Τὸ δίκαιο τῆς κατάκτησης

Αὐτὰ τὰ «Ἡ Κοζάνη δὲν ἦταν πλειονοτικὰ ἑλληνική», μοῦ θυμίζουν τὰ «οἱ Ἕλληνες στὴν Θεσσαλονίκη ἦταν μειονότητα, ἄρα ἡ πόλη δὲν ἀπελευθερώθηκε μὰ κατακτήθηκε». Ὅμως: Εἶναι ἄλλο τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀξιολογικὰ οὐδέτερου ἐπιχειρήματος «Δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο τὸ δίκαιο τῆς βίας, τοῦ κατακτητῆ» (ποὺ παύει -ἐξυπονοεῖται!- νὰ ἰσχύει σὲ κάθε του πτυχὴ μὲ τὸν τερματισμὸ τῆς κατάκτησης), καὶ ἄλλο πράμα ἡ ἐσωτερίκευση-ἀποδοχὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς κατάκτησης. Τὸ πρῶτο μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτό. Τὸ δεύτερο εἶναι ἠθικὴ ταύτιση καὶ ἀπολογία ὑπὲρ τῶν σφαγῶν, ἐποικισμῶν κ.λπ. Εἶναι ἐν τέλει ἡ ἀντίληψη ποὺ ἐκφράζεται στὰ σουλτανικὰ φιρμάνια τοῦ 1821. Εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ νὰ λέγαμε ὅτι ἡ σημερινὴ τουρκοκρατούμενη Κύπρος εἶναι πλειονοτικὰ τουρκικὴ καὶ συνεπῶς δὲν ἔχουν κυριαρχικὰ δικαιώματα οἱ Ἕλληνες. Σφάζουμε, ἐποικίζουμε, ἀλλάζουμε τὴ πληθυσμιακὴ σύνθεση μὲ τὴ βία, καὶ ἔπειτα ἐπικαλούμαστε τὰ προϊόντα τῆς βίας ὡς βάση γιὰ συζήτηση. Ἔσφαξαν στὴ Θεσσαλονίκη, ἔφεραν Τούρκους καὶ Ἑβραίους, «μειονότητα οἱ Ἕλληνες, κανένα κυριαρχικὸ δικαίωμα πάνω της». Ἔμ, δὲν πάει ἔτσι. Ἄλλωστε ὅσοι μιλᾶνε γιὰ ἑλληνικὲς μειονότητες κατὰ κανόνα κλαῖν γοερὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ἔγιναν πλειονότητα καὶ οἱ Ἄλλοι -χάρη σὲ βίαιες ἐνέργειες- μειονότητα ἢ ἀνύπαρκτοι. Ἀλλὰ δὲν τοὺς περισσεύουν δάκρυα γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν παντοειδὴ ἐκμηδένιση ἢ περιθωριοποίηση τῶν Ἑλλήνων κ.λπ. Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά;

Μοῦ θυμίζουν ἐπίσης αὐτὰ τὰ σπαραχτικὰ τῶν δημοσιογράφων καὶ Λιάκων τοῦ ’90, ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου εἶχαν πατρίδα καὶ τὴν ἔχασαν τὸ 1922. Στὴν πραγματικότητα, οἱ Μουσουλμάνοι τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου δὲν εἶχαν πατρίδα, εἶχαν λεία. Ὅταν κάποιος αὐτοπροσδιορίζεται πεισματικὰ ἐπὶ 500 χρόνια ὡς κατακτητής (evladi fatihan), δηλώνει, ἂν δὲν τὸ ἔχουμε πάρει εἴδηση, ὅτι ἔχει δικαιώματα ποὺ πηγάζουν μόνο ἀπὸ τὴν κατάκτηση (καὶ τὸ ἐκφράζει αὐτὸ σὲ κάθε νομικὸ πλαίσιο καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο). «Κατακτητὴς» καὶ «ντόπιος» εἶναι ἀσυμβίβαστες ἔννοιες, πόσο μᾶλλον ὅταν ταυτόχρονα ζοῦν, ὑπάρχουν ἀκόμη, πληθυσμοὶ τῶν κατεκτημένων, ποὺ κι αὐτοὶ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς ὑπόδουλοι, σκλαβωμένοι. Εἶναι ἀστεῖο ἐσὺ νὰ τὸν χαρακτηρίζεις ὡς κάτι ποὺ δὲν εἶναι: γηγενή (μὲ δικαιώματα «αὐτόχθονα»), ἐνῶ αὐτὸς αὐτοπροσδιορίζεται ὡς κατακτητής, ὡς κάποιος ποὺ ὣς τὸ 1923 δὲν καταδέχτηκε νὰ ἐξισωθεῖ μὲ ἐκείνους ποὺ κάποτε κατέκτησε.

Συνεπῶς: Οἱ ἰσλαμικοὶ πληθυσμοὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο δὲν «μετρᾶνε» ὅταν ὑπολογίζουμε «τὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸν 19ο αἰώνα» καὶ τοὺς πληθυσμούς στὰ Βαλκάνια. Εἴτε θὰ υἱοθετήσουμε τὸ δίκαιο τῆς κατάκτησης, ὁπότε δὲν εἶχε σημασία ποιὸς ζοῦσε στὴ Λαμία τὸ 1821 ἀρκεῖ ποὺ τὴν κατέλαβαν οἱ Ἕλληνες καὶ «ἐκμηδένισαν» τὸ ποσοστὸ τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ -τελείως δίκαια. Εἴτε θὰ υἱοθετήσουμε τὴν ἠθικὴ ἀρχὴ (ἀπορρίπτοντας τὴν ἰσλαμικὴ-ὀθωμανικὴ αὐτοαντίληψη, καὶ τὰ ἐρντογανικὰ ἐπιχειρήματα), ὅτι ὅποιος εἶναι κατακτητὴς τὸ μόνο ποὺ τοῦ ἀξίζει εἶναι νὰ ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὰ μέρη ποὺ κατέκτησε (νὰ τερματιστεῖ ἡ κατάκτηση καὶ οἱ κάθε εἴδους συνέπειές της -καὶ ἐκεῖνες στὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση), καί, κατὰ συνέπεια, δὲν τὸν ὑπολογίζουμε ὅταν ἐξετάζουμε ποιὰ ἐθνότητα κατοικοῦσε πλειονοτικὰ στὰ μέρη ἐκεῖνα ὥστε νὰ τὰ δικαιοῦται. Τρίτη ἐπιλογὴ δὲν ὑπάρχει. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν υἱοθέτηση ἰσλαμικῶν / ἐρντογανικῶν ἀπόψεων -ἐννοῶ.

This entry was posted in 1821, Χωρίς κατηγορία and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to Τὸ δίκαιο τῆς κατάκτησης

 1. Ο/Η Μανώλης λέει:

  Καλά είσαι «άπαιχτος». Κάνω like και πάλι, και το εννοώ. Η αρχική μου ανάρτηση, για την οποία παρεξηγήθηκε και ο Ελληναράς της Κοζάνης, είχε να κάνει με τη γεωπολιτική και δημογραφική κατάσταση το 1830. Ούτε με τα δίκαια, ούτε με τις σφαγές, ούτε με τους Τούρκους. Δεν αμφισβήτησα την ιστορικότητα του Γένους σε μη απελευθερωμένες περιοχές ούτε κλαίω για τους μουσουλμάνους που έχασαν τις πατρίδες τους. Ο προβληματισμός ήταν άλλος. Και το επίδικο άλλο. Πώς τα καταφέρνετε και από το Α πάτε στο Χ, είναι απορίας άξιο και επαινετό. Μάλλον θα κόψω εισιτήριο στον Καραμπελιά..Χα χα χα1

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Καλημέρα.
   Καταρχάς, δὲν εἶπα ὅτι ἐσὺ κλαῖς γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους. Εἶπα «κατὰ κανόνα», ὑπάρχουν κι ἐξαιρέσεις. Ἀλλὰ ὁ κανόνας τυχαίνει νὰ εἶναι καὶ κυρίαρχος, καταπιεστικὸς γιὰ μερικοὺς ἀπὸ ἐμᾶς. Καὶ στὴν ἔσχατη, ἂν σὲ θεωροῦσα «Λιάκο» θὰ ἔγραφα κι ἀλλιῶς.

   Ἄντε, νὰ δεχτῶ ὅτι ἐσὺ μιλᾶς γιὰ κάτι ἄλλο. Ὅτι ἀλλοῦ τὸ πᾶς. Δεκτό. Δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ πάω ἕνα βῆμα παραπέρα τὸν προβληματισμὸ καὶ νὰ σχολιάσω τί συνεπάγεται ὅ,τι λές (ἢ κάποιος ἄλλος), εἴτε δὲν σοῦ πέρασε ἡ συνέπεια κατὰ νοῦ εἴτε θεωρεῖς ὅτι δὲν ὑπάρχει συσχέτιση; Κανονικά, ἀφοῦ ἐσὺ «δὲν ὑπονοεῖς» ὅσα λέω ἐγὼ ὅτι συνεπάγονται μερικὲς ἀπόψεις, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχεις πρόβλημα. Ἄλλες πλευρὲς τοῦ ἐπιστητοῦ!

   Συνεπῶς, τί νὰ γίνει, ὅταν ἀκούω γιὰ πληθυσμιακὲς συνθέσεις καὶ τὰ λοιπά, ἀναπόφευκτα σκέφτομαι τὶς ἱστορικὲς διεκδικήσεις Ἑλλήνων καὶ ἄλλων. Ποὺ δὲν εἶναι «παρελθόν». Δὲν λύνουμε μαθηματικὸ πρόβλημα. Οὔτε ζοῦμε σὲ ἄλλο πλανήτη ὅπου τὰ «οἱ Ἕλληνες ἦταν μειονότητα ἐκεῖ κι ἐδῶ καὶ σαπέρα» δὲν χρησιμοποιοῦνται κάθε 26/10 καὶ 25/3 καὶ κανείς (Ἕλληνες πολίτες, μάλιστα) δὲν ἀμφισβητεῖ τὴ νομιμότητα τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Θὰ ξαναπεῖς: «Κι ἐγὼ τί σχέση ἔχω;;». Ἅμα δὲν μπορεῖς νὰ δεῖς τὴ διασύνδεση, κι ἐγὼ τί φταίω;

   Αρέσει σε 1 άτομο

  • Ο/Η N λέει:

   Σε οικτίρω.Εγώ ξερώ οτι οι Έλληνες αποκαλούσαν υποτιμητικά τους άλλους Τουρκαλάδες και Γερμαναράδες κι όχι τον εαυτό τους.Είναι φρέσκο φρούτο και λέει πολλά απο μόνο του…Για τα δημογραφικά προφανώς δεν έχεις ιδέα αλλιώς η Κοζάνη θα ήταν η τελευταία που θα επέλεγες για να μπαρουφολογήσεις.Όπως και το άλλο που είπες για τη Ρωμιοσύνη.Να μιλάς για πράγματα που ξέρεις λοιπόν και να μην είσαι θύμα των γασμούλικων συμπλεγμάτων σου και της αριστερής παιδικής σου ηλικίας.Όταν μου θίγουν την πατρίδα και τους παππούδες μου με ψέμματα ,θα αντιδρώ και όποιον πάρει ο Χάρος.Αντί για εισητήριο στον Καραμπελιά -που δεν κόβει κιόλας- να δώσεις τον μισθό του ανώτερου δημοσίου υπαλλήλου και να πάρεις καναδυο βιβλία για το θέμα.Δε θα μιλούσα για τον Φουκώ και για τον Ωριγένη γιατί δεν έχω ιδέα.Για το θέμα μας όμως γνωρίζω πολλαπλώς και διαβάζω συνεχώς ότι υπάρχει και μπορώ να μιλώ βάσιμα.-

   Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s