Tag Archives: μετανάστευση των λαών

Φανάρια καὶ ἀνθρώπινη φύση

Ἄλλοι πεζοὶ τὰ περνοῦν μὲ κόκκινο γιατὶ πιστεύουν στὴν καλὴ Φύση τοῦ ἀνθρώπου: Κανεὶς δὲν θέλει νὰ σκοτώσει, καὶ θὰ τοὺς λυπηθοῦν. Ἄλλοι πεζοὶ ἁπλὰ ἔχουν ἄγνοια κινδύνου. Ἔτσι ἀνατράφηκαν ἢ τόσο τοὺς κόβει. Ἄλλοι πεζοί, ἀντίθετα, δὲν ἔχουν καμμία … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἠθικὰ διλήμματα τοῦ 407 μ.Χ.

Μέσα σὲ 60 χρόνια, τὸ δυτικὸ Ρωμαϊκὸ Κράτος ἔπαψε νὰ ὑπάρχει. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς κατάρρευσης τῶν συνόρων: Σίγουρα, στὴ δυτικορωμαϊκὴ κοινωνία θὰ ὑπῆρχαν διάφορες ἀπόψεις γιὰ τὸν χαρακτήρα τῶν «Βαρβάρων». Ὁρισμένοι δυτικοὶ Ρωμαῖοι θὰ θεωροῦσαν τοὺς Βάρβαρους κακούς, ἐνῶ ἄλλοι … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Δύση, Ρωμαίοι, Ρωμανία, ιστορία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Πόσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος / μέχρι τὰ 40 του / Κι ὕστερα φάσκει & ἀντιφάσκει

Ὅσοι κατὰ τὰ νιάτα τους ἔκαναν τὰ στραβὰ μάτια μπροστὰ στὰ ἀδιαπέραστα σύνορα ποὺ ἔστηναν οἱ ὁμοϊδεάτες τους (ἢ οἱ μακρινοὶ καὶ κοντινοὶ ἰδεολογικοὶ συγγενεῖς τους, ἤ -ἔστω- οἱ κατὰ τὰ ἄλλα «κακοί σταλινικοί»(*)) στὶς ἀνατολικοευρωπαϊκὲς χῶρες ἀπὸ Βερολίνο ὣς τὴν … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὁ μικρὸς Ἰησοὺς δὲν ἦταν ὁ μικρὸς Ἀμπτουλάχ

Ξέρω ὅτι εἶναι δυσάρεστο γιὰ κάποιον ποὺ δὲν ἔχει ἰδέα ἀπὸ ἀρχαία ἱστορία, ἀλλὰ -ἡ Ἰουδαία καὶ ἡ Αίγυπτος ἦταν πρὸ πολλοῦ ρωμαϊκὲς ἐπαρχίες καὶ ὄχι δυὸ διαφορετικὰ κράτη, στὰ ὁποῖα ἡ φυγὴ ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο σὲ ἔκανε … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Εβραίοι, Ισλάμ, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Δηλώσεις Ὑπευθύνων

1 ἀπὸ 4 Αν οι εταίροι-πιστωτές προσπαθήσουν να χτυπήσουν την Ελλάδα, τότε η ελληνική κυβέρνηση θα αναστείλει τη συνθήκη «Δουβλίνο ΙΙ» και θα στείλει τους μετανάστες που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος «στο Βερολίνο», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικός … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, Ελλάδα, Ισλάμ | Tagged , , | Σχολιάστε

Προϋποθέσεις τῆς σημερινῆς στάσης στὸ προσφυγικό

Καταλαβαίνω γιατί στὰ μάτια κάποιων ἡ στάση μου πρὸς τοὺς (μουσουλμάνους) πρόσφυγες (ἢ ὣς πρὸς τὸ τί πρέπει νὰ γίνει γι’ αὐτούς) εἶναι ἀκατανόητη. Γιατὶ αὐτοὶ εἶναι συνήθως δυτικοί-ἐκδυτικισμένοι, ἄθεοι καὶ ἀντιχριστιανοί. Καθεμιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς ἰδιότητες δὲν εἶναι ἀπαραίτητα … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί, Ισλάμ | Tagged , , | Σχολιάστε

Laissez faire, laissez passer – Γιὰ τὸ προσφυγικό

1) Ἕνας τρόπος ὑπάρχει νὰ μὴν πνίγονται ἄνθρωποι στὸ Αἰγαῖο: Νὰ μὴν περνοῦν τὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ κάτσουν ἥσυχα στὴν ὁμόθρησκή τους Τουρκία (καὶ νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἐκεῖ), ὅπου οὔτε καταπιέζονται θρησκευτικά (Οἱ χριστιανοὶ πρόσφυγες καλοδεχούμενοι, ἀφοῦ καὶ στὴν Τουρκία … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἄχυρο

Ναί, βρὲ σοφέ: Δὲν μποροῦν εἴκοσι ἑκατομμύρια ἤ, τελικά, ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ πρόσφυγες/μετανάστες/λαθρομετανάστες/ἐξωγήινοι νὰ περάσουν καὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἔσχατη Θούλη, γιὰ νὰ ζητήσουν ἄσυλο στὸν Βόρειο Πόλο ἢ τὴ Δανία. Δὲν εἶναι λύση αὐτό, δὲν θὰ τὸ ἀφήσουν νὰ γίνει. … Συνέχεια

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Τὰ ὅρια τῆς ἐναντίωσης στὴν ἐθνολογικὴ ἀλλοίωση τῆς χώρας

Εἴπαμε ((1), (2), (3), (4), (5)) γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀφέλεια κάποιων ποὺ παρουσιάζονται ὡς φιλομετανάστες καὶ ὡς ἀνθρωπιστές. Ἄς ἀναφέρουμε καὶ πρὸς τὴν ἄλλη πλευρά, ποὺ δὲν ἀντέχει τοὺς παραπάνω φιλομετανάστες/ἀνθρωπιστές, τὰ ἑξῆς: ΕΞΟΔΟΣ ΚΒ’ 21 Ξένο δεν πρέπει να … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Καὶ ἄλλα διδάγματα ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ ἱστορία.

Ἡ ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία στὰ 600 μ.Χ. πρὶν ἀπὸ τὴν μερικῶς εἰρηνικὴ καὶ μερικῶς βίαιη εἴσοδο τῶν δυστυχισμένων μεταναστῶν Σλάβων (ποὺ πιέζονται ἢ ὠθοῦνται ἀπὸ κακοὺς Ἄβαρους κι ἄλλους κακούς). Ὁ Φωκᾶς στὰ 605 μ.Χ. ἀποσύρει τὸ στρατὸ ἀπὸ τὸ … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Δύση, Ιστορίες, Σλάβοι, Χερσόνησος του Αίμου | Tagged , , , | Σχολιάστε

Οἱ μετανάστες στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία

Ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία πρὶν ἀπὸ τὴν εἰρηνικὴ εἴσοδο στὰ ἐδάφη της ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀπελπισμένων μεταναστῶν ἀπὸ τὸν Βορρᾶ : κατὰ τὴν ἄφιξή τους, καὶ μετὰ τὴν ἄφιξή τους, στὰ 475: στὰ 477: Ὥσπου στὴ δεκαετία τοῦ 520 ἔπαψε νὰ ὑπάρχει … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμαίοι | Tagged , , | 6 Σχόλια