ἀνεμογεννήτριες

IMG_6385

Τοὺς λὲς ὅτι ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια ἔχει πολλὰ προβλήματα, ὅτι μόνο συμπληρωματικὰ μπορεῖ νὰ βοηθήσει, μὲ ἀποτέλεσμα τῆς συμπληρωματικότητας αὐτῆς τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ταυτόχρονη συνεχὴς λειτουργία τῶν ἐργοστασίων τῆς ΔΕΗ (τὰ ὁποῖα δῆθεν θὰ ἀντικαθιστοῦσαν καὶ θὰ ἔκλειναν οἱ ἀνεμογεννήτριες) γιὰ νὰ μὴν πέσει τὸ δίκτυο παροχῆς ἠλεκτρισμοῦ λόγῳ ἄπνοιας ἢ ὑπερβολικῆς περιστροφῆς τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Τοὺς λὲς γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διάφορες ἀνεπτυγμένες χῶρες ἔχουν χιλιάδες ἀνεμογεννήτριες κι ὅμως αὐτὲς παράγουν ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας: ἀρχίζουν τὶς θεωρίες γιὰ ἀποθήκευση τὴς αἰολικῆς ἐνέργειας, μόνο ποὺ χρειάζονται μπαταρίες. Ὅσο γιὰ τὴν ἀσχήμια ποὺ προκαλεῖται στὸ τοπίο τῶν πατεράδων τους, οὔτε ποὺ τοὺς νοιάζει. Ἐπικαλοῦνται τὸν καρκίνο στὴν περιοχή, ἐνῶ τὸ ἁπλούστερο πράγμα θὰ ἦταν νὰ ἀλλάζουν συχνότατα τὰ φίλτρα. Ὅσο γιὰ τὴν ἀνεργία μὲ τὴ ποικιλλότροπη διάλυση τῆς ΔΕΗ, οὔτε λέξη. Ὁ πολὺς κόσμος, μὲ τὴν φιλοπρόοδη παράδοση τοῦ χωριοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἐκφυλιστεῖ σὲ ἀφέλεια ἰθαγενῶν γιὰ φύκια καὶ κορδέλες, χαίρεται καὶ δὲν τὸν νοιάζει. Νομίζει ὅτι συνιστᾶ πρόοδο καὶ τζάμπα χρῆμα. Φτάνουν, μερικοί, νὰ ἀντιστρέφουν τὰ πράγματα, καὶ νὰ ἀποκαλοῦν εἰρωνικὰ «οἰκολόγους» ὅσους ἀντιστέκονται στὴν οἰκολογία τῶν εἰσαγόμενων ἀνεμογεννητριῶν καὶ τὴν πρὸς τὸ παρὸν ἐπιδοτούμενη οἰκολογία τῆς Ε.Ε. γιὰ ἀγορὰ τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Τοὺς εἶναι προτιμότερο νὰ διαλυθεῖ ἡ ΔΕΗ, ποὺ παράγει ρεῦμα γιὰ ὅλη τὴ χώρα χωρὶς δανεισμό. Ξεχνοῦν πόσο σημαντικὸ εἶναι γιὰ τὴν τουριστικὴ ἀνάπτυξη τὸ νὰ ἀνέβει κάποιος (ὀρειβατικοὶ σύλλογοι, τουρίστες κ.λπ.) στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει τὴ θέα καὶ τὴν φύση χωρὶς τὴν ὄχληση καὶ τὸν κίνδυνο τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Πράγμα ποὺ συνεπάγεται ὅτι ἡ ἀπόρριψη τῶν ἀνεμογεννητριῶν δὲν εἶναι προϊὸν ἀρνητισμοῦ ἢ χίπικης ἀφέλειας, ἀλλὰ γίνεται γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἀναίρεσης ὅλων τῶν οἰκονομικῶν κ.ἄ. πλεονεκτημάτων ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρει ἕνας οἰκολογικὸς τουρισμὸς στὴν περιοχή μας. Στὰς Εὐρώπας, ποὺ τόσο λαχταροῦν νὰ τὶς μοιάσουν οἱ «φιλοπρόοδοι», οἱ ἀνεμογεννήτριες συχνὰ τοποθετοῦνται στὴ θάλασσα καὶ ὄχι στὶς βουνοκορφές. Βέβαια, ἐκεῖ (στὴ Β. Εὐρώπη) ὑπάρχουν οἱ ἀνοιχτοὶ ὠκεανοί, μὲ τοὺς δυνατοὺς ἀνέμους, ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὰ ἑλληνικὰ βουνὰ καὶ θάλασσες.

Υ.Γ. Σὲ δυὸ ἡμέρες ἀπὸ τὴ φωτογράφιση, ἡ κατασκευὴ ἀποπερατώθηκε. Μέσα στὸ Δεκαπενταύγουστο. Τὸ κράτος δουλεύει. Ὄχι παίζουμε (μὲ τὰ λόμπυ τῶν ΑΠΕ).

This entry was posted in οικολογία and tagged . Bookmark the permalink.

12 Responses to ἀνεμογεννήτριες

 1. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  1. τὸ νόημα εἶναι ὅτι ἀφοῦ δὲν ἐπαρκοῦν οἱ ΑΕΠ, τὰ θερμοηλεκτρικὰ θὰ δουλεύουν πάντοτε. Κι ἅμα δουλεύουν πάντοτε, ἁπλὰ κάποιοι κοροϊδεύουν περὶ καθαρῆς φύσης, καὶ μᾶς φορτώνουν μὲ δάνεια γιὰ ἀγορὲς ἀνεμογεννητριῶν. Ὅσο γιὰ τὸ ὅτι δὲν σταματοῦν ποτέ, ἐντάξει τώρα. Τὸ ὅτι σταματοῦν -(ἐντὸς ἢ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν) δηλαδὴ δὲν παράγουν τόση ἐνέργεια ὥστε νὰ ἀποσυναρμολογηθοῦν τὰ θ/η εργοστάσια, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ 24ω/ἡμέρα-, δὲν τὸ ἔβγαλε κάποιος Ἕλληνας οἰκολόγος ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Εἶναι φάκτ.
  Ὅσο γιὰ τὸ 100 ἀνεμιστῆρες, ποὺ θὰ τοὺς στήσουν αὐτοὺς ὅλους (400μ. ἐλάχιστη ἀπόσταση ἀναμεταξύ τους); Καὶ εἴπαμε, Γερμανία καὶ ἄλλες χῶρες ἔχουν χιλιάδες (ὄχι 100) ἀνεμιστῆρες, δὲν καλύπτουν τὶς ἐνεργειακὲς ἀπαιτήσεις.

  2. Νὰ μειώσουν τοὺς μισθούς (τῶν ὑψηλόμισθων), καὶ νὰ στὸ πουλᾶν φθηνότερο. Τὰ καλοκαίρια τζάμπα ρεῦμα στὸ ἐξοχικὸ τοῦ ΔΕΗτζῆ (τὸ ’90), δὲν κατάλαβα γιατί.

  3. Καλὰ τώρα. Ἐργαζόμενοι τῆς ΔΕΗ ἦταν οἱ μισοὶ ἐκεῖ στὴν περιοχή, ἔβαλαν (!) τὴ ΔΕΗ νὰ τοὺς φτιάξει καινούργιο χωριὸ τὸ ’90, ἀλλὰ -βεβαίως, βεβαίως!- δὲν τὴν πίεσαν ἐπαρκῶς νὰ ἀλλάζει τὰ φίλτρα ὥστε νὰ μὴν πεθαίνουν ἀπὸ καρκίνο. Ἅμα θὲς μετακόμιση χωριοῦ + παχυλοὺς μισθοὺς + ρεῦμα στὸ ἐξοχικό (+ζεστὸ νερό), μετὰ δὲ σοῦ φταίει ὁ καρκίνος. Δὲν κατακρίνω βέβαια τοὺς ἐργαζόμενους (κι ἐμένα θὰ μάρεσαν νὰ ἔχω τέτοια προνόμια) ἀλλὰ τοὺς συνδικάλες καὶ τὶς ἡγεσίες, ποὺ προτιμοῦσαν τὸν εὔκολο δρόμο.

  Ὅσο γιὰ τὴν ἀνεργία, βέβαια, τί θὰ τοὺς κάνουμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ τώρα δουλεύουν στὴ ΔΕΗ; θὰ τοὺς κρεμάσουμε νὰ γυρίζουν ἀπὸ τὰ πτερύγια; Θὰ ἀδειάσει ὁ τόπος, καὶ ἤδη ἡ Δ. Μακεδονία ἔχει πολὺ ψηλὰ ποσοστὰ ἀνεργίας. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ θέσεις ἐργασίας στὶς ἀνεμογεννήτριες.

  4. Μόνο 500μ. ἀπόσταση ἀπὸ χωριό σου; Ἔχεις ὑπόψη ὅτι κομμάτια ἀνεμιστήρα ποὺ καταστράφηκε ξαφνικὰ ἔχουν φτάσει καὶ σὲ 400 μ. ἀπόσταση, δηλαδὴ θὰ φᾶτε καμμιὰν ὥρα κανένα πτερύγιο στὸ κεφάλι σας;
  Γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ νούμερα, βλ. Γερμανία καὶ ἄλλες χῶρες.

  5. Σὲ μᾶς ἀνέβαιναν. Τώρα πλέον, πόση αἴσθηση γαλήνης, ἡσυχίας καὶ ἀταραξίας μπορεῖς νὰ ἔχεις φτάνοντας στὴν κορυφὴ μὲ τὶς ἀνεμογεννήτριες ἀπὸ πάνω σου, δὲν παίρνω καὶ ὅρκο. Ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε πολλοὺς Ἕλληνες ὀρειβάτες δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἔρχονται (μὲ κατάλληλη διαφήμιση) ξένοι ὀρειβάτες, λ.χ. Βέλγοι, Ὀλλανδοὶ κ.λπ. ποὺ δὲν ἔχουν βουνὰ καὶ ψοφᾶνε γιὰ ὀρειβασία.

  6. Ἔ, ὅλα εἰσαγωγῆς εἶναι. Σὲ τί ἀκριβῶς θὰ καινοτομήσουν οἱ Ἕλληνες ἠλεκτρολόγοι; Κάτσε νὰ κοποῦν κι οἱ ἐπιδοτήσεις, καὶ θὰ μᾶς ἀπομείνουν τὰ τέρατα στὸ βουνὸ δίχως συντήρηση καὶ ἀπείρως ἐπικινδυνότερα.

  7. Αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα, σωστὸ βέβαια.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Χρονογραφίες,
  όταν αναφερόμαστε σε «αλπικά τοπία» και δεν έχουμε συνείδηση του τί υλικές και άυλες αξίες μπορεί να κουβαλάει αυτός ο όρος (ειδικά σε μια περιοχή όπως η Μεσόγειος) τότε όχι μόνο τα αιολικά πάρκα θα κάνουμε γαργάρα αλλά και πυρηνικά εργοστάσια θα δεχθούμε δίπλα στα σπίτια μας μεθαύριο, όταν το ανέκδοτο με την παραγόμενη από τις ανεμογεννήτριες ενέργεια μας τελειώσει.

  Προς το παρόν ας δεχθούμε να πληρώνουμε τις ανεμογεννήτριες στους λογαριασμούς της ΔΕΗ : συνολικά περίπου 100 ευρώ το τελευταίο 12μηνο υπέρ ΑΠΕ για διαμέρισμα 60 τμ με έναν άνθρωπο.

  Όσο για την επίσημη δικαιολογία της απάτης, την αγωνία για το περιβάλλον (εδώ βλέπε το παγκόσμιο κλίμα, την «αλλαγή» του αλλά και την προπαγάνδα από προφήτες σαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ και πολιτικούς τύπου Βαρουφάκη) επειδή είμαι σε θέση υπηρεσιακά να γνωρίζω τα νέα αιολικά στα σύνορα Ροδόπης-Έβρου-Βουλγαρίας θα έχουν ανεμογεννήτριες με πυλώνα 132 μ. πτερύγιο 68 μ., -άρα στο σύνολο 200 μέτρα ύψος- και συνολικό εμβαδόν σάρωσης των τριών πτερυγίων ίσο με 14.527 τετραγωνικά. Δηλαδή, πρόκειται για μια μηχανή του κιμά για οτιδήποτε πετάει με εμβαδόν 14,5 στρέμματα. Το γεγονός ότι οπτικά είναι ορατές από χιλιόμετρα δεν χωράει αμφισβήτηση. Όσον αφορά στις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα υπάρχουν εργασίες ανεξάρτητων ερευνητών στο διαδίκτυο στις οποίες ο καθένας μπορεί να ανατρέξει.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Γιῶργο,
  Στὸν Ἀντώνη θὰ ἀναφέρεσαι. Δὲν ἔκαμα λόγο γιὰ ἀλπικὰ τοπία.
  Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιος καὶ τὸ σκύλο χορτάτο καὶ τὴν πίττα ἀφάγωτη. Ὅπου πίττα διάβαζε τὸ σημερινὸ ἐπίπεδο ζωῆς.

  Ἀντώνη,
  δὲν τὰ λέει μόνο ὁ ἀρχαιοτέτοιος, ποὺ δὲν τὸν ἔχω διαβάσει ποτέ. Ὅλοι τὰ λένε.
  Ὅλα ἔχουν ἕνα τίμημα, ἀκόμα καὶ τὴ σκόνη. Στὴν ἔσχατη, φτιάχνεις δίκτυο σιδηροδρομικό, μὲ τόσα δισεκατομμύρια κέρδος, καὶ ἔρχονται ἀπὸ 40 χλμ μακριὰ κάθε μέρα οἱ ἐργαζόμενοι. Ὅλα τὰ ἄλλα μὲ τὸν καρκίνο εἶναι σκόνη στὰ μάτια.

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η koutsomili λέει:

  Αγαπητέ Αντώνη
  ένα σχόλιο για τα γκαβά πουλιά.
  Ναι όντως τα πουλιά είναι μερικές φορές γκαβά γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν τα πτερύγια που γυρίζουν και περνάνε δίπλα τους. Έτσι υπάρχει σοβαρή απειλή για τον χρυσαετό (αυτό το είδος που η παράδοσή μας λέει σταυραετό) και για πολλά είδη ακόμα. Σήμερα λοιπόν στην περιοχή της Κοζάνης προβλέπονται 36 χλμ δρόμοι στον Βούρινο, σε απάτητες κορυφές για να μπουν οι ανεμογενήτριες. Θα βιομηχανοποιήσουμε δηλαδή και τα βουνά αφού καταστρέψαμε τον κάμπο. Και τα δύο ζευγάρια του χρυσαετού που απόμειναν θα εξαφανιστούν από εκεί.
  Στην Θράκη που αναφέρθηκε προηγουμένως έχει υπολογιστεί από διδακτορική εργασία ότι σε 100 χρόνια με τα υφιστάμενα αιολικά θα εξαφανιστεί ο μαυρόγυπας, η μόνη αποικία του οποίου στα Βαλκάνια υπάρχει στην περιοχή της Δαδιάς. Έχουμε δικαίωμα να εξαφανίσουμε το είδος;
  Έχω γράψει αρκετά για το θέμα στην σελίδα https://koutsomili.wordpress.com στην ενότητα «Αιολικά και ενέργεια».
  Εντύπωση μου έκανε η αδιαφορία για το τοπίο. Θυμήθηκα ένα τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη όπου ένα ερωτευμένο ζευγάρι κοιτάζει ένα αστεράκι πάνω από το απέναντι βουνό και ορκίζεται σε αυτό αλλά το πρωί ανακαλύπτουν ότι είναι το φως από το απέναντι ραντάρ. Δυστυχώς δεν το βρήκα για να στο αφιερώσω. Αλλά σίγουρα τα φώτα που αναβοσβήνουν από τις απέναντι ανεμογενήτριες αποκλείεται να σου προκαλέσουν παρόμοια αισθήματα.
  Αφιερώνω εξαιρετικά το ποίημα του Κανέλλου Κουτσομύλη «Λογιστές»:

  Οικολόγοι είναι αυτοί
  ή λογιστές;
  Πήρανε το μερίδιο
  της κλιματικής αλλαγής
  και το μοιράσανε σε κιλοβάτ.

  Σε κάθε κορυφή
  500 τόνοι τσιμέντο
  300 τόνοι σίδερα
  και 5 χιλιόμετρα δρόμοι.

  Φαίνεται πως δεν στάθηκαν
  ποτέ
  σε άγριο φαράγγι
  να δούνε
  το πέταγμα του αετού.

  Ήρεμοι κάθονται στο γραφείο τους
  και σχεδιάζουν,
  βέβαιοι ότι αυτοί
  θα σώσουν τον πλανήτη.
  … με το αζημίωτο φυσικά.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s