διαπραγματεύσεις

Σὲ κάθε παζάρι, ὅταν ζητᾶς 100 θὰ πάρεις 50, ἐνῶ ἂν ζητᾶς 50 (ἔχοντας ἤδη κάνει μὲ τὸ μυαλό σου τὸ «δίκαιο παζάρι») θὰ πάρεις 20. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἔκανε τὸ δεύτερο. Δὲν ζήτησε τὴν κανονικὴ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιῶν στὴ βάση τοῦ Συντάγματος, δὲν ζήτησε τὴν (ἀπαράδεκτη συμβολικά, ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀλλὰ αὐτονόητη οὐδετερόθρησκα) ὑγειονομικὴ ἐξίσωση ἐκκλησίας καὶ σουπερμάρκετ, ὥστε νὰ ἐπιτρέπεται σὲ κάποιους πιστούς, ἀνάλογα μὲ τὰ τετραγωνικὰ μέτρα καθενὸς ναοῦ, νὰ παρευρίσκονται στὶς λειτουργίες. Δὲν ἐκμεταλλεύτηκε κάθε παράθυρο, κάθε νομικὸ δικαίωμα.

Ὅπως καὶ 10 χρόνια πρὶν ὅταν καθόταν στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο δίπλα στὸν ἀνεκδιήγητο Παπανδρέου: νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀντιπαθητικὸ σ’ αὐτὴν Χριστόδουλο. Νὰ δείξει ὅτι εἶναι τὸ καλὸ παιδὶ ποὺ δὲν προκαλεῖ προβλήματα. Ὅπου «πρόβλημα» γιὰ τὴν «κοινωνία» (διάβαζε: τὸ ἄθεο κομμάτι της) εἶναι ἡ συνέχιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, καὶ μόνον αὐτή.

Μιὰ δωρεὰ μασκῶν ἀπὸ πιστοὺς γιὰ τὸν ἱὸ στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἦταν κακὴ ἰδέα; Ὄχι μόνο «σκάυπ» ἀλλὰ καὶ μάσκα, γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὸν ἱό. Πράγματι, ποιὸς τοὺς λέει ὅτι ἀπὸ τὰ 3-4 ἄτομα στὴν ἐκκλησία δὲν θὰ εἶναι κάποιος μολυσμένος; Τόσοι καὶ τόσοι ψάλτες κόλλησαν. Ἀφοῦ ὁ φόβος τοῦ θανάτου ἐπικρατεῖ, πρέπει οἱ Ἱεράρχες νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ αὐτόν, μὲ μάσκες στὸ ναό. Κι ἀφοῦ ὁ

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει: «Μπορεί ο άνθρωπος, ο οποίος από ανάγκη δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, να κάνει τον εαυτό του Θυσιαστήριο, με το να προσεύχεται». Ο ίδιος ιερός Πατήρ αναφερόμενος στην ανάγκη της κενωτικής αγάπης προς τον πλησίον και μάλιστα προς τον δοκιμαζόμενο, επισημαίνει τα εξής σημαντικά: «Εσύ σέβεσαι το τωρινό Θυσιαστήριο, γιατί δέχεται το Σώμα του Χριστού, αλλά συμπεριφέρεσαι περιφρονητικά σ’ αυτόν που είναι ο ίδιος σώμα του Χριστού και τον βλέπεις με αδιαφορία να χάνεται. Αυτό το θυσιαστήριο μπορείς να το δεις στημένο παντού, και σε στενούς δρόμους και σε αγορές, και μπορείς να τελείς θυσίες πάνω σ’ αυτό κάθε ώρα». (Ομιλία 20 εις Β΄ Κορινθ. ΕΠΕ τόμος 19, σελ. 527-531)

τότε γιατί δὲν ἀπέχουν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία (δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη ἄλλη παρὰ ἡ ἀνάγκη τοῦ φόβου τοῦ θανάτου) καὶ δὲν κάνουν τὸν ἑαυτό τους Θυσιαστήριο στὰ σπίτια τους, ἀντὶ νὰ πᾶνε στοὺς ναούς;

Φυσικά, ὁ Χρυσόστομος κάνει λόγο γιὰ τὸν Πλησίον ὡς «θυσιαστήριο», στὸν ὁποῖον πρέπει νὰ φερόμαστε καλά. Καὶ ὄχι ὅτι «δὲν πειράζει ποὺ δὲν λειτουργεῖ τὸ θυσιαστήριο τῆς ἐκκλησιᾶς», κι ὅτι «Μπορεῖς νὰ ἐκκλησιάζεσαι στὶς πλατεῖες, στοὺς δρόμους, στὸ σπίτι»

This altar is composed of the very members of Christ, and the body of the Lord is made your altar. That then revere; on the flesh of the Lord you sacrifice the victim. This altar is more awful even than this which we now use, not only than that used of old. Nay, clamor not. For this altar is admirable because of the sacrifice that is laid upon it: but that, the merciful man’s, not only on this account, but also because it is even composed of the very sacrifice which makes the other to be admired. Again, this is but a stone by nature; but become holy because it receives Christ’s Body: but that is holy because it is itself Christ’s Body. So that this beside which thou, the layman, standest, is more awful than that. Whether then does Aaron seem to you anything in comparison of this, or his crown, or his bells, or the holy of holies? For what need is there henceforth to make our comparison refer to Aaron’s altar, when even compared with this, it has been shown to be so glorious? But you honor indeed this altar, because it receives Christ’s body; but him that is himself the body of Christ you treat with contumely, and when perishing, neglectest. This altar may thou everywhere see lying, both in lanes and in market places, and may sacrifice upon it every hour

Ἀφοῦ «τὸ Θυσιαστήριο εἶναι παντοῦ», μπορεῖ νὰ «διαχυθεῖ» τόσο ὥστε νὰ ἐξαχνωθεῖ ἡ φυσικὴ παρουσία του, ὁ ναός. Ὅλα στὸ μυαλό μας εἶναι. Πράγματι ἡ «τροποποίηση» τῶν λόγων τῶν Πατέρων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Νεορθόδοξων καὶ μετά, σήμερα ἔχει λάβει γιγαντιαῖες διαστάσεις. Φυσικά, δὲν ἦταν ὁ Θεὸς ποὺ κατέστησε «ἀνάγκη» τὴν ἀπουσία πιστῶν ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Ἦταν ἡ ἔλλειψη ἀντίστασης στὴν βία τοῦ τρομοκρατικοῦ ὑγιεινισμοῦ.

Ὁ Χρυσόστομος ἀγωνίστηκε ἐνάντια στὴν ἐξουσία τοῦ καιροῦ του. Δὲν ὑπάκουσε σὲ αὐτήν. Ἡ ἀνάγκη στὴν ὁποία ἀναφέρεται δὲν εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῆς Ἐκκλησίας στὶς ὀρέξεις τοῦ φοβικοῦ ἀθεϊσμοῦ. Μὴν ξεχειλώνουμε τὴν «ἀνάγκη» ποὺ αὐτὸς ἀναφέρει. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὴν Πένθεκτη Σύνοδο. IF any bishop, or presbyter, or deacon, or any of those who are enumerated in the list of the clergy, or a layman, has no very grave necessity (ἀνάγκην βαρυτέραν) nor difficult business so as to keep him from church for a very long time, but being in town does not go to church on three consecutive Sundays–three weeks–if he is a cleric let him be deposed, but if a layman let him be cut off.

Ἑρμηνεία τῆς «ἀνάγκης»: Θεόδωρος Βαλσαμῶν (Ράλλης-Ποτλῆς, τ. 2, σ. 489): «Μηδεμιᾶς προκειμένης ἀνάγκης, νόσου τυχόν, ἢ δουλείας βαρυτάτης μὴ παραχωρούσης αὐτῷ ἐκκλησιάζειν». Ὤχ, ξέχασα: Κατὰ τὸ Κράτος, τώρα, εἴμαστε ὅλοι ἄρρωστοι ἀκόμη κι ἂν δὲν εἴμαστε. («Φερθεῖτε σὰν νὰ εἶστε ἄρρωστοι»). Ο.Ε.Δ.!

Νεότερη ἑρμηνεία (Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης): «Οι άνθρωποι στον κόσμο είναι και επιστήμονες, ούτε το Σάββατο δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, την Κυριακή, έχουν την υπηρεσία αυτή την ώρα. Μπορείς αυτή την ώρα να κάνεις τον εαυτό σου Θυσιαστήριο λέγοντας την προσευχή.«. Δουλειὰ ἢ νόσος. Ἐκκλησίες δὲν ἔκλεισαν οὔτε οἱ Τοῦρκοι. Ὄχι ποὺ θὰ ποῦμε ὅτι δὲν τρέχει τίποτε ποὺ τὶς κλείνουν οἱ Ἕλληνες, καὶ εἶναι ἡ «ἀνάγκη» γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο ὁ Χρυσόστομος. Τόσο ξεχείλωμα τῶν σημασιῶν, πιά.

Ζῆσε Μάη νὰ φᾶς τριφύλλι.

«Τον Μάιο θα κοινωνήσουμε όλοι μαζί», συμπλήρωσε ο Μητροπολίτης. Καὶ ποῦ τὸ ξέρει πότε θὰ λήξει ἡ ἐπιδημία καὶ τὸ διάταγμα τοῦ Καίσαρα; Τοῦ τὸ εἶπε ὁ κορωνοϊός; Μὲ τὸ «ὅλοι μαζὶ» ἐννοεῖ κι αὐτοὺς ποὺ -ἂν καὶ ἤθελαν νὰ κοινωνήσουν- θὰ πεθάνουν ἀνεξομολόγητοι κι ἀκοινώνητοι στὸν Ἀπρίλιο; «Είναι το μεγαλύτερο καλό στην εθνική προσπάθεια που κάνουμε όλοι», τόνισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος. Μπά; Τὸ ἔθνος εἶναι πρῶτο στὶς προτεραιότητες; Ἢ ἡ Ἐκκλησία σώζει τὸ ἔθνος ὅταν-ὅσο εἶναι Ἐκκλησία;

This entry was posted in θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to διαπραγματεύσεις

  1. Παράθεμα: Το μήνυμα της εκκλησίας στον Κορωνοϊό – manolisgvardis

  2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Εἴπαμε: Κωλοτοῦμπες ταλιμπὰν εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἂν ἦταν στὴν ἐξουσία κι ἔκανε τὰ ἴδια ὁ Τσίπρας, θὰ ἔκαναν ἐπανάσταση, θὰ χοροπηδοῦσαν ὣς τὸ ταβάνι, θὰ κήρυσσαν ἀνένδοτο καὶ τὰ λοιπά, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἡ Δεξιὰ τοῦ Κυρίου ποὺ κάνει ὅλα αὐτὰ τὰ σιχαμερά, κάθονται φρόνιμοι, καὶ ἀποδέχονται τὸν αἰσχρὸ ὑγιεινισμὸ τῶν θανατοφοβούμενων ἄθεων καὶ μπιλντεμπεργκιανῶν.

    Νὰ πράξουν -οἱ κολοτοῦμπες ταλιμπάν- τὰ δέοντα ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκ μέρους τους ἀντιμετώπιση ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων ἀπὸ τὴ σκοπιᾶ τῶν κομματικῶν καὶ πολιτικῶν τους προτιμήσεων (ἢ ἀντιπαθειῶν)

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s