Tag Archives: Αίγυπτος

Ἡλιούπολη

Στὴν Ἡλιούπολη εἶδα μεγάλα ἀνάκτορα, ὅπου ζοῦσαν οἱ ἱερεῖς. Λένε ὅτι στὰ παλαιὰ χρόνια ἡ πόλη ἦταν κατοικία ἱερέων, ἀνθρώπων φιλοσόφων καὶ ἀστρονόμων. Σήμερα ἡ ὀργάνωση καὶ ἡ ἐπιστήμη χάθηκαν κι ἐδῶ. Κανένας δὲν μοῦ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση πὼς ἤξερε … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, επιστήμη | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Runaway Slaves in Roman Egypt

Πηγή “[A reward is available if anyone finds NN] an Egyptian from the nome of Athribites, who does not know Greek, [and is] tall, thin, bald-headed, with a scar on the left side of his head, of olive complexion, jaundiced, … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Θάνατος στὸ Νεῖλο

Ἕνας μοναχὸς πηγαίνοντας πρὸς τὴ Σκήτη καὶ ἐρχόμενος στὸν Νεῖλο, ἐξασθένισε ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία καὶ τὴ ζέστη τῆς ὥρας, κι ἔβγαλε τὰ ράσα του καὶ μπῆκε στὸ ποτάμι νὰ δροσιστεῖ. Ὅρμηξε τότε ἕνας κροκόδειλος καὶ ἅρπαξε τὸν μοναχό. Ἕνας χαρισματικὸς … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Or. 7021 (987 μ.Χ.)

Ἴσως τὸ ἀρχαιότερο κοπτικὸ εἰκονογραφημένο χειρόγραφο

Posted in Αίγυπτος | Tagged , | Σχολιάστε

Deir el Bahari

Ἂν στὴν νεότερη Ἑλλάδα κατεδαφίστηκαν χριστιανικοὶ ναοὶ στοὺς Δελφοὺς καὶ τὴν Ἀθήνα (καὶ ἀλλοῦ) ἐξαιτίας τῆς ἀρχαιολατρίας, στὴν ἰσλαμικὴ Αἴγυπτο κοπτικὲς ἐκκλησίες καὶ ἀρχαῖα μοναστήρια καθὼς καὶ ὁλόκληρες ἀρχαῖες κοπτικὲς πόλεις (π.χ. Τζέμε – Μεμνονεῖα) καταστράφηκαν γιὰ χάρη τῆς ἀνάδειξης … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Δυτικοί, Ισλάμ, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἡ ὑπογραφὴ τῆς Κλεοπάτρας

Πολλὲς φορὲς προσπάθησαν νὰ ἀναπαραστήσουν τὴ μορφὴ τῆς Κλεοπάτρας. Τὸ μόνο  σίγουρο εἶναι ὁ γραφικὸς χαρακτήρας της σὲ μιὰ διαταγή της: Γινέσθωι στὸν πάπυρο P. Berolinensis 25.239, ὅσον ἀφορᾶ μιὰ φοροαπαλλαγὴ ἑνὸς γνωστοῦ τοῦ Μάρκου Ἀντώνιου.

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Χωρίς κατηγορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀρχαιοελληνικοὶ θεοὶ καὶ Αἴγυπτος

Ἡ περίφημη ἄποψη τοῦ Ἡρόδοτου (Β΄ 4, 50, 52-53, 58), ὅτι οἱ Ἕλληνες πῆραν τοὺς θεούς τους ἢ τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ἔχει τὸ ἑξῆς πρόβλημα: Οἱ αἰγυπτιακοὶ θεοὶ εἶναι ζωόμορφοι, οἱ ἑλληνικοὶ ὄχι. Ἐπιπλέον, οἱ … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

ζωγραφικὴ πάνω σὲ ἱερογλυφικά

Ἐπὶ αἰῶνες ὁ ναὸς τοῦ Ἄμμωνα στὶς Θῆβες (Λοῦξορ) ἔστεκε ἀχρησιμοποίητος, ὥσπου ὁ Διοκλητιανὸς τὸν μετέτρεψε σὲ ναὸ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορικῆς λατρείας, καὶ ταυτόχρονα μετέτρεψε τὸ τέμενος σὲ ρωμαϊκὸ στρατόπεδο. Οἱ ρωμαϊκὲς ζωγραφιὲς καλλιτεχνήθηκαν πάνω ἀπὸ τὰ σκαλιστὰ ἱερογλυφικά: Μετατρέποντας … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος, Ρωμαίοι, ελληνορωμαϊκή τέχνη, ζωγραφική | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Τὰ χελάνδια στὴ Δαμιέττη (853)

Τὸ 853, ἐπὶ βασιλείας Μιχαὴλ Γ’, προκειμένου νὰ ἐμποδίσουν τὸν ἀνεφοδιασμὸ τῆς ἀραβοκρατούμενης Κρήτης ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, οἱ Ρωμηοὶ ἐπιτέθηκαν αἰφνιδιαστικὰ καὶ κατέστρεψαν τὴν πόλη τῆς Δαμιέττης στὴν Αἴγυπτο ὅπου βρισκόταν πολεμοφόδια ἕτοιμα γιὰ νὰ ἀποσταλοῦν στὴν Κρήτη. Ὁ τόσο … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Αίγυπτος, Ρωμανία, ιστορία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Kaaper

Τὸ ὄνομα ἑνὸς Αἰγύπτιου γραφέα. Καὶ τὸ ἄγαλμά του, ἡλικίας 4.500 ἐτῶν  

Posted in Αίγυπτος | Tagged | Σχολιάστε

Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ

Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ κρατᾶ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἁγία Τριάδα, μονὴ Μανάσιγια, Σερβία 1410-1418.  Στὴν Αἴγυπτο εἶχε τεθεῖ τὸ θέμα ἂν ὁ Θεὸς ἔχει σῶμα, καὶ ἂν ἔχει τὴ μορφὴ τοῦ ἀνθρώπου· ἢ ἀντιθέτως, ἂν εἶναι ἀσώματος καὶ χωρὶς ἀνθρώπινη ἢ ἄλλη … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

βυθισμένο Ἡράκλειο

Τῆς Αἰγύπτου, ὄχι τῆς Ἀττικῆς ἢ τῆς Κρήτης. Μιὰ πόλη ποὺ βούλιαξε τὸν 7ο-8ο αἰ. μ.Χ.

Posted in Αίγυπτος, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , | Σχολιάστε

Αἴγυπτος στὴν ἄμμο

Οἱ ναοὶ τῆς Αἰγύπτου, σὲ σκίτσα τοῦ David Roberts ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. Ὅπως παρατηρεῖ καθένας, ἡ ἄμμος τῆς ἐρήμου εἶχε μισοσκεπάσει πολλοὺς ἀπὸ αὐτούς. Ἀπὸ τὴ Σφίγγα, γιὰ παράδειγμα, μόνο τὸ κεφάλι προεξεῖχε. Ἀμποὺ Σιμπέλ: Τέντυρα (Dendera): Ἀπολλωνόπολις … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος | Tagged , | Σχολιάστε

πρώιμοι διάλογοι

Μεταξὺ μοναχῶν καὶ ἐθνικῶν φιλοσόφων στὴν Πανόπολη τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰ., στὴ μονὴ τοῦ Παχώμιου: Φιλόσοφος δέ τις τῆς πόλεως ἦλθεν εἰς τὸ μοναστήριον δοκιμάσαι αὐτοὺς ὁποίους εἶναι ἀνθρώπους· καὶ λέγει· «Καλέσατέ μοι τὸν πατέρα ὑμῶν, λαλήσω αὐτῷ». Καὶ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

ἐπιδρομές

It was said concerning Abba Daniel, that when the barbarians invaded Scetis and the Fathers fled away, the old man said, “If God does not care for me, why still live?” Then he passed through the midst of the barbarians … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια | Tagged , | Σχολιάστε

Διάλογος μὲ μιὰ μούμια (στὰ 620 μ.Χ.)

Ὁ Πισέντιος, μονοφυσίτης ἐπίσκοπος τῆς πόλης Κόπτος, ὅταν ἔμαθε ὅτι οἱ Σασσανίδες Πέρσες, ποὺ κατακτοῦσαν τὴ βυζαντινὴ Αἴγυπτο, πλησίαζαν τὴν Θηβαΐδα (κατὰ τὸ 620 μ.Χ.), ἔτρεξε νὰ σωθεῖ ἀπὸ αὐτούς. Πῆγε καὶ κρύφτηκε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς πάμπολλους τάφους ποὺ ἦταν … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Πέρσες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , , , | 3 Σχόλια

Φίλαι (βίδεο)

  Μεταξὺ 5′ 55» καὶ 9′ 32», ὁ πρόναος τῆς Ἴσιδας, ὅπου βρισκόταν ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Στεφάνου. Τὰ περισσότερα κτήρια εἶναι βεβαίως κτισμένα ἀπὸ Έλληνες, τοὺς Πτολεμαίους.  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία | Tagged , , , | Σχολιάστε

R. S. Bagnall, Alexandria, Library of Dreams

Ὅπου ὁ Bagnall δείχνει μιὰ ἐναλλακτικὴ θεωρία γιὰ τὸ τέλος τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἡ ὁποία (θεωρία) δὲν κέντρισε ποτὲ τὴν φαντασία ὅσων –ἱστορικῶν καὶ μή– σκέφονται τὴν ἱστορία μὲ ὅρους στιγμιαίων τρομακτικῶν καταστροφῶν σὰν ἐκείνων στὶς ταινίες τοῦ Χόλυγουντ. … Συνέχεια

Posted in παιδεία, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , , | Σχολιάστε

Δυὸ μαμάδες, δυὸ ἐπιστολές

(1) Μιὰ μαμὰ γράφει στὸν κανακάρη της, τὸν Δημήτρη: «Μὴ νομίζεις ὅτι σὲ ξέχασα. Ἐπὶ δέκα μέρες ρωτῶ τὰ μαντεῖα γιὰ τὴν τύχη σου …. Ἐπειδὴ ρώτησα ξανὰ τὸν ἱερέα γιὰ σένα, μοῦ ἀπάντησε ὅτι αὐτὸ τὸ θέμα δὲν ἀπασχολεῖ … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, ανθρώπινα | Tagged , , | Σχολιάστε

Πάνω στὸ κεφάλι ἑνὸς ἐπισκόπου

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, στὴν Ἀντινοούπολη τῆς Αἰγύπτου τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας, ἕνας γέροντας ἀσκητὴς εἶχε μεταξὺ ἄλλων μαθητῶν κι ἕναν ὑποτακτικό, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἦταν ἰδιαίτερα ζηλωτὴς μοναχός. Τὸν συμβούλευε ὁ γέροντας, τίποτε ὁ νέος. Κάποτε, πέθανε ὁ … Συνέχεια

Posted in φιλελεύθεροι, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

ἑλληνικὰ ἐπιγράμματα ἀπὸ τὶς Φίλες, 300-577 μ.Χ.

Τὰ ἐπιγράμματα εἶναι σκαλισμένα σὲ διάφορα σημεῖα διάφορων κτηρίων τοῦ νησιοῦ. 1. μετὰ τὸν Διοκλητιανό, ἄγνωστο πότε.   Ὁ ἱερώτατο[ς Νεῖ]λος εἰσῆλθεν εἰς τὸ[ν] πυλῶνα τῆς [πό]λεως Φιλ[ῶν], ἐπὶ Πασῆ- νις Πατ(ρ)αν(σ)[νοῦ]φις κυβερνήτης Νεί[λου] [Ν]οφερῶ[ς], ἔτ[ου]ς ἑβδόμου, Θὼθ ε· ΤΟΙ— … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , | Σχολιάστε

Συμβόλαιο καὶ ποίημα

Στὴν μπροστινὴ ὅψη, ἕνα συμβόλαιο ἀγοραπωλησίας, ποὺ κάνει λόγο γιὰ «χερσάμπελους», γιὰ «ληνόπιθους», περὶ «τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης», γιὰ «ὑπογράφοντες μάρτυρες» καὶ διάφορα ἄλλα τέτοια. Στὴν ἄλλη ὅψη τοῦ παπύρου, ἕνα ποίημα τοῦ Διόσκορου τῆς Ἀφροδιτώς, ἑνὸς νομικοῦ καὶ γραφιᾶ τοῦ … Συνέχεια

Posted in ποίηση, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἐποχὴ ἀγωνίας;

Γιὰ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα κάνω λόγο, μὴ φοβᾶστε. Παρακάτω, ἕνας πολὺ διάσημος πάπυρος μὲ ἐρωτήματα πρὸς ἕνα αἰγυπτιακὸ μαντεῖο περὶ τὸ 300 μ.Χ. Μὲ βάση τὸν πάπυρο αὐτόν, χτίστηκαν ολόκληρες θεωρίες γιὰ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα ὡς ἐποχὴ ἀγωνίας (ἀπὸ τὸν E. R. … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, ανθρώπινα | Tagged , , | Σχολιάστε

Θεοδώρα – Ἰωάννης Κολοβός

Patrologia Graeca 65 Ἤ ἡ πόλις θὰ σὲ ἀκολουθεῖ

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , | 1 σχόλιο

ἑκάστῳ στολὴ λευκή

“They asked them one by one to deny their Christian faith, but they all refused,” said Hedra, who spoke to survivors 9 εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Αίγυπτος, Ισλάμ, θρησκεία | Tagged , , , | 18 Σχόλια

Women under Arrest in a Christian Papyrus Letter

[ -ca.?- ] ἐγώ τε κ̣αὶ ο̣ἱ̣ | σὺν [ἐμοί σε προσ]α̣γορεύομ̣ε̣ν̣ | ἐν κ(υρί)ῳ. καθὼς δέ σοί ἐστιν |  πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς ἐν κ(υρί)ῳ βοηθ[εῖ]ν | καὶ ταύταις ἀγομέναις πρὸς τὸν ἐπίτροπον ἐπιδ\ώσε̣ι̣ς/ [τ]ὴ̣ν ἀγάπην̣ | σου, διʼ ὧν ἐὰν παράσχῃ αὐταῖς. | ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Ρωμαίοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Πλημμύρισμα τοῦ Νείλου

Κάθε χρόνο, ἀπὸ τὰ μέσα Ἰουνίου ὣς τὸν Ὀκτώβριο (καὶ λίγο πιὸ μετά) ἀνέβαινε σταδιακὰ ἡ στάθμη τοῦ Νείλου. Στὸ γεωγραφικὸ πλάτος τοῦ Κάιρου (ὅπου καὶ ἡ ἀπεικόνιση) τὸ ὕψος τῆς πλημμύρας τοῦ Νείλου ἔφτανε τὰ 7,5 μέτρα. Ἀλλοῦ (Ἀσσουάν … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος | Tagged , | Σχολιάστε

The «peaceful» Muslim conquest of Egypt: Slaughter and oppression of native Egyptians.

Ἀναφερόμενη μιὰ σύγχρονη ἐρευνήτρια, ἡ Petra Sijpesteijn, στὴν κατάκτηση τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ μεταξὺ 639-646/652 (The Arab conquest of Egypt and the beginning of Muslim rule), διαπιστώνει ὅτι ἡ κατάκτηση δὲν ἦταν βίαιη, κι ὅτι οἱ χριστιανικὲς ἀφηγήσεις περὶ … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ισλάμ, θρησκεία, ιστορία | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ἰωάννης Φιλόπονος

ἢ ἀλεξανδρινὸς Χριστιανισμὸς τοῦ 6ου αἰ.:

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία | Tagged , , , , | 3 Σχόλια

29-9-642: σαλπάροντας ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια

Ἀποχαιρετώντας τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ δέκα αἰῶνες ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὴν Αἴγυπτο:   Κ. Π. Καβάφη, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΑΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, 628-655 Μ.Χ. (1918) Μέ λόγια, μέ φυσιογνωμία, καί μέ τρόπους μιά ἐξαίρετη θά κάμω πανοπλία˙ καί θ’ ἀντικρύζω ἔτσι τούς κακούς ἀνθρώπους χωρίς … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ισλάμ, Ρωμανία, ιστορία | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Ἡ ἐλεημοσύνη τῶν πορνῶν καὶ οἱ μοναχοί

Κλασικὸ μοτίβο στὴν μοναστηριακὴ γραμματεία, ἡ ἀνώτερη ἀξία τῆς μετανοημένης πόρνης.  Ἄλλοτε ἀναφέρεται ὅτι μόνο ἡ προσευχὴ τῆς μετανοημένης πόρνης μπορεῖ νὰ μεταστρέψει τὸ Θεὸ γιὰ ἕνα ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν κοινότητα. Παρακάτω, ἡ ἐλεημοσύνη τῆς πόρνης ἀποτελεῖ μέσο γιὰ τὴν … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, κοινωνία | Tagged , , , , , | 5 Σχόλια

Συζητώντας γιὰ τὸν ἡλιοκεντρισμὸ μὲ τὴν Ὑπατία στὸ Σεραπεῖο

Κάτω ἀπὸ τὸν ἔναστρο νυχτιάτικο οὐρανὸ τοῦ Σεραπείου, οἱ ταμπουρωμένοι ἐθνικοὶ μὲ τὴν Ὑπατία, ὅταν ξεκουράζονται ἀπὸ τὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποκρούσουν τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ πολιορκοῦν τὸ τέμενος κατὰ τὴν ἡμέρα προκειμένου νὰ τὸ κάψουν, τί κάνουν; Συζητοῦν γιὰ τὰ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία | Tagged , , , , , , , , , | 3 Σχόλια

Ὑπατία ἢ Ἡμέρα τῆς Γυναίκας

Ὅταν ἡ ἀρθρογράφος τῆς Lifo μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ Ὑπατία κατηγορήθηκε γιὰ μαύρη μαγεία ἀπὸ τὸν Κύριλλο. «Ξεκάθαρη χριστιανικὴ συκοφαντία», θὰ ποῦν ὅλοι, ἀφοῦ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Ὑπατία ἦταν λίγο μάντισσα κι ὄχι μάγισσα. Ἄλλο νὰ προβλέπεις τὸ μέλλον κι ἄλλο νὰ … Συνέχεια

Posted in φιλελεύθεροι, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία, ιστορία | Tagged , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ὁ τσαγκάρης τῆς Ἀλεξάνδρειας

Χρῆστος Γουσίδης  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Τὸ λιοντάρι

Χρῆστος Γουσίδης  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Coptic Sayings of the Fathers

Μετάφραση τοῦ Anthony Alcock ἀπὸ τὸ θεϊκὸ ἱστολόγιο τοῦ Roger Pearse. Ἐπιλογή:  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , | 19 Σχόλια

Τρία περιστατικὰ ἀπὸ τὸ «Μεγάλο Διωγμό»

Ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ ὁμολογητὲς τῆς θρησκείας εἶχαν ἐξοριστεῖ τὸ λατομεῖο τοῦ Πορφυρίτου ὅρους, στὴ Θηβαϊδα… Ἀπὸ αὐτούς, ἑνενήντα ἑπτὰ ἄνδρες, μαζὶ μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ νήπια στάλθηκαν στὸν κυβερνήτη τῆς Παλαιστίνης. Ὅταν ὁμολόγησαν τὸν Θεὸ τοῦ σύμπαντος καὶ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμαίοι, Ρωμανία, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Σούπα ἀπὸ καλαμπόκι

ἀσθενοῦμεν γάρ.

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Σαν παραμύθια, ανθρώπινα, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τὸ σιωπηλὸ τέλος τοῦ παγανισμοῦ

Πὼλ Βέν, Ὅταν ὁ κόσμος μας ἔγινε χριστιανικός (312-394 μ.Χ.), Ἀθήνα 2012, ἑλλ. μετ. Γ. Καράμπελας, σ. 127: Στην Ανατολή τουλάχιστον, όπου η παλιά παγανιστική κουλτούρα είχε διατηρηθεί, πολλοί μορφωμένοι, οικογένειες ευγενών, ακόμα και μικρές κωμοπόλεις, θα παραμείνουν πιστές στον … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Σκλαβιές

«Ὁ τωρινὸς κυρίαρχος ἐπικαλεῖται τὴ λογική, ὁ μελλοντικὸς ὑμνεῖ τὴν ἐλευθερία» Ἢ ἀλλιῶς: Becoming bound by eternal, unquestioning servitude as someone’s property is not likely most people’s career of choice. 2200 years ago, however, it seems some Egyptians voluntarily signed … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αίγυπτος | Tagged , | Σχολιάστε

Μοναχοὶ καὶ θεοί: Μακάριος – Ἀνούβ – Μωυσῆς

Μακάριος ἢ «Ἔλα μαζί μας γιὰ λουτρό» «Ἀνέβη ποτὲ ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἀπὸ Σκήτεως εἰς Τερενοῦθιν· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱερὸν κοιμηθῆναι. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ σκηνώματα Ἑλλήνων παλαιά· καὶ λαβὼν ἕν, ὑπέθηκε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ ὡς ἐμβρίμιον. Οἱ οὖν δαίμονες … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , , | 1 σχόλιο

Διόσκορος τῆς Ἀφροδιτώ, ποιήματα

Ὁ Διόσκορος ἦταν ἕνας ποιητὴς τῆς Αἰγύπτου (Ἀφροδιτώ), ποὺ ἔζησε τὸν 6ο αι. Στὸν ἱστότοπο αὐτὸ τὰ ποιήματά του.

Posted in ποίηση, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀπομεινάρια ἑνὸς ἔρωτα

Γιὰ τὴν Ἀντινοούπολη κάνω λόγο, ποὺ τὴν ἔχτισε ὁ Ἁδριανὸς γιὰ χάρη τοῦ Ἀντίνοου. Τὰ κουτσομπολιὰ ἔδιναν κι ἔπαιρναν ἀπὸ τότε σχετικὰ μὲ τὸ θάνατο τοῦ Ἀντίνοου (ἀτύχημα, φόνος, αὐτοθυσία κ.λπ.), ὅπως καὶ τὰ σχόλια τῶν Ἀλεξανδρινῶν γιὰ τὸν μεγάλο … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμαίοι, ανθρώπινα | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Προβλήματα γιὰ διάβολους

Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ σὲ τέτοια κείμενα τὸ ἀνεπίγνωστο -ἀπὸ τὸν συγγραφέα- χιοῦμορ τοῦ συγγραφέα (ὁ δυσαρεστημένος καὶ μὴ ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὶς διαβολιὲς τῶν πιστῶν του Σατανὰς  διατάσσει τὸ μαστίγωμα τῶν διαβόλων -ὅπως τὰ ἀφεντικὰ τῆς ἐποχῆς μαστίγωναν τοὺς … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Σχέδιο σπιτιοῦ στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο

P Oxy . XXIV 2406 2ος μ.Χ. αἰώνας, Ὀξύρυγχος

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Ὁ θάνατος στὴν Αἴγυπτο

 

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἅγιος Μηνάς, Ἔλ Ἀλαμέιν (1942)

διώχοντας τοὺς Γερμανούς    

Posted in Αίγυπτος, Χωρίς κατηγορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Φίλαι

  Ὁ χάρτης τῆς περιοχῆς. Μὲ κόκκινο, τὸ βυθισμένο νησὶ καὶ ΒΔ τὸ νησὶ στὸ ὁποῖο μεταφέρθηκαν οἱ ἀρχαιότητες Χάρτης τῶν Φιλῶν:

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὁ βέβηλος καὶ παρθενοπίπης

Σὲ εἶδα ἐδῶ, ποὺ ἔκλαιγες, Μπότσαρη ἢ Ἐγνατίας μὲ Ἀριστοτέλους. Πέντε χρονάκια στὴ σχολή, οὔτε μία κουβέντα δὲν εἴπαμε, γιὰ τὰ μαθήματα. Δὲν ἔτυχε. Νὰ ἤξερα τότε ἢ τώρα τὸ ὄνομά σου, θὰ ἀστειεύεσαι. Ἀλλὰ σὲ εἶδα ἐδῶ ἢ ἀλλοῦ, … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, κείμενα | Tagged , , | Σχολιάστε

Προσηλυτισμοί -καὶ ἡ ἄρνησή τους

Στὸν Βίο τοῦ ἅγιου Πορφύριου Γάζας, ἕνα κλασικὸ κείμενο γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμὸ στὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα ἀναφέρονται λογιῶν-λογιῶν λόγοι προσηλυτισμοῦ τῶν παγανιστῶν, καθὼς καὶ διαφορετικὲς ἀντιδράσεις τῶν λαϊκῶν χριστιανῶν καὶ τοῦ ἐπισκόπου τους. Στὴ Γάζα, τὸ χριστιανικὸ ποίμνιο ἦταν μικρό, καὶ στὸ … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Sins from outside

Ὁ Σενούθιος, ὄντας μοναχὸς ἀκόμη στὸ Λευκὸ Μοναστήρι, προτοῦ ἀναδειχθεῖ σὲ ἡγούμενό του, ἦρθε σὲ διαμάχη μὲ τὸν προηγούμενο ἡγούμενο. Ἡ αἰτία ἦταν οἱ ἁμαρτίες ποὺ γίνονταν καὶ ἐξαπλώνονταν μέσα στὸ μοναστήρι. Ὁ ἡγούμενος προσπάθησε νὰ καθησυχάσει τὸν Σενούθιο λέγοντάς … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Αἰγυπτιακὰ μοναστήρια ὑπὸ τὸ Ἰσλάμ

Otto Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts            

Posted in Άραβες, Αίγυπτος, Ισλάμ | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ὁ Μακάριος τῆς Ἀνταιόπολης κι ὁ Κόθος

Ὁ Μακάριος τῆς Tkow (Ἀνταιουπόλεως) ἦταν μονοφυσίτης Κόπτης τῆς Ἄνω Αἰγύπτου. Ὁ Σενούθιος εἶδε σὲ ὅραμα ὅτι θὰ γίνει μεγάλος ἅγιος. Κατὰ τὴν κοπτικὴ παράδοση, σκοτώθηκε ἀπὸ ἀπεσταλμένους τοῦ Μαρκιανοῦ λόγω τῆς ἄρνησής του νὰ δεχτεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Χαλκηδόνας. … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Σενούθιος (2)

Ἱστορίες ἀπὸ τοὺς Κόπτες. Ὁ Βίος τοῦ Σενούθιου ἀπὸ τὸν ὑποτακτικό του Βέσα. Ὁ Σενούθιος εἶχε συνοδεύσει τὸν ἅγιο Κύριλλο στὴν Κωνσταντινούπολη. Εἶχαν πάει μὲ τὸ πλοῖο, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Ὅταν, ὅμως, ἦρθε ὁ καιρὸς τοῦ γυρισμοῦ, οἱ ἄνθρωποι τοῦ … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Ισλάμ, Ινδία, Σαν παραμύθια | Tagged , , , | Σχολιάστε

Βυζαντινὰ παιχνίδια ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Description de l’égypte

 Ὁ τίτλος εἶναι ἀπὸ μιὰ πολύτομη (εἴκοσι τόμοι; ) περιγραφὴ τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ πῆρε ὁ Ναπολέων μαζί του στὴν Αἴγυπτο κατὰ τὴν ἐκστρατεία του στὴ χώρα. Χάρτης τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ἡ Ἀλεξάνδρεια τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας ἦταν μικρότερη ἀπὸ … Συνέχεια

Posted in Άραβες, φωτογραφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμαίοι, Ρωμανία, βυζαντινή αρχιτεκτονική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Σενούθιος

348-466 Τοιχογραφία τοῦ 7ου αἰ. στὴν Αἴγυπτο

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Πρωτοχριστιανικὸς ὕμνος ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο

  Ἀπὸ πάπυρο τοῦ 3ου αἰ.: Τὸ κείμενο (Πηγή): Σὲ πάτερ κόσμων, πάτερ αἰώνων, μέλπωμεν ὁμοῦ, πᾶσαι τε θεοῦ λόγιμοι δοῦλοι. ὅσα κόσμος ἔχει πρὸς ἐπουρανίων ἁγίων σελάων πρυτανήσω σιγάτω μηδ᾿ ἄστρα φαεσφόρα λαμπέσθων ἀπολειόντων ῥιπαὶ πνοιῶν, πηγαὶ ποταμῶν ῥοθίων … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία, μουσική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Νὰ μὴν τὰ ἔβαζες μὲ ὅλους, Γεώργιε.

Ὁ Γεώργιος ὁ Καππαδόκης ἦταν ἕνας Ἀρειανιστὴς ἀπὸ τὴν Κιλικία μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Καππαδοκία. Τὸ 356, ὁ ἀρειανιστὴς αὐτοκράτορας Κωνστάντιος Β’ ἔδιωξε ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπίσκοπος, καὶ τοποθέτησε στὴ θέση του τὸν Γεώργιο τὸ … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Αἴγυπτος, γλυπτὰ καὶ ζωγραφιὲς τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας

Πηγή              

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, βυζαντινή τέχνη, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἀμμώνιος II

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμμώνιο, ὑπῆρξε κι ὁ γραμματικὸς Ἀμμώνιος. Παγανιστὴς καὶ ἀντιχριστιανός, ἔλαβε μέρος στὴν χρησιμοποίηση τοῦ Σεράπειου ὡς ὀχυροῦ τῶν ἐθνικῶν κατὰ τὶς συμπλοκές τους μὲ τοὺς χριστιανούς. Ὅταν ἐκδόθηκε τὸ διάταγμα ἀμνηστίας τοῦ Θεοδόσιου, μπάρκαρε γιὰ τὴν … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Ρωμανία, θρησκεία | Tagged , | 1 σχόλιο

Τέχνες

Ἀφοῦ δὲν… (γενικά), λίγη τέχνη τῆς Αἰγύπτου στὴν ἐποχὴ τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας:      

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη, ελληνορωμαϊκή τέχνη, ζωγραφική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ὁ προσηλυτισμὸς τοῦ Παχώμιου

Πῶς ἔγινε χριστιανὸς ὁ ἱδρυτὴς τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ (δηλαδή, τοῦ σημερινοῦ μοναχισμοῦ), Παχώμιος. Αἴγυπτος ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰ.  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀντώνιος

The sayings of the desert fathers, translated by B. Ward ἐπιλογή: 6. Abba Pambo asked Abba Anthony, ‘What ought I to do?’ and the old man said to him, ‘Do not trust in your own righteousness, do not worry about … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Πορτραῖτο ἀπὸ τὴν Ἀρσινόη

Ἀρχὲς 2ου μ.Χ. αἰ.

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Αίγυπτος, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀλεξάνδρεια 4ος-7ος αἰ.

Ἔργα τέχνης ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας. Ἀπὸ τὸ Ch. Haas, Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social Conflict, Baltimore 1997. Ἡ θεὰ Ὑγεία κρατώντας ἕνα φίδι. Ἀλεξάνδρεια, 6ος αἰ. Ἴσιδα-Τύχη τῆς Ἀλεξάνδρειας, 6ος αἰ. Ἅγιος Μάρκος & Ἀλεξανδρινοὶ … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμανία, βυζαντινή τέχνη, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Trimithis (Αἴγυπτος), τοιχογραφίες τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας

Ἀπὸ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα, τὴν ἐποχὴ τῆς δῆθεν «Μεγάλης Ἀγωνίας» καὶ τῆς «θρησκοληψίας».    

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, ελληνορωμαϊκή τέχνη, ζωγραφική | Tagged , , , | Σχολιάστε

Andrea Sterk, Renouncing the World Yet Leading the Church. The Monk-Bishop in Late Antiquity

1-2 Όταν ζητήθηκε από τον μοναχό Αμμώνιο στη Νιτρία να αποδεχτεί την χειροτονία του ως επισκόπου, αυτός ακρωτηριάστηκε στο αυτί απειλώντας να κόψει και τη γλώσσα του. 3 Άλλοι μοναχοί επέλεγαν μεθόδους κυμαινόμενους από τον αυτοακρωτηριασμό ώς την απλή φυγή … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Σοῦχος

Ὁ σοῦχος δίκαιος· οὐ γὰρ ἀδικεῖ ζῷον οὐδέν. Τὸν τάιζαν οἱ ἐπισκέπτες πίτες, ψητὸ κρέας, κι ἕνα φλασκὶ μὲ μελίκρατο. Τοῦ ἄνοιγε ὁ ἱερέας τὸ στόμα, κι αὐτὸς δὲν τὸν ἔχαβε. Ἐδῶ, «πιασμένος» ἀπὸ τὸν Ὀκταβιανό.

Posted in Αίγυπτος | Tagged , | Σχολιάστε

Τέχνη τῆς ρωμαϊκῆς Αἰγύπτου, 31 π.Χ. -641 μ.Χ.

Αἴγυπτος, ἡ ἀπέραντη αὐτὴ χώρα, ποὺ γιὰ 976 χρόνια, δηλαδὴ γιὰ μιὰ χιλιετία (332 π.Χ. – 644 μ.Χ.), σχετιζόταν μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, ἀλληλεπιδροῦσε μὲ αὐτόν. Προτοῦ πέσει στὰ χέρια τοῦ Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο ἐρήμωσε τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ὁδήγησε τὴν Αἴγυπτο … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος | Tagged , , | Σχολιάστε

Αἴγυπτος, λοιπόν.

Δεκατέσσερα χρόνια. ΗΣΑΪΑΣ ΙΘ’ Την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μες στην Αίγυπτο ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και μια στήλη ιερή αφιερωμένη σ’ εκείνον κοντά στα σύνορά της. Θα είναι το σημείο που θα μαρτυρεί την παρουσία του Κυρίου του σύμπαντος … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος | Tagged | Σχολιάστε

Τί μᾶς λέει ἀκόμη ὁ Ἰουλιανὸς ἀπὸ Ὑπάρχων, ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο (6ος αἰ.)

Εὐχάριστος εἶναι κάθε δρόμος στὴ ζωή. Στὴν πόλη, δόξα καὶ φιλία. Τὰ σπίτια κρύβουν τὸ ἄγχος. Ὁ ἀγρὸς τέρπει, ἡ ναυσιπλοΐα φέρνει κέρδη, ὁ ξένος τόπος γνώσεις Ὁ γάμος φέρνει ὁμόνοια,  οἱ ἄγαμοι ζοῦν χωρὶς φροντίδες, στήριγμα εἶναι στὸν πατέρα … Συνέχεια

Posted in ποίηση, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος | Tagged , , | Σχολιάστε

Νειλωτικὰ τοπία: Ἀλεξάνδρεια καὶ Νεῖλος

Μιὰ λεπτομέρεια: Σὲ συνέχεια τῆς προηγούμενης ἀνάρτησης, ἡ Αἴγυπτος κέντριζε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Ρωμαίων. Ἡ Πραίνεστος ἦταν μιὰ πρώην ἑλληνικὴ πόλη νότια ἀπὸ τὴ Ρώμη. Οἱ τοπιογραφίες εἶναι ἕνα ἐνδιάμεσο μεταξὺ τῆς ρωμαϊκῆς καὶ τῆς ἑλληνιστικῆς τέχνης. Στὴν πραγματικότητα, γιὰ … Συνέχεια

Posted in Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ρωμαίοι, ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Τὰ ἀγάλματα μᾶς τό ‘χαν πεῖ

Στὰ 602, ὁ κακόμοιρος αὐτοκράτορας Μαυρίκιος ἐκτελεῖται στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν «τύραννο» Φωκᾶ, ἀφοῦ πρῶτα βλέπει τὴν ἐκτέλεση τῶν παιδιῶν του, τοῦ ἑνὸς μετὰ τὸν ἄλλον. Ὁ Θεοφύλακτος Σιμοκάττης μᾶς λέει ὅτι τὴν ἡμέρα τῆς ἐκτέλεσης τοῦ Μαυρίκιου, στὴν Ἀλεξάνδρεια … Συνέχεια

Posted in Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀραβικὸ πνεῦμα

Βρισκόμαστε στὰ 633 μ.Χ., καὶ οἱ Ἄραβες ἔχουν μόλις κατακτήσει τὴ Δαμασκό ἀφοῦ διέλυσαν ἕνα ἰσχυρὸ ρωμέικο στρατό. Καὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ εἰσβάλουν στὴν Αἴγυπτο. Μαθαίνοντας αὐτὰ ὁ ἐπίσκοπος Αλεξάνδρειας Κύρος συμφώνησε μὲ τοὺς Ἄραβες, ἐλλείψει στρατιωτικῆς δράσης τῆς Κωνσταντινούπολης, νὰ δίνεται … Συνέχεια

Posted in Άραβες, Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια | Tagged , , , | Σχολιάστε