (22.4).

This entry was posted in Ρωμανία, βυζαντινή αρχιτεκτονική and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s