ρωσοδεξιά

Ὅπως οἱ τοῦ Βαρθολομαίου τὰ βλέπουν ὅλα καλὰ μὲ τὴν πολιτική του, ὅλα καλά (μὲ Οὐκρανία, οἰκουμενισμό, ἀπουσία κριτικῆς στὴν Τουρκία καὶ ταυτόχρονη προώθηση τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας κ.ο.κ.), ἔτσι κι οἱ Ἕλληνες μὲ ρωσικὸ πατριωτισμό (φράση τοῦ Μακρυγιάννη) τσιτώνονται μήπως πεῖ κάποιος κάτι κατὰ τὴς Ρωσίας τους ἀκομη καὶ ἂν αὐτὸ ἐμμέσως συνεπάγεται κάτι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας. Ἐπανάληψη: (1) Μόνο 6% τῶν Ρώσων ἐκκλησιάζονται ἑβδομαδιαῖα, 17% τῶν Ἑλλήνων. (2) Μόνο 17% τῶν Ρώσων προσεύχεται καθημερινά, 29% τῶν Ἑλλήνων. (3) 15% τῶν Ρώσων εἶναι ἄθεοι-ἄθρησκοι, μόνο 4% τῶν Ἑλλήνων. (4) Μόνο 57% τῶν Ρώσων συσχετίζουν ρωσικὴ ταυτότητα καὶ Ὀρθοδοξία, ἔναντι 76% τῶν Ἑλλήνων. Μὲ μιὰ λέξη, οἱ Ρῶσοι ἔχουν γραμμένη τὴν Ὀρθοδοξία, πέρα ἀπὸ ἕνα μικρὸ ποσοστό. Συγκρίνονται μόνο μὲ τοὺς Δυτικοὺς ὡς πρὸς τὸν ἀποχριστιανισμό -ἁπλά, οἱ εὐσεβεῖς φανφάρες τους περνᾶν τὸ μήνυμα στὸν κόσμο ὅτι εἶναι τὸ ἅγιο εὐσεβὲς ἔθνος ποὺ διασώζει τὸ Χριστιανισμό, ἐνῶ ἁπλὰ ξανάμαθαν νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους μετὰ τὸ ’91. Δὲν κάνω λόγο ἐδῶ, φυσικά, γιὰ τοὺς μάρτυρες Χριστιανοὺς ἐπὶ ΕΣΣΔ οὔτε γιὰ τὸ 6% καὶ τὸ 17% τῶν Ρώσων. Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι πολὺ μικρὴ μειονότητα, ἐνάντια στὰ ρωσορθόδοξα παραμύθια. Ἐξάλλου, ἄλλο εἶναι 70 χρόνια μαρτυρίου κι ἄλλο 500 ἢ 900 (Μ. Ἀσία) μαρτύρων Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες μὲ ρούσικο πατριωτισμὸ πρέπει ἀπὸ κάπου νὰ πιαστοῦν, ὅπως ὁ πνιγμένος ἀπὸ τὰ μαλλιά του, καὶ οὐδέποτε θὰ παραδεχτοῦν ὁτιδήποτε κι ἂν τοὺς πεῖς γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ρωσίας τους καὶ τὴ μὴ ὑποχρεωτικὴ συμμαχία της μὲ τὴν τζιχαντιστικὴ Τουρκία (κι ὄχι μὲ ἕνα ἁπλὰ μουσουλμανικὸ κράτος) ἢ τὴν ἀσημαντότητα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὸν μέσο Ρῶσο. Γιατὶ ἀλλιῶς οἱ Ἕλληνες μὲ ρούσικο πατριωτισμὸ θὰ πνιγοῦν ὅπως ὁ πνιγμένος ποὺ πιάνεται ἀπ’ τὰ μαλλιά του, ἂν καταλάβουν ὅτι ἰσχυρὰ ὀρθόδοξα κράτη μὲ πλειονότητα πιστῶν δὲν ὑπάρχουν. Ὁπότε, οἱ αὐταπάτες εἶναι μιὰ κάποια λύση ἀνάγκης, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς (πολιτικῆς) τρέλλας μὲ τὴ συνειδητοποίηση τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας, ὡς μοναχῆς.

Ἀναρωτιοῦνται πῶς ἢ ποῦ στὸ καλὸ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ 17% καὶ 29%, ἅμα βγάλουμε τοὺς Δεξιοὺς ποὺ κατ’ ἐπανάληψιν ψηφίζουν ἄθεους ἢ ἡμιπαγανιστὲς ἢ νεοναζί. Πρέπει ἐδῶ νὰ ὑποδείξει κάποιος τὴν ὀφθαλμαπάτη, καὶ νὰ καταστήσει σαφὲς ὅτι ὅποιος ἐναντιώνεται στὸ ἄσυλο στὴν σκόπιμη πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδας κ.λπ., δὲν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἀνήκει στὸ προαναφερθὲν 17% / 29%. Ἁπλά, εἶναι συντηρητικός. Στὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο (μπορεῖ νὰ) ἐναντιώνονται κάθε εἴδους ἄνθρωποι, ἄθεοι, ἄθρησκοι, παγανιστές, Χριστιανοὶ τοῦ 17/29, Χριστιανοὶ τοῦ ἀρνιοῦ τὸ Πάσχα κ.ἄ. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν ἀντιδημοκρατικὴ προσπάθεια ἀλλαγῆς τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ. Μπορεῖ σ’ αὐτὰ νὰ ἐναντιώνεται τόσο ἕνας Ὀρθόδοξος τοῦ 17/29% ὅσο κι ἕνας ποὺ λιγουρεύεται Ἀφροδίτες καὶ Δίες καὶ ποὺ μάλιστα νομίζει πὼς ὁ Χριστιανισμὸς συνεχίζει τὸν Πάνα καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ πὼς ὅταν μπαίνει στὴν ἐκκλησιὰ θυμᾶται τὸν Ὅμηρο, κι ὅτι τὴν ἀντίθετη πρὸς ὅλα αὐτὰ ἄποψη (δηλ. τὴ σωστή) τὴν «λένε οἱ (ἀπατεῶνες) παπάδες καὶ οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοί τους». Καθένας ἔχει τοὺς λόγους του, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ (τοῦ 17/29%) εἶναι αὐτοὶ οἱ Δεξιοί, οἱ ὁποῖοι (αὐτοὶ Δεξιοί) εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς Δεξιᾶς -ἡμιπαγανιστές, ἄθρησκοι καὶ λουλοὺ φιλελέδες «πατρίδα μας ἡ ΕΕ»-.

Τὸ ποῦ βρίσκεται τὸ 17 / 29% εἶναι ἕνα πράγμα, πρὸς διερεύνηση. Τὸ ποῦ δὲν βρίσκεται, ὅμως, εἶναι σίγουρο καὶ διαπιστωμένο. Ἄλλο συντηρητικὸς κι ἄλλο Χριστιανός -μόνο ὁρισμένου εἴδους ἀλληλοεπικάλυψη ὑπάρχει μεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν κατηγοριῶν. Ἄλλωστε, οἱ συντηρητικοὶ θὰ σοῦ ποῦν τὶς ἴδιες σαχλαμαρίστικες ἠθικολογίες, μαζὶ μὲ τοὺς τάχα ἀντιπάλους τους, τους ἀριστεροὺς ἄθεους: «Καὶ τί ἔγινε; μήπως γίνεσαι καλύτερος ἄνθρωπος ἅμα πᾶς ἐκκλησία;». Ὅποιος Χριστιανὸς ψηφίζει ἀπὸ ἀντικομμουνισμὸ ἕναν ἄθεο δεξιὸ ποὺ κάνει τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἄθεους κομμουνιστές, δὲν ξέρω κατὰ πόσο εἶναι Χριστιανὸς ἢ κατὰ πόσο ἔχει ὡς ὕψιστο πολιτικό του κριτήριο τὸ Χριστιανισμό. Ἅμα οἱ δεξιοὶ ἡμιπαγανιστὲς ἐκπλήσσονται ποὺ οἱ ἄθρησκοι τῆς ΝΔ τοὺς κορόιδεψαν σχετικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικό, ἀναμενόμενα τοὺς κορόιδεψαν.

This entry was posted in Δεξιά, Ελλάδα. Bookmark the permalink.

15 Responses to ρωσοδεξιά

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Αναρωτιούνται οι άλλοι πού στο καλό βρέθηκαν εκείνα τα 17/29, αναρωτιέσαι κι εσύ όμως!! Είναι πράγμα προς διερεύνηση λες εσύ(αχτύπητο!!) γιατί δε σου βγαίνουν τα κουκιά! (ΝΔ+ΣΥΡΙΖΑ+ΚΙΝΑΛ+ΚΚΕ+ό,τιναναι = > 94% )

  Λοιπόν ή θα πάρεις πίσω εκείνο για τους δεξιούς: «ἀκόμη καὶ νὰ ἦταν χριστιανοὶ οἱ περισσότεροι, εἶναι κατ’ ἐπανάληψιν βλάκες ποὺ ψηφίζουν ἀποδεδειγμένα δεξιοὺς ἄθεους+ἀντίχριστους» ή θα πρέπει να ομολογήσεις οτι το 17/29 είναι μια μεγάλη μούφα κι ούτε 3/6 δεν είναι!

  * κι ο άγιος Παΐσιος σε σχετική ερώτηση -ποιον να ψηφίσουμε- είχε πει να «διαλέγουμε τις ελιές με το λιγότερο δάκο» δλδ εμμέσως πλην σαφώς αθωώνει όλους αυτούς που εσύ κατακεραυνώνεις!

  ** εγώ επανήλθα αλλά δεν είμαι σίγουρος αν κούνησες επιδεικτικά το 6% ή αν ήταν οφθαλμαπάτη, χαχα.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Οἱ ἄλλοι=ἐσὺ ποὺ δὲ διαβάζεις προσεκτικὰ τὰ κείμενα καὶ τοὺς πίνακες ποὺ παραθέτω.

   Μὰ δὲν εἶναι χριστιανοί, εἶναι ἡμιπαγανιστές. Ἀποδεδειγμένα.

   Καλά, φάε τώρα στὴν πόλη σου τὴν «ἐλάφρυνση τῶν νησιῶν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες» ἀπὸ τοὺς «λιγότερους κακούς», καὶ ἄσε τὸν Παϊσιο.

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η Αντώνης λέει:

    ε, καλά, αφού είπαμε, δε ξέρω να σε διαβάζω

    με λίγα λόγια μας λες οτι σχεδόν όλοι οι έλληνες είναι ημιπαγανιστές μιας και το 94% αυτών ή όντως είναι άθεοι με βούλα ή κατ’επανάληψιν ψηφίζει άθεους.
    είσαι πολύ αυστηρός..

    αυτά έλεγε τι να κάνουμε!!!

    Μου αρέσει!

   • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Καλά, ἐμένα δὲν ξέρεις νὰ μὲ διαβάζεις. Διάβασε τουλάχιστον τὸ ποσοστὸ ἀποχῆς, καὶ ὅταν τὸ καταφέρεις, ξαναέλα.

    Ναί, ἤξερε ὅτι θὰ προκύψουν ταλιμπανόφιλοι ἄθεοι δεξιοί, καὶ αὐτοὺς προέτρεπε νὰ ψηφίζουν οἱ Χριστιανοί, γιὰ νὰ κάνουν τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἄθεους ἀριστερούς. Ὅμως, ἀφοῦ κάνουν τὰ ἴδια, δὲν εἶναι «μὲ λιγότερο δάκο»

    Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  xa, πιάνονται λες οι άλλοι απ’τα μαλλιά τους..
  κι εσύ μας λες οτι το 17/29 δε πάει καν να ψηφίσει.. εύκολη λύση βρήκες και φυσικά δε δίνω καμιά πιθανότητα να είναι έτσι: οι καλοί χριστιανοί να απέχουν μαζικά απ’τον ψήφο!!!
  (1. πολλοί απόδημοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους από τα 5-6 εκατομμύρια δε θα είναι τα 1-2 εκατ. ;; ποιος ξέρει!; σιγά μην ήρθαν να ψηφίσουν!
  2. Η αποχή ήταν εδώ και δεκαετίες πολύ ψηλά όταν δεν υπήρχαν καν σκέψεις για άθεους δεξιούς που θα έκαναν τους χριστιανούς να απέχουν άρα, απέχουν άλλοι κι όχι οι καλοί χριστιανοί
  3. Μες το κατακαλόκαιρο αυξήθηκε φυσικά η αποχή
  άρα τα 4 εκατομ. της αποχής εύκολα βρίσκονται και δεν ισχύει αυτό που θες εσύ!)

  είσαι αυστηρός.. καλύτερο να το πάρεις πίσω εκείνο. Εξάλλου είναι ηλίου φαεινότερο οτι πολλοί ψηφοφόροι της ΝΔ αν και θρησκευόμενοι λόγω αδράνειας, πες το όπως θέλεις, δεν την μαύρισαν ακόμη. Ακόμη κι η μάνα μου εκεί το’ριξε παρ’όλες τις αντιρρήσεις μου, τι άλλο να σου πω.. μην είσαι τόσο αυστηρός!

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Μὴν πιάνεσαι ἀπ’ τὰ μαλλιά σου, δὲν γλιτώνεις τὸν πνιγμό, ὅπως μὲ τοὺς καλοὺς Ὀρθόδοξους Ρώσους: τὸ 17/29 εἶναι κατὰ πολὺ μικρότερο τοῦ ὁποιουδήποτε 35% (2015i), 43% (2015ii), 42% (2019) κ.ο.κ. ἀποχῆς. Καταλαβαίνω ὅτι θὰ ἐκνευρίστηκες ὅταν θυμήθηκες ὅτι τὸ «>94%» εἶναι τὸ 94% λ.χ. τοῦ 57% (γιὰ 2019), κι ἄρχισες τὰ συριζέικα (ἤτανε καλοκαίρι καὶ ψήφισε ἡ Ἀντίδραση – καὶ τὸ Σεπτέμβρη 2015 ποὺ ἦταν φθινόπωρο, πάλι 43% ἦταν ἡ ἀποχή, ναί; ) καὶ τὴ δημιουργικὴ λογιστική.
   Δὲν πειράζει, στὴν ἀρχὴ εἶναι ἡ ἄρνηση, μετὰ ὁ θυμὸς κι ἐν τέλει ἡ ἀποδοχή. Πάντως ἡ ἄποψη πὼς τὰ κόμματα ψηφίζονται ἀπὸ τὸ «= > 94%» εἶναι γιὰ νὰ γελᾶν ἀκόμη κι οἱ ἑλληνοποιημένοι.
   Στὴν ἔσχατη, δὲν εἶπα ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι χριστιανικὰ σκεπτόμενο ἔθνος. Εἶπα ὅτι εἶναι κατὰ πολὺ καλύτεροι ἀπὸ τοὺς Ρώσους, οἱ ὁποῖοι εἶναι αὐτὸ ποὺ λὲν τὰ νούμερα, σκέτη πόζα. ΚΑΙ, βέβαια, ὅτι οἱ Δεξιοὶ εἶναι ἡμιπαγανιστές, λουλουφιλελέδες, συντηρητικοὶ κερατάδες καὶ σκέτα ἀντικομμουνιστὲς στὴν συντριπτικὴ πλειονότητά τους. Καὶ τὰ δυὸ ἰσχύουν.
   Ἄσε τώρα καὶ τὴν χριστιανικὴ ἀρχαιολογία, δὲν μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπους ποὺ μεγάλωσαν ὅταν δὲν ὑπῆρχε τηλεόραση καὶ δὲν ἔχουν ἄμεση πρόσβαση στὸ τί βιβλίο ἔγραψε ὁ Βελόπουλος ἢ τί ξαδέρφες ἔχει ὁ Μητσοτάκης. Ἐκεῖ ἡ ἐξαπάτηση ὀφείλεται σὲ ἄλλους λόγους, εἶναι γεροντικὴ ἀδυναμία.
   Σημασία ἔχει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ σιχαίνονται καὶ τοὺς δυὸ τύπους ἄθεων, δὲν βλέπουν καμιὰ διαφορά. Ἅμα βάζει κάποιος πολιτικὸ κριτήριο τὸν ἀντικομμουνισμό, τότε δὲν βάζει κριτήριο τὸν ἀντι-ἀντιχριστιανισμό (δηλαδὴ ψῆφος κατὰ ὅσων ἔμπρακτα ἢ καὶ μὲ λόγια ἀποδυναμώνουν τὸ Χριστιανισμό), γιατὶ ἁπλούστατα ἀντιχριστιανοὶ εἶναι κι οἱ δυό.

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  κράτα την ανάσα σου γιατί εγώ δεν πνίγομαι εύκολα, χαχα

  λοιπόν, το ’11 είχαμε ΝΟΜΙΜΟ πληθυσμό στα 9.900.000 –>10 εκατομ. (δημότες με υπηκοότητα και μόνιμη κατοικία)
  Οι εγγεγραμμένοι, στους εκλογικούς καταλόγους σήμερα λένε πως είναι 10 εκατομ.

  Τα ~2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 17 ετών της απογραφής του ’11(πάνω κάτω τόσα θα είναι και σήμερα) που δεν ψηφίζουν αλλά είναι ΝΟΜΙΜΟΙ κάτοικοι μας αφήνει να υπολογίσουμε τους δημότες με υπηκοότητα αλλά ΧΩΡΙΣ μόνιμη κατοικία, οι λεγόμενοι απόδημοι: είναι ο ίδιος αριθμός, 2 εκατομ.
  Άρα 8 εκατομ. είναι το εκλογικό σώμα με μόνιμη κατοικία!

  Τα τελευταία χρόνια λένε οτι μετανάστευσαν στο εξωτερικό 0,5-1 εκατομ. νέοι που στο εξωτερικό όντες δεν ψήφισαν φέτος. Αυτοί το ’11 δηλώθηκαν μόνιμοι/νόμιμοι κάτοικοι και φέτος μπορούσαν να ψηφίσουν, δεν ψήφισαν όμως άρα βγάλτους κι αυτούς και μας μένουν περί των 7 εκατομμυρίων μόνιμων κατοίκων που ψηφίζουν.

  Τα γερόντια 70-80 ετών είναι ~1μιλιόνι κι άλλο 1 στα 80+ . Από αυτά τα γερόντια σίγουρα δε πάνε για ψήφο οι μισοί;; Αν βγάλεις 1μιλιόνι ακόμη πήγαμε σε dt στα 6.000.000, όσοι ψήφισαν φέτος!

  Και δε βάζω μέσα τους λουόμενους μη με περάσεις και για συριζέο, χαχα

  το 17/29, να χτυπιέσαι, δε βρέθηκε πουθενά!

  Συ όμως πού να το δεις. Όταν θεωρείς ~6.000.000 έλληνες, παγάνια κι άλλα τέτοια δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα!!!
  Ανακάλεσε!!

  *Αν θόλωσες σε κάποιο σημείο των υπολογισμών μου και ουχί της δημιουργικής λογιστικής, πε μου!

  ** μέχρι 1-2 βδομάδες δεν ήξερα καν για το βιβλίο του Βελό και φυσικά ούτε τώρα γνωρίζω κάτι για τις ξαδέλφες του Κούλη;; Και δεν είμαι και κανα γερόντι, νιος είμαι, δοντάκι φυτρώνει ακόμη!!

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἡ ἀποχὴ εἶναι ἴδια εἴτε μὲ τοὺς λιγότερους νεομετανάστες τὸ 2015 (ποὺ ἦταν 18+ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας) εἴτε μὲ τοὺς περισσότερους νεομετανάστες τὸ 2019 -ὅταν οἱ φευγάτοι ἑλληνόψυχοι εἶχαν αὐξηθεῖ. Εἴτε μὲ καλοκαίρι εἴτε μὲ Σεπτέμβριο ποὺ γυρνᾶ ὁ κόσμος σπίτια του. Τὸ 2012 (ποὺ δὲν εἶχε γιγαντωθεῖ ὅπως τώρα ἡ φυγή τῶν νέων) ἦταν 35-38%, ποσοστὸ κατὰ πολὺ περισσότερο τοῦ 17 / 29%. Ἀκόμα καὶ τὸ 2009 ἦταν 29%.
   Μόνο μ’ αὐτά, τὸ θέμα εἶναι λυμένο.

   Γιὰ τὴν ξαδέρφη τοῦ Μητσοτάκη, ψάξε το. Γιὰ τὸ Βελόπουλο δὲν τὸ γνώριζες, ἀλλὰ μετὰ ἐκλαμβάνεις ὡς προσβολὴ τὰ περὶ βλακείας ὅσων Χριστιανῶν ψηφίζουν γουρούνι στὸ σακί, ναζί, ἡμιπαγανιστές, ΝΔ καὶ ψεκασμένους καὶ ὕστερα τσιρίζουν σὰν ἐξαπατημένες σύζυγοι γιὰ «τοὺς ἄθεους», ἐνῶ πολιτικὸ κριτήριο οἱ Χριστιανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν τὴ μὴ ψῆφο σὲ ἀντιχριστιανούς. Τὸ πρόβλημά σου εἶναι μὴν προσβληθοῦν οἱ καλοί σου δεξιοί, κι ὄχι ἡ ἀλήθεια, νά γιατί. Σαβουὰρ βίβρ.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  είναι πιο ωραίο να μιλούν οι απόλυτοι αριθμοί εγγεγραμμένων και ψηφισάντων γιατί βλέπεις οτι με τπτ δεν μπορείς να μαζέψεις τον αριθμό των 17/29% που είναι 1,7 / 2,9 εκατομμύρια έλληνες!
  Όπως και να «παίξεις » με την αποχή σε ποσοστά!
  ξαναδές το προηγούμενό μου σχόλιο, δε υπάρχουν οι 17/29 πουθενά, ό,τι και να κάνεις!!

  Είσαι ο μόνος που κατέχει αυτή την αλήθεια, στ’αλήθεια στο λέω, αμφιβάλλω αν συμφωνεί έστω κι ένας μ’αυτά που λες…

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι θέμα ὡραιότητας, εἶναι θέμα ποσοστῶν. Τὰ στοιχεῖα σου εἶναι ἀσαφή (0,5 ἢ 1 ἑκ. οἱ νεομετανάστες), τοῦ ποδαριοῦ ἐκτιμήσεις π.χ. «ψήφισαν οἱ μισοὶ γέροι» (γιατί ὄχι τὰ 3/4 ἢ τὸ 1/5 ἢ τὸ 1/3;) καὶ λανθασμένα (βλ. https://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_03_F_GR.pdf/e1ac0b1c-8372-4886-acb8-d00a5a68aabe -τὸ 2011 οἱ 80+ἦταν 0,58 ἑκ. κι ὄχι 1 ἑκ. ὅπως λές, ἂν βάλεις καὶ τὸ προσδόκιμο ζωῆς 81,5).
   Ἡ ἔρευνα ἔγινε τὸ 2015-2016, ὅταν ἡ ἀποχὴ ἦταν 35-38% καὶ δὲν εἶχαν φύγει στὴν πατρίδα τους τὴν Εὐρώπη οἱ περισσότεροι. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι συμπεριέλαβε τοὺς λιγότερο Χριστιανοὺς κι Ἕλληνες.
   Αὐτοὶ ποὺ ἔφυγαν ἦταν 22-24+ (ἀπόφοιτοι), δηλαδὴ μὴν μπερδεύεις τὰ 2+ ἑκατομμύρια τῶν -18 μὲ αὐτούς.
   Ἀκόμη σημαντικότερο εἶναι ὅτι ξεχνᾶς πὼς ὅσοι ἔφυγαν ἀπὸ τὸ 2010 ἔχοντας περισσότερη τάση γιὰ φυγή (π.χ. σὲ σχέση μὲ ὅσους νέους εἶναι χριστιανοί, πατριῶτες, καὶ παραμένουν ἔστω καὶ ἄνεργοι), ἦταν σαφῶς πιὸ ἐκδυτικισμένοι νέοι ψηφοφόροι, περισσότερεο ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὰ περὶ Εὐρώπης καὶ «δυτικοῦ τρόπου ζωῆς», δηλαδὴ λιγότερο Χριστιανοί. Δηλαδή, φεύγοντας οἱ ἀγαπημένοι σου νεομετανάστες ἔκαναν (παρὰ τὰ ἄλλα ἀρνητικὰ λόγω τῆς φυγῆς) κι ἕνα καλό: τὴν κάθαρση τῆς χώρας ἀπὸ ὅσους ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ Χριστιανισμό (καὶ τὴν Ἑλλάδα).

   Ὁ κόσμος τό ‘χει τούμπανο κι οἱ Δεξιοὶ Χριστιανοὶ κρυφὸ καμάρι. Ὅλα εἶναι ψέματα, ρῶτα καὶ τὸν δεξιὸ βελοσωρρικὸ τῆς γειτονιᾶς σου νὰ σοῦ πεὶ ὅτι «ὁ Χριστὸς ἦταν Ἕλληνας». Εἶναι ἄσχημο νὰ εἶσαι μόνος σου, μιὰ θλιβερὴ μικροσκοπικὴ μειονότητα μεταξὺ τῶν Δεξιῶν, ἀλλὰ γιὰ ξεκίνα τους τὸ τροπάρι περὶ νηστείας, ἀντιειδωλολατρίας καὶ λοιπῶν, νὰ σὲ λυντσάρουν

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Θὰ πᾶς, δηλαδή, καὶ θὰ πεῖς στὶς ἀναγκαστικὲς παρέες σου (δουλειὰ κ.λπ.) καὶ τὶς δεξιές, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἔχει καμμία νοηματικὴ προέλευση ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ θεολογία καὶ κοσμοαντίληψη, καὶ πὼς εἶναι ἀνώτερος αὐτῆς, καὶ πὼς πρέπει νὰ τηροῦν τὰ γνωστά, νηστεῖες, ἐξομολογήσεις καὶ δὲ συμμαζεύεται. Ἐπίσης, θὰ τοὺς πεῖς ὅτι οἱ Καθολικοὶ κ.λπ. «δὲν εἶναι Χριστιανοί» (κι ὄχι «δὲν εἶναι σωστοὶ Χριστιανοί»). Ἔπειτα, θὰ καταγράψεις τὶς ἀντιδράσεις δεξιῶν καὶ μή. Εἰδικὰ τῶν δεξιῶν.
  Ἐπειδὴ θὰ ἔρθεις νὰ ἀνακοινώσεις τὴν καταγραφή, συντετριμμένος, ἐδῶ, χαχα

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Αντώνης λέει:

  εγώ τουλάχιστον ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 17/29% και κατάλαβέ το, είναι όλοι αυτοί που τους έχεις στη μαύρη λίστα (πιο μαύρο δε γίνεται, εκτός εκείνο της ΕΡΤ, για να εκδηλωθεί λίγο κι ο συριζέος που κρύβεται μέσα μου, χαχα)!..

  εσύ όμως έχεις θέμα και ψάχνεις να βρεις 2-3 εκατομμύρια έλληνες, πούρους χριστιανούς, συνειδητοποιημένους που γνωρίζουν ακόμη και τις συνυφάδες της Φώφης και φυσικά τις δραστηριότητες και του τελευταίου υποψήφιου στις βουλευτικές και φυσικά απέχουν απ’τις κάλπες.

  Ψάξε κι αν τους βρεις, εδώ θα είμαι..

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Αὐτὸ ποὺ ξέρεις εἶναι ὅτι ὁ ἀντικομμουνιστὴς δεξιὸς εἶναι καλός, ἐνῶ ὁ κομμουνιστὴς κακός. Γι’ αὐτὸ καὶ ψηφίζουν οἱ καλοί σου ἄθεους, παγανιστές κ.λπ., γιατὶ εἶναι ἴδιοι κι ὅμοιοι -καὶ στεναχωριέσαι γιατὶ (τάχα) τοὺς προσβάλλω ἐπειδὴ βλέπω μόνο (ἢ συντριπτικὰ μόνο) τέτοιους στὴ λαϊκὴ καὶ μὴ Δεξιά.
   Δὲν σοῦ εἶπα ποῦ εἶναι, σοῦ εἶπα ποῦ δὲν εἶναι. Καὶ σοῦ ἔδειξα πόσο ἀοριστολογεῖς καὶ κάνεις λάθος γιὰ τὴν ἔρευνα. Ἐδῶ θὰ εἶμαι, ὅταν γυρίσεις λεκτικὰ λυντσαρισμένος ἀπὸ τοὺς «αὐτὰ τὰ εἶπαν μετά, μόνο οἱ παπάδες» «ὁ Χριστὸς εἶναι Ἕλλην κι ὁ Πλάτων Χριστιανός» καὶ «γιατί ὑβρίζετε τοὺς ἀρχαίους θεούς;» λαϊκοδεξιούς σου. Γιὰ πρῶτες βοήθειες, χαχα

   Μου αρέσει!

 7. Παράθεμα: Δεξιοί και αριστεροί άθεοι χριστιανοί – manolisgvardis

 8. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  https://www.newsone.gr/ellada/pipili-exo-i-agii-apo-tis-stasis-ton-trolei-tou-tram-ke-tou-metro/

  Να αφαιρεθούν τα ονόματα Αγίων και εκκλησιών από τις στάσεις των τρόλεϊ, του Τραμ και του Μετρό ζήτησε η Φωτεινή Πιπιλή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
  Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξήγησε γιατί, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης: «Την περασμένη φορά έμπλεξα τους Αγίους και αντί να πάω στον Άγιο Αντώνιο, βρέθηκα στον Άγιο Δημήτριο».

  Μ’ αὐτὰ καὶ μ’ αὐτά, οἱ λαϊκοὶ δεξιοὶ ψηφοφόροι της ἂς προσέχουν μὴν τυχὸν δὲν κατέβουν στάση Ἅγιο Ἀντώνιο ἢ Ἅγιο Δημήτριο, ἀλλὰ κατεβοῦν στὸν Ἀι Σιχτίρ. Γιὰ πάντα.

  Εἰδάλλως, στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς νὰ ψηφίσουν Ἰουλιανό.

  Μου αρέσει!

Γράψτε απάντηση στο Χρονογραφίες Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s