ρούσικος πατριωτισμός

Ἡ φράση ἀπὸ τὸν Μακρυγιάννη. Δὲν ξέρω πόσο ἐκτιμᾶτε τοὺς σοῦπερ συμμάχους μας τῆς Δύσης, ποὺ κι αὐτοὶ τσακίζουν τὴν Τουρκία. Ἀλλὰ ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς τῶν Ρώσων καλὰ κρατεῖ. Πούλμαν πάνω στὰ πούλμαν Ὀρθόδοξων τοῦ 6% (τοὺς μόνους Ρώσους ποὺ ἐκτιμῶ -ὄχι αὐτοὺς τῆς Χαλκιδικῆς), στὴν οὐρὰ γιὰ προσκύνημα σὲ γνωστὸ μοναστήρι. Καὶ ὣς ἐδῶ καλά. Μὲ τὶς μαντῆλες τῶν Ρωσίδων δὲν ἔχω πρόβλημα, οὔτε καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἐπιδεικτικὰ εὐσεβή τους. Καθένας λαὸς ὅπως νοιώθει καὶ ὅπως ἐκφράζεται. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς ἴδιας ψυχοσύνθεσης. Ἂς στέκονται ὄρθιοι καὶ χωρὶς καρέκλες πολλὲς ὧρες στὶς Κυριακές -πάντως, γιὰ νὰ γράψεις ἕναν Ἀκάθιστο Ὕμνο πρέπει ἀραιὰ καὶ ποῦ νὰ κάθεσαι. Ἔχω μεγάλο πρόβλημα ὅμως μὲ τὴν ἀσυναίσθητη προσπάθεια ἐπίδειξης εὐσέβειας ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς Ρώσους, μὲ τὴν προσπάθεια νὰ υἱοθετήσουν μπροστὰ στοὺς Ρώσους ρωσικὰ ἔθιμα, π.χ. νὰ φορέσουν τὴ μαντήλα. Ἕνα εἶδος τυραννίας ἀσκεῖται, ἀθέλητα μᾶλλον, πάνω στὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη ψυχοσύνθεση, ἀφοῦ συγκρούεται μὲ τὴν ρωσικὴ ὀρθόδοξη ψυχοσύνθεση, ἡ ὁποία (τοῦ 6%, ἔτσι;) αὐτοπαινεύεται ὡς ἡ πιὸ σοῦπερ ὀρθόδοξη. Μοιάζουμε μὲ τοὺς Ρωμανιῶτες Ἑβραίους ποὺ ἀφομοιώθηκαν καὶ ἐξαφανίστηκαν ὅταν ἦρθαν στὰ μέρη τους οἱ Ἑβραῖοι πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Δύση. Ἢ ἡ κατάσταση αὐτὴ μοιάζει μὲ τὴν εἰσροὴ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ἐπὶ Τουρκοκρατίας δυτικῶν λατρευτικῶν ἐθίμων χάρη στοὺς «μορφωμένους» μισσιονάριους ποὺ ἁλώνιζαν. Οἱ «ὁμογενεῖς» ἐκ Ρωσίας κτίζουν ἐκκλησίες μὲ ρώσικη κι ὄχι βυζαντινὴ ἢ τραπεζούντια-ποντιακὴ ἀρχιτεκτονική. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι πηγαίνεις ἕναν ξένο, δυτικὸ Ὀρθόδοξο στὴν Ἑλλάδα σὲ μοναστήρι νὰ προσκυνήσει, καὶ αὐτὸς καταλήγει νὰ δεῖ ἀντὶ τῆς ἑλληνικῆς τὴ ρωσικὴ λαϊκὴ εὐσέβεια, ἡ ὁποία στὰ ἑλληνικὰ μάτια μοιάζει μὲ κακὸ θέατρο, ὄχι ἀπ’ τὰ ὡραῖα βυζαντινά, τῶν παλατιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης. Καὶ βέβαια, ἐνῶ ὁ ἅγιος εἶναι θαμμένος ἁπλὰ καὶ ταπεινά, τὸ μοναστήρι ἀντὶ νὰ χτίσει γύρω-γύρω ἕνα ναΰδριο, σὰν μέσα στὸν Ἅη-Δημήτρη ὅπου μπαίνεις προσκυνᾶς καὶ βγαίνεις χωρὶς νὰ σὲ χαζεύουν ἄλλοι 100 (ἀντίστοιχα πρὸς τὴν ταπεινότητα τοῦ τάφου), ἀφήνει τὴν προσκύνηση ὁρατὴ σὲ ὅλους σὰ νὰ κάνουν χάζι, σὰν νὰ ἦταν ὁ σκοπὸς νὰ παρακολουθοῦν οἱ στὴν οὐρὰ τὸ πῶς προσκυνοῦν ὅσοι προσκυνοῦν (γιὰ νὰ περνᾶ ἡ ὥρα τῆς ἀναμονῆς;), πόσο εὐσεβῶς -δηλαδή, ρωσικά!- λυγίζουν, γονατίζουν κι ἀγγίζουν τὸν τάφο κ.λπ. Ἢ αὐτὲς οἱ μοναστικὲς ὁδηγίες «ὄχι φωτογραφίες» τὴ ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ πλῆθος τῶν ἀναμενόντων παρατηρεῖ τὸ πῶς προσκυνᾶ καθένας, εἶναι ἀντιφατικές. Φυσικά, ἕνας μὴ Χριστιανὸς θὰ δώσει σὲ ὅλα αὐτὰ παραπάνω βάρος ἀπὸ ὅ,τι πρέπει, θὰ τοῦ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι σκέτο θέατρο  καὶ τίποτε ἄλλο, καὶ θὰ σιχαθεῖ καὶ δὲν θὰ ξαναπατήσει. Ἕνας Χριστιανὸς κανονικὰ δὲν θὰ δώσει σημασία. Ὅμως, ἀκριβῶς γιὰ νὰ προσελκυστεῖ κι ἕνας μὴ Χριστιανός (ὅλο καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἔρχονται σὲ τέτοια μέρη μετὰ ἀπὸ πρόσκληση γνωστῶν τους, φαντάζομαι) ἢ νὰ μὴν σκανδαλιστεῖ σὲ βαθμὸ μοιραῖο ἕνας ἤδη Χριστιανός, «καλὸ θὰ ἦταν αὐτὰ νὰ μὴ γίνονται».

This entry was posted in Ελλάδα, Ρωσία, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

6 Responses to ρούσικος πατριωτισμός

 1. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Καταρχάς, οἱ γυναῖκες φόραγαν μαντήλα μέσα-ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία γιατὶ ἁπλούστατα ζοῦσαν σὲ ἀγροτικὲς περιοχές, δούλευαν στὰ χωράφια, καὶ ἦταν παράλογο νὰ παθαίνουν ἡλίαση ἢ νὰ ἀφήσουν νὰ λερώνονται τὰ μαλλιά τους, τὰ ὁποῖα ἔλουζαν λίγες φορὲς τὸ χρόνο.
  Ἄρα, δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀπ. Παύλου. Ἔχει σχέση μὲ τὸ ὅτι ὁ πληθυσμὸς ζοῦσε κατὰ κύριο λόγο στὰ χωριά.
  Κατὰ δεύτερον, ἡ ἐπίδραση τῶν Μουσουλμάνων κατακτητῶν (ποὺ κατὰ κύριο λόγο ζοῦσαν στὶς πόλεις) στὴν κοινωνία ἦταν νὰ ἐπιβάλλουν ἐμμέσως τὶς μαντῆλες κ.λπ., γιατὶ ὅποια δὲν φόραγε τὴ μαντήλα ἦταν πόρνη κ.λπ., ἤ, ἀκόμα χειρότερα, τάχα ἔδινε τὴν ἐντύπωση στοὺς Μουσουλμάνους ὅτι ὡς ξετσίπωτη «τὰ θέλει ὁ κ.. της νὰ ἁρπαχτεῖ στὸ χαρέμι / νὰ βιαστεῖ». Ὁπότε, ὅλοι συμμορφώνονταν μὲ τὸν ἐνδυματολογικὸ κώδικα τοῦ Ἰσλάμ, στὸ βαθμὸ ποὺ κάθε κοινωνία εἶχε πάρε-δῶσε μὲ Τούρκους.
  Ἀπόδειξη γι’ αὐτὸ εἶναι τὰ ψηφιδωτὰ στὴν Κωνσταντινούπολη, στὰ ὁποῖα βλέουμε λαϊκὲς ἀλλὰ καὶ αὐτοκράτειρες ποὺ δὲν φοροῦν μαντήλα.

  Ἄρα, ἦταν ἕνα ἔθιμο ποὺ πέθανε μὲ τὴν ἀστυφιλία, ἄσχετο μὲ τὰ ὅσα παραθέτεις ἀπὸ τὸν Παῦλο, ἄσχετο καὶ μὲ τὶς Ρωσίδες -καὶ γι’ αὐτὸ ἡ μοναδικὴ «μοντερνιὰ» εἶναι ἡ τωρινὴ λόγῳ (ἀγχωτικῆς) μίμησης τῶν «θεοσεβῶν Ρώσων» κάλυψη Ἑλληνίδων στὴν ἐκκλησία μὲ μαντῆλες ἐνῶ τὸ ἴδιο τὸ μοναστήρι δὲν ἀπαιτεῖ κάτι τέτοιο (φοῦστες μοιράζουν μόνον).

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ὁ Μπουκάλας συμφωνεῖ μαζί σου, ὅτι δὲν εἶναι τούρκικη ἐνδυμασία. Ὁ Μπουκάλας, ποὺ ἔβγαλε ἑβραϊκὸ τὸ Μακεδονία Ξακουστή, πές μας κι ἄλλα τέτοια. Παραθέτει τὴν μισὴ PG (ποὺ φυσικὰ παραπέμπει στὸν ἀπ. Παῦλο -δηλ. κυκλικὸ ἐπιχείρημα). Ἐντάξει, ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημά σας ὁ Κουκουλές, τότε ποὺ μόλις εἶχαν ἀνακαλυφθεῖ κάποια ψηφιδωτὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τοῦ Παλατιοῦ, μὴν ἀραχνιάζεις τὴ συζήτησή μας μὲ μετεμφυλιακὲς ἀναζητήσεις «αἰδοῦς» (μὲ ἀντικομμουνιστικὲς αἰχμές, βεβαίως-βεβαίως) σὲ Ἀρχαιότητα καὶ Βυζάντιο. Ἀλλὰ ἂς μὴν μπερδεύουμε τὸ Βυζάντιο μὲ τὴν Ἀρχαιότητα στὰ γυναικεῖα ζητήματα, ὅσο κι ἂν πιστεύουμε στὸ τρισχιλιετές.
  (Τολμᾶ μάλιστα, ὁ ἀστεῖος νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι οἱ Ἄραβες πῆραν τὴ μαντήλα ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό)
  Δὲν εἶναι μιὰ-δυό. Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἀνωτέρων τάξεων. Διάβασε καὶ τί λένε οἱ Ἄραβες γιὰ τὶς Βυζαντινές, ποὺ δὲν φορᾶν μαντήλα. Κι αὐτοὶ ψεῦτες;
  Οὔτε εἶναι ἐκείνης τῆς αὐτοκράτειρας ποὺ τὸν ἔσφαξε κλπ. κ.λπ. Μάλιστα, μία ἐξ αὐτῶν τῶν ἀκάλυπτων εἶναι καὶ ἁγία, ψάξε το. Δὲν ὑπῆρχε τέτοιος κανόνας λοιπόν, ἁπλὰ σὲ ἀγροτικὲς περιοχὲς ἦταν ἀπαραίτητο.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Μὴ λὲς ζωηροῦλες τὶς ἁγίες αὐτοκράτειρες, μοιάζεις μὲ τῶν μεταναστῶν ποὺ θεωροῦν «πρόθυμη» ὅποια βλέπουν ἀκάλυπτη. Οἱ πρόγονοι τῶν μεταναστῶν, πάντως, ἀκάλυπτες Βυζαντινὲς ἔβλεπαν, ἄλλο ἂν κάνεις ὅτι δὲν τὸ βλέπεις.

  Ἀχτύπητο πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὸν Μπουκάλα; Ποὺ παραθέτει ἐντολὲς γιὰ τὸ τί, ἁπλῶς, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει, ἐνῶ ἐγὼ σοῦ παραθέτω μαρτυρίες γιὰ τὸ τί γινόταν στὴν βυζαντινὴ (κωνσταντινουπολίτικη, τουλάχιστον) πράξη.

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Γιατί ἀτύχησα; Ἐσὺ θὰ ἀποδείξεις τὴ θέση σου, ὄχι ἐγὼ τὴν ἀναίρεσή της. Στοιχειῶδες. Πρὸς τὸ παρόν, ἀπόδειξε ἐσὺ ὅτι ψεύδονται ὅλοι (ψηφοθέτες διαφορετικῶν ἐποχῶν, Ἄραβες κ.λπ.)

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:


  Πόσες βλέπεις ἐδῶ μὲ μαντήλα; Ἐγώ βλέπω μία. Ποῦ εἶναι ἡ πάλλα λοιπόν, καὶ γιατί δὲν τὴν φορᾶνε ὅλες;;
  Θὰ ἦταν ψεῦτες μόνον ἐὰν ἀποκλειστικὰ οἱ ἴδιοι μαρτυροῦσαν γιὰ ἀκάλυπτες γυναῖκες. Δὲν μαρτυροῦν μόνον αὐτοί, ὅμως, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἀπεικονίσεις ποὺ δείχνουν ὅτι δὲν «δυσφημοῦν τὶς Βυζαντινές» μὰ λένε τὴν ἀλήθεια: ὅτι Ὑπῆρχαν πάμπολλες ἀκάλυπτες (ἂν ὄχι ὅλες).
  Γιὰ νὰ μὴν παραθέτω δεσμούς, μὲ μιὰ πρόχειρη ἀναζήτηση βρῆκα τουλάχιστον δεκατρεῖς βυζαντινὲς ἀπεικονίσεις στὶς ὁποῖες γυναῖκες (διόλου πόρνες κ.λπ.) εἶναι ἀκάλυπτες

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  χαχά, κι ὅμως, ἡ συνοδεία τῆς Θεοδώρας σὲ διαψεύδει, γιατὶ φαίνεται ξεκάθαρα ποιὰ ἔχει καὶ ποιὰ δὲν ἔχει πέπλο «ἀραχνοΰφαντο». Ὅπως καὶ στὶς ἄλλες, γκαβοὶ δὲν εἴμαστε, κι ἂν κάτι ἦταν τόσο ἀπαραίτητο/ἀναγκαστικὸ ὡς γυνακεῖο ἀξεσουάρ (ὅπως ἰσχυρίζεσαι), θὰ φαινόταν/τονιζόταν, οπως φαίνεται λ.χ. σήμερα στὶς νύφες. Κι ἅμα ἦταν ἀραχνοϋφαντο κι ἅμα ἡ γιαγία μου εἶχε ρόδες θὰ ἦταν ἅμαξα.
  Ἄσε, δὲν τό ‘χεις.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s