Μεγάλες ἐπιτυχίες

Ὅτι τὰ περιστασιακὰ τὲστ γιὰ κορωνοϊὸ χρησιμοποιήθηκαν ὄχι γιὰ ἄλλο καλὸ λόγο (ὅπως σὲ ἄλλες χῶρες π.χ. Ταϊβάν, ὅπου ἔγιναν μαζικὰ τέστ ἐξαρχῆς) ἀλλὰ ὡς δικαιολογία γιὰ νὰ κλειδώνουν καὶ νὰ ξανακλειδώνουν ὁλόκληρες πόλεις καὶ χωριὰ χωρὶς ὅμως κάποιο συνολικὸ σχέδιο, τὸ εἶχα διαβάσει ὡς ὑπόθεση ἐδῶ καὶ καιρό, καὶ τώρα αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ξαναειπώθηκε. Τὸ ὅτι τὰ κωλο-Πετσωμένα κανάλια τοῦ προσφυγολοατκι (pinkwashing) Μητσοτάκη νομίζουν ὅτι 2 ὧρες παραπάνω ἐξοδόχαρτο τὸ Σαββατοκύριακο καὶ 25 ἄτομα στὶς ἐκκλησίες μειώνουν τὴν κόπωση καὶ τὴν ὀργή, εἶναι γνωστὸ πὼς σημαίνει ὅτι μᾶς θεωροῦν ἠλίθιους. Αἴ, μεταξύ μας, ἔχουν δίκαιο ποὺ μᾶς θεωροῦν. Ἀφοῦ οἱ Δεξιοὶ ζοῦν στὴν ἐποχὴ τοῦ Στρατάρχη Παπάγου ἀκόμα. Ἐφημερίδα κάνει λόγο γιὰ συνωστισμὸ μπροστὰ ἀπὸ ἐκκλησία, μετρᾶς τὰ ἄτομα τῆς φωτογραφίας καὶ βγαίνουν μὲ τὸ ζόρι 15, κι αὐτὰ ἀραιὰ-ἀραιά. Στὸ διπλανὸ σουπερμάρκετ ποὺ εἶναι συνωστισμένοι οἱ καταναλωτὲς στὴν οὐρὰ γιὰ τὸ ταμεῖο ὅμως, δὲν πῆγε τὸ δημοσιογραφάκι. Σὲ ἄλλο μέρος, στημένοι σὲ μιὰ οὐρὰ 100-150 μέτρων, οἱ φοβικοὶ περιμένουν ἐπὶ ὧρες (εἰσοδηματίες εἶναι; ἄεργοι; ἄνεργοι; πῆραν ἄδεια ἀπὸ τὴν δουλειὰ γιὰ νὰ κάνουν τέστ; ἢ ἁπλὰ εἶναι γιὰ ψυχολόγο;) συνωστιζόμενοι ὥσπου νὰ τοὺς τεστάρουν προκειμένου ν’ αὐξηθοῦν κι ἄλλο τὰ κρούσματα (μαζὶ μὲ τὰ μολυσμένα κόπρανα) στὴν πόλη, κι αὐτομολύνονται περιμένοντας στὴν οὐρὰ μαζὶ μὲ μολυσμένους (ποὺ θὰ μάθουν σὲ λίγο ὅτι εἶναι μολυσμένοι) ἐπὶ μισὴ καὶ πλέον ὥρα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ὅμως. Πέρα ἀπὸ τοὺς Ἀριστερούς, ἐπιστημονιστὲς μὲ πτυχίο, ἄθεους καὶ φοβικούς, ἔχουμε καὶ τὰ ἀντίγραφά τους, τοὺς Δεξιούς. Εἴχαμε, κι ἔχουμε, τοὺς Ἀριστεροὺς εἰσαγόμενους SJW (Social Justice Warriors), ποὺ λένε τὰ συνήθη χιπστερικὰ μελώ τους μὲ Μαύρους, πρόσφυγες, τὸ Κλίμα καὶ τὶς σεξουαλικὲς μειονότητες, καὶ κλάμα ἡ κυρία. Καὶ ἔχουμε πήξει ὡς Ἑλλάδα ἀπὸ τριαντάρηδες καὶ εἰκοσάρηδες Δεξιούς, ποὺ πολεμᾶνε τὴν Ἀριστερὰ καὶ κονταροχτυπιοῦνται στὰ ΜΚΔ (εἰδικὰ σὲ ἀριστεροφιλελεύθερα σάιτ) ἔχοντας οἱ ἴδιοι ἀριστερὸ τρόπο ζωῆς καὶ τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ ἀριστεροσύνη στὴν πράξη: Εἶναι βέβαια στὰ λόγια (μόνο στὰ λόγια) «ὑπὲρ τῆς θρησκείας», ἀλλὰ πρὸ κορωνοϊοῦ ἐκκλησιάζονταν 2-3 ἄντε 4 φορὲς τὸ χρόνο (ἔχουν αὐτοαφοριστεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια σύμφωνα μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνες, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρουν), καὶ οὔτε ἐξομολογοῦνται οὔτε κοινωνοῦν: Ἀκριβῶς ὅπως κάνουν κάθε Κυριακὴ πρωὶ οἱ ἀριστεροὶ δῆθεν ἐχθροί τους, ποὺ καταδικάζουν καὶ θεωρητικὰ τὴ θρησκεία. Σοῦ μιλᾶνε γιὰ «οἰκογένεια», καὶ βάζουν «τὰ μυαλὰ στὰ κάγκελα» ὅταν κάνουν λόγο γιὰ πολύτεκνους (λάβαρο κατὰ τῆς Ἀριστερᾶς), ἀλλὰ δὲν παντρεύονται καὶ δὲν κάνουν παιδιά «γιατὶ εἶναι φτωχοί» (τὰ ἴδια ὅμως ἔλεγαν καὶ πρὸ τῆς φτώχειας τῶν Μνημονίων -ἀλλὰ γιὰ νὰ πέσουν μὲ μεγαλύτερη ἐλευθερία στὸν μαζικοδημοκρατικὸ ἡδονισμό): ὅπως ἀκριβῶς κάνουν καὶ οἱ ἀριστεροὶ συνομήλικοι δῆθεν ἐχθροί τους ποὺ δηλώνουν «ἐχθροὶ τοῦ ἀστικοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας». Ὅπως τῶν ἀριστερῶν ἐχθρῶν τους, ἔτσι ἡ ζωὴ τῶν ἀντιαριστερῶν Δεξιῶν εἶναι γεμάτη ἀπὸ «σχέσεις» (κάθε 5-10 μῆνες -εἰδάλλως, ἀπὸ τσόντες) καὶ μαζικὴ κουλτούρα (μπάλες, ταινίες, καφέδες, «δράση»). Μόνο ἡ ρητορεία διαφέρει. Σωστὰ ὑποπτεύεται κάποιος ὅτι ἡ ἀντιαριστερὴ ρητορεία εἶναι ἄλλοθι γιὰ νὰ ζῆ κάποιος ὅσο περισσότερο ἀριστερά (ἄτεκνα, ἄθρησκα κ.λπ.) μπορεῖ. Στὰ ὑψηλότερα κλιμάκια (τὰ διανοουμενίστικα), οἱ Δεξιοὶ ἐπικαλοῦνται (διαστρεβλώνοντας πατερικὰ κείμενα καὶ περιφρονώντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση τοῦ μοναχισμοῦ) τὴ θρησκεία προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὴν φυγοτεκνία τους. Ἄλλος ἀκολουθεῖ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος ὅμως ὄργωσε ὅλον τὸν τότε γνωστὸ κόσμο κηρύττοντας κι ὄχι κοιμώμενος στὸ μαλακὸ μαξιλαράκι τοῦ σπιτιοῦ του. Οἱ καινοτομίες τους ἐγκεινται στὸ ὅτι καὶ παλιότερα ἀσφαλῶς ἐξυμνεῖτο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κι ὅσα ἔλεγε, ὅμως ὅταν κάποιος δὲν ἤθελε νὰ παντρευτεῖ, τότε γινόταν καλόγερος κι ὄχι μεταμοντέρνος. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι πάμπολλοι καὶ πάμπολλες τῶν «ὀργανώσεων» καταλήγουν ἄτεκνοι μεσόκοποι γιατὶ ὡς ἀνώτερες ἀγγελικὲς ὑπάρξεις ἄνευ πειρασμῶν μποροῦν νὰ ἀσκητεύουν καὶ μέσα στὶς πόλεις, καὶ δὲν χάνουν καὶ τὶς ἀνέσεις τοῦ πολιτισμοῦ. Ὅπως ἀκριβῶς κι οἱ ἀριστεροὶ εὐνουχισμένοι SJW κάνουν «ἀγώνα ταυτοτήτων» (ὑπὲρ τῶν σκυλιῶν καὶ τῆς Γκρέτας) ἀλλὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πραγματικὴ (οἰκονομικὴ κ.λπ.) ἀνισότητα των «μειονοτήτων», ἔτσι καὶ οἱ βέροι Δεξιοὶ τῆς Ἑλλάδας λυσσᾶνε κατὰ τῆς Ἀριστερᾶς, ἀλλὰ διάγουν τὸν ἴδιο ἀκριβῶς βίο μὲ αὐτήν, δηλαδὴ βλάπτουν τὸ ἴδιο τὴν Ἑλλάδα. Τίποτε μὴ ἀριστερὸ πέρα ἀπὸ τὰ παχιὰ ἀντιαριστερὰ λόγια. Μὴ θυμηθῶ τώρα καὶ τοὺς καρναβαλοαγωνιστὲς πατριῶτες, μὲ τὴν ἐξίσου εἰδωλο-παραδοσιοκρατική (ψευδῶς χριστιανική, θρησκευτικὰ ἀδιάφορη, τάχα μου «κι ἐγὼ Χριστιανὸς εἶμαι») κοσμοαντίληψη, ποὺ χαρῆκαν γιατὶ ὁ κόσμος βγῆκε στὶς πλατεῖες γιὰ τὰ ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καρναβάλια, κι ἔτσι «σύντριψε τὶς ἀπαγορεύσεις». Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ μεμονωμένα παραδείγματα, οὔτε προσωπικὰ ὁ Μῆτσος κι ὁ Κίτσος κι ἡ κουτσὴ Μαρία ποὺ τὰ ἐνσαρκώνουν ὅλα αὐτά, ὅμως εἶναι πολὺ διαδεδομένα ὅλα τὰ παραπάνω. Εἶναι ἡ κυρίαρχη τάση στὸν δυτικὸ κόσμο: Καθὼς αὐτὸς καταρρέει οἰκονομικὰ καὶ δημογραφικὰ καὶ παύει νὰ πιστεύει ἔμπρακτα στὴν κοσμοαντίληψή του, τὸ μόνο ποὺ τοῦ ἀπομένει εἶναι παχιὰ λόγια καὶ πόλεμοι στὰ ΜΚΔ. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἡ ἀναβίωση τοῦ Ἐμφυλίου δὲν ὀφείλεται τόσο στὸν φανατισμό (ποὺ ὑπάρχει, ἀσφαλῶς) ὅσο στὸ ὅτι χωρὶς παιδιὰ ἄρα χωρὶς μέλλον, οἱ φυγότεκνοι-ἄτεκνοι Ἕλληνες ἀναμασοῦν παλαιότερες διαμάχες τῶν πατεράδων τους, οἱ ὁποῖες θὰ εἶχαν ἀντικατασταθεῖ μὲ καινούργιες ἐὰν ὑπῆρχε νεανικὸς πληθυσμός. Ἀφοῦ εἶσαι ὁ τελευταῖος τῶν Μοϊκανῶν, γιὰ ποιὸν νὰ πολεμήσεις καὶ σὲ ποιὸν θὰ παραδώσεις τὴ σκυτάλη ὅταν πεθάνεις; Στὰ προσφυγόπουλα; Ἢ μήπως σοῦ ἀπαγόρευσε τὴν παντρειὰ ἡ Ἀριστερά;

Ἀλλὰ τέτοια εἶναι ἡ Ἑλλάδα, κι ἅμα μᾶς ἀρέσει. Εἴτε «ὁ ἱὸς δὲν ὑπάρχει» εἴτε εἶναι «ἡ νέα ἱσπανικὴ γρίππη». Εἴτε χουλιγκανιὲς καὶ ἀνακουφιστικοὶ «ἀερισμοὶ» τῶν πλατειῶν, εἴτε προβατοσύνη ποὺ χειροκροτᾶ ἀπ’ τὰ μπαλκόνια, εἴτε τζάμπα θεωρίες τοῦ ἀέρα ἐνάντια στὸ τί πράττουν.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

4 Responses to Μεγάλες ἐπιτυχίες

 1. Ο/Η ak19701970@gmail.com λέει:

  Ακτινογραφία μιας κοινωνίας. Διάνα πέτυχες.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Πράγματι!
  Καίρια καὶ αὐτὴ ἡ σκιαγράφηση τῆς Π Α Ρ Α Κ Μ Η Σ μας!

  Τὶς προάλλες, μάλιστα, ἔγραφα στὸ περιμάχητο, «ἐναλλακτικὸ»-«πατριωτικὸ» ἐκεῖνο σάιτ (ξέρετε, ποιό ….), γιὰ τὸν ρυθμὸ ποὺ τρέχει ἡ δημογραφική μας κατρακύλα, δηλαδὴ γιὰ μεῖον 90.000 κεφάλια αὐτοχθόνων ἰθαγενῶν ἐτησίως. Κατρακύλα ποὺ τὴν πυροδοτεῖ καὶ ὁ σανιταρισμὸς τῆς πρόσφατης πανδημίας.
  Μίλησα στὰ ἴσια καὶ γιὰ «ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ».
  Καί, συναφῶς, γιὰ τὴν ἀδυναμία νὰ γίνη ποτε κάτι ἄξιο λόγου σὲ πολιτικὸ πεδίο, ἀπὸ ἕνα τέτοιον ἐκφυλισμένο λαό. Μὲ συνέπεια, κάθε σχετικὴ κουβέντα νὰ εἶναι μάταιη καὶ ἀποπροσανατολιστική.
  Φυσικά, μὲ «μπάναραν» …

  [Αὐτὰ δέ,
  στὸ πλαίσιο μιᾶς ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου συζήτησης ποὺ διεξαγόταν ἐκεῖ,
  περὶ «δημοκρατικοῦ πατριωτισμοῦ»,
  περὶ τῆς ὥσαμε τώρα ἀποτυχίας τοῦ «πατριωτικοῦ χώρου» νὰ εἶναι καὶ «δημοκρατικός»,
  περὶ τῆς ἀνάδυσης κάποιων ἄλλων (;) «συλλογικῶν ὑποκειμένων» ποὺ θ᾽ «ἀναγκαστοῦν νὰ στραφοῦν στὴν ταυτότητά μας» καὶ ἀφεύκτως θὰ συγκροτηθοῦν πολιτικὰ (πότε;),
  περὶ τοῦ ὅτι αὐτὰ θ᾽ ἀποτελοῦνται μᾶλλον ἀπὸ ἀνανήψαντες πρώην … «ἐκσυγχρονιστὲς» καὶ φιλελέδες, οἱ ὁποῖοι, ὡς φαίνεται «θα δώσουν την τελευταία μεγάλη μάχη»,
  περὶ τῆς «κρίσιμης», πάντως, «γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ δεκαετίας τοῦ 2020»

  («Ἀλλὰ κι αὐτὴ ἡ δεκαετία ἂν χαθῆ, τί εἶναι δέκα μόνο ψωρο-χρονάκια μπρὸς στὴ μεγάλη διάρκεια τοῦ ἔθνους;», ὑπενοεῖτο ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, γιὰ νὰ μὴ «χαλάση ἡ μανέστρα»)

  κι ἄλλα τέτοια ἀνεμώλια ἔπη ….]

  Τὸ μόνο οὑσιῶδες ποὺ βρῆκαν ν᾽ ἀντιτείνουν,
  ἦταν ὅτι «αυτή τη στιγμή» ἡ δημογραφικὴ συρρίκνωση τρέχει μὲ (μόνο) μεῖον 45.000 τὸ χρόνο, ὅσο εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ διαφορὰ γεννήσεων καὶ θανάτων κατὰ τὴν … Στατιστικὴ Ὑπηρεσία.

  Μετανοιώνω ποὺ ὑπῆρξα τόσο εὐγενὴς μὲ δαύτους στὶς διατυπώσεις ἐκείνων τῶν ἀναρτήσεών μου.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Ν λέει:

  »Καὶ ἔχουμε πήξει ὡς Ἑλλάδα ἀπὸ τριαντάρηδες καὶ εἰκοσάρηδες Δεξιούς, ποὺ πολεμᾶνε τὴν Ἀριστερὰ » Επίτελους διάβασα και μια καλή είδηση.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s