ἡ ἁγιότητα τῶν μεταμοντέρνων ἀριστεροχριστιανῶν

Ὁ μεταμοντερνισμὸς τῶν χριστιανοκομμουνιστῶν (ἀριστεροχριστιανῶν, χριστιανῶν ἀντιεξουσιαστῶν καὶ λοιπῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου) διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς ἑορτὲς διαφόρων ἁγίων προβάλλουν ὡς κύριο, πρωτεῦον, χαρακτηριστικὸ τοῦ ἑκάστοτε ἑορταζόμενου ἁγίου ὄχι τὴ διδασκαλία του γιὰ ἀκλόνητη πίστη στὸ Χριστὸ οὔτε τὴν μέχρι (μαρτυρικοῦ του) θανάτου προσήλωσή του στὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ τὴν «ἀνοχὴ στὴ διαφορετικότητα», λ.χ. τὸ νὰ μὴν βιαιοπραγεῖς σὲ βάρος τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἀλλοδόξων γενικότερα, ἢ νὰ «ἀγαπᾶς» τοὺς Ρομά (ὄχι μὲ τὴν χριστιανικὴ ἔννοια τῆς ἀγάπης, φυσικά, ἀλλὰ νὰ ἀφήνεις τὶς κοινότητές τους ὡς πριγκιπάτα ἀσυδοσίας καὶ ἀνομίας). Σαφῶς, ἡ ἀνοχὴ στὸ διαφορετικὸ εἶναι τμῆμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔχει θέση.

Ὡστόσο, ὑπάρχουν δύο τεράστιες διαφορὲς μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἀριστεροχριστιανισμοῦ (ὁμοίως, μεταμοντερνισμοῦ): Πρῶτον, ἡ χριστιανικὴ ἀνοχὴ δὲν ἔχει τὴ σημασία τῆς μεταπολεμικῆς ἀδιαφορίας (live and let live), προκειμένου δηλαδὴ νὰ φᾶμε ὁ καθένας ἀπερίσπαστοι καὶ νὰ καταναλώσουμε τὰ ἀγαπημένα μας προϊόντα (ποὺ δὲν εἶναι μόνο ὑλικά). Ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ριζικῆς διαφωνίας (καὶ τὴς ἔκφρασης τούτης τῆς διαφωνίας) ἡ ὁποία ὡστόσο ἀποφεύγει καὶ ἀρνεῖται προγραμματικὰ νὰ μετατραπεῖ σὲ πράξεις βίας καὶ βίαιης ἐκμηδένισης τῶν ἀλλόδοξων. Λείπει, δηλαδή, ἀπὸ μεταμοντέρνους κι Ἀριστεροχριστιανοὺς ἡ (ἔμφαση στὴν) ἔκφραση τῆς διαφωνίας πρὸς ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἀνεχόμαστε. Πράγματι, τί ἀξία ἔχει ἡ ἀνοχὴ πρὸς κάτι ὅταν στὴν πραγματικότητα αὐτὸ «δὲν σὲ νοιάζει»;  Δεύτερον, ἡ θέση τῆς χριστιανικὰ νοούμενης ἀνοχῆς στὴ χριστιανικὴ ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν δὲν εἶναι ἡ πρώτη, ἡ μέγιστη κ.λπ., ἀφοῦ πρώτιστη χριστιανικὴ ἀξία εἶναι ἡ πίστη στὴν ἀντικειμενική (ἀπόλυτη, ὑπεριστορική) ἀλήθεια κι ὀρθότητα τοῦ περιεχομένου τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἀντίθετα, ἡ θέση τῆς μεταμοντέρνας ἀνοχῆς στὸ σύστημα τοῦ μεταμοντερνισμοῦ εἶναι ἡ πρώτη, ἡ μέγιστη. Τίποτε ἀνώτερο δὲν ὑπάρχει στὸ Σύμπαν τοῦ μεταμοντέρνου ἀπὸ τὸ «Διαφορετικὸ» καὶ τὴν «Ἀνοχή». Οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ διαστρεβλώνουν τὸν Χριστιανισμὸ ἀλλάζοντας τόσο τὸ νόημα τῆς ἀνοχῆς ποὺ ὁ ἴδιος πρεσβεύει ὅσο καὶ τὴ θέση της τὴν ὁποία ὁ ἴδιος τῆς ἔχει δώσει. Παρουσιάζουν τὸν μεταμοντερνισμό τους ὡς Χριστιανισμό, προκειμένου νὰ εἰσπράξουν χειροκροτήματα (ἀντὶ καρπαζιῶν) ἀπὸ τὶς ἀθεϊστικὲς ἢ θρησκευτικὰ ἀδιάφορες παρέες καὶ κολλεκτίβες τους. Μέσα στὴν χαρά τους γιὰ τὰ χειροκροτήματα αὐτά, καταγγέλλουν ὡς φανατικούς, ὡς διαστρεβλωτὲς τοῦ «ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ» ὅσους ἁπλῶς τοὺς ὑπενθυμίζουν τὴν ἀσυμβατότητα Χριστιανισμοῦ καὶ μεταμοντερνισμοῦ (εἴτε ἀριστεροχριστιανικῆς εἴτε τῆς φιλελεύθερης κ.ἄ. κοπῆς). Κανονικά, ἕνας Χριστιανὸς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τόσο δειλὸς ὥστε νὰ χρειάζεται τὴν ἐπιδοκιμασία τῆς ἐκκοσμικευμένης συντροφιᾶς του, τοῦ τύπου «Ὤ! ὥστε ἔχετε κι ἐσεῖς οἱ Χριστιανοὶ τὴν ἀνεκτικότητα στὴ διδασκαλία σας». Δεκάρα δὲν δίνουν κανονικὰ οἱ Χριστιανοὶ γι’ αὐτά. Γι’ αὐτὸ ὁ Χρυσόστομος γράφει (ΚΓ΄ ὁμιλία εἰς τὴν Πρὸς Ρωμαίους, 2 = PG 60, 611B):

Γιατὶ, δὲν εἶπε «μὴν ἀνταποδίδεις τὸ κακὸ στοὺς πιστούς», ἀλλὰ «σὲ κανένα», οὔτε σὲ Ἐθνικό, οὔτε σὲ μιαρό, οὔτε σὲ ὁποιονδήποτε. […] Σὲ κανένα μὴ δίνεις ἀφορμὴ ἀντιδικίας καὶ φιλονικίας, οὔτε στὸν Ἰουδαῖο οὔτε στὸν Ἐθνικό˙ ἀλλὰ ἐὰν κάπου δεῖς ὅτι ζημειώνεται ἡ εὐσέβεια, νὰ μὴν προτιμήσεις τὴν ὁμόνοια ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ σταθεῖς γενναῖα μέχρι θανάτου. Καὶ οὔτε ἔτσι νὰ πολεμᾶς μὲ τὴν ψυχή, οὔτε νὰ ἀποστρέφεσαι τὴ γνώμη, ἀλλὰ νὰ μάχεσαι μόνο μὲ τὰ πράγματα. Γιατὶ αὐτὸ σημαίνει τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύσατε. […] Οὔτε νὰ παίρνετε ἐκδίκηση, ἀγαπητοί, ἀλλὰ νὰ δίνετε τόπο στὴν ὄργή.

Οἱ Ἀριστεροχριστιανοὶ λοιπὸν σὲ πρῶτο στάδιο διαστρεβλώνουν τὸ Χριστιανισμὸ ταυτίζοντάς τον μὲ τὶς μεταμοντερνιές τους, καὶ σὲ δεύτερο ὑβρίζουν ὡς διαστρεβλωτὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅσους καταγγέλλουν τὴν δική τους διαστρέβλωση. Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, τὰ πραγματικὰ ἀδέρφια τους ἀπὸ τὴ μία ἀνέχονται τὶς σφαγὲς Χριστιανῶν κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ποινικοποιοῦν τὴν ἔκφραση ἀπέχθειας τῶν Χριστιανῶν γιὰ τὶς θρησκεῖες ἐκεῖνες ποὺ κηρύττουν τὶς σφαγὲς αὐτὲς ὡς θεάρεστες.

This entry was posted in Αριστερά, θρησκεία and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s