Καθημερινὴ τρομολαγνεία

Δὲν ἐννοῶ ἐδῶ ὅτι τὸ κράτος Ἑλλάδα δὲν διαλύεται στοχευμένα καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ 2015. Οὔτε ὅτι δὲν ἀφήνονται ἀτιμώρητοι οἱ πάντες καὶ τὰ πάντα. Ἡ Ἀριστερὰ (ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὰ κατ’ ἐπάγγελμα ἀντιφασιστικὰ παραρτήματά του) βεβαίως στοχεύει στὴν ἐνθάρρυνση τοῦ μπάχαλου ὅταν θὰ ἔχει χάσει τὴν ἐξουσία, ὥστε νὰ ἐπαναλάβει τὴν κατάρρευση τοῦ 2008 μὲ τὰ καψίματα. Προθερμαίνεται γιὰ τὸ ρόλο της ὡς ἠθικοῦ ὑποκινητῆ ἐπεισοδίων, ὅπως ἔκαναν ἐπιτυχημένα τὸ MEGA καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ. Προθερμαίνονται καὶ οἱ ἀντιεξουσιαστές. Δὲν πιστεύω ὅτι ἡ Ἀριστερά ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ὅταν δὲν ὑπάρχει νόμος, τάξη καὶ τιμωρία, τότε δὲν ὑπάρχει γιὰ ὅλους καὶ ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ἀριστεροὺς-Ἀντιεξουσιαστές. Τὸ γνωρίζει πολὺ καλά, ἡ Ἀριστερά, ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπελευθερώνονται δυνάμεις ἀνομίας καὶ ἀπὸ τὴν Ἀκροδεξιὰ καὶ ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες μαφιόζους ἢ τζιχαντιστές. Αὐτὸ ὅμως κρίνεται, πάλι ἀπὸ τὴν Ἀριστερά, ὡς μιὰ πολὺ θετικὴ ἐξέλιξη γιὰ μιὰ προσεχὴ διακυβέρνηση ΝΔ. Τὸ γενικευμένο μπάχαλο (ὄχι μόνο ἀριστερό, ἀλλὰ καὶ ἀκροδεξιό – προσφυγικό) θὰ συντελέσει ἀκόμη περισσότερο στὸ νὰ ἐκνευριστεῖ σύντομα ἡ κοινωνία μὲ τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη καὶ νὰ ἔχουμε μιὰ «δεξιὰ παρένθεση».

Ἡ Καθημερινὴ ὡστόσο, ἐμφανίζει τὴν εἰκόνα μιᾶς φαιδρῆς ψευτο-νοικοκυροσύνης. Ἐνῶ ἔχει ἀποκοπεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια (ἀπὸ τὸ 2010) ἀπὸ τοὺς μικροαστοὺς καὶ «νοικοκυραίους», κάνει σὰν θεατρίνα παριστάνοντας ὅτι ἀνησυχεῖ γιὰ τὰ ἀλλεπάλληλα κρούσματα βίας, ἐπιθέσεων τοῦ Ρουβίκωνα κ.λπ. κ.λπ. Ἐννοεῖται, ὅμως, ὅτι ὅποιος εἶναι νεοφιλελεύθερος, δὲν δίνει δεκάρα τσακιστὴ γιὰ τὰ καθημερινὰ παθήματα τῶν μικροαστῶν-συντηρητικῶν οἰκογενειαρχῶν κ.ἄ., ἀφοῦ μπορεῖ νὰ εἰσάγει καὶ ἀλλόδοξους πρόσφυγες γιὰ ἀκόμη φθηνότερα μεροκάμματα. Δὲν χρειάζεται νὰ ὑπενθυμίσω τὸ ἀβυσσαλέο μίσος τῶν νεοφιλελεύθερων γιὰ τὸν τάχα ἀρνητικὸ οἰκονομικὸ ρόλο τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπιπλέον, οἱ πιὸ ἀκραῖοι ἀπὸ τοὺς νεοφιλελεύθερους εἶναι δημόσια μαχητικοὶ ἀθεϊστές, δικαιωματιστὲς καὶ μὲ σεξουαλικὲς προτιμήσεις σὰν τῶν μαχητικῶν Ἀριστερῶν, ποὺ εἶναι ὑποτιθέμενοι ἐχθροί τους. Ἡ θρησκεία, ὅταν εἶναι συμπαγὲς κοινωνικὸ φαινόμενο (κι ὄχι ὅπως στὴ Δύση), ἀποτελεῖ μιὰ τεράστια ἀπειλὴ γιὰ τὰ ἐργασιακά, κοσμοθεωρητικὰ καὶ σεξουαλικὰ βίτσια τῶν νεοφιλελεύθερων, γιατὶ συνιστᾶ μιὰ βουβὴ μὰ ὀδυνηρὴ καὶ συνεχὴ κριτικὴ στὸν βαθὺ πυρήνα τοῦ ἑαυτοῦ τους, καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει οἱ νεοφιλελεύθεροι νὰ τὴν σκοτώσουν -ὅπως καὶ οἱ Ἀριστεροί. Μόνο ἂν καταργηθεῖ ἡ κριτικὴ τῆς θρησκείας, ταυτίζεται τὸ ἠθικὸ μὲ τὸ νόμιμο, κι ἔτσι ὁ νεοφιλελεύθερος δύναται νὰ μεταβάλλει τὸ ἠθικὸ διὰ μιᾶς ἁπλῆς ψηφοφορίας στὸ κοινοβούλιο. Βέβαια, ἐννοεῖται ὅτι ἡ Καθημερινὴ δὲν εἶναι σὰν τοὺς προαναφερθέντες ἀκραίους (νεο)φιλελεύθερους. Ὡστόσο, κλαίει καὶ δερνοκοπᾶται, ἀιλί μας, μὲ τὴν ἀπαξιωτικὴ ἀναφορὰ στὰ μπάχαλα καὶ τὶς ἀριστερὲς κυβερνητικὲς ἀντιδράσεις. Καὶ στὰ σχόλια σκούζουν, λυσσᾶνε οἱ αἰωνίως ἐξαπατημένοι (ἀπὸ τὴ ΝΔ) ἐναπομείναντες συντηρητικοὶ  κι ἀντικομμουνισταὶ τῆς ΝΔ.

Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς θὰ πράξει ἕνας Μητσοτάκης, αὐτὴ ἡ μαριονέτα ἴσης εὐφυίας μὲ τὸν ΓΑΠ, γιὰ νὰ συμμαζέψει αὐτὸ ποὺ δὲν συμμαζεύεται πλέον; Θὰ κάνει ὅ,τι τὸ 2008 ὁ σημερινὸς ΠτΔ, γιὰ τοὺς ἴδιους χίλιους-δυὸ λόγους (νὰ πάρει καλὴ διαγωγὴ ἀπὸ τὸ VICE, νὰ μὴν κατηγορηθεῖ ὡς ἀκροδεξιός, νὰ ἐπιταχύνει τὴν καταστροφὴ τῶν ὀπισθοδρομικῶν μικροαστῶν κ.λπ.). Στὰ ἀνοιχτὰ σύνορα πιστεύει κι ὁ Μητσοτάκης. Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι γιὰ τὸν Μητσοτάκη οἱ «πρόσφυγες» θὰ μειώσουν τοὺς μισθοὺς ἐνῶ κατὰ τὴν Ἀριστερᾶ θὰ φέρουν τὴν Ἐπανάσταση μιὰ ὥρα ἀρχύτερα. Λὲς καὶ ἔχουμε ξεχάσει ὅτι μὲ τὸν λιγότερο «ἀνοιχτόμυαλο» Καραμανλῆ ἡ χώρα ἦταν ἀπροστάτευτη. Ἢ θὰ φυλακίσει τὸ Μητσοτὰκ 200.000 πρόσφυγες, πράκτορες, μισότρελους δικαιωματιστές, ἀντιεξουσιαστὲς καὶ λοιπούς; Μιλᾶμε γιὰ μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία μέσα στὴν κοινωνία, κι ὄχι γιὰ 5-10 παραβατικοὺς ποὺ ἀπομονώνονται ἢ τίθενται ὑπὸ ἐπιτήρηση. Δὲν χωρᾶνε οἱ φυλακές, ὁπότε ὁ πορτοφολὰς ἀφήνεται ἐλεύθερος. Θὰ διορίσει μήπως ἀστυνόμους μὲ τὰ ἀτσαλάκωτα ὑποκάμισα ὁ Μητσοτάκης ἢ πιστολέρο ποὺ πυροβολοῦν ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει; Ἢ  θὰ κάνει αὐστηρότερους τοὺς νόμους γιὰ τὴν βία τῆς καθημερινότητας; Μὲ τίποτε. Εἴπαμε, οἱ μικροαστοὶ ἐμποδίζουν τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς κοινωνίας. Ἡ Καθημερινὴ βέβαια, καλὰ κάνει τὴ δουλειά της καὶ γεμίζει τὸ μαγαζί της μὲ πονεμένους μικροαστοὺς ποὺ ἀναγνωρίζουν στὸ πρόσωπο τοῦ Κυριάκου τὸν Γ. Παπαδόπουλο ποὺ θὰ πατάξει τοὺς κομμουνιστὰς καὶ θὰ τοὺς στείλει στὶς τρύπες τους. Κορόιδα πάντα. Ὅπως κορόιδα, μεγάλα μάλιστα, εἶναι κι ἐκεῖνοι οἱ μικροαστοὶ ποὺ λοξοκοιτώντας ὀνειρεύονται χούντα (εἴτε κομματικὴ εἴτε στρατιωτική) παραβλέποντας ὄχι μόνο τὴ δημοσιοϋπαλληλοποίηση τοῦ ΕΣ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξατομίκευση-ἐκφυλισμὸ τῆς κοινωνίας. (Ἂς ἀφήσω κατὰ μέρους τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χούντα διχοτόμησε τὴν Κύπρο καὶ δὲν  τὴν ἐνσωμάτωσε στὴν Ἑλλάδα.) Ποιοὶ ἀκριβῶς φαντάροι (ἕλληνες νέοι) θὰ ὑπακούσουν στὶς διαταγὲς ἑνὸς ταξίαρχου ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία; Οἱ Ἐρντογὰν προϋποθέτουν κολλεκτιβιστικὲς κοινωνίες. Ἔχουν οἱ Νεοέλληνες τὶς ἀρετὲς τῆς μυρμηγκοφωλιᾶς καὶ τῆς μελισσοφωλιᾶς;

Ἡ χώρα σώζεται μὲ κάτι πολὺ ὀδυνηρότερο -καὶ δὲν ἐννοῶ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ τὴν Ε.Ε.

 

 

Τὸν Σαββόπουλο τὸν ἔβαλα γιὰ τὸ Μητσοτὰκ καὶ γιὰ ξεκάρφωμα. Παχειὰ λόγια, ἰδεολογικοποίηση-διαφώτιση ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τραγουδάκια τοῦ συρμοῦ. Μὴ τυχὸν δὲ διευκρινιστεῖ σὲ καμμιὰ στροφὴ ἡ κοσμοθεωρία μας.

Advertisement
This entry was posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Δεξιά, Ελλάδα and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s