Αρχεία Ιστολογίου

Sir Thomas Lawrence: Καποδίστριας (1818)

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Δύσκολα παιδικὰ χρόνια

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Ἡ νύχτα τῶν ζωντανῶν μουσικῶν

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Pig Latin

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Κορυφώ

 

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ἐρείπια

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Μηνολόγιο Βασίλειου Β’: ἁγία Βαρβάρα

Ὁ οὐρανὸς εἶναι χρυσὸς καὶ ἡ γῆ κόκκινη.

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , , | Σχολιάστε

Περὶ διαβάσματος

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Γράψε – Ξέγραψε

Ἀπὸ ὅλους τοὺς κομμουνιστὲς κι Ἀριστεροὺς τοῦ κόσμου, μόνο οἱ Ἕλληνες εἶναι τόσο ἀφελεῖς.

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Μᾶρκος Αὐρήλιος

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

The Imperial Presidents

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Open-mindedness

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Νεκρὴ τέχνη καὶ ὅσοι πλουτίσαν ἀπὸ αὐτήν

Ἡ τέχνη εἶναι νεκρή, καὶ οἱ πρωτοπόροι (συνήθως ἀναρχικοὶ-ἀριστεροὶ, νῦν καὶ πρώην) ἔβγαλαν λεφτὰ ἀπὸ αὐτὴν περιφέροντας τὸ ἀνόσιο λείψανό της, ὅπως «οἱ παπάδες περιφέρουν τὰ λείψανα τῶν ἁγίων γιὰ προσκύνημα ἀπὸ τοὺς θρησκόληπτους». Οἱ δὲ δεξιοὶ καὶ νεόπλουτοι, θέλοντας … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | 1 σχόλιο

Πίσω ἀπὸ τὶς κουκοῦλες βρίσκεται ἡ Ἐλευθερία

«Δὲν ἦταν κακοὶ ὅλοι οἱ ψηφοφόροι τοῦ NSDAP. Ἴσως νὰ θεωροῦσαν σαχλαμάρες ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπειλητικὰ ποὺ ἔλεγαν οἱ ἡγέτες τῶν Ναζὶ περὶ Ἑβραίων. Δὲν ἔσφαξαν ὅλοι τους τοὺς Ἑβραίους οὔτε ἐνδιαφέρθηκαν ποτὲ γιὰ κάτι τέτοιο, οὔτε ὅλοι τους ἀνῆκαν … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | 1 σχόλιο

Ἑπτὰ Ἡμέρες

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ρίζα τοῦ 4

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Τρεῖς γενιές

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Νίτσε, Ὁ μακιαβελισμὸς τῆς δύναμης

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Lambaesis

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Κόκκινο

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ἔρημος

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Φιλελεύθερη καὶ μαρξιστικὴ Οὐτοπία

Ἴσως ξενίζει ἡ ἀναφορὰ σὲ φιλελεύθερη οὐτοπία, ἀλλὰ τὸ ὅτι ἁπλῶς ἡ Ἀριστερὰ εἶναι πιὸ φωνακλάδικη ὅσον ἀφορᾶ τὴ διακήρυξη τῆς δικῆς της οὐτοπίας δὲν σημαίνει ὅτι ὁ νεοφιλελευθερισμὸς δὲν ἔχει κι αὐτὸς τὴ δική του Οὐτοπία.  Εἶναι λανθασμένο ἢ … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

ἀπομεινάρια γοτθικοῦ ναοῦ

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Σεραφεὶμ καὶ Χερουβείμ

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

γέρος

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Τάσος Λειβαδίτης, Δολοφονία ὀργανωμένη

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

θάλασσα

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ἀνοίγει στοὺς ἐπισκέπτες τὸ βυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Ἄνω Πόλη

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ἐπίλογος

Τὰ δυὸ ἀγάλματα-τέρατα συνομιλοῦν. Τὸ μικρότερο παρατηρεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι τὰ θεωροῦν τέρατα. Τὸ μεγαλύτερο ἀπαντᾶ ὅτι ἡ φρίκη ποὺ προκαλεῖ στοὺς ἀνθρώπους τὸ τερατῶδες τῆς ὄψης τῶν δυὸ ἀγαλμάτων ἀναγκάζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν ἀνθρώπινη φύση τους, νὰ … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Δημιουργώντας τὸ Μηδέν

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ρητορικὸς διαγωνισμός

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ἀπὸ τὸν πίθηκο στὸν ὑπεράνθρωπο

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Σμὶττ καὶ Ἐχθρὸς στὸ Μεσαίωνα

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

ζωγραφιά;

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ὄλυμπος

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Τί εἶναι καὶ τί θέλει τὸ ΕΑΜ

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Ἡ κυρία τῆς Καρχηδόνας – 6ος αἰώνας

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Νικολάι Ρέρικ, Ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγγέλων

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε