Παραπληροφόρηση για την επίσκεψη του Πατριάρχη στο Άγιο Όρος

Πηγή

Η Ιερά Κοινότητα των 20 Ιερών Μονών δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση της Μονής Ξενοφώντος να παρευρεθεί στο πατριαρχικό συλλείτουργο της Κυριακής, όπου ο Πατριάρχης μνημόνευσε τον Επιφάνιο. Συλλειτούργησαν μόνο 7 ηγούμενοι Μονών (Βατοπεδίου, Χιλιανδαρίου, Διονυσίου, Σιμωνόπετρας, Ιβήρων, Σταυρονικήτα και Παντοκράτορος), παρόλο που η Μονή κάλεσε όλους τους ηγουμένους, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι όλο το Άγιον Όρος είναι εδώ.

Τὸ πρόβλημα μὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅτι ξεκινᾶν ὡς μιὰ καλὴ ἀντίδραση σὲ ὁρισμένα πράγματα (ἀντι-ἠθικισμός, ξεχείλωμα τῶν σχέσεων-συζητήσεων μὲ Παπικοὺς καὶ πάσης φύσεως «Χριστιανούς», Οὐκρανικό), καὶ καταλήγουν σὲ ἕνα ἀδιέξοδο: Στὰ μάτια π.χ. τῶν φίλων τῆς γνωστῆς μονῆς, ἢ ἔστω τῶν σχολιαστῶν της στὰ ΜΚΔ, οἱ ἀντίπαλοί τους εἶναι μοιχεπιβάτες, οἰκουμενιστὲς κ.ο.κ. Δὲν σκέφτονται τὶς συνέπειες τῶν συμπερασμάτων αὐτῶν στὴν καθημερινότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅτι κανεὶς ἁπλὸς πιστὸς δὲν ἔχει ποῦ νὰ καταφύγει: ἀφοῦ ὅλοι οἱ παπάδες τῆς γειτονιᾶς του συμμερίζονται τὶς ἀπόψεις τῶν ἀνώτερών τους χωρὶς νὰ μεταπηδοῦν στὴν «ἀληθινὴ Ἐκκλησία» (ποὺ κάποιες φορὲς ἀπέχει πολλὰ χιλιόμετρα). Τὶς συνέπειες αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ ἐπιλύσουν μὲ τρόπο καλύτερο ἀπὸ τὸ γνωστό-παλαιοημερολογίτικο. Ἔτσι ἔχει τὸ ζήτημα τοῦ κάθε ΚΚΕ: ἂν μποῦν πολλὰ νέα μέλη, σοῦ χαλᾶν τὶς «δημοκρατικὲς διαδικασίες» καὶ εἶναι προτιμότερο νὰ μὴν μποῦν ποτέ. Ἐναλλακτικά, ὁ πανίσχυρος ἡγέτης (ὅπως ὁ Ἱερώνυμος) μπορεῖ νὰ ἀποφασίζει ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ ἀντίθετη γνώμη τῶν πολλῶν μελῶν.

This entry was posted in θρησκεία and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Παραπληροφόρηση για την επίσκεψη του Πατριάρχη στο Άγιο Όρος

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Τοὺς τά ᾽γραφα κι ἐγὼ κάτι τέτοια, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια,
  σὲ ὁρισμένα ἱστολόγια καὶ τόπους «ἀντινεοταξιτῶν» κι «ἀκραιφνῶν», «πούρων Ὀρτοντόξων»,
  οἱ ὁποῖοι τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ἐκοβόσαντε, βλέπεις, νὰ μπουγιουρντάρουμε ὅλοι μαζὶ στὴν «ἀποτείχιση»
  [Βορειοελλαδίτες, παρεμπιπτόντως, οἱ περισσότεροι, ὅπως προέκυπτε ἀπὀ τὰ συμφραζόμενα]

  Τοῦτο δὲ διότι,
  ἐν μέρει ἐκεῖνον τὸν καιρὸ μὲ πονοῦσε κι ἐμένα τὸ ζήτημα
  κι ἐν μέρει διότι ἔρριχνα τροχιοδεικτικὲς βολὲς ἢ ἔκανα, ἂν προτιμᾶτε, ἄσκηση ἀνθρωπογνωσίας μὲ δαύτους, ἡ ὁποία στὸ τέλος μ᾽ ἔκαμε πράγματι σοφώτερο.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Eἶχα γράψει λ. χ. τὴν ἐποχὴ ἐκείνη:

  «Εὔχομαι νὰ μὲ βγάλη ψεύτη ὁ Θεὸς κι ἡ Πρόνοιά Του, ποὺ κατευθύνει καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὴν πορεία, ἀλλὰ βλέπω μὲ μαθηματικὴ βεβαιότητα νὰ μᾶς ἔρχωνται σχίσματα, σχισματάκια, κόντρα-σχισματάκια καὶ περαιτέρω διασπάσεις.

  Σᾶς τὸ ἐπισημαίνω ἐγκαίρως, μὲ πόνο ψυχῆς. Τὸ λέω χοντρά, γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε ὅλοι καὶ τὴν ὑστάτη, ἔστω, στιγμὴ νὰ σκύψουμε ἐντός μας, μὲ προσευχὴ καὶ ταπείνωση.

  Τὴν ἀπευκταία αὐτὴν ἐξέλιξη μᾶς τὴν ἐγγυᾶται τὸ ἐκρηκτικὸ «χαρμάνι» ταμπεραμέντων, ἀντιλήψεων καὶ προϊστορίας τοῦ «χώρου». Τρώγονται ὅλοι μὲ ὅλους! «Συνθηκολογημένοι», «κιοτῆδες», «ρεφορμιστὲς» εἶναι οἱ μισοὶ γιὰ τοὺς ἄλλους μισούς. Κωμικὸ θά ᾽ταν τὸ θέαμα, ἄν δὲν ἥπτετο τῶν τιμίων τῆς πίστεως. Θυμίζει φραξιακὸ ἀλληλοφάγωμα τοῦ ΚΚΕ (μ-λ) κατὰ τοῦ (ΜΛ) ΚΚΕ καὶ τοῦ ΚΚΕ κι ὅλων μαζὶ κατὰ τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.) Τίποτε τὸ «ἅγιο», τὸ «στερρῶς ὁμολογιακὸν» δὲν ὑπάρχει σ᾽ ὅλα αὐτά. Ἐγωϊσμὸς πολὺς καὶ μόνο, μὲ συνέπεια νὰ βρίσκωνται σὲ σύγχυση καὶ πολλοὶ καλοπροαίρετοι.

  (Μιλᾶμε ὅτι τὰ ἄτομα ἀδυνατοῦν νὰ συννενοηθοῦν καὶ στὰ στοιχειώδη. Τόσο θεριεμένοι ἐγωϊσμοὶ ὑπάρχουν!
  Καὶ γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε ἐντελῶς ἐκτὸς θέματος,
  πῆτε μου -σᾶς παρακαλῶ- τὶ ἐντύπωση ἀποκομίζει γιὰ τὴν ποιότητα καὶ γιὰ τὸ ἐπίπεδο τοῦ «χώρου» ὁ οἱοσδήποτε μέσος εὐσεβὴς ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ ἐπίδικο ζήτημα αὐτῆς ἐδῶ λ. χ. τῆς κεντρικῆς ἀναρτήσεως …
  Ἔλεος!)

  Δῆτε, ἐπαναλαμβάνω, Τρικαμηνᾶδες, Τσολογιάννηδες, Σημάτηδες. Δῆτε τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Καραγατσίδου (στὴν Κοζάνη) τὰ τέλη. Δῆτε τὸ κατάντιο (τοῦ αὐτοαποκαλουμένου «λείμματος») τῶν Ὑπερορίων Ρώσσων. Δῆτε τοὺς ἐντελῶς πλανεμένους καὶ πολυκέφαλους Παλαιοημερολογίτες.
  Μὴ μοῦ πῆτε δέ, ὅτι «τσουβαλιάζω» ἀνόμοιες καταστάσεις, διότι κοινὸς παρονομαστὴς ὅλων αὐτῶν μὲ τοὺς κήρυκες τῆς «Ἀποτειχίσεως» εἶναι ὁ ἐγωϊσμός : γυνός, ὠμός, ἀνεπεξέργαστος, μὲ «φύλλο συκῆς» τὴν μέριμνα γιὰ τὸ «ἀκαινοτόμητον τῆς πίστεως».

  Ἐξυπακούεται ὅτι ὅσο ἀπειλεῖ ὁ «ἀντικαπιταλισμὸς» τῶν Ἐξαρχείων καὶ τὰ μανιφέστα του τὸν Στουρνάρα, τὸν Μάριο Ντράγκι ἤ τὸν Κωστόπουλο τῆς «ΑΛΦΑ», ποὺ φουμάρουν ἀμέριμνοι τὸ ποῦρο τους, ἄλλο τόσο κι ὁ θόρυβος ποὺ παράγουν ὡρισμένες συνιστῶσες τοῦ «ἀντιοικουμενισμοῦ», ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὰ σχέδια τῶν καρριεριστῶν (καὶ πνευματικῶς κομφορμιστῶν) θεολόγων καὶ κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπενδύσει στὴν ἀρξαμένη κατρακύλα.

  Προσέξτε πολὺ –
  Προσέξτε πολὺ τὸν κοσμάκη ποὺ θὰ πάρετε στὸν λαιμό σας!

  Ἐμεῖς, πάντως, ΔΕΝ ἀκολουθοῦμε σὲ ΚΑΜΜΙΑ ἀποτείχιση ΚΑΝΕΝΑ θεληματάρη.
  «

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Ἔκτοτε περιέπεσα σ᾽ ἕνα εἶδος μηδενισμοῦ σ᾽ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ ζητήματα αὐτά :
  Κι οἱ δυὸ μαλώνουνε – κι οἱ δυὸ φταῖνε.
  Ἀποφάσισα, ἔτσι, νὰ μὴν πολυεκτίθεμαι στὴν σχετικὴ εἰδησεογραφία καὶ πληροφόρηση (ἢ παραπληροφόρηση), γιὰ νὰ μὴν χαλιέμαι καὶ γιὰ νὰ μὴν κολάζωμαι (ὡς καλὸς Χριστιανός …).
  Σᾶς πληροφορῶ ὅτι τὸ ρεμέντιο «ἔπιασε».
  Σίγουρα, πάντως, ἂν ἔπιανα τὸ πληκτρολόγιο σήμερα,
  θὰ μετρίαζα πολὺ τὴν ἁψάδα καὶ τὸ πάθος ἐκείνων, τῶν πρὸ τριετίας, διατυπώσεών μου.

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s