Monthly Archives: Δεκέμβριος 2020

ἐπιστροφὴ στὸ μέλλον

Ἐντάξει, δὲν ἔκοψαν καὶ κανενὸς τὸ κεφάλι γιὰ νὰ κάνουν μαντικὲς προβλέψεις, ὅπως στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο. Αὐτὰ γινόντουσαν μόνο στὴν Ἀρχαιότητα, μὲ τὸν Μολώχ. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ σοβαρὰ πράγματα. Ντάξει μωρέ. Ὁπότε τί νὰ ποῦν καὶ γιὰ τὸν Κυθήρων; Ὅσοι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ποιὸς σκότωσε τὸν Ὅμηρο 2

Τὸ (1) ἐδῶ. Ὅταν μαζὶ ἐντυπωσιάζονται ἡ Lifo καὶ ἡ Καθημερινή, τότε κάτι συνταρακτικὸ θὰ συμβαίνει. Προφανῶς, αὐτὲς οἱ δύο θέλουν ἢ φαντάζονται ἕναν λελογισμένο μεταμοντερνισμό, ὅπου θὰ ἔχει θεσούλα καὶ ὁ Ὅμηρος, ἔστω «μὲ ἀστερίσκο». Καί, εἰδικὰ στὴν πρώτη, … Συνέχεια

Posted in Δύση | Tagged , | 1 σχόλιο

Π. Κονδύλης: ὀρθολογισμὸς καὶ ἀνορθολογισμός

Περίληψη: Ὀρθολογισμός: τυπικὸς μόνο, ἄψογη χρήση τῆς τυπικῆς λογικῆς γιὰ νὰ ἐκλογικευθεῖ μιὰ θεμελιώδης θέση, ἡ ὁποία βρίσκεται πέρα ἀπὸ κάθε δυνατότητα λογικῆς θεμελίωσης, καὶ ἡ ὁποία καλεῖται «ἀνορθολογικὸ στοιχεῖο μὲ τὴ μυστικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου». Ἀντίθετα, τὸ «ἀνορθολογικὸ στοιχεῖο … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | 1 σχόλιο

ὀρθολογικά

Ἀπὸ σαφεῖς ἀποφάνσεις τῶν σπουδαιότερων ἐκπροσώπων του προκύπτει ὅτι ὁ ὀρθολογισμὸς τῶν Νέων Χρόνων ὁρίζεται πρῶτα-πρῶτα σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι ἀποκαλεῖται «σχολαστικὴ σκέψη», «αὐθεντία», «Μεσαίωνας», «μυστικισμὸς» κτλ. Ὁ πολεμικός του χαρακτήρας καταφαίνεται, λοιπόν, στὴν ἀδιάκοπη, ἄμεση ἢ ἔμμεση ἀρνητικὴ ἐπίκληση … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Διαφωτισμός: τὰ «τέρατα»

Ἡ ἀνατίμηση τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου (ὅ,τι καταλάβαιναν τέλος πάντων ὡς «ἀνατίμηση» οἱ Διαφωτιστὲς καὶ οἱ ἀναγεννησιακοὶ πρόγονοί τους -σὲ ἀντιπαράθεση πρὸς τὴν ὑποτιθέμενη ἀπὸ τοὺς ἴδιους χριστιανικὴ «ὑποτίμηση» τοῦ κόσμου), συνδυάστηκε μὲ τὸν ἔπαινο τῆς ὕλης ὡς δυνάμενης νὰ ἐρευνηθεῖ … Συνέχεια

Posted in επιστήμη | Tagged , , | Σχολιάστε

ἐξελικτικά τῶν Διαφωτιστῶν

Ο Maupertuis, προκειμένου να εξηγήσει την δημιουργία ζωής από την ανόργανη ύλη, αρχικά δεχόταν ότι η επιγένεση ανάγεται στην έλξη, έπειτα χαρακτηρίζει την ένθετη στην ύλη «αρχή της νόησης» ως «επιθυμία», από τη μια, και «αποστροφή», από την άλλη, για … Συνέχεια

Posted in επιστήμη | Tagged , | Σχολιάστε

οἰκουμενικά

…Περιώνυμοι διαφωτιστὲς τοῦ 18ου αἰ. ἐπιστράτευσαν ἐναντίον τοῦ χριστιανικοῦ οἰκουμενισμοῦ ἕναν γεωγραφικὸ ἢ ἱστορικὸ-κοινωνιολογικὸ σχετικισμό, ὁ ὁποῖος σκόπευε νὰ καταδείξει τὴν ἀποφασιστικὴ ἐπιρροὴ τέτοιων ἐγκόσμιων παραγόντων πάνω στὴ διαμόρφωση τῆς θρησκευτικῆς πίστης γιὰ νὰ ὑποσκάψει ἔτσι τὶς θεολογικὲς ἀξιώσεις ἀλήθειας … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

ἡ ἄλλη ὄψη

Ἡ σημερινὴ ἄποψη ὅτι «Ἡ Ἀριστερὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς Ἐπιστήμης» εἶναι ἡ ἄλλη ὄψη τῆς παλαιότερης ἄποψης ὅτι «Ἡ Ἐπιστήμη εἶναι ἀριστερή (μαρξιστική)» . Ὁ μαρξισμὸς ὡς ἡ (κατεξοχήν) Ἐπιστήμη. Ὅταν λέει λοιπὸν τὸ ἕνα, ἐννοεῖ καὶ τὸ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ἑορταστικὲς συζητήσεις στὰ σαλόνια τους

Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι ὅταν οἱ ἀδιάφοροι γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὴν ἀλήθεια του ἐπαινοῦν ἀποσπασματικὰ κι αὐθαίρετα-τυχαῖα διάφορες ρήσεις τῶν Πατέρων γιὰ τὴν Ἐπιστήμη ἢ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία ἢ γιὰ ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα, τὸ κάνουν μὲ τὸ σκοπὸ τῆς … Συνέχεια

Posted in επιστήμη, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

συντηρητικὰ ἀδιέξοδα

Ἡ κριτικὴ τῶν συντηρητικῶν στὸν αἰώνιο ἀστό (ἴσως καὶ Ἑβραῖο ἀλλὰ εἶναι δευτερεῦον*) καὶ στὸν κόσμο τοῦ χρήματος ποὺ ἐμφανίστηκε μετὰ τὸν ὕστερο Μεσαίωνα καὶ ἐπικράτησε μετὰ τὸ 1789 καὶ σήμερα φτάνει στὸν τεχνοφασισμὸ μὲ τὴν ἕνωση κινεζικοῦ καὶ δυτικοῦ … Συνέχεια

Posted in Δύση, οικονομία | Tagged , , | 3 Σχόλια

Στὸ φέουδο

Ὁ κατώτερος τύπος χωρικοῦ στὸ ἀγρόκτημα ἦταν ὁ δουλοπάροικος, ποὺ κατὰ κανόνα ἦταν δεμένος μὲ τὴ γῆ καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἀφήση χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ κυρίου καὶ τὴν πληρωμὴ ἑνὸς προστίμου. Ἐξ ἄλλου ὁ κύριος δὲν μποροῦσε νὰ … Συνέχεια

Posted in Δύση, Μεσαίωνας | Tagged , | 1 σχόλιο

Νίκος Ἐγγονόπουλος: 27 Δεκεμβρίου 537

Πηγή Εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἡ ἐπίκληση καὶ ἀνάσυρση τῆς «παράδοσης» ἀπὸ τὸν Ἐγγονόπουλο ἢ διάφορους μουσικοὺς τοῦ ’60, καὶ ἡ ἀνάσυρσή της ἀπὸ τοὺς σύγχρονους θαυμαστὲς τοῦ Ἐγγονόπουλου ἢ τοῦ Σεφέρη κ.ἄ. Ὁ Ἐγγονόπουλος κ.λπ. δημιουργοῦσαν μέσα σὲ μιὰ κοινωνία … Συνέχεια

Posted in ζωγραφική | Tagged , , | Σχολιάστε

κατατάξεις

Εξηγείστε μου γιατί η Ελλάδα κατατάχθηκε 50η στον κόσμο ως προς την αντιμετώπιση του ιού, ενώ η κατάρατη, επάρατη, … και αγελαία Σουηδία πήρε την 37η θέση. Πηγή Εἶναι ἁπλό, τὸ Bloomberg εἶναι ψεκασμένοι καὶ ἀρνητές, καὶ στὰ στελέχη τους … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο

ἡ καλύτερη τῶν κυβερνήσεων

Το δεύτερο είναι η πολιτιστική πολιτική του επίσημου κράτους και των εποπτευόμενων φορέων του. Και τι δεν είδαμε σε αυτό το annus mirabilis: παρδαλοβαμμένους «περιπάτους» και αλουμινένιες ζαρντινιέρες στο ιστορικό Κέντρο, τσιμεντοστρωμένη και σιδεροζωσμένη την Ακρόπολη, κατακαμένες τις Μυκήνες, νόμους … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

μελλοντικά

Αὐτὸ ποὺ ἔλεγε πάνω-κάτω ὁ Ντόκινς, ὅτι ἡ σαβούρα τῆς θρησκείας, τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἠθικῆς δὲν ἀξίζει μία μπροστὰ στὴν Ἐπιστήμη (π.χ. ποὺ θὰ σοῦ παρέχει ἀξιόπιστες καθημερινὲς ὁδηγίες), τὰ παίρνουν ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν τὴν πολιτικοποίηση τῆς ἠθικῆς/τῶν ἠθῶν, … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια: ὁ Ἰησοῦς

Πέρα ἀπὸ τοὺς φιλελεύθερους προτεσταντίζοντες Δεξιοὺς ποὺ φαντάζονται τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ὁπαδὸ τῆς διαρκοῦς φιλελὲ μεταρρύθμισης, καὶ τοὺς Ἀριστεροὺς ποὺ τὸν βλέπουν ὡς «ἀνθρωπιστή», ὡς πρωτοκομμουνιστὴ & χίπη ἢ ὡς ἐθνικιστή* (δηλαδή, τὸν ἐντάσσουν στὶς βαρετὲς ἰδεολογικὲς ἀναζητήσεις τοῦ … Συνέχεια

Posted in θρησκεία | Tagged , , | 1 σχόλιο

Ἔχουμε πολλὰ νοσοκομεῖα (ὑπερβολικὰ πολλά)

Θυμᾶμαι δὲ μία Ἀριστερίστρια, ποὺ ὅταν τῆς παρέθεσα λόγια τοῦ Τσίπρα καὶ τῶν Τούρκων ὅτι «ἡ θάλασσα δὲν ἔχει σύνορα», μοῦ ἀπάντησε θυμωμένα ὅτι «αὐτὰ τὰ λέει ἡ ΝΔ». Στοιχηματίζω ὅτι ἡ πιθανότερη ἀπάντηση διαφόρων στὸ παρακάτω βίντεο θὰ εἶναι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο

γάτες…

Ἡ συζήτηση ξεκινᾶ μὲ τὴ γάτα, ἂχ τί ὡραῖα καὶ οἰκογενειακά, δυὸ ἁπλοὶ ἄνθρωποι -σὰν κι ἐμᾶς- συζητοῦν. Ἀλλὰ ἡ Πρόεδρος στὰ Καλάβρυτα δὲν πῆγε, καὶ υἱοθετεῖ τὸ antifa ρομάντσο περὶ «ναζὶ» κι ὄχι «γερμανικοῦ κράτους» (ναί! ὑπάρχει τέτοιο πράμα, … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο

Κομμουνιστικός καπιταλισμός

Ο καπιταλισμός που εδραιώνεται σε πλανητική κλίμακα δεν είναι ο καπιταλισμός με τη μορφή που προσέλαβε στη Δύση: είναι μάλλον ο καπιταλισμός στην κομμουνιστική εκδοχή του, που συνδυάζει μια εξαιρετικά ταχεία παραγωγική ανάπτυξη μ’ ένα ολοκληρωτικό πολιτικό καθεστώς. Αυτή είναι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 2 Σχόλια

ἀνατρεπτικὸς Χριστός

Ἂν διάφοροι ἄθεοι ψευτοφιλοχριστιανοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔφτιαξε τὴν Ὀρθοδοξία γιὰ νὰ εἶναι τὸ δεκανίκι τοῦ τρισχιλιετοῦς μινωικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐνάντια στοὺς προδότες διανοούμενους, ἢ γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ στὰ 1900 ὁ ψυχομπουκωτικὸς Σεφέρης, ποὺ ὅπου κι ἂν βολτάρει πληγώνεται, καθὼς … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 7 Σχόλια

Ἡ μετάνοια τῆς Σύναξης

Και φθάνουμε στο θέμα μας. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή «γραμμής», απλά η πίεση από τους πιστούς είναι τόσο μεγάλη που η Σύναξη αναγκάσθηκε να παραχωρήσει λίγο έδαφος. Επανερχόμαστε στα ίσια μας: να μη δεχθεί η Εκκλησία τα κρατικά φιρμάνια σημαίνει … Συνέχεια

Posted in θρησκεία | Tagged | 8 Σχόλια

τὰ εὐρωπαϊκά

Σὲ συνέχεια προηγούμενου ἄρθρου, γιὰ τὴν κλάψα νὰ μᾶς δεχτοῦν ὡς Εὐρωπαίους. Γιὰ τὴν «δυστυχία τοῦ νὰ μὴν εἶσαι Εὐρωπαῖος» ἔστω καὶ φιλοβυζαντινή. Δὲν ὑπάρχει Εὐρώπη παρὰ ὡς δυτικομεσαιωνικὸ καὶ ὑστερομεσαιωνικὸ-ἀναγεννησιακὸ δημιούργημα. Ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι μία ξεχωριστὴ ἤπειρος, ὅπου … Συνέχεια

Posted in Δύση | Tagged | 1 σχόλιο

ὤ! ὁ Χάντινγκτον

Μᾶς ἀδικεῖ Ἄλλοι χαιρόντουσαν κι ἄλλοι λυπόντουσαν. Ἐδῶ ὁ ἀρθρογράφος προσπαθεῖ νὰ πείσει ὅτι τὸ Βυζάντιο εἶναι εὐρωπαϊκό. Ὅπως προσπαθοῦμε (μὲ τὸν Μπάιντεν π.χ.) νὰ πείσουμε τοὺς Δυτικοὺς ὅτι τὰ συμφέροντα τῆς Δύσης εἶναι τὰ ἑλληνικά, ἔτσι προσπαθοῦμε νὰ πείσουμε … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί | Tagged | 76 Σχόλια

Τὰ ὅρια τῆς Τουρκίας

Εἶστε πολὺ γελασμένοι ὅσοι τὰ ἀναλύετε μὲ βάση τὸν Τρὰμπ καὶ τὸν Μπάιντεν, τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὴν ἀγωνία σας νὰ πείσετε τοὺς Δυτικοὺς γιὰ «τὰ πραγματικά τους (!) συμφέροντα» (ἢ νὰ ψάξετε «ἀντι-τούρκους» Δυτικούς, ποὺ θὰ σᾶς πιστέψουν), λὲς καὶ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΗΠΑτουρκοελληνικά

Οἱ διάφοροι ποὺ νομίζουν ὅτι ὁ Τρὰμπ καὶ ὄχι ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ πρόβλημα, ἔχουν χάσει τὶς ἐξελίξεις, καὶ αὐτὸ θὰ ἀποδειχτεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ νέου ἀμερικανοῦ προέδρου. Ἡ Τουρκία παρὰ τὰ ὅσα ἀστεῖα λέγονται … Συνέχεια

Posted in Δύση, Τούρκοι | Tagged , , | 7 Σχόλια

Καλάβρυτα…

Ἐπέτειος τῆς σφαγῆς τῶν Καλαβρύτων χτές, καὶ μιὰ «ὀρθόδοξη» ἱστοσελίδα παρέθεσε τὶς προσπάθειες τοῦ ἁγίου Πορφυρίου νὰ μεταστρέψει ἀπὸ τὸν κουμμουνισμὸ ἕναν κουμμουνιστή, ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει ἄθεους τοὺς χωρικοὺς στὴν περιοχὴ τῶν Καλαβρύτων. Καταλήγει χαρούμενος ὁ δεξιὸς ἀφηγητὴς ὅτι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 2 Σχόλια

Ἄδωνις καὶ Θεσσαλονίκη

Ὁ Ἄδωνις ὅταν λέει ὅτι «εἶναι καὶ θέμα κόσμου» τὰ κρούσματα στὴν Θεσσαλονίκη σὲ σχέση μὲ τὴν Ἀθήνα, μοῦ θυμίζει τοὺς ἐκφωνητὲς ἀγώνων ποδοσφαίρου μεταξὺ ΠΑΟΚ καὶ ΟΣΦΠ ἢ ΠΑΟ, στὸ κρατικὸ ραδιόφωνο καὶ τηλεόραση, ποὺ ὅταν ἔβαζε ὁ ΠΑΟΚ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Π. Σ. Δέλτα: «(Τὸ ἔκανα) γιὰ τὴν πατρίδα (μου)»

Ἀλλὰ ἀς ἀφήσω τὸ πεδίο ἐλεύθερο σ’ ἐκείνους ποὺ θὰ βροῦν ἀφορμὴ νὰ ζητήσουν ἐθνικὴ ἑνότητα, δηλαδὴ σκασμό, ὑπὸ τὸν πεφωτισμένο Μητσοτάκη (ποὺ μᾶς γλίτωσε ἀπὸ τὸ Σύριζα), μετὰ μάλιστα τὴν πρόσφατη ἐπιτυχία του στὴν σύνοδο κορυφῆς τῆς Ε.Ε. Ἔτσι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Τί συμβαίνει…

η Ελλάδα είναι τις τελευταίες δεκαετίες μια βαθύτατα αντικληρικαλιστική χώρα και επικρατεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που θα μπορούσε να οριστεί συνοπτικά ως «θρησκευτικός αναλφαβητισμός». […] Στόχος τους είναι να μετατρέψουν την Εκκλησία σε έναν πειθήνιο φιλανθρωπικό οργανισμό, κατά τα προτεσταντικά … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο

Αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας…

Βόλος: Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο σε 24χρονο που κούρευε φίλο του σε πυλωτή. Ποινή φυλάκισης 40 ημερών με αναστολή και διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ Γιὰ μιὰ στιγμὴ φοβήθηκα ὅτι τοὺς ἔπιασαν νὰ ἐπιδίδονταν σὲ ξέρετε τί. Ἀλλὰ ἅμα πρόκειται γιὰ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Τὸ Χῖ, φασίν…

«Τὸ Χῖ, λένε, δὲν ἀδίκησε τὴν πόλη, οὔτε τὸ Κάππα». Ἡ ἔννοια τούτου τοῦ γρίφου ποὺ ἀπεργάστηκε ἡ σοφία σας δύσκολα μπορεῖ νὰ ἐννοηθεῖ. Βρῆκα, ὅμως, ἑρμηνευτὲς στὴν πόλη σας ποὺ μὲ ἔμαθαν ὅτι τὰ γράμματα εἶναι ἀρχικὰ ὀνομάτων καὶ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

μειονότητες καὶ Τράμπ

Γιατί οι μειονότητες και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα υποστηρίζουν τους διάφορους Τραμπ Η διάχυτη πολιτική ορθότητα, η δικτατορία (από τα πάνω) της ωραιοποίησης λέξεων, φράσεων και συμπεριφορών που έχουν να κάνουν με άτομα με αναπηρίες, φυλετικές ή σεξουαλικές μειονότητες κτλ., είναι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

πατέρες

Βλέπω πολλοὺς νὰ ἐπικροτοῦν τὸ νομοσχέδιο ποὺ δίνει ἀριθμητικὰ ὁρισμένο χρόνο στὸν πατέρα νὰ βλέπει τὰ παιδιά του. (Ἀφοῦ συνήθως ἡ μητέρα «παίρνει» τὰ παιδιά). Ἀναρωτιέμαι ὅμως ἐὰν στὸ νομοσχέδιο αὐτὸ θὰ ὑπάρχει πρόβλεψη ποὺ νὰ ἀπαγορεύει κάτι τέτοιο σὲ … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 6 Σχόλια

J.S. Bach, cello suites

Posted in Χωρίς κατηγορία | 2 Σχόλια

ἀναρχικά

Ἦταν κάποτε οἱ Ἀριστεροί, καὶ ἦταν ὅλοι τους σταλινικοί. Μετά, τὸ πράγμα χάλασε τὸ 1968, καὶ ἦρθαν καὶ οἱ μαζικοδημοκρατικοὶ νέοι καὶ νιές, κι ἄλλος ἔγινε λακανικὸς ἀριστερός, ἄλλος ἀναρχικὸς καὶ χίπης, ἄλλος μάο-μάο, ἄλλος εὐρωκομμουνιστὴς κι ἄλλος παρέμεινε σταλινικός. … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο

«Μαμὰ γερνάω» ἀντὶ «Μαμά, γεννάω»

Σπίτι με το MEGA: Με το «Μαμά γερνάω» ξεκίνησε το πάρτι της Πάολα Η Πάολα ξεκίνησε με το συγκλονιστικό τραγούδι «Μαμά γερνάω» του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου που έχει ερμηνεύσει η Τάνια Τσανακλίδου Τα ρούχα που δεν έμαθα … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ἅγιος Νικόλαος καὶ Ἄρειος

Ὁ ἅγιος Νικόλαος χαστουκίζει τὸν Ἄρειο στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (325). wikimedia commons Ἀλλὰ ὑπάρχει κι αὐτὴ ἡ ἐκδοχή, γιὰ τοὺς πονόψυχους ὑποκριτὲς ποὺ χαιρέκακα «ὑπενθυμίζουν», ὡς ἀντιχριστιανική, τὴ σφαλιάρα: (πηγή runninginmyhead.com)

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ἡ ἐπιδίωξη τῆς αὐτοσυντήρησης

Ἡ ταυτότητα δὲν συμπίπτει μὲ τὴν ὕπαρξη in toto, παρὰ μόνο μὲ τὴν ὕπαρξη ποὺ ἔφτασε νὰ κατανοεῖ τὸν ἑαυτό της μὲ ὁρισμένο τρόπο. Ἡ ἐπιδίωξη τῆς αὐτοσυντήρησης, στὴν ὁποία ριζώνει ὁ μηχανισμὸς τῆς ἀπόφασης, βρίσκεται ὅμως βαθύτερα ἀπὸ τὴν … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ἡ ἐπιστήμη τῆς μαντικῆς

Ἂν ἡ μαγεία καὶ ἡ μαντικὴ δὲν ἔφερναν τὸ ποθητὸ ἀποτέλεσμα, σ’ αὐτὸ δὲν ἔφταιγε ἡ ἐπιστήμη τῆς μαντικῆς, ἀλλὰ ὁ μὴ καλὸς μάντης ποὺ ἔκανε τὴν τελετή. Ἂν ἡ θυσία στοὺς θεοὺς δὲν ἔφερνε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα, τότε ἔφταιγε … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 3 Σχόλια

ἐπιβεβαίωση

Ἅμα πεθάνει ἢ ἀρρωστήσει κληρικός, ὅλοι θεωροῦν ὅτι αὐτὸ συνιστᾶ ἀπόδειξη ὅτι καλῶς ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες. Τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Ἱερώνυμος: Ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἅμα πεθάνει ἢ ἀρρωστήσει ἐργαζόμενος στὰ σουπερμάρκετ (πόσο μᾶλλον πελάτης) ὅμως, τότε κανεὶς δὲν θεωρεῖ ὅτι … Συνέχεια

Posted in Χωρίς κατηγορία | 3 Σχόλια

Born to be ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε