ἐπιστήμονες

Τὰ παιδιὰ μολύνουν τοὺς ἐνήλικες, γι’ αὐτὸ κλείνουμε τὰ σχολεῖα.

Τὰ παιδιὰ ἐλάχιστα κολλᾶνε τοὺς ἐνήλικες, γι’ αὐτὸ ἀνοίγουμε τὰ σχολεῖα.

Ποιὸς εἶναι ὁ ἐπιστήμονας; πῶς ὁρίζεται ὁ ἐπιστήμονας, θὰ ρωτήσετε. Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται ἐπιστήμονας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ὁ δημοσιογράφος καὶ ὁ πολιτικάντης λένε πὼς εἶναι ἐπιστήμονας. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι δευτερεύοντα.

Πάντως, ἀφοῦ κατατρόμαξαν τοὺς πάντες, τώρα εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ φτάσουν στὴ γελοιότητα τῆς προαιρετικῆς ἐκπαίδευσης. Ἅμα φοβᾶται ἢ δὲν φοβᾶται ὁ γονιός, τὸ σχολεῖο ὡς ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση ἔχει πρακτικὰ διαλυθεῖ μέχρι νὰ βρεθεῖ ἐμβόλιο. Δὲν μπορεῖς νὰ γεμίζεις ἀψήφιστα μὲ τέτοιο φόβο τοὺς συνανθρώπους σου χωρὶς αὐτὸ νὰ ἐπηρεάσει τὴν κοινωνία, τὴ σκέψη τους, καὶ μετὰ νὰ νομίσεις ὅτι μὲ ἐγκυκλίους καταργεῖς τὸν φόβο αὐτόν. Βεβαίως, οἱ πιὸ μανιακοὶ ὁπαδοὶ τῆς καραντίνας θὰ βγάλουν τὸ σκασμὸ καὶ θὰ ἀλλάξουν ἄποψη ὅταν λήξουν οἱ δικές τους ἄδειες εἰδικοῦ σκοποῦ, καὶ δὲν θὰ ἔχουν ποῦ νὰ παρκάρουν τὰ παιδιὰ παρὰ μόνο στὸ (κατ’ αὐτούς) θάλαμο μόλυνσης ποὺ λέγεται σχολεῖο. Ἕως τότε, δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ κόμματος στὸ ὀργουελιανὸ 1984, ποὺ τὴν ἑπόμενη δὲν θυμοῦνται τί πίστευαν τὴν προηγούμενη. Κολοτοῦμπες. Οἱ ἄλλοι ὅμως, ποὺ εἶναι καὶ περισσότεροι, καταλαβαίνουν ὅτι ὁ ἐμπαιγμὸς τοῦ μαθητευόμενου μάγου δὲν ἔχει κάποια λογικὴ βάση, σκέψη μὲ ἀρχὴ-μέση-τέλος. Εἶναι στὰ κουτουρού. Γιατὶ ἂν ἰσχύει ἡ δεύτερη φράση, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι (γιαγιάδες καὶ ἐγγόνια) ἐγκλωβίστηκαν χωρὶς λόγο. Θὰ ἀπολογηθεῖ κάποιος γιὰ αὐτό; Ἐὰν πάλι ἰσχύει ἡ πρώτη φράση, εἶναι ἐγκληματικὸ νὰ συζητᾶμε γιὰ ἀνοιχτὰ σχολεῖα, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ χτιστοῦν ἄλλα τόσα. Ἐὰν ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶναι μία, θὰ πρέπει νὰ ζητήσουν συγγνώμη ὅλοι ὅσοι διακήρυσσαν καὶ ἐπέβαλαν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ἐπιστήμη εἶναι Μία, ἐκείνη τοῦ Τσιόδρα-Μητσοτάκη τοῦ Μαρτίου. Βλέπετε, τὰ πρόβατα τοῦ ὀρθολογισμοῦ εἶναι ἱκανοποιημένα μόνο μὲ ξεκάθαρες ἀπαντήσεις (μόνο ἔτσι πείθουν ὅτι ἀξίζει νὰ κυβερνοῦν κι ὅτι ζοῦμε σὲ ἐποχὴ προόδου), καὶ δίνουν τέτοιες ξεκάθαρες ἀπαντήσεις ἔστω κι ἂν ρισκάρουν τὴν αὐτογελοιοποίηση.

Τί συζητᾶμε γιὰ σχολεῖα βέβαια, ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔχει τουρισμὸ καὶ φαγάδικα, καὶ αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ λειτουργήσουν παρὰ σὲ πολὺ μικρότερο μέγεθος, καὶ μὲ πολὺ λιγότερους ἀπαραίτητους ὑπαλλήλους -ἐνῶ ὁ τουρισμὸς θὰ πατώσει; Γιατί, ὅμως, μήπως θὰ μπορέσουν νὰ λειτουργήσουν τὰ καταστήματα ὑπόδησης καὶ τὰ καταστήματα ρούχων; Θὰ πᾶς νὰ προβάρεις τὸ παντελόνι ποὺ πρόβαρε ὁ ἱδρωμένος μολυσμένος; Ἡ μάσκα δὲν σὲ σώζει ἀπὸ τὸ προβάρισμα. Θὰ τὸ γυρίσεις πίσω ὡς λάθος μεγέθους ἀφοῦ τὸ ἀγοράσεις στὰ κουτουροὺ προκειμένου νὰ ἀποφύγεις τὸ προβάρισμα; Καὶ πῶς θὰ ἀγοράσει παντελόνι κάποιος ποὺ πιθανολογεῖ ὅτι κάποιος ἄλλος, δυνάμει μολυσμένος, ἤδη τὸ πρόβαρε ἢ τὸ ἐπέστρεψε ἐπειδὴ δὲν τοῦ ταίριαζε τὸ νούμερο; Γιὰ τὰ λεωφορεῖα, δὲν θέλω νὰ σκεφτῶ τί θὰ γίνεται ὅταν φταρνιστεῖ κάποιος ἀπὸ τὸ κλιματιστικὸ ἢ τὴ σκόνη. Τί νὰ πεῖς καὶ γιὰ τὰ φρικαλέα μέτρα, νὰ ξεκινᾶ τὸ ὡράριο τῶν ἐπιχειρήσεων στὶς 10 τὸ πρωί (ποιὸς θὰ παραλαμβάνει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ θὰ ἀνοίξουν «προαιρετικά»;), γιὰ ἠθοποιοὺς καὶ μουσικούς (δίχως παραστάσεις, δίχως λεφτά), καὶ γιὰ σινεμά;

Ὅταν ὅμως τὸ μυαλὸ τοῦ Νεάντερταλ εἶναι γεμάτο μὲ τσιμεντολιθικὰ θεωρήματα ὅπως «ἢ ΣΥΡΙΖΑ ἢ ΝΔ», καὶ «μὰ δὲ θὰ κυβερνηθεῖ ποτὲ ἡ χώρα παρὰ μόνο μὲ βάση τὸ προηγούμενο δίλημμα», ἐντάξει, ἡ χώρα δὲν σώζεται. Ἄλλωστε, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπὲρ τῶν μέτρων ἦταν καί, εἰδικά, ἦταν φανατικὰ ὑπὲρ τοῦ κλεισίματος τῶν ἐκκλησιῶν. Καὶ συνεργάστηκε καὶ μὲ τὸν Τσιόδρα. Σὲ λίγο, θὰ ἀκούσουμε ὅτι ὁ ἥλιος ἀνατέλει ἀπὸ τὴ Δύση, γιὰ νὰ συντηρηθεῖ ἕνα ψεύτικο πολιτικάντικο δίλημμα, ποὺ δὲν ἀφορᾶ κανέναν.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to ἐπιστήμονες

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Εἶναι μαθητευόμενοι μάγοι ἀναμφισβήτητα κι ὅσο περνάει ὁ καιρός, τόσο περισσότερο φαίνεται αὐτό. Μόνη σταθερά τους, ὁ «σανιταρισμὸς» (γιὰ νὰ μὴν πῶ «σατανισμός») σ᾽ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς ἐκκλησιές.

  Παραμερίζοντας πρὸς στιγμὴν τὴν «μεγάλη εἰκονα», τολμῶ νὰ διατυπώσω μιὰν ἐκτίμηση ποὺ ἰσχύει μόνο γιὰ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, γιὰ τὴν συγκυρία τῆς ἐπιβολῆς τῶν μέτρων :
  Ὁ Μητσοτάκης ἔχτισε τὴν πολιτική του ἄνοδο στ᾽ ἀποκαΐδια τοῦ Ματιοῦ καὶ στὶς λάσπες τῆς Μάνδρας [Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἀντρέας ἔχτισε τὸ ποσοστὸ 48% τοῦ ΠΑΣΟΚ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ᾽81 πάνω στὰ ἐρείπα τοῦ σεισμοῦ τοῦ Φεβρουαρίου ἐκείνης τῆς χρονιᾶς, μ᾽ ἐπίκεντρο τὶς Ἀλκυονίδες …] Δὲν ἦταν δυνατὸν ν᾽ ἄφηνε νὰ τοῦ καταλογισθοῦν χιλιάδες νεκροὶ ἀπ᾽ τὸν κορωνοϊό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σὰν ἄλλη Μαρία Ἀντουανέττα παραμέρισε τὰ διάφορα «Παναγιά μου !» τοῦ οἰκονομικοῦ του ἐπιτελείου καὶ «κατέβασε τὸν γενικὸ διακόπτη» τῆς Χώρας, ὅπως ὁμολόγησε ὁ ἴδιος [Οὔτε κἂν Πατρίδα = Κόμμα. Μᾶλλον, μοῦ φαίνεται, Πατρίδα = Ἐγώ]
  Τί θὰ κάνη ὁ λαός; Ἂς φάη παντεσπάνι, ὅταν τοῦ τελειώσουν τὰ vouchers.

  Ἀνακατευθύνοντας, μάλιστα, τεχνηέντως κι ἔγκαιρα τὴν ἀτζέντα τοῦ δημοσίου διαλόγου στὀν κορωνοϊό, ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη Φλεβάρη, μετὰ τὸ ἐπικοινωνιακό στραπάτσο τῶν hot spots στὸ Β. Αἰγαῖο, ἐξετέλεσε ἄριστα ἕναν ἑλιγμὸ ἑπικοινωνιακῆς ἑτεροζήτησης, ἀκριβῶς ὅπως ὁ ἀλιτήριος Τσίπρας μετὰ τὸ χαστούκι τῶν συλλαλητηρίων γιὰ τὴν Μακεδονία (τὴν ἑπομένη κιόλας ἡμέρα !) εἶχε ἀναδείξει τὴν ὑπόθεση τῆς Novartis.
  Γιὰ τὸν Κούλη, βέβαια, ὁ Τ. Θεοδωρικάκος ὡς ἐπικοινωνιακὸς σύμβουλος (ἢ «παραδυναστεύων»/ «Éminence grise», ἂν προτιμᾶτε) εἶναι εὐφυέστερος κι ἐπαρκέστερος ἀπὸ τὸν Παππᾶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. ῾Η μεθόδευση λ.χ. τῆς ἐπιλογῆς, τῆς προβολῆς καὶ τοῦ ρόλου τοῦ Τσιόδρα πιστώνεται ἀποκλειστικὰ στὸν Θεοδωρικάκο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ σύνολο τῆς ἐπικοινωνιακῆς στρατηγικῆς καἰ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς, καλοστημένης μέχρι στιγμῆς, προπαγάνδας.

  Σ᾽ αὐτὴν τὴν συνάφεια, τώρα, ἐντάσσεται / ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἑλληνικὴ πρεμούρα γιὰ τὴν λήψη τῶν μέτρων. Σ᾽ ἄλλες χῶρες, ἀντιθέτως, ὅπως ἡ Γερμανία ἢ ἡ Ἀγγλία (μὲ οἰκονομία καὶ δημοκρατία ὄχι καχεκτικές, σὰν τῆς Ἑλλάδας), ὁ δημόσιος διάλογος (καὶ ὁ κοινοβουλευτικὀς) ὑπῆρξε ἐκτενής, ἀκούστηκε ἐπαρκῶς κι ἡ ἀντίθετη ἄποψη ἀπὸ Δημαρχαίους, ἐπιστήμονες καὶ πολιτικούς, ὑπέβαλαν δὲ γνῶμες, προτείνοντας λιγώτερο ἐπαχθῆ μέτρα, ὀργανωμένοι φορεῖς ἐκπροσώπησης διαφόρων ὁμάδων συμφερόντων, ἐνῶ ὑπῆρξε κι ἐσωκομματικὸς στοιχειώδης διάλογος. Αὐτὰ τουλάχιστον διαβάζουμε, ὅτι συνέβησαν ἔξω …
  Στὴν Γραικία ἀπεφάσισε ἡ Πεφωτισμένη Δεσποτεία γρήγορα καὶ βιαστικά, μὲ βάση τὶς μικροπολιτικὲς ἐκτιμήσεις ποὺ προανέφερα. Ἐνῶ ἡ ὅποια ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδας (15 νεκροὶ ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ) ἀποδείχθηκε ὅτι ὀφείλεται σὲ ἄλλους παράγοντες.

  Καὶ μὲ τὴν θεμελιώδη διαφορά, ὅτι
  Α) ἡ παρασιτικὴ κι ἐξαρτημένη δομὴ τῆς καχεκτικῆς οἰκονομίας της Ἑλλάδας (Δὲν ἔχει οὔτε διατροφικὴ αὐτάρκεια, ἐνῶ μὲ τὴν ἀπολιγνιτοποίηση ἀποχαιρετᾶ καὶ τὴν ἐνεργειακή !),
  Β) τὸ ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα ἀπὸ τὸ brain drain ποὺ προηγήθηκε (ἀπώλεια 450.000 οἰκονομικὰ ἐνεργῶν πολιτῶν ἐπὶ πληθυσμοῦ 11.000.000, τραγικὰ γερασμένου) καὶ
  Γ) ἡ ἐπικίνδυνη γεωπολιτικὴ συνθήκη τῆς Χώρας
  δὲν μποροῦν κἂν νὰ συγκριθοῦν μὲ τὴν κατάσταση τῶν Δυτικοευρωπαϊκῶν χωρῶν ποὺ ἀντέδρασαν ἀνάλογα μ᾽ ἐμᾶς στὴν πανδημία.
  Ἀντιθέτως, ἡ κατάστασή μας, μόλις/ἂν βγοῦμε ἀπὸ τὸ lockdown, δὲν εἶναι -δῆθεν- ὅμοια μὲ τὴν δική τους, ὅπως προπαγανδίζει τὸ κυρίαρχο ἀφήγημα.
  Εἶναι κατὰ πολὺ χειρότερη!

  (Ἀλλὰ μὲ 20 ἑκατομμύρια εὐρὼ στὴν τσέπη καὶ ᾽γὼ θὰ ὑποστήριζα, ὅτι ὁ ἥλιος κινεῖται γύρω ἀπὸ τὴν γῆ. Καὶ ὅτι ἡ ἁγία τριάδα Μητσοτάκη-Χαρδαλιᾶ-Τσιόδρα εἶναι oἱ Ἐθνικοὶ Κυβερνῆται, ἡ ἐμπνευσμένη ἡγεσία ποὺ κρατάει γερὰ τὰ χαλινάρια καὶ θὰ μᾶς βγάλη ἀπὸ τὶς Συμπληγάδες, ὁδηγῶντας τὸ ἅρμα τοῦ Ἔθνους σ᾽ ἕναν new, brave world).

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s