Τὸ 1/4

Βλέπω ἀνακοίνωση στὴν ἐκκλησία ὅτι στὴ λειτουργία στὸ ναὸ θὰ ἐπιτρέπονται μόνο x ἄτομα, βαριὰ τὸ 1/4 ὅσων ἔμπαιναν παλαιότερα. Καὶ γιὰ παρηγοριά, θὰ ἔχει δύο λειτουργίες. (Δὲν ξέρω ἂν αὐτὸ ἐπιτρέπεται κανονικά.) Τί συνεπάγεται αὐτό; Συνεπάγεται ὅτι τὰ ἄλλα 2/4 ποὺ πήγαιναν ἐκκλησία, θὰ πᾶνε κάποιες φορὲς στὸ προαύλιό της, ἀλλὰ σύντομα θὰ βαρεθοῦν ἢ -τὸ χειμώνα- θὰ κρυώνουν/βρέχονται, καὶ θὰ πάψουν νὰ πηγαίνουν· αὐτὰ τὰ 2/4 θὰ σκεφτοῦν «Ἀφοῦ μᾶς εἶπαν ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο, καὶ ἀπὸ τὸ σπίτι νὰ προσευχόμαστε δὲν ὑπάρχει διαφορά. Καλύτερα σπίτι». Θὰ προσεύχονται σπίτι, ἀλλὰ θὰ ἀρχίσουν νὰ βαριοῦνται κι ἐκεῖ, γιατὶ ὅπως τὸ σχολεῖο καὶ τὸ φροντιστήριο ξένης γλώσσας σὲ βάζει σὲ πρόγραμμα νὰ διαβάσεις ἐνῶ μόνος σπίτι τὰ φορτώνεις στὸν κόκκορα, ἔτσι καὶ ἡ ἐκκλησία ὡς χῶρος σὲ ἐμπνέει (μιμητικά, ἀρχιτεκτονικά, μὲ τὶς εἰκόνες, τοὺς ψάλτες, τὸν κόσμο ποὺ προσεύχεται, τὸν παπά, κ.ο.κ.), ἐνῶ ἀπὸ τὸ σπίτι εἶναι τόσο ξενέρωτα ὅσο ἡ τηλεκπαίδευση. Κι αὐτὸ τὸ λέω ἄσχετα μὲ τὸ αὐτονόητο ὅτι ἡ χριστιανικὴ λατρεία νοεῖται μόνο ὁμαδική-συλλογική. Ἡ πρόβλεψη τῶν ἀντιχριστιανῶν κι ὅσων τοὺς συμπαραστάθηκαν, θὰ ἔχει πετύχει πολὺ εὔκολα: Ὁ ἐκκλησιασμὸς θὰ ἔχει μειωθεῖ γιὰ λόγους ὑγείας στὸ μισό. Ἀπὸ τὰ ἄλλα 2/4, ὅσοι λὲν «θὰ πάω στὴν 2η λειτουργία, προλαβαίνω νὰ ρίξω ἕναν ὑπνάκο», καὶ δὲν θὰ πηγαίνουν οὔτε στὴ 2η.

Λέω κάποιου Χριστιανοῦ, πρέπει νὰ προσκυνᾶμε τὶς εἰκόνες (μὲ ἀφορμὴ τὸ ἂν θὰ κολλήσουμε προσκυνώντας τες ἢ ὄχι). Μοῦ ἀπαντᾶ (στὸ περίπου) «Γιατί, τὸ γράφει κάπου ὅτι δογματικὰ ὑφίσταται καμμία ὑποχρέωση νὰ τὶς φιλᾶμε/προσκυνᾶμε; Ἢ μήπως μᾶς προστατεύει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴν προσκύνηση τῶν εἰκόνων;». Χριστιανὸς 100% νὰ σοῦ πετύχει. Ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνὸς βέβαια γράφει (Πρὸς τοὺς καταλέγοντας τὰς είκόνας, 2.10-11): «Ἐὰν γίνονται γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων του…(τότε) νὰ τὶς ἀποδεχόμαστε καὶ νὰ τὶς τιμᾶμε….καὶ νὰ τὶς προσκυνοῦμε καὶ νὰ τὶς καταφιλοῦμε καὶ νὰ τὶς ἀσπαζόμαστε μὲ τὰ μάτια καὶ μὲ τὰ χείλια καὶ μὲ τὴν καρδιὰ ὡς ὁμοίωμα τοῦ σαρκωμένου Θεοῦ ἢ τὴς Μητέρας του ἢ τῶν ἁγίων […] Ἂς γνωρίζει λοιπὸν κάθε ἄνθρωπος, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ δὲν προσκυνᾶ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ θεῖο πόθο καὶ ζῆλο γιὰ τὴ δόξα καὶ ἀνάμνηση τοῦ Χριστοῦ, ἢ τῆς μητέρας του τῆς ἁγίας Θεοτόκου, ἢ κάποιου ἀπὸ τοὺς ἁγίους, […] καὶ δὲν τὴν τιμᾶ καὶ δὲν τὴν ἀσπάζεται ὡς τίμια εἰκόνα, καὶ ὄχι ὡς Θεό, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ τῶν ἁγίων, καὶ ὑπερασπιστὴς τοῦ Διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων του, δείχνοντας ἔμπρακτα τὴ λύπη του ἐπειδὴ ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἅγιοί του τιμῶνται καὶ δοξάζονται, ἐνῶ ὁ Διάβολος καταισχύνεται». Καί -ρωτᾶνε ἄλλοι (ἀκράδαντα Χριστιανοί)- «ἄραγε ἀνάμεσα στὸ διάστημα σπίτι-ἐκκλησία (ὅταν πᾶς) καὶ ἐκκλησία-σπίτι (ὅταν γυρνᾶς) γιατί νὰ νομίζουμε ἀφελῶς ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὸν κορωνοϊό;» Λὲς καὶ ὁ Θεὸς δὲν βλέπει τὴν πίστη-ἀφοβία σου νὰ τὸν λατρέψεις, καὶ θὰ σὲ προστατέψει μόνο ἕως τὰ 5 μέτρα ἀπόσταση. Καὶ ρωτᾶνε κάποιοι, ἐπίσης 100% Χριστιανοί, «Ἀπὸ ποῦ ἀρχίζει ὁ ναός, ἀπὸ τὸ σκαλοπάτι ἢ ἀπὸ πιὸ μέσα;» γιὰ νὰ ἀποδομήσουν ὕπουλα τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅσους δὲν φοβοῦνται ἐπειδὴ πιστεύουν, κι ἄρα νὰ δικαιολογήσουν τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν μέσα στοὺς ὁποίους «μπορεῖ νὰ μολυνθεῖς», γιατὶ νομίζουν ὅτι ὑπάρχει κάποια χριστιανικὴ μαγεία ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἐξώπορτα τῆς ἐκκλησίας. Τὰ ἴδια ποὺ λένε ἄλλοι Χριστιανοί (κι αὐτοὶ 100%, καὶ σώφρονες, ὄχι «παλλικαράδες» ὅπως μᾶς κοροϊδεύουν), ὅτι ναὶ μὲν ἡ κοινωνία δὲν σὲ κολλᾶ, ἀλλὰ τὸ κουτάλι; Καὶ στὸ ναὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λειτουργίας, μέσα στὰ χνῶτα δὲν κολλᾶς; Δὲν παραδέχονται ὅτι ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ ἀφορᾶ τὸ σύνολο τῆς ἐκκλησίας, ὡς χώρου-τελετουργίας, καὶ τῶν πιστῶν ποὺ φοβοῦνται τὸ Θεὸ κι ὄχι τὸν ἱό, ἀλλὰ ψάχνουν (οἱ 100% καλοὶ Χριστιανοί) ἀφορμὲς νὰ ἐκδηλώσουν τέτοια ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ κλεισίματος τῶν ἐκκλησιῶν. Ἄλλοι βέβαια ἀναρωτιόντουσαν ἐὰν ἡ κοινωνία κολλᾶ, Χριστιανοὶ κι αὐτοὶ νὰ σοῦ πετύχουν, καὶ τὸ συμπέρασμά τους εἶναι: κλεῖστε τὶς ἐκκλησίες. Φαντάζομαι ὅτι ἄλλοι, Χριστιανοὶ πιστοὶ κι ἐτοῦτοι, θὰ ἀνησυχήσουν («ἀπὸ ἀγάπη» κι αὐτοί -ἀγάπη ὅπως τὴν ἐννοεῖ ὁ πατέρας τους…) μήπως τὸ βαπτιζόμενο μωρὸ κολλήσει κορωνοϊὸ στὴν κολυμβήθρα. Χριστιανοὶ 100%: σὲ 3, 2, 1, 0 δευτερόλεπτα ἔχουν σφραγιστεῖ (κρίνοντας ἀπὸ ὅσα λένε), ἀφοῦ δὲν εἶναι παλλικαράδες, συνωμοσιολόγοι καὶ ψευτογενναῖοι. Ἔχουν «σαλαμοποιήσει» τὴ λατρεία καὶ δὲν καταλαβαίνει κανεὶς τί χριστιανικὸ ἔχει ἀπομείνει ἀκόμα, στὸ ὁποῖο νὰ πιστεύουν.

freddygage

Δὲν εἶναι φίλοι μου, εἶναι ὅμως νεκροί. Ἁπλά, φαίνεται ὅτι εἶναι ζωντανοί. Ἁπλῶς ἔχουν μορφὴ ζωντανοῦ, ἐνῶ εἶναι ἤδη νεκροί. Μιλᾶνε βέβαια, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν τάφο ποὺ εἶναι τὸ σῶμα-σῆμα τους. Κινοῦνται, ἀλλὰ ὅπως τὰ ζόμπι στὶς ταινίες τρόμου.

This entry was posted in θρησκεία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s