τὰ ποθούμενα τοῦ ΣΚ: βίντεογκέιμ

Ἕνας μήνας ἀπομένει ἀκόμη γιὰ τὴν Ἀμερική, διαβάζουμε. Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούια, δηλαδή. Τὸ πιὸ ὡραῖο εἶναι ὅτι μετὰ τὴν κατάρρευση -σὲ ἕνα μήνα- τῆς Ἀμερικῆς διατυπώνεται ρητορικὰ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν τύχη τοῦ πλανήτη, κι ἐκεῖ ἀρχίζουν (βλ. παραπάνω δεσμό) τὰ βίντεο-γκέιμ. Ὁλόκληρο σενάριο στήνεται, γιὰ τὸ τί θὰ κάνει ἡ Κίνα, ἡ Β. Κορέα, ἡ Ρωσία. Ἕνα ἀπέραντο βίντεο-γκέιμ μὲ κινήσεις τῶν παγκόσμιων παιχτῶν, ποὺ θὰ κάνουν ἐκεῖνο ἢ ἐτοῦτο ἢ τὸ ἄλλο, ἀλλὰ ἂν ὅμως κάνουν τὸ ἀνάποδο, τότε καὶ οἱ ἄλλοι παῖχτες θὰ κάνουν τὸ ἀνάποδο ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἔκαναν ἂν οἱ παγκόσμιοι παῖχτες ἔκαναν τὸ κανονικό. Καὶ ὅπως λέει ἡ λαϊκὴ ρήση, «ἢ θὰ βρέξει ἢ θὰ χιονίσει ἢ καλὸ καιρὸ θὰ κάνει».

Γενικά, δὲν ἔχω ἀντίρρηση μὲ τὶς καταστροφολογικὲς προφητεῖες, γιατὶ ταιριάζουν μὲ τὴν Ἀποκάλυψη καὶ τὴν ἀθεράπευτη σήψη μας. Μοῦ προξενεῖ ὡστόσο ἐντύπωση πρῶτον, ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὶς διαδίδουν πιστεύουν ὅτι θὰ ἐπιζήσουν τὴν καταστροφή, καὶ δεύτερον ὅτι μετὰ ἀπὸ ἕναν ἡμιπαγκόσμιο πόλεμο κατὰ τὸν ὁποῖο θὰ διαλυθεῖ ἡ Δύση (ἀλλιῶς πῶς θὰ διαλυθεῖ), μέσα στὴ ραδιενέργεια θὰ ἐπακολουθήσει «θρίαμβος καὶ παγκόσμια διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας». (Πάνω) Σὲ πτώματα, ἐντὸς ἐρειπίων, θὰ κηρυχθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία; Καὶ ποιὸς θὰ ἀσχολεῖται τὴν «ἑπόμενη μέρα» μὲ ὁτιδήποτε;

Ὑποτίθεται ὅτι αὐτὰ τὰ λένε «γιὰ μετάνοια»… Βεβαίως, ἔτσι ὅπως τὰ λένε, δὲν θὰ μείνει οὔτε παράγκα ὄρθια ἀπὸ σεισμὸ καὶ πολέμους. Οἱ ἑκατὸ ὀκάδες ἀλεύρι καὶ οἱ ἄλλες δεκαπλάσιες ποσότητες λαδιῶν, νεροῦ καὶ δὲν ξέρω τί ἄλλο συμβουλεύονται ἐδῶ καὶ 5-10 χρόνια οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ νὰ ἀποθηκεύσουν «γιὰ ὥρα ἀνάγκης», θὰ θαφτοῦν κάτω ἀπὸ τὰ μπετὰ τῶν πεσμένων πολυκατοικιῶν. Τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ποὺ ταυτόχρονα προτρέπεται ὁ κόσμος στὸ ἀδύνατο: νὰ ἐγκαταλείψει τὶς πόλεις προτοῦ ἔρθει ἡ συμφορά. Γιὰ νὰ πάει ποῦ, δηλαδή; στὸ χωριό του, ποὺ ἐγκατέλειψε πρὸ μισοῦ αἰώνα, ὅπου θὰ τρώει ἀέρα (μιλᾶμε γιὰ 6 ἑκατομμύρια Ἀθηναίους καὶ Σαλονικιούς); ἢ στὰ βουνὰ μὲ τὶς ἀρκοῦδες; Ἢ θὰ πεθάνεις ἢ μάζευε σοκοφρέτες στὸ χωριό σου… (κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ τῆς ἐναλλακτικῆς διατροφῆς-ἐπιβίωσης… γιατί ὄχι καὶ τὰ συμπληρώματα διατροφῆς).

Οἱ ἀντιφατικὲς αὐτὲς προφητεῖες, οὐσιαστικὰ λένε στὸν κόσμο ποὺ τὶς βλέπει στὸ διαδίκτυο: θὰ πεθάνετε. Κι ὅμως, ὁ κόσμος αὐτός, στὸν ὁποῖο τοῦ λένε «θὰ πεθάνεις», ἀπὸ κάτω, στὰ σχόλια τῶν ΜΚΔ καὶ youtube, γράφει μόνο «αμην» καὶ «αχ ναι» καὶ «τί καλὰ ποὺ τὰ λέτε» καὶ οὕτω καθεξῆς. Φαίνεται ὅτι ἔχει πληροφορηθεῖ ὅτι θὰ εἶναι οἱ τυχεροὶ ἐπιζήσαντες ποὺ δὲν θὰ πλακωθοῦν ἀπὸ τὰ μπετά. Ὁπότε, τί νὰ μετανοήσουν οἱ λοιποί, σίγουρα νεκροί; Αὐτοὶ (ὅπως καὶ οἱ ἐκλεκτοί) ἀπὸ τὶς προφητεῖες αὐτὲς βγάζουν τὸ συμπέρασμα ὅτι πρέπει νὰ ἀποθηκεύσουν ρύζια καὶ ἁλάτια, καὶ μπαταρίες γιὰ φακούς, καὶ νὰ κάνουν γρήγορα μετακόμιση στὸ χωριό. Ποιὰ μετάνοια; Ἄλλοι σκέφτονται ὅτι τὰ πράγματα δὲν διορθώνονται ἀνθρωπίνως, παρὰ μὲ μιὰ δημιουργικὴ καταστροφή (παγκόσμιο πόλεμο), ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὸ νὰ ἐπιζήσουν μόνο οἱ καλοί, ποὺ θὰ ξαναστήσουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ λοιπούς… Τίθεται βέβαια τὸ ἐρώτημα γιατί νὰ ἐπιζήσουν μόνο οἱ καλοὶ (καὶ καθόλου κακοί) σὲ ἕναν πόλεμο, καὶ τί ἀκριβῶς θὰ κάνουν οἱ λιγοστοὶ τωρινοὶ καλοὶ ἱεράρχες μέσα στὴν τόση ραδιενέργεια καί (μὲ ἢ χωρὶς ραδιενέργεια) διάλυση ποὺ ἕνας παγκόσμιος πόλεμος συνεπάγεται.

Στὶς φανταστικὲς ἱστορίες τῶν Μονοφυσιτῶν «ἁγίων», ὁ «ἅγιος» συνομιλεῖ μὲ τὸν Χριστό. Καὶ τί νομίζετε ὅτι τοῦ ζητᾶ, μεταξὺ ἄλλων; Νὰ κάνει τὴν αἰγυπτιακὴ ἔρημο θάλασσα καὶ νὰ ἐμφανιστεῖ σ’ αὐτὴν πλοῖο πλεούμενο μὲ ναῦτες. Καὶ φυσικά, ὁ Χριστὸς τοῦ κάνει τὸ χατίρι. Μιλᾶμε γιὰ ψυχωφελὴ σπουδαῖα αἰτήματα πρὸς τὸ Θεό. Σὲ μᾶς, ἔχουμε διπλὴ παρουσία γερόντων σὲ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη, διπλὴ παρουσία σὲ ἀεροπλάνα καὶ ἄλλα τέτοια. Δηλαδή, κάποιοι κάψανε τὸν ἅγιο Παΐσιο μὲ τὰ «Μετὰ τὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς (τοῦ 1996, τοῦ 2000, τοῦ 2004, τοῦ 2007, τοῦ 2009, τοῦ 2012, τοῦ 2015, τοῦ 2019, τοῦ 2020) νὰ εἶστε ἕτοιμοι (γιὰ τὸ ποθούμενο)», τώρα εἶναι ἕτοιμοι νὰ κάψουν κι ἄλλους. Καὶ ὅποιος διαφωνεῖ εἶναι ἄπιστος καὶ μάλιστα προσβάλλει τοὺς ἁγίους…

Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε ὅλοι μνήμη χρυσόψαρου, μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἀπὸ πέρσι ἤδη (2020) ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας, ἀφοῦ τὸ 2019 «Το 2020 πρωτεύουσα της Ελλάδος θα είναι η Κωνσταντινούπολη!» διέβλεψε ο χαρισματικός πατέρας, όπως μαρτυρούν στις μέρες μας πολλοί μοναχοί«. Βάλτε σὲ μηχανὲς ἀναζήτησης στὸ διαδίκτυο τὴν σὲ πλαγιαστὴ γραφὴ παραπάνω φράση, γιὰ νὰ βεβαιωθεῖτε. Μαρτυροῦν στὶς μέρες μας πολλοὶ μοναχοί, λέει. Τοὺς μοναχοὺς τοὺς ρωτήσατε; Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούια, λοιπόν.

Υ.Γ.

θὰ ἐπαναλάβω ἐδῶ ἕνα περιστατικὸ ποὺ δείχνει πὼς ἐκλαμβάνονται στρεβλὰ οἱ ἀπόψεις ἀνθρώπων ἁγίων. Γνωστό μου ἄτομο ρωτᾶ τὸν Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας ἂν θὰ παντρευτεῖ, τῆς ἀπαντᾶ κάτι κάπως αὐτός, καὶ τὸ ἄτομο γυρίζει στοὺς γονεῖς της καὶ λέει ὅτι ὁ Ἐφραὶμ τῆς εἶπε ὅτι δὲν θὰ παντρευτεῖ. Ρωτᾶν οἱ γονεῖς της τὸν ἴδιο γέροντα ἂν εἶπε στὴν κόρη τους ὅτι δὲν θὰ παντρευτεῖ, κι αὐτὸς τοὺς ἀπαντᾶ ὅτι δὲν τῆς εἶπε τέτοιο πράγμα. Τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο κάποια χρόνια ἀργότερα παντρεύτηκε. Συνεπῶς, δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε ἐδῶ μὲ «προφητεία», ἀλλὰ μὲ τὴν λαθεμένη τάση τῶν ἁπλῶν Χριστιανῶν, πρῶτον νὰ ἐκλαμβάνουν ὁτιδήποτε τοὺς πεῖ ἕνας φωτισμένος γέροντας ὡς πρόβλεψη-προφητεία, καί, δεύτερον, νὰ ἀντιλαμβάνονται ὁτιδήποτε τοὺς πεῖ μὲ τὶς δικές τους παρωπίδες. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρώτη τάση, οἱ ἁπλοὶ Χριστιανοί, ἐμεῖς, συχνὰ νομίζουμε πὼς ὁ ἁγιασμένος, ὁ ἤδη ἅγιος καὶ ἐν ζωῇ, δὲν εἶναι ἄνθρωπος ποὺ κάνει (μεταξὺ ἄλλων καί) τὶς δικές του ἐκτιμήσεις ἀλλὰ ὅτι κάθε τὶ ποὺ λέει εἶναι ἐξ οὐρανοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ δεύτερη λαθεμένη τάση, τὸ συγκεκριμένο ἄτομο εἶχε τὸ πρόβλημα τῆς μὴ εὕρεσης συζύγου, καὶ ἦταν ἐπιρρεπὲς στὴν τάση νὰ «βλέπει παντοῦ (θεϊκά) σημάδια» περὶ τοῦ ἀνέφικτου γάμου του. Οὔτε ὁ γέροντας εἶπε προφητεία, οὔτε εἶπε ψέμματα, οὔτε τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο διαστρέβλωσε συνειδητὰ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἐφραίμ. Ὅμως αὐτὸ τὸ παράδειγμα δείχνει πῶς μιὰ ἁπλὴ κουβέντα ἑνὸς γέροντα μετατρέπεται σὲ τελείως ξεκάθαρη προφητεία καὶ πῶς ἡ ἁπλὴ κουβέντα γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ ἄτομα ποὺ μέρα-νύχτα σκέφτονται τὸ νὰ πάρουμε τὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἄλλο παράδειγμα. Ἱερέας τῆς ἐνορίας, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους κατὰ τὸ ὁποῖο ὑπεγράφη ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν (2018) στὸ κήρυγμα μᾶς λέει ὅτι ὁ Παϊσιος εἶπε πὼς θὰ προσπαθήσουν 2 φορὲς νὰ ἔρθουν σὲ συμφωνία γιὰ τὸ ὄνομα, μιὰ στὴν ἐποχή του, καὶ μιὰ δεύτερη μετὰ ἀπὸ μιὰ γενιά, ἀλλὰ θὰ ἀποτύχουν καὶ στὶς δυό. Ὅπως ἀποδείχτηκε ὅμως, ἡ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια ἔγινε καὶ παραέγινε τὴν ἴδια χρονιά. Νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἅγιος Παϊσιος βγῆκε ψεύτης θὰ ἦταν ὕβρις πρὸς ἕναν ἅγιο. Νὰ ποῦμε ὅτι κάποιοι διέδοσαν μία ἐν γνώσει τους ψεύτικη προφητεία (τὴν ὁποία ἄκουσε ὁ ἱερέας μας) εἶναι ἐπίσης λιγότερο πιθανό. Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι παρερμήνευσαν ὅσα τοὺς ἔλεγε ὁ Παϊσιος. Ὁ λόγος ποὺ τὸ παρερμήνευσαν πιθανὸν εἶναι ὅτι μέρα-νύχτα ἀσχολιοῦνται μὲ προφητεῖες καὶ μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα, καὶ ἑρμήνευσαν σύμφωνα μὲ τοὺς δικόυς τους πόθους ὅσα τοὺς εἶπε ὁ ἅγιος Παϊσιος. Οὔτε αὐτοὶ ἦταν ἀπατεῶνες οὔτε ὁ Παϊσιος εἶπε κάτι ποὺ (ὅπως ἀποδείχτηκε) βγῆκε λάθος. Οὔτε ὁ ἱερέας μας φταίει. Ἁπλά, μερικὲς φορὲς ὅ,τι καὶ νὰ μᾶς ποῦν ἐμεῖς τὸ καταλαβαίνουμε μὲ τὶς παρωπίδες μας καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες ἢ τοὺς φόβους μας. Καὶ μετά, τὸ διαδίδουμε σὲ τρίτους, οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν γιατὶ ἂν τὸ ἀμφισβητήσουν θὰ νομιστεῖ ὅτι ἀμφισβητοῦν τὴν ἁγιότητα τοῦ α ἢ τοῦ β προσώπου.

Αὐτό, ὑποθέτω, συνέβη μὲ τὸν ἅγιο Παϊσιο καὶ γίνεται τώρα μὲ τὸν Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας

This entry was posted in θρησκεία. Bookmark the permalink.

10 Responses to τὰ ποθούμενα τοῦ ΣΚ: βίντεογκέιμ

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια περίπου, στὶς 24 Ἀπριλίου τοῦ 2017,
  ἐπ᾽ ἀφορμῇ συγκεκριμένων – καὶ πάλι- «προφητειῶν» τοῦ ἰδίου αὐτοῦ προσώπου, τὶς ὁποῖες ἀναπαρῆγε / δημοσίευε ὁ «Φιλελεύθερος» τῆς Λευκωσίας (καὶ οἱ ὁποῖες «προφητεῖες» / pia desideria βρισκόταν, προφανῶς, στὸν ἀπόηχο τότε τοῦ Brexit …),
  εἶχα ἀναρτήσει τὸ ἑξῆς post :
  (συνεχίζεται)

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Τὸν Ἐπίσκοπο αὐτὸν ὁμολογῶ ὅτι ΔΕΝ τὸν ἔχω παρακολουθήσει σὲ παλαιότερες, ἀναλόγου περιεχομένου δηλώσεις του.
  Ξεκινῶ, λοιπόν, ἀπὸ τούτην ἐδῶ τὴν συνέντευξη, στὸν λευκωσιάτη «Φιλελεύθερο», ἡ ὁποία δόθηκε -γιὰ νὰ μὴν ξεχαστοῦμε- σὲ πολὺ συγκεκριμένο χρονικὸ σημεῖο : στὶς 29 Μάρτη τοῦ σωτηρίου ἔτους 2017.
  Ἄς κρατήσουμε ὅλοι καλὰ στὴ μνήμη μας τὴν ἡμερομηνία αὐτήν!

  Ὁ Ἐπίσκοπος ἐπέλεξε νά ᾽ναι ἀρκούντως συγκεκριμένος σὲ ὁρισμένα ἀπ᾽ ὅσα εἶπε.
  Ἀνέφερε :

  «Η Ευρώπη, όπως σου είχα πει και παλαιότερα, είναι παναΰρι (πανήγυρη) που τελειώνει. Το 2017-18 θα είναι η περίοδος του τελειώματος …. Και βλέπουμε τώρα την ΕΕ να διαλύεται, για να παραμείνει μόνο η γερμανική Ευρώπη των ισχυρών, στην οποία εμείς δεν θα ανήκουμε.»

  Τί καταλαβαίνει ὁ μέσος συνετὸς καὶ μορφωμένος ἄνθρωπος ἀπ᾽ τὰ λεγόμενα τοῦ Σεβ/του ;

  * Ὅτι ἡ Ε.Ε. βρίσκεται κατὰ τὴν 29.3.2017 στὰ πρόθυρα διαλύσεως, ὅπως ἡ ΕΣΣΔ ἤ ἡ Γιουγκοσλαβία τὴν δεκαετία τοῦ ᾽80,
  * Ὅτι τὴν 31η Δεκεμβρίου 2018 θὰ ἔχει ἐξάπαντος διαλυθεῖ καὶ
  * Ὅτι τὴν αὐτὴν ἡμερομηνίαν (31.12.2018) ἡ Ἑλλὰς ἤ ἡ Κύπρος ἤ ἀμφότερες θὰ βρίσκονται ἐκτὸς αὐτῆς

  (Ἐπειδὴ ἄρα γε θά ᾽χει διαλυθεῖ ἡ Ε.Ε. ἤ ἐπειδὴ θά χει συρρικνωθεῖ σὲ μιὰ «γερμανικὴ» «Εὐρώπη τῶν ἰσχυρῶν» ; Ἐδῶ ὁ Σεβ/τος ἀντιφάσκει καὶ δύσκολα παρακολουθεῖ κανεὶς τὸν συλλογισμό του …).

  Δὲν μπορῶ ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ κρίνω οὔτε τὰ λεγόμενα οὔτε τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνδρός.
  «Ἐπέχω», ποὺ ᾽λέγαν κι οἱ Ἀρχαῖοι …

  Καὶ τοῦτο διότι ὅλοι ἐμεῖς, οἱ καλῆς θελήσεως πιστοὶ χριστιανοί,
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ φοβούμαστε νὰ μὴν ΙΕΡΟΚΑΤΗΓΟΡΗΣΟΥΜΕ πρόσωπο ποὺ εἶναι φορέας τῆς ἐξουσίας τῶν Ἀποστόλων καὶ φοβούμαστε -στὴν ἴδια κατεύθυνση- νὰ μὴν ἀναδειχθοῦμε καὶ ΑΓΙΟΜΑΧΟΙ, ἀντιτασσόμενοι σὲ προγνώσεις διορατικῶν, πεφωτισμένων ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνδρῶν, τὶς ὁποῖες ἐπικαλεῖται ὁ Ἅγιος Μόρφου γιὰ νὰ ἐπιστηρίξει ὅσα μᾶς διαβεβαιοῖ.
  Θὰ τοῦ δώσουμε, λοιπόν, κι ἄλλο ἕνα πλῆρες ἡμερολογιακὸ ἔτος (ὁλόκληρο δηλ. τὸ 2019),
  καὶ θὰ περιμένουμε ὑπομονετικὰ νὰ συμβοῦν ὅσα φέρεται ὅτι προεφητεύθησαν,
  ἀλλὰ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ὅπως τὰ περιγράψαμε πιὸ πάνω :
  ΔΙΑΛΥΣΗ τῆς Ε.Ε. καὶ -πάντως- Ἑλλάδα ἤ/καὶ Κύπρον ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. …
  Τίποτε λιγώτερο!

  Καὶ ἄν μὲν αὐτὰ συμβοῦν ἐν τέλει, ἔχει καλῶς :
  ἡ ἐπὶ τοῦ παρόντος σιωπή μας παρίσταται δικαιολογημένη,
  ἐνῶ θὰ τοῦ ὀφείλεται καὶ τιμή, διότι θ᾽ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑπῆρξε ἡ γρηγοροῦσα προφητικὴ φωνὴ στὴν συγκυρία αὐτήν, γιὰ τὸν ἑλληνόφωνο χῶρο.
  Ἄν, ὅμως, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὴν 31.12.2018 (ἤ -γενναιόδωρα- τὴν 31.12.2019) ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται καὶ νὰ συνεχίζει νὰ λειτουργεῖ περίπου ὅπως τὴν ξέρουμε, τὰ δὲ δύο Κράτη τοῦ Ἑλληνισμοῦ βρίσκονται στοὺς κόλπους της ἤ ὑπὸ τὴν ἐξουσία μιᾶς τέτοιας Ε.Ε., συνεχίζοντας τὴν προϊοῦσα σήψη καὶ τὴν θανατερή παρακμή τους, ὅπως τὴν βιώνουμε ἤδη, χωρὶς κανένα δραματικό, μεῖζον γεγονός,
  ἔ, τότε,
  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ τὶ ἀντιμετώπιση χρειάζονται ὅλα τὰ παραπάνω κι οἱ διακινητές τους, μιᾶς καὶ θὰ πρόκειται αὐτόχρημα γιὰ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.

  Τὸ Δευτερονόμιο εἶναι πολὺ αὐστηρό καὶ διατάσσει στὴν περίπτωση αὐτὴν ὄχι ἁπλῶς ν᾽ ἀπομονωθεῖ ὁ ψευδοπροφήτης ἀπὸ τὸν πιστὸ λαό, μὰ νὰ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ («Οὐκ ἐφέξεσθε αὐτοῦ!»).

  Νὰ τὸ χωρίο :

  «Ἐὰν δὲ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου «Πῶς γνωσόμεθα τὸ ρῆμα ὅ ΟΥΚ ἐλάλησε Κύριος;»,
  ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐκεῖνος τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ ΜΗ γένηται καὶ ΜΗ συμβῇ,
  τοῦτο (ἐστὶ) τὸ ρῆμα ὅ ΟΥΚ ἐλάλησε Κύριος. Ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησε ὁ προφήτης ἐκεῖνος, οὐκ ἐφέξεσθε αὐτοῦ»
  (Κεφάλαιο ΙΗ´, στίχοι 22-23)

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Αἴ, ναί, ὑπάρχει ἕτοιμη ἡ κατηγορία τοῦ ἱεροκατήγορου. Λὲς καὶ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συνιστᾶ προσωπικὴ ἀντιπάθεια γιὰ κάποιον κληρικό, τὸ νὰ ἐκφέρει κάποιος ἀντιρρήσεις «λογικῆς συνοχῆς» τῶν λεγομένων ἢ νὰ κρατᾶ μικρὸ καλάθι γιὰ ὅσα ἀκούει .
   Δηλαδή, σὲ ὁποιοδήποτε κείμενο κυκλοφορεῖ ποὺ ἀπὸ κάτω ἔχει τὸ ὄνομα ἁγίου ἢ γέροντα, εἶναι σίγουρο ὅτι εἶναι δικό του; Ἤ, ἡ ἑρμηνεία ποὺ τοῦ δίνεται (π.χ. σπαθί-θηκάρι βασιλιᾶ Ἰωάννη) εἶναι αὐτὴ ποὺ ἰσχυρίζονται, ἡ κυριολεκτική (νὰ ὑπάρχει τάφος ἄθικτος βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα ποὺ νὰ τὸν ἔχουν δεῖ μάλιστα..) ;;

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η bfo λέει:

  > Ἄλλοι σκέφτονται ὅτι τὰ πράγματα δὲν διορθώνονται ἀνθρωπίνως, παρὰ μὲ μιὰ δημιουργικὴ καταστροφή (παγκόσμιο πόλεμο), ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὸ νὰ ἐπιζήσουν μόνο οἱ καλοί, ποὺ θὰ ξαναστήσουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ λοιπούς… Τίθεται βέβαια τὸ ἐρώτημα γιατί νὰ ἐπιζήσουν μόνο οἱ καλοὶ (καὶ καθόλου κακοί) σὲ ἕναν πόλεμο, καὶ τί ἀκριβῶς θὰ κάνουν οἱ λιγοστοὶ τωρινοὶ καλοὶ ἱεράρχες μέσα στὴν τόση ραδιενέργεια καί (μὲ ἢ χωρὶς ραδιενέργεια) διάλυση ποὺ ἕνας παγκόσμιος πόλεμος συνεπάγεται.

  Υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, αυτοί που σκέφτονται ότι μπορεί να μην επιζήσουν μόνο οι καλοί, αλλά πάντως θα «σφίξουν οι κώλοι» για όλους, και θα κοπεί με το μαχαίρι η άχρηστη μαλακία που σήμερα κυριαρχεί.

  Βέβαια κανονικά μπροστά στο χαμό που απαιτεί αυτό θα έπρεπε να ευχόμαστε «καλύτερα η άχρηστη μαλακία». Αλλά μερικοί λένε απλά τι βλέπουν (δεν είναι και στο ατομικό χέρι μας, δα, το τι θα γίνει, και τα «να οργανωθούμε να το αποτρέψουμε» είναι ευχολόγια, εδώ δεν αποτρέψαμε το Μνημόνιο θα αποτρέψουμε τον Γ’ Παγκόσμιο). Οπότε απλά επισημαίνουν και την θετική πλευρά της εκατόμβης. Άλλωστε έχει δοκιμαστεί την εποχή του Νώε, του Λωτ, της Βαβέλ, κλπ.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ναί, ἄλλο ὅμως ἡ ραδιενέργεια κι ἄλλο ἡ Βαβέλ, ἀκόμη κι ὁ Νῶε, στὴν πρώτη περίπτωση ἡ ζωὴ τελείωσε σὲ 1-2 γενιὲς καρκινοπαθῶν. Κι αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ ἦταν πρόβλημα (τὸ ὅτι, δηλαδή, μὲ ραδιενέργεια δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ζωὴ στὸ διηνεκές), ἐαν ἡ προφητεία δὲν συνοδευόταν ἀπὸ τὸν «θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας».

   Κι αὐτὸ τὸ «πάρτε ρύζια καὶ μπισκότα» δὲν φαίνεται καὶ τόσο ἐνάντιο στὴν ὑγιεινιστικὴ καὶ «ἐπιβιωσηστική» μόδα τῆς ἐποχῆς μας, εἰδικὰ ἀφοῦ χαμένα θὰ πᾶνε τὰ μπισκότα κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς πολυκατοικίας.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Τὸ κρίσιμο δὲν εἶναι οὔτε ἡ ἔλλειψη λογικῆς συνοχῆς οὔτε τὸ (πρόδηλα) ἀθεολόγητο τῶν «προφητειῶν» (ἀναμασημάτων καὶ μετεξελίξεων τῆς ψευδεπίγραφης «προφητείας τοῦ ἁγ. Μεθοδίου Πατάρων), ἀλλὰ ἡ πρακτική, αὐτόχρημα καταστροφικὴ λειτουργία ποὺ ἐπιτελοῦν στὴν «Eλλάδα του 2021 μ. Χ.
  Συμπληρώνουν τὴν ζημιὰ ποὺ κάνει ἡ «μετανεωτερικὴ» τάχα μου καὶ «θεολογία», διαβρώνοντας (ἐκείνη) τὸ ἐθνικὸ αἰσθητήριο τοῦ μικροῦ λείμματος τῶν θρησκευόντων Ὀρθοδόξως Ἑλλἠνων. Τοῦτοι ᾽δῶ οἱ τσαρλατανισμοἰ εὐνουχίζουν καὶ ἀποσυγκροτοῦν πνευματικὰ τὸ ὑπόλοιπο μέρος τοῦ λείμματος τῶν πιστῶν (κατωτέρου συνήθως μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, μὰ προικισμένο μὲ κάποιον βιταλισμὸ), ποὺ δὲν πρόλαβε ἀκόμα νὰ τὸ χαλάση / διαφθείρη ἡ «ὑψηλὴ θεολογία». Δὲν τὸ ἀφήνουν νὰ συνειδητοποιήση τὸ χάλι του καὶ τὸ κατάντημά του. Τὸ ὁδηγοῦν στὴν παράνοια. Καλλιεργοῦν τὴν μοιρολατρία καὶ τὸν ἐφησυχασμό.

  Νὰ τὶ ἔγραφα σὲ μιὰ διαδικτυακὴ κουβέντα τὴν ἄνοιξη τοῦ ᾽18, σὲ ἀνάλογο contexte :

  (συνεχίζεται)

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  «Ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι», λέει ἡ Ἁγία Γραφή.

  Ὁ Θεὸς τί βλέπει ἀπὸ μᾶς; Σ᾽ αὐτὸ τί ἀπαντοῦν οἱ πνευματέμφοροι γεροντᾶδες; Νὰ σᾶς πῶ ἐγώ :
  *βλέπει τὰ π*****νομοσχέδια,
  *τὶς ἐκτρώσεις,
  *τὴν τηλεόραση ποὺ καταναλώνουμε,
  *τ᾽ ἀστεφάνωτα ζευγάρια,
  *τὴν μοιχεία καὶ τὴν ἐκτίναξη τῶν διαζυγίων,
  *τὶς Μολδαβὲς παλλακὲς τῶν γερόντων μας,
  *τὴν μαζικὴ διείσδυση τῆς γιόγκα λ.χ. ἢ τῆς διαδικτυακῆς πορνογραφίας σ᾽ ἀδιανόητο βαθμό, σὲ νιοὺς καὶ γέρους,
  *τὶς ἐκκλησίες ποὺ ἀδειάζουν ἀντὶ νὰ γεμίζουν τώρα, μὲ τὴν κρίση,
  Βλέπει καὶ τὴν γενικώτερη, συνειδητὴ ἀπόρριψη τῆς Χριστανικῆς μας ταυτότητας.
  Βλέπει, ἐπίσης, τοὺς φυγοστράτους, τοὺς φοροφυγάδες, τὴν τεμπελιὰ καὶ τὸν ἠθικό μας ἐκφυλισμό, βλέπει καὶ τὴν ἀτόφια ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ποὺ ἐνδημεῖ στοὺς πιὸ «συντηρητικοὺς» ἢ «πατριῶτες» καὶ πάει λέγοντας …
  Συλλογικὴ μετάνοια (ὄχι τῶν πολιτικῶν, ἀλλὰ ἡμῶν τῶν ἰδίων!), ΝΙΝΕΥΙΤΙΚΗ μετάνοια, «ἐν σποδῷ καὶ σάκκῳ», βλέπει καθόλου ὁ Θεός ;
  ΟΧΙ !!!
  ……. ……

  Ἔτσι, ἡ «Κυριακή, κοντὴ γιορτὴ» ἀσφαλῶς θὰ ὑπάρξη, ἀγαπητέ μου Τ….. .
  Συμφωνῶ κι ἐγώ.
  Θά ᾽ναι, ὅμως, ἀναπόφευκτα ἕνας (μικρὸς ἢ μεγάλος) ἐδαφικὸς ἀκρωτηριασμός.
  Θά ᾽ναι ἴσως ἕνας περαιτέρω περιορισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
  Κι ἂν συμβῆ κάτι τέτοιο, βέβαια,
  δὲν θέλω νὰ σκέφτωμαι πόση πίσσα καὶ πούπουλα τοὺς πρέπουν, τῶν τσαρλατάνων
  (Ἔχουν ὀνοματεπώνυμα, μὰ δὲ θέλω νὰ σᾶς ἐκθέσω καὶ νὰ ἐκτεθῶ, ὀνοματίζοντας τέσσερις – πέντε ἀπὸ δαύτους …)

  Ἡ δὲ γεωπολιτικὴ ἀνάλυση ἡ οποία τολμᾶ καὶ διαβεβαιώνει τέτοια πράγματα, ἐνῶ παραβλέπει, ὅτι μόνη της ἡ Κωνσταντινούπολη (ὡς μεῖζον πολεοδομικὸ συγκρότημα μαζὶ μὲ τὶς λοιπὲς (τούρκικες 100%) πόλεις τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης ἔχουν ἤδη (ἢ πολὺ σύντομα θὰ ἔχουν) τόσο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ πληθυσμό, ὅσον τὸ ΑΘΡΟΙΣΜΑ τοῦ «»χριστιανικοῦ»» πληθυσμοῦ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ τῆς Ἑλλάδας κι ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ τῆς Βουλγαρίας, (βάζω ἐπίτηδες πολλὰ εἰσαγωγικὰ )
  ἔ, μὲ συγχωρεῖτε,
  τρέφει μ᾽ εὐφραντικὰ παραισθησιογόνα τὸ πόπολο.

  Θά ᾽ταν πολὺ πιὸ καίριο, σὲ τούτην ἐδῶ τὴν συγκυρία,
  -πιστέψτε με-
  ἂν κάτι μωροπίστευτοι «Χριστιανοὶ», γεροντοπαλίκαρα, 40άρηδες, μὲ σύγχυση φρενῶν, ποὺ δὲν τοὺς ἔχει ἀφήσει κουκούτσι μυαλὸ ἡ προφητολαγνεία κι ἡ «γεωπολιτική», καθὼς καὶ κάτι γεροντοκόρες, πάλι, ἀναλόγου φυράματος καὶ ἡλικίας, οἱ ὁποῖες τρέχουν συνεχῶς πίσω ἀπὸ σχετικὲς «ὁμιλίες» κι «ἐκδηλώσεις»,
  θά ᾽ταν πολὺ πιὸ καίριο,
  λέω,
  ἂν παντρευόντουσαν [ οἱ μὲν μὲ τὶς δέ, αὐστηρῶς 😀 ],
  μήπως κι ἀποκτήσουμε λίγες ἑκατοντάδες κουτσούβελα παραπάνω ὡς ἔθνος.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Καλά, ἀπὸ δικαιολογίες ἀγαμίας Χριστιανῶν ἐν κόσμῳ θὰ βρεῖς πάμπολλες, καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα σημεῖα ποὺ συμφωνοῦν ἀριστεροχριστιανοὶ καὶ ἑλληνοχριστιανοί. Καλύτερα νεκρὸς παρὰ γαμπρός καὶ μπαμπάς/μαμά

   Ἐμένα ἄλλο μὲ σκανδαλίζει, ὅτι δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἐμεῖς δὲν θὰ κάνουμε τίποτε (ὅπως τὰ γράφεις στὴν ἀρχή) ἀλλὰ ὁ Θεὸς θὰ ἐπιβραβεύσει τὴ στάση μας δίνοντάς μας τὴν Πόλη (ὅσο κι ἂν γίνεται νὰ ἐκδιωχθοῦν ἑκατομμύρια), σὰ νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα.

   Μου αρέσει!

 6. Ο/Η 4_0 λέει:

  Όταν ο άλλος, μήνες πριν, σου έλεγε οτι προτιμάει να διαβάζει ό,τι έγραψαν άγιοι άνθρωποι και δεν αναπαύεται τόσο με ό,τι έχει μείνει ΩΣ ρήση του αγίου εσύ του κόλλησες την ταμπέλα του προτεστάντη!!
  Σήμερα μέσες άκρες λες τα ανάποδα!!
  Από σταθερή στάση άλλο τίποτα! Γι’αυτό και δε έχεις πρόοδο… μια μπροστά μια πίσω!
  Σκανδαλίζεσαι κιόλας…

  υγ
  αλλά σε βλέπω και λίγο μαζεμένο με την κόβιντ! πού είναι ο χειμαρρώδης αντικόβιντ λόγος σου; τι έγινε;; τα γύρισες κι εδώ;;;
  θλίψη!!

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἄ, νά κι ὁ Ἀντώνης (;), ποὺ κρατᾶ τὸ λόγο του, καὶ δὲ γράφει πιὰ ἐδῶ. Καὶ μπαίνει μὲ ἄλλο ὄνομα (σωστά;) σὰν κλέφτης.
   Ἔλα, νὰ κλαφτεῖς, καὶ νὰ παραληρήσεις ξανά.
   Κι ἀπὸ ἀοριστολογία (εἴτε ἐσύ, εἴτε… «ὁ ἄλλος») ἄλλο τίποτα: «Όταν ο άλλος, μήνες πριν, σου έλεγε κ.λπ. κ.λπ.» Πότε,; Ποιός; Ποῦ (λίνκ);; Πρόεδρος ΠΑΕ Ἐδεσσαϊκοῦ καταντᾶτε μερικοί.

   Δὲν λέω κάτι ἀνάποδα. Ἄλλο τὸ νὰ πιστεύω στὶς σχετικὲς προφητεῖες (ποὺ τὸ πιστεύω) κι ἄλλο τὸ νὰ πιστεύω ὅτι θὰ γίνουν τώρα-τώρα.
   Προτιμᾶς νὰ διαβάζεις ὅ,τι ἔγραψαν ἅγιοι, ἐσὺ (συγγνώμη, ἐννοῶ: «ο άλλος»! Ο «εκείνος»!) ποὺ τὰ ἔκανες μαντάρα μὲ τὸ χωρίο του Χρυσοστόμου γιὰ τὸν γάμο; (μᾶλλον σὲ τσίγκλισε τὸ ὅτι ἔγραψα παραπάνω πὼς εἶστε ὅμοιοι τῶν ἀριστεροχριστιανῶν στὴν ἄρνησή σας καὶ νὰ παντρευτεῖτε/τεκνογονήσετε καὶ νὰ γίνετε μοναχοί.) Καὶ μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ ἴδιου ἁγίου σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγκαιότητα γιὰ προσέλευση στὴν ἐκκλησία; (ποὺ ἐσὺ -συγγνώμην: «ὁ ἄλλος»!- ἀγνοοῦσες)

   Καὶ ἡ γνωστὴ λασπούλα, χάριν θολούρας, ποὺ ἔγραψες ὡς «ὑστερόγραφο»:
   Μαζεμένος ἐγὼ με τὴν κόβιντ; Γιατί; Ἔγραψα κάτι ἀντίθετο; Ἢ πρέπει νὰ γράφω ἐσαεὶ τὰ ἴδια γιὰ ἕνα θέμα ὅπου ἔχουν γίνει σούργελο οἱ δυνάμει ἄρρωστοι (καὶ δυνάμει ὑγιεῖς!)/δυνάμει Χριστιανοί, καὶ ποὺ γελᾶ ὁ κόσμος μὲ τοὺς εἰδικούς;

   Θλίψη ναί, ὅταν διαβάζει κανεὶς τὰ τρολλ-κλαψομνησίκακα καὶ πλήρη ἄγνοιας σχόλιά σου

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s