Tag Archives: φιλοσοφίες

Προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ Διαφωτισμός

α. Π. Κονδύλης, Ἀπὸ διάφορα: …Ὡστόσο, στὴν σκέψη τοῦ Petrarca [Πετράρχη, 1304-1374] διαφαίνονται καὶ τὰ σημάδια τῶν νέων καιρῶν, π.χ. ὁ συχνὸς σιωπηρὸς παραμερισμὸς τῆς διδασκαλίας γιὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα ἢ γιὰ τὸν ἐπίγειο κόσμο ὡς «κοιλάδα δακρύων»… Στὸν Grotius … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Άραβες, φιλοσοφίες, Δυτικοί, Ισλάμ, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλης, ἡ Φύση ὡς «Ὅλον»

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραῖα τοῦ Κονδύλη στὸν Εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμό, βλέπουμε πῶς ἡ ἔννοια τῆς Φύσης, ἀπὸ τὴν αὐγὴ τῶν Νέων Χρονων καὶ ὕστερα, χρησιμοποιήθηκε καὶ τροποποιήθηκε κατὰ τὰ συμφέροντα τῆς ἀντιχριστιανικῆς πολεμικῆς. Ἀρχικά, ἡ Φύση θεωρήθηκε ὡς ἑνιαῖο πράγμα, … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Σταυροί

τοῦ αὐτοκράτορα ἢ τοῦ ἐρημίτη ἢ Ἡ ἄποψη ὅτι κάθε τὶ ποὺ καθένας ὑφίσταται εἶναι ταιριαστὸ γιὰ αὐτόν, καὶ τίποτε λιγότερο ὀδυνηρὸ δὲν ὑπάρχει. Τέλος πάντων: Γιατί, σάμπως οἱ ὀρθολογικὲς ἑρμηνεῖες, τὰ  Ἀόρατα Χέρια μὲ τοὺς ἀόρατους (ὄντας ἀνύπαρκτους) Νόες … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , | 16 Σχόλια

Ὄχι στὴν προσπάθεια ἀποξένωσης τῶν λαῶν ἀναμεταξύ τους

Λέμε ὄχι στὶς παγίδες. Οἱ λαοὶ εἶναι καλοὶ αὐτοὶ καθεαυτούς. Οἱ λαοί, σὰν φύγουν οἱ Κακοί ξένοι (οἱ ἰμπεριαλιστές) κι ἅμα ἀπομονωθεῖ τὸ 40-70% (οἱ «ἐθνικιστές»), τότε ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ συμφωνοῦν μεταξύ τους στὰ προβλήματά τους. Ἔτσι:

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες, μουσική | Tagged , , , | Σχολιάστε

«Οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί»

R. Girard, Ἐθερώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπήν, διάφορες σελίδες στὴν ἀρχή: Πρὶν καταδικάσουμε τὶς ἀπαγορεύσεις ὡς «ἄσκοπα κατασταλτικές», πρὶν ἐπαναλάβουμε ἐκστατικοὶ τὴ φράση ποὺ ἔγινε διάσημη ἀπὸ τὰ «γεγονότα τοῦ Μάη τοῦ ‘68»: «ἀπαγορεύεται νὰ ἀπαγορεύεις», δέον εἶναι νὰ ἀναρωτηθοῦμε … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες, Αριστερά, κοινωνία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Μαρκίδης: Κονδύλης, Λαυραντώνης

είμαστε πράγματι οι άνθρωποι, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, κυρίαρχοι καί διαχειριστές της Πλάσης; Δεν θα μπορούσε τάχα να υποτεθεί ότι το ίδιο ακριβώς πιστεύουν για τον εαυτό τους οι κατσαρίδες, οι γάτες, τα φόξ τερριέ —για να μην αναφερθούμε και … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , , | Σχολιάστε

Μονὴ τῆς Χώρας

Ἂν δὲν ἐλπίζεις στὸ ἀνέλπιστο, δὲν θὰ τὸ βρεῖς, εἶναι αὐτό: ὅτι σὲ μερικοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες ἡ ἐλπίδα ἔχει καθαρὰ χριστιανικὴ ὑφή, εἶναι πέραν τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς στάθμισης τῶν πραγματικῶν δεδομένων. Γιατὶ τὰ πράγματα πᾶνε κατ’ ἐκεῖ ποὺ ξέρουμε, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

ἀντιφάσεις μαζικῆς

Νὰ συμμετέχεις σὲ ἀστικοὺς μαραθώνιους ὅπως κι ἂν εἶσαι (πετσὶ καὶ κόκκαλο ἢ ντουλάπα, ἀθλητικὸς ἢ πλαδαρός), ἀλλὰ νὰ μὴν κοροϊδεύεις τοὺς παχύσαρκους. Νὰ αὐτοκοροϊδεύεσαι μόνο. Νὰ ἀγαπᾶς τὴ ζωὴ σεβόμενος ὡς ἠθικὰ ἰσότιμα μὲ αὐτὴν στὴ δημόσια σφαίρα τὸ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Στυλιζαρισμένο πουριτανικό

α. Μιὰ κάποια ἀπόσταση: Κυριακὴ πρωΐ, οἱ μὲν δοξάζουν τὸ Θεό τους, οἱ δὲ στὸ πάρκο δίπλα στὴν ἐκκλησία, βγάζουν βόλτα τὸ σκύλο τους. Κάποια ἀπόσταση φιλοσοφικὴ ἀνάμεσα στὸ νὰ ἔχεις ἀφέντη τὸ Θεὸ καὶ ἀφέντη τὸ Σκύλο νὰ σὲ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες, ανθρωπισμός, θρησκεία, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ἡ φιλοσοφία τοῦ πρώιμου Χριστιανισμοῦ

Γιῶργος Καραμανώλης, Ἡ φιλοσοφία τοῦ πρώιμου Χριστιανισμοῦ, Ἀθήνα 2017, σσ. 49, 39-40, 36-37, 28. Λέγεται συχνὰ ὅτι οἱ Χριστιανοὶ φιλόσοφοι οἰκειοποιήθηκαν, προσάρτησαν, ἀκολούθησαν ἢ ἐνσωμάτωσαν πλατωνικές, περιπατητικὲς ἢ στωικὲς ἀπόψεις. Βρίσκω μιὰ τέτοια προσέγγιση κάπως ἄστοχη. Πρῶτον, αὐτὴ εἶναι μόνο … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, θρησκεία | Tagged , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Carry your cross

Μὲ τὶς ταινίες καὶ τέτοια κινούμενα, τὰ καταφέρνουν καλά.

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

Περὶ διαβάσματος

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Στενόμυαλοι τῆς Μεσοβασιλείας

Ὁ πειρασμὸς νὰ θεωρήσει κάποιος τὶς τωρινὲς συνθῆκες ὅμοιες μὲ ἐκεῖνες τοῦ διαστήματος μεταξὺ 1ου καὶ 3ου αἰ. δὲν εἶναι μικρός. Μιὰ μεσοβασιλεία μεταξὺ διαφορετικῶν κοσμοαντιλήψεων, ἕνας ἀχταρμὰς ὅπου οἱ πάντες διέδιδαν καὶ πουλοῦσαν τὴν φιλοσοφικὴ καὶ θρησκευτικὴ πραμάτεια τους … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Satan sum et nihil humanum a me alienum puto

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, οἱ ἀστοὶ βαρέθηκαν αὐτὲς τὶς φρικτὲς τιμωρίες μὲ τὶς ὁποῖες ἀπειλοῦσε ἡ χριστιανικὴ κοσμοθέαση τοὺς πλούσιους, καὶ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ εἶναι ἐπὶ γῆς θεοί, νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Μετά, κι οἱ πεπαιδευμένοι εὐγενεῖς σκάρωναν … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, τέχνη, φιλοσοφίες | Tagged , | 22 Σχόλια

ἐρωτοπαράπονα τῆς νε(ρ)ολαίας

Νὰ τοῦ πάρουμε μιὰ πάστα Γιαγιαδίστικο -αὐτὸ μ’ ἀρέσει-, δηλ. ρομαντικὸς ἔρως, μονογαμία καὶ τέτοια. Ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οἱ καιροὶ ἄλλαξαν, καὶ ἀπὸ τὶς πολλὲς ταινίες ἢ τὰ διαβάσματα ἢ τὴ  γενικὴ βαρεμάρα, τὸ Ἐγὼ ἀρκεῖται στὸ ἐλάχιστο: τὴν ψυχολογικὴ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , | 1 σχόλιο

Ἀσυνέπειες

Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed ἀλλὰ καὶ All men are born free and equal by nature, καὶ μάλιστα, Les hommes naissent et demeurent libres. Στὸ μυαλὸ εἶναι ὁ στόχος Ἀλλὰ … Συνέχεια

Posted in φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες, Αριστερά | Tagged , , | 2 Σχόλια

Φ. Νίτσε, Λυκόφως τῶν Εἰδώλων: δυὸ ἀποσπάσματα

1. Γιὰ νὰ ὑπάρχουν θεσμοί, πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνα εἶδος θέλησης, ἐνστίκτου ἢ ἐπιταγῆς, ἀντι-φιλελεύθερο μέχρι κακίας: Ἡ θέληση γιὰ παράδοση, γιὰ ἐξουσία, γιὰ εὐθύνη ἀπέναντι στοὺς αἰῶνες ποὺ ἔρχονται, γιὰ ἀλληλεγγύη μεταξὺ ἁλυσίδων γενεῶν στὸ παρελθὸν καὶ στὸ μέλλον … Συνέχεια

Posted in φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

αἰώνια Μυστικὰ διακυβέρνησης

Ἀπὸ ἀντιδραστικούς: και ένα μυστικό για τα εθνικο/φιλελευθερο/σοσιαλιστικά φιλαράκια μας. Την ενότητα, την τάξη και τον νόμο τα διεφύλασσε η θεότης. Μόνον αυτήν ακούει ο άνθρωπος. Ποτέ, καμία τεχνική (δημοκρατικής βίας) δεν πρόκειται να υποκαταστήσει αυτό που μπορεί να καταφέρει … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, πολιτικά, φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , , , | 2 Σχόλια

Περὶ Εὐτυχίας

Ἀπὸ τὴν τρίτη Δημοτικοῦ ἔμαθα ὅτι τὸ ἄλλο ὄνομα τῆς Εὐτυχίας εἶναι Κακία: Ἔπειτα, ὁ Ζαρατούστρα μ’ εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὴν εὐτυχία του ἀλλὰ γιὰ τὸ ἔργο του. Κατόπιν, διάβασα τὸ ρητὸ τοῦ ψυχοπαθῆ ἐπαναστάτη, τοῦ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Π. Κονδύλης: «Ὑπαρξισμός»

Α’ Ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ στὸ Ἰσχὺς καὶ Ἀπόφαση:  Ἡ στρατευμένη θεωρία τῆς ἀπόφασης βλέπει τὴν ἀπόφαση ὄχι ἁπλῶς ὡς ἀναπόδραστη πραγματικότητα, ἀλλὰ τὴν ἔχει ἀναγορεύσει σὲ καθῆκον καὶ συχνὰ τὴν μετέτρεψε σὲ παθητικὴ καὶ δραματικὴ τελετουργία˙ …Κατὰ τὴν ἄποψή της, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Ντετερμινιστικά, καὶ σκόρπια

Ἂν δὲν κατακτοῦσε ἡ Ρώμη τὴν Ἑλλάδα, καὶ δὲν γινόταν ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη εἰδικότητα χαρακτηριστικὴ τῶν Ἑλλήνων*, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν νομικὴ ἐπιστήμη ὡς χαρακτηριστικὸ τῶν Λατίνων, δὲν θὰ υἱοθετοῦσαν οἱ Ἕλληνες Πατέρες ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ περιβάλλον τους τὴν ἰατρικὴ ὁρολογία … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Παΐσιος ἢ / καὶ Κονδύλης

Παΐσιος ἢ Κονδύλης. Ὁ ἕνας κοιμήθηκε σὰν σήμερα, ὁ ἄλλος πέθανε σὰν χτές.   Παΐσιος «Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, αλλά η Ελλάδα δε θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δε θα περάσει πολύς καιρός μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Παλαιὸ καθεστώς

η δημοκρατία είναι κωμικό πολίτευμα επειδή θέλει να αντικαταστήσει μία λογική σχέση ετερότητας μεταξύ εξουσίας και υπηκόου με ένα φαντασιώδες «εμείς» προκειμένου αρχικά να έχει δωρεάν στρατιώτες για την άμυνα και μετά βασισμένη στην ίδια κοροϊδία να αποκτήσει χρήματα μέσω … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, πολιτικά, φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

«Προχωρᾶμε» (στὸ μηδέν)

Ἀπορίες δωδεκάχρονων: Ἀπορίες δωδεκάχρονων (εἰκοσάρηδων καὶ βάλε, βιολογικά), ποὺ δὲν βλέπουν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι τὸ μόνο πραγματικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο εἶναι δυνατὴ ὁποιαδήποτε πραγματικὴ σχέση μεταξὺ δυὸ ἢ περισσότερων ἀνθρώπων -κι ἀντίστροφα, χωρὶς ἕνα τέτοιο πλαίσιο κάθε σχέση μεταξὺ ἀνθρώπων … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, ανθρωπισμός | Tagged , | Σχολιάστε

δυὸ Gay Pride τὴν Ἡμέρα, τὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν παπὰ τὸν κάνουν πέρα.

Ἦταν κάποτε οἱ ἀριστεροὶ καὶ οἱ ΚΚΕδες, οἱ ἀριστεριστὲς καὶ οἱ τροτσκυστές, καὶ ἔκαναν πορεῖες σὲ διαφορετικὰ μέρη ἢ ὧρες. Τὸ ΚΚΕ συγκεντρώνεται ἐδῶ καὶ πορεύεται ἐκεῖ, οἱ Συριζαῖοι πιὸ ἐκεῖ, οἱ Ἀναρχικοὶ παραπέρα. Ἦταν πολὺ ἀστεῖο, καὶ εἶναι. Κι … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, Θεσσαλονίκη, κοινωνία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Συντηρητικά

το ότι ο κόσμος είναι πολύπλοκος και δεν φτιάχνει με μία κίνηση είναι επιχείρημα των συντηρητικών έναντι των προοδευτικών που πωλούσαν ουτοπίες. Τώρα έρχονται οι προοδευτικοί να μάς πουν ότι οι ‘λαϊκιστές» δεν λαμβάνουν υπόψη τους την πολυπλοκότητα της παγκοσμιοποίησης. … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged | Σχολιάστε

Ἱμέριος: Λόγος κατὰ Ἐπίκουρου

Ὁ Ἱμέριος (315-386) ἦταν ρήτορας, ἀρχαιόθρησκος καὶ φίλος τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Ἀποστάτη, ὁ ὁποῖος ἔγραφε ὅτι εὐτυχῶς οἱ θεοὶ κατέστρεψαν τὰ περισσότερα συγγράμματα τοῦ Ἐπίκουρου, καὶ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ τὰ διαβάσει κανείς. Τὸν ἀναφέρει κι ὁ Εὐνάπιος, ἐν συντομίᾳ. Ὁ Ἱμέριος … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Φοῦσκες

. Δὲν θέλω νὰ ἀκούσω κάτι γιὰ τὴ γραμματοσειρά. Εἶναι 500 χρόνων.

Posted in ποίηση, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Θεουργία

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ παράλογο, τοῦ Dodds. Παρατηρεῖ στὴν ἀρχὴ καθένας τὸν Dodds νὰ ἀναφέρεται στὸ «Ἄλογο» μὲ τὴν φρίκη τοῦ ὀρθολογιστῆ ποὺ ἐπέζησε τοῦ Β’ Π.Π. Μεταφέρει, ἔτσι, ἀσυνείδητα τὶς ἀγωνίες τῆς ἐποχῆς του στὴν Ἀρχαιότητα … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

περὶ Καρναβαλιοῦ καὶ εἰκόνας τοῦ Ἑαυτοῦ

Μιὰ καλὴ ἀφετηρία γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Καρναβαλιοῦ, τῆς μάσκας καὶ τῆς ἀνάγκης νὰ δείχνεις ὅτι εἶσαι κάτι ἄλλο.

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ψυχολογικὲς ἀπορίες

Πάντα μοῦ ἔκανε ἐντύπωση γιατί θεωρεῖ ἐπιστήμη τὴν ψυχολογία ὁ κόσμος. Εἶναι ἁπλὰ λόγῳ τῆς μόδας; Εἶναι ἕνα ὑποκατάστατο τῆς θρησκείας, ὅταν αὐτὴ παραμεριστεῖ; Ἀντὶ τῆς ἐξομολόγησης ἡ ψυχανάλυση, ἀντὶ τῆς ἁμαρτίας ἡ «ψυχικὴ νόσος»; Ἀλλὰ εἶχα κι ἄλλες ἀπορίες: … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , , | 2 Σχόλια

Π. Κονδύλης: Δυάδα καὶ τριάδα

Ἀπὸ τὸ Τὸ Πολιτικὸ καὶ ὁ Ἄνθρωπος, τ. 1β    

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Ὅλα εἶναι βρώμη

  Μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπίμονες μυθολογίες εἶναι αὐτὴ τοῦ αὐθεντικοῦ λαοῦ σὲ σχέση μὲ τὸν ἀλλοτριωμένο ἀστὸ ἢ τὴν ἐλίτ. Τῆς ριζικῆς διαφορᾶς. Αὐτὴ ἡ μυθολογία συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ἐλὶτ νὰ διδάξει, νὰ διαφωτίσει, νὰ ἀνυψώσει τὸν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ελλάδα, κοινωνία | Tagged , , | 1 σχόλιο

Κονδύλης – Κοραῆς (ἠχητικὸ ἀρχεῖο)

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=%2Fdimart%2F%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B4%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25AE%2F&hide_cover=1&light=1 Ἀπὸ ἀνακοίνωση τοῦ Παναγιώτη Κονδύλη μὲ τίτλο «Ὁ Κοραῆς καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ Διαφωτισμοῦ», στὸ Συνέδριο γιὰ τὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ, στὸ Ὁμήρειο Πνευματικὸ Κέντρο Χίου, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του. Μετὰ τὸ … Συνέχεια

Βίντεο | Posted on by | Tagged , , | 2 Σχόλια

Ἄνθρωποι-ποντίκια

Η ηθικά-κανονιστικά φορτισμένη λέξη «άνθρωπος» λειτουργούσε γλωσσικά ως τιμητικό επίθετο όσο την αντιπαρέθετε κανείς σε άλλα επίθετα, τα οποία φαίνονταν απλώς να υποδηλώνουν ιστορικά προσδιορισμένους, καταργήσιμους και καταργητέους διαχωρισμούς μεταξύ των ανθρώπων• στη γλώσσα του ηθικού οικουμενισμού «άνθρωπος» σήμαινε πάντοτε … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, Αριστερά, Ελλάδα, ανθρωπισμός | Tagged , , , , | 1 σχόλιο

Σεξιστικὰ τέστ τοῦ «πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ»

«Hostile sexism,» which involves negative feelings toward women «Benevolent sexism,» a knight-in-shining armor ideology that offers protection and affection to women who conform to traditional gender roles (e.g., cute girlfriend, obedient wife, etc.) Scores on each dimension can vary from … Συνέχεια

Posted in φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες, Αριστερά | Tagged , | Σχολιάστε

Ἄνθρωπος καὶ ζῶο

Ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς θεωρίας τῆς Ἐξέλιξης, οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται νὰ βλέπουν στὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα ἀντίστοιχες ἐκφράσεις τῶν προσώπων τῶν ζώων. Δηλαδή, ὑπάρχει ἡ ἰδέα ὅτι μέσα στὸν ἄνθρωπο κρύβεται ἢ ἁπλὰ βρίσκεται τὸ ζῶο· ὅταν αὐτὸ ἐξευγενίσθηκε ἢ ἐξελίχθηκε, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα | Tagged , | Σχολιάστε

Φανάρια καὶ ἀνθρώπινη φύση

Ἄλλοι πεζοὶ τὰ περνοῦν μὲ κόκκινο γιατὶ πιστεύουν στὴν καλὴ Φύση τοῦ ἀνθρώπου: Κανεὶς δὲν θέλει νὰ σκοτώσει, καὶ θὰ τοὺς λυπηθοῦν. Ἄλλοι πεζοὶ ἁπλὰ ἔχουν ἄγνοια κινδύνου. Ἔτσι ἀνατράφηκαν ἢ τόσο τοὺς κόβει. Ἄλλοι πεζοί, ἀντίθετα, δὲν ἔχουν καμμία … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός | Tagged , , | Σχολιάστε

Τερματισμός

“Κι αν γίνει το θαύμα και με σένα τι έχεις να χάσεις;” μου είπαν. Απάντησα αυθόρμητα: “και αν υπάρξει θαύμα τι θα λέω; Πώς θα το δικαιολογήσω με τα πιστεύω μιας ολόκληρης ζωής;”». Ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, δὲν εἶναι σωστὸ νὰ … Συνέχεια

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Συντηρητισμός, ἀγορὰ καὶ liberal state

Ἀπὸ ἐδῶ ο Michel Maffesoli, κοινωνιολόγος της μεταμοντέρνας κοινωνίας, μιλά για «orientalisation» του δυτικού κόσμου. Είναι πολύ απλό αυτό το πώς γίνεται. Ο δυτικός κόσμος έχασε το παιχνίδι του πολιτισμού από την στιγμή που έγινε όλο και περισσότερο αφηρημένος. Liberal … Συνέχεια

Posted in φιλελεύθεροι, Αναδημοσιεύσεις, κοινωνία | Tagged , , , , , , | 4 Σχόλια

Open-mindedness

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Προσδοκεῖ ἀνάσταση ζωντανῶν, λέει

Θὰ περιμένει πολὺ καιρό. Τὸ «Ἂν πεθάνεις πρὶν πεθάνεις, δὲν θὰ πεθάνεις ὅταν πεθάνεις» ἀκούγεται πιὸ εὔκολο.

Posted in θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Οἱ ψυχὲς τῶν ἄψυχων

Ἐννοῶ τοὺς στρατευμένους ἄθεους. Ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ καταλάβουν ὅτι γιὰ τὴν «ἐξαφάνιση τοῦ Ὀρθολογισμοῦ» δὲν φταίει κάποιος ἄλλος παρὰ οἱ ἴδιοι, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑποδαυλίζουν διαθρησκευτικὲς διαμάχες παρ’ ὅλο ποὺ θύματα αὐτῶν τῶν συγκρούσεων θὰ εἶναι σίγουρα καὶ αὐτοί. Λίγο-πολύ, καθένας … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, θρησκεία, κοινωνία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Εξατομίκευση και Αυταρχισμός

Ἀπὸ ἀνάρτηση τοῦ καλοῦ ἱστολογίου Danger Few: όπως το είδε πολύ καλά ο Εμίλ Ντιρκέμ, όσο περισσότερο μια κοινωνία καταργεί τα έθιμα και τα τελετουργικά, τόσο περισσότερο μένει έκθετη σε συγκρούσεις και επομένως τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει να φτιάχνει νόμους, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αναδημοσιεύσεις, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλης, ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ στὸν Μακιαβέλλι

Ἡ εἰσαγωγὴ εἶναι τεράστια, βέβαια. Κοντολογίς, ἡ δυτικὴ ἐκκλησία δὲν μποροῦσε νὰ παίξει ρόλο ἀντισταθμιστικὸ στὴν τάση γιὰ ἀποσύνδεση τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν ἠθικὴ γιατὶ πρακτικὰ υἱοθετοῦσε τὴν τάση ἐκείνη.       Ἔτσι, ἀπὸ τὴν μεσαιωνικὴ λογικὴ «ἠθικὴ > … Συνέχεια

Posted in Δυτικοί, Δύση, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Θεολογικό

Ἀφοῦ ὁ κόσμος στὰ χρόνια τῆς εὐημερίας δὲν ἤθελε ἐθελούσια νὰ νηστέψει, τώρα -στὰ χρόνια τῆς φτώχειας- θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ νηστέψει παρὰ τὴ θέλησή του καὶ διαβολικά (γιατὶ, ἄλλωστε, κι ὁ Διάβολος νηστεύει). Αὐτὸ δὲν εἶναι οὔτε ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδίκησης τοῦ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ελλάδα, θρησκεία, κοινωνία | Tagged , , , , , , , | Σχολιάστε

Ἀποδείξεις βαρβαρότητας

Πάντα οἱ βάρβαροι ἤθελαν «Νὰ πέσουν τὰ τείχη». Τὰ δικά μας, ἐννοεῖται· ποτὲ τὰ δικά τους. «Γιατὶ εἴμαστε ὅλοι ἄνθρωποι», καὶ πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσουμε, συμπληρώνουν οἱ φίλοι τους. Κάθε ποὺ βλέπω γκρεμισμένα τείχη σκέφτομαι: ἀπόδειξη βαρβαρότητας, ὄχι ἀνθρωπιᾶς!  

Posted in πολυπολιτισμός, Θεσσαλονίκη, Ρωμανία, βυζαντινή αρχιτεκτονική, ιστορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Καλότυχα ‘ναι τα βουνά

Πόσο ἐπίκαιρο.

Posted in παράδοση, πολιτικά, Ελλάδα, μουσική | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλη, «Τὸ κυρίαρχο κράτος»

Τέλος τοῦ κυρίαρχου κράτους ἢ ἀλλαγὴ τῆς λειτουργίας του; Ἀπόσπασμα:  

Posted in πολιτικά, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἐλιτιστικὸς ἀντιελιτισμός

Ἀπὸ ἐδῶ… Ο ελιτισμός αποτελεί χαρακτηριστική διάσταση κάθε αντιδραστικής ιδεολογίας, στο βαθμό που είναι θεμελιωδώς αριστοκρατικός, και…συνεπάγεται την περιφρόνηση προς τους αδύναμους […] δεν μπορεί να υπάρχουν πατρίκιοι χωρίς πληβείους. […] οι μάζες είναι αδύναμες, και γι’ αυτό χρειάζονται και … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, φιλοσοφίες, Αριστερά | Tagged , , | Σχολιάστε

Οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες Κατσαροί

Ἀφοῦ δὲν μ’ ἀρέσει καθόλου ὁ Κατσαρός, τί νὰ κάνω! Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ δὲν εἶμαι σὰν αὐτούς, τοὺς Φαρισαίους (Ἢ τοὺς Σαδδουκαίους -ὅπως τὸ πάρει κανείς), ἀναφωνοῦν στὸ ἑξῆς -μετὰ τὴ γνωστὴ παραβολή- οἱ Κατσαροὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία, κείμενα, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ἔκο

Δὲν ἔχω διαβάσει οὔτε μιὰ γραμμὴ Οὐμπέρτο Ἔκο. Μόνο τὴν ταινία εἶδα, τὸ ὄνομα τοῦ ρόδου, ποὺ στάθηκε ἱκανὴ νὰ μὲ νευριάσει μὲ τὰ κλισέ της -ἄσχετα μὲ τὸ πόσο ἀκριβὴς μεταφορὰ τοῦ βιβλίου εἶναι. Ὅ,τι διάβασα μέσω τρίτων -γιὰ τὴν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Πλωτίνος, βίος καὶ Ἐννεὰς πρώτη

Αποσπάσματα [μτφ. Κάκτου] ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 1 Ο Πλωτίνος, έδειχνε να ντρέπεται που βρισκόταν μέσα σε σώμα 2 Δεν ενέκρινε τη βρώση της σάρκας ούτε των κατοικίδιων ζώων. Δεν έπαιρνε λουτρά αλλά … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ὁ Π. Κονδύλης γιὰ τὸ μεταναστευτικό

Καὶ γιὰ τὸν Ξένο. Κείμενα ἀπὸ τὸ Πολιτικὸ καὶ ὁ Ἄνθρωπος, τὴν Πλανητικὴ ἐποχὴ μετὰ τὸν ψυχρὸ πόλεμο, καὶ τὸ Ἀπὸ τὸν 20ὸ στὸν 21ο αἰώνα: Δημογραφικὸ καὶ μεταναστευτικό. Ρατσιστικὰ κινήματα καὶ τὸ ἰδεολογικό τους περιεχόμενο: Ἀλλότριοι πολιτισμοὶ Ὁ Ξένος

Posted in πολυπολιτισμός, φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀριστεία

Ἐνόσω ἡ χώρα διαμελίζεται καὶ φρουρεῖται ἀπὸ ξένες Δυνάμεις, σὲ συνέχεια τῶν φιλοσοφικῶν διαγγελμάτων τοῦ Ὑπουργείου πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἰδοῦ: αν γίνεις άριστος απλώς με μια διαδικασία, φέρεις το βάρος της αριστείας και πρέπει να αποδεικνύεις … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Σύντομη αναφορά περί του -υποτιθέμενου- «υπερπληθυσμού».

Πηγή (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου) Απόσπασμα: Είναι αδιανόητο να υποστηρίζεται πως υπάρχει υπερπληθυσμός στον πλανήτη από την στιγμή που, πρώτον, δεν υπάρχουν μωρά, δεύτερον, πάνω από 70 κοινωνίες συνολικά βρίσκονται κάτω από τα όρια ανανέωσης-αντικατάστασης πληθυσμού (2,10 γεννήσεις ανά γυναίκα, … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Αναδημοσιεύσεις, Δύση | Tagged , , | Σχολιάστε

Ρίζα τοῦ 4

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Νίτσε, σκόρπια ἀπὸ τὴ «Θέληση γιὰ δύναμη»

Ἢ ὅπως μερικοὶ ὀνόμασαν ἔτσι -ὅπως γούσταραν- τὶς σημειώσεις     «Προφητικὸ» γιὰ τὸν 20ὸ αἰώνα: Ἡ ἐθνοκρατικὴ χρήση τοῦ κομμουνισμοῦ ἀπὸ ΕΣΣΔ καὶ Κίνα.

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Νίτσε, Ὁ μακιαβελισμὸς τῆς δύναμης

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Πληροφόρηση

Ὡς γνωστόν, ἡ ἰδέα τοῦ πληροφορημένου ἀτόμου ποὺ ἀποφασίζει ὀρθολογικὰ δὲν ἀνταποκρίνεται πλέον σὲ κάποια πραγματικότητα, ἂν ὄχι γιατὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφασίζει τελείως ὀρθολογικά, τουλάχιστον γιατὶ στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ὁ ὄγκος τῶν πληροφοριῶν εἶναι τόσος ποὺ ἡ ταξινόμησή … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Μέτρο τῶν χρημάτων

Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι τὸ μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων, εἶπε ἕνας. Ἢ ὁ Θεὸς εἶναι μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων -ἀντέδρασε κάποιος. Κάπου ἐκεῖ, στὸ ἀνάμεσο Σοφιστικῆς καὶ Μεταφυσικῆς, ὅταν κάθε πλευρὰ ἔμενε ἀνυποχώρητη, καὶ τὸ αὐθαίρετο γοῦστο μετατρεπόταν σὲ «λογικὰ ἐπιχειρήματα», … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Γλωσσοφύλακες και γλωσσοδίκες

Ἄρθρο τοῦ Κ. Κουτσουρέλη στὸ Ποντίκι (21-12-2015). Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου. Ο Κωστής Παπαγιώργης αγαπούσε την Ιλιάδα. Η Οδύσσεια του ξίνιζε, την θεωρούσε παραμυθάτη, άγαν φαντασμαγορική για τα γούστα του. Η λέξη του γι’ αυτήν ήταν «αδερ…φίστικη». Όταν ανέφερα κάπου … Συνέχεια

Posted in πολυπολιτισμός, φιλοσοφίες, Αριστερά, γλώσσα | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ὁ κανόνας τοῦ χρυσοῦ

Ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ… Ὁ Διάβολος μπορεῖ νὰ μείνει εὐχαριστημένος μὲ τὸν χαλκό..    

Posted in φωτογραφίες, φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Φιλ-ελευθερισμός

Δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι φίλος τῆς ἐλευθερίας, ἂν μὲ τὴν ἐλευθερία ἐννοεῖται ἡ ἀπόφαση χωρὶς προκαταλήψεις, γιατὶ τέτοιο πράγμα κατ’ ἐμὲ δὲν ὑπάρχει. Ὄχι «δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει» ἀλλὰ «δὲν ὑπάρχει». Δὲν ὑπάρχει ἐλεύθερη προαίρεση στὸ μαθηματικὸ κενό, δὲν ὑπάρχει … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Brain Few

Στὸ καλὸ ἱστολόγιο Danger Few εἷς ἐκ τῶν μελῶν του ἀνάρτησε ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Π. Κονδύλη, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ τὴν ἄποψή του γιὰ τὴν ἐπιστήμη. Στὰ σχόλια, ὁ χρήστης καὶ μέλος τῶν D.F. Hollowsky θεωρεῖ, κάπως χαιρέκακα, ὅτι ὁ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Ἐνοικιάζονται: Φῶς, Βάθος, Σήραγγα

Ἐπίσης, ἐνοικιάζονται ἡ ὥρα καὶ ἡ μέρα  

Posted in φωτογραφίες, φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τοῦ ἄφρονα, πλούσιου ἢ καὶ φτωχοῦ

Ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ἦ, τοὺς πτωχοὺς πάντοτε ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν

Posted in φωτογραφίες, φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Φιλελεύθερη καὶ μαρξιστικὴ Οὐτοπία

Ἴσως ξενίζει ἡ ἀναφορὰ σὲ φιλελεύθερη οὐτοπία, ἀλλὰ τὸ ὅτι ἁπλῶς ἡ Ἀριστερὰ εἶναι πιὸ φωνακλάδικη ὅσον ἀφορᾶ τὴ διακήρυξη τῆς δικῆς της οὐτοπίας δὲν σημαίνει ὅτι ὁ νεοφιλελευθερισμὸς δὲν ἔχει κι αὐτὸς τὴ δική του Οὐτοπία.  Εἶναι λανθασμένο ἢ … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλης, Τί ἦταν ὁ κομμουνισμός

Ἀποσπάσματα:

Posted in φιλοσοφίες, Αριστερά | Tagged , , , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλης, Ὁ Μαρξισμός, ὁ κομμουνισμὸς καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ 20οῦ αἰώνα & ἡ ἑπόμενη προδοσία τῶν διανοουμένων».

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση (7-8/11/1917 (ν. ἡ.)) Ἀποσπάσματα:

Posted in Αριστερά | Tagged , , | Σχολιάστε

Κονδύλης, Ἡ τεχνικὴ καὶ τὸ ἰδεῶδες

Πηγή Ἀποσπάσματα: παρά τις ιδεολογικές υπερασπίσεις της τεχνικής, το γόητρό της έχει μειωθεί στα τελευταία 20 χρόνια. Πρακτικά αποφασιστικό παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι κανείς δεν έχει να προτείνει μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση προς την τεχνική πρόοδο. Οσο καθαρότερα διαγράφεται … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, επιστήμη | Tagged , , | Σχολιάστε

Κονδύλης: γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ μέθοδο

Ἀναφορὰ στὴν ἐπιστημονικὴ μέθοδο τοῦ πειράματος καὶ στὶς γενικεύσεις της κάνει ὁ Παναγιώτης Κονδύλης στο Ἐπιστήμη, ἰσχὺς καὶ ἀπόφαση. Αποσπάσματα:     

Posted in φιλοσοφίες, επιστήμη | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἡ Ἀριστερὰ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο

Τοῦ Χρήστου Λάσκου. Ἀπὸ ἐδῶ. Ἀπόσπασμα: Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια ένας αριθμός, αγγλοσαξόνων κυρίως, διανοητών (Ο Ντώκινς με την Περί Θεού αυταπάτη, ο Χίτσενς με το Ο Θεός δεν είναι μεγάλος, ο Ντάνιελ Ντένετ κ.ά.) έχουν, στο όνομα … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Παναγιώτης Κονδύλης, Στοχασμοὶ καὶ ἀποφθέγματα

Πηγή (καὶ ἐδῶ). Μιὰ πιὸ ποιητικὴ-ἀφοριστικὴ παρουσίαση ὁρισμένων πτυχῶν τῆς κονδυλικῆς σκέψης. Μὲ ἔντονα ὅσα μὲ ἄρεσαν περισσότερο. (1) Συμβολὲς στὴ θεωρία τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον Ἀκριβῶς οἱ πνευματωδέστερες συζητήσεις ἀποδεικνύουν τὸ ἀδύνατο τῆς συναίνεσης: αὐτὲς … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Μάριος Μαρκίδης γιὰ Παναγιώτη Κονδύλη, Σημειώσεις τχ. 50

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀντώνης Λαυραντώνης, «Τὰ διαμορφωτικὰ χρόνια τοῦ Παναγιώτη Κονδύλη», Σημειώσεις τχ. 54

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Εὐάγγελος Γκανᾶς γιὰ Παναγιώτη Κονδύλη

Ἀπὸ τὸ βιβλίο του Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς μαρτυρίας, στὸ ὁποίο ὑπάρχουν δυὸ ὡραῖα ἐκτενὴ κεφάλαια ἀφιερωμένα στὸν Κονδύλη. Ὁ Γκανᾶς εἶναι ἱερέας καὶ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, ἦταν φίλος τοῦ Κονδύλη. Ἡ ἀπὸ χριστιανικὴ σκοπιὰ ἑρμηνεία του εἶναι πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρουσα … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τὸ ρολόι τοῦ κούκου

Posted in φιλοσοφίες, Δυτικοί, Δύση | Tagged , , , | Σχολιάστε

Λοιμός, Μαῦρος Θάνατος, Β’ Παγκόσμιος (ἐρώτημα)

Τὸν 5ο αἰ. π.Χ. οἱ Ἀθηναῖοι πλήττονται ἀπὸ λοιμό, χάνουν μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ τους καὶ ὑφίστανται συντριπτικὴ ἥττα, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν θὰ συνέλθουν, οὐσιαστικά, ποτέ. Ὅσοι ἐπέζησαν, μπορεῖ νὰ διατήρησαν κάποιαν ἀπὸ τὴν ὁρμὴ τοῦ 5ου αἰ., ἀλλὰ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, ιστορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Παναγιώτης Κονδύλης: Ταυτότητα, ἰσχύς, πολιτισμός

Μιὰ ὄντως περιεκτικὴ συμπύκνωση βασικῶν ἀρχῶν τῆς, ἂς τὴν ποῦμε ἔτσι, κονδυλικῆς ἀνθρωπολογίας. Καὶ μιὰ καλὴ εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία τοῦ Κονδύλη. Πηγή Ἀπ’ ὅσο ἔχω διαπιστώσει, οι «(φιλο)κονδυλικοὶ» ἐνδιαφέρονται κυρίως γιὰ τὰ πολιτικὰ ἢ ἐθνικὰ θέματα ποὺ θίγει ὁ Κονδύλης. … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Μιὰ καλὴ ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη

Posted in φιλοσοφίες | Tagged | Σχολιάστε

Κονδύλης καὶ μηδενισμός (2)

Ὅπως εἴδαμε ἀλλοῦ, ὁ Κονδύλης ἔχει πλήρη κατανόηση τοῦ γεγονότος ὅτι «Ὂἱ ὑλιστικὲς κοσμοθεωρίες, ποὺ ἀπέρριπταν γιὰ κοσμοθεωρητικοὺς λόγους τὴν πρωτογενὴ σύνδεση τοῦ νοήματος μὲ κάποιο πνευματικὸ ἢ θεῖο κοσμικὸ θεμέλιο, ἦταν ὑποχρεωμένες νὰ εἰσάγουν λαθραῖα καὶ μὲ ἀπονενοημένο ἀπὸ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

C.S. Lewis, Τὸ μεγάλο διαζύγιο

Ἡ ἀνάστροφη πορεία Κόλασης καὶ Παράδεισου: Τὸ μέγεθος τῆς Κόλασης: Ἡ «θέση» τῆς Γῆς μεταξὺ Παράδεισου καὶ Κόλασης: Γῆ ἢ Παράδεισος;

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Εὐτυχία καὶ δυστυχία

«Happiness is a new idea in Europe» Antoine Louis Léon de Richebourg de Saint-Just (25/8/1767 – 28/7/1794) was one of the leaders of the French Revolution. Also known as «the archangel of terror». «Ἡ ἰδέα τῆς συμφορᾶς εἶναι πρόσφατη, «καινούργια»« … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged | Σχολιάστε

«Ὁ πατριωτισμὸς εἶναι τὸ τελευταῖο καταφύγιο τῶν ἀπατεώνων»

“The duty of a patriot is to protect his country from its government.” Thomas Paine (1737-1809) Ὁ πατριωτισμὸς εἶναι τὸ τελευταῖο καταφύγιο τῶν παλιανθρώπων, ἀλλὰ μόνο τὸ τελευταῖο. Προηγουμένως, οἱ ἀπατεῶνες θὰ ἔχουν τρέξει σὲ πολλὰ ἄλλα καταφύγια ποὺ κανεὶς … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Ρενὲ Ζιράρ, ἀνθρωπογένεση

Στὰ παρακάτω αποσπάσματα, ὁ Ζιρὰρ ἀναφέρεται σὲ κάποια σχετιζόμενα μὲ τὴν ἀνθρωπογένεση ἢ ἀνθρωποποίηση γεγονότα, καὶ κατακρίνει τὴν ἐξελικτικὴ ἄποψη σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάγκη νὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος πολιτισμὸ ὄπως λ.χ. ὁ σκύλος νύχια. Δὲν τὴν ἀπορρίπτει, ἀλλὰ ὑποστηρίζει ὅτι … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Ρενὲ Ζιράρ: Γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἐπιθυμίας

Ποιὸ τὸ νόημα τῶν παρακάτω; Ὁ Ζιρὰρ λέει ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις δὲν τέθηκαν λόγω κάποιας σαδιστικῆς διάθεσης ἀπὸ κάποια παντοδύναμη καὶ παντογνώστρια ἐξουσία, ποὺ ἤθελε νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ κάνει δυστυχισμένους τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς πιθανότητας νὰ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , , | Σχολιάστε

Π. Κονδύλης γιὰ τὴν ἑρμηνεία ποὺ κάνει ὁ Μαρξισμὸς στὸ Διαφωτισμό.

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , , | Σχολιάστε

Διαφορὲς Χριστιανισμοῦ-Πλατωνισμοῦ. Νίκος Ματσούκας

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ὁ Καστοριάδης καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ποιὸς εἶναι πολίτης (ἀποσπάσματα)

Ἀποσπάσματα ἀπὸ δυὸ βιβλία του, τὴν Ἀκυβέρνητη Κοινωνία, ὅπου ἀναφέρεται στοὺς Μουσουλμάνους, καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὸν Β’ τόμο τῆς Ἑλληνικῆς ιδιαιτερότητας, ὅπου ἀναφέρεται στὴν ἀναγκαστικὰ ἀνορθολογικὴ καὶ βίαιη φύση τοῦ κριτηρίου μὲ βάση τὸ ὁποῖο κάποιος γίνεται δεκτὸς ὡς … Συνέχεια

Posted in πολιτικά, φιλοσοφίες, Αρχαιότητα | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Σμὶττ καὶ Ἐχθρὸς στὸ Μεσαίωνα

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Τσεζάρε Παβέζε, ἐπιλογὴ τῆς ἐπιλογῆς

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Κονδύλης, μελαγχολία καὶ μηδενισμός

Π. Κονδύλης, Μελαγχολία καὶ πολεμική «Ἡ ἀμιγὴς μελαγχολικὴ ἢ ἀπαισιόδοξη κοσμοθεωρητικὴ τοποθέτηση καθρεφτίζεται στὴν ἄποψη ὅτι ὅλα εἶναι παράλογα καὶ δίχως νόημα, ὅτι ἡ ζωὴ καθ’ ἑαυτὴν δὲν ἔχει, ὅπως λέγεται, καμμία ἀξία. Τὸ τί μπορεῖ νὰ συνεπάγεται αὐτὴ ἡ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , , | Σχολιάστε

Εὐσεβὴς αὐλή

Τί ὡραῖα αὐτὰ τὰ βυζαντινὰ πρακτικὰ ἀγοροπωλησιῶν, οἱ διαθῆκες κ.λπ. Ξεκινοῦν μὲ ἕναν τεράστιο πρόλογο, ὅπου ὁ δωρητής, ὁ πωλητὴς σπιτιοῦ σὲ μονή, ὁ συντάκτης τῆς διαθήκης ἀναλογίζεται τὴ ματαιότητα τῶν ἀνθρωπίνων, τὴν αἰωνιότητα τῆς μεταθανάτιας ζωῆς. Τὸ κείμενο ἀποπνέει … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, Ρωμανία | Tagged , , | Σχολιάστε

Κονδύλης-Ποιμήν

Π. Κονδύλης: Τὸ Δαιμονικὸ δὲν εἶναι κάποιο σκοτεινὸ ὁρμέμφυτο, ἀλλὰ ἡ ἔσχατη συνέπεια τῆς σκέψης. (Στοχασμοὶ καὶ ἀποφθέγματα)  Ἀββᾶς (ὅσιος) Ποιμήν (4ος αἰ.): Σὲ πολεμοῦσιν οἱ δαίμονες; Οὐ πολεμοῦσι μεθ’ ἡμῶν, ἐφ’ ὅσον τὰ θελήματα ἡμῶν ποιοῦμεν. Τὰ θελήματα ἡμῶν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἐπιθυμίες καὶ Ἡράκλειτος

Ἔτυχε νὰ διαβάσω ὅτι κάποιοι, προκειμένου νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ὑπόθεσή τους, ἐπιχειρηματολόγησαν ὡς ἑξῆς καὶ ἔθεσαν στόχο μεταξὺ ἄλλων τὴν «παγκόσμια συνεργασία για τη μετατροπή των επιθυμιών των ανθρώπων σε αιτήματα και δικαιώματα«. Οἱ ἐπιθυμίες νὰ γίνουν Δικαιώματα. Ἀναφορικὰ λοιπόν, μὲ τὴν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , , | Σχολιάστε

Δουλεία

Ρωτᾶ ἕνας φίλος: πότε ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἀνεξάρτητη; Περίεργο, ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία εἶναι συνάρτηση τῆς δουλείας. Ὅποιος λέει ὅτι δὲν εἶναι δοῦλος, ἔχει γίνει τόσο δοῦλος ὥστε ἐσωτερίκευσε τὴ δουλεία καὶ δὲν τὴν ἀντιλαμβάνεται ὡς τέτοια. Ὅποιος λέει ὅτι δὲν … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες | Tagged , | Σχολιάστε

Ὁ Καστοριάδης καὶ ἡ ἀντίφαση.

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντιχριστιανικά του ξεσπάσματα ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης λέει πὼς μὲ τὸ Χριστιανισμὸ ἔχουμε τὸ βασίλειο τῆς ὑποκρισίας: Ὅλοι λ.χ. εἶναι ἴσοι, ἀλλὰ πρῶτος στὸ χριστιανικὸ ναὸ κάθεται ὁ βασιλάς, ἔπειτα οἱ εὐγενεῖς, στὸ τέλος ὁ λαός. Ὁ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Φιλοσοφικὸ-Διαβολικό

«Ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται τὸν Διάβολο γιὰ νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους«. Γνωστὴ καὶ παλιὰ ἡ ἄποψη αὐτή. Τί φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις ἔχει ἡ ἄποψη;  Ἂς πᾶμε ἀνάποδα: Κι ἂν ἔλειπε ὁ Διάβολος: Γιατί δὲν θὰ μποροῦσε καὶ σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση νὰ … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

Εἰσβολὴ καὶ ἀφομοίωση

Οἱ πιθανότητες εἶναι πέντε: 1. Ὁ δεχόμενος τὴν εἰσβολὴ κατορθώνει νὰ κρατήσει μακριά του τὸν εἰσβολέα, ἄμεσα ἢ μακροπρόθεσμα. 2. Ὁ δεχόμενος τὴν εἰσβολὴ ἀποτυγχάνει νὰ κρατήσει τὸν εἰσβολέα μακριά του. Τότε: 2α. Ὁ δεχόμενος τὴν εἰσβολὴ προσπαθεῖ νὰ κατακτήσει … Συνέχεια

Posted in φιλοσοφίες, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε