Ἀντιβασιλεία

Πράγματι, ἔχω ἀκούσει νὰ λέγεται ὅτι βρισκόμαστε σὲ μιὰ ἀναβίωση τοῦ πνεύματος τῆς Ἀντιβασιλείας ἀλλὰ καὶ τῆς Εἰκονομαχίας. Ὅταν γκρεμίζονταν (κατὰ τὴν διάρκειὰ τῆς Ἀντιβασιλείας ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, κατὰ τὸν λοιπὸ 19ο αἰ.) δεκάδες βυζαντινοὶ ναοὶ τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ διανοιχθοῦν δρόμοι (!), ὅταν ἀπὸ τὰ 524 ἑλλαδικὰ μοναστήρια διατηρήθηκαν μόνο 146, καὶ ἀπὸ 16-18 γυναικεῖες μονὲς μόνο ἡ μία, ὅταν στὶς μοναχὲς κάτω τῶν 40 ὑποδείχθηκε νὰ γυρίσουν στὸν κόσμο (!), καὶ στὶς μοναχὲς ἄνω τῶν 40 δόθηκε ἡ ἴδια ἐπιλογή, ὅταν ἀπαγορευτηκε ἡ κάθε εἴδους δωρεὰ ἰδιωτῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία.

Τὸ πρόβλημα μὲ τὰ παραπάνω εἶναι ὅτι καὶ πρὸ Ἀντιβασιλείας, ὁ Καποδίστριας -ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἦταν Μασῶνος θεωροῦσε σλαβικὴ χώρα τὴν Μακεδονία καὶ δὲν τὴν διεκδίκησε- προσπάθησε στὰ λόγια ἢ στὴν πράξη νὰ ἐφαρμόσει πολιτικὴ καταπίεσης τῆς Ἐκκλησίας, μὲ κλείσιμο τῶν ναῶν λόγῳ ἐπιδημιῶν. Βεβαίως, ὅσοι τὸν ἀναφέρουν σήμερα, ὑπολογίζουν σωστὰ στὴν ἀφελὴ καὶ ἀπολίτικη εἰδωλολατρικὴ «ἁγιοποίηση» τοῦ Καποδίστρια ἀπὸ τυφλωμένους φιλορωσικοὺς καὶ συντηρητικοὺς ἀνθρώπους ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ γενικότερα προσδοκοῦν ὀρθὰ στὴν πολιτικὴ ἀφέλεια πολλῶν Χριστιανῶν. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς αὐτούς, ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ὁ Καποδίστριας ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς λατρείας. Ἀφοῦ λοιπόν -ὅπως ὀρθὰ θεωροῦν ὅσοι ἐκτὸς Ἐκκλησίας ὑπενθύμισαν τὰ μέτρα τοῦ Καποδίστρια- σημαντικὸ τμῆμα τῶν Χριστιανῶν ἀντιδροῦν ἐνστικτωδῶς κι ὄχι ὀρθολογικὰ στὶς προκλήσεις τῶν Μὴ Χριστιανῶν, ἀρκοῦσε νὰ ὑπενθυμιστοῦν στοὺς «καποδιστριακοὺς Χριστιανοὺς» τὰ μέτρα τοῦ Καποδίστρια γιὰ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ αὐτοὶ θὰ ἀποδεχθοῦν τὰ μέτρα τοῦ Μητσοτάκη. Ἀφοῦ οἱ Χριστιανοὶ ἀντιδροῦν πάντοτε «εὐλαβικὰ» καὶ παβλωφικά, σὰν τὰ σκυλάκια, στὸ ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος Καποδίστριας, ἂς τοὺς κοροϊδέψουμε σὰν ἠλίθιους καὶ ἂς χρησιμοποιήσουμε τὴν ἀδυναμία τους αὐτήν. Ἡ αὐτο-προβατοποίηση ὁρισμένων Χριστιανῶν, μὲ τὸ νεοεἴδωλό τους τόν, καὶ καλά, ὑπόδειγμα ὀρθόδοξου Κυβερνήτη (ὄχι οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες, ναί, αἴ;;), πράγματι τοὺς ὁδήγησε στὸ νὰ καταπιοῦν καὶ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως σωστὰ τὸ προβλέψανε οἱ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Τέτοια τακτικὴ δὲν ἀκολούθησαν μόνο οἱ ἐκτὸς Ἐκκλησίας (γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν μοῦ πέφτει λόγος), ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἐντὸς Ἐκκλησίας. Θυμᾶμαι ὅτι ὅταν ἔλεγξα κάποιους τέτοιους γιὰ τὴν τακτική τους, ἀπάντησαν θυμωμένα ἕως ὑβριστικά («Τον Καποδίστρια, τον έχουμε φυσικά @εσμένο» -Ἀλήθεια; τότε γιατί μᾶς κοπανᾶτε μὲ αὐτόν; Ἀπὸ ἄδολη ἀγάπη γιὰ τὴν ἱστορία;), προφανῶς γιατὶ ξεσκεπάστηκαν οἱ στόχοι τους. Φυσικά, ἐκτὸς ἀπὸ Καποδιστριο-εἰδωλολάτρες εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς καὶ ἀπὸ «καποδιστριο-ἐκμεταλλευτὲς» ἔξυπνους Χριστιανούς, ἔχουμε καὶ τοὺς «ἀντιαριστερούς Χριστιανούς», ποὺ «νὰ καεῖ καὶ τὸ παλιάμπελο ἂν εἶναι νὰ κερδίσουμε τὸν βασικὸ ἀγώνα, ποὺ προέχει τῆς λατρείας, ἐκεῖνον κατὰ τῶν κομμουνιστῶν«.

Ἔτσι, ἔχουμε τὴν ἀναβίωση τοῦ διαφωτιστικοῦ σχεδίου τοῦ ἑλλαδικοῦ 19ου αἰώνα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, «ὀρθόδοξη» καὶ προτεσταντική. Δὲν ἔχουμε γκρέμισμα ναῶν καὶ μονῶν, ἔχουμε κλείσιμό τους, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν. Τουλάχιστον τὸν 19ο αἰ. ὑπῆρχαν ἀκόμα ἑκατομμύρια Ἕλληνες ποὺ δὲν εἶχαν στὸ σβέρκο τους τὸν ἐπιστημονισμὸ καὶ τὸν Διαφωτισμό, κι οὔτε ἀλλαξοπιστοῦσαν. Τώρα κανένας. Σκεφτεῖτε μόνο τοὺς μαθητές, ποὺ «γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ συνωστισμὸ» δὲν προσεύχονται στὸ προαύλιο (οὔτε στὶς τάξεις, φυσικά), πόσο ἄγνωστη θὰ τοὺς εἶναι καὶ ἡ στοιχειώδης γνώση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Κατὰ τὰ ἄλλα, οἱ «ἀντιαριστεροὶ Χριστιανοὶ» σκληρίζανε γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο κατάργησης τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὴν Ἀριστερά. Τώρα, τὸ βούλωσαν. Εἴδατε πόσο εὔκολα καὶ ἀθόρυβα καταργήθηκε χωρὶς νὰ καταργηθεῖ θεσμικά; Ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, ὅπως καὶ γιὰ τὴν οἰκονομία, εἶναι ἕνα παραμύθι.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ἀντιβασιλεία

 1. Παράθεμα: Από τον φραπέ στον Μητσοτάκη ένας Καποδίστριας δρόμος – manolisgvardis

 2. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Εδώ λέει άλλα…

  Click to access meleti_peri_masonikis_idiotitos.pdf

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Κάποια ἐπιχειρήματά του εἶναι περίεργα, ὅπως λ.χ. τὸ ὅτι ὡς κυβερνήτης καταδίκαζε τὶς μυστικὲς ὀργανώσεις ἄρα δὲν ἦταν μασῶνος (θὰ ἤθελε κάποιος πρωθυπουργὸς οἱ ὑφιστάμενοί του νὰ μὴν εἶναι ἀφοσιωμένοι πρώτιστα σὲ αὐτόν;) ἢ ὅτι ὡς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας ἀρνήθηκε ὅτι εἶναι μέλος μυστικῶν ὀργανώσεων, ἄρα δὲν ἦταν μασῶνος (Δεν θὰ ἔπρεπε νὰ προστατεύσει τὸν ἑαυτό του ἔναντι τοῦ τσάρου, νὰ διακηρύξει ὅτι μόνο σὲ αὐτὸν ὑπακούει;;).
   Τώρα, γιὰ τὸ ἀσυμβίβαστο μεταξὺ μασωνίας καὶ Χριστιανισμοῦ, παρ’ ὅλο ποὺ ἀπὸ χριστιανικῆς πλευρᾶς εἶναι προφανὲς καὶ σωστό, νομίζω ὅτι ἱστορικὰ κι ἄλλες παρόμοιες περιπτώσεις ὑπάρχουν, δηλαδὴ Χριστιανῶν ποὺ νόμιζαν (λανθασμένα) ὅτι μποροῦν νὰ εἶναι καὶ τέκτονες χωρὶς νὰ ἀποκηρύξουν τὸ Χριστιανισμό.
   Μοῦ κάνει ἐντύπωση πῶς ἀπαξιώνεται ἡ πληροφορία μασωνικῆς στοᾶς ὅτι ὁ Κ. ἦταν μασῶνος, μὲ τὸ ἐπιχείρημα (σελ. 4) «μόνο αὐτὴ τὸ λέει».
   Ἀφοῦ λέει ὅτι δὲν μπορεῖ μασῶνος μὲ μασῶνο νὰ διαφωνοῦσαν ὡς πρὸς τὴν στρατηγικὴ τῆς ἀπελευθέρωσης, ἄρα δὲν ἦταν μασῶνος ὁ Καποδίστριας, τότε γιατί οἱ τέκτονες ἐπισήμως θεωροῦν μασῶνο κάποιον ὁ ὁποῖος δὲν συμμεριζόταν τὴν στρατηγική τους;
   Ὁ Κρητικὸς τέλος δὲν κάνει λόγο γιὰ τὴ χρήση τοῦ Φοίνικα στὴν ὀνομασία τοῦ καποδιστριακοῦ νομίσματος. Ποιοὶ χρησιμοποιοῦσαν στὴν Δύση καὶ τὴν Ἑλλάδα τὸ σύμβολο αὐτό; Ὀρθόδοξοι;

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Ν λέει:

  Μήπως οι κρίσεις σου για τον Καποδίστρια είναι βεβιασμένες; Επίσης για τον φοίνικα με το απλούστερο ιντερνετικό ψάξιμο βρίσκω αυτήν την αναφορά https://www.pemptousia.gr/2017/06/ti-proselave-ke-ti-aperipse-apo-tin-archea-ellada-o-christianismos/

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τί γράφει:
   «Ο Φοίνικας με το στέμμα πέρασε και στην παλαιοχριστιανική εικονογραφία και στην επιγραφολογία ως σύμβολο της νίκης και της επιβράβευσης, η οποία είναι, για τον πιστό χριστιανό, η ζωή στον παράδεισο. Συναντούμε λοιπόν όλα αυτά τα σύμβολα στη ζωγραφική των κατακομβών, στα επιδαπέδια περίτεχνα ψηφιδωτά των παλαιοχριστιανικών βασιλικών, στις ανάγλυφες παραστάσεις των θωρακίων του φράγματος του πρεσβυτερίου ή των σαρκοφάγων»

   Ἀπὸ τὸν 5ο στὸν 19ο αἰώνα, εἶναι λίγο μακριά.
   Ἐγὼ ρωτάω ποιοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὸ φοίνικα ὡς σύμβολο στὰ 1800. Οἱ χριστιανοὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ τέχνη τους; Ἢ οἱ μασῶνοι;

   Γιὰ τὸ ἄλλο, μὲ τὴ Μακεδονία ὡς σλαβική, τουρκικὴ καὶ ἄλλη (πιθανὸν ἑβραϊκή), πῶς τὸ κρίνεις; Ὡς διπλωματικὴ παραχώρηση; Ἔστω ὅτι δὲν ἤθελε νὰ τὴν ζητήσει γιατὶ ἦταν μαξιμαλισμός. Ἔπρεπε καὶ νὰ δώσει ἐπιχειρήματα «οὐσίας»;

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η Ν λέει:

    Με ρωτάς κάτι που δεν γνωρίζω.Ούτε απ την πλευρά της Εκκλησίας,ούτε κι απ την πλευρά των Μασόνων.Εσύ έχεις βρεί κάπου στα Εκκλησιαστικά κείμενα κάτι που να λέει μη χρησιμοποιείτε τον φοίνικα;

    Για τον Καποδίστρια θυμάμαι την παλιά σου αναφορά.Και τότε με είχε παραξενέψει.Απ τα ελάχιστα που γνωρίζω ο Κ. είχε αλυτρωτικές πεποιθήσεις.
    Κατα την ταπεινή μου γνώμη και ο Καποδίστριας και ο Κοραής-μην μ αρχίσεις γι αυτόν- και όλοι της εποχής πρέπει να κρίνονται με βάση και την γνώση της εποχής τους που ήταν ούτως η άλλων στα χέρια ξένων και άλλη απ την σημερινή.Δεν υπήρχε για τους δυο τους η αρχαιολογία που έχουμε σήμερα,δεν υπήρχε Βεργίνα κλπ.Θα μου πείς, ίσως, ο Ρήγας πως είχε τον Αλέξανδρο; Σωστό κι αυτό αλλα και πάλι εκεί καταλήγω.Τόσο ξέραν,τόσο καταλάβαιναν τόσο λέγαν.Κάναν λάθος.

    Πάντως να σου πω και κάτι.Δε φοβάμαι καμία αποκάλυψη ιστορική.Για μένα δεν αλλάζει κάτι και γι αυτούς που εξετάζω βαραίνει πρώτα η πρόθεση τους.

    Μου αρέσει!

   • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Δὲν λέω ἂν ἀπαγορεύεται κάτι. Λέω ποιὸς τὸ χρησιμοποιεῖ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Αὐτὸ
    ἔχει σημασία. Ἡ σβάστικα εἶναι σύμβολο καὶ θιβετιανὸ κ.λπ. Τὸ ζήτημα εἶναι ποιὸς τὸ χρησιμοποιεῖ στὴν Εὐρώπη τοῦ 1940, κι ὄχι τί κάνουν στὸ Θιβέτ. Οὔτε στὸ Θιβὲτ εἶσαι ναζί, οὔτε στὴν Εὐρώπη Θιβετιανός.
    Ἂν τὸ χρησιμοποιοῦσαν, καὶ τὸ χρησιμοποιοῦσαν (καὶ ὑπῆρχαν ἑλληνικὲ στοὲς μὲ ὄνομα Φοίνιξ, ἂν δὲν κάνω λάθος) μασῶνοι, τότε ἦταν συνυφασμένο στοὺς κύκλους τῶν μορφωμένων καὶ τῶν ἀνώτερων τάξεων μὲ τὶς στοές, κι ὄχι μὲ τὴν χριστιανικὴ τέχνη.

    Γιὰ τὴ Μακεδονία. Ἐδῶ δὲν λέμε ἐὰν ὁ Καποδίστριας θεωροῦσε ΜΟΝΟ τὸν Ἀλέξανδρο μὴ Ἕλληνα. Αὐτὸ τὸ ἔκανε κι ὁ Κοραῆς, καὶ ἐντάξει. Λέμε ὅτι ἀποκλείει παντελῶς τὴν ἑλληνικὴ προσάρτηση τῆς Μακεδονίας βασιζόμενος σὲ (λάθος) πληθυσμιακὲς ἀναφορές. Ἀκόμη ὅμως κι ἂν δὲν ἤθελε νὰ διεκδικήσει τὴ ΜΑκεδονία, γιατί ἔπρεπε νὰ ἀποδείξει τὸ γιατί δὲν εἶναι ἑλληνική;
    Ὁ Κοραῆς ποὺ τὰ λέει αὐτὰ γιὰ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες, ἦταν ἕνας φιλόλογος καὶ ἀποτυχημένος φοιτητὴς ἰατρικῆς. Ἡ ἄποψή του δὲν μετρᾶ. Ἡ ἄποψη τοῦ Καποδίστρια εἶναι ἄποψη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, κι ὄχι ἑνὸς ἰδιώτη.
    Δὲν λέω ὅτι γενικὰ δὲν ἦταν καλὸς ὡς κυβερνήτης. Λέω ὅτι ἡ εἰδωλοποίηση καὶ ἡ ἀπόκρυψη πτυχῶν τῆς πολιτικῆς του (ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς) εἶναι ἐσφαλμένη.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s