Tag Archives: μοναχισμός

Ἀρσένιος, Ζαρατούστρα, Τίμων

Ὁ ἀββᾶς Μάρκος εἶπε στὸν ἀββᾶ Ἀρσένιο: «Γιατί μᾶς ἀποφεύγεις;». Ὁ γέροντας τοῦ ἀπάντησε: «Ὁ Θεὸς ξέρει ὅτι σᾶς ἀγαπῶ, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι καὶ μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ χιλιάδες καὶ μυριάδες τῶν ἀγγέλων ἔχουν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Δύση, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , , , , , | 1 σχόλιο

Θάνατος στὸ Νεῖλο

Ἕνας μοναχὸς πηγαίνοντας πρὸς τὴ Σκήτη καὶ ἐρχόμενος στὸν Νεῖλο, ἐξασθένισε ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία καὶ τὴ ζέστη τῆς ὥρας, κι ἔβγαλε τὰ ράσα του καὶ μπῆκε στὸ ποτάμι νὰ δροσιστεῖ. Ὅρμηξε τότε ἕνας κροκόδειλος καὶ ἅρπαξε τὸν μοναχό. Ἕνας χαρισματικὸς … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

ἐπιδρομές

It was said concerning Abba Daniel, that when the barbarians invaded Scetis and the Fathers fled away, the old man said, “If God does not care for me, why still live?” Then he passed through the midst of the barbarians … Συνέχεια

Posted in Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια | Tagged , | Σχολιάστε

πρώιμος χριστιανικὸς μοναχισμὸς καὶ Μανιχαῖοι

W. Harmless, Desert Christians. An introduction to the literature of early monasticism, Oxford – New York 2004, σ. 439: Could the Manichees have actually inspired the birth of Christian monasticism? Could the Manichaean elect have actually influenced monastic lifestyles or … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Θεοδώρα – Ἰωάννης Κολοβός

Patrologia Graeca 65 Ἤ ἡ πόλις θὰ σὲ ἀκολουθεῖ

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, Σαν παραμύθια, θρησκεία | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Βατοπέδι ἢ ἀββᾶς Παμβώ

Καταρρίφθηκε ἡ συκοφαντία τῆς Κεντροαριστερᾶς τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 (κόμματα, ΜΜΕ, «διανοούμενοι») ποὺ εἶχε σκοπὸ τὴν ἀπόκτηση / ἁρπαγὴ τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν τρισκατάρατη Δεξιὰ-Μπαμπούλα μὲ ἀφορμὴ καὶ θύμα μιὰ μονὴ στὸ Ἅγιο Ὅρος. Μακάρι κάποτε νὰ μάθουμε περισσότερα καὶ … Συνέχεια

Posted in Αριστερά, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , , , , | 1 σχόλιο

Ἡ ἐλεημοσύνη τῶν πορνῶν καὶ οἱ μοναχοί

Κλασικὸ μοτίβο στὴν μοναστηριακὴ γραμματεία, ἡ ἀνώτερη ἀξία τῆς μετανοημένης πόρνης.  Ἄλλοτε ἀναφέρεται ὅτι μόνο ἡ προσευχὴ τῆς μετανοημένης πόρνης μπορεῖ νὰ μεταστρέψει τὸ Θεὸ γιὰ ἕνα ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν κοινότητα. Παρακάτω, ἡ ἐλεημοσύνη τῆς πόρνης ἀποτελεῖ μέσο γιὰ τὴν … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, κοινωνία | Tagged , , , , , | 5 Σχόλια

Monk-Bishop

Προτεσταντισμοί   Τὰ ράσα κάνουν τὸν παπὰ καὶ ὁ τύπος σώζει τὴν οὐσία, λένε στὸ χωριό μου.

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Χωρίς κατηγορία, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὁ τσαγκάρης τῆς Ἀλεξάνδρειας

Χρῆστος Γουσίδης  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Τὸ λιοντάρι

Χρῆστος Γουσίδης  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Μοναχοὶ καὶ θεοί: Μακάριος – Ἀνούβ – Μωυσῆς

Μακάριος ἢ «Ἔλα μαζί μας γιὰ λουτρό» «Ἀνέβη ποτὲ ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἀπὸ Σκήτεως εἰς Τερενοῦθιν· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱερὸν κοιμηθῆναι. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ σκηνώματα Ἑλλήνων παλαιά· καὶ λαβὼν ἕν, ὑπέθηκε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ ὡς ἐμβρίμιον. Οἱ οὖν δαίμονες … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , , | 1 σχόλιο

Προβλήματα γιὰ διάβολους

Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ σὲ τέτοια κείμενα τὸ ἀνεπίγνωστο -ἀπὸ τὸν συγγραφέα- χιοῦμορ τοῦ συγγραφέα (ὁ δυσαρεστημένος καὶ μὴ ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὶς διαβολιὲς τῶν πιστῶν του Σατανὰς  διατάσσει τὸ μαστίγωμα τῶν διαβόλων -ὅπως τὰ ἀφεντικὰ τῆς ἐποχῆς μαστίγωναν τοὺς … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Latin Monasticism

   

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Δύση, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Εγό ω γιοανάκης

ἐν μηνή μαρτηω ἐν έτη ͵ζρκ / ἐγυρτα ὴς τω μοναστηρη / εγό ω γιοανάκης / κ(αὶ) με ἐκαμα καλώγερο / καὶ ωνομάσαση με / + ιγνατήον μοναχόν+ «Τὸ Μάρτιο τοῦ 1619, ἦρθα στὸ μοναστήρι, ἐγὼ ὁ Γιαννάκης, καὶ μὲ … Συνέχεια

Posted in Ελλάδα, Ιστορίες, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὁ προσηλυτισμὸς τοῦ Παχώμιου

Πῶς ἔγινε χριστιανὸς ὁ ἱδρυτὴς τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ (δηλαδή, τοῦ σημερινοῦ μοναχισμοῦ), Παχώμιος. Αἴγυπτος ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰ.  

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, Ιστορίες, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀντώνιος

The sayings of the desert fathers, translated by B. Ward ἐπιλογή: 6. Abba Pambo asked Abba Anthony, ‘What ought I to do?’ and the old man said to him, ‘Do not trust in your own righteousness, do not worry about … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αίγυπτος, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἀσκητισμὸς στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο

σσ. 15-18 Many shrines or sacred spaces in Ancient Greece were marked out by lustral basins or other vessels of water at the entrances which permitted the entrant to wash and thereby ensure ritual purity (hagneia). Sexual intercourse, like death or birth, rendered … Συνέχεια

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε