ρωσοδεξιά

Ὅπως οἱ τοῦ Βαρθολομαίου τὰ βλέπουν ὅλα καλὰ μὲ τὴν πολιτική του, ὅλα καλά (μὲ Οὐκρανία, οἰκουμενισμό, ἀπουσία κριτικῆς στὴν Τουρκία καὶ ταυτόχρονη προώθηση τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας κ.ο.κ.), ἔτσι κι οἱ Ἕλληνες μὲ ρωσικὸ πατριωτισμό (φράση τοῦ Μακρυγιάννη) τσιτώνονται μήπως πεῖ κάποιος κάτι κατὰ τὴς Ρωσίας τους ἀκομη καὶ ἂν αὐτὸ ἐμμέσως συνεπάγεται κάτι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας. Ἐπανάληψη: (1) Μόνο 6% τῶν Ρώσων ἐκκλησιάζονται ἑβδομαδιαῖα, 17% τῶν Ἑλλήνων. (2) Μόνο 17% τῶν Ρώσων προσεύχεται καθημερινά, 29% τῶν Ἑλλήνων. (3) 15% τῶν Ρώσων εἶναι ἄθεοι-ἄθρησκοι, μόνο 4% τῶν Ἑλλήνων. (4) Μόνο 57% τῶν Ρώσων συσχετίζουν ρωσικὴ ταυτότητα καὶ Ὀρθοδοξία, ἔναντι 76% τῶν Ἑλλήνων. Μὲ μιὰ λέξη, οἱ Ρῶσοι ἔχουν γραμμένη τὴν Ὀρθοδοξία, πέρα ἀπὸ ἕνα μικρὸ ποσοστό. Συγκρίνονται μόνο μὲ τοὺς Δυτικοὺς ὡς πρὸς τὸν ἀποχριστιανισμό -ἁπλά, οἱ εὐσεβεῖς φανφάρες τους περνᾶν τὸ μήνυμα στὸν κόσμο ὅτι εἶναι τὸ ἅγιο εὐσεβὲς ἔθνος ποὺ διασώζει τὸ Χριστιανισμό, ἐνῶ ἁπλὰ ξανάμαθαν νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους μετὰ τὸ ’91. Δὲν κάνω λόγο ἐδῶ, φυσικά, γιὰ τοὺς μάρτυρες Χριστιανοὺς ἐπὶ ΕΣΣΔ οὔτε γιὰ τὸ 6% καὶ τὸ 17% τῶν Ρώσων. Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι πολὺ μικρὴ μειονότητα, ἐνάντια στὰ ρωσορθόδοξα παραμύθια. Ἐξάλλου, ἄλλο εἶναι 70 χρόνια μαρτυρίου κι ἄλλο 500 ἢ 900 (Μ. Ἀσία) μαρτύρων Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες μὲ ρούσικο πατριωτισμὸ πρέπει ἀπὸ κάπου νὰ πιαστοῦν, ὅπως ὁ πνιγμένος ἀπὸ τὰ μαλλιά του, καὶ οὐδέποτε θὰ παραδεχτοῦν ὁτιδήποτε κι ἂν τοὺς πεῖς γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ρωσίας τους καὶ τὴ μὴ ὑποχρεωτικὴ συμμαχία της μὲ τὴν τζιχαντιστικὴ Τουρκία (κι ὄχι μὲ ἕνα ἁπλὰ μουσουλμανικὸ κράτος) ἢ τὴν ἀσημαντότητα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὸν μέσο Ρῶσο. Γιατὶ ἀλλιῶς οἱ Ἕλληνες μὲ ρούσικο πατριωτισμὸ θὰ πνιγοῦν ὅπως ὁ πνιγμένος ποὺ πιάνεται ἀπ’ τὰ μαλλιά του, ἂν καταλάβουν ὅτι ἰσχυρὰ ὀρθόδοξα κράτη μὲ πλειονότητα πιστῶν δὲν ὑπάρχουν. Ὁπότε, οἱ αὐταπάτες εἶναι μιὰ κάποια λύση ἀνάγκης, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς (πολιτικῆς) τρέλλας μὲ τὴ συνειδητοποίηση τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας, ὡς μοναχῆς.

Ἀναρωτιοῦνται πῶς ἢ ποῦ στὸ καλὸ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ 17% καὶ 29%, ἅμα βγάλουμε τοὺς Δεξιοὺς ποὺ κατ’ ἐπανάληψιν ψηφίζουν ἄθεους ἢ ἡμιπαγανιστὲς ἢ νεοναζί. Πρέπει ἐδῶ νὰ ὑποδείξει κάποιος τὴν ὀφθαλμαπάτη, καὶ νὰ καταστήσει σαφὲς ὅτι ὅποιος ἐναντιώνεται στὸ ἄσυλο στὴν σκόπιμη πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδας κ.λπ., δὲν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἀνήκει στὸ προαναφερθὲν 17% / 29%. Ἁπλά, εἶναι συντηρητικός. Στὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο (μπορεῖ νὰ) ἐναντιώνονται κάθε εἴδους ἄνθρωποι, ἄθεοι, ἄθρησκοι, παγανιστές, Χριστιανοὶ τοῦ 17/29, Χριστιανοὶ τοῦ ἀρνιοῦ τὸ Πάσχα κ.ἄ. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν ἀντιδημοκρατικὴ προσπάθεια ἀλλαγῆς τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ. Μπορεῖ σ’ αὐτὰ νὰ ἐναντιώνεται τόσο ἕνας Ὀρθόδοξος τοῦ 17/29% ὅσο κι ἕνας ποὺ λιγουρεύεται Ἀφροδίτες καὶ Δίες καὶ ποὺ μάλιστα νομίζει πὼς ὁ Χριστιανισμὸς συνεχίζει τὸν Πάνα καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ πὼς ὅταν μπαίνει στὴν ἐκκλησιὰ θυμᾶται τὸν Ὅμηρο, κι ὅτι τὴν ἀντίθετη πρὸς ὅλα αὐτὰ ἄποψη (δηλ. τὴ σωστή) τὴν «λένε οἱ (ἀπατεῶνες) παπάδες καὶ οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοί τους». Καθένας ἔχει τοὺς λόγους του, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ (τοῦ 17/29%) εἶναι αὐτοὶ οἱ Δεξιοί, οἱ ὁποῖοι (αὐτοὶ Δεξιοί) εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς Δεξιᾶς -ἡμιπαγανιστές, ἄθρησκοι καὶ λουλοὺ φιλελέδες «πατρίδα μας ἡ ΕΕ»-.

Τὸ ποῦ βρίσκεται τὸ 17 / 29% εἶναι ἕνα πράγμα, πρὸς διερεύνηση. Τὸ ποῦ δὲν βρίσκεται, ὅμως, εἶναι σίγουρο καὶ διαπιστωμένο. Ἄλλο συντηρητικὸς κι ἄλλο Χριστιανός -μόνο ὁρισμένου εἴδους ἀλληλοεπικάλυψη ὑπάρχει μεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν κατηγοριῶν. Ἄλλωστε, οἱ συντηρητικοὶ θὰ σοῦ ποῦν τὶς ἴδιες σαχλαμαρίστικες ἠθικολογίες, μαζὶ μὲ τοὺς τάχα ἀντιπάλους τους, τους ἀριστεροὺς ἄθεους: «Καὶ τί ἔγινε; μήπως γίνεσαι καλύτερος ἄνθρωπος ἅμα πᾶς ἐκκλησία;». Ὅποιος Χριστιανὸς ψηφίζει ἀπὸ ἀντικομμουνισμὸ ἕναν ἄθεο δεξιὸ ποὺ κάνει τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἄθεους κομμουνιστές, δὲν ξέρω κατὰ πόσο εἶναι Χριστιανὸς ἢ κατὰ πόσο ἔχει ὡς ὕψιστο πολιτικό του κριτήριο τὸ Χριστιανισμό. Ἅμα οἱ δεξιοὶ ἡμιπαγανιστὲς ἐκπλήσσονται ποὺ οἱ ἄθρησκοι τῆς ΝΔ τοὺς κορόιδεψαν σχετικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικό, ἀναμενόμενα τοὺς κορόιδεψαν.

This entry was posted in Δεξιά, Ελλάδα. Bookmark the permalink.

2 Responses to ρωσοδεξιά

 1. Παράθεμα: Δεξιοί και αριστεροί άθεοι χριστιανοί – manolisgvardis

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  https://www.newsone.gr/ellada/pipili-exo-i-agii-apo-tis-stasis-ton-trolei-tou-tram-ke-tou-metro/

  Να αφαιρεθούν τα ονόματα Αγίων και εκκλησιών από τις στάσεις των τρόλεϊ, του Τραμ και του Μετρό ζήτησε η Φωτεινή Πιπιλή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
  Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξήγησε γιατί, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης: «Την περασμένη φορά έμπλεξα τους Αγίους και αντί να πάω στον Άγιο Αντώνιο, βρέθηκα στον Άγιο Δημήτριο».

  Μ’ αὐτὰ καὶ μ’ αὐτά, οἱ λαϊκοὶ δεξιοὶ ψηφοφόροι της ἂς προσέχουν μὴν τυχὸν δὲν κατέβουν στάση Ἅγιο Ἀντώνιο ἢ Ἅγιο Δημήτριο, ἀλλὰ κατεβοῦν στὸν Ἀι Σιχτίρ. Γιὰ πάντα.

  Εἰδάλλως, στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς νὰ ψηφίσουν Ἰουλιανό.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s