ψῆφοι ἀπὸ παντοῦ

Ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶναι Ἕλληνες τὸ γένος δὲν γίνεται νὰ καθορίζουν τὴ μοίρα τοῦ τόπου ἐπειδὴ ζοῦν δίπλα μας 20 ἢ 30 χρόνια στὸ διπλανὸ διαμέρισμα. Τὸ διάστημα αὐτὸ εἶναι πολὺ μικρό, ἄσχετα ἀπὸ τὸ ἂν ἡ χώρα καταγωγῆς εἶναι μακρινὴ ἢ κοντινή. Ὁμοίως ἄνθρωποι ποὺ πολὺ σωστὰ ἀποφάσισαν ὅτι γιὰ τὴν ἀτομική τους ἐπιβίωση πρέπει νὰ φύγουν μόνιμα ἀπὸ μιὰ χώρα, δὲν ἔχει λογικὴ νὰ ψηφίζουν σὲ αὐτήν. Σίγουρα, μεταξὺ τῶν «ἀποδήμων», τοῦ 1960 ἢ τοῦ ’10, ὑπάρχουν καὶ πατριῶτες καὶ ἀτομικιστές-κοσμοπολίτες. Δὲν μπορεῖς νὰ τοὺς ξεχωρίσεις, ὥστε νὰ ψηφίζουν μόνο οἱ πρῶτοι. Ὁ πατέρας μου ἀποροῦσε μὲ τὸν ἀδελφό του, ποὺ ψήφιζε τὸν Ρήγκαν ἀφοῦ αὐτὸς ὑποστήριζε τὴν Τουρκία, κι αὐτὸς τοῦ ἀπαντοῦσε ὅτι τὸν νοιάζει νὰ πληρώσει λιγότερους τάξις (φόρους) κι ὄχι τί κάνει στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ὁ Ρήγκαν. Λογικότατο. Αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι τὸ πρακτικὸ ἀποτέλεσμα: Ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ -ἕλληνες καὶ φιλέλληνες ἢ ἀνθέλληνες καὶ ἀπάτριδες- δὲν προτιμοῦν τὴν Ἑλλάδα ὡς μέρος γιὰ τὴ ζωή τους ὅπου θὰ γεννηθοῦν τὰ παιδιά τους. Δὲν ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ τὴν προτιμᾶ κάποιος, ὥστε νὰ ψηφίζει σὲ αὐτήν: Πρέπει νὰ εἶναι καὶ Ἕλληνας τὸ γένος, δηλαδὴ ἀπὸ Ἕλληνες γονεῖς (κατὰ προτίμηση καὶ τοὺς δύο).

Αὐτὰ τὰ ἐλιτιστικά, περὶ αὐτοχθόνων καὶ ἑτεροχθόνων, ποὺ λένε οἱ Δεξιοί, ὅπως ὁ «συντηρητικὸς» Θεοδωρόπουλος, ποὺ κάνει κήρυγμα γιὰ τοὺς ἀγράμματους αὐτόχθονες τοῦ ’21 «αφού το Δημόσιο στελεχώθηκε κατ’ ανάγκην από τους αγράμματους ντόπιους«, ἐνῶ σκοτώθηκαν 800.000 ἀγράμματοι Ἕλληνες γιὰ νὰ κάθονται στὶς γραφειάρες τους οἱ «μορφωμένοι» ἀθεοπροτεστάντες Κοραϊστὲς καὶ Φαναριῶτες -αὐτὰ εἶναι γραφικά. Ἔξυπνα, ὁ Τ.Θ. λέει ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ (ὑπονοεῖται: μόνο) ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ψῆφο τῶν ἀπόδημων. Πάει νὰ ἀποπροσανατολίσει τὴ συζήτηση στὸ τί λέει ὁ κάθε Σύριζα καὶ τελικὰ στὸν ἐμφύλιο πόλεμο, ὅπου δὲν χωρᾶν παρὰ 2 μαντριά. Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ (ἅμα ἤμουν στὴ θέση του θὰ τὸ ἔλεγα) κι ὅτι ὁ Σύριζα φοβᾶται πὼς οἱ Ἑλληνοαμερικάνοι εἶναι συντηρητικοὶ καὶ ἀνταϊκόμμιουνιστς καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς θέλει. Εἶναι τόσο κουτὸ ὅσο ἡ φοβία τῶν Δεξιῶν μὲ τοὺς ἐξ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης Ἕλληνες («Ρωσοπόντιους») ψηφοφόρους. Καθένας ἔχει τὴ δική του κατηγορία Ἑλλήνων τὴν ὁποία φοβᾶται, ἄρα οἱ ἐνστάσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους (ἐμφυλιοπολεμικές), δεξιῶν κι ἀριστερῶν, εἶναι ἀμοιβαῖα ἀστεῖες γιὰ ὅσους δὲν ἀνήκουν στὰ δυὸ μαντριά (εὐρύτερα). Δὲν τὰ λέει μόνο ὁ ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, τὰ λένε ὅλοι, καθένας ὅπως τὰ θέλει. Τὸ πρωτεῦον εἶναι ἄλλο. Ἕλληνες εἶναι πολλοὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας, δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἔπρεπε ἡ ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα ποὺ ζῆ ἀλλοῦ καὶ σκέφτεται μὲ βάση δεδομένα ἄλλων χωρῶν, νὰ συνεπάγεται δικαίωμα ψήφου. Ἔχουν δικαίωμα ψήφου οἱ Ἑβραῖοι τῶν ΗΠΑ στὸ Ἰσραήλ, ἢ μήπως ὅσοι δὲν ἔχουν δὲν βοηθᾶνε τὸ Ἰσραήλ; Μοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι ὅσοι ξεσηκώθηκαν ἐνάντια στὴν ἐπιστολὴ ψῆφο στὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές, τὴ ζητᾶνε γιὰ τὶς ἑλληνικές.

Στὸ κάτω-κάτω, ὅσοι φύγανε δὲν ἦταν μόνο δυστυχισμένοι πατριῶτες. Ἦταν, στὴν πλειονότητά τους (τὸ ΒΗΜΑ ἔχει δημοσιεύσει σχετικὴ δημοσκόπηση) ἄνθρωποι ποὺ «δὲν χωρᾶν μέσα σὲ μιὰ ἄθλια πατρίδα«, γιατὶ ἐδῶ καὶ 40 χρόνια ἐπικρατεῖ καὶ διαδίδεται παντοῦ ἡ ἄποψη πὼς ἡ Ἑλλάδα εἶναι γιὰ φτύσιμο καὶ τί δυστυχία εἶναι νὰ εἶσαι Ἕλληνας. Ὅσοι λοιπόν, εἰδικὰ τῆς δεκαετίας τοῦ 2010, σηκώθηκαν κι ἔφυγαν, δὲν τὸ ἔκαναν μόνο γιατὶ ἔμειναν ἄφραγκοι. Τὸ ἔκαναν γιατὶ εἶχαν ἐσωτερικεύσει τὴν «οὐσιακὴ» ἀηδία μὲ τὴν Ἑλλάδα. Γιατὶ ἔνοιωθαν πολίτες τοῦ κόσμου, κάτοικοι τῆς Γῆς καὶ τοῦ Γαλαξία. Αἴ, καὶ μὲ τὸ πρῶτο μπάμ, ἔφυγαν. Ἄλλοι μὲ λύπη, ἄλλοι φτύνοντας. Προτιμῶ νὰ γλιτώσω τὴ χώρα ἀπὸ τὸ νὰ ξαναγυρίσουν οἱ ἀφελληνισμένοι ἀριστεροφιλελέδες, ἔστω καὶ μὲ τίμημα τὸ νὰ μὴν ψηφίζουν ὅσοι ἦταν πατριῶτες. Χτὲς-προχτὲς δὲν πανηγύριζαν οἱ φιλελέδες γιὰ τὴ φυγὴ ἑνὸς ἀκόμη Ἕλληνα νέου στὰ ξένα; Αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ ὄνειρό τους, νὰ ξεκουμπιστοῦμε ὅλοι ἀπὸ ἐδῶ; Τί χτυπιοῦνται λοιπὸν γιὰ τὴν ψῆφο τῶν ἀποδήμων (πολιτῶν καὶ μή); Στέλνουν οἱ Χριστιανοὶ πρόσφυγες ἀπὸ τὸ Λίβανο τὴν ψῆφο τους σὲ μιὰ ἐξισλαμισμένη χώρα;

Ἂς πληρώνει πρῶτα ἡ Ἑλλάδα κανένα ἑλληνικὸ νηπιαγωγεῖο καὶ κανένα δημοτικό, γυμνάσιο καὶ Πανεπιστήμιο ἀπὸ Αὐστραλία ἕως ΗΠΑ κι ὣς τὴ Ρωσία, ὥστε νὰ δημιουργοῦνται συνειδησιακὰ Ἕλληνες στὶς νέες πατρίδες τους, καὶ ἂς ἀφήσει τὴν ψῆφο γιὰ ἀργότερα. Μιὰ ζωὴ τζάμπα.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

2 Responses to ψῆφοι ἀπὸ παντοῦ

 1. Ο/Η ak19701970@gmail.com λέει:

  Πάντα κόντρα στο ρεύμα είσαι. Απορώ. Πώς σε αφήνουν ακόμα;

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Εἶναι γεγονὸς ἀναντίρρητο,
  ὅτι εἰδικὰ οἱ Greek Americans ἀποτελοῦν ἐνσυνειδήτως ἱμάντα μεταφορᾶς τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ πρὸς τὴν ταλαίπωρη γενέτειρα.
  Ἐπιστρέφοντας τὰ καλοκαίρια, «βάζουν χέρι» στοὺς δικούς μας ντόπιους αὐτοδιοικητικούς, στὶς πατρίδες τους, ἂν ὁ τοπικὸς Δῆμος ἢ ἡ Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση συνέβη λ.χ. νὰ τολμήσουν νὰ ἐκδώσουν κανένα «ψήφισμα διαμαρτυρίας» γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰκ ἢ γιὰ τὸ Γκουαντάναμο. Μὴ τυχὸν θιγῆ ἡ μεγάλη (κανονικὴ καὶ μόνη τους) πατρίδα! Ἁλλὰ καὶ παράρτημα τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος εἴδαμε νὰ ἱδρύουν, σχετικὰ πρόσφατα, οἱ Greek Americans (ἐπὶ Τρὰμπ) ἐδῶ, στὴν Ἀθήνα.
  Ὑπαρκτὰ γεγονότα ὅλ᾽ αὐτά.
  Κι ἄλλα πολλά, ποὺ ἀσφαλῶς τὰ γνωρίζετε
  [Ἀφόρητη πίεση γιὰ σύγκλιση προοπτικὰ μὲ τὸ Ἰσραήλ, ΕΛΙΑΜΕΠ παλαιότερα, ἀνάδειξη τοῦ Πατριαρχείου μὲ ἀντίστοιχη μείωση/ ξεδόντιασμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἑκκλησίας, πλήρης ρυμούλκηση πρὸς τὶς θέσεις τῶν ΗΠΑ στὸ Οὐκρανικό : ὅποια πέτρα κι ἂν σηκώσης, ἑλληνοαμερικάνους θὰ βρῆς. Πολὺ ἀποτελεσματικώτερους ἐν τέλει ἀπὸ τὸν Παπαχελᾶ, τὸν Ἔλλις ἢ τὸν Ἰγνατίου.]

  Φυσικὰ καὶ θὰ εἶναι ποδηγετούμενη, λοιπόν, ἀπὸ συμφέροντα ξένης δύναμης ἡ ψῆφος αὐτῆς εἰδικῶς τῆς πολυάριθμης ὁμάδος ὁμογενῶν.

  Δὲν ἰσχύει, ὅμως, τὸ ἴδιο γιὰ τὶς ἄλλες τρεῖς τεράστιες ἀνθρωποδεξαμενὲς ὁμογενειακῆς ψήφου: Γερμανία, Καναδὰ καὶ -κυρίως- Ὡκεανία. Τὰ κράτη αὐτὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους δὲν ἐφάρμοσαν τέτοια, συστηματικὴ πολιτικὴ προπαγάνδας καὶ φρονηματισμοῦ ὑπέρ τῶν δικῶν τους συμφερόντων στοὺς ἐκεῖ ὁμογενεῖς μας, ὅπως ἐπὶ δεκαετίες τὸ ἔπρατταν ἡ U.S. Embassy in Athens καὶ τὸ State Department, διαπλεκόμενα μὲ τοὺς Μπρούκληδες καὶ τὶς ὀργανώσεις τους.
  Κι ἡ Γερμανία ἀκόμα (δὲν συζητῶ κἂν γιὰ Ὡκεανία καὶ Καναδὰ …), ἡ ὁποία ἔχει καὶ συγκεκριμένα γεωπολιτικὰ συμφέροντα, ἐπενδεδυμένα σὲ μιὰ σύγχρονη ἐκδοχὴ τῆς Partitio Romaniae, προτιμᾶ νὰ ἐπιχειρῆ εἰσοδισμὸ ἐδῶ, ἐπὶ τοῦ πεδίου, στὶς οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς ἐλὶτ (πολιτικὰ «Ἰνστιτοῦτα», Φοῦχτελ, Ζῆμενς κττ) καὶ τὴν διανόησή μας (ἀλλὰ καὶ στὸ πόπολο), ἐνῶ οἱ ἐκεῖ ὁμογενεῖς ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι δὲν ἔχουν ὀργανωθεῖ / χειραγωγηθεῖ μὲ ἀνάλογο τρόπο.

  [Οἱ λοιπὲς περιοχές ἢ «Περιφέρειες» τοῦ ἀποδήμου ἑλληνισμοῦ, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ρωσίας (Σαββίδης), δὲν ἔχουν π ο σ ο τ ι κ ῶ ς τὴν ἴδια βαρύτητα σὲ ὁμογενειακὴ ψῆφο μὲ τοὺς παραπάνω (ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία, Ὠκεανία). Ἢ κι ἂν ἀπέκτησαν τέτοια βαρύτητα, μὲ τὸ κύμα τοῦ πρόσφατου brain drain (Κατάρ, Ἐμιράτα κττ, Ἁγγλία, Γαλλία, Σουηδία), καὶ πάλι ἐδῶ ἰσχύει τὸ πιὸ πάνω δεδομένο, ὅτι δηλ. οἱ ἐκεῖ ὁμογενεῖς δὲν θὰ ψηφίσουν στὶς ἑλληνικὲς ἐκλογὲς μὲ κριτήρια ποὺ συστηματικὰ θὰ τοὺς ἔχη ἐνδοβάλει ἡ συντονισμένη πολιτικὴ τῆς θετῆς τους πατρίδας …]

  Διαφέρουν δὲ καὶ κοινωνιολογικὰ / ἱστορικὰ οἱ ὁμογενεῖς τῶν ΗΠΑ ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ προσφάτου brain drain
  [Oἱ ὁποῖοι, οἱ τελευταῖοι, ἀναλογικῶς κατέληξαν σὲ πολὺ μικρὸ ποσοστὸ στὶς Η.Π.Α. (Στράφηκαν κατὰ πλειοψηφίαν ξανὰ σὲ Γερμανία, Καναδά, Ὠκεανία, ἀλλὰ καὶ ἤδη σὲ Μέση καὶ Ἄπω Ἀνατολὴ, Ἀγγλία, Γαλλία, Σουηδία, ὅπως προανἐφερα, κάποιοι δὲ καὶ σὲ Ἀφρικὴ ἢ Λ. Ἀμερικὴ)].
  Οἱ τῶν Η.Π.Α., ὅπως εἶναι κοινῶς γνωστό, προέρχονται πλειοψηφικὰ ἀπὸ κόσμο ποὺ μετανάστευσε ἐκεῖ (μὲ τρόπο μαζικὸ) τ ὸ ἀ ρ γ ό τ ε ρ ο ἐπὶ Δικτατορίας.

  Κατόπιν αὐτῶν,
  συμφωνῶ μὲν μὲ τὴν θέση σας, ὅτι προκειμένου νὰ μὴ ψηφίση οὐδεὶς ψυχικὰ ἀποστασιοποιημένος ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα / πρακτικῶς ἀφελληνισμένος émigré-«ὁμογενής», -ἰδίως τοῦ πρόσφατου brain drain-, καλύτερα νὰ μὴν ψηφίσουν οὔτε οἱ πάμπολλοι, ὑπαρκτοὶ ἀσφαλῶς, πραγματικοὶ πατριῶτες ποὺ ζοῦν στὴ Διασπορά.

  Ὡστόσο, ἐκεῖ ποὺ ἔχουν ἔλθει πλέον τὰ πράγματα,
  θεωρῶ ὅτι ἦταν μᾶλλον ἐπιτυχημένη ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση τοῦ 2019, κατὰ τὸ μέτρο ποὺ ἐπέτρεψε νὰ θεσπισθοῦν αὐστηρότερες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος στὴν ἀλλοδαπὴ (κατὰ βάσιν ἀπαιτῶντας τὴν ὕπαρξη ἐνεργοῦ δεσμοῦ μὲ τὴν Μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα), ἀπὸ τὶς τρεῖς, ἐντελῶς minimales προϋποθέσεις ποὺ θέτει τὸ Σύνταγμα γιὰ τοὺς Ἑλλαδικοὺς ( ἑλληνικὴ ἰθαγένεια – 17ο ἔτος – μὴ στέρηση τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων συνεπείᾳ ποινικῆς καταδίκης).
  Ἐπιτυχημένος, νομίζω, ἦταν καὶ ὁ ἐκτελεστικὸς τοῦ Συντάγματος, σχετικὸς νόμος τοῦ Θεοδωρικάκου, ποὺ ὑπερψηφίσθηκε μὲ τὴν αὐξημένη πλειοψηφία τῶν 2/3 τῆς Βουλῆς καὶ ἔθεσε τὶς εἰδικώτερες, ἐπίμαχες, πρόσθετες προϋποθέσεις ψήφου τῶν ὁμογενῶν.

  Καίτοι καὶ τὰ δύο αὐτὰ (συντ/κὴ ἀναθεώρηση καὶ νόμος) θεσπίσθηκαν ὑπὀ τὴν ἐπίνευση τῆς Ἀριστερᾶς (ἡ ὁποία μετροῦσε κουκκιὰ καὶ αὐτή, ἀσφαλῶς, μὲ τρόπο ἐντελῶς κοτζαμπάσικο …).
  Δὲν μοῦ διαφεύγει.

  Ὑπὸ τὴν ἰσχύουσα μορφή του
  ὁ νόμος αὐτός,
  ὅμοια ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἡ θέσπιση τοῦ 3% ἐπὶ τῶν ἐγκύρων ὡς ὁρίου γιὰ τὴν εἴσοδο κομμάτων στὴν Βουλὴ τὸ 1990, μετὰ τὸν Ἀχμὲτ Σαδήκ,
  ἀποτελεῖ -κυρίως καὶ προεχόντως- «κόφτη» γιὰ τὴν γεωπολιτικὰ ποδηγετημένη (καὶ συντονισμένα χειραγωγούμενη πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση) ψῆφο τῶν Greek Americans. Τὴν μ ό ν η ὑπαρκτή,
  γεωπολιτικὰ ποδηγετημένη καὶ συνάμα συντονισμένα χειραγωγούμενη ψῆφο σ᾽ ἑλληνικὲς ἐκλογές,
  ποὺ νά ᾽ναι καὶ π ο σ ο τ ι κ ῶ ς ἀξιόλογη
  (Πλὴν αὐτῆς τῶν μουσουλμάνων τῆς Δ. Θράκης
  – Φυσικά, μὲ τὶς ἀθρόες πολιτογραφήσεις Ἀλβανῶν ἴσως νὰ ἐμφανισθῆ σύντομα ὅμοια μορφή, γεωπολιτικὰ χειραγωγούμενης ἀπὸ «Μητέρα-Πατρίδα», ψήφου, γιὰ τὴν ὁποίαν τίποτε δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κάνουμε).

  Ὡς ἀντιστάθμισμα, βεβαίως, ψηφίζει

  (Ἀκαθοδήγητη, ὅμως, καὶ ἀσυντόνιστη: «Ὅ,τι τοῦ φανῆ, τοῦ Λωλο- Στεφανῆ!».
  Καὶ αὐτὸ ἔχει -γιὰ μένα- σημασία ….)

  ἡ φύρα ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχη μέσα στὶς 450.000 τοῦ προσφάτου brain drain, ἡ ὁποία ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ «Ubi bene, ibi patria».

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s