ρούσικος πατριωτισμός

Ἡ φράση ἀπὸ τὸν Μακρυγιάννη. Δὲν ξέρω πόσο ἐκτιμᾶτε τοὺς σοῦπερ συμμάχους μας τῆς Δύσης, ποὺ κι αὐτοὶ τσακίζουν τὴν Τουρκία. Ἀλλὰ ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς τῶν Ρώσων καλὰ κρατεῖ. Πούλμαν πάνω στὰ πούλμαν Ὀρθόδοξων τοῦ 6% (τοὺς μόνους Ρώσους ποὺ ἐκτιμῶ -ὄχι αὐτοὺς τῆς Χαλκιδικῆς), στὴν οὐρὰ γιὰ προσκύνημα σὲ γνωστὸ μοναστήρι. Καὶ ὣς ἐδῶ καλά. Μὲ τὶς μαντῆλες τῶν Ρωσίδων δὲν ἔχω πρόβλημα, οὔτε καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἐπιδεικτικὰ εὐσεβή τους. Καθένας λαὸς ὅπως νοιώθει καὶ ὅπως ἐκφράζεται. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς ἴδιας ψυχοσύνθεσης. Ἂς στέκονται ὄρθιοι καὶ χωρὶς καρέκλες πολλὲς ὧρες στὶς Κυριακές -πάντως, γιὰ νὰ γράψεις ἕναν Ἀκάθιστο Ὕμνο πρέπει ἀραιὰ καὶ ποῦ νὰ κάθεσαι. Ἔχω μεγάλο πρόβλημα ὅμως μὲ τὴν ἀσυναίσθητη προσπάθεια ἐπίδειξης εὐσέβειας ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς Ρώσους, μὲ τὴν προσπάθεια νὰ υἱοθετήσουν μπροστὰ στοὺς Ρώσους ρωσικὰ ἔθιμα, π.χ. νὰ φορέσουν τὴ μαντήλα. Ἕνα εἶδος τυραννίας ἀσκεῖται, ἀθέλητα μᾶλλον, πάνω στὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη ψυχοσύνθεση, ἀφοῦ συγκρούεται μὲ τὴν ρωσικὴ ὀρθόδοξη ψυχοσύνθεση, ἡ ὁποία (τοῦ 6%, ἔτσι;) αὐτοπαινεύεται ὡς ἡ πιὸ σοῦπερ ὀρθόδοξη. Μοιάζουμε μὲ τοὺς Ρωμανιῶτες Ἑβραίους ποὺ ἀφομοιώθηκαν καὶ ἐξαφανίστηκαν ὅταν ἦρθαν στὰ μέρη τους οἱ Ἑβραῖοι πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Δύση. Ἢ ἡ κατάσταση αὐτὴ μοιάζει μὲ τὴν εἰσροὴ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ἐπὶ Τουρκοκρατίας δυτικῶν λατρευτικῶν ἐθίμων χάρη στοὺς «μορφωμένους» μισσιονάριους ποὺ ἁλώνιζαν. Οἱ «ὁμογενεῖς» ἐκ Ρωσίας κτίζουν ἐκκλησίες μὲ ρώσικη κι ὄχι βυζαντινὴ ἢ τραπεζούντια-ποντιακὴ ἀρχιτεκτονική. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι πηγαίνεις ἕναν ξένο, δυτικὸ Ὀρθόδοξο στὴν Ἑλλάδα σὲ μοναστήρι νὰ προσκυνήσει, καὶ αὐτὸς καταλήγει νὰ δεῖ ἀντὶ τῆς ἑλληνικῆς τὴ ρωσικὴ λαϊκὴ εὐσέβεια, ἡ ὁποία στὰ ἑλληνικὰ μάτια μοιάζει μὲ κακὸ θέατρο, ὄχι ἀπ’ τὰ ὡραῖα βυζαντινά, τῶν παλατιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης. Καὶ βέβαια, ἐνῶ ὁ ἅγιος εἶναι θαμμένος ἁπλὰ καὶ ταπεινά, τὸ μοναστήρι ἀντὶ νὰ χτίσει γύρω-γύρω ἕνα ναΰδριο, σὰν μέσα στὸν Ἅη-Δημήτρη ὅπου μπαίνεις προσκυνᾶς καὶ βγαίνεις χωρὶς νὰ σὲ χαζεύουν ἄλλοι 100 (ἀντίστοιχα πρὸς τὴν ταπεινότητα τοῦ τάφου), ἀφήνει τὴν προσκύνηση ὁρατὴ σὲ ὅλους σὰ νὰ κάνουν χάζι, σὰν νὰ ἦταν ὁ σκοπὸς νὰ παρακολουθοῦν οἱ στὴν οὐρὰ τὸ πῶς προσκυνοῦν ὅσοι προσκυνοῦν (γιὰ νὰ περνᾶ ἡ ὥρα τῆς ἀναμονῆς;), πόσο εὐσεβῶς -δηλαδή, ρωσικά!- λυγίζουν, γονατίζουν κι ἀγγίζουν τὸν τάφο κ.λπ. Ἢ αὐτὲς οἱ μοναστικὲς ὁδηγίες «ὄχι φωτογραφίες» τὴ ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ πλῆθος τῶν ἀναμενόντων παρατηρεῖ τὸ πῶς προσκυνᾶ καθένας, εἶναι ἀντιφατικές. Φυσικά, ἕνας μὴ Χριστιανὸς θὰ δώσει σὲ ὅλα αὐτὰ παραπάνω βάρος ἀπὸ ὅ,τι πρέπει, θὰ τοῦ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι σκέτο θέατρο  καὶ τίποτε ἄλλο, καὶ θὰ σιχαθεῖ καὶ δὲν θὰ ξαναπατήσει. Ἕνας Χριστιανὸς κανονικὰ δὲν θὰ δώσει σημασία. Ὅμως, ἀκριβῶς γιὰ νὰ προσελκυστεῖ κι ἕνας μὴ Χριστιανός (ὅλο καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἔρχονται σὲ τέτοια μέρη μετὰ ἀπὸ πρόσκληση γνωστῶν τους, φαντάζομαι) ἢ νὰ μὴν σκανδαλιστεῖ σὲ βαθμὸ μοιραῖο ἕνας ἤδη Χριστιανός, «καλὸ θὰ ἦταν αὐτὰ νὰ μὴ γίνονται».

This entry was posted in Ελλάδα, Ρωσία, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

15 Responses to ρούσικος πατριωτισμός

 1. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ἂν εἶναι νὰ ἀκολουθήσουμε κατὰ γράμμα τὰ δευτερεύοντα ἐνδυματολογικὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ δὲν ἀκολουθοῦμε λ.χ. τὴν ἴδια ἐκκλησιαστικὴ ὀργάνωση, τότε μιλᾶμε γιὰ ἀνάμεικτο προτεσταντισμό.

  Μίας γυναικὸς ὁ ἐπίσκοπος νὰ εἶναι. Καὶ νὰ μὴν γίνεται διαζύγιο (παρὰ γιὰ μοιχεία ἢ θάνατο συζύγου) -αὐτὰ τὰ καταπίνουμε (σωστά), ἀλλὰ μὴ τυχὸν μᾶς θίξουν τὶς μαντῆλες τῶν Ρωσίδων, τότε θυμόμαστε τὴν Καινὴ Διαθήκη!

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:


  Πόσες βλέπεις ἐδῶ μὲ μαντήλα; Ἐγώ βλέπω μία. Ποῦ εἶναι ἡ πάλλα λοιπόν, καὶ γιατί δὲν τὴν φορᾶνε ὅλες;;
  Θὰ ἦταν ψεῦτες μόνον ἐὰν ἀποκλειστικὰ οἱ ἴδιοι μαρτυροῦσαν γιὰ ἀκάλυπτες γυναῖκες. Δὲν μαρτυροῦν μόνον αὐτοί, ὅμως, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἀπεικονίσεις ποὺ δείχνουν ὅτι δὲν «δυσφημοῦν τὶς Βυζαντινές» μὰ λένε τὴν ἀλήθεια: ὅτι Ὑπῆρχαν πάμπολλες ἀκάλυπτες (ἂν ὄχι ὅλες).
  Γιὰ νὰ μὴν παραθέτω δεσμούς, μὲ μιὰ πρόχειρη ἀναζήτηση βρῆκα τουλάχιστον δεκατρεῖς βυζαντινὲς ἀπεικονίσεις στὶς ὁποῖες γυναῖκες (διόλου πόρνες κ.λπ.) εἶναι ἀκάλυπτες

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  ἀκάλυπτη νύφη!

  Πουλχερία, ἄλλη μία ἁγία

  Ἁγία Ἑλένη

  Ἀριάδνη

  Αὐτοκράτειρα Μαρία

  Εἰρήνη Ἀθηναία

  Aelia Flaccilla, πρώτη σύζυγος Θεοδόσιου Α΄

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Κύττα μιὰ λαϊκιὰ γυναίκα (τὸ ψηφιδωτὸ ἔχει χρονολογηθεῖ ἕως καὶ τὸν 7ο αἰ., πιθανότερα 5-6ος)

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Στὸν καιρὸ τοῦ Πανσέληνο, στὸ Ἅγιο Ὄρος:

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s