μετεκλογικά

42% ἀποχὴ σημαίνει ὅτι θὰ μᾶς κυβερνήσει τὸ 23%. Ἀλλὰ μόνο ὅσοι ψήφισαν ἔχουν δικαίωμα νὰ διαμαρτύρονται γι’ αὐτό.

Σύριζα: Τὸ 31% δὲν εἶναι οὔτε νίκη οὔτε ἀντοχὴ οὔτε «ξαποσταίνει καὶ ξανὰ πρὸς τὴ δόξα τραβᾶ». Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ ἀντίδραση στὶς Πρέσπες ἦταν «τοπική» (Β. Ἑλλάδα -οἱ Νότιοι ἐγγενῶς χλευάζουν τοὺς Μακεδόνες καὶ Β/Ἑλλαδίτες γιὰ τὰ δῆθεν προβλήματά τους) καὶ ἡ ἀντίδραση σὲ ἄλλα θέματα ἦταν σχετικὰ πρόσφατη (ἡ -ἐξαντικειμένου τοπική- πυρκαγιὰ στὸ Μάτι τὸ 2018), καθὼς καὶ ὅτι τὰ ἐπιδόματα ἔπεφταν βροχή (μόνο τὸ Δῶρο Χριστουγέννων δὲν δόθηκε), μόνο οἱ ὑπεραισιόδοξοι πίστευαν σὲ ἐπιστροφὴ τοῦ Σύριζα σὲ μικρὰ ποσοστὰ ἢ σὲ 25-27% . Σημασία ἔχει ἡ διαφορὰ κι ὄχι ὅτι τὸ κόμμα αὐτὸ συγκράτησε τὸν κομματικὸ στρατό του. Εἶναι ἄλλου εἴδους ἡ ἠθικὴ συντριβὴ τοῦ Σύριζα, κι αὐτὸ ἐκφράζει ἡ μεγάλη διαφορά. Εἶναι τὸ ξεβράκωμα τῆς (πλατωνικῆς) Ἰδέας ὅτι ἡ Ἀριστερὰ στὴν καθαρὴ μορφή της εἶναι κάτι τὸ οὐσιωδῶς Καλό, πέρα ἀπὸ κάθε κατοπινὴ «κατὰ λάθος διαστρέβλωσή» της. Ἡ τωρινὴ διαφορὰ ΝΔ-Σύριζα (480 χλδ) εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν διαφορὰ Σύριζα-ΝΔ τοῦ 2015 (400χλδ), ἐνῶ ἡ πρωτιὰ τῆς ΝΔ (40%) εἶναι μεγαλύτερη τοῦ Σύριζα τοῦ 2015 (34%).

ΝΔ: τὸ εὐχάριστο εἶναι ὅτι θρασύτατοι φιλελεύθεροι τῆς Δράσης καὶ οἱ ἀντεθνικοὶ ἐπιβήτορες Τσατσόπουλοι δὲν βγῆκαν βουλευτές. Αὐτὸ δείχνει ὅτι δὲν ἔχουν ἀποβλακωθεῖ ὅλοι οἱ ψηφοφόροι στὸ κόμμα αὐτό. Δὲν πιστεύω ὅτι ὁ Μητσοτάκης εἶναι ἱκανός, καὶ πιστεύω ὅτι θὰ ἐνδώσει στὶς ἀξιώσεις τῶν φιλοσορικῶν, τῶν νεοφιλελεύθερων καὶ τῶν ἀπάτριδων. Πρὸς τὸ παρόν, θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ κάνει ὅ,τι θέλει: 40% ἔχει νὰ πιάσει κόμμα ἐδῶ καὶ 10 χρόνια. Ἂν δὲν ἦταν μάλιστα ἡ τοπικὴ ἀντίδραση στὴ Β. Ἑλλάδα, ἡ διαφορὰ θὰ ἦταν μικρότερη. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει μιὰ ὑποβόσκουσα πλὴν πολὺ χαλαρὴ «πατριωτικὴ» ἐσωτερικὴ ἀντιπολίτευση στὴ ΝΔ. Δὲν τὴν θεωρῶ πατριωτική, γιατὶ ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνεις, δὲν ψηφίζει κανεὶς πατριώτης κάποιον ποὺ «θὰ σεβαστεῖ τὴ Συμφωνία». Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅταν ξεχαστεῖ ὁ Τσίπρας,  θὰ συνιστᾶ βαρίδιο γιὰ τὸν Μητσοτάκη ὁ ὄγκος ὅσων «κατὰ τὰ ἄλλα, πατριωτῶν» (sic) τὸν ψήφισαν. Ἐὰν ὁ Μητσοτάκης κάνει ἀντίστοιχα (σὲ πιὸ σοβαρὰ ζητήματα) ὅ,τι ἔκανε ὁ μπαμπάκας του, μὲ τοὺς Ἀνδριανόπουλους καὶ τοὺς Μάνους ποὺ σὲ μιὰ νύχτα διπλασίασαν τὶς τιμὲς τοῦ ψωμιοῦ καὶ τὶς βενζίνης, θὰ ξεπαλουκώσει τὸν ἀριστεροπασοκισμό, ποὺ τώρα κεῖται νεκρός. Καὶ τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι θὰ τὸ κάνει.

ΧΑ: Οἱ Ἀριστεροὶ πανηγυρίζουν γιὰ τὴν ἐξαφάνισή της, ἀλλὰ δὲν παραδέχονται ὅτι εἶναι λανθασμένη ἡ σχετικὰ πρόσφατη ἐκτίμησή τους πὼς τὰ συλλαλητήρια εἶναι φασιστικὰ-ἐθνικιστικὰ καὶ θὰ ἐνισχύσουν τὸ κόμμα αὐτό. Ἀσφαλῶς, ἡ ἐξαφάνισή της εἶναι θετικὸ γιατὶ θὰ πάψει ἀκόμη περισσότερο νὰ γίνεται πιστευτὸ τὸ ἀριστερὸ ἀφήγημα περὶ ἐθνικισμοῦ γιὰ κάθε ἐκδήλωση ἑλληνικῆς ἐθνικῆς στόχευσης. Στὴ ἔσχατη, ὁ κόσμος δὲν γουστάρει κλεομενίζουσες παννυχίδες ἔξω ἀπὸ θέατρα βλάσφημων παραστάσεων, οὔτε τάχα μου χουλιγκανικὸ ἀκτιβισμό. Οἱ ἄνθρωποι ἐξυπηρέτησαν ἐπὶ μιὰ σχεδὸν δεκαετία τὸ σχέδιο τῶν ἀριστεροφιλελεύθερων νὰ ταυτίζεται ἡ ἑλληνικὴ σημαία μὲ τὸν χιτλερισμό, καὶ ἡ κρατικὴ ἀλλὰ βίαιη ἐναντίωση στὴν λαθρομετανάστευση μὲ τὰ πογκρὸμ στὶς λαϊκὲς ἀγορές. Ἔκαναν τὴ ζημιά τὴν ὁποία ἀναμενόταν ὅτι θὰ ἔκαναν στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμή, καὶ γιὰ τὴν ὁποία προτιμήθηκαν μεθοδικὰ ἀπὸ τοὺς Ἰοὺς τῆς Ἐλευθεροτυπίας, τὴν Ἀνταρσύα καὶ τὴν Κεερφα, καὶ τώρα ἀποσύρονται. Τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν εἶναι μὴ διορθώσιμο -ἀπὸ ἄποψη χαμένου χρόνου κι εὐκαιριῶν. Ὁ πατριωτικὸς κόσμος ὅμως τοὺς ἔδειξε ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἐξαπατήσουν κανέναν μὲ τὸ νὰ πιάνουν «πρῶτο τραπέζι πίστα» στὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴ Μακεδονία. Κινήθηκε ἐνάντια στὴν Ἀριστερὰ καὶ τοὺς νεοναζί.

Βαρουφάκης: Ἡ μεγαλύτερη ζημιά. Ἡ ὑποθήκη γιὰ μιὰ σοροειδὴ ΓΑΠικοῦ τύπου συγκυβέρνηση μετὰ τὸ πιθανὸ μητσοτακικὸ Βατερλώ. Δεδομένων των φιλοσορικῶν στὴ ΝΔ (ΜΚΟ κ.λπ.), κάτι τέτοιο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ. Ἀναπόφευκτα, βέβαια, θὰ εἶχε ξεμείνει ἕνα κομμάτι φαντασιόπληκτων, ποὺ πιστεύει ἀκόμη ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε νικηθεῖ ἡ παντοδύναμη Γερμανία τοῦ 2015. Μὴν ξεχνᾶμε καὶ ὅσους «πατριῶτες» θὰ ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τὶς ἀποψάρες τοῦ ἡγέτη τους γιὰ ἑλληνοτουρκικὴ συνεργασία καὶ ἀντιεθνικισμό.

Θράκη: 3 ἢ 4 βουλευτὲς Μουσουλμάνοι ἢ τουρκόφρονες. Γιὰ ἑλληνόφρονα ἢ Πομάκο Μουσουλμάνο, κανεὶς δὲν προνόησε τίποτε. Τουλάχιστον, δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἐκβιάζουν μὲ πτώση τὴν κυβέρνηση, ὅπως μὲ τὸ Σύριζα.

«Πατριωτικὸς χῶρος»: Ἀφοῦ ὅλοι ἔπεσαν μὲ τὰ μοῦτρα στὶς εὐρωεκλογές, ξέμειναν ἀπὸ λεφτά, δὲν συνεργάζονταν ἄλλωστε καὶ ἀναμεταξύ τους, ἐνῶ ὑπῆρξαν ἑπτά (7) κόμματα ἀριστερίστικα στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές, τὰ ὁποῖα παραδόξως δὲν ξέμειναν ἀπὸ λεφτά.

This entry was posted in πολιτικά and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s