Φοβίες, φοβίες, φοβίες

Δὲν ἔχω καταλάβει τί ἀκριβῶς φοβοῦνται οἱ ἐμβολιασμένοι ἀπὸ τοὺς ἀνεμβολίαστους. Ἀφοῦ τὸ ἐμβόλιο προστατεύει τοὺς πρώτους ἀπὸ τὸ νὰ ἀρρωστήσουν ἀκόμη κι ἂν κολλήσουν ἀπὸ τοὺς δεύτερους, πρὸς τί τὸ μίσος καὶ ὁ ἀλληλοσπαραγμός; Ἐὰν οἱ ἐμβολιασμένοι φοβοῦνται γιὰ τοὺς δικούς τους ἀνεμβολίαστους, ἂς τοὺς ἐμβολιάσουν κι αὐτοὺς ἢ ἂς μὴν τοὺς ἐκθέτουν σὲ μέρη μὲ συνωστισμὸ καὶ μὲ κίνδυνο. Ἂν -ἀκόμη- νομίζουν ὅτι τὸ ἐμβόλιο σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ κολλήσεις ἀπὸ ἄλλους ἢ νὰ κολλήσεις τοὺς ἄλλους, τότε ἁπλὰ εἶναι ἀπληροφόρητοι. Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ φτιάχτηκε γιὰ νὰ μὴν ἀρρωσταίνεις ὅταν κολλήσεις ἀπὸ ἄλλους. Δὲν φτιάχτηκε γιὰ νὰ μὴν κολλᾶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους οὔτε γιὰ νὰ μὴν κολλᾶς τοὺς ἄλλους. Συνεπῶς, ἀκόμη κι ἂν ἐμβολιάζονταν ὅλοι ὅσοι μποροῦν νὰ ἐμβολιαστοῦν, πάλι οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ ἐμβολιαστοῦν λόγῳ προβλημάτων ὑγείας -πάλι θὰ κινδύνευαν ἀπὸ τὴ μετάδοση καὶ τὸ θάνατο δίχως ἕναν στοιχειώδη αὐτοπεριορισμό (ἀτομικὴ καραντίνα κι ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ).

Μᾶλλον οἱ ἐμβολιασμένοι ποὺ φωνάζουν (οἱ συγκεκριμένοι δηλαδή, κι ὄχι γενικὰ οἱ ἐμβολιασμένοι) δὲν εἶναι 100% σίγουροι ὅτι δὲν κινδυνεύουν. Ἴσως μάλιστα εἶχαν ἀφομοιώσει κι ἀποδεχτεῖ ἀνομολόγητα τὴν κριτικὴ μερικῶν ἀντιεμβολίαστων, ὅτι δηλαδὴ ἔγιναν πειραματόζωα καὶ ρίσκαραν τὴ ζωή τους μὲ τὸν ἐμβολιασμό (ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ κτίσουν τὸ τεῖχος ἀνοσίας ἔχοντας κοινωνικὴ εὐθύνη ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν πεθάνουν), καὶ τώρα ζητᾶν νὰ πάρουν τὸ αἷμα τους πίσω λέγοντας «ρισκάρετε κι ἐσεῖς ὅπως ρισκάραμε κι ἐμεῖς» (σὲ μιὰ μελὼ παραλλαγή: «ὅπως ρισκάραμε ἐμεῖς γιὰ χάρη σας», ὅσο κι ἂν ὁ ἐμβολιαζόμενος δὲν σώζει τὸν μὴ ἐμβολιαζόμενο). Φυσικά, μετέτρεψαν καὶ τώρα παρουσιάζουν τὸ ἄγχος γιὰ τὴ ζωούλα τους (τὴν αἰτία γιὰ ἐμβολιασμό, δηλαδή) ὡς κοινωνικὴ προσφορά, ὁπότε ζητᾶνε καὶ τὰ ρέστα. Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς. Βέβαια, οἱ ἐμβολιασμένοι αὐτοὶ ξέρουν ὅτι θὰ πρέπει (ἀφοῦ ἀγαπᾶν τόσο μὰ τόσο πολὺ τὸν πλησίον ποὺ καταριοῦνται ὡς ἀντικοινωνικό) νὰ φορᾶν μάσκα. Κι ὄχι νὰ βρίσκουν δικαιολογίες παράνομες. Αὐτὸ ποὺ δὲν ξέρουν, ἀλλὰ τὸ ἔχει πεῖ ἐμφατικὰ ὁ πρωθυπουργός, εἶναι ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι πρέπει νὰ κάνουν αὐτοδιαγνωστικὰ τὲστ σὲ καθημερινὴ βάση:

Εμβολιαστείτε, αλλά κάνετε και τακτικά τεστ πριν και μετά από κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Πρέπει να τονίσω ότι άνω του 60% των θετικών κρουσμάτων εντοπίζεται χάρη στα self-test. Άρα, η τακτική διάγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας, πρωτίστως όσων δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους».

Δὲν λέει ὅτι μόνο οἱ ἀνεμβολίαστοι πρέπει νὰ κάνουν αὐτοδιαγνωστικὸ ἔλεγχο, λέει ἁπλῶς ὅτι πρωτίστως αὐτοὶ πρέπει νὰ τὸν κάνουν.

Μὴ μοῦ ποῦν ὅτι ἀγχώνονται γιὰ τὶς λιγοστὲς ΜΕΘ αὐτοὶ ποὺ κατάπιαν ἀμάσητο τὸ ἐνημερωτικὸ πέτσωμα τῶν ΜΜΕ. Γιατὶ γιὰ τὶς ζωὲς τῶν ἀνεμβολίαστων σίγουρα δὲν νοιάζονται, γιὰ νὰ μὴ πῶ ὅτι κάμποσοι θὰ ἤθελαν νὰ ψοφήσουν «στὸ ἑπόμενο κύμα». Ἐντάξει λοιπόν, κάποιες φορὲς ἡ ἐπίκληση τῆς λέξης κοινωνία καταντᾶ κοροϊδία. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ τωρινή. Δὲν ὑπερασπίζονταν τὴν πατρίδα ὁ Τσίπρας καὶ ὁ ΓΑΠ, ὅταν χρησιμοποιοῦσαν τὴ λέξη «πατρίδα». Τὴν καπηλεύονταν.

Οὔτε οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι ἕνα πράγμα μονοκόμματο. Δὲν μπορῶ νὰ βάλω στὸ ἴδιο σακκὶ τοὺς ἀρνητὲς κάθε ἐμβολίου μὲ τοὺς ἀρνητὲς τοῦ τωρινοῦ, τοὺς σκεπτικιστὲς μὲ τοὺς ἀρνητές, ἕναν ποὺ δὲν βλέπει τὸ λόγο νὰ γίνει ἐμβολιασμὸς στὶς μὴ ἐπικίνδυνες ἡλικίες (καὶ σὲ ὅσους ἔχουν ὑποκείμενα νοσήματα) μὲ ἕναν ποὺ δὲν βλέπει τὸ λόγο νὰ γίνει γενικῶς τὸ ἐμβόλιο, ὅσους πιστεύουν ὅτι τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἐπικίνδυνο μὲ ὅσους πιστεύουν ὅτι καθένας μπορεῖ νὰ κρίνει, ὅσους εὔχονται θανάτους ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο μὲ ὅσους δὲν τοὺς εὔχονται, ἕναν ποὺ πιστεύει ὅτι στὸ ἐμβόλιο κρύβεται τὸ χάραγμα μὲ ἕναν ποὺ πιστεύει στοὺς θεοὺς καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ DNA του ἢ αὐτοὺς τοὺς δυὸ μὲ ἕναν ποὺ δὲν πιστεύει τίποτε ἀπὸ τὰ δύο.

Κάπου τὸ πράγμα καταντᾶ παραφροσύνη μὲ τὸν μισανθρωπικὸ πανικὸ ἀρκετῶν ἐκ τῶν ἐμβολιασμένων. Οὔτε θὰ τοὺς μεταδώσει τὴν πανούκλα ὁ διπλανὸς ἀνεμβολίαστος οὔτε ὁ γέρος μπαμπάς τους θὰ πεθάνει μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ὑπάρχουν ἀνεμβολίαστοι (ἀφοῦ ὁ γέρος μπαμπὰς τοῦ ἐμβολιασμένου μπορεῖ νὰ κολλήσει καὶ ἀπὸ τὸ ἐμβολιασμένο παιδί του) οὔτε (ἀκόμη) θὰ ζήσουν μιὰ ζωὴ χωρὶς μάσκες καὶ σὲλφ-τέστ. Ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο, ἦταν στατιστικὰ τυχεροί, καὶ καλὰ νὰ περνᾶνε. Οὔτε καλὰ σαράντα εὔχομαι στοὺς ἐμβολιασμένους οὔτε νὰ δοῦμε ποιὸς θὰ ψοφήσει πρῶτος. Ἄλλοι θὰ ψοφήσουν γιὰ τὸν ἕνα λόγο, κι ἄλλοι γιὰ τὸν ἄλλον. Οἱ ἀνεμβολίαστοι ποὺ τὰ εὔχονται αὐτὰ, ἴσως νὰ ἔχουν καὶ κάτι ἄλλο καλύτερο νὰ ἀσχοληθοῦν κατὰ τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους ἀντὶ νὰ κοπροσκυλιάζουν στὰ ΜΚΔ. Ἂν ἕνα τμῆμα τῶν ἐμβολιασμένων (ποὺ φωνάζει) εἶναι κακόψυχοι, ἂς μὴ νομίζουν ὅτι θὰ λυπηθοῦμε ποὺ θὰ χάσουμε τὴ συντροφιά τους, αὐτοὶ ὄντας στὰ νησιὰ κι ἐμεῖς στὰ σπίτια μας. Δόξα τῷ Θεῷ, ταβερνομπαρόβιοι καὶ καφενόβιοι δὲν εἴμαστε (αὐτὴ ἡ σιχαμερὴ μεταπολιτευτικὴ κουλτούρα), κι ἔχουμε κι ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶμε. Καὶ μ’ ἕνα βιβλίο ταξιδεύεις παντοῦ. Ἂν νομίζουν ὅτι ὅλοι ἔχουν τὴν ἴδια ἀντίληψη γιὰ τὴν μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε κι ἂν δὲν τὴ γλεντήσουμε, κρίνουν ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια, ὅπως κάθε ἄνθρωπος ποὺ δὲ βλέπει πέρα ἀπὸ τὴ μύτη του, γιὰ νὰ μὴν πῶ για παλιότερες κοινωνίες. Δὲν τοὺς φταίει ὁ γέρος ποὺ ἂν δὲν πάει στὴν (τὸ χειμώνα) κλειστὴ ἐκκλησία νοιώθει πολὺ χειρότερα καὶ χωρὶς νόημα τὴ ζωή του, ἐὰν αὐτοὶ ἔχουν κατὰ νοῦ μόνο τὸν σεξουαλικὰ δραστήριο γέρο ποὺ θέλει νὰ ζῆ ὣς τὰ 90 του. Ἔχουμε ἀντίθετη κοσμοαντίληψη, καὶ ἡ δική μας εἶναι πολὺ πιὸ εὐρύτερη ἀπὸ τὴ δική τους.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s