π. Θεόδωρος Ζήσης γιὰ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐναντιώνονται στὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν τόσο ἀντίθετοι Χριστιανοὶ ὅσο ὁ Ζήσης καὶ ὁ Ζηζιούλας, ὁ Γιανναρᾶς καὶ οἱ τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου (μὲ τελείως διαφορετικὸ ὕφος στὰ κείμενά τους, καθένας), δείχνει ὅτι τὸ ἑπόμενο ἐπιχείρημα τῶν «χριστιανῶν» (γιὰ νὰ τοὺς προλάβω), πὼς «μόνο κάτι φανατικοὶ ἀντιτίθενται στὸ κλείσιμο», εἶναι τελείως ἀβάσιμο. Ἐκτὸς κι ἂν ὑπάρχει κάτι ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ προσμετρήσουμε στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐγκρίνουν τὸ κλείσιμο (κι ὄχι τῶν «πολιτισμικὰ Χριστιανῶν», ποὺ εἶναι κάτι τελείως διαφορετικό), τοὺς σουρεαλιστικὰ «Χριστιανοὺς τῶν 10′ στὸ προαύλιο τοῦ Μ. Σαββάτου» ἐπειδὴ στὶς παλιὲς ἀστυνομικὲς ταυτότητες (!) ‘τὸ 97% τοῦ πληθυσμοῦ καταγράφτηκαν ὡς «Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι»‘, καθὼς καὶ κάτι ἀπίθανους τύπους ποὺ διακατέχονται ἀπὸ προτεσταντικὴ νοοτροπία καὶ ἐνῶ πατοῦν λιγοστὲς φορὲς ὴ καμία στὴν ἐκκλησία, ἰσχυρίζονται στὰ σοβαρὰ ὅτι «εἶναι Χριστιανοί».

Πηγή

παρερμηνεύοντας καί κακοποιώντας κείμενα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου τόν παρουσιάζουν νά συμφωνεῖ μέ τίς ἀνίερες ἀποφάσεις τους. […] τέτοια κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου οὔτε φασιστικά καί δικτατορικά καθεστῶτα τολμοῦν νά τήν διατυπώσουν φανερά, μολονότι τήν ἐπιβάλλουν. «Τό μόνο ὑπεύθυνο πρόσωπο» ὁ μόνος πού κατέχει τήν ἀλήθεια καί δικαιοῦται νά δίδει ἀπαντήσεις ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων εἶναι ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος!!! Νέος ἀλάθητος. […]

Μέ κοσμικά κριτήρια ἦταν δικαιολογημένη ἡ ἀντίδραση τοῦ αὐθόρμητου, τοῦ παρορμητικοῦ Πέτρου, τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος πῆρε κατά μέρος τόν διδάσκαλο καί ἄρχισε νά τόν μαλώνει, νά τόν ἐπιτιμᾶ, ὅπως νόμιζε ἀπό ἀγάπη: Θεός φυλάξοι, Κύριε! Νά μή σοῦ συμβεῖ αὐτό· «ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μή ἔσται σοι τοῦτο». Σάν νά τοῦ ἔλεγε· ἡ ζωή εἶναι μέγιστο ἀγαθό καί σύ πᾶς νά τήν χάσεις; Τί κριτήριο εἶναι αὐτό πού ἔχεις; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ καταρρίπτει τά κοσμικά κριτήρια τῶν ἀγαπολόγων ὅλων τῶν ἐποχῶν, πού δέν ξέρουν νά ἱεραρχοῦν τά πράγματα καί τίς ἀξίες. […] ὁ Χριστός τώρα τοῦ λέγει: «Χάσου ἀπό μπροστά μου σατανᾶ· γιατί δέν σκέπτεσαι τά ἀρεστά στόν Θεό, ἀλλά τά ἀρεστά στούς ἀνθρώπους»  […]

Ἔτσι συνιστοῦσαν καί στούς Ἁγίους Μάρτυρες· κρατῆστε ἐσεῖς μέσα σας τήν πίστη στό Χριστό, ἀλλά τώρα ἀφοῦ τό ζητοῦν οἱ πολιτικοί ἄρχοντες, ὁ αὐτοκράτορας, θυμιάστε λίγο στούς κρατικούς θεούς, θυσιάστε στά κρατικά εἴδωλα, κάντε ὑπακοή, μήν εἶστε ἀνυπάκουοι καί ἀναρχικοί. Ἔτσι μᾶς λένε τώρα· δέν σᾶς ζητοῦμε νά ἀρνηθῆτε τήν πίστη σας· κρατῆστε την γιά τούς ἑαυτούς σας. Ἀλλά κάντε ὑπακοή στόν πρωθυπουργό καί προσκυνῆστε τό νέο εἴδωλο τῆς δημόσιας ὑγείας, πού τώρα εἶναι πάνω ἀπό τόν Θεό. Ὅσοι ὑπάκουσαν τότε καί ὅσοι ὑπακούουν τώρα, ἀνήκουν στούς «πεπτωκότες», οἱ ἀνυπάκουοι στούς κακούς ἄρχοντες καί στούς κακούς ἐπισκόπους ἀνήκουν στούς Μάρτυρες καί Ὁμολογητές. […]

Ἦταν ἀκραῖος καί ζηλωτικός ὁ Χριστός πού δέν οἰκονόμησε τόν ἄνθρωπο νά πάει νά θάψει τόν πατέρα του καί νά ἐπιστρέψει; Δέν ὑπάρχουν μεσότητες στήν χριστιανική ζωή. Ἤ θά εἶσαι μέ τόν Χριστό ἤ θά εἶσαι μέ τόν Διάβολο· ἤ θά εἶσαι κρύος ἤ θά εἶσαι ζεστός. Τούς χλιαρούς καί μέσους θά τούς ἐμέσει ὁ Κύριος, ὅπως λέγει ἡ Ἀποκάλυψη […]

Ἡ ὑπακοή στούς ἐπισκόπους καί στούς ἱερεῖς, πνευματικούς καί ἡγουμένους, εἶναι ὄντως μεγάλη χριστιανική ἀρετή, ὑπό μία ὅμως προϋπόθεση· ὅτι καί αὐτοί ὑπακούουν στό Χριστό, στό Εὐαγγέλιο, στούς Ἁγίους, εἶναι ἀληθινοί ποιμένες καί ὄχι ψευδοποιμένες καί ψευδοδιδάσκλοι οὔτε προβατόσχημοι λύκοι πού κατασπαράσσουν οἱ ἴδιοι τά πρόβατα. Εἶναι γεμᾶτο τό Εὐαγγέλιο ἀπό συστάσεις τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων νά μήν ἀκολουθοῦμε τούς κακούς ποιμένες· ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία εἶναι γεμάτη ἐπίσης ἀπό παραδείγματα πατριαρχῶν καί λοιπῶν κληρικῶν πλανεμένων, πού ζητοῦσαν καί αὐτοί ὑπακοή στίς πλάνες καί στίς ἑτεροδιδασκαλίες τους.  […]

αὐτό πού γίνεται τώρα στούς ναούς, νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία χωρίς τήν παρουσία τῶν πιστῶν, ἀποτελεῖ διακωμώδηση τοῦ μυστηρίου  […] κλείνουμε τίς πόρτες στούς ἀβάπτιστους καί ἀμύητους, ὄχι στούς βαπτισμένους. Αὐτό τό νόημα ἔχει τό λειτουργικό παράγγελμα «Τάς θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν».

 

Ἐν τῷ μεταξύ, τοὺς Χριστιανοὺς τῆς «πάσῃ θυσίᾳ ὑπακοῆς» καὶ τοῦ Καισαροχριστιανισμοῦ τοὺς πῆραν πρέφα οἱ ἄθεοι καὶ τοὺς τρολλάρουν, ἐκφράζοντας ἐδῶ τὰ πραγματικά τους αἰσθήματα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ὅμως ἔτσι ἔχει, βέβαια: Ἅμα ὡς «Χριστιανὸς» παραδέχεσαι ὅτι ἡ δημόσια ὑγεία εἶναι ἄσχετη μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ἀνώτερη ἀξία ἀπὸ αὐτόν, καὶ «ὅ,τι πεῖς ἀφέντη-Κράτος», τότε ὁ ἄθεος σὲ καραξεφτυλίζει ἔτσι (καὶ τοῦ ἔχεις δώσει δικαίωμα):

bandalismos

πηγή, romfea.gr

ΚΥΡ 8-4-2020

Πολλὰ μπράβο στοὺς πονόψυχους φοβικοὺς (μὴν κολλήσουν!) Χριστιανούς, μὲ τὴ συγκατάθεση τῶν ὁποίων ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες.

Ἡ εἰρωνεία πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι διαχρονική. Νὰ θυμηθοῦμε κάτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν ρωμαϊκῶν διωγμῶν. «Ἀλεξαμένος (ἕνας Χριστιανός) σέβεται Θεόν», ὅπου ὁ θεὸς τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἕνας ἐσταυρωμένος γάιδαρος.

alexamenos_trazo

This entry was posted in θρησκεία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s