ἑλληνορθόδοξα

Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἐὰν κάποιος ζωντανὸς Ἕλληνας, μὲ σάρκα καὶ ὀστά, τὴ στιγμὴ ποὺ διαβάζουμε αὐτὲς τὶς γραμμές, εἶναι ἐφικτὸ νὰ εἶναι Ἕλληνας δίχως νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος. Φυσικὰ καὶ εἶναι. Τὸ ζήτημα εἶναι, ἁπλά, ὅτι μὲ τὴν ἀπορθοδοξοποίηση δημιουργοῦνται οἱ προϋποθέσεις προκειμένου οἱ ἑπόμενες γενιὲς νὰ μὴν νοιώθουν Ἕλληνες. Ἢ θὰ καταντήσουν, τὰ παιδιά τους, λογοτέχνες (θεὸς ἡ Τέχνη καὶ τὸ φιλότεχνο κοινό) ἢ ἀρχαιόθρησκοι ἢ Εὐρωπαῖοι καὶ διεθνιστὲς (σοβιετόδουλοι) ἢ πολίτες τοῦ κόσμου. Ὁτιδήποτε ἔρθει νὰ καλύψει τὸ κενὸ τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ εἶναι λιγότερο ἑλληνικὸ καὶ γηγενές. Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἀρχαιολάτρες, ἔχουν ἀκουστεῖ τόσα καὶ τόσα γιὰ ξένες χρηματοδοτήσεις, ἀκόμα καὶ γιὰ ἀνατροφὲς σὲ κιμπούτς (ἄλλος βάσισε τὴν ὁριστικὴ ἐπιλογή του ὑπὲρ τοῦ πολυθεϊσμοῦ στὴ γνώμη ἑνὸς Ἰνδιάνου στὶς ΗΠΑ), καὶ δὲ συμμαζεύεται.

Τὸ ζήτημα, καλοί μου θρησκευτικὰ ἀδιάφοροι πατριῶτες (ποὺ ἀλληθωρίζετε λίγο πρὸς τὸν παγανισμό), δὲν εἶναι λοιπὸν ὅτι τάχα σᾶς ἀμφισβητοῦμε τὴν ἑλληνικότητα ἢ ἐὰν πρέπει νὰ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη «τὰ θρησκευτικὰ μίση» καὶ νὰ ἀφιερωθοῦμε τὸ Ἔθνος. Μιὰ χαρὰ στὸ Ἔθνος ἀφιερωμένοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι. Τὸ γεγονὸς εἶναι –γιὰ νὰ μιλήσουμε στὴ γλώσσα σας– ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμό (ἔσωσε, κι ἂς ἀφήσουμε τὰ προτεσταντικὰ παραμύθια τοῦ Χάρνακ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι παγανισμὸς μὲ μάσκα Χριστιανική) καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο· ἄρα προκειμένου νὰ σώζεται τὸ Ἔθνος (αὐτὸ τὸ ἔθνος), πρέπει νὰ προηγεῖται ἡ Ὀρθοδοξία ἢ νὰ μὴν πρεσβεύει τὸ Ἔθνος πράγματα ἐνάντια στὴν Ὀρθοδοξία. Ξέρουμε τί ἔθνος ἔγιναν οἱ ἰταλιῶτες Ἕλληνες τοῦ 11ου αἰ. ὅταν ἔγιναν Ρωμαιοκαθολικοί, καὶ τί ἔθνος ἔγιναν οἱ Βαλαάδες καὶ οἱ Μικρασιάτες ποὺ ἐξισλαμίστηκαν. Μὴν λέμε θεωρίες, ὅτι ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς ἐκκοσμίκευσης ὅπου δὲν ἔχει μεγάλη σημασία ἡ θρησκεία ἢ ὅτι «εὐχαριστοῦμε ποὺ σώσατε τὸν Ἑλληνισμό, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι παληὲς ἱστορίες», γιατὶ ἡ ἐκκοσμικευμένη Δύση ἐξισλαμίζεται, καὶ γιατὶ κανεὶς δὲν σώζεται ἅπαξ, μιὰ φορὰ γιὰ πάντα. Ἅμα δὲ γουστάρετε πραγματικὰ τὴν Ὀρθοδοξία, κι ἄν, ἀντιθέτως, κρυφοτρέχουν τὰ σάλια σας μὲ τὴν λογοτεχνία, τὶς ἑταῖρες καὶ τὶς θεές, εἶναι δικαίωμά σας, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἑτοιμαστεῖτε νὰ περιτμηθεῖτε καὶ νὰ φορέσετε τὴ μαντήλα, καὶ μὴ γκαρίζετε δῆθεν ἀγανακτισμένα ποὺ βλέπετε τόσους λαθρομετανάστες καὶ μαντῆλες. Ἀφοῦ Ἰσλὰμ καὶ Ἀρχαιότητα εἶχαν τόσα κοινὰ κακὰ στοιχεῖα (πολυγαμία, σαρκολατρεία, ἐξύμνηση τῆς βίας-ἀνάγκης, Τύχη-Κισμέτ κ.ἄ.), τὰ ὁποῖα σᾶς «ἀπαγόρευσε» γιὰ 1.500 χρόνια ἡ «ἑβραϊκὴ Ὀρθοδοξία».

Τώρα, λοιπόν, ποὺ σᾶς διαβεβαιώσαμε ὅτι εἶστε Ἕλληνες ἂν καὶ ὄχι (καὶ τόσο) Ὀρθόδοξοι, μπορεῖτε νὰ ἡσυχάσετε.

Υ.Γ. προφανῶς, ἐδῶ ἀπευθύνομαι μόνο σὲ ὅσους «δυσανασχετοῦν». Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὸν ὅρο Ἐκκλησία ὡς «ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας».

This entry was posted in Ελλάδα, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to ἑλληνορθόδοξα

 1. Ο/Η Petros Haritatos λέει:

  Σημειώνετε για τους δυσανασχετούντες: <>
  Νομίζω πως η σύγχυση είναι ευρύτερη. Και πως υπαίτια είναι μάλλον η ιεραρχία τής Εκκλησίας μας.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Petros Haritatos λέει:

  Κάτι δεν λειτούργησε σωστά στο σχόλιο μου, διότι ανάμεσα στα είχα βάλει την τελική σας φράση,
  » Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὸν ὅρο Ἐκκλησία ὡς «ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας». »

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Δὲν ἔχετε ἄδικο. Εἶναι πολλὰ ποὺ μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν σχετικά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποξένωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας ἀπὸ τὸν ἁπλὸ κόσμο (καὶ δὲν κάνω λόγο μόνο ἢ κυρίως γιὰ τὴ σιωπὴ στὰ ἐθνικὰ θέματα). Ἡ αἴσθηση τῆς κάστας ὑπάρχει. Στὸ Βυζάντιο, πάντως, μὲ τὴ λέξη Ἐκκλησία δὲν λογιζόταν εἰδικὰ ἢ κυρίως ἡ Ἱεραρχία:
  «Έχουμε από τον πατριάρχη Νικόλαο, που μερικές φορές επηρέαζε αποφασιστικά τη βυζαντινή εξωτερική πολιτική, μια συλλογή με όχι λιγότερες από 190 επιστολές, που απευθύνονται σε κάθε λογής κύκλους. Σ’ αυτά τα κείμενα η λέξη «Εκκλησία» αναφέρεται συνολικά σχεδόν 50 φορές. Όχι σπάνια σημαίνει την εκκλησιαστική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, άλλες φορές σημαίνει την Αγία Σοφία, άλλοτε πάλι, ανάλογα με την περίπτωση, την Εκκλησία άλλων πόλεων, π.χ. της Εφέσου, ή άλλων χωρών, π.χ. της Αρμενίας, ή απλούστατα την εκκλησία ως κτίριο. Αλλά ποτέ δεν σημαίνει τη χριστιανική οικουμενική Εκκλησία ή έστω μόνο την Εκκλησία του Ανατολικού Κράτους, την Εκκλησία ως συμπλήρωμα του βυζαντινού κράτους ή κάτι παρόμοιο. Αν θελήσουμε να κάνουμε τον ίδιο έλεγχο 400 χρόνια αργότερα, μπορούμε να πάρουμε για σημείο αναφοράς την αλληλογραφία του πατριάρχη Αθανασίου με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β’, την Αυλή και τις ανώτατες κρατικές υπηρεσίες· πρόκειται δηλαδή για επιστολές όπου, σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, θα έπρεπε να γίνεται λόγος για την Εκκλησία ως θεσμό, για την Εκκλησία του Κλήρου ως συνεκτικής τάξης. Η λέξη «Εκκλησία» εμφανίζεται γύρω στις 180 φορές. Τις 160 από αυτές δεν σημαινει τίποτε άλλο από την Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, μερικές φορές είναι συνώνυμη με την επισκοπή και στις υπόλοιπες περιπτώσεις σημαίνει την εκκλησία ως κτίριο. Και εδώ επίσης η Εκκλησία δεν αναφέρεται ούτε μια φορά ως συμπλήρωμα του κράτους, ως κλειστό μόρφωμα μέσα στη βυζαντινή κοινωνία. Δεν πρέπει βέβαια να βιαστούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα, γιατί η φρασεολογία δεν είναι πάντα ασφαλές κριτήριο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι επιβάλλεται να ξεκόψουμε από τις αντιλήψεις που έχει για την Εκκλησία η δυτική μεσαιωνολογία. (…) Η Εκκλησία, ως ξεχωριστό και ιδιοσυνείδητο στρώμα μέσα στην βυζαντινή κοινωνία, παραμένει τελικά κάπως αμφισβητήσιμη» (Beck, Η Βυζαντινή Χιλιετία, σ. 330-1).

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Petros Haritatos λέει:

   Καλά ο Beck για το Βυζάντιο, εμείς όμως πού είμαστε, σήμερα;
   Για κάποιους Εκκλησία είναι δοχείο, κέλυφος, διοικητικός οργανισμός, ευκαιρία για σταδιοδρομία.
   Για άλλους, όπως εσένα κι εμένα ως γράφοντες που δεν γνωριζόμαστε, είναι — ή οφείλει να είναι — ένας ιστός, ένα πλέγμα που μάς συνδέει και μάς ενώνει. Όπου όταν πονά σε μια γωνιά του πονάμε όλοι.
   Υ.Γ. Θα μπορούσα να σάς στείλω ένα ιδιωτικό μήνυμα για μια έρευνα στα θέματα που θίγετε, και αν ναι, σε ποιάν ηλεκτρονική διεύθυνση;

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s