σιγά, οἱ πατριῶτες κοιμοῦνται

Ἔκανα ἕνα ψυχογράφημα τῶν πατριωτῶν Δεξιῶν ὡς τμήματος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἔφερα δυὸ δημοσιογραφικὰ παραδείγματα (μόνο ἐπὶ Τσίπρα τσίριζαν γιὰ τὴ λαθρομετανάστευση), καὶ γιὰ ἀπάντηση ἔλαβα, τελικὰ-τελικά, κάτι συναισθηματισμοὺς τοῦ τύπου νὰ μᾶς γράφεις τὰ ὀνόματα στὴν ἐκκλησία, καὶ προσευχήσου γιὰ τοὺς Τούρκους (λὲς καὶ δὲν τὸ ἔχω κάνει). Δηλαδή, ὄχι ἀπάντηση στὸ ἂν εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ Δεξιὸς κοινωνιολογικά (ὄχι περιπτωσιολογικά, ἐγὼ ἐσὺ ἐμένα), ὡς τύπος ἕλληνα ἀνθρώπου ποὺ τσιριδοκοπᾶ ἐνοχλητικὰ κατὰ τῶν συγκεκριμένων πολιτικῶν ἀλλὰ δὲν κάνει ἀπολύτως τίποτε ἐναντίον τους (βασικά, ἁπλῶς πολλὰ παιδιὰ στὰ ὁποῖα νὰ δώσει «ταλιμπανικὴ» ἑλληνοχριστιανικὴ ἀνατροφή, καὶ αὐτὰ νὰ κατακλύσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ βάρος τῶν ἐχθρῶν της) πέραν τῆς ἐμφυλιοπολεμικῆς ρητορείας καὶ τῆς ταυτόχρονης υἱοθέτησης τοῦ ἀριστεροῦ λάιφ-στάυλ (σκυλὰκια καὶ τὰ λεφτουδάκια μας). Ἀλλά: ἀπολίτικοι συναισθηματισμοί, προσωπικὲς περιπτωσιολογίες καὶ μὴ-μὲ-λησμονεῖ κ.λπ. Ἐντάξει μὲ τὰ ὀνόματα, θὰ ἀφήνω καὶ λεφτὰ στὸ παγκάρι. Κι ἐσεῖς γιὰ ἐμένα. Τί νὰ κάνουμε. Στοργὴ καὶ προδέρμ. Ἀφοῦ κανεὶς δὲν λέει ἂν ἡ ἐθνικὴ Δεξιὰ εἶναι τέτοια, λὲς καὶ μπορεῖ νὰ γίνει κοινωνιολογικὴ γενίκευση δίχως ταμπέλες, καὶ ὡσὰν τὸ ζήτημα νὰ εἶναι ὄχι ἡ ὀρθότητά τους ἢ ἡ ἀβασιμότητά τους ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἀπαραίτητη γιὰ ἀναλύσεις ὕπαρξη ταμπελῶν.

Γιὰ τοὺς ἄλλους πατριῶτες, βέβαια, ἔχω ἀκόμα καλύτερα νέα. Οἱ νεοναζὶ ψόφησαν πολιτικῶς, δόξα τῷ Θεῷ, ὁπότε κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὴν ντροπὴ μέσα στὴν καταφρόνια τὰ ἀριστεροφιλελεύθερα πλάσματα ποὺ συσχέτιζαν, ὡς πολιτικοὶ ἀναλυτὲς τῆς δεκάρας, τὰ πάμπολλα συλλαλητήρια γιὰ τὸ Μακεδονικὸ μὲ τὴν ἄνοδο καὶ προώθηση τῆς ἀκροδεξιᾶς. Γιατὶ, ὅπως ἴσως νὰ καταλάβατε, τὸ τεράστιο ἐνδιαφέρον τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ Μακεδονικὸ κι ἡ ἀντίθεσή τους στὸν μακεδονισμὸ ἦταν ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῆς ἐκλογικῆς δύναμης τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν. Ὅπότε, καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται χωρὶς νὰ φοβᾶται ὅτι ἐνισχύει πολιτικὰ ἕνα κόμμα ποὺ εἶναι ἀνύπαρκτο πλέον. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἦταν πάντοτε λανθασμένη ἡ ἑξῆς «ἐργολαβία», οἱ ἀκροδεξιοὶ νὰ ἀναλαμβάνουν τὸ μεταναστευτικὸ καὶ οἱ πατριῶτες τὴν Τουρκία. Τὰ ζητήματα εἶναι ἀλληλένδετα. Δὲν μπορεῖς νὰ καταπολεμήσεις τὴν Τουρκία ἐὰν -μεταξὺ ἄλλων- δὲν ἐναντιωθεῖς στοὺς «πρόσφυγες» (δηλαδή, ἐὰν δὲν διακηρύξεις ὅτι εἶναι κρατικὰ ἀνεπιθύμητοι ἢ ὅτι πρέπει νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὸ νὰ εἰσέρχονται στὴν Ἑλλάδα) ποὺ ἡ Τουρκία στέλνει, κι ἀντιστρόφως, δὲν μπορεῖς νὰ ἐναντιωθεῖς στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας ἐὰν δὲν ἐναντιωθεῖς στὴν Τουρκία ἡ ὁποία προωθεῖ τοὺς Μουσουλμάνους ἀλλὰ κάνεις προβοκατόρικες καὶ ἠλίθιες ἐπιθέσεις (πογκρὸμ σὲ ἀθώους) σὲ Μουσουλμάνους ποὺ ἤδη ἀποβιβάστηκαν στὴν Ἑλλάδα. (Βεβαίως, κρατικὴ βία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσκεῖται πολὺ σκληρὴ σὲ ὅσους λαθρομετανάστες διαπράττουν παρανομίες, κλοπές, φόνους, μὲ εἰδικὴ ὑπεραυστηρὴ νομοθεσία καὶ ποινές, ἄδεια στὴν Ἀστυνομία νὰ δρᾶ πιὸ ἐλεύθερα μὲ τὰ ὅπλα της κ.λπ.)

Τώρα ποὺ παρῆλθαν οἱ ἐθνικοσοσιαλιστές, θὰ περίμενε κάποιος νὰ ἀναδειχτεῖ ἀπὸ τοὺς σοβαροὺς πατριῶτες τὸ ζήτημα τοῦ νὰ κλείσουν τὰ σύνορα. Γιατὶ κάθε δημοκρατικὴ κοινωνία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνει αὐτό, ὡς κυρία τοῦ ἑαυτοῦ της, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ ὁ ἀνθρωπισμὸς ὑπὲρ τοῦ Α ποὺ γίνεται σὲ βάρος τοῦ Β καὶ χωρὶς τὴ συγκατάθεσή του εἶναι ψευτοανθρωπισμός. Ἄμ, δέ. Γιατὶ ὅσο φοβᾶται ὁ Δεξιὸς νὰ πεῖ ὅτι ὅτι εἶναι Δεξιός (κι ὅτι τὰ ἔκανε σαλάτα), ἄλλο τόσο ὁ πατριώτης φοβᾶται μήπως τὸν ποῦν φασίστα. Φοβίες εἶναι αὐτές. Καὶ σοφιστεῖες ὅτι δὲν φτάνει τὸ μέτρο αὐτό, ὅτι ἡ μετανάστευση εἶναι παγκόσμια ἄρα ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε ἡ διεθνὴς κοινότητα εἶναι καταδικασμένη ἡ προσπάθειά μας, καὶ ἄλλα τέτοια δῆθεν ψαγμένα. Ἐγὼ ξέρω ὅτι ὁ Σαλβίνι μείωσε τὶς ροὲς καὶ ὅτι ὅταν δὲν ὑπάρχει κοινὴ προσπάθεια τότε καθένας προσπαθεῖ -καὶ πρέπει νὰ προσπαθεῖ- νὰ σώσει μόνο τὸν ἑαυτό του. Δηλαδή, μᾶς εἶναι ἀδιάφορο, ὡς Ἑλλάδα, ἐὰν ἡ μετανάστευση εἶναι παγκόσμια καὶ θὰ συνεχιστεῖ: ἀρκεῖ νὰ μὴν περνᾶ βάρκα μὲ ζωντανοὺς τὰ θαλάσσια σύνορά μας. Ἔχουμε ὡς Ἑλλάδα ἀρκετὲς σφαῖρες, ἔχουμε ἐναλλακτικὰ ἀρκετὰ πολεμικὰ σκάφη ποὺ θὰ ἐμποδίσουν τὰ φουσκωτὰ νὰ προχωρήσουν πέραν τῶν θαλάσσιων συνόρων μας. Ἔχουμε ἀρκετὲς νάρκες γιὰ τὸν Ἕβρο. Ἔχουμε τὴ δυνατότητα γιὰ πλωτὰ καὶ ταυτόχρονα κλειστὰ κέντρα κράτησης. Ἔχουμε τόσα μέσα νὰ κάνουμε τὸ βίο ἀβίωτο ὅσων περνοῦν παράνομα, καὶ νὰ διαλαλήσουμε στὰ ΜΚΔ, στὴν ἀραβικὴ γλώσσα, πόσο θὰ ὑποφέρουν ὅσοι εἰσέλθουν. Τόσο ἁπλό. Μὴν τὸ πεῖτε «κλείσιμο τῶν συνόρων», πεῖτε το φύλαξη, πεῖτε το αὐστηρὴ ἀπαγόρευση τῆς παράνομης διέλευσης τῶν συνόρων. Ὅσοι εἶναι καλοὶ στὸ μάρκετινγκ, θὰ βροῦν τὸν εὔηχο ὅρο γιὰ ἕνα πολὺ καλὸ πράγμα. Φασισμὸς κι ἀπανθρωπιὰ δὲν εἶναι πάντως. Φασισμὸς εἶναι νὰ γίνεται ἕνας λαὸς μειονότητα στὴ χώρα του γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο. Ὅταν ὁ πατριώτης ξεπεράσει τὴ φοβία του, θὰ ἀλλάξει γνώμη, θὰ ξεκολλήσει ἡ γλώσσα του, μόνο ποὺ τότε θὰ εἶναι ἐντελῶς ἀργά.

Πρὸς τὸ παρόν, εἶναι σκέτα ἤδη ἀργά.

This entry was posted in Ελλάδα. Bookmark the permalink.

9 Responses to σιγά, οἱ πατριῶτες κοιμοῦνται

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  καλέ μου, δεν είμαστε χθεσινοί, εσύ όμως ξεκίνησες αργά, το ’15.. (εκτός κι αν είσαι ο Γιάννης….)
  μπορείς να ανατρέξεις στο μακρινό ’09 σε δυο ποστ του φίλου σου του Κάππα, μάλιστα το ένα «σιγά, η αριστερά κοιμάται» ταιριάζει, στον τίτλο, με το σημερινό σου και το άλλο «ελληνική Ιθαγένεια» όπου φαίνεται πώς βλέπω την όλη κατάσταση με το μεταναστευτικό είτε το διαχειρίζεται αριστερός είτε δεξιός πρωθυπουργός!

  Τώρα, σχετικά με το ψυχογράφημά σου, τι να πω;
  Τα είπε ο Φαήλος όταν τον διέγραψε ο Κούλης, εξάλλου ποιος δεν ξέρει πως όλοι οι βουλευτές της ΝΔ χτυπάνε προσοχή και σκύβουν το κεφάλι στο γενικό πνεύμα των δυτικών σχετικά με τις εισροές λαθραίων και όχι μόνο!
  Εδώ ο κούλης ο θλιβερός έγραψε αυτά το ’17:
  «Μεγάλη η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Σιμόν Βέιλ, που πρωτοστάτησε στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων στη Γαλλία» ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter. Τρομάρα του!!!!
  Παραβιάζεις και πάλι ανοικτές θύρες!
  Ποιος δε θυμάται την Πιπιλή (εσύ σίγουρα θα το θυμάσαι, στα μέρη σου θα έφτιαχναν χώρο υποδοχής λαθρομεταναστών) :
  https://www.madata.gr/epikairotita/politics/182676-salos-gia-to-mpoikotaz-ths-pipilh-sthn-kozanh.html
  (εκείνη την ημέρα θα έσχιζα τα ιμάτιά μου!!)

  Ανοικτές θύρες και με τον Γιανναρά και με τον Παντελή και με τους δεξιούς ..
  άλλη φορά να προσέχεις!

  *Και πες μου αν είσαι ο Γιάννης, να αγριέψω λίγο, χαχα

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἄντε πάλι τὰ προσωπικά.
   Ὁ Φαῆλος ἕως πότε ἦταν στὴ ΝΔ; τὸ 2015, ναί;
   Τί μοῦ τὸν παραθέτεις λοιπόν, λὲς καὶ εἶσαι χτεσινὸς καὶ δὲν ξέρεις τί εἶναι ἡ ΝΔ στὴν ὁποία ἦταν μέχρι τὸ 2015;

   Τί μοῦ λὲς καὶ γιὰ τὸν Μητσοτάκη; Γιὰ τὸν συντηρητικὸ Δεξιὸ κάνω λόγο, ποὺ στηρίζει συντηρητικοὺς τῆς ΝΔ, ἔστω κι ΜΜΕ, ποὺ ἔχει ζωὴ ἴδια μὲ τὸν Ἀριστερὸ στὰ ζητήματα ποὺ μᾶς καῖνε, καὶ ταυτόχρονα βρίζει τὴν Ἀριστερά. Δὲν θὰ περίμενα νὰ μοῦ πεῖς γιὰ τὸν Κούλη ἢ τὸν Φαῆλο.
   Σιγὰ μὴ ζητήσω λόγο ἀπὸ τὸν μέσο Δεξιὸ καὶ γιὰ τὸν παλιὸ Καραμανλῆ. Ἄσε ποὺ ὁ Φαῆλος πῆρε, καὶ παίρνει 0,66%, δεῖγμα τῆς ἀσήμαντης ἀπήχησής του στοὺς συντηρητικοὺς Δεξιούς. Ἀλλὰ εἴπαμε, δὲν μὲ νοιάζει ἡ δεξιὰ ἡγεσία, μὲ νοιάζει ὅτι ἡ σαπίλα εἶναι τέτοια στὴ «βάση», ποὺ φυσικότατα δὲν μπορεῖ ἡ σιχαμερὴ ἡγεσία νὰ πολεμηθεῖ.
   Ἐκεῖ νὰ μοῦ ἀποδείξεις τὸ ἀντίθετο, ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι ἡ «‘ἐθνικὴ Δεξιά», ἐμφυλιοπολεμικὲς πορδὲς καὶ ἀπὸ πράξη τίποτα. Κι ὄχι Φαήλους κι ἄλλα τραγελαφικά.

   Ἔ, καὶ μὲ τὸ Γιανναρᾶ, ἔχει φτιάξει σχολὴ ἀπὸ κλώνους του, φιλότουρκους, «πατριαρχικοὺς» τάχα μου. Καὶ «ἐλεύθερους ἀπὸ τὸν ἠθικισμό». Ἄσε τώρα, ποὺ παραβιάζω κι ἀνοιχτὲς θύρες. Καλὰ κάνω. Ξεπεράστηκε ἡ φήμη του στοὺς χριστιανοδεξιοὺς «μορφωμένους» κύκλους (ποὺ κάνουν κουμάντο) ἢ ὅχι; Ἐπιβραβεύει γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ τὸ ὅτι πῆγε καὶ τιμήθηκε στὴν Πόλη; Ἂν ξεπεράστηκε, τότε κακῶς μιλῶ. Ἂν συνεχίζει νὰ κάνει κακό, καλῶς μιλῶ.

   Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  εσύ το κάνεις προσωπικό μιας κι αναφέρεσαι στο ποστ σου σ’αυτόν που σχολίασε και σου είπε πως το μόνο που σου μένει είναι να κάνεις καμιά δέηση εκτός από μια ντουζίνα παιδιά όπως λες εσύ, αλήθεια ξεπέρασες τα 2 ;;
  Λοιπόν, παιδιά, δεήσεις και κανα μπινελίκι διαδικτυακό από τους δεξιούς λαϊκούς και τα ΜΜΕ..
  κι εγώ μαζί σου!

  Αν προτείνεις, βασικά, πολλά παιδιά ε, τότε γιατί ενοχλήθηκες που σου πρότεινα τις δεήσεις!;

  Και σιγά μη δε ξέρει όλος ο ντουνιάς τι εστι δεξιός και πώς πολιτεύεται, συ μόνος ανακάλυψες την Αμερική (απλώς σ’αυτόν το χώρο υπάρχει ακόμη κάποιο λείμμα που περισσότερο ως αντίβαρο στη νόσο μπορεί να στηρίζει ακόμη τους δεξιούς);;!!
  Άσε!

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Θὰ περίμενα λ.χ. νὰ μοῦ πεῖς, ὡς δεξιός, ὅτι εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἔτσι ἡ συντηρητικὴ Δεξιά (κι ὄχι ἡ ἡγεσία). Ἐσύ, μοῦ λὲς γιὰ τὶς δεήσεις ὑπὲρ τῶν Τούρκων καὶ τῶν Δεξιῶν, ἀφοῦ πρῶτα ὁρκίζεσαι ὅτι δὲν εἶσαι Δεξιός. Ἔστω ὅτι εἶσαι τροτσκιστὴς μὲ κοινωνικὸ φιλελευθερισμό. Πάλι ὅμως δὲν σχολιάζεις ἂν ἔχω δίκαιο γιὰ τὴν «ἐθνικὴ Δεξιά».

   Δὲν ἐνοχλήθηκα ἀπὸ τὶς δεήσεις, ἐνοχλήθηκα ἐπειδὴ μόνο γιὰ δεήσεις κάνεις λόγο, καὶ δὲν ἀπάντᾶς ἐπὶ τοῦ ἄρθρου γιὰ τὴν «ἐθνικιὰ Δεξιά». Ἂν εἶναι μόνο δεήσεις, τότε νὰ τὸ ρίξουμε στὸ καλαμπούρι, ὅπως καὶ τελικῶς ἔκανα.
   Δὲν εἶπε κανεὶς νὰ κάνεις ἐσὺ ἢ οἱ Δεξιοὶ ἀπὸ 5 παιδιά, ἔτσι κι ἀλλιῶς μὲ τὸ ζόρι δὲν γίνονται αὐτά. Δὲν μὲ νοιάζει ἂν ὁ Μῆτσος δὲν κάνει 4 παιδιά, δὲν τὸν κατηγορῶ. Μὲ νοιάζει ὁ μ.ὅ. νὰ εἶναι ἄνω τοῦ 2,1 παιδιὰ ἀνὰ μητέρα, γιὰ νὰ αὐξάνεται ὁ πληθυσμός. Ἁπλά, ὑποτίθεται (θὰ ἀνέμενε κάποιος μὲ βάση τὴ δική τους ψυχοσύνθεση καὶ συνέπεια) ὅτι πιὸ συντηρητικοὶ ἄνθρωποι κάνουν παιδιά, κι ὄχι σκυλάκια σὰν τοὺς χιπστερο-αριστερούς. Ἀμ’ δέ! Καὶ νὰ τὰ χαίρονται οἱ συντηρητικοὶ καὶ τὰ συντηρητικὰ ΜΜΕ τους. Μόνο νὰ μὴ γκρινιάζει αὐτὴ ἡ ἐθνολαϊκιὰ Δεξιὰ μὲ τὴν Ἀριστερά, ὅτι τάχα εἶναι διαφορετική, γιατὶ γιὰ καλαμπούρι εἶναι.

   Στὴν ἔσχατη, κανεὶς δὲν ὑποχρεώνει κανέναν νὰ παρακολουθεῖ ἀναρτήσεις γιὰ τάχα τόσο γνωστὰ καὶ λυμένα ζητήματα, οὔτε κἂν νὰ ἀντιδρᾶ.

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  η τελευταία παράγραφος του προηγούμενου σχολίου μου θα έπρεπε να σε καλύψει..
  δε διαβάζεις τι γράφω.

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  σιγά και μη…αυτά είναι αυτονόητα..

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Καλά…. Αὐτονόητο τὸ ἕνα, αὐτονόητο τὸ ἄλλο, ἔτσι καταλήγει μιὰ κοινωνία στὸ ζαμανφουτισμό. Εἰδικὰ τὸ κομμάτι ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ περίμενε κάποιος ἄλλα ἤθη.
   Μὴν κλαῖμε μετὰ ποὺ δὲν ὑπάρχουν οὔτε οἱ (ἀντίστοιχοι στὰ δέκα ἑκατομμύρια) 10 δίκαιοι τῶν Σοδόμων.

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Αντώνης λέει:

  έλα βρε, επιμένεις ακόμη;;!!!
  Για ποια πατριωτική δεξιά μιλάς και θέλεις να τη δεις να εξεγείρεται::
  έλα τώρα, μόνο στη φαντασία σου υπάρχει μια τέτοια δεξιά, πατριωτική, με ήθη, πιστή ορθόδοξη κτλ και με ποσοστά τέτοια που να τρομάξουν τον Κούλη και να τον κάνουν να αλλάξει ρότα.
  Ίσως είσαι ο μόνος που ελπίζει να βρει στη ΝΔ τέτοιους δεξιούς.

  Οι 10 δίκαιοι είναι της τάξης των 20.000 ανθρώπων, που όντως υπάρχουν αλλιώς θα είχε έρθει το τέλος, όπερ σημαίνει ~0,2% και μπορεί όλοι τους να έχουν φύγει ήδη από τη ΝΔ π.χ. να το ρίχνουν Βολουδάκη, ποιος ξέρει;; μπορεί να το ρίχνουν λευκό..
  Καλά κάνεις που φωνάζεις πάντως μπας και ακούσει κανείς.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s