Αρχεία Ιστολογίου

Sir Thomas Lawrence: Καποδίστριας (1818)

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Δύσκολα παιδικὰ χρόνια

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Ἡ νύχτα τῶν ζωντανῶν μουσικῶν

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Pig Latin

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Κορυφώ

 

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ἐρείπια

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Μηνολόγιο Βασίλειου Β’: ἁγία Βαρβάρα

Ὁ οὐρανὸς εἶναι χρυσὸς καὶ ἡ γῆ κόκκινη.

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , , | Σχολιάστε

Περὶ διαβάσματος

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Γράψε – Ξέγραψε

Ἀπὸ ὅλους τοὺς κομμουνιστὲς κι Ἀριστεροὺς τοῦ κόσμου, μόνο οἱ Ἕλληνες εἶναι τόσο ἀφελεῖς.

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Μᾶρκος Αὐρήλιος

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

The Imperial Presidents

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Open-mindedness

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Πίσω ἀπὸ τὶς κουκοῦλες βρίσκεται ἡ Ἐλευθερία

«Δὲν ἦταν κακοὶ ὅλοι οἱ ψηφοφόροι τοῦ NSDAP. Ἴσως νὰ θεωροῦσαν σαχλαμάρες ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπειλητικὰ ποὺ ἔλεγαν οἱ ἡγέτες τῶν Ναζὶ περὶ Ἑβραίων. Δὲν ἔσφαξαν ὅλοι τους τοὺς Ἑβραίους οὔτε ἐνδιαφέρθηκαν ποτὲ γιὰ κάτι τέτοιο, οὔτε ὅλοι τους ἀνῆκαν … Συνέχεια

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | 1 σχόλιο

Ἑπτὰ Ἡμέρες

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ρίζα τοῦ 4

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Τρεῖς γενιές

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Νίτσε, Ὁ μακιαβελισμὸς τῆς δύναμης

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Lambaesis

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἔρημος

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

ἀπομεινάρια γοτθικοῦ ναοῦ

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Σεραφεὶμ καὶ Χερουβείμ

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

γέρος

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Τάσος Λειβαδίτης, Δολοφονία ὀργανωμένη

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

θάλασσα

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

ζωγραφιά;

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ὄλυμπος

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Τί εἶναι καὶ τί θέλει τὸ ΕΑΜ

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Νικολάι Ρέρικ, Ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγγέλων

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε