ἀνεμογεννήτριες

IMG_6385

Τοὺς λὲς ὅτι ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια ἔχει πολλὰ προβλήματα, ὅτι μόνο συμπληρωματικὰ μπορεῖ νὰ βοηθήσει, μὲ ἀποτέλεσμα τῆς συμπληρωματικότητας αὐτῆς τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ταυτόχρονη συνεχὴς λειτουργία τῶν ἐργοστασίων τῆς ΔΕΗ (τὰ ὁποῖα δῆθεν θὰ ἀντικαθιστοῦσαν καὶ θὰ ἔκλειναν οἱ ἀνεμογεννήτριες) γιὰ νὰ μὴν πέσει τὸ δίκτυο παροχῆς ἠλεκτρισμοῦ λόγῳ ἄπνοιας ἢ ὑπερβολικῆς περιστροφῆς τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Τοὺς λὲς γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διάφορες ἀνεπτυγμένες χῶρες ἔχουν χιλιάδες ἀνεμογεννήτριες κι ὅμως αὐτὲς παράγουν ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας: ἀρχίζουν τὶς θεωρίες γιὰ ἀποθήκευση τὴς αἰολικῆς ἐνέργειας, μόνο ποὺ χρειάζονται μπαταρίες. Ὅσο γιὰ τὴν ἀσχήμια ποὺ προκαλεῖται στὸ τοπίο τῶν πατεράδων τους, οὔτε ποὺ τοὺς νοιάζει. Ἐπικαλοῦνται τὸν καρκίνο στὴν περιοχή, ἐνῶ τὸ ἁπλούστερο πράγμα θὰ ἦταν νὰ ἀλλάζουν συχνότατα τὰ φίλτρα. Ὅσο γιὰ τὴν ἀνεργία μὲ τὴ ποικιλλότροπη διάλυση τῆς ΔΕΗ, οὔτε λέξη. Ὁ πολὺς κόσμος, μὲ τὴν φιλοπρόοδη παράδοση τοῦ χωριοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἐκφυλιστεῖ σὲ ἀφέλεια ἰθαγενῶν γιὰ φύκια καὶ κορδέλες, χαίρεται καὶ δὲν τὸν νοιάζει. Νομίζει ὅτι συνιστᾶ πρόοδο καὶ τζάμπα χρῆμα. Φτάνουν, μερικοί, νὰ ἀντιστρέφουν τὰ πράγματα, καὶ νὰ ἀποκαλοῦν εἰρωνικὰ «οἰκολόγους» ὅσους ἀντιστέκονται στὴν οἰκολογία τῶν εἰσαγόμενων ἀνεμογεννητριῶν καὶ τὴν πρὸς τὸ παρὸν ἐπιδοτούμενη οἰκολογία τῆς Ε.Ε. γιὰ ἀγορὰ τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Τοὺς εἶναι προτιμότερο νὰ διαλυθεῖ ἡ ΔΕΗ, ποὺ παράγει ρεῦμα γιὰ ὅλη τὴ χώρα χωρὶς δανεισμό. Ξεχνοῦν πόσο σημαντικὸ εἶναι γιὰ τὴν τουριστικὴ ἀνάπτυξη τὸ νὰ ἀνέβει κάποιος (ὀρειβατικοὶ σύλλογοι, τουρίστες κ.λπ.) στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει τὴ θέα καὶ τὴν φύση χωρὶς τὴν ὄχληση καὶ τὸν κίνδυνο τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Πράγμα ποὺ συνεπάγεται ὅτι ἡ ἀπόρριψη τῶν ἀνεμογεννητριῶν δὲν εἶναι προϊὸν ἀρνητισμοῦ ἢ χίπικης ἀφέλειας, ἀλλὰ γίνεται γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἀναίρεσης ὅλων τῶν οἰκονομικῶν κ.ἄ. πλεονεκτημάτων ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρει ἕνας οἰκολογικὸς τουρισμὸς στὴν περιοχή μας. Στὰς Εὐρώπας, ποὺ τόσο λαχταροῦν νὰ τὶς μοιάσουν οἱ «φιλοπρόοδοι», οἱ ἀνεμογεννήτριες συχνὰ τοποθετοῦνται στὴ θάλασσα καὶ ὄχι στὶς βουνοκορφές. Βέβαια, ἐκεῖ (στὴ Β. Εὐρώπη) ὑπάρχουν οἱ ἀνοιχτοὶ ὠκεανοί, μὲ τοὺς δυνατοὺς ἀνέμους, ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὰ ἑλληνικὰ βουνὰ καὶ θάλασσες.

Υ.Γ. Σὲ δυὸ ἡμέρες ἀπὸ τὴ φωτογράφιση, ἡ κατασκευὴ ἀποπερατώθηκε. Μέσα στὸ Δεκαπενταύγουστο. Τὸ κράτος δουλεύει. Ὄχι παίζουμε (μὲ τὰ λόμπυ τῶν ΑΠΕ).

This entry was posted in οικολογία and tagged . Bookmark the permalink.

11 Responses to ἀνεμογεννήτριες

 1. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Φοβερό επίπεδο κι επιχειρήματα, καταλαβαίνει κάποιος ότι χαζεύετε.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  1. τὸ νόημα εἶναι ὅτι ἀφοῦ δὲν ἐπαρκοῦν οἱ ΑΕΠ, τὰ θερμοηλεκτρικὰ θὰ δουλεύουν πάντοτε. Κι ἅμα δουλεύουν πάντοτε, ἁπλὰ κάποιοι κοροϊδεύουν περὶ καθαρῆς φύσης, καὶ μᾶς φορτώνουν μὲ δάνεια γιὰ ἀγορὲς ἀνεμογεννητριῶν. Ὅσο γιὰ τὸ ὅτι δὲν σταματοῦν ποτέ, ἐντάξει τώρα. Τὸ ὅτι σταματοῦν -(ἐντὸς ἢ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν) δηλαδὴ δὲν παράγουν τόση ἐνέργεια ὥστε νὰ ἀποσυναρμολογηθοῦν τὰ θ/η εργοστάσια, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ 24ω/ἡμέρα-, δὲν τὸ ἔβγαλε κάποιος Ἕλληνας οἰκολόγος ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Εἶναι φάκτ.
  Ὅσο γιὰ τὸ 100 ἀνεμιστῆρες, ποὺ θὰ τοὺς στήσουν αὐτοὺς ὅλους (400μ. ἐλάχιστη ἀπόσταση ἀναμεταξύ τους); Καὶ εἴπαμε, Γερμανία καὶ ἄλλες χῶρες ἔχουν χιλιάδες (ὄχι 100) ἀνεμιστῆρες, δὲν καλύπτουν τὶς ἐνεργειακὲς ἀπαιτήσεις.

  2. Νὰ μειώσουν τοὺς μισθούς (τῶν ὑψηλόμισθων), καὶ νὰ στὸ πουλᾶν φθηνότερο. Τὰ καλοκαίρια τζάμπα ρεῦμα στὸ ἐξοχικὸ τοῦ ΔΕΗτζῆ (τὸ ’90), δὲν κατάλαβα γιατί.

  3. Καλὰ τώρα. Ἐργαζόμενοι τῆς ΔΕΗ ἦταν οἱ μισοὶ ἐκεῖ στὴν περιοχή, ἔβαλαν (!) τὴ ΔΕΗ νὰ τοὺς φτιάξει καινούργιο χωριὸ τὸ ’90, ἀλλὰ -βεβαίως, βεβαίως!- δὲν τὴν πίεσαν ἐπαρκῶς νὰ ἀλλάζει τὰ φίλτρα ὥστε νὰ μὴν πεθαίνουν ἀπὸ καρκίνο. Ἅμα θὲς μετακόμιση χωριοῦ + παχυλοὺς μισθοὺς + ρεῦμα στὸ ἐξοχικό (+ζεστὸ νερό), μετὰ δὲ σοῦ φταίει ὁ καρκίνος. Δὲν κατακρίνω βέβαια τοὺς ἐργαζόμενους (κι ἐμένα θὰ μάρεσαν νὰ ἔχω τέτοια προνόμια) ἀλλὰ τοὺς συνδικάλες καὶ τὶς ἡγεσίες, ποὺ προτιμοῦσαν τὸν εὔκολο δρόμο.

  Ὅσο γιὰ τὴν ἀνεργία, βέβαια, τί θὰ τοὺς κάνουμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ τώρα δουλεύουν στὴ ΔΕΗ; θὰ τοὺς κρεμάσουμε νὰ γυρίζουν ἀπὸ τὰ πτερύγια; Θὰ ἀδειάσει ὁ τόπος, καὶ ἤδη ἡ Δ. Μακεδονία ἔχει πολὺ ψηλὰ ποσοστὰ ἀνεργίας. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ θέσεις ἐργασίας στὶς ἀνεμογεννήτριες.

  4. Μόνο 500μ. ἀπόσταση ἀπὸ χωριό σου; Ἔχεις ὑπόψη ὅτι κομμάτια ἀνεμιστήρα ποὺ καταστράφηκε ξαφνικὰ ἔχουν φτάσει καὶ σὲ 400 μ. ἀπόσταση, δηλαδὴ θὰ φᾶτε καμμιὰν ὥρα κανένα πτερύγιο στὸ κεφάλι σας;
  Γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ νούμερα, βλ. Γερμανία καὶ ἄλλες χῶρες.

  5. Σὲ μᾶς ἀνέβαιναν. Τώρα πλέον, πόση αἴσθηση γαλήνης, ἡσυχίας καὶ ἀταραξίας μπορεῖς νὰ ἔχεις φτάνοντας στὴν κορυφὴ μὲ τὶς ἀνεμογεννήτριες ἀπὸ πάνω σου, δὲν παίρνω καὶ ὅρκο. Ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε πολλοὺς Ἕλληνες ὀρειβάτες δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἔρχονται (μὲ κατάλληλη διαφήμιση) ξένοι ὀρειβάτες, λ.χ. Βέλγοι, Ὀλλανδοὶ κ.λπ. ποὺ δὲν ἔχουν βουνὰ καὶ ψοφᾶνε γιὰ ὀρειβασία.

  6. Ἔ, ὅλα εἰσαγωγῆς εἶναι. Σὲ τί ἀκριβῶς θὰ καινοτομήσουν οἱ Ἕλληνες ἠλεκτρολόγοι; Κάτσε νὰ κοποῦν κι οἱ ἐπιδοτήσεις, καὶ θὰ μᾶς ἀπομείνουν τὰ τέρατα στὸ βουνὸ δίχως συντήρηση καὶ ἀπείρως ἐπικινδυνότερα.

  7. Αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα, σωστὸ βέβαια.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Χρονογραφίες,
  όταν αναφερόμαστε σε «αλπικά τοπία» και δεν έχουμε συνείδηση του τί υλικές και άυλες αξίες μπορεί να κουβαλάει αυτός ο όρος (ειδικά σε μια περιοχή όπως η Μεσόγειος) τότε όχι μόνο τα αιολικά πάρκα θα κάνουμε γαργάρα αλλά και πυρηνικά εργοστάσια θα δεχθούμε δίπλα στα σπίτια μας μεθαύριο, όταν το ανέκδοτο με την παραγόμενη από τις ανεμογεννήτριες ενέργεια μας τελειώσει.

  Προς το παρόν ας δεχθούμε να πληρώνουμε τις ανεμογεννήτριες στους λογαριασμούς της ΔΕΗ : συνολικά περίπου 100 ευρώ το τελευταίο 12μηνο υπέρ ΑΠΕ για διαμέρισμα 60 τμ με έναν άνθρωπο.

  Όσο για την επίσημη δικαιολογία της απάτης, την αγωνία για το περιβάλλον (εδώ βλέπε το παγκόσμιο κλίμα, την «αλλαγή» του αλλά και την προπαγάνδα από προφήτες σαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ και πολιτικούς τύπου Βαρουφάκη) επειδή είμαι σε θέση υπηρεσιακά να γνωρίζω τα νέα αιολικά στα σύνορα Ροδόπης-Έβρου-Βουλγαρίας θα έχουν ανεμογεννήτριες με πυλώνα 132 μ. πτερύγιο 68 μ., -άρα στο σύνολο 200 μέτρα ύψος- και συνολικό εμβαδόν σάρωσης των τριών πτερυγίων ίσο με 14.527 τετραγωνικά. Δηλαδή, πρόκειται για μια μηχανή του κιμά για οτιδήποτε πετάει με εμβαδόν 14,5 στρέμματα. Το γεγονός ότι οπτικά είναι ορατές από χιλιόμετρα δεν χωράει αμφισβήτηση. Όσον αφορά στις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα υπάρχουν εργασίες ανεξάρτητων ερευνητών στο διαδίκτυο στις οποίες ο καθένας μπορεί να ανατρέξει.

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Γιῶργο,
  Στὸν Ἀντώνη θὰ ἀναφέρεσαι. Δὲν ἔκαμα λόγο γιὰ ἀλπικὰ τοπία.
  Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιος καὶ τὸ σκύλο χορτάτο καὶ τὴν πίττα ἀφάγωτη. Ὅπου πίττα διάβαζε τὸ σημερινὸ ἐπίπεδο ζωῆς.

  Ἀντώνη,
  δὲν τὰ λέει μόνο ὁ ἀρχαιοτέτοιος, ποὺ δὲν τὸν ἔχω διαβάσει ποτέ. Ὅλοι τὰ λένε.
  Ὅλα ἔχουν ἕνα τίμημα, ἀκόμα καὶ τὴ σκόνη. Στὴν ἔσχατη, φτιάχνεις δίκτυο σιδηροδρομικό, μὲ τόσα δισεκατομμύρια κέρδος, καὶ ἔρχονται ἀπὸ 40 χλμ μακριὰ κάθε μέρα οἱ ἐργαζόμενοι. Ὅλα τὰ ἄλλα μὲ τὸν καρκίνο εἶναι σκόνη στὰ μάτια.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Δὲν ἔχεις ἀπαντήσει σὲ μιὰ σειρὰ θεμάτων, ἀπὸ τὰ πιὸ πεζὰ ὅπως ἡ ἀνεργία ἕως τὰ πιὸ σοβαρά (ἀνεπτυγμένες χῶρες ποὺ ἔχουν χιλιάδες ἀνεμογεννήτριες κι ὅμως μικρὸ ποσοστὸ παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ ἀπὸ αὐτές).
   Ὅλα αὐτὰ τὰ «ἔργα» γίνονται σὲ γῆ τοῦ κράτους, ἐνάντια στὸν τουρισμό (βλ. παραπάνω) ποὺ θὰ ἔδινε θέσεις ἐργασίας (ξενῶνες, καταφύγια κ.λπ.) στὰ ὀρεινὰ χωριά, καὶ εἶναι ἐπιδοτούμενα, δηλαδὴ καπιταλιστικὸς σοβιετισμὸς τῆς μαμᾶς Ε.Ε. (νά οἱ Κνίτες ποὺ ψάχνεις). Τὰ πληρώνεις στὸ λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ, φαντάσου πόσα θὰ πληρώνεις γιὰ τὶς ΑΠΕ ὅταν πάψουν νὰ ἐπιδοτοῦνται ὅταν μὲ τὸ καλὸ ψοφήσει ἡ Γερμανία-Ε.Ε.
   Γιὰ τὸν καρκίνο, σοῦ εἶπα.
   Τὰ πουλάκια κυριολεκτικὰ ἐξολοθρεύονται (μὲ τόσο μεγάλα πτερύγια καὶ τόσες δεκάδες χιλιάδες ἀνεμογεννήτριες ποὺ χρειάζονται). Βάλε μὲ τὸ νοῦ σου τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὰ κουνούπια καὶ τὰ λοιπά.
   Δὲν ἔχουμε ὄφελος μὲ τὶς ἀνεμογεννήτριες, γιατὶ ἁπλούστατα ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ, οὔτε γιὰ ἀρχή, τὰ μισὰ ἢ τὸ 1/4 τῶν καρκινογόνων ἐργοστασίων. Πρέπει πάντα νὰ εἶναι ἐκεῖ, σὲ ἑτοιμότητα. Θὰ τὰ πληρώνουμε «μὴ τυχόν». Θὰ πληρώνουμε τζάμπα γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ ἕνα μπουρίνι ἢ ἀνεμοστρόβιλος περάσει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ κάνει λίμπα.
   Τώρα μὲ τὸν ἐθνικό μας κατασκευαστή, καὶ μόνο ποὺ λὲς τὸ ὄνομά του, καταλαβαίνεις τί θὰ πεῖ λόμπυ. Καὶ πέριξ αὐτοῦ διάφορα λιγούρια τεχνικὰ γραφεῖα καὶ τάχα καινοτόμοι ἠλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι. Καὶ τσιμέντο ἄφθονο, ἔτσι (100τόνοι γιὰ ἕναν ἀνεμιστήρα)

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ντάξει, τὸ ξέρουμε ὅτι φταῖνε οἱ κομμουνισταί, τώρα πᾶμε παρακάτω. Θὰ τοὺς ἀπολύσεις (μἐ ἐθελούσια, δηλαδὴ θὰ τοὺς χρυσοπληρώσεις); Οἰκονομικίστικα κριτήρια καὶ νεοφιλελευθερισμὸς εἶναι καλὰ γιὰ χῶρες ποὺ ἐλέγχουν τὸ διεθνὲς ἐμπόριο.

  Ἐπειδὴ ὁ Φωτόπουλος ἢ ἡ Χιονάτη δὲν ἔκαναν «τόσα χρόνια» λόγο γιὰ ὀρεινὸ τουρισμό, δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ζητούμενο ἢ ἐφικτό. Κρὰ κάνει ὅλος ὁ κόσμος (κι οἱ ὀρειβάτες συνήθως εἶναι πλούσιοι) γιὰ κάτι τέτοια. Ἐμεῖς θὰ τοὺς πετάξουμε στὴ μάπα τὸν ἀνεμιστήρα καὶ τὰ σκοτωμένα πουλιά.

  Ἐσύ, νὰ τὸ ψάξεις. Στὴ Γερμανία μὲ 30.518 ἀνεμογεννήτριες (https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/) μόνο 17,3% παραγωγῆς ἐνέργειας προέρχεται ἀπὸ τὸν ἄνεμο. (https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/paragraph_text_image/public/paragraphs/images/fig3-share-energy-sources-gross-german-power-production-2018.png?itok=8ETbTihz – κατ’ ἄλλους 20,4%). Καὶ νὰ φανταστεῖς ὅτι ἔχουν καὶ πυρηνικά, καὶ φυσικὰ κάρβουνο. Στὸν πισινό τους νὰ βάλουν οἱ Γερμανοὶ ἀνεμογεννήτρια νὰ γυρίζει μὲ τὰ ἀέρια τοῦ ἐντέρου, τὸ παραμύθι τῆς αἰολικῆς δὲν πείθει.

  Κολοκύθια μὲ ρίγανη, δηλαδή, ποὺ θὰ γεμίσουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ ἀνεμιστῆρες γιὰ νὰ δηλώσουμε «οἰκολόγοι» καὶ «ἀντιπασόκ»

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Δὲν ἀπαντᾶς, νὰ τοὺς ἀπολύσουν; Νὰ εἶχε διαλυθεῖ ἀπὸ τὸ ’90 ἡ περιοχή;
  Ἐγώ, σοῦ ἔχω ἀπαντήσει καὶ τί θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε γίνει καὶ ποιὸς φταίει. Διάβασε παραπάνω.
  Σιγὰ τὰ ἀπρόσιτα στοὺς ὀρειβάτες Ἰμαλάια τῶν 1.600 μ., στὸν Ὄλυμπο καὶ τὸν Ἄθωνα ἀνεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα κόσμος. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ στὰ βουνὰ τῆς Δ. Μακεδονίας.
  Παλιόχορτα; Γελᾶμε τώρα, διάβασε γιὰ τὰ φυτὰ τῶν περιοχῶν. Νὰ ὑποθέσω ὅτι ὅταν μαζεύουν ὅ,τι βροῦν οἱ ἀλλοδαποί, δὲν στεναχωριέσαι γιὰ κάτι παλιόχορτα, ἔχουμε εἰσαγωγῆς (ἐλεύθερη ἀγορά).

  Μὴν κολλᾶς μὲ τὸ ἀπόλυτο μέγεθος, γιατὶ αὐτὸ ἀφορᾶ τὴ Γερμανία, ποὺ κατασκευάζει τὰ πάντα. Μὲ τὸ ποσοστὸ θὰ ἔπρεπε νὰ κολλήσεις, ποὺ διαψεύδει τελείως τὶς προσδοκίες γιὰ μιὰ «ἀξιοπρεπή», ἔστω, ἀντικατάσταση τοῦ λιγνίτη ἀπὸ τὴν αἰολική.
  Καὶ πάλι, βέβαια, πέρα ἀπὸ τὸν παράγοντα «οἰκονομικὴ-κατασκευαστικὴ ὑπερδύναμη Ἑλλάς» (γιὰ τὶς χιλιάδες α/γ), ἀγνοεῖς τὸ πρόσθετο κόστος γιὰ τὴ συντήρηση τῶν θ/η ἐργοστασίων γιὰ ὥρα ἀνάγκης, ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο σπάνια.
  Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖς, στὰ 1.600 μ. φυσᾶ διαρκῶς ὁ Ἒλ Νίνιο, ὁπότε ἄδικα χολοσκάω μήπως δὲν γυρίζει τὸ τέρας. Σὰ νὰ λέμε, χρειάζομαι καὶ γκόμενα γιὰ ὅταν δὲν εἶναι διαθέσιμη ἡ σύζυγος. Καὶ συντηρῶ δύο γυναῖκες. Τόσο οἰκονομικά.
  Τραγικό.

  Μου αρέσει!

 7. Ο/Η koutsomili λέει:

  Αγαπητέ Αντώνη
  ένα σχόλιο για τα γκαβά πουλιά.
  Ναι όντως τα πουλιά είναι μερικές φορές γκαβά γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν τα πτερύγια που γυρίζουν και περνάνε δίπλα τους. Έτσι υπάρχει σοβαρή απειλή για τον χρυσαετό (αυτό το είδος που η παράδοσή μας λέει σταυραετό) και για πολλά είδη ακόμα. Σήμερα λοιπόν στην περιοχή της Κοζάνης προβλέπονται 36 χλμ δρόμοι στον Βούρινο, σε απάτητες κορυφές για να μπουν οι ανεμογενήτριες. Θα βιομηχανοποιήσουμε δηλαδή και τα βουνά αφού καταστρέψαμε τον κάμπο. Και τα δύο ζευγάρια του χρυσαετού που απόμειναν θα εξαφανιστούν από εκεί.
  Στην Θράκη που αναφέρθηκε προηγουμένως έχει υπολογιστεί από διδακτορική εργασία ότι σε 100 χρόνια με τα υφιστάμενα αιολικά θα εξαφανιστεί ο μαυρόγυπας, η μόνη αποικία του οποίου στα Βαλκάνια υπάρχει στην περιοχή της Δαδιάς. Έχουμε δικαίωμα να εξαφανίσουμε το είδος;
  Έχω γράψει αρκετά για το θέμα στην σελίδα https://koutsomili.wordpress.com στην ενότητα «Αιολικά και ενέργεια».
  Εντύπωση μου έκανε η αδιαφορία για το τοπίο. Θυμήθηκα ένα τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη όπου ένα ερωτευμένο ζευγάρι κοιτάζει ένα αστεράκι πάνω από το απέναντι βουνό και ορκίζεται σε αυτό αλλά το πρωί ανακαλύπτουν ότι είναι το φως από το απέναντι ραντάρ. Δυστυχώς δεν το βρήκα για να στο αφιερώσω. Αλλά σίγουρα τα φώτα που αναβοσβήνουν από τις απέναντι ανεμογενήτριες αποκλείεται να σου προκαλέσουν παρόμοια αισθήματα.
  Αφιερώνω εξαιρετικά το ποίημα του Κανέλλου Κουτσομύλη «Λογιστές»:

  Οικολόγοι είναι αυτοί
  ή λογιστές;
  Πήρανε το μερίδιο
  της κλιματικής αλλαγής
  και το μοιράσανε σε κιλοβάτ.

  Σε κάθε κορυφή
  500 τόνοι τσιμέντο
  300 τόνοι σίδερα
  και 5 χιλιόμετρα δρόμοι.

  Φαίνεται πως δεν στάθηκαν
  ποτέ
  σε άγριο φαράγγι
  να δούνε
  το πέταγμα του αετού.

  Ήρεμοι κάθονται στο γραφείο τους
  και σχεδιάζουν,
  βέβαιοι ότι αυτοί
  θα σώσουν τον πλανήτη.
  … με το αζημίωτο φυσικά.

  Μου αρέσει!

 8. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Βασικά, ὁ κομμουνισμὸς δὲν ἔχει οἰκολογικὲς ἀνησυχίες, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, θέλει νὰ ἐκβιομηχανιστεῖ-προλεταριοποιηθεῖ ἡ φύση καὶ ἡ ἀνθρωπότητα, ἀντίστοιχα, ὡς προϋπόθεση γιὰ τὸ σοσιαλισμό. Μόνο ἀπὸ σκοπιὰ ἀντικαπιταλιστικὴ δὲν θέλει τὴν ἀνάπτυξη (δηλαδή, ποιὸς κάνει κουμάντο), ἀλλὰ πάλι κάνει λάθος (ἡ ΟΑΚΚΕ εἶναι μαρξικὰ σωστότερη ἀπὸ τὸ ΚΚΕ), ἀφοῦ δίχως προλεταριοποίηση δὲν θὰ ὑπάρξει ἐπανάσταση, καὶ φυσικὰ ἡ προλεταριοποίηση δὲν θὰ γίνει στὰ ἐργοστάσια ἑνὸς ἤδη σοσιαλιστικοῦ πλανήτη ἀλλὰ ἤδη θὰ ἔχει γίνει ἀπὸ τοὺς καπιταλιστές.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s