Ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ξύλο

Ἔφαγαν ξύλο, λέει, οἱ ἀδιόριστοι καὶ διορισμένοι καθηγητὲς ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ καθηγητὲς εἶναι ὅ,τι πιὸ ἀριστερίστικο ὑφίσταται στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο. Ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ σχετικὰ ἀπὸ τοὺς καθηγηταράδες τῶν ΑΕΙ, οἱ παλαιότεροι ἔχουν σπουδάσει στὶς περίφημες Ἀκαδημίες τῆς Πρίστινας, Σόφιας καὶ Βουκουρεστίου, ἔχουν ἀποδεχτεῖ ὅλα τὰ ἄρθρα πίστης τοῦ Ἀριστερισμοῦ. Ὁ πειρασμὸς νὰ σκεφτεῖς «καλὰ νὰ πάθουν ὅσοι ἔφαγαν ξύλο, οἱ ὁποῖοι τὶς προάλλες ὑποστήριζαν τὴν ἄποψη τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ ‘ἑτερόκλητο ὄχλο τῶν συλλαλητηρίων’» εἶναι μεγάλος, ὅσο κι ἂν πρέπει νὰ τοῦ ἀντισταθεῖ κάποιος -καὶ πρέπει. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ σπουδαιότερο ζήτημα.

Εἶναι ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι ἀπὸ «σχολὲς καθηγητῶν» (σχολὲς ποὺ κατὰ κύριο λόγο παράγουν δασκάλους καὶ καθηγητὲς στὴν δημόσια ἐκπαίδευση) κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν τὶς ἐξελίξεις στὸ δημογραφικό. Ξεχνοῦν ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν γεννιοῦνται παιδιὰ ὅταν κλαίγονται γιὰ «τὶς τάξεις τῶν 30 καὶ παραπάνω μαθητῶν». Ὅταν δὲν γεννιοῦνται παιδιά, τὰ σχολεῖα κλείνουν καὶ συνενώνονται. Ὅταν συμπτύσσονται, οἱ μαθητὲς ἀναγκαστικὰ «συνωστίζονται» παρ’ ὅλο ποὺ ὁ συνολικός τους ἀριθμὸς λιγοστεύει. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαιτοῦνται περισσότεροι διορισμοὶ ὅταν οἱ μαθητὲς λιγοστεύουν. Οἱ «ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες» εἶναι τελείως ὑποκειμενικὸ ζήτημα· κάποιος λ.χ. θὰ ὑποστήριζε ὅτι μιὰ «σωστὴ τάξη» ἀποτελεῖται ἀπὸ 7-8 μαθητές, οὕτως ὥστε νὰ ἀπαιτηθοῦν οἱ «σωστοὶ» διορισμοί. Καὶ γιατί νὰ μὴν εἶναι 5-6, δηλαδή; Ἢ 1-2; Ἀκόμη καλύτερα: Νὰ ἀνοίγουμε τρύπες καὶ νὰ τὶς γεμίζουμε κατόπιν· ὥστε τὸ συνολικὸ ΑΕΠ νὰ αὐξάνεται.

Ὅμως, δὲν συμφέρει τοὺς ἀδιόριστους νὰ τονίσουν τὴν παράμετρο τοῦ δημογραφικοῦ, γιατὶ διαφωνοῦν μὲ τὴν μνεία της· καὶ διαφωνοῦν γιατὶ συμμερίζονται τὶς κοσμοαντιλήψεις αὐτῶν ποὺ τοὺς δέρνουν: ὅτι ἡ γεννητικότητα εἶναι φασιστικὸ κι ἀκροδεξιὸ πράγμα ἐνῶ ἡ ἀξιοπρεπὴς ζωὴ τοῦ Ἀθρώπου εἶναι ἡ πολιτικὴ δράση, ἡ πολιτικολογία, ἡ φιλοσοφία καὶ οἱ τέχνες καὶ τὰ γράμματα -ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ πρόβατα καὶ μικροαστούς.

Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἀποσυσχέτισης τῆς ἀγορᾶς μὲ τὶς σπουδὲς τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης. Δὲν θεωρῶ σωστὸ νὰ εἰσάγονται ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι σὲ μιὰ σχολή, ἀλλὰ οὔτε νὰ εἰσάγονται μόνο ὅσοι κρίνεται ὅτι ἡ θεότητα Ἀγορὰ δῆθεν μπορεῖ νὰ ἀπορροφήσει. Ἡ θεὰ Ἀγορὰ εἶναι ὁ διάβολος. Θὲς νὰ γίνεις φαρμακοποιός; Διάβασε, ἐξετάσου καὶ πέρασε. Θὲς νὰ γίνεις ἄριστος φιλόλογος, φυσικὸς κ.ο.κ.; Τὸ ἴδιο. Ὡστόσο, πρέπει νὰ ξέρεις, καὶ δὲν μπορεῖς νὰ ὑποστηρίξεις ἐκ τῶν ὑστέρων διαφορετικά, ὅτι ἔχουμε γεμίσει φιλολόγους κ.λπ. κι ὅτι κατὰ πᾶσα πιθανότητα δὲν θὰ διοριστεῖς. Οἱ «ἀνάγκες» ποὺ ἐπικαλεῖσαι εἶναι ἀνύπαρκτες. Κανεὶς δὲν ὑποσχέθηκε τίποτε πέρα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ σὲ μιὰ σχολὴ ἔπειτα ἀπὸ καλὸ διάβασμα. Ἂν κάποιος πῆρε τοῖς μετρητοῖς τοὺς πολιτικάντηδες πρὸ Κρίσης, τόσο μυαλὸ εἶχε. Ἂς πρόσεχε. Κρίμα, δηλαδή, τὰ ἀριστερίστικα πολιτικὰ φροντιστήρια στὰ φοιτητικὰ χρόνια, ποὺ θὰ τοῦ ὄξυναν τὸ πολιτικὸ κριτήριο.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τοὺς μάγκες τοῦ Ἀριστερισμοῦ μέσα στὰ ΑΕΙ. Διαμαρτύρονται, βλέπω σὲ σελίδες τῶν ΜΚΔ, ἐπειδὴ ὁ τάδε κακὸς καθηγηταρὰς ἔκοψε τὸ 60%, τὸ 80%, τὸ 90% τῶν ἐξετασθέντων. Φταίει αὐτὸς ποὺ δὲν διδάσκει καλά. Καὶ οὐρλιάζει ὁ συρφετὸς τῶν ἀδικημένων. Ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ φοιτητὲς εἶναι ἀδιάβαστοι. Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς, ὅταν λ.χ. γιὰ μεταπτυχιακὰ τῶν 10 διαθέσιμων θέσεων, δηλώνουν 15-20 ὑποψήφιοι, καὶ περνοῦν τὰ (ἐλάχιστα) κριτήρια μόνο οἱ 4. Εἶναι ἡ τεμπελιά, ἠλίθιε. Εἶναι ἡ τεμπελιά. Ὄχι ὁ καπιταλισμὸς ἢ ὁ φασισμός.

 

This entry was posted in παιδεία, Αριστερά, Ελλάδα and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ξύλο

 1. Παράθεμα: Εκπαιδευτικοί και ξύλο – manolisgvardis

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  καλέ μου, έπρεπε να τρέχεις ως αναπληρωτής καμιά δεκαετία σόλη την Ελλάδα για να δεις τι εστι βερίκοκο.
  Τι σχέση μπορεί να έχει το δημογραφικό με τις πάγιες ανάγκες για καθηγητές;;;
  Χιλιάδες αναπληρωτές ΚΑΘΕ χρόνο!!!
  Ξαναδέστο….

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Δὲν εἶπα ὅτι είμαι κατὰ τῆς μονιμότητας γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ μόνιμες ἀνάγκες. Ἀλλὰ τώρα, σοβαρὰ πιστεύεις ὅτι ἐνῶ μειώνονται τὰ παιδιὰ αὐξάνονται οἱ ἀνάγκες; Ἔχει καὶ παραέχει σχέση τὸ δημογραφικό. Τὸ ἄλλο, μὲ τοὺς καθηγητές ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν ἐπαρχία γιὰ καμμιὰ ἀπόσπαση; Ψέμα / Λάθος εἶναι κι αὐτό;

   Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Καὶ τί νὰ πεῖ κάποιος γιὰ τὴν ἐπετηρίδα, ποὺ ἔκαναν διαδηλώσεις ἐνάντια στὸ διαγωνισμὸ τοῦ ΑΣΕΠ;; Λὲς καὶ εἶναι τὸ μπακάλικο τοῦ μπαμπᾶ τους, καὶ περίμεναν νὰ πάρουν τὴ σειρά.

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  αν είναι να μπερδεύεσαι έτσι και να θεωρείς όλους τους καθηγητές σαν αυτούς τους ανεκδιήγητους που γράφουν στο alfavita τότε καλά θα κάνεις να μη διαβάζεις το εν λόγω σάιτ.
  Να έχεις υπόψιν και το οτι παραδοσιακά πρώτη δυναμη πανελλαδικά στους εκπαιδευτικούς είναι η ΔΑΚΕ.

  Τα παιδιά φάγαν ξύλο γιατί βαρέθηκαν για χρόνια να γυρνούν από νομό σε νομό και ζήτησαν διορισμούς αφού υπάρχουν χιλιάδες θέσεις. Να μη διορίσουν 20000 μιας και έχουμε το δημογραφικό, ας διορίσουν 10000 ή 50000. Να το κάνουν όμως.

  Και για την επετηρίδα δε τα λες καλά. Όταν ο άλλος περνάει Φυσικός με σκοπό να μπει σε μια σειρά και να διοριστεί σε σχολείο κι έρχεται το Υπουργείο και του χαλά τα σχέδια βάζοντας ΑΣΕΠ για να μη δυσαρεστήσει τα άλλα «πρόβατα» που μπαίνουν στις καθηγητικές σχολές πολύ καλά κάνει και διαδηλώνει. Και τα κατάφερε πολύ καλά όχι γιατί ήταν το μπακάλικο του μπαμπά αλλά γιατί αυτό του είχαν υποσχεθεί.

  έλα τώρα, μόνο με τις αποσπάσεις έχεις θέμα; Με τους 3,5 μήνες διακοπές; Το απίστευτο ωράριό τους;; κτλ κτλ
  τελικά εκτός απτον Βλαδίμηρο ζηλεύεις και τους καθηγητές, όπως όλοι οι νεοέλληνες εξάλλου.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Τὸ ὡράριο καὶ οἱ διακοπὲς εἶναι τμῆμα τῆς δουλειᾶς. Δὲν πιστεύω στὴ θεὰ Ἀγορά, εἴπαμε. Νὰ γίνει ΑΣΕΠ, δὲν ἔχω ἀντίρρηση. Ἀλλὰ νὰ προκηρυχθοῦν θέσεις ὄχι μὲ βάση τὸ φανταστικὸ ἀριστερίστικο σχολεῖο τῶν 10 μαθητῶν ἀνὰ δάσκαλο ἢ θέατρο-πάρκινγκ τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων τοῦ ΓΑΠ τὶς ὁποῖες διαφήμιζε ἡ Ἐλευθεροτυπία τὸ 2009. Τὸ ’60 δίδασκαν σὲ τάξεις τῶν 60 καὶ 80 ἀτόμων.

   Κανεὶς δὲν ὑποσχέθηκε τίποτε σὲ κανένα, αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα στὸ φαντασιακὸ τῶν ὑποψήφιων καθητητῶν. Ὅταν ὁ δημογραφικὸς δείκτης ἔπεσε ἀπὸ 2,22 σὲ 1,40 τὸ 1990, ἦταν ἡλίου φαεινότερο ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν στὸ ἑξῆς θὰ μειώνεται (ἐνῶ ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσακτέων δημοκρατικὰ ὅλο κι ἂνέβαινε) καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δουλέψει ἡ ἐπετηρίδα. Τὸ νὰ διδάξει κάποιος δὲν εἶναι ἡ σειρὰ στὸ συσσίτιο, καὶ τὸ ποιὸς εἶδε πρῶτος τὴν γκόμενα καὶ τὴ δικαιοῦται. Εἶναι τὸ ποιὸς εἶναι καλύτερος.
   Τὸ τί τοῦ ὑποσχέθηκαν οἱ πολιτικάντηδες δὲν εἶναι τὸ κριτήριό μας. Καὶ ὅτι τὰ σύνορά μας θὰ φυλᾶ ἡ Ε.Ε. μᾶς ὑποσχέθηκαν. Ἐπειδὴ ἤμασταν βλάκες καὶ τὸ πιστέψαμε, δὲν σημαίνει ὅτι στὰ σοβαρὰ ἔπρεπε νὰ είχαμε τέτοια κριτήρια

   Καλά, τὸ ὅτι στοὺς καθηγητὲς πρώτη εἶναι ἡ ΔΑΠ δὲν λέει τίποτα, γιατὶ καὶ στὰ ΑΕΙ πρώτη εἶναι ἡ ΔΑΠ (ὄχι ὅτι ἀνακουφίστηκα) ἀλλὰ κυριαρχεῖ ὁ Ἀριστερισμός, καὶ ἡ ΔΑΠ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀηδία ποὺ ὅλοι ξέρουν.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Ας γυρίσουμε όχι 50 χρόνια πίσω, στο ’60, αλλά 100 κι ας κλείσουμε πολλά από τα δημόσια σχολεία (τα Λύκεια οπωσδήποτε, έτσι κι αλλιώς για βόλτα πάνε). Δε θα είχα ουδεμία αντίρρηση.

  Η υπόσχεση δεν υπήρχε στο φαντασιακό των υποψηφίων μιας και η πρακτική από τη δεκαετία του ‘60 ήταν αυτή, παίρνεις πτυχίο-διορίζεσαι. Η ανωμαλία άρχισε όταν κάποιοι φύτεψαν στο φαντασιακό των υποψηφίων ότι και καλά είναι δημοκρατικό δικαίωμα όλων να πάρουν ένα χαρτί και να διοριστούν με τα γνωστά οικτρά αποτελέσματα.
  Δλδ τα σχετικά με τον ΑΣΕΠ που λες είναι κι η προπαγάνδα τους για να συντηρήσουν αυτό το οικτρό σύστημα με ει δυνατόν όλο το μαθητικό δυναμικό να παίρνει κάποιο πτυχίο και να δίνει εξετάσεις για διορισμό. Μη μείνει κ α ν ε ί ς για τον πρωτογενή τομέα, έχουμε τους μετανάστες….

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Εἶμαι τῆς δημόσιας δωρεὰν παιδείας. Τοὺς 60 μαθητὲς στὴ δεκαετία τοῦ ’60 ἀνέφερα ὡς παράδειγμα τοῦ πόσο καλομάθαμε ὅλοι μας.
   Δὲν ἦταν μόνο τὸ δημοκρατικὸ 5. Πρὸ τοῦ δημοκρατικοῦ 5, ὑπῆρχε τὸ κνίτικο σύνθημα ἦταν «πρῶτοι στοὺς ἀγῶνες, πρῶτοι στὰ μαθήματα». Μετὰ ἦρθε ἡ ἀρρώστια τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς ἀνανεωτικῆς ἀριστερᾶς κι ἡ εὐημερία. Ἦταν κι ἡ αὔξηση τῶν εἰσακτέων ἀπὸ ὁμολογουμένως πολὺ λίγους σὲ πάρα πολλούς. Αὐτὰ ἔγιναν μαζί (τὸ ’80-’90).
   Σὲ κάθε περίπτωση, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ’80 τὸ φαντασιακὸ («ἀποφοίτητες; διορίζεσαι») αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ ἐκπληρωθεῖ -χωρὶς κανεὶς νὰ τὸ πεῖ κατάμουτρα σὲ κανέναν φιλόλογο καὶ φυσικομαθηματικὸ φοιτητή.

   Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Τὸ βάρος στὰ ΑΕΙ δόθηκε κακῶς ἐπειδὴ πρὸς τὰ τέλη τοῦ ’70 εἴχαμε ἀκόμη βιομηχανία. Ἐνῶ εἶναι πασίγνωστο ὅτι οἱ βάσεις γιὰ βιομηχανία στήνονται μὲ πολὺ καλὲς τεχνικὲς σχολές μαστόρων.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s