προαναστάσιμα. Προσοχή: «φιλοχριστιανοί»

Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. Γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.

Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν.

Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν. Εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται· εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν.

Αὔριο, κι ἀπὸ σήμερα, θὰ δοῦμε τοὺς περίφημους φιλοχριστιανοὺς νὰ παρελαύνουν μαζικὰ σὲ ΜΚΔ καὶ ἀλλοῦ μοιράζοντας δηλώσεις, ἄλλους γιὰ νὰ ἑστιάσουν στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι γραμμένη στὰ ἑλληνικά, ἄλλους γιὰ νὰ φιλοσοφήσουν παίζοντας μὲ ἀναρχικὰ συνθήματα «κοινωνικῆς ἀφύπνισης», μιλώντας γιὰ τὴν ὑψηλότερη μορφὴ Ἄνοιξης, ἡ ὁποία ἀναγεννᾶται, ἄλλους γιὰ νὰ μιλήσουν γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸ Ἑλλήνων Πάσχα, καὶ τὸ ἀβγοψητὸ ἀρνί, τὰ ἔθιμα ἔρημων τόπων καὶ κακόμοιρων φυλῶν. Ἅμα δὲν ποῦν στὰ ΜΚΔ τους (πέρα ἀπὸ τὰ προηγούμενα) αὔριο τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, τότε θὰ τὸ ἔχετε πιάσει τὸ ὑπονοούμενο, ἔτσι; Ὄχι λίγοι ἐξ αὐτῶν θέλουν νὰ κάνουν εἰσοδισμὸ μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, νὰ τοὺς ἐκμεταλλευτοῦν ὡς ὁμάδα ἀνθρώπων γιὰ κάποιο σκοπό. (Ἐντάξει, κάποιοι δὲν θὰ διστάσουν νὰ κάνουν ἀκόμη καὶ ψεύτικη ὁμολογία χάριν ἄλλων στοχεύσεων, ἀλλὰ λίγοι εἶναι πλέον τόσο καταγέλαστοι στὴν ἀνεκτικὴ ἐποχή μας.) Ἕνας σωστὸς ἄθρησκος, ἕνας καλὸς ἄθεος, ἕνας τίμιος ἀλλόδοξος δὲν θὰ νοιαζόταν καθόλου. Θὰ ἦταν τὸ καλύτερο πράγμα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς κάνει, στοὺς Χριστιανούς -ἐφόσον ἔμενε σταθερὸς στὶς πεποιθήσεις του. (Ἄλλο ἂν γενικὰ θὰ θέλαμε νὰ γινόταν Χριστιανός.) Δὲν θὰ πάθουμε τίποτα ἐὰν δὲν εὐχηθεῖ καλὸ Πάσχα στοὺς Χριστιανούς, οὔτε ὁ Μουσουλμάνος θὰ πάθει τίποτα ἐὰν δὲν τοῦ εὐχηθεῖ ὁ ἀλλόδοξος. Παλιά, αὐτὲς οἱ εὐχὲς ἀνταλλάσσονταν λόγῳ προνεοτερικῆς εὐγένειας μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Σήμερα, γίνονται λόγῳ πανθρησκείας ἢ κοροϊδίας. Δὲν θέλουμε νὰ ἐξαναγκασθεῖ ἕνας ἄθρησκος νὰ γίνει ὑποκριτὴς γιὰ χάρη μας, νὰ βιάσει τὸν ἑαυτό του ὥστε νὰ γίνει (ἔστω γιὰ μισὸ λεπτό) κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ ἑαυτός του, ἀπὸ εὐγένεια (κάποιοι) ἢ δολιότητα (μερικοί). Λυπόμαστε τοὺς βιασμένους. Εἶναι αὐτοῦ τοῦ τύπου οἱ «φιλοχριστιανοὶ» ὁ λόγος ποὺ δὲν θὲς νὰ γράψεις τίποτα σὲ ΜΚΔ ἔχοντας ὑπόψη ἐκεῖνο γιὰ τὸ ἅγιον τοῖς κυσί.

Advertisement
This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

14 Responses to προαναστάσιμα. Προσοχή: «φιλοχριστιανοί»

 1. Ο/Η ak1970 λέει:

  Χριστός Ανέστη αρθρογραφε. Συνέχισε, σαν αλογόμυγα, να τσιγκλας την πόλη.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Καὶ ὁ Τζήμερος, ἂν καὶ ὁμολογημένα ἄθεος,
  πρόσφατα μᾶς δημοσίευσε κάτι «φιλοχριστιανικὰ» καὶ «φιλορθόδοξα» σάλια (μὲ στόχευση προεχόντως ἀντισλαμικὴ).
  Βλέπεις,
  πολιτεύεται προσεχῶς (καὶ αὐτὸς) στὸν χῶρο τῆς «Δεξιᾶς»,
  ὁπότε ἔχει ἀνάγκη τὰ ψηφαλάκια τοῦ vulgum pecus ποὺ τοποθετεῖται στὸν «συντηρητικὸ χῶρο».

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Δ.Μ. λέει:

  Χριστός ανέστη!
  Συμφωνώ, αλλά πιστεύω ότι το χειρότερο με τους «φιλοχριστιανούς» δεν είναι τόσο το όταν προσπαθούν να μετάσχουν σε μία χριστιανική εορτή με ευχές κ.λπ., αλλά όταν προσπαθούν να την συμβιβάσουν και να την (παρ)ερμηνεύσουν σύμφωνα με τα κριτήρια της κοσμοθεωρίας τους. Έτσι η Ανάσταση μετατρέπεται σε μυθολογικό/φολκλορικό σύμβολο της «νίκης» της ζωής (δηλαδή της ζωοούλας και όχι της αληθινής Ζωής, του Θεού Λόγου) έναντι του θανάτου, ή ο θάνατός Του αποδίδεται στο γεγονός ότι ήταν ένας επαναστάτης που τα έβαλε με το πολιτικό και θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής Του.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀληθῶς Ἀνέστη!
   Αὐτὰ ἦταν περισσότερο τῆς μόδας παλιά. Τώρα, δὲν τὰ ἀντέχει ὁ κόσμος (τὰ ἔχει βαρεθεῖ, ὅπως καὶ τὰ περὶ ἀπόκρυφων ψευτοευαγγελίων), καὶ ὅλοι ἀρκοῦνται στὸ ἐλάχιστο: εὐχὲς κ.λπ.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Ἀληθῶς ὁ Κύριος!

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Σταύρος Β. λέει:

  Χριστός Ανέστη
  Χρονογράφε, μήπως είσαι λίγο απόλυτος μιλώντας για απόκρυφα ψευτοευαγγέλια όταν μια μεγάλη εορτή όπως αυτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στηρίζεται σε ένα από αυτά, το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου;;
  Αν λες πως είναι ψευτοευαγγέλια τότε κι η εορτή των Εισοδίων καθίσταται στην καλύτερη περίπτωση αμφισβητήσιμη…
  Υπάρχει περίπτωση εσύ να δηλώσεις ότι η εορτή αυτή είναι …ψευτοεορτή;;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀληθῶς Ἀνέστη.
   Ἐπὶ μέρους ζητήματα μπορεῖ νὰ ἀληθεύουν, καὶ νὰ γίνουν δεκτά, ὅμως στὸ κεντρικὸ ζήτημα τὰ Ἀπόκρυφα εἶναι ἄλλα ἀντ’ ἄλλων.
   Δεῖτε λίγο πῶς φέρεται ὁ Χριστὸς τῶν Ἀπόκρυφων, ὡς παιδὶ καὶ μεγάλος, τί διδάσκει σὲ αὐτά, μετὰ συγκρίνετε αὐτὰ μὲ τὸ τί λέει στὸ Κοράνι τῶν Μουσουλμάνων, καὶ μετὰ μὲ τὰ κανονικὰ Εὐαγγέλια.

   Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια: ὁ Ἰησοῦς

   Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Σταύρος Β. λέει:

  Όταν κάποιος δίνει αξία στα «ἄλλα ἀντ’ ἄλλων απόκρυφα ψευτοευαγγέλια» και βασιζόμενος σε διήγησή τους μετά από 5-6 αιώνες και μετά τους παπικούς καθιερώνει μεγάλη εορτή, κάτι δε μου ταιριάζει καλά. Σα να μην υπήρχαν εορτές και έπρεπε σώνει και καλά να καθιερωθεί κάποια βασιζόμενη σε «ἄλλα ἀντ’ ἄλλων απόκρυφα ψευτοευαγγέλια». Απίστευτο!

  Μου θυμίζει την καθιέρωση του κομποσχοινιού ως καθημερινό αξεσουάρ του χριστιανού 1700 χρόνια μετά και αφού καθιερώθηκε από τους παπικούς προερχόμενο φυσικά όχι από την έρημο της Νιτρίας αλλά από μοναχούς της Ινδίας!!!

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η ak1970 λέει:

   Αλλιώς τα ξέρω εγώ. Η γιορτή καθιερώθηκε πρώτα στην Ανατολή (τον 6ο αιώνα) και μετά πολύ στη Δύση. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν «παπικοί», διότι δεν υπήρχε σχίσμα. Επίσης, για την Ορθοδοξία, το τι συγκαταλέγεται στην Καινή Διαθήκη και τι όχι αποφασίζεται μέσω της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στους Πατέρες και όχι με φιλοσοφικά, γραμματολογικα, συντακτικά ή άλλα συνηθισμένα κριτήρια του πνεύματος. Αυτό πιστεύω είναι ΤΟ απόλυτα κρίσιμο στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να λησμονουμε ΠΟΤΕ. Ακόμα και έτσι όμως, όσο περισσότερο κανείς διαβάζει την Αγία Γραφή ΚΑΙ τους Αγίους Πατέρες, συνειδητοποιεί στην ψυχή του την αδιάσπαστη συνοχή που διέπει τα γραφόμενα. Είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται με τον ορθό λόγο αλλά ΒΙΩΝΕΤΑΙ στο μεδούλι του αναγνώστη. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και θα ήθελα τις σκέψεις σας όπως και του ιδιοκτήτη του ιστολογίου.

   Μου αρέσει!

  • Ο/Η ak1970 λέει:

   Ως προς δε το κομποσχοίνι, είναι κάτι πρακτικό, βοηθητικό κτλ. και το υιοθετησαμε. Δεν είναι θέμα δόγματος ή εκ Θεού αποκαλυφθείσα αλήθεια. Και η λαβίδα με την οποία κοινωνούμε δεν είναι χριστιανική εφεύρεση. Τί σημαίνει αυτό; Ειλικρινώς δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα σας.

   Μου αρέσει!

  • Ο/Η Δ.Μ. λέει:

   Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου καθιερώθηκε επί της βασιλείας του Ιουστινιανού· η ημερομηνία της 21ης Νοεμβρίου συμπίπτει με τα εγκαίνια της «Νέας Εκκλησίας», ενός ναού αφιερωμένου στην Θεοτόκο, ο οποίος είχε κτισθεί επάνω στα ερείπια του Ναού του Σολομώντα. Είναι προφανής η τυπολογική σύνδεση της Θεοτόκου με τον εβραϊκό ναό και ιδιαίτερα με το ιερότερο στοιχείο του ναού, την Κιβωτό της Διαθήκης (σημειωτέον ότι ήδη ο Ευαγγελιστής Λουκάς με έμμεσο τρόπο συνδέει τυπολογικά την Παναγία με την Κιβωτό της Διαθήκης).
   Επιπλέον, νεώτεροι μελετητές υποστηρίζουν ότι η παράδοση της παραμονής της Παναγίας στο Ναό έχει ιστορικά ερείσματα, δείτε π.χ. εδώ: https://www.academia.edu/4337154/Mary_in_the_Protevangelium_of_James_A_Jewish_Woman_in_the_Temple

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η ak1970 λέει:

    Ευχαριστώ πολύ αλλά δεν κατάλαβα που διαφωνούμε. Γενικώς πάντως, είναι Απόλυτα Κρίσιμο να θυμόμαστε ότι η Αγία Γραφή αποτελείται από βιβλία, ευαγγέλια, επιστολές κτλ. που κρίθηκαν έγκυρα δια της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Πατέρες. Άνευ αυτού στο μυαλό μας, χρησιμοποιώντας εργαλεία ως εάν να επρόκειτο για π.χ. μια ιστορική πραγματεία, καταλήγουμε σε αιρέσεις.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s