ἐκλογικὲς μάζες

Ὅπως τὸ 2014-15 ἔτρωγαν σανό, ἔτσι καὶ τώρα. Θὰ ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ ἐκεῖ ἔξω, ποὺ πιστεύουν ὅτι ἅμα «μειωθεῖ ἡ γραφειοκρατία» καὶ «μειωθοῦν οἱ φόροι», θὰ ἀνοίξουν αὐτόματα κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις καὶ θὰ δημιουργηθεῖ πλοῦτος γιὰ τὸν κοσμάκη. Ὄχι ὅτι ὁ Σύριζα δὲν ἦταν πρακτικὰ τόσο νεοφιλελεύθερος ὅσο θὰ εἶναι ἡ ΝΔ, ἀλλὰ οἱ καταπιεσμένοι μισθωτοὶ ποὺ τρῶν τὸ μητσοτακικὸ σανὸ καὶ φαντάζονται πὼς θὰ γίνουν ἀφεντικὰ μιᾶς δικῆς τους πρωτοποριακῆς ἑταιρείας, λὲς καὶ ἡ καινοτομία πουλιέται στὶς λαϊκὲς ἀγορές, εἶναι γιὰ κλάματα. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὑπερβολικὰ πολλοὺς μικροϊδιοκτῆτες καὶ μικρομεσαίους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἀδύνατον αὐτοὶ ἐλλείψει σκληρῶν φόρων νὰ γίνουν ἐπιχειρηματίες καὶ βιομήχανοι, δηλαδὴ νὰ βγάλουν πολλὰ λεφτὰ κι ἔπειτα νὰ φορολογηθοῦν ὅπως συμβαίνει στὶς δυτικὲς χῶρες. Λαϊκὸς καπιταλισμὸς μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μόνο στὶς πληθυσμιακὰ μεγάλες χῶρες-ἀγορές. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ παραπάνω συνταγὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ στὴν Ἑλλάδα. Οὔτε καὶ τὸ ἀντίθετο ἔχει νόημα, οἱ σκληροὶ φόροι σὲ χώρα μικροϊδιοκτητῶν καὶ μικρομεσαίων, γιατὶ ἅμα τοὺς ζορίσεις κλείνουν τὸ μαγαζὶ-παράγκα ἢ φοροδιαφεύγουν. Ἡ νεοφιλελεύθερη συνταγὴ γιὰ ἀφανισμὸ τῶν μικρομεσαίων, τῶν μικρῶν οἰκογενειακῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς ἰδιοκτησίας τους, μπὰς καὶ φυτρώσουν μεγάλες βιομηχανίες στὶς ὁποῖες θὰ πᾶνε στανικῶς νὰ δουλέψουν οἱ προλεταριοποιημένοι μικροαστοί, ἁπλῶς ὁδήγησε στὴ φυγὴ τῶν ἀπάτριδων παιδιῶν τῶν μικρομεσαίων (τόσα χρόνια τούρκικες σειρὲς καὶ πανεπιστήμια ἐθνοφαγικά, νά ἡ πλύση ἐγκεφάλου μὲ τὰ ἀποτελέσματά της), γιατὶ «τζάμπα ἀπέκτησαν μεταπτυχιακό;», ἢ σὲ γυράδικα μὲ μισθοὺς τῶν 300-400€. Ἄλλωστε, κι οἱ ἕλληνες βιομήχανοι-μεγαλοεπιχειρηματίες στῶν ὁποίων τὶς ἑταιρεῖες θὰ συνωστίζονταν οἱ προλεταριοποιημένοι, φημίζονται γιὰ τὶς ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες τους, τὴ μεταφορὰ τῶν ἑδρῶν τους σὲ Βουλγαρία καὶ Βρετανία, καὶ τὴν ἔλλειψη πατριωτισμοῦ τύπου Ἀβέρωφ. Γενικά, ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ πρόβλημα, μόνο ποὺ οἱ ἐφαρμοζόμενες λύσεις τὴν διαλύουν ἀκόμη περισσότερο. Ὄχι ὅτι ἔχω κάτι νὰ προτείνω.

Οἱ μισθωτοὶ ἐπίδοξοι «ἐπιχειρηματίες» ποὺ βρίσκονται στὸ μητσοτακικὸ 40% θὰ ἀπογοητευθοῦν ἀπὸ τὴ ΝΔ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι νομίζουμε, παρὰ τὰ γενναῖα ξεσπάσματα τοῦ Μητσοτακισμοῦ κατὰ τοῦ κράτους, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς παρασχεθεῖ καὶ μιὰ προσωρινὴ αἴσθηση δικαιοσύνης ἢ ἱκανοποίησης τῆς μνησικακίας τους κατὰ τοῦ δημοσίου. Γιατὶ εἶναι ἄλλο πράγμα τὸ νὰ ὑποφέρουν καὶ στὸν δημόσιο, ἀριστεροπασοκικό, τομέα, κι ἐντελῶς ἄλλο ὅτι αὐτὸ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνάπτυξη. Εἰδικά, ἡ νέα γενιά, ποὺ περιμένει νὰ ζήσει κι ἀντιλαμβάνεται ὡς μόδα τὸ νὰ δηλώνει νεοφιλελεύθερη, θὰ «ἀποδράσει» σύντομα κι αὐτή, γιατὶ μεγάλωσε σὲ περιβάλλον καὶ κουλτούρα ἀντεθνική, «Ὅπου γῆς καὶ πατρίς, hakuna matata«, ποὺ ρητὰ λὲν στὰ κινούμενα σχέδια τὰ ὁποῖα βλέπω νὰ βλέπουν τὰ παιδιά. Ἡ νεοφιλελεύθερη ἢ ἡ «πατριωτικὴ» Δεξιὰ δὲν ἔχουν «οὐσία», εἶναι ἁπλῶς ἀντιαριστεροί, ἀντικομμουνισταί, καὶ τίποτε ἄλλο, ἐνῶ ἡ ἡγεσία τῆς ΝΔ ἀντίστοιχα εἶναι ἑνωμένη μόνο λόγῳ τῆς κουτάλας. Ἅμα λάχει καὶ συνεργάτες τῶν κατακτητῶν γίνονται, ἀρκεῖ «νὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὸ ΕΑΜ». Οὔτε πατριῶτες οὔτε κἂν νεοφιλελεύθεροι δὲν εἶναι. Οἱ «πατριῶτες» τοῦ 40% τῆς ΝΔ κουνᾶν τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ πηγαίνουν στὰ συλλαλητήρια ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ὁ Κυριάκος θὰ σεβαστεῖ τὶς Πρέσπες. Εἶναι ἀλήθεια ὡστόσο, ταυτόχρονα, ὅτι ἡ λαϊκιὰ Δεξιὰ πιστὴ στὴ ΝΔ κατάφερε καὶ ἄλλαξε τὴν ἀρχικὴ ἐναντίωση τῆς ΝΔ στὰ συλλαλητήρια. Δὲν μᾶς ἀρκεῖ ὅμως καθόλου αὐτὸ τὸ ἐπίτευγμα, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ υἱοθέτηση τῆς πρότασης γιὰ δημοψήφισμα, πράγμα ποὺ ποτὲ δὲν θὰ ἔκανε, καὶ δὲν θὰ τὸ κάνει, ἡ ΝΔ τοῦ Μητσοτάκη.

Κι ἐνῶ οἱ κατὰ φαντασίαν βιομήχανοι (καὶ κατὰ φαντασίαν πατριῶτες) θὰ ἀπογοητευτοῦν σύντομα, δὲν ὑπάρχει Ἀριστερά, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν σ’ αὐτήν, γιατὶ τὴν ἔκαψε ὁ Τσίπρας, ἡ Δούρου καὶ τὸ Μακεδονικό, κι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἔχει καλά, τὴ Ρένα καὶ τὸν Ἀλέξη, ποὺ ἔκαναν ὅ,τι δὲν μπόρεσε ἡ Δεξιὰ ἐπὶ 45 χρόνια. Γιὰ κάποια χρόνια ἐπιτέλους θὰ λουφάξουν, σὲ κάποιο βαθμό, τὰ τάγματα ἀσφαλείας τῆς Ἀριστερᾶς, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἥσσονος σημασίας πλέον, μὲ τόσους μαχαιροβγάλτες μετανάστες λ.χ. στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης. Καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπίσης ὁδεύει χαλαρὰ στὴν πλήρη ἐξαέρωσή του. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι κι ἡ ΝΔ θὰ ἀπαξιωθεῖ τελείως, χωρὶς νὰ καραδοκεῖ ὅπως τὸ 2012-14 ἡ Ἀριστερά.

Ὑπάρχει ὅμως ὁ «Δὲν ὑπάρχουν σύνορα (ἀπὸ ψηλά)» Βαρουφάκης (ὁ Τσίπρας ἐπισήμως διακήρυσσε ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἁπλῶς θαλάσσια σύνορα, κι ὄχι ὅτι γενικὰ δὲν ὑπάρχουν σύνορα -ἄλλο τί ἔκανε), καὶ διακηρυγμένα ἀντιχριστιανὸς (ζητᾶ οὐδετερόθρησκο Σύνταγμα καὶ κατάργηση προνομίων Ἁγίου Ὅρους) ἐκτὸς ἀπὸ δημόσια ἀντεθνικός. Αὐτὸς θὰ εἶναι πολλὲς φορὲς ἐπικινδυνότερος ἀπὸ τὸ Ποτάμι, εἴδαμε ἄλλωστε πολλοὺς «ἔξυπνους» τοῦ ἀριστεροῦ πατριωτικοῦ ἀντιμνημονιακοῦ χώρου νὰ προσχωροῦν σὲ αὐτόν, γιατὶ θὰ κόψει κρυπτονόμισμα ἢ θὰ ξεγελάσει τὰ ἁρπακτικὰ τῆς Ε.Ε. ὅπως τὸ 2015.

Τὰ ἔξυπνα ἄτομα τῆς πατριωτικῆς Δεξιᾶς: Εἴτε ἐγκλωβίστηκαν στοὺς νεοναζί, οἱ ὁποῖοι ἀφενὸς ἦταν ἕνα κόμμα ἀντιμνημονιακό, διαμαρτυρίας γιὰ τὰ κεκτημένα προνόμια δηλαδή, κι ἀφετέρου καθιστοῦσαν εὔκολη τὴν ταύτιση τοῦ πατριωτισμοῦ μὲ τὸν κατακτητικὸ κι ἀντιχριστιανικὸ ἐθνικοσοσιαλισμό -ἁπλά, ἔτυχε ἡ δίκη καὶ κόπηκε τὸ ρεῦμα, ὁριστικά. Ἀκτιβισμοὺς δὲν γουστάρουν οἱ πατριῶτες Δεξιοί, εἶναι καλοὶ μικρομεσαῖοι. Εἴτε ἐγκλωβίστηκαν στοὺς Καμμένους, καὶ τώρα στοὺς κρυφοπαγανιστές (ἂν θυμᾶμαι καλά, παλιότερα ὁ Βελόπουλος εἶχε πάει νὰ βγάλει βιβλίο ποὺ συσχέτιζε Χριστὸ [«Ἰησοῦ»] καὶ Δία, ἀλλὰ ἡ Μητροπολη Θεσσαλονίκης ἀντέδρασε, κι αὐτὸς τὸ παράχωσε), δηλαδὴ ἔχουν κάψει ὅλα τὰ ἐγκεφαλικά τους κύτταρα. Ὅταν μάλιστα ἡ ΝΔ κάνει τεμενάδες στοὺς Τούρκους (ἡ Ἴμβρος δεῖγμα συνύπαρξης Ἑλλήνων καὶ Τούρκων, εἶπε πρόσφατα ὁ Μητσοτάκης) ἢ δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὴ βίαιη ἀπώθηση τῶν «προσφύγων» καὶ τὴν ἀσφάλεια στὶς πόλεις (στόχος ἀδύνατος, δεδομένης τῆς ἀνεμπόδιστης εἰσόδου ξένων), θὰ τελειώσει κι ἡ τελευταία τους ἐλπίδα.

Γενικά, ἡ Ἑλλάδα σώζεται μόνο μὲ δύο θαύματα, καὶ ἂς μὴν πῶ πῶς ἀλλιῶς.

This entry was posted in πολιτικά, Δεξιά, Ελλάδα and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to ἐκλογικὲς μάζες

  1. Παράθεμα: Εκλογικές μάζες – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s