Tag Archives: Αίγυπτος

Runaway Slaves in Roman Egypt

Πηγή “[A reward is available if anyone finds NN] an Egyptian from the nome of Athribites, who does not know Greek, [and is] tall, thin, bald-headed, with a scar on the left side of his head, of olive complexion, jaundiced, … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Or. 7021 (987 μ.Χ.)

Ἴσως τὸ ἀρχαιότερο κοπτικὸ εἰκονογραφημένο χειρόγραφο

Posted in Αίγυπτος | Tagged , | Σχολιάστε

Φίλαι (βίδεο)

  Μεταξὺ 5′ 55» καὶ 9′ 32», ὁ πρόναος τῆς Ἴσιδας, ὅπου βρισκόταν ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Στεφάνου. Τὰ περισσότερα κτήρια εἶναι βεβαίως κτισμένα ἀπὸ Έλληνες, τοὺς Πτολεμαίους.  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία | Tagged , , , | Σχολιάστε

ἑκάστῳ στολὴ λευκή

“They asked them one by one to deny their Christian faith, but they all refused,” said Hedra, who spoke to survivors 9 εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Αίγυπτος, Ισλάμ, θρησκεία | Tagged , , , | 18 Σχόλια

Women under Arrest in a Christian Papyrus Letter

[ -ca.?- ] ἐγώ τε κ̣αὶ ο̣ἱ̣ | σὺν [ἐμοί σε προσ]α̣γορεύομ̣ε̣ν̣ | ἐν κ(υρί)ῳ. καθὼς δέ σοί ἐστιν |  πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς ἐν κ(υρί)ῳ βοηθ[εῖ]ν | καὶ ταύταις ἀγομέναις πρὸς τὸν ἐπίτροπον ἐπιδ\ώσε̣ι̣ς/ [τ]ὴ̣ν ἀγάπην̣ | σου, διʼ ὧν ἐὰν παράσχῃ αὐταῖς. | ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Ρωμαίοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τὸ λιοντάρι

Χρῆστος Γουσίδης  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Τρία περιστατικὰ ἀπὸ τὸ «Μεγάλο Διωγμό»

Ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ ὁμολογητὲς τῆς θρησκείας εἶχαν ἐξοριστεῖ τὸ λατομεῖο τοῦ Πορφυρίτου ὅρους, στὴ Θηβαϊδα… Ἀπὸ αὐτούς, ἑνενήντα ἑπτὰ ἄνδρες, μαζὶ μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ νήπια στάλθηκαν στὸν κυβερνήτη τῆς Παλαιστίνης. Ὅταν ὁμολόγησαν τὸν Θεὸ τοῦ σύμπαντος καὶ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμαίοι, Ρωμανία, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἅγιος Μηνάς, Ἔλ Ἀλαμέιν (1942)

διώχοντας τοὺς Γερμανούς    

Posted in Αίγυπτος, Χωρίς κατηγορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Φίλαι

  Ὁ χάρτης τῆς περιοχῆς. Μὲ κόκκινο, τὸ βυθισμένο νησὶ καὶ ΒΔ τὸ νησὶ στὸ ὁποῖο μεταφέρθηκαν οἱ ἀρχαιότητες Χάρτης τῶν Φιλῶν:

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , | Σχολιάστε

Τέχνες

Ἀφοῦ δὲν… (γενικά), λίγη τέχνη τῆς Αἰγύπτου στὴν ἐποχὴ τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας:      

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη, ελληνορωμαϊκή τέχνη, ζωγραφική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Πορτραῖτο ἀπὸ τὴν Ἀρσινόη

Ἀρχὲς 2ου μ.Χ. αἰ.

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Αίγυπτος, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Τί μᾶς λέει ἀκόμη ὁ Ἰουλιανὸς ἀπὸ Ὑπάρχων, ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο (6ος αἰ.)

Εὐχάριστος εἶναι κάθε δρόμος στὴ ζωή. Στὴν πόλη, δόξα καὶ φιλία. Τὰ σπίτια κρύβουν τὸ ἄγχος. Ὁ ἀγρὸς τέρπει, ἡ ναυσιπλοΐα φέρνει κέρδη, ὁ ξένος τόπος γνώσεις Ὁ γάμος φέρνει ὁμόνοια,  οἱ ἄγαμοι ζοῦν χωρὶς φροντίδες, στήριγμα εἶναι στὸν πατέρα … Συνέχεια

Posted in ποίηση, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , | Σχολιάστε

Τὰ ἀγάλματα μᾶς τό ‘χαν πεῖ

Στὰ 602, ὁ κακόμοιρος αὐτοκράτορας Μαυρίκιος ἐκτελεῖται στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν «τύραννο» Φωκᾶ, ἀφοῦ πρῶτα βλέπει τὴν ἐκτέλεση τῶν παιδιῶν του, τοῦ ἑνὸς μετὰ τὸν ἄλλον. Ὁ Θεοφύλακτος Σιμοκάττης μᾶς λέει ὅτι τὴν ἡμέρα τῆς ἐκτέλεσης τοῦ Μαυρίκιου, στὴν Ἀλεξάνδρεια … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀραβικὸ πνεῦμα

Βρισκόμαστε στὰ 633 μ.Χ., καὶ οἱ Ἄραβες ἔχουν μόλις κατακτήσει τὴ Δαμασκό ἀφοῦ διέλυσαν ἕνα ἰσχυρὸ ρωμέικο στρατό. Καὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ εἰσβάλουν στὴν Αἴγυπτο. Μαθαίνοντας αὐτὰ ὁ ἐπίσκοπος Αλεξάνδρειας Κύρος συμφώνησε μὲ τοὺς Ἄραβες, ἐλλείψει στρατιωτικῆς δράσης τῆς Κωνσταντινούπολης, νὰ δίνεται … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged , , , | Σχολιάστε