Τρία ἐδάφια ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη

Γιὰ τὶς ὧρες αὐτές, τοῦ προσωρινοῦ θριάμβου ὅσων μὲ τὸν α ἢ β τρόπο βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία.

εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου ἣν εἶχον·  καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐῤῥέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.

καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς

ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

Τὸ ὡραῖο μὲ τοὺς ἄθεους εἶναι ὅτι ἐνῶ χρησιμοποιοῦσαν ἐδάφια τῆς Ἀποκάλυψης (Μάρξ, Ἀποκάλυψη 13.17 καὶ 17.13, στὸ Κεφάλαιο 1.1.2, γιὰ τὸ χρῆμα) καί, ἄλλοι, ὅτι ἐνῶ συμβάλλουν στὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐκπλήρωσή της (βλ. κλείσιμο ἐκκλησιῶν καὶ προτάσεις σοβαρῶν πολιτικῶν καὶ πρ. ὑπουργῶν γιὰ τσιπάκια καὶ παγκόσμια διακυβέρνηση), νομίζουν ὅτι βρίσκονται ἀκόμη στὸν 19ο αἰώνα, ὅπου χρησιμοποιοῦσαν χριστιανικὰ τσιτάτα-μοτίβα ἁπλῶς γιὰ νὰ ἐκφράσουν κάτι ἐντελῶς ἄλλο καὶ γιὰ χάρη ἄλλων, κοσμικῶν σκοπῶν. Στὴν ἴδια λογικὴ ἐντάσσεται καὶ ἡ χρήση τοῦ bar-code στὰ προϊόντα: «Ἄ, δὲν εἶναι τίποτα». Δηλαδή, θέλουν νὰ ποῦν οἱ ἄθεοι, ἔχεις ἕναν ὁδικὸ χάρτη, ποὺ σὲ πηγαίνει σὲ μιὰ συγκεκριμένη τοποθεσία, καὶ ὅμως ἐσὺ «γκαζώνεις» πρὸς τὰ ἐκεῖ ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ χάρτης θὰ σὲ πάει σὲ κάποια ἐντελῶς ἄλλη τοποθεσία κι ὄχι αὐτὴν ποὺ σοῦ λέει ὁ χάρτης.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, αθεϊσμός, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s