ἀριστεροχριστιανικά: λοκντάουν τοῦ μυαλοῦ

Οἱ τῆς ἀριστερῆς, «δημοκρατικῆς» θεολογίας ἔχουν ξεσαλώσει. Ἴσως φταίει αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ καραντίνα καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της. Ὅπως παλιότερα μὲ τοὺς «πρόσφυγες», ποὺ ἄρχιζαν τὰ γαλλικὰ (ὑποκριτὲς κ.λπ.) γιὰ ὅποιον Χριστιανὸ δὲν συναινοῦσε στὴν πολιτικὴ ἀλλοίωσης τῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μὲ τραβηγμένες ἀπὸ τὰ μαλλιὰ ἑρμηνεῖες τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης. Τότε δὲν εἶχε καραντίνα, βέβαια. Τώρα, δερνοκοπῶνται γιὰ ἕναν μητροπολίτη, γιατὶ αὐτὸς τόλμησε, σὲ ὁμιλία του καί, παίρνοντας ὡς ἀφορμὴ στὴν ἀρχὴ τὸ παράδειγμα τοῦ δολοφόνου ποὺ θέλει νὰ πεθάνει ἀπὸ πείνα, στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε ὄχι στὸν ἴδιο τὸν δολοφόνο ἀλλὰ στὸν «κίνδυνο» (τὰ εἰσαγωγικὰ εἶναι τῶν ἀριστεροχριστιανῶν. Δηλαδή, ἐννοοῦν ψεύτικο, ἀνύπαρκτο κίνδυνο; ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ἑνὸς Χριστιανοῦ, φυσικά, τὸ ζήτημα -γιὰ ἕναν ἄθεο, δὲν εἶναι κακό) τῆς προώθησης τοῦ ἰνδουισμοῦ καὶ τῶν ἀνατολίτικῶν φιλοσοφιῶν στὴ χώρα. Ὁ ἀριστεροχριστιανὸς ποὺ τὰ λέει αὐτά, γράφει ὁ ἴδιος ὅτι πρόκειται περὶ «προώθησης στὴ χώρα μας τοῦ ἰνδουισμοῦ» (ἂς διαβάσει καλύτερα τὸ σύνδεσμο ποὺ παραθέτει), ἐνῶ ὁ μητροπολίτης δὲν κάνει λόγο γενικὰ κι ἀόριστα γιὰ προώθηση ἄλλων θρησκειῶν στὴ χώρα ἀλλὰ γιὰ προώθηση ἄλλων θρησκειῶν σὲ σχολεῖο τῆς μητρόπολής του, ἀπὸ δάσκαλο, σὲ ὥρα μαθήματος (σύμφωνα μὲ τὸν μητροπολίτη -τὸ θέμα μας, ἐδῶ, δὲν εἶναι ἂν ἰσχύει ἢ ὄχι ἡ καταγγελία, ἀλλὰ πῶς ἀντιμετωπίζει ὁ ἀριστεροχριστιανὸς τὴν ἔγνοια τοῦ μητροπολίτη γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων). Καί, καταλήγει ὁ ἀριστεροχριστιανὸς μπερδεύοντας τὴν Ἀργολίδα μὲ τὸν Πειραιᾶ, γιὰ τὴν Ἐκκλησία ποὺ συμπλέει μὲ τὴν κυβέρνηση. Αὐτὸ κι ἂν προδίδει ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων καὶ δείχνει «πέταγμα τῆς μπάλας στὴν ἐξέδρα». Ἀπ’ τὴν Πόλη ἔρχομαι καὶ στὴν κορφὴ κανέλλα, δηλαδή.

Τοὺς Ἀριστεροχριστιανοὺς τοὺς νευρίασε ποὺ ὁ μητροπολίτης αὐτὸς γράφει γιὰ τὴν μονόπλευρη καὶ ὑποκριτικὴ ἐκδήλωση εὐαισθησίας. Γιατὶ ἀναφερόταν στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς. Καὶ τοὺς τσίμπησε μύγα, καὶ μυγιάστηκαν. Αἴ, εἶναι ἐπειδὴ τοὺς ἔθιξε στὸ σημεῖο ποὺ πραγματικὰ ἔχουν ἄδικο.

Ἀντὶ νὰ μιλήσει ὁ ἀριστεροχριστιανὸς γιὰ τὴν ἀπόλυση ὑπαλλήλων σὲ ἐκκλησιαστικὸ γηροκομεῖο ἐπειδὴ -πῶς τόλμησαν!- δὲν ἐμβολιάστηκαν (λὲς καὶ εἶναι ὑποχρεωτικό, βάσει νόμου, νὰ ἐμβολιαστεῖς), ἐνοχλεῖται ποὺ δὲν παρεμβαίνει ἡ Ἐκκλησία ὥστε νὰ γίνει ὅ,τι ὁ στυγερὸς πλὴν κακομαθημένος δολοφόνος ζητᾶ (καὶ τὸ ζητᾶ μὲ τέτοιο τρόπο). Δηλαδή, ἐντελῶς σοβαρὰ ρωτάω, ἂν ζητοῦσε κάτι παρόμοιο ὁ ἀρχηγὸς τοῦ καταδικασμένου ναζιστικοῦ κόμματος (ποὺ τὸν ἀντιπαθῶ ἐξίσου, φυσικά) κι ἔκανε ἀπεργία πείνας γιὰ ἕνα ζήτημα ποὺ ὑπόκειται σὲ νομικὲς διατάξεις καὶ στὰ μέτρα γιὰ τὸν κορωνοϊό, καὶ ἐπιλύεται νομικὰ βάσει αὐτῶν (κι ὄχι μελὼ ἀπεργιῶν πείνας), ἄραγε λοιπὸν θὰ ἔλεγε τὰ ἴδια ὁ αριστεροχριστιανισμός; Πόση ὑποκρισία πιά; Μήπως οἱ Ἀριστεροὶ ζήτησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ μιλήσει κατὰ τῶν δολοφονιῶν ἐκ μέρους τῆς σέκτας του φυλακισμένου; Ἂν ὄχι, τότε γιατί ζητᾶνε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τώρα νὰ ζητήσει τὴν παράβαση τῶν νόμων; Φυσικά, δὲν τὰ λέω αὐτὰ γιὰ νὰ κάνω διάλογο μὲ τοὺς ἀριστεροχριστιανούς, αὐτοὶ εἶναι πορωμένοι καὶ ξέρουν νὰ κάνουν μεθοδικὰ κι ἐπίπονα τὸν ἀγωνιστικὸ εἰσοδισμὸ χάριν τοῦ ἀριστερισμοῦ (θέλουν τὸ Χριστιανισμὸ πατερίτσα τῆς Ἀριστερᾶς). Ζητοῦν νὰ παρασύρουν σὲ ἕναν ἀκτιβισμὸ τελείως ἀδικαιολόγητο τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ γιὰ μὴν ξεγελιοῦνται διάφοροι ἀπὸ τὴν ἀηδιαστική, ἀνεκδιήγητη ἑρμηνεία τῆς δημοκρατικότητας καὶ τῆς δημοκρατίας τὴν ὁποία ἔχουν οἱ ἀριστεροχριστιανοί. Ἀντὶ οἱ ἀπίθανοι αὐτοὶ «Χριστιανοὶ» νὰ ζητᾶνε ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους νὰ ἐπισκέπτονται τοὺς κρατούμενους ποὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν καταδικαστεῖ ἄδικα καὶ βρίσκονται συγκρατούμενοι μαζὶ μὲ διάφορα τέρατα στὶς φυλακές καὶ νὰ διεκδικοῦν ἀνακίνηση τῆς ὑπόθεσής τους, ζητᾶνε οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ ἐνδιαφέρον γιὰ ἀμετανόητους ἀποδεδειγμένα ἐγκληματίες ποὺ ἀπειλοῦν νὰ αὐτοκτονήσουν (τὰ μωράκια) ἐπειδὴ δὲν γίνεται, καὶ τώρα, τὸ δικό τους -ὅπως τότε ποὺ πιστόλιαζαν ὅποιον ἔβρισκαν μπροστά τους.

This entry was posted in Αριστερά and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to ἀριστεροχριστιανικά: λοκντάουν τοῦ μυαλοῦ

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  «Χάνουν λάδια» τὰ ἄτομα αὐτά, ὅπως τό ᾽χατε γράψει προσφυέστατα.
  Δηλαδὴ δὲν ἔχουν κἂν διανοητικὴ συγκρότηση ἢ -μ᾽ ἄλλα λόγια- εἶναι παρανοϊκούλια.
  Πλειστάκις διαπιστωμένο.
  Ἡ διανοητικὴ ἀνεντιμότητα ποὺ τοὺς καταμαρτυρεῖτε ἐδῶ, τοὺς προβιβάζει ἕνα σκαλὶ πιὸ πάνω.
  Γιατὶ προϋποθέτει, πάντως, ἕνα minimum διανοητικῆς συγκρότησης ἡ ὁποία ἐν συνεχείᾳ, λόγῳ ἰδιοτέλειας ἢ ἰδεοληψίας (ἢ ἀμφοτέρων), εἴτε μπαίνει στὴν μπάντα εἴτε ἀποδεικνύεται εὔπλαστη σὰν ζυμάρι.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Γαβριήλ Γιανασμίδης λέει:

  Καλημέρα. Ποιος τα λέει όλα αυτά που μας παράθεσες;

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Γαβριήλ Γιανασμίδης λέει:

  Καλώς.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s