Δημήτρης Δημητριάδης: Ἐκκλησία καὶ κορωνοϊός

Η Εκκλησία κυριολεκτικά εκμηδενίστηκε. Εικονικά υπήρχε μέχρι στιγμής, είναι ένα νεκρό σώμα. Μιλώ για την Εκκλησία ως θεσμό, μιλώ για την ίδια την Ορθοδοξία. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανισμού είναι η θνητότητα. Ο θάνατος. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τον θάνατο τελειώνουν. Αν θυμάστε ο Απόστολος Παύλος στην Προς Κορινθίους επιστολή Α’ γράφει ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση Χριστού δεν υπάρχουμε και εμείς. Μπορούν να σώσουν έναν πληγέντα σήμερα από τον ιό; […] Δεν θα συνέλθουν ποτέ πραγματικά. Ακόμα και να γεμίσουν οι εκκλησίες […], θα είναι μια συνθήκη τεχνητή, δεν θα επανέλθουν ποτέ στο πλήρωμα που είναι η Εκκλησία

Πηγή

Προφανῶς, γιατὶ ὁ ἱὸς βρῆκε μπροστά του ψευτοΧριστιανοὺς ποὺ ὄχι μόνο ἐσωτερίκευσαν κι ἐκλογίκευσαν τὶς κατηγορίες περὶ «ἀνεύθυνων δολοφόνων Χριστιανῶν», ἀλλὰ ὀργίζονται καὶ «ζητᾶνε καὶ τὰ ρέστα» ἀπὸ ἄλλους Χριστιανούς, ὅταν οἱ τελευταῖοι τοὺς ὑπενθύμιζαν τὴν δειλία καὶ τὴν ἀχριστιανικότητά τους. Ἀπέναντι σὲ τέτοια δειλὰ ὄντα, ποὺ δὲν ἔχουν σκεφτεῖ πόσο ἡρωικὰ οἱ Χριστιανοὶ ἀντιμετώπισαν τὸ Θάνατο, τὸν δικό τους καὶ τῶν ἄλλων, ὁ Δημητριάδης κι ὁ ἱὸς κάνουν πάρτυ.

Υ.Γ. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Δημητριάδης λέει ἀκριβῶς ὅ,τι ἔγραφα τὶς προάλλες πὼς πιστεύουν οἱ ἄθεοι γιὰ τὸν Χριστιανισμό: Λέει

Αποδίδοντας αθανασία και μετά θάνατον ζωή στον άνθρωπο του έδινες μια διάσταση που δεν την έχει. Αυτό είναι ύβρις και φυσικά ψεύδος που ξεκινάει από τον Πλάτωνα με τον διαχωρισμό του κόσμου του αισθητού και του υπεραισθητού -και ο χριστιανισμός είναι απόλυτη συνέχεια του πλατωνισμού.

Κι ἐγὼ ἔγραφα: «Οἱ ἄθεοι μὲ τὴν πλατωνική τους προπαιδεία, νομίζουν ὅτι ἡ «χριστιανικὴ ἀντίληψη τῆς Πραγματικότητας» ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕναν πλατωνικὸ κόσμο τῶν Ἰδεῶν ἀπόμακρο ἀπὸ τὴν ὕλη. Τόσα καταλαβαίνουν αὐτοὶ ἀπὸ Χριστιανισμό, καὶ τόσα λένε.«

Λέτε νὰ μὲ διάβασε ὁ Δημητριάδης; Χὰ χά, εἰλικρινὰ ὅμως, δὲν τὸ πιστεύω.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλελεύθεροι, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

«αντιπαςχαλιάτικι βραδιά τυ ομίλυ αθέον» (ἐπανάληψη)

Νά ποὺ ὁ όμιλος τον αθέον τελικὰ κατάργησε καὶ τὸ Πάσχα, μαζὶ μὲ τοὺς ἀνήμπορους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τοῦ Ἡγέτη, ποὺ δὲν θέλουν φωνὲς καὶ φασαρίες, ποὺ ἔχουν ἀποδεχτεῖ τὴν διαστρέβλωση τῆς χριστιανικῆς «συναίσθησης τῆς ἀτομικῆς ἁμαρτωλότητας» σὲ ἐνοχικότητα ὅτι θὰ κολλήσουν τὸν πλησίον τους μέσα στὴν ἐκκλησιά, καὶ ποὺ ἔχουν μάθει μιὰ ζωὴ νὰ κουνᾶν καταφατικὰ τὸ κεφάλι σὲ ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁποιοσδήποτε, ὁποτεδήποτε:

Τὸ μεσοπολεμικὸ ἀναγνωστικὸ τῆς ΕΣΣΔ ἔγραφε τὰ ἑξῆς:

Πλησιάζει τὸ πάσχα. Ἑτοιμάζουνται οἱ παπάδες ἑτοιμαζόμαστε καὶ ἐμεῖς. Οἱ παπάδες φροντίζουνε πῶς νὰ γελάσουνε τὸν ἀγράμματο λαό. Ἐμεῖς καὶ ὅλος ὁ ὅμιλος τῶν ἀθέων τοῦ σκολίου μας ἑτοιμάζουμε ἔκθεσι (βιστάφκα): «Ὅλοι κατὰ τῆς θρησκείας» ἑτοιμάζουμε πλακάτες καὶ κουστούμια, μάσκες γιὰ τὰ καρναβάλ καὶ τὴν ἀντιπασχαλιάτικη βραδιά

Μὴν «κολλᾶτε» παβλωφικὰ στὸ ἄκουσμα τῆς λέξης ΕΣΣΔ, κι ἀρχίζετε τὶς τρολλιές, ὅπως ἕνα τρὸλλ ποὺ περιφερόταν ἐδῶ: Γιατὶ ὅ,τι κακὸ ζητοῦσε κι ἔκανε στὴ Ρωσία ἡ ΕΣΣΔ, τὸ ἔκαναν στὴ χώρα μας οἱ «θεοσεβούμενοι», ἐκεῖνοι ποὺ (ἀπ’ ὅ,τι ἔχω ἀκούσει) κοινωνάγανε 2 φορὲς σὲ 2 ἐκκλησίες τὴν ἴδια Κυριακή, ἐκεῖνοι ποὺ σᾶς εἶπε διακριτικὰ ὁ πνευματικός σας ἢ ὁ «ὁμαδάρχης» τῆς παραεκκλησιαστικῆς σας «ὁμάδας» νὰ ψηφίσετε «γιὰ νὰ φύγουν οἱ ἄθεοι». Ἢ κάνω λάθος, καὶ δὲν γίνονται τέτοια πράματα στὶς ἐκλογὲς ὅπου ψηφίζουν οἱ καλοὶ Χριστιανοί;

Πίτσα τὸ Μεγάλο Σάββατο, λοιπόν. Καὶ πιὸ πρίν, γύρο πίτα. Στὴν ἀντιπασχαλιάτικη βραδιὰ τῆς ΝΔ εἴμαστε ὅλοι καλεσμένοι.

Posted in φιλελεύθεροι, Δεξιά, θρησκεία | Tagged | 1 σχόλιο

Πορφύριος ὁ Τύριος: Ἡ λατρεία τῶν Χριστιανῶν φταίει γιὰ τὴν ἐπιδημία

Ὅσο λατρεύεται ὁ Χριστός, θὰ ἔχει ἐπιδημία.

Τίποτε δὲν ἄλλαξε μετὰ ἀπὸ 1.700 χρόνια. Μόνο τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν. Κατὰ τὰ ἄλλα, λὲν τὰ ἴδια αὐτοὶ ποὺ παριστάνουν τοὺς στοχαστικοὺς Ὀρθολογιστές, καὶ ποὺ δὲν ἀντέχουν τὴν κάθε εἴδους ἀπολυτοποίηση καὶ τὴν «μισαλλοδοξία του αβρααμικού μονοθεϊσμού» (καὶ διαμαρτύρονται λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι ἀντιχριστιανοί), κι ἄλλοι, ποὺ εἶναι κάτι ἄλλο, καὶ βέβαια ὁ Πορφύριος. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό: Κλεῖστε τὶς ἐκκλησίες νὰ τελειώσει ἡ ἐπιδημία.

Αὐτοαναδημοσίευση:

Ὁ Εὐσέβιος κάπου στὴν Εὐαγγελικὴ Προπαρασκευή, 5.1.10 (ἔκδ K. Mras, Eusebius Werke, τ. 8, Berlin 1954, 221.12-14), παραθέτει ἀπόσπασμα ἀπὸ κείμενο τοῦ Πορφύριου:

Τώρα, ἐκπλήσσονται γιὰ τὸ νόσημα ποὺ μαστίζει τὴν πόλι τόσα χρόνια, ἐνῷ ὁ Ἀσκληπιὸς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ δὲν ἐμφανίζονται πιά. Μὰ ἀπὸ τότε ποὺ λατρεύεται ὁ Ἰησοῦς, κανεὶς δὲν ἔνιωσε ποτὲ καμμιὰ φανερὴ βοήθεια ἐκ μέρους τῶν θεῶν.

Posted in θρησκεία | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης γιὰ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐναντιώνονται στὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν τόσο ἀντίθετοι Χριστιανοὶ ὅσο ὁ Ζήσης καὶ ὁ Ζηζιούλας, ὁ Γιανναρᾶς καὶ οἱ τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου (μὲ τελείως διαφορετικὸ ὕφος στὰ κείμενά τους, καθένας), δείχνει ὅτι τὸ ἑπόμενο ἐπιχείρημα τῶν Καισαρο-χριστιανῶν (γιὰ νὰ τοὺς προλάβω), πὼς «μόνο κάτι φανατικοὶ ἀντιτίθενται στὸ κλείσιμο», εἶναι τελείως ἀβάσιμο. Ἐκτὸς κι ἂν ὑπάρχει κάτι ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ προσμετρήσουμε στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐγκρίνουν τὸ κλείσιμο (κι ὄχι τῶν «πολιτισμικὰ Χριστιανῶν», ποὺ εἶναι κάτι τελείως διαφορετικό), τοὺς σουρεαλιστικὰ «Χριστιανοὺς τῶν 10′ στὸ προαύλιο τοῦ Μ. Σαββάτου» ἐπειδὴ στὶς παλιὲς ἀστυνομικὲς ταυτότητες (!) ‘τὸ 97% τοῦ πληθυσμοῦ καταγράφτηκαν ὡς «Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι»‘, καθὼς καὶ κάτι ἀπίθανους τύπους ποὺ διακατέχονται ἀπὸ προτεσταντικὴ νοοτροπία καὶ ἐνῶ πατοῦν λιγοστὲς φορὲς ὴ καμία στὴν ἐκκλησία, ἰσχυρίζονται στὰ σοβαρὰ ὅτι «εἶναι Χριστιανοί».

Πηγή

παρερμηνεύοντας καί κακοποιώντας κείμενα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου τόν παρουσιάζουν νά συμφωνεῖ μέ τίς ἀνίερες ἀποφάσεις τους. […] τέτοια κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου οὔτε φασιστικά καί δικτατορικά καθεστῶτα τολμοῦν νά τήν διατυπώσουν φανερά, μολονότι τήν ἐπιβάλλουν. «Τό μόνο ὑπεύθυνο πρόσωπο» ὁ μόνος πού κατέχει τήν ἀλήθεια καί δικαιοῦται νά δίδει ἀπαντήσεις ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων εἶναι ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος!!! Νέος ἀλάθητος. […]

Μέ κοσμικά κριτήρια ἦταν δικαιολογημένη ἡ ἀντίδραση τοῦ αὐθόρμητου, τοῦ παρορμητικοῦ Πέτρου, τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος πῆρε κατά μέρος τόν διδάσκαλο καί ἄρχισε νά τόν μαλώνει, νά τόν ἐπιτιμᾶ, ὅπως νόμιζε ἀπό ἀγάπη: Θεός φυλάξοι, Κύριε! Νά μή σοῦ συμβεῖ αὐτό· «ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μή ἔσται σοι τοῦτο». Σάν νά τοῦ ἔλεγε· ἡ ζωή εἶναι μέγιστο ἀγαθό καί σύ πᾶς νά τήν χάσεις; Τί κριτήριο εἶναι αὐτό πού ἔχεις; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ καταρρίπτει τά κοσμικά κριτήρια τῶν ἀγαπολόγων ὅλων τῶν ἐποχῶν, πού δέν ξέρουν νά ἱεραρχοῦν τά πράγματα καί τίς ἀξίες. […] ὁ Χριστός τώρα τοῦ λέγει: «Χάσου ἀπό μπροστά μου σατανᾶ· γιατί δέν σκέπτεσαι τά ἀρεστά στόν Θεό, ἀλλά τά ἀρεστά στούς ἀνθρώπους»  […]

Ἔτσι συνιστοῦσαν καί στούς Ἁγίους Μάρτυρες· κρατῆστε ἐσεῖς μέσα σας τήν πίστη στό Χριστό, ἀλλά τώρα ἀφοῦ τό ζητοῦν οἱ πολιτικοί ἄρχοντες, ὁ αὐτοκράτορας, θυμιάστε λίγο στούς κρατικούς θεούς, θυσιάστε στά κρατικά εἴδωλα, κάντε ὑπακοή, μήν εἶστε ἀνυπάκουοι καί ἀναρχικοί. Ἔτσι μᾶς λένε τώρα· δέν σᾶς ζητοῦμε νά ἀρνηθῆτε τήν πίστη σας· κρατῆστε την γιά τούς ἑαυτούς σας. Ἀλλά κάντε ὑπακοή στόν πρωθυπουργό καί προσκυνῆστε τό νέο εἴδωλο τῆς δημόσιας ὑγείας, πού τώρα εἶναι πάνω ἀπό τόν Θεό. Ὅσοι ὑπάκουσαν τότε καί ὅσοι ὑπακούουν τώρα, ἀνήκουν στούς «πεπτωκότες», οἱ ἀνυπάκουοι στούς κακούς ἄρχοντες καί στούς κακούς ἐπισκόπους ἀνήκουν στούς Μάρτυρες καί Ὁμολογητές. […]

Ἦταν ἀκραῖος καί ζηλωτικός ὁ Χριστός πού δέν οἰκονόμησε τόν ἄνθρωπο νά πάει νά θάψει τόν πατέρα του καί νά ἐπιστρέψει; Δέν ὑπάρχουν μεσότητες στήν χριστιανική ζωή. Ἤ θά εἶσαι μέ τόν Χριστό ἤ θά εἶσαι μέ τόν Διάβολο· ἤ θά εἶσαι κρύος ἤ θά εἶσαι ζεστός. Τούς χλιαρούς καί μέσους θά τούς ἐμέσει ὁ Κύριος, ὅπως λέγει ἡ Ἀποκάλυψη […]

Ἡ ὑπακοή στούς ἐπισκόπους καί στούς ἱερεῖς, πνευματικούς καί ἡγουμένους, εἶναι ὄντως μεγάλη χριστιανική ἀρετή, ὑπό μία ὅμως προϋπόθεση· ὅτι καί αὐτοί ὑπακούουν στό Χριστό, στό Εὐαγγέλιο, στούς Ἁγίους, εἶναι ἀληθινοί ποιμένες καί ὄχι ψευδοποιμένες καί ψευδοδιδάσκλοι οὔτε προβατόσχημοι λύκοι πού κατασπαράσσουν οἱ ἴδιοι τά πρόβατα. Εἶναι γεμᾶτο τό Εὐαγγέλιο ἀπό συστάσεις τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων νά μήν ἀκολουθοῦμε τούς κακούς ποιμένες· ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία εἶναι γεμάτη ἐπίσης ἀπό παραδείγματα πατριαρχῶν καί λοιπῶν κληρικῶν πλανεμένων, πού ζητοῦσαν καί αὐτοί ὑπακοή στίς πλάνες καί στίς ἑτεροδιδασκαλίες τους.  […]

αὐτό πού γίνεται τώρα στούς ναούς, νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία χωρίς τήν παρουσία τῶν πιστῶν, ἀποτελεῖ διακωμώδηση τοῦ μυστηρίου  […] κλείνουμε τίς πόρτες στούς ἀβάπτιστους καί ἀμύητους, ὄχι στούς βαπτισμένους. Αὐτό τό νόημα ἔχει τό λειτουργικό παράγγελμα «Τάς θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν».

 

Ἐν τῷ μεταξύ, τοὺς Χριστιανοὺς τῆς «πάσῃ θυσίᾳ ὑπακοῆς» καὶ τοῦ Καισαροχριστιανισμοῦ τοὺς πῆραν πρέφα οἱ ἄθεοι καὶ τοὺς τρολλάρουν, ἐκφράζοντας ἐδῶ τὰ πραγματικά τους αἰσθήματα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ὅμως ἔτσι ἔχει, βέβαια: Ἅμα ὡς «Χριστιανὸς» παραδέχεσαι ὅτι ἡ δημόσια ὑγεία εἶναι ἄσχετη μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ἀνώτερη ἀξία ἀπὸ αὐτόν, καὶ «ὅ,τι πεῖς ἀφέντη-Κράτος», τότε ὁ ἄθεος σὲ καραξεφτυλίζει ἔτσι (καὶ τοῦ ἔχεις δώσει δικαίωμα):

bandalismos

πηγή, romfea.gr

ΚΥΡ 8-4-2020

Πολλὰ μπράβο στοὺς πονόψυχους φοβικοὺς (μὴν κολλήσουν!) Χριστιανούς, μὲ τὴ συγκατάθεση τῶν ὁποίων ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες.

Ἡ εἰρωνεία πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι διαχρονική. Νὰ θυμηθοῦμε κάτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν ρωμαϊκῶν διωγμῶν. «Ἀλεξαμένος (ἕνας Χριστιανός) σέβεται Θεόν», ὅπου ὁ θεὸς τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἕνας ἐσταυρωμένος γάιδαρος.

alexamenos_trazo

Posted in θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

ἐκκοσμικευμένα: ἡ ἐκκλησιαστικὴ λογική

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶχε ποτὲ θέμα μὲ τὴν γιατρειὰ τοῦ σώματος στὸ βαθμὸ ποὺ αὐτὴ δὲν ἀντιτίθεται στὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς. Ἄλλωστε, ἦταν ἡ Ἐκκλησία στὸ Βυζάντιο αὐτὴ ποὺ ἔφτιαξε τὰ πρῶτα νοσοκομεῖα στὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία. Ἡ Ἐκκλησία, πιὸ πρίν, ἦταν αὐτὴ ποὺ περιέθαλπτε τοὺς ἀρρώστους σὲ ἐπιδημίες, καὶ ὄχι οἱ Εἰδωλολάτρες. Δὲν μποροῦν, ἑπομένως, κάποιοι νὰ κατηγοροῦν τὴ χριστιανικὴ πίστη ὡς ἀντικοινωνική.

Ὅταν ὅμως ἀπαγορεύεται ἡ λειτουργία καὶ ἡ μετάληψη, λαμβάνει χώρα ἡ προαναφερθείσα ἀντίθεση, καὶ τότε ἐκκλησιαστικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἱεραρχεῖται ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς πάνω ἀπὸ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος. Ἔπρεπε δηλαδή, ἡ Ἐκκλησία ἀκούγοντας τὸ πιὸ βασικὸ κομμάτι τῆς πίστης της νὰ πεῖ στὸ ποίμνιό της: «Ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη, ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ἐξαπλωθεῖ ἡ ἀρρώστια αὐτὴ ὥστε νὰ μετανοήσετε/ ἐξομολογηθεῖτε/ κοινωνήσετε γιατὶ ποτὲ δὲν ξέρετε τὴν ὥρα τοῦ θανάτου σας». Κι ὄχι νὰ τοῦ πεῖ «Ἡ ἐπιστήμη θὰ σᾶς σώσει, κλείνουμε τοὺς ναούς προκειμένου νὰ μπορέσετε νὰ ζεῖτε ἀμετανόητοι γιὰ λίγα χρόνια ἀκόμη». Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἂς ἄφηνε νὰ τὸ ποῦν οἰ ἄθεοι μόνο, οἱ χλιαροὶ παγανο-χριστιανοὶ μόνο, οἱ «ζήτω ἡ πατρίδα, ζήτω ἡ Νέα Δημοκρατία» μόνο. Ἀντὶ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ «ἀσθενεῖς τῇ πίστει», κολακεύτηκε ἡ ἀδυναμία τους καὶ ἡ ὀλιγοπιστία τους («Καλὰ κάνεις καὶ φοβᾶσαι»), καὶ τοὺς κάναμε πιὸ ἀσθενεῖς στὴν πίστη. Ποιὸς θὰ δώσει λόγο γιὰ τοὺς ἀνεξομολόγητους καὶ ἀκοινώνητους τεθνεῶτες τοῦ διαστήματος στὸ ὁποῖο ἔκλεισαν οἱ ναοί, καὶ οἱ ὁποῖοι χάθηκαν, ἐνῶ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν κοινωνήσει; Ὁ Μητσοτάκης; Ἢ θὰ ποῦμε πὼς ὅ,τι συμβαίνει -δηλαδὴ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν- εἶναι παραχώρηση τοῦ Θεοῦ (χωρὶς ἀνάμιξη τῶν Χριστιανῶν ποὺ κλείδωσαν μόνοι τους τὶς ἐκκλησίες προτοῦ/ χωρὶς νὰ ἔρθουν οἱ λεγεωνάριοι νὰ τὶς κλείσουν), καὶ συνεπῶς ὅτι θέλει ὁ Θεὸς νὰ κλείνουμε τὶς ἐκκλησίες ἐμεῖς οἱ ἴδιοι; Ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ καταπολεμᾶ στὸ διάλογό του μὲ ἕναν Μουσουλμάνο. Σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι τελείως ἄλλο «ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε στὸ Κράτος νὰ κλείσει βίαια τοὺς ναούς», ἀπὸ τὸ «ὁ Θεὸς θέλει ἐμεῖς αὐτόβουλα νὰ κλείσουμε τοὺς ναούς».

Τὰ μοναστικὰ καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ κείμενα εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἱστορίες ὅπου ἡ ἀρρώστια καὶ ὁ θάνατος, ἀκόμη καὶ ὁ ἀδιανόητα φρικτός, εἶναι τρόπος νὰ ξεπληρωθοῦν ἐγκαίρως κάποια θανάσιμα ἁμαρτήματα, ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος κάνει ὑπομονὴ καὶ εὐχαριστεῖ τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἀρρώστια καὶ τὸ θάνατο. Γεμάτα ἀπὸ ἱστορίες ἁμαρτωλῶν ἀμετανόητων ποὺ ἔζησαν ὑγιεῖς καὶ εὐκατάστατοι ὅλη τους τὴ ζωή, καὶ μετὰ τὸ θάνατο δέχτηκαν ἐξαιρετικὲς ταφικὲς τιμὲς ἀπὸ τὴν κοινωνία, πηγαίνοντας κατόπιν στὴν κόλαση, καὶ ἀπὸ ἀντίθετα παραδείγματα σωσμένων ἀσκητῶν ποὺ τοὺς ἔφαγαν τὰ θηρία κι ἔμειναν ἄταφοι, καὶ ἅγιων λαϊκῶν ποὺ ἔζησαν μιὰ ζωὴ μέσα στὴν ἀρρώστια κερδίζοντας τὸν παράδεισο. Ἂν κάποιοι Χριστιανοὶ δὲν κατανοοῦν τὴ νοοτροπία αὐτή, παρὰ ὡς τάση αὐτοκτονίας, εἶναι γιατὶ μοιάζουν μὲ τὸν εἰδωλολάτρη Μάρκο Αὐρήλιο, ποὺ κατηγοροῦσε τοὺς Χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του ὡς «θανατολάγνους». Ἔχουν γίνει ὅμοιοι μὲ τοὺς Εἰδωλολάτρες, μόνο ποὺ τώρα βρίζουν ὡς «ὑπὲρ τὸ δέον Ὀρθόδοξους» ὅσους ἁπλῶς –καὶ τίποτε ἄλλο– πιστεύουν σὲ ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία πίστευε ἀπὸ πάντα. Φυσικὸ εἶναι, γιατὶ ἡ χριστιανικὴ νοοτροπία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ σύμπαν εἶναι ἀνάποδη ἀπὸ τὴν ἄθεη καὶ εἰδωλολατρική. Σὲ αὐτὸ θὰ συμφωνήσει κι ἕνας ἄθεος. Μόνο ποὺ θὰ διαφωνήσει μαζί μας στὴ συνέχεια, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα εἶναι ἡ χριστιανική, ὅτι ἡ ὀπτικὴ τοῦ ἄθεου εἶναι ἕνα ψέμμα καὶ ἕνα λάθος, καὶ ὄχι ὅτι ἡ χριστιανικὴ ὀπτικὴ εἶναι «ἀντικοινωνικὴ» ἢ «πέραν τοῦ κόσμου τούτου». Οἱ ἄθεοι μὲ τὴν πλατωνική τους προπαιδεία, νομίζουν ὅτι ἡ «χριστιανικὴ ἀντίληψη τῆς Πραγματικότητας» ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕναν πλατωνικὸ κόσμο τῶν Ἰδεῶν ἀπόμακρο ἀπὸ τὴν ὕλη. Τόσα καταλαβαίνουν αὐτοὶ ἀπὸ Χριστιανισμό, καὶ τόσα λένε. Κανονικά, ἕνας Χριστιανὸς θὰ ἔπρεπε νὰ φοβᾶται τὸ βιολογικὸ θάνατο μόνο ἂν δὲν κοινωνοῦσε ἄμεσα προηγουμένως. Ἐπαναλαμβάνω, χωρὶς αὐτὸ νὰ συνεπάγεται γενική-προγραμματικὴ ἐναντίωση στὴν ἰατρική, οὔτε θέληση γιὰ νὰ πεθάνουμε «μιὰ ὥρα ἀρχύτερα».

Καὶ τί δὲν ἔχουν σκαρφιστεῖ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸν ἑαυτό τους οἱ Χριστιανοὶ αὐτοί: Πότε τοὺς ἐρημίτες ποὺ εἶχαν χρόνια νὰ κοινωνήσουν (κοινώνησαν ὅμως προτοῦ πεθάνουν, γιατὶ εἶχαν πληροφορηθεῖ πότε θὰ πεθάνουν ὄντας -ὄχι σὰν ἐμᾶς- ἅγιοι). Πότε τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ στὸν ἐπίσκοπο. (Βεβαίως, σὲ κάθε εἴδους ἱεραρχία, στρατιωτική, δημοσιοϋπαλληλικὴ κ.λπ., εἶναι γνωστὴ ἡ πρακτικὴ «ἐκτελῶ, καὶ ἐκφράζω τὶς ἀντιρρήσεις /τὴ διαμαρτυρία μου».) Πότε τὸν ἅγιο Νικόδημο, ὁ ὁποῖος ὅμως ποτὲ δὲν συνέστησε τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν σὲ περίοδο πανούκλας. (Ἂς ἐφαρμόσουν πρῶτα -βέβαια- ὅσα λοιπὰ λέει ὁ ἅγιος αυτὸς περὶ χοροῦ καὶ -δημοτικῶν- τραγουδιῶν, κι ὄχι ἐξεπίτηδες ἐπιλεκτικά.) Πότε τὸν Καποδίστρια ποὺ τάχα ἔκλεισε ἐκκλησίες μὲ νόμο ὁ ὁποῖος δὲν δημοσιεύθηκε ποτέ. Πότε ὅτι τάχα στὸ Βυζάντιο ἔκλειναν μὲ νόμο (κρατικὸ ἢ ἐκκλησιαστικά) τὶς ἐκκλησίες σὲ περίοδο πανούκλας. Πότε ὅτι στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τῶν διωγμῶν οἱ Χριστιανοὶ δὲν εἶχαν ναούς (!), καὶ δὲν κοινωνοῦσαν ἀλλὰ περίμεναν τὸν Μ. Κωνσταντίνο. Σὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἔχουν ἱστορικὰ (ὄχι, δηλαδή, μόνο ἐκκλησιαστικά) ἀπόλυτο λάθος.

Τὸ σωστὸ εἶναι νὰ καταλάβουν πόσο λάθος ἔχουν κάνει ἐκλογικεύοντας καὶ ἐκχριστιανίζοντας τὴν ἀθεϊστικὴ νοοτροπία τοῦ Ἀπόλυτου φόβου γιὰ τὸ βιολογικὸ θάνατο. Δὲν θὰ τοὺς σώσουν τὰ μπράβο τῶν ἄθεων. Οὔτε εἶναι φανατισμὸς νὰ λὲς ὅ,τι ἔλεγε ἀπὸ πάντα ἡ Ἐκκλησία. Φανατισμὸς εἶναι νὰ παρουσιάζεις τὴν εἰδωλολατρικὴ καὶ ἀθεϊστικὴ ἀντίληψη ὡς («φωτισμένο») Χριστιανισμό, γιὰ νὰ μὴν κατηγορηθεῖς ὡς ἀσυνείδητος, ἀνεύθυνος καὶ ὡς δολοφόνος. Ἀλλὰ ἀντικοινωνικοὺς κι ἐγκληματίες ἀποκαλοῦσαν τοὺς Χριστιανοὺς οἱ Εἰδωλολάτρες δήμιοι, γιατὶ δὲν θυσίαζαν.

Posted in θρησκεία | Σχολιάστε

Οἱ μισοὶ καλοὶ σὲ μοναστηριοῦ κελλί

Ἔτσι ἔλεγε τὸ περίφημο τραγούδι τοῦ Ἄκη Πάνου. Ὅμως ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς γιὰ ὑγειονομικοὺς λόγους ἔγινε παράνομη θρησκεία (προσωρινά…), ἔμεινε μόνο τὸ τρελλάδικο. Καὶ τὸ σκέτο (μὴ μοναστηριακό) κελλί.

Posted in μουσική | Σχολιάστε

Γιανναρᾶς γιὰ κορωνοϊό

Ἂν ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ Γιανναρᾶς ἀγανάκτησε μὲ ὅλα αὐτά, τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε;

αποδέχθηκαν οι επίσκοποι να απαγορευθεί η συγκρότηση και φανέρωση της Εκκλησίας στην Ευχαριστία, προκειμένου να σωθούν από τον θάνατο οι βαφτισμένοι στον αναστάσιμο θάνατο. Αποδέχθηκαν να διαστραφεί η γιορτή της υπαρκτικής ελευθερίας σε θέαμα και ακρόαμα τηλεοπτικό. Προφανέστατα, επειδή πιστεύουν οι ιεράρχες ότι ο ρόλος της Ευχαριστίας είναι απλώς κηρυγματικός

Posted in θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα τούς Ἐπισκόπους, σέ ὅλα…

1884-1980
…Ἐάν, Σεβασμιώτατε, τήν γνώμη τοῦ θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου ἀκολουθοῦσαν ὅλοι οἰ χριστιανοί κατά γράμμα, νά ἀκολουθοῦν δηλαδή τούς Ἐπισκόπους σέ ὅλα, ἀλλοίμονον τότε, οὔτε Ὀρθοδοξία οὔτε Ἐκκλησία οὔτε ὀρθόδοξος χριστιανός θά ὑπῆρχε σήμερα. Ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν τούς πατριάρχες καί ἐπισκόπους Ἀπολιναρίους, Μακεδονίους, Εὐτυχεῖς, Διοσκόρους, Σαββελίους, Σεβήρους, Εὐσεβίους καί πολλούς ἄλλους καί δεχόνταν τά φρονήματά τους, ποῦ τότε Ὀρθοδοξία; ποῦ χριστιανός εὐσεβής καί ὀρθόδοξος!! Καί τί λέγω ἀνθρώπους πατριάρχες καί μητροπολῖτες καί δέν λέγω Συνόδους ἀπό 100, 200 καί 348 μητροπολῖτες καί ἐπισκόπους ἀποτελούμενες; Διότι 348 τόν ἀριθμό συνῆλθαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 754 καί ἐξέδωσαν ὅρο πού ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁμόφωνα ὁρίζομε νά εἶναι ἀπόβλητη καί ξένη καί βδελυγμένη ἀπό τῆς Ἐκκλησίας τῶν Χριστιανῶν κάθε εἰκόνα ἀπό κάθε ὕλη καί χρωματουργική τῶν ζωγράφων κακοτεχνία κατασκευασμένη. Στό ἑξῆς νά μή τολμήση ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νά ἀσκῆ αὐτό τό ἀσεβές καί βδελυρό ἔργο, ὅποιος ὅμως θά τολμήση στό ἑξῆς νά κατασκευάση εἰκόνα ἤ νά προσκυνήση ἤ νά τοποθετήση σέ ἐκκλησία, ἤ σέ ἰδιωτικό σπίτι, ἤ νά κρύψη, ἐάν μέν εἶναι ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος, νά καθαίρεται, ἐάν δέ εἶναι μοναχός ἤ λαϊκός, νά ἀναθεματίζεται καί νά εἶναι ὑπόλογος στούς νόμους τούς βασιλικούς, ὡς ἀντιμέτωπος στά προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καί ἐχθρός στά δόγματα τῶν πατέρων«.
Ὁ ἀριθμός 348, Σεβασμιώτατε, εἶναι πολύ σεβαστός. Ἐν τούτοις τόν τότε πατριάρχη Κωνσταντῖνον καί τόν βασιλέα Κοπρώνυμο καί τούς 348 μητροπολῖτες, πολλοί μοναχοί, κληρικοί καί λαϊκοί δέν τούς ἄκουσαν, ἀποσχίσθηκαν ἀπό αὐτούς, τούς ἔλεγχαν καί τούς ἀποκαλοῦσαν κακοδόξους, εἰκονομάχους κ.λ.π., καί ἐξακολουθοῦσαν νά ἀσπάζωνται καί νά σέβωνται καί νά τιμοῦν τίς ἁγίες εἰκόνες. Ἄρά γε οἱ τέτοιοι εἶναι σχισματικοί, αἱρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, ἀναθεματισμένοι, καί μαζί μέ αὐτούς καί ἐμεῖς, πού προσκυνοῦμε καί σεβόμαστε σχετικά καί κατά τήν παράδοση, τίς ἅγιες εἰκόνες; Ἐμεῖς ἔχουμε τήν γνώμη καί ὁμολογοῦμε ὅτι εἶναι ἄξιοι κάθε ἐπαίνου γιατί δέν πειθάρχησαν καί ἀποσχίσθηκαν, καί ἀξιώθηκαν οὐρανίων στεφάνων γιά τήν «παρακοή» τους ἐκείνη, καί σήμερα τούς τιμοῦμε ὡς Ἁγίους καί τούς ὀνομάζουμε· ὁ Ἅγιος Γερμανός, ὁ Ἅγιος Ταράσιος, οἱ Ἅγιοι Στέφανος καί Θεόδωρος καί Θεοφάνης οἱ Γραπτοί, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κ.λ.π.· τήν δέ σύνοδο τοῦ 754 ὀνομάζουμε παράνομον, μιαράν καί Καϊαφικό συνέδριο…
Ἁπλά, σήμερα δὲν ὑπάρχουν οὔτε Θεόδωροι Στουδίτες, οὔτε τίποτε, στὰ ἀνώτερα κλιμάκια. Ἔχουν προνοήσει γι’ αὐτὸ οἱ κρατοῦντες.
Posted in θρησκεία | Σχολιάστε

Τὸ μικρὸ παιδάκι ποὺ κρατᾶ τὴν ἀναπνοή του

Είναι μεγάλος πειρασμός να ερμηνεύσουμε την αυτοκτονική παράνοια που προσέβαλε τις κοινωνίες της Δύσης, πρόθυμες να κατεδαφίσουν κεκτημένα αιώνων προκειμένου «ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΣΩΘΕΙ», με όρους προμηθεϊκούς. Μια εξέγερση της ανθρωπότητας εναντίον του Θεού επειδή μας στέρησε την αθανασία. Μόνο που αυτή τη φορά η θεομαχία δεν παίρνει τη μορφή της άμεσης αντιπαράθεσης, με τον Τιτάνα να κλέβει το ζωοποιό πυρ από τους Ολύμπιους, αλλά εκδηλώνεται ως παθητική αντίσταση. Μια καθολική απεργία πείνας, ένας συναισθηματικός εκβιασμός του Θεού που εγκαλείται να αναιρέσει τα αποτελέσματα της Πτώσης και να καταργήσει το θάνατο hic et nunc. Αρκετά ανεχθήκαμε αυτό το σκάνδαλο! Το σφράγισμα των εκκλησιών και η πρωτοφανής απαγόρευση τέλεσης ιεροπραξιών σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνουν ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο γνωστικό χρώμα σε αυτό το κίνημα θεολογικής ανυπακοής· ένας ζηλωτισμός χιλιαστικής υφής που, με τη μια ή την άλλη μορφή, διατρέχει την ιστορία της Δύσης από την αυγή της χριστιανικής εποχής. Όπως οι αλχημιστές του μεσαίωνα, η ανθρωπότητα έχει αναστείλει κάθε άλλη δημιουργική εργασία της προκειμένου να αφοσιωθεί στο Magnum Opus: την ανακάλυψη του ελιξιρίου της ζωής, την λεγόμενη φιλοσοφική λίθο (lapis philosophorum). Η ολοκληρωτική απορρόφηση σε αυτό τον θεουργικό άθλο και η παραμέληση κάθε κοσμικής μέριμνας οδήγησε αρκετούς από αυτούς στην τρέλα και στο θάνατο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν σοβαρά ότι δεν πρέπει να βγούμε από τα σπίτια μας μέχρι να ανακαλυφθεί το εμβόλιο για τον covid, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει παράταση της καραντίνας ως το 2021 ή και παραπέρα. Το δόγμα των «μηδενικών απωλειών» παραπέμπει στην εικόνα του μικρού παιδιού που απειλεί ότι θα κρατήσει την ανάσα του ώσπου να πεθάνει, αν οι γονείς δεν του κάνουν το ένα ή το άλλο χατίρι. Όμως αυτή η ιστορία δεν πρόκειται να έχει καλό τέλος. Ακόμη κι αν ανακαλυφθεί σχετικά σύντομα το εμβόλιο, η αποφυλάκιση θα είναι προσωρινή και υπό όρους. Αργά ή γρήγορα θα ενσκήψει ένας νέος ιός πιο θανατηφόρος, ή κάποια παρόμοια λαίλαπα, μπροστά στον οποίο ο covid θα μοιάζει ανέκδοτο και η σημερινή «κατάσταση εξαίρεσης» θα μοιάζει με βόλτα στο πάρκο.

Πηγή

Σωστὰ γράφεται σὲ σχόλια (τοῦ ἀναρτήσαντα καὶ ὄχι μόνον) ὅτι «Αν δεν συμφιλιωθούμε με τον θάνατο δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε«. Ὅτι «Το κίνημα εγκλεισμού είναι η φυσική συνέχεια των κινημάτων πολιτικής ορθότητας που βλέπουν παντού hate speech, ρατσισμό, μισογυνισμό, bullying. Το σπίτι είναι το απόλυτο οχυρό safe space για τις χιονονιφάδες που δεν μπορούν να αντέξουν την πραγματικότητα«. Καὶ ὅτι «Ο κόσμος αγαπά σε παθολογικό βαθμό την ζωή του .Φυσικά όλοι την αγαπουμε, κάνεις δεν θέλει να πεθάνει αλλά παλαιότερα πολύ περισσότερος κόσμος συνειδητοποιούσε και δεχόταν ότι το νήμα της ζωής μπορούσε να κοπεί και πρόωρα από κάποιο «απρόοπτο» γεγονός. Τώρα όχι. Θυμάμαι μια φορά ήμουν σε κάτι εξωτερικά ιατρεία και σε κάποια στιγμή άκουσα γοερους κλαθμους και οδυρμους από τον δρόμο,από μια κηδεία που περνούσε. Οι θρηνοι θύμιζαν κηδεία ηγέτη της Β.Κορεας.Ρωτησα,τους νοσοκομους ποιος ο θανων/θανουσα και μου απάντησαν ότι επρόκειτο για μια γυναίκα 98 ετών. Οταν παρατήρησα ότι σε μια τέτοια ηλ7κια κάποιος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το ενδεχόμενο του θανάτου, οι αντιδράσεις ήταν εχθρικοτατες.«

 

Δὲν εἶναι κάποια ἀδιαφορία μας γιὰ τὸ θάνατο ἢ κάποιος ὑπερτονισμὸς τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν (τὶς ὁποῖες ἄλλωστε δὲν εἶχαν σὲ μεγάλη ὑπόληψη ὅσοι παλιὰ ὑποστήριζαν ἀνελεύθερα καθεστῶτα), εἶναι ἡ ἐκθήλυνσή τους (δὲν μ’ ἀρέσει ἡ λέξη ἀλλὰ μοῦ ἦρθε πρόχειρη) αὐτὸ ποὺ τοὺς κάνει νὰ τρομάζουν. Μιὰ τὰ 75 χρόνια μετὰ τὸ 1945 χωρὶς πόλεμο, μιὰ ἡ τεχνολογία ποὺ τοὺς ὑπόσχεται τὰ θαύματα, ὅλα αὐτὰ κάνουν νὰ κατηγοροῦνται ὡς ἀνεύθυνοι ὅσοι δὲν υἱοθέτησαν ποτὲ τὴν ἀντίληψη ζωῆς τῶν 70 τελευταίων ἐτῶν.

Ἐπιμένουμε σὲ παλιούς (ὄχι λανθασμένους ὅμως) τρόπους ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, μὲ βάση τοὺς ὁποίους ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον ἐκφραζόταν διαφορετικά, καὶ ἡ ὑπαρκτή, προσωπικὴ ἰδιοτέλεια δὲν σήμαινε νὰ κλειδαμπαρώσω ὅλον τὸν πλανήτη γιὰ χάρη μου, γιὰ νὰ μὴν πεθάνω στὰ 50 (ἔχοντας ἤδη ὑποκείμενο νόσημα) ἢ τὰ 70, οὔτε εἶχε θεοποιηθεῖ ἡ Ἐπιστήμη, ποὺ φυσικὰ θὰ ἀποδειχθεῖ ἀνίσχυρη μπροστὰ στὰ μελλοντικὰ ἀλλεπάλληλα-ἀσταμάτητα ἐργαστηριακὰ προϊόντα-τέρατα. Μετρῆστε πόσοι ἀπὸ τοὺς «Δὲν ἀγαπᾶς τὸν Ἄλλον, γι’ αὐτὸ δὲν μένεις σπίτι» προσφέρουν ἐθελοντικὴ βοήθεια σὲ καραντινιασμένους καὶ ἡλικιωμένους ποὺ μένουν σπίτι, γιὰ νὰ συγκρίνετε τὴν παλιὰ καὶ τὴ νέα ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀγάπη, καὶ τὰ ξαναλέμε.

Τὰ χιλιοειπωμένα περὶ καραντίνας δὲν τὰ ἐπαναλαμβάνω. Ἡ καραντίνα εἶναι ὁ φερετζὲς τοῦ «εὐθυνάκια», ποὺ καταπίνει ἀμάσητη τὴν νεοφιλελεύθερη κατάργηση τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τῆς ἀδυναμίας μαζικῶν ἐλέγχων

Posted in κοινωνία | Σχολιάστε

Περγάμου Ζηζιούλας γιὰ κορωνοϊό

Ἀφοῦ στὴν Ὀρθοδοξία δὲν ἔχουμε Πάπα γιὰ νὰ ἀποφασίζει, καὶ τὰ ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς πιστούς ἀποφασίζονται δημοκρατικὰ στὴν Ἐκκλησία τ.Ἑ. , μπορεῖ νὰ μιλήσει καὶ ἕνας κληρικὸς χωρὶς φόβο.

Πηγή

Νομίζω ότι η καλύτερη απόφαση, αντί να κλείνουμε τελείως την εκκλησία, είναι να έχουμε τον ιερέα να τελεί το μυστήριο με έως και πέντε ανθρώπους. […]

Δεν συμφωνώ με την αναμετάδοση της Θείας Λειτουργίας από την τηλεόραση. … δεν θα ανοίξω τον δέκτη της τηλεόρασης για να παρακολουθήσω την Λειτουργία. Το θεωρώ αυτό έκφραση ασέβειας. Είναι ασεβές το να κάθεται κανείς έτσι και να παρακολουθεί την Λειτουργία. […]

μια καλή λύση είναι να τελείται η Λειτουργία από ένα ιερέα και δύο ή τρεις ακόμη ανθρώπους και, εί δυνατόν, να μεταδίδεται η Θεία Κοινωνία στους πιστούς. Στο βαθμό που γνωρίζω, αυτό τώρα είναι δύσκολο καθόσον δεν έχουμε διακόνους που θα μπορούσαν να μεταδώσουν τη Θεία Κοινωνία στους απόντες. Στην αρχαία Εκκλησία, η Θεία Κοινωνία παρέχονταν σε εκείνους που δεν μπορούσαν να παραστούν. Έτσι, εφόσον αυτό δεν υφίσταται, ας τελείται η Λειτουργία τουλάχιστον με πέντε ανθρώπους παρόντες. […]

Αρκεί ο τοπικός Επίσκοπος ή ο ιερέας να επιτρέψει μια εναλλακτική παρουσία ούτως ώστε να μην προσέρχονται πάντοτε οι ίδιοι ενορίτες. Αυτήν την εβδομάδα θα υπάρχουν τρεις ή τέσσερεις πιστοί, την επόμενη εβδομάδα θα είναι τρεις ή τέσσερεις άλλοι. […]

θα μπορούσαν να έχουν βρει μια άλλη λύση κατά την οποία η Λειτουργία θα μπορούσε να τελείται με την μικρή συμμετοχή λαϊκών. Επέλεξαν αυτή την λύση, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη. Η απόφαση να μην παρίσταται κανείς στην Λειτουργία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. […]

Δεν συμφωνώ με το να διαθέτουμε αναλώσιμα κουτάλια (μιας χρήσης) για κάθε άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό. […]

Προσωπικά, θα μου άρεσε και θα επιθυμούσα οι πιστοί να μην έχουν φόβο (από την Θεία Κοινωνία). Θεωρώ ότι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι η λήψη του φαρμάκου για την αθανασία και δεν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Προσωπικά, δεν θα με ενοχλούσε να μεταλάμβανα από ένα δισκοπότηρο κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, ή, ακόμη και να χρησιμοποιούσα μια κοινή λαβίδα. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν κι εκείνοι οι οποίοι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ἀσθενείς τῇ πίστει, πρέπει να αποφεύγουμε να τους σκανδαλίζουμε. Η Εκκλησία πρέπει να βρεί μια λύση και για αυτούς, να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, προκειμένου να αποφύγει τις κατηγορίες ότι εμείς οι Χριστιανοί μεταδίδουμε λοιμώξεις ή ασθένειες.

 

Ὄχι κουταλάκια μιᾶς χρήσης, ὄχι κλειστὲς ἐκκλησίες οὔτε ἐκκλησίες λειτουργοῦσες ἄνευ πιστῶν, καὶ ἄρνηση ὅτι ἡ μετάληψη κολλᾶ σὲ καιρὸ ἐπιδημίας μὲ κοινὴ λαβίδα, λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὸν Ζηζιούλα. Καὶ γιὰ τοὺς ὀλιγόπιστους «Στην Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, οι πιστοί λαμβάνουν την Θεία Κοινωνία ξεχωριστά, χωριστά το Σώμα από το Αίμα του Κυρίου. […] αυτά δεν είναι αμφότερα τοποθετημένα στο δισκοπότηρο«. Φυσικά, εἶναι βαθιὰ γελασμένοι οἱ «ἀσθενεῖς τῇ πίστει» ἂν νομίζουν ὅτι οἱ ἀντιχριστιανοὶ θὰ ἀφήσουν ἥσυχη τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ νὰ ἐπιλέξει αὐτὴ τὴ λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: Γιατὶ ἀμέσως θὰ ποῦν οἱ ἄθεοι: Νὰ φορᾶ γάντια καὶ μάσκες ὁ παπάς (!), κολλάει κ.ο.κ., μετὰ θὰ ξαναρχίσει ἡ τρομοκρατία. Ὅλο καὶ κάτι θὰ βρίσκουν. Καὶ τελικά, ξανά, ὅσοι εἶναι νὰ κιοτέψουν, θὰ κιοτέψουν.

Ἐμεῖς νὰ μὴν τοὺς σκανδαλίζουμε. Σωστό. Αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους, προκειμένου νὰ μὴ φοβοῦνται, δὲν μένουν καλύτερα σπίτι, καὶ δὲν τὸ «ρίχνουν στὰ ζάρια» καλύτερα, ἐὰν ξαφνικὰ αἰσθανοῦν ὅτι πρόκειται νὰ πεθάνουν καὶ τρέχει νὰ προλάβει ὁ παπὰς νὰ τοὺς ἐξομολογήσει καὶ κοινωνήσει; Ἄσε ποὺ ὅσοι πατᾶν στὶς ἐκκλησίες 2 φορὲς τὸ χρόνο θεωροῦν ὅτι εἶναι καὶ πολὺ Χριστιανοί, πηγαίνοντας στὸ σουπερμάρκετ μιὰ τουλάχιστον φορὰ τὴν ἡμέρα (6 φορὲς τὴν ἑβδομάδα) ἀλλὰ φοβούμενοι νὰ πᾶν 1 φορὰ τὴν ἑβδομάδα (ἀφήνω ἑσπερινοὺς κ.λπ.), καὶ γι’ αὐτὸ «ἔχουν καὶ ἄποψη».

Posted in αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , | 1 σχόλιο

Νικόλαος Κούρσουλας

Ἔτι ὅ,τι Εἰρηναῖος, καὶ ὁ Ἱερώνυμος, ὁ Θεοδ. καὶ ἕτεροι ἑρμηνεύοντες τὸ προῤῥηθὲν ἐκεῖνο ὑπὸ Δανιὴλ Κεφ. ιβ. «Καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, καὶ τοῦ δοθῆναι τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐννενήκοντα». Φασὶ τὸν Ἀντίχριστον ἀπαγορεύειν τὰς ἐν τῇ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γινομένας τελετὰς πάσας, καὶ μάλιστα τὴν ἀναίμακτον θυσίαν τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ
Posted in θρησκεία | Tagged | 1 σχόλιο

Μητσορμπάν

Οἱ παρατρεχάμενοι τοῦ Μητσοτάκη ἔχουν ἕνα ὑφάκι «σκασμός» (μὲ ἕναν εὐσυγκίνητο προσφυγιστὴ Χριστιανὸ ἐπιστήμονα ὡς ἄλλοθι), παρέα μὲ τὰ ΜΜΕ ποὺ γλιτώνουν ὀφειλόμενες στὸ Κράτος δόσεις τους καὶ σὲ ἀντάλλαγμα διαλαλοῦν τὶς κυβερνητικὲς θέσεις τρομοκρατώντας τοὺς πολίτες (κάνοντάς τους ἄγριο τρομαγμένο κοπάδι ποὺ «ἀγαπᾶ, γι’ αὐτὸ μένει σπίτι» ἀλλὰ στὸ σουπερμάρκετ σὲ κυττᾶ μὲ ἀγαπητικὸ μίσος) χωρὶς κανένα δημόσιο ἀντίλογο καὶ ἰσηγορία· ὁ Μητσοτάκης κλείνει Παραλίες βάσει περίεργων τηλεοπτικῶν πλάνων, κλείνει ὅ,τι δὲν ἔκλεισαν οἱ Ὀθωμανοί (καὶ ἰσχυρίζονται πὼς τὶς ἔκλεισε ὁ Καποδίστριας)· γενικὰ κάνει ὅ,τι γουστάρει, γιατὶ ἡ καμμένη λόγῳ διακυβέρνησης μισότρελη ἀντιπολίτευση συμμερίζεται λόγῳ ἀντικληρικαλισμοῦ τὶς θέσεις του καὶ γιατὶ οἱ ἱεράρχες ὑποτάσσονται τόσο εὔκολα ὅσο δὲν τὸ περίμενε κανείς, ποτέ· ἑτοιμάζεται νὰ μειώσει μισθούς, θὰ κλείσει στὸ Πάσχα τὰ διόδια, θὰ ἀπαγορεύσει ἀκόμη καὶ τὸ σούβλισμα ἀρνιοῦ, θὰ μειώσει τὶς ὧρες ἐξόδου, θὰ περάσει κάθε εἴδους νεοφιλελεύθερο βίτσιο του μὲ τὴν πρόφαση τῆς πανδημίας, καὶ ἂν μποροῦσε σίγουρα θὰ κλείδωνε τὸν κόσμο στὴν τουαλέτα γιατὶ δὲν σωφρονίζεται ἀρκετά, «νά καὶ οἱ ἀποδείξεις ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ πλάνα» (ρώτα καὶ τὸν φίλο μου τὸν ψεύτη).

κι αὐτὸς ὁ τύπος, ποὺ ἔλεγε ψέμματα γιὰ τὴ φύλαξη τῶν συνόρων, ζητᾶ μιὰ (χαζή, βεβαίως) τιμωρία τοῦ Ὀρμπάν, γιατὶ ὁ τελευταῖος «παραβιάζει τὶς ἀρχὲς τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας». Ἐνῶ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν (γιατὶ «θύμωσε ὁ Κυριάκος»!! καὶ ποιὸς εἶδε τὸν Κυριάκο καὶ δὲν φοβήθηκε) καὶ ἡ καραντίνα σὲ σημεῖο ἀπαγόρευσης τοῦ ψαρέματος /κολύμβησης (!) εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Γελᾶν καὶ τὰ ψάρια.

Posted in φιλελεύθεροι | Tagged | Σχολιάστε

29 κατασκευαστὲς συνιστοῦν

Κατά τα άλλα, ο Oscar Romero τούς μάρανε…Ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα είναι εδώ και τόσα χρόνια μία κρατική υπηρεσία, έχει φανεί ήδη από τον 19ο αιώνα, δεν χρειαζόταν κάτι καινούργιο. Ότι ελίσσεται και εφαρμόζει τα «φαναριώτικα» περί μετάθεσης του Πάσχα και τα συναφή, λες και είναι η Σούπερλιγκα, και αυτό το ξέραμε.

Αυτό που δεν έχουμε αρκούντως εμπεδώσει είναι το «περί την εξουσία και τα κελεύσματά της» πνεύμα των (δήθεν ή κάποτε) αντι- εξουσιαστών θεολόγων (της Αριστεράς και της Προόδου) [εδώ], οι οποίοι ασχολούνται ακόμη με το θέμα της Θείας Ευχαριστίας και με την παράγραφο 9 του συνοδικού ανακοινωθέντος ότι δεν πρέπει ο καθένας να βγαίνει και να κάνει δημόσιες δηλώσεις ή εμφανίσεις στα ΜΜΕ ή ΜΚΔ, ο οποίος να είναι «Αρχιερέας, Ιερέας, Διάκονος, Μοναχός ή άλλος εργάτης της Εκκλησίας». Αυτό τους μάρανε, λοιπόν. Δεν τους ενδιαφέρει η μέχρις εσχάτων υποταγή της Εκκλησίας στις φοβικές αντιδράσεις του κοινωνικού συνόλου και στις αντίστοιχες κρατικές πολιτικές, αλλά τους νοιάζει εάν θα μπορούν- γιατί άλλωστε να μην μπορούν;- να λένε τις γνωστές αναλύσεις τους.

Επί του πιεστηρίου: ότι οι Θείες Λειτουργίες θα μας μεταδώσουν τον ιό το εμπεδώσαμε, για τα συμβάντα στα Κέντρα των Μεταναστών, θα μας πουν τίποτα οι επαναστάτες;

Πηγή

Αἴ, αὐτὰ συμβαίνουν ὅταν ἀποκτοῦν ἀθεσμικὰ (διὰ τῆς πλαγίας) τὴν ἐξουσία ἑνὸς παμπάλαιου θεσμοῦ οἱ ἀντιεξουσιαστές (ἐδῶ: Νεορθόδοξοι), κι ἀπέναντί τους ἔχουν κομματικοποιημένους yesmen, ποὺ πότε πότε φρικάρουν ὑποκριτικὰ-μονόπλευρα μὲ τοὺς «ἄθεους Ἀριστερούς». Κάνουν εἰσοδισμό, βέβαια, οἱ «ἐκκλησιαστικοὶ antifa», ἀλλὰ ἐπικρατεῖ κι ἕνα μπάχαλο ποδοσφαιρικό, τύπου Σουπερλίγκα, στὸ ὁποῖο κανεὶς δὲν βλέπει τίποτε τὸ κακό, γιατὶ σήμερα γενικὰ δὲν βρίσκει κανεὶς τίποτε κακὸ σὲ τίποτε. Ἂν συγκρίνει κανεὶς τί ἔγινε μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου…

Ἄλλωστε, ἂν χορτάσαμε πολιτικὴ δημοκρατία, τώρα χορταίνουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ δημοκρατία. Ὅσο γιὰ τοὺς «μετανάστες», φαντάζομαι ὅτι σὲ λίγο οἱ ἐν ἐξουσίᾳ ἀντιεξουσιαστὲς θὰ ἐγκαλέσουν τοὺς πιστοὺς ὅτι θέλουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους («ἐγωιστικά»!) τὶς λιγοστὲς ΜΕΘ, οἱ ὁποῖες θὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τοὺς ἀναρίθμητους ἄρρωστους «μετανάστες».

 

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα | Tagged , | Σχολιάστε

κινητὲς ἑορτές

1 μήνα μετὰ περίπου μετατίθεται τὸ Πάσχα, λὲς καὶ εἶναι ἡ Πρωτομαγιὰ ποὺ τὴν μετέθετε σὲ ἐργάσιμη τὸ ΠΑΣΟΚ. Καὶ τὸ Ἅγιο Φῶς «είναι το ίδιο που βγάζει κάθε μεγάλο Μεγάλο Σάββατο βράδυ ο κάθε απλός ιερέας πίσω από την Αγία Τράπεζα, λέγοντας τα ίδια λόγια που λέγονται στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα«. Καὶ τότε, γιατὶ τὸ ἔφερναν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα; Τὸ κυριότερο, λέει πὼς παντοῦ γίνεται θαῦμα, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἱεράρχες ἰσχυρίζονται πὼς τίποτε θαυμαστὸ δὲν γίνεται οὔτε στὰ Ἱεροσόλυμα -πόσο μᾶλλον «παντοῦ.

Κι ὕστερα ἔρχονται διάφοροι ἐνοχλημένοι κι ἀφήνουν σχόλια τεθιγμένου σὲ ἀναρτήσεις, ἀντὶ νὰ ψελλίσουν κάτι γιὰ τὴν (ἐπὶ δεξιᾶς κυβέρνησης) σιωπή τους γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὡραῖα.

Posted in θρησκεία | Σχολιάστε

ἡ θέληση τῶν θεῶν

Ἡ συμμαχία ἄθεης Δεξιᾶς καὶ Ἀριστερᾶς καλᾶ κρατεῖ, καὶ ἐγγυᾶται ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις θὰ συνεχιστοῦν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πρόβλημα ποὺ προκαλοῦν καὶ τὸ μικρὸ κέρδος ποὺ φέρνουν. Γιατὶ (1) οἱ ἀπαγορεύσεις γιὰ τὴν ἄθεη Δεξιὰ συνεπάγονται μειώσεις μισθῶν, ἰδιωτικῶν καὶ δημοσίων ὑπαλλήλων, δηλαδὴ εἶναι πολὺ καλὸ νὰ συνεχιστοῦν. Καὶ γιὰ τὴν ἄθεη Ἀριστερά (2), οἱ ἀπαγορεύσεις συνεπάγονται τὴν ἐξαφάνιση τῆς Ἐκκλησίας ὡς δημόσιου-κοινωνικοῦ συμβάντος καὶ παρουσίας, δηλαδὴ εἶναι πολὺ καλὸ νὰ συνεχιστοῦν. Ἐπίσης, (3) καὶ γιὰ τὶς δύο, συνεπάγεται ὅτι οἱ «μετανάστες» θὰ μεταφέρονται ἀνενόχλητα στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, δηλαδὴ εἶναι πολὺ καλὸ νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἀπαγορεύσεις.

Δὲν εἶναι συνωμοσιολογία, εἶναι συνδυασμὸς ἐκ τῶν ὑστέρων βολέματος καὶ ψυχοπαθολογίας:

Ἔχουμε μιὰ τακτικὴ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης. Μείνετε σπίτια σας, γιὰ νὰ ζήσετε γιὰ πάντα, γιατὶ αὐτοὶ στὴν Κυβέρνηση εἶναι Θεοὶ καὶ μποροῦν νὰ βάζουν διαρκῶς κι ἄλλα μέτρα, καὶ τότε θὰ φταῖτε ἐσεῖς κι ὄχι τὸ BDSM τοῦ μέσου Δεξιοῦ (ποὺ ἔχει νὰ μαστιγώσει ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Παπαδόπουλου, καὶ λύσσαξε) οὔτε ἡ φοβία τοῦ μέσου Ἀριστεροῦ, ὅτι θὰ πεθάνει, οὔτε ἡ μισανθρωπία ἐκείνου ποὺ λέει ὅτι ἀγαπᾶ τὸ συνάνθρωπό του βρίζοντάς τον ἐπειδὴ σχηματίζει οὐρὲς στὶς τράπεζες.

Δίπλα μας, στὴν Ἰταλία καθημερινὰ πεθαίνουν χιλιάδες 70χρονοι μὲ ὑποκείμενα νοσήματα.

Θέλετε νὰ γίνετε κι ἐσεῖς 70χρονοι Ἰταλοὶ μὲ ὑποκείμενο νόσημα;

 

Posted in Αριστερά, Δεξιά, αθεϊσμός, θρησκεία | Σχολιάστε

διαπραγματεύσεις

Σὲ κάθε παζάρι, ὅταν ζητᾶς 100 θὰ πάρεις 50, ἐνῶ ἂν ζητᾶς 50 (ἔχοντας ἤδη κάνει μὲ τὸ μυαλό σου τὸ «δίκαιο παζάρι») θὰ πάρεις 20. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἔκανε τὸ δεύτερο. Δὲν ζήτησε τὴν κανονικὴ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιῶν στὴ βάση τοῦ Συντάγματος, δὲν ζήτησε τὴν (ἀπαράδεκτη συμβολικά, ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀλλὰ αὐτονόητη οὐδετερόθρησκα) ὑγειονομικὴ ἐξίσωση ἐκκλησίας καὶ σουπερμάρκετ, ὥστε νὰ ἐπιτρέπεται σὲ κάποιους πιστούς, ἀνάλογα μὲ τὰ τετραγωνικὰ μέτρα καθενὸς ναοῦ, νὰ παρευρίσκονται στὶς λειτουργίες. Δὲν ἐκμεταλλεύτηκε κάθε παράθυρο, κάθε νομικὸ δικαίωμα.

Ὅπως καὶ 10 χρόνια πρὶν ὅταν καθόταν στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο δίπλα στὸν ἀνεκδιήγητο Παπανδρέου: νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀντιπαθητικὸ σ’ αὐτὴν Χριστόδουλο. Νὰ δείξει ὅτι εἶναι τὸ καλὸ παιδὶ ποὺ δὲν προκαλεῖ προβλήματα. Ὅπου «πρόβλημα» γιὰ τὴν «κοινωνία» (διάβαζε: τὸ ἄθεο κομμάτι της) εἶναι ἡ συνέχιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, καὶ μόνον αὐτή.

Μιὰ δωρεὰ μασκῶν ἀπὸ πιστοὺς γιὰ τὸν ἱὸ στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἦταν κακὴ ἰδέα; Ὄχι μόνο «σκάυπ» ἀλλὰ καὶ μάσκα, γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὸν ἱό. Πράγματι, ποιὸς τοὺς λέει ὅτι ἀπὸ τὰ 3-4 ἄτομα στὴν ἐκκλησία δὲν θὰ εἶναι κάποιος μολυσμένος; Τόσοι καὶ τόσοι ψάλτες κόλλησαν. Ἀφοῦ ὁ φόβος τοῦ θανάτου ἐπικρατεῖ, πρέπει οἱ Ἱεράρχες νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ αὐτόν, μὲ μάσκες στὸ ναό. Κι ἀφοῦ ὁ

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει: «Μπορεί ο άνθρωπος, ο οποίος από ανάγκη δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, να κάνει τον εαυτό του Θυσιαστήριο, με το να προσεύχεται». Ο ίδιος ιερός Πατήρ αναφερόμενος στην ανάγκη της κενωτικής αγάπης προς τον πλησίον και μάλιστα προς τον δοκιμαζόμενο, επισημαίνει τα εξής σημαντικά: «Εσύ σέβεσαι το τωρινό Θυσιαστήριο, γιατί δέχεται το Σώμα του Χριστού, αλλά συμπεριφέρεσαι περιφρονητικά σ’ αυτόν που είναι ο ίδιος σώμα του Χριστού και τον βλέπεις με αδιαφορία να χάνεται. Αυτό το θυσιαστήριο μπορείς να το δεις στημένο παντού, και σε στενούς δρόμους και σε αγορές, και μπορείς να τελείς θυσίες πάνω σ’ αυτό κάθε ώρα». (Ομιλία 20 εις Β΄ Κορινθ. ΕΠΕ τόμος 19, σελ. 527-531)

τότε γιατί δὲν ἀπέχουν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία (δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη ἄλλη παρὰ ἡ ἀνάγκη τοῦ φόβου τοῦ θανάτου) καὶ δὲν κάνουν τὸν ἑαυτό τους Θυσιαστήριο στὰ σπίτια τους, ἀντὶ νὰ πᾶνε στοὺς ναούς;

Φυσικά, ὁ Χρυσόστομος κάνει λόγο γιὰ τὸν Πλησίον ὡς «θυσιαστήριο», στὸν ὁποῖον πρέπει νὰ φερόμαστε καλά. Καὶ ὄχι ὅτι «δὲν πειράζει ποὺ δὲν λειτουργεῖ τὸ θυσιαστήριο τῆς ἐκκλησιᾶς», κι ὅτι «Μπορεῖς νὰ ἐκκλησιάζεσαι στὶς πλατεῖες, στοὺς δρόμους, στὸ σπίτι»

This altar is composed of the very members of Christ, and the body of the Lord is made your altar. That then revere; on the flesh of the Lord you sacrifice the victim. This altar is more awful even than this which we now use, not only than that used of old. Nay, clamor not. For this altar is admirable because of the sacrifice that is laid upon it: but that, the merciful man’s, not only on this account, but also because it is even composed of the very sacrifice which makes the other to be admired. Again, this is but a stone by nature; but become holy because it receives Christ’s Body: but that is holy because it is itself Christ’s Body. So that this beside which thou, the layman, standest, is more awful than that. Whether then does Aaron seem to you anything in comparison of this, or his crown, or his bells, or the holy of holies? For what need is there henceforth to make our comparison refer to Aaron’s altar, when even compared with this, it has been shown to be so glorious? But you honor indeed this altar, because it receives Christ’s body; but him that is himself the body of Christ you treat with contumely, and when perishing, neglectest. This altar may thou everywhere see lying, both in lanes and in market places, and may sacrifice upon it every hour

Ἀφοῦ «τὸ Θυσιαστήριο εἶναι παντοῦ», μπορεῖ νὰ «διαχυθεῖ» τόσο ὥστε νὰ ἐξαχνωθεῖ ἡ φυσικὴ παρουσία του, ὁ ναός. Ὅλα στὸ μυαλό μας εἶναι. Πράγματι ἡ «τροποποίηση» τῶν λόγων τῶν Πατέρων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Νεορθόδοξων καὶ μετά, σήμερα ἔχει λάβει γιγαντιαῖες διαστάσεις. Φυσικά, δὲν ἦταν ὁ Θεὸς ποὺ κατέστησε «ἀνάγκη» τὴν ἀπουσία πιστῶν ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Ἦταν ἡ ἔλλειψη ἀντίστασης στὴν βία τοῦ τρομοκρατικοῦ ὑγιεινισμοῦ.

Ὁ Χρυσόστομος ἀγωνίστηκε ἐνάντια στὴν ἐξουσία τοῦ καιροῦ του. Δὲν ὑπάκουσε σὲ αὐτήν. Ἡ ἀνάγκη στὴν ὁποία ἀναφέρεται δὲν εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῆς Ἐκκλησίας στὶς ὀρέξεις τοῦ φοβικοῦ ἀθεϊσμοῦ. Μὴν ξεχειλώνουμε τὴν «ἀνάγκη» ποὺ αὐτὸς ἀναφέρει. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὴν Πένθεκτη Σύνοδο. IF any bishop, or presbyter, or deacon, or any of those who are enumerated in the list of the clergy, or a layman, has no very grave necessity (ἀνάγκην βαρυτέραν) nor difficult business so as to keep him from church for a very long time, but being in town does not go to church on three consecutive Sundays–three weeks–if he is a cleric let him be deposed, but if a layman let him be cut off.

Ἑρμηνεία τῆς «ἀνάγκης»: Θεόδωρος Βαλσαμῶν (Ράλλης-Ποτλῆς, τ. 2, σ. 489): «Μηδεμιᾶς προκειμένης ἀνάγκης, νόσου τυχόν, ἢ δουλείας βαρυτάτης μὴ παραχωρούσης αὐτῷ ἐκκλησιάζειν». Ὤχ, ξέχασα: Κατὰ τὸ Κράτος, τώρα, εἴμαστε ὅλοι ἄρρωστοι ἀκόμη κι ἂν δὲν εἴμαστε. («Φερθεῖτε σὰν νὰ εἶστε ἄρρωστοι»). Ο.Ε.Δ.!

Νεότερη ἑρμηνεία (Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης): «Οι άνθρωποι στον κόσμο είναι και επιστήμονες, ούτε το Σάββατο δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, την Κυριακή, έχουν την υπηρεσία αυτή την ώρα. Μπορείς αυτή την ώρα να κάνεις τον εαυτό σου Θυσιαστήριο λέγοντας την προσευχή.«. Δουλειὰ ἢ νόσος. Ἐκκλησίες δὲν ἔκλεισαν οὔτε οἱ Τοῦρκοι. Ὄχι ποὺ θὰ ποῦμε ὅτι δὲν τρέχει τίποτε ποὺ τὶς κλείνουν οἱ Ἕλληνες, καὶ εἶναι ἡ «ἀνάγκη» γιὰ τὴν ὁποία κάνει λόγο ὁ Χρυσόστομος. Τόσο ξεχείλωμα τῶν σημασιῶν, πιά.

Ζῆσε Μάη νὰ φᾶς τριφύλλι.

«Τον Μάιο θα κοινωνήσουμε όλοι μαζί», συμπλήρωσε ο Μητροπολίτης. Καὶ ποῦ τὸ ξέρει πότε θὰ λήξει ἡ ἐπιδημία καὶ τὸ διάταγμα τοῦ Καίσαρα; Τοῦ τὸ εἶπε ὁ κορωνοϊός; Μὲ τὸ «ὅλοι μαζὶ» ἐννοεῖ κι αὐτοὺς ποὺ -ἂν καὶ ἤθελαν νὰ κοινωνήσουν- θὰ πεθάνουν ἀνεξομολόγητοι κι ἀκοινώνητοι στὸν Ἀπρίλιο; «Είναι το μεγαλύτερο καλό στην εθνική προσπάθεια που κάνουμε όλοι», τόνισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος. Μπά; Τὸ ἔθνος εἶναι πρῶτο στὶς προτεραιότητες; Ἢ ἡ Ἐκκλησία σώζει τὸ ἔθνος ὅταν-ὅσο εἶναι Ἐκκλησία;

Posted in θρησκεία | Tagged , | 2 Σχόλια

Οἱ μὲν «Φασίστες», οἱ δὲ «Ἀνεύθυνοι»

Τὸ ξέρουμε καλὰ τὸ ἔργο. Ὁ Σύριζα ἔλεγε φασίστα ὅποιον διαφωνοῦσε μαζί του. Οἱ Δεξιοὶ ἀποκαλοῦν ἀνεύθυνους (μὴν πῶ τὴ γνωστὴ συνώνυμη λέξη) καὶ φιλικοὺς πρὸς τὸν Σύριζα ὅσους διαφωνοῦν μαζί τους.

Posted in Αριστερά, Δεξιά | Σχολιάστε

Τὸ φάρμακο-φαρμάκι

Ἡ φοβία τῶν καθεστωτικῶν (1) ἄθεων γιὰ τὴ ζωή τους (πιστοὶ Χριστιανοὶ καὶ «ἀνεύθυνοι ἄθεοι» ἔχουν ἄλλη ἄποψη γιὰ τὸν ἱό) ἔχει ὁδηγήσει τὴν οἰκονομία, ποὺ εἶναι ὁ νεοτερικὸς θεός τους, σὲ διάλυση τέτοια, ποὺ εἶναι νὰ ἀρχίζει κανεὶς ν’ ἀναρωτιέται ποιοὶ κερδίζουν καὶ τί μὲ αὐτὴ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφή. Κι αὐτοὶ ἐπιμένουν στὸ φάρμακο-φαρμάκι, ἀντὶ τῆς ἀπομόνωσης-καραντίνας μόνο τῶν ἀρρώστων ἀφότου γίνει ἔλεγχος ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μικρότερο χρονικὸ διάστημα. Τὸ νεότερο φάρμακο-φαρμάκι εἶναι οἱ μειώσεις τῶν μισθῶν, ποὺ εἶναι μὲν βασισμένες στὴ δικαιοσύνη, ἀλλὰ θὰ ὁδηγήσουν σὲ χειρότερη ἐπανάληψη τῆς κρίσης τοῦ α΄ Μνημονίου. Τὸ πρόβλημα τελικά, δὲν εἶναι καθόλου οἱ μειώσεις. Ἂς γίνουν, καὶ θὰ γίνουν. Εἶναι ὅτι οἱ πλούσιοι θὰ ἀφεθοῦν ἔξω ἀπὸ αὐτές. Εἴτε γιατὶ δὲν μένουν ἄ(ν)εργοι ὄντας κάτοχοι μέσων παραγωγῆς (τρόφιμα κ.λπ.) εἴτε -κυρίως- γιατὶ θεωροῦνται ἱερὸ «ἐθνικὸ κεφάλαιο»  (ἢ καὶ «ἐθνικὰ σκεπτόμενη ἀστικὴ τάξη»! γελᾶν κι οἱ πέτρες μὲ τοὺς μαφιόζους αὐτούς, ὡς «νέους Ἀβέρωφ») τὸ ὁποῖο θὰ συνεισφέρει ἀναλογικὰ σὲ ἔκτακτη ἀνάγκη (π.χ. ὅπως οἱ πλούσιοι στὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία).

Φυσικά, ἂν ὅλοι παίρνουν 500€ («έλάχιστο εἰσόδημα»), ἡ ζήτηση θὰ μειωθεῖ στὸ ἐλάχιστο δυνατό («ἐπιβίωση + 1 θερμίδα»), ἡ παραγωγὴ ἀντίστοιχα, ἡ ἀνεργία θὰ αὐξηθεῖ, ἡ οἰκονομία θὰ πάει στὸ χειρότερο δυνατὸ σημεῖο.

Εἶναι ὁ σοσιαλισμὸς ὅπως τὸν βλέπουν οἱ πλούσιοι. Ποὺ ἔφτιαξαν ὅλον αὐτὸν τὸν ἐφιάλτη ἐπειδὴ ἡ κοσμοεικόνα τους συνοψίζεται στὸ «Μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε, καὶ νὰ χαροῦμε τὰ λεφτά μας, ἔστω καὶ μὲ γενικὴ καραντίνα», ποὺ δὲν μποροῦν νὰ πείσουν γιὰ τὴν προσωρινότητα τῆς «κατάστασης ἔκτακτης ἀνάγκης», καὶ τώρα προτείνουν, προτείνουν, προτείνουν…

(1) Τὴν ὁποία κόλλησαν στοὺς «ἀντικαθεστωτικοὺς» ἄθεους (καὶ μετά, στὰ λοῦμπεν στοιχεῖα) ὅταν οἱ τελευταῖοι ἀπογοητεύτηκαν ἀπὸ τὴν κοσμικιστικὴ ἐξαχρείωση τῆς μεσαιωνικῆς καὶ προτεσταντικῆς δυτικῆς «ἐκκλησίας».

Posted in φιλελεύθεροι | Tagged | Σχολιάστε

κρατιστὲς νὰ σοῦ πετύχουν

Φαντασιώνονται τὸν Ἡγέτη, τὸν ὁποῖο θὰ ἀκολουθήσει ὁ λαὸς σὲ κρίσιμες ὧρες ἐθνικῆς ἀνάγκης. Καὶ γυρνᾶς τὸ κεφάλι, γιὰ νὰ δεῖς τὸν Ἡγέτη π.χ. ἕναν Τσώρτσιλ, ἕναν Κολοκοτρώνη, καὶ ἀντικρίζεις τὸν Κούλη. Ποὺ ἔχει μάθει καλὰ τὸ μάθημά του, ὡς ὑπουργὸς στὴν κυβέρνηση τοῦ 2012-2014, ὄχι ὅμως ὅσον ἀφορᾶ τὸ συμφέρον τῆς Χώρας μὰ τὸ δικό του ἀτομικὸ συμφέρον. Καὶ γι’ αὐτό, πλέον γιὰ κάθε του κίνηση (π.χ. γιὰ μείωση μισθῶν καὶ συντάξεων) παίρνει προηγουμένως κάθε προφύλαξη καὶ δίνει προβληματικὲς δικαιολογίες. Καὶ δημιουργεῖ μιὰ πλασματικὴ «ἰσότητα εὐθυνῶν» μὲ τὴ μείωση τοῦ μισθοῦ του. Λὲς καὶ τὸ μισὸ τῶν 7.500 € ποὺ παίρνει κάθε μήνα ὁ πρωθυπουργός (δηλαδὴ 3.750) δὲν εἶναι ἰλιγγιῶδες γιὰ τὶς σημερινὲς οἰκονομικὲς δυνατότητες τοῦ μέσου Ἕλληνα, ἢ λὲς καὶ τὸ Μητσοτακαίικο εἶναι φτωχὸ καὶ νέο στὴν πολιτική. Κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀρέσκονται στὴ «συσπείρωση τῶν Ἑλλήνων γύρω ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τους» δὲν κάνει ἔστω μιὰ παρατήρηση. Τοὺς ἔχει τυφλώσει ὁ ἀντι-συριζαϊσμός, καὶ κάποιους ἡ τυφλὴ ἐκδικητικὴ μανία. Σαφῶς, κι ἐδῶ, τὸ ἱστολόγιο αὐτό, ἐνάντιο στὸ σύριζα ἦταν -καὶ εἶναι-, καὶ ἐνάντιο ἢ ἐχθρικὸ πρὸς τὴν Ἀριστερὰ εἶναι. Ἀλλὰ δὲν εἴμαστε οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι τῶν λοβοτομημένων τῆς Δεξιᾶς ἀπὸ φόβο μὴν ἀναθαρρήσουν οἱ Ἀριστεροί. Δὲν κυβερνᾶ ἡ Ἀριστερὰ τώρα.

Ἀποδέχονται ὅλη τὴν ἐνοχοποίηση τῶν πολιτῶν ποὺ περπατοῦν τηρώντας τὶς γελοῖες «ἀποστάσεις ἀσφαλείας», σιωπώντας γιὰ τὴν ἀνυπαρξία νοσοκομείων κ.λπ. Γράφουν γλυκανάλατα ποιήματα γιὰ τὸν εὐσυγκίνητο μὲ τοὺς ἠλικιωμένους Τσιόδρα, ἀλλὰ δὲν γράφουν ποιήματα γιὰ τοὺς (ἔστω, παρανομοῦντες) «ἠλικιωμένους» ποὺ τοὺς κεφαλοκλειδώνουν ἀστυνόμοι, προϊστάμενοι τῶν ὁποίων εἶναι ὅσοι προΐστανται καὶ τοῦ Τσιόδρα. Κι ἔρχονται μετὰ μὲ ἕνα ὑφάκι οἱ ὄψιμοι «κρατιστὲς» ἀπορώντας χλευαστικὰ γιατὶ μερίδα τῶν Ἑλλήνων εἶναι κατὰ τοῦ Κράτους αὐτοῦ.

Λοιπόν:

ὁ λόγος ποὺ ὁ κόσμος ἢ κάποιος κόσμος, δὲν ὑπακούει στὸ Κράτος, βολτάρει κ.λπ., εἶναι ὅτι καταλαβαίνει πὼς τὸ Κράτος στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τὸν κοροϊδεύει ἀσύστολα:

-Κοροϊδία εἶναι νὰ «κλείνεις τὰ σύνορα στὸν Ἔβρο» ἔχοντάς τα ὀρθάνοιχτα στὸ Αἰγαῖο, καὶ νὰ παριστάνεις / διακηρύσσεις ὅτι ἀγωνίζεσαι γιὰ τὰ πάτρια ἐδάφη λὲς καὶ πολεμᾶς τὸ ’40.

-Κοροϊδία εἶναι ὅτι κατηγορεῖς τοὺς ἁπλοὺς πολίτες ὡς ἀνεύθυνους καὶ ἄξιους «σωφρονισμοῦ», ἐνῶ δὲν τοὺς προμηθεύεις μὲ φθηνὰ τὲστ ἀνίχνευσης τοῦ ἱοῦ, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὅλοι οἱ πλούσιοι ἔχουν κάνει τέτοιο πανάκριβο τέστ -ἕνας σαφῶς ταξικὸς διαχωρισμός.

-Κοροϊδία εἶναι ὅτι καὶ οἱ μολυσμένοι «πρόσφυγες» ἀποβιβάζονται στὴν ἐνδοχώρα χωρὶς κανεὶς ντόπιος νὰ τολμᾶ νὰ ἀντιδράσει ἀπὸ τὸ φόβο τῶν προστίμων, ἐνῶ ταυτόχρονα τὸ Κράτος ζητᾶ χαρτιὰ ὑγείας καὶ sms ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους του.

-Κοροϊδία εἶναι τὸ Κράτος νὰ πηγαίνει ἐνάντια στὴν Κοινωνία ποδοπατώντας τὴ θρησκεία της, ποὺ εἶναι ὀ πυρήνας τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ, κι ὄχι τὰ ψαγμένα βαρβούτσαλα, καὶ ἡ ἐργαλειακὴ χρήση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ κοροϊδία αὐτὴ εἶναι πραγματική, δὲν τὴν δημιούργησε ὁ Σύριζα γιὰ κομματικοὺς λόγους. Ἂς δείξει τὸ Κράτος ὅτι δὲν ἐξαπατᾶ τοὺς πατριῶτες καὶ τοὺς πολλοὺς / φτωχοὺς μὲ τὸ προσφυγικὸ καὶ τὰ τὲστ κορωνοϊοῦ, καὶ τότε θὰ κρίνουμε ὡς ἀνεύθυνο τὸν κόσμο.

Τὸ νὰ  θὲς ἕνα ἡγέτη κι ἕνα κράτος-σωτήρα δὲν εἶναι ἐφικτὸ μὲ τὸ στρίψιμο τοῦ διακόπτη. Οὔτε οἱ σάπιοι ἀλλάζουν, ἔστω καὶ ἐξαναγκαζόμενοι, «ἀπὸ τὰ γεγονότα». Ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἀλλάζει. Ὅσοι πιστεύουν τὸ ἀντίθετο, γελιοῦνται. Ἐκτὸς κι ἂν ποῦμε ὅτι ὁ κατὰ φαντασίαν Ναπολέοντάς μας μπορεῖ, ἔχοντας τὴν ἐξουσία, νὰ κάνει ὅ,τι γουστάρει καὶ συνεπῶς δὲν μποροῦμε παρὰ (ἀπὸ φόβο ὅτι στὸ τέλος θὰ κάνει δικτατορία) νὰ σεβαστοῦμε τὰ φιρμάνια του καὶ τὴν ὑποκρισία στὴν πολιτικὴ φύλαξης τῶν συνόρων.

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Πειθαρχημένοι στὰ μέτρα οἱ ὑπεύθυνοι πλούσιοι πολίτες

Σ’ ἀντίθεση μὲ τοὺς οὐζοπότες Βολιῶτες καὶ τοὺς νοτιομακεδονοβούλγαρους Θεσσαλονικεῖς, ποὺ ξαμολιῶνται σὰ τὰ ζὰ στὶς παραλίες τους, κι ἀξίζουν βούρδουλα, οἱ κάτοικοι τῆς Κηφισιᾶς εἶναι πειθαρχημένοι πολίτες. Ἔχοντας σπίτια μὲ αὐλή, καὶ ζωὴ πνιγμένη στὰ λεφτά,  θὰ ἦταν ἠλίθιοι νὰ χάσουν αὐτὴ τὴ μία καὶ μοναδική τους ζωή, κολλώντας τὸν ἱό. Ἀπὸ αὐτοὺς νὰ παραδειγματιζόμαστε καὶ οἱ ὑπόλοιποι. Κολλώντας τὴν ἰδεολογία τους, ἀλλὰ χωρὶς τὰ λεφτά τους.

Posted in κοινωνία | 1 σχόλιο

Νά κι ὁ Ἀρκᾶς, ὁ κακιασμένος γέρος

Τοὺς Ἕλληνες τοὺς ἀντέχει μόνο ἔγκλειστους στὰ σπίτια τους. Ἀπόντες, ἐξαφανισμένους. Τότε μόνο τοῦ φαίνεται πὼς ἔγιναν καλύτεροι. Ἀκόμη ἕνας μεγάλος ἀνθρωπιστής.

Εἶναι καὶ ἀθεο-γέρος, καὶ ἴσως φοβᾶται μήπως πεθάνει ξαφνικὰ ἀπὸ κάποιο ὑποκείμενο νόσημα, ὁ φτιαγμένος νὰ ζῆ γιὰ πάντα.

Ἡ φιλελὲ ἀγαλλίασή του μοιάζει πολὺ μὲ τὴ θέση τῶν ἀντιφα: Ἕλληνα, ψόφα. Κοινὸ μυστικὸ ἄλλωστε εἶναι ὅτι Δεξιὰ καὶ Ἀριστερὰ εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Ἕλληνα, ἐξαφανίσου ἀπὸ μπροστά μου.

Posted in φιλελεύθεροι, Αριστερά, Χωρίς κατηγορία | Tagged , | Σχολιάστε

Ποιοὶ θὰ λωλαθοῦν πρῶτοι

Ὁ Δεξιὸς ποὺ ζητᾶ τὰνκς καὶ ἀπαγόρευση ἄθλησης γιὰ τὸν κορωνοϊό, γιατὶ πρῶτα βγαίνει ἡ ψυχὴ καὶ μετὰ τὸ χούι; Ὁ λοῦμπεν αὐτομαστιγωνόμενος ποὺ ρωτᾶ «Ἄχ, εἴδατε τί κάνατε; Ἐμεῖς, τί φταῖμε;; Χτύπα με, Ἀφέντη, χτύπα με, κι ἂς μὴν φταίω». Ἢ τὸ ἀναρχοαυτόνομο Πρόταγμα, ποὺ ζητᾶ -ἀναδημοσιεύοντας σχετικὸ κείμενο- νὰ ἀσχοληθοῦμε «μὲ τὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα στὸ σπίτι μας»; γιατί ὄχι καί (λέω ‘γώ, τώρα) νὰ χορεύουμε γυμνοὶ μπαλέτο σὰν τὸν Νουρέγιεφ χοροπηδώντας στὸ διάδρομο κουζίνας-ὑπνοδωματίου, νὰ στοχαζόμαστε, νὰ ζωγραφίζουμε, «νὰ ἐρωτευτοῦμε» (αὐνανισμός ἢ συνωστισμὸς ἀπόστασης κάτω τῶν 2 μέτρων;), νὰ κάνουμε τέλος πάντων ὅλα ὅσα θέλαμε νὰ κάνουμε καὶ δὲν μᾶς ἄφηνε ἡ δουλειά, τὴν ὁποία πλέον καθιστοῦν περιττὴ τὰ λεφτόδενδρα ποὺ σοῦ δίνει τὸ Κράτος, ποὺ «εκφράζει έναν εκσυγχρονιστικό λόγο»; (Κι ὅλα αὐτὰ νομίζονται ὡς «σοβαρότητα»!)

Ὅλοι τους αὐτοὶ περιμένουν τὴν ἄσπρη ἐκείνη μέρα, ποὺ θὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι νὰ κυλιοῦνται στὰ λιβάδια τους, Δεξιοὶ στοὺς αἰώνιους καφέδες τους, κακόμοιροι λοῦμπεν στὴν κακομοιριά τους, ἀναρχοαυτόνομοι στὶς κοινὲς σαλιάρες ἀριστερὲς ταβερνιάρες σαλάτες τους. Ὅταν καταλάβουν ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ ξαναεπιτραπεῖ, θὰ λωλαθοῦν.

Ποῦ ‘σαι Καστοριάδη, νὰ τοὺς δεῖς.

Posted in Αριστερά | Tagged | Σχολιάστε

Νὰ εἶσαι Δεξιὸς σήμερα: σωματικὴ ἄθληση

Τί ἀκηδία: Νὰ καταπίνεις ὁλόκληρο κλείσιμο ἐκκλησιῶν, προκειμένου νὰ μὴν ἔρθουν οἱ ἄθεοι ξανὰ καὶ σοῦ καταστρέψουν τὴ θρησκεία, καὶ νὰ λὲς «κάτι εἶναι κι αὐτό». Νὰ μὴν μπορεῖς νὰ φωνάξεις οὔτε ἕνα «Ζήτω ὁ βασιλιᾶς», καὶ νὰ ἱκανοποιεῖσαι μὲ ἕνα κωμικὸ «Κατεβάστε τὰ τὰνκς γιὰ τὸν κορωνοϊό» καὶ «Ἀπαγορέψτε τὴ σωματικὴ ἄθληση».

Εἶναι λίγο στενάχωρο. Φυσικά, ὅπως τότε ἔτσι καὶ τώρα, τὰ τὰνκς δὲν θέλεις νὰ τὰ στρέψεις κατὰ τῶν Τούρκων, ἀλλὰ κατὰ Ἑλλήνων…

Posted in Δεξιά | Σχολιάστε

ἐπιχωμάτωση τοῦ Θερμαϊκοῦ τώρα!

 

Ἡ σειρὰ τῶν ἐνεργειῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

1. Τὰ ΜΜΕ δημοσιεύουν φωτογραφίες ἀνοιχτῶν χώρων, ἀστικῶν παραλιῶν κ.λ.π., ἀγνώστου ἡμερομηνίας (στὶς ὁποῖες οἱ πολίτες δὲν φαίνεται νὰ παρανομοῦν) μὲ τίτλους ὅπως «Πάλι τὰ ἴδια», «Ἀμετανόητοι», «Ὁ ἐχθρὸς ἐντὸς τῶν πυλῶν».

2. Στὰ 2΄ (μὲ τὸ ρολόι), ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὶς ἀναρτήσεις οἱ ἰδιοτελεῖς καὶ οἱ ἀφελεῖς γράφουν: «Τσακίστε τους», «Μόνο μὲ τὰνκς ὁ Ἕλληνας μαθαίνει», «Τὴν πληρώνουμε ἐμεῖς ἐπειδὴ δὲν κάνετε 5 πράγματα σωστά».

3. Στὰ 30′ μετὰ τὶς ἀναρτήσεις τῶν ΜΜΕ, ἡ κυβέρνηση, συμμεριζόμενη τὶς ἀνησυχίες τοῦ ὑγιοῦς τμήματος τῆς κοινωνίας, ἔχει προλάβει καὶ ἀνακοινώσει τὰ νέα μέτρα.

Καὶ ὁ κύκλος ἐπαναλαμβάνεται σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα, μὲ τοὺς ἀφελεῖς καὶ ἰδιοτελεῖς νὰ ἐπιχαίρουν.

ΜΠΑΖΩΣΤΕ ΤΟΝ ΟΛΟ! ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΠΙΑ; ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ!!!!

092 SSC2 No Folder _33R

πηγή: wikipedia

Σὲ ἐκκλησίες καὶ παραλίες, ἕνας εἶναι ὁ ἐχθρός…

Posted in φιλελεύθεροι, Δεξιά, Θεσσαλονίκη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

«Κοινωνίες ποὺ φυλλοροοῦν»: Ἐξαντικειμενικεύοντας τὸν κολλεκτιβιστικὸ αὐταρχισμό

Κοινωνίες ποὺ φυλλοροοῦν. Οι δημοκρατίες ήταν πάντοτε ανυπεράσπιστες απέναντι σ’ αυτή την εσωτερική τους ροπή προς την αποσύνθεση.

Αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ Κ. Κουτσουρέλης εἶναι νὰ ἐξαντικειμενικεύει τὴ νεοτερικὴ κοσμοεικόνα τοῦ φοβισμένου ἄθεου τῶν ἐλὶτ (τὴν ὁποία οἱ ἐλὶτ διαχέουν στὰ πλήθη) παριστάνοντάς την ὡς τὴν ὀρθή, πανανθρώπινη καὶ ἀντικειμενική. Ἀντίθετα, οἱ ἄλλες κοσμοεικόνες (ἀκόμη καὶ ἀθεϊστικές) εἶναι «ἀντικοινωνικὸς ἐγωκεντρισμός».

Φυσικά, τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ κάνει κάνει καὶ ἡ ἄλλη πλευρά: Μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζει τὸν κολλεκτιβιστικὸ αὐταρχισμὸ τῆς πολιτικῆς ποὺ ἀποδέχεται ὁ Κ. Κ. ὡς ὑποκειμενικὲς ἐπιδιώξεις τῶν ἐλὶτ γιὰ διαρκὴ ἔλεγχο τῶν μαζῶν μὲ διάφορες ἀφορμές, σήμερα τὴν ὑγεία, χτὲς τὴν πολιτικὴ τοποθέτηση κ.ο.κ. Νὰ πεῖ ὅτι ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶναι Μία καὶ Μοναδικὴ στὶς λύσεις της. Νὰ πεῖ ὅτι τὰ μέτρα εἶναι τόσο πρωτάκουστα ὥστε εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Νὰ πεῖ ὅτι γιὰ τὸν ὁρισμὸ τῆς αὐτοσυντήρησης τῶν κοινωνιῶν χρειάζονται πράγματα ποὺ τροποποιοῦν τὴ βιολογικὴ ἔννοια τῆς αὐτοσυντήρησης, κι ὅτι ὑπάρχουν τέτοια παραδείγματα ἀπὸ τότε, βασικά, ποὺ ἄρχισε ὁ πολιτισμὸς καὶ ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος. Ὅτι τὰ μέτρα παρακολούθησης, αὐταρχισμοῦ, καὶ -σὲ λαϊκὴ βάση- κυνηγιοῦ μαγισσῶν («ἐγκλήματος τῆς σκέψης»), «ἦρθαν γιὰ νὰ μείνουν» γιὰ πάντα. Ὅτι τὸ κυρίαρχο δημοκρατικὸ Κράτος-Ἔθνος, ποὺ ὁ Κ.Κ. φαντασιώνεται μὲ ἱκανοποίηση πὼς ἐπιστρέφει «παίρνοντας τὴν ἐκδίκηση ἀπὸ τὴν Παγκοσμιοποίηση», δὲν ἐπιστρέφει μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα, ἀλλὰ φεύγει γιὰ πάντα ἀντικαθιστώμενο ἀπὸ τὸ τεχνο-σατραπικὸ κράτος. Ὅτι κυβερνητικὴ πολιτικὴ μὲ δημοσκοπήσεις ποὺ ἐπικροτοῦν αὐταρχικὰ μέτρα δὲν εἶναι δημοκρατική. Ὅτι τὸ μικροσυμφέρον καὶ ἡ ἰδιοτέλεια βρίσκονται στὴν ὑστερία τῶν ἰδιωτικῶν, ἰδιοτελῶν, ΜΜΕ, στὶς ἀποδεδειγμένα ἀλλεπάλληλες ψευδεῖς εἰδήσεις ποὺ διακινοῦσαν καὶ διακινοῦν (ἀπὸ τὰ «ἔκτακτη εἴδηση» καὶ τὶς ψευδεῖς φωτογραφίες ἕως τὰ «ἀπέραντη θλίψη!» γιὰ κάθε_ἕναν_νεκρὸ ἀπὸ τοὺς μόλις 40-50).

Ἕνα ἀπὸ τὰ παμπάλαια τεχνάσματα εἶναι νὰ καταγγέλλεται ἡ στοχοθεσία τοῦ ἀντιπάλου ὡς ὑποκειμενικὴ καὶ ἀδιάφορη γιὰ τὴν κοινωνία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή. Νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ μπαμπούλας, ἡ κατηγορία τοῦ μηδενισμοῦ -κατὰ τῶν ἄλλων. Μόνο διὰ τῆς ἐξαντικειμενίκευσης τῶν δικῶν μας στοχοθεσιῶν, μὲ τὸ νὰ παρουσιαστοῦν αὐτὲς ὡς συμφέρουσες γιὰ τὸ κοινὸ καλό, μποροῦν αὐτὲς νὰ γίνονται ἀποδεκτές, καὶ νὰ ἐπικρατοῦν. Μόνο ποὺ τὸ ἴδιο τέχνασμα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ καθένας. Καὶ τὸ κάνει. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς συλλογικῆς αὐτοσυντήρησης εἶναι ἡ ὕψιστη ἀρχὴ λίγο ἔχει σημασία. Ἐὰν ὑπῆρχε μία ἑρμηνεία γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς συλλογικῆς αὐτοσυντήρησης, ἂν ὅλοι σκέφτονταν τὸ ἴδιο, δὲν θὰ εἶχε νόημα καμμία συζήτηση. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει.

Ἄρα, ὅ,τι ὁ Κ. Κουτσουρέλης ἐμφανίζει ὡς αὐταπόδεικτο (ἡ συγκεκριμένη ἑρμηνεία τῆς συλλογικῆς αὐτοσυντήρησης), δὲν εἶναι καθόλου τέτοιο. Γιατὶ ἂν γιὰ τὸν ἴδιο οἱ ἀντιδρῶντες στὰ μέτρα τῶν ἀπαγορεύσεων διαλύουν τὴν κοινωνία ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν αὐτοσυντήρησή της προκειμένου νὰ προστατέψουν τὸ στενὰ νοούμενο ἐγώ τους, γιὰ ἐμᾶς κάποιες ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις (κι ὄχι μόνον οἱ θρησκευτικές) εἶναι ὑποκειμενικὲς (χωρὶς καθολικὴ ἰσχύ) ἀντιλήψεις ἐνάντιες στὴν αὐτοσυντήρηση τῶν κοινωνιῶν, ὅπως αὐτὴ ἔχει γίνει πολιτισμικὰ ἀποδεκτή, γιατὶ αὐτὸ ποὺ τώρα ἀπαγορεύεται εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τὴν κοινωνία κοινωνία καὶ ὄχι ἄθροισμα ἀτόμων. Ἀπόψεις σὰν τοῦ Κ.Κ. καὶ τῶν ἐλίτ «διαλύουν τὴν κοινωνία». Ἱστορικά, ἡ «αὐταπόδεικτα ἀντικειμενικὴ» ἄποψη περὶ βιολογικῆς αὐτοσυντήρησης ἔχει διαψευσθεῖ πάμπολλες φορές. Ἀκόμη καὶ τὸ «ἐλευθερία ἢ θάνατος» συνιστᾶ μιᾶς παλαιότερης μορφῆς ἄρνηση τῆς φυσικοχημικῆς σημασιοδότησης τῆς αὐτοσυντήρησης. Τί ἐμπόδιζε, ἀλήθεια, τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Βαλκανικῆς νὰ ἐξισλαμιστοῦν, γιὰ νὰ κερδίσουν περισσότερα δικαιώματα, καλύτερη μεταχείριση; Γιατί ἡ παράλογη, ἀπὸ βιολογικὴ σκοπιά, ἐμμονὴ σὲ σύμβολα καὶ ἀντιλήψεις;

Posted in Αναδημοσιεύσεις, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

50% μειώσεις ἀποζημιώσεων βουλευτῶν

Πόσοι στοιχηματίζουν ὅτι ἀπὸ τὸ μισθό τὴν ἀποζημίωσή τους ζοῦσαν οἱ βουλευτές, ὅπως καὶ κάτι δήμαρχοι ποὺ ἔκαναν τὸ ἴδιο, καὶ συνεπῶς ὅτι θὰ στριμωχτοῦν οἱκονομικὰ ἐὰν τοὺς μειωθεῖ στὴ μέση;

Κανείς;; Μὰ κανείς; Ἕνας ἐθελοντής, βρὲ παιδιά…

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Σκυλίσιος πολιτισμός

Ἐπιτρέπει νὰ βγάλει ὁ φιλόζωος τὸ σκυλί του βόλτα. Ἀλλὰ ἀπαγορεύει σ’ ἐκεῖνον χάρη στὸν ὁποῖον ἡ κοινωνία θὰ συνεχιστεῖ στὸ μέλλον, νὰ βγάλει βόλτα γιὰ περπάτημα τὸ παιδί του (ἔστω, χωρὶς παιδικὲς χαρὲς καὶ συνωστισμὸ σὲ παραλίες καὶ πάρκα). Τὰ σκυλιὰ ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

ἕνας-ἕνας, θὰ τὴ σκαπουλάρουν

Οἱ μὴ Χριστιανοὶ ὁπαδοὶ τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τὸ τρομακτικὸ ἀναδυόμενο γεγονός, ὅτι τὰ μέτρα θὰ κρατήσουν μῆνες. Καλὰ περάσανε βέβαια -κάποιοι ἐξ αὐτῶν- μὲ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀλλά, τώρα, ὁρισμένοι ἐκνευρίζονται μὲ τὰ ἀπαγορευτικὰ μέτρα καὶ τὸ δείχνουν. Μερικοὶ ἀρχίζουν νὰ «τὰ γυρίζουν» (ἢ τὰ μασᾶνε) ἐνῶ πρὶν ἔλεγαν ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ὅ,τι λέει ἡ «μία καὶ Ἁγία» ἀπολίτικη Ἐπιστήμη. Κι ἄλλοι, ποὺ ἐνῶ κορόιδευαν τοὺς Χριστιανούς, τελικὰ παρουσιάζουν θεωρίες συνωμοσίας γιὰ τὸν ἱό. Καὶ ποῦ ‘σαι ἀκόμα! ὅταν τελειώσουν τὰ λεφτά. Φυσικά, δὲν ἐννοῶ ὅτι δὲν ὑπῆρχαν ἐξαρχῆς μὴ Χριστιανοὶ ποὺ «ἡρωικὰ» ἐναντιώθηκαν στὶς ἀπαγορεύσεις καὶ τοὺς πεπαιδευμένους μαζανθρώπους. Ἀλλὰ δὲν ἔχω ἐδῶ τοὺς ἀνθιστάμενους κατὰ νοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Χριστιανούς, φοβᾶμαι ὅτι στὸ τέλος θὰ ἀπομείνουν οἱ «μὲ περίσκεψη» καὶ «προβληματισμένοι» στοχαστικοὶ Χριστιανοὶ νὰ μιλᾶν μὲ εὐλάβεια γιὰ τὰ μέτρα σὰν νὰ εἶναι ὁ Θεός τους.

Παρακάτω, ἕνα ἀπὸ τὰ μὲ καθαρὸ μυαλὸ κείμενα (μὴ Χριστιανοῦ), ποὺ ἂν θυμᾶμαι καλὰ πρὸ μίας ἑβδομάδας ταυτιζόταν μὲ τὴν ἄποψη ὅτι τὰ μέτρα ἔπρεπε νὰ  εἶχαν παρθεῖ πολὺ νωρίτερα. Τώρα, τὰ ζυγίζει.

Ἄν, γιὰ νὰ σχολιάσω καὶ τὸ κείμενο, ἐπιβληθεῖ στρατιωτικὸς νόμος χάριν τῶν μέτρων, τότε ξεχάστε τοὺς πολιτικούς. Τὸ μέλι τῆς ἐξουσίας στὶς 2,5 χιλιετίες πολιτισμοῦ μας ἦταν πολὺ γλυκὸ γιὰ νὰ τοῦ ἀντισταθεῖ κανείς. Φαντάζεστε ἕναν πρωθυπουργὸ νὰ ἐξαρτᾶ τὴν πολιτική του περὶ ἀπαγορεύσεων μετακίνησης στὴ χώρα ἀπὸ ἕναν ταγματάρχη, ἕναν ἀντιστράτηγο, ἕναν λοχαγό; Ἐναλλακτικά, ἀντὶ γιὰ «ἄμεση δικτατορία» (ποὺ εἶναι ἀρκετὰ ἀραχνιασμένο πρότυπο), ὁδεύουμε πρὸς τοὺς ἐπιτυχημένους μυρμιγκοπολιτισμούς (Κίνα κ.ἄ.), τοὺς ὁποίους βέβαια θαύμαζαν διάφοροι στὴ Δύση ἀπὸ τὸ ’60 γιὰ τὴ μεγάλη δυνατότητα μαζικῆς κινητοποίησης καὶ ἐλέγχου ποὺ διαθέτουν. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ «μεγάλη φυγὴ» τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀπαγόρευσης ἀπὸ τὴ ὑποστήριξη τῆς καραντίνας θὰ εἶναι «τζάμπα»: Δὲν θὰ βοηθήσει σὲ τίποτε, γιατὶ μὲ τὴ λεκτικὴ συμπαράστασή τους μπήκαμε γιὰ πάντα στὸ κλουβί, ποὺ δὲν θὰ εἶναι, βέβαια, χρυσό.

Πληθαίνουν οι φωνές που λένε ότι η απομόνωση των πληθυσμών διεθνώς δεν γίνεται να παραταθεί πέραν ενός ορίου. Η παράλυση της οικονομίας ενδέχεται να οδηγήσει και σε επισιτιστική κρίση. Το εμβόλιο απέχει 18 μήνες, αν και είναι βέβαιο ότι θα δοκιμαστούν τα πάντα στο ενδιάμεσο διάστημα, ακόμη και κατά παράβαση των κανόνων της δοκιμής φαρμάκων. Στην πραγματικότητα οι γιατροί και τα εργαστήρια αυτοσχεδιάζουν ποντάροντας στην τύχη και οι πολιτικοί πασχίζουν να δώσουν σε όλα αυτά την εικόνα της συντεταγμένης και στιβαρής αντιμετώπισης της πρόκλησης, χωρίς να τα πολυκαταφέρνουν.

Αν χαλαρώσουν τα μέτρα, θεωρητικά η νεώτερη μερίδα του πληθυσμού θα επιστρέψει στην εργασία του ώστε να κινηθεί η οικονομία ενώ οι ηλικιωμένοι θα τεθούν σε απόλυτη καραντίνα. Το ερώτημα είναι ποια εργασία και ποια οικονομία. Θα ξανανοίξουν τα εστιατόρια και τα καφενεία, τα θέατρα και τα μουσεία, θα αρχίσει πάλι να ταξιδεύει ο κόσμος; Θα αφήσουν οι γονείς τα παιδιά τους να επιστρέψουν στο σχολείο; Το βασικό: θα αρχίσουν οι άνθρωποι να καταναλώνουν; Απίθανο ακούγεται αν δεν έχουμε δραματική μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων. Η παράταση της αβεβαιότητας δεν θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή κατάσταση του μερικού εγκλεισμού.

Αν όμως η Ευρώπη και η Αμερική δεν καταφέρουν να ανακόψουν αποφασιστικά την πανδημία (η Κίνα και οι ασιατικές χώρες δείχνει ότι το πετυχαίνουν, αλλά είναι ακόμη νωρίς για να πανηγυρίσουν) τότε το επόμενο στάδιο ίσως είναι η αγνόηση του κινδύνου ή και η απείθεια στις απαγορεύσεις. Οπότε ή θα έχουμε κήρυξη κατάστασης πολιορκίας, ίσως και στρατιωτικού νόμου. Ή τα μέτρα θα ακυρωθούν στην πράξη, τα συστήματα υγείας θα αφεθούν να καταρρεύσουν και ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Κάποιες χώρες θα σκεφτούν να δοκιμάσουν το πρώτο, κάποιες το δεύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο, άδηλον παντί…

Πηγή

 

 

Posted in κοινωνία | 3 Σχόλια

Οι Κουτλουμουσιανοί πατέρες για την αναστολή των ιεροπραξιών

Οι Κουτλουμουσιανοί πατέρες για την αναστολή των ιεροπραξιών

Οι Κουτλουμουσιανοί πατέρες για την αναστολή των ιεροπραξιών

ἀποσπάσματα

Ο φόβος όμως δεν γεννά ταπείνωση, γι αυτό δεν έχουμε συντριβή για τα ελλείμματά μας. Αντίθετα, οι αδυναμίες μας εκλογικεύονται, γίνονται σημαία, κριτήριο απαραίτητης προσαρμογής. Με άλλα λόγια, έχουμε αδύναμη πίστη, αλλά δεν θέλουμε να το ομολογήσουμε.

Κι αυτά συμβαίνουν μέσα στον περίβολο της Εκκλησίας. Έξω τα πράγματα είναι πιό σκληρά, και ο φόβος κάνει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης να κινείται τυφλά, χωρίς αυτοέλεγχο, χωρίς πνευματική και ψυχική διήθηση.

Το Πηδάλιο, ενώ βρισκόταν εκτός εδράνων, λησμονημένο, αν όχι απαξιωμένο, αίφνης ανέβασε την δημοτικότητά του, εξαιτίας ενός σχολίου του αγίου Νικοδήμου. Η χρήση όμως του σχολίου δεν είναι διόλου πειστική, απλά στρατεύεται έξω από τη συνάφειά της, για να υπηρετήσει κάποια θέση. Το σχόλιο είναι πολύ σύντομο, και ο συγγραφέας απλά, απευθυνόμενος σε διστακτικούς ιερείς, συνιστά στην περίπτωση των πασχόντων από πανώλη να ακολουθείται κανονική διαδικασία, δηλαδή να χρησιμοποιείται ιερό σκεύος και λαβίδα και να μη χορηγείται η κοινωνία με σταφύλι (όπως έκαναν μερικοί τότε), το δε σκεύος να πλένεται με ξίδι. Ο σχολιαστής δεν αναφέρεται στη συνάφεια της Ευχαριστιακής σύναξης. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα.

θαυμάζει κάποιος, γιατί ποτέ σε καμιά λειτουργία –και ενώ πάντα οι πιστοί κοινωνούσαν από το ένα ποτήριο με ή χωρίς λαβίδα– δεν εξετάσθηκε κανείς αν είναι σωματικά υγιής προτού κοινωνήσει, ή αν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, οπότε θα πάρει στον λαιμό του και τους υπόλοιπους! Στη δυσχιλιετή συνείδηση της Εκκλησίας η σύναξη και μετάληψη «εν τω ονόματι Κυρίου» κανένα κακό δεν μπορεί να προξενήσει, ει μη μόνο στους κακούς.

Καταφθάνει όμως ένας ιός πολυδιαφημισμένος, και μας καρφώνει στο μυαλό ένα «ρίσκο» που ούτως ή άλλως υπήρχε πάντα και θα υπάρχει πάντα. Το ρίσκο είναι ότι δεν ξέρω ποτέ αν και από τί πάσχει εκείνος τον οποίον ασπάζομαι, και με τον οποίον κοινωνώ! Αν δώσω πολύ σημασία σ’ αυτό, αν ο φόβος καταφέρει να παραμερίσει την πίστη και η υποψία την ευγνωμοσύνη, τότε εκείνο που με χωρίζει από τους άλλους θα είναι ισχυρότερο από εκείνο που μας ενώνει.

Posted in θρησκεία | 1 σχόλιο

40 ἑκατομμύρια, μόνο γιὰ 10-11 ἑβδομάδες

Ἡ φοβέρα: Θὰ εἴχαμε 40 ἑκατομμύρια νεκρούς.

Τὸ παρανοϊκὸ ἀντίδοτο: «Καὶ ἡ Κίνα 2,5 μῆνες καραντίνα ἐπέβαλε»

Τὸ «ὑπακοῦστε ἕως ψόφου καὶ τρέλλας» πατρικὸ συμπέρασμα τῶν ΜΜΕ:

Συμπερασματικά, όπως όλα δείχνουν, -παρά την ψυχολογική πίεση που ασκούν τα μέτρα στους «έγκλειστους» στα σπίτια τους πολίτες-

…καὶ ἡ ἀναμενόμενη εἰδωλοποίηση ἀπὸ τὰ ΜΜΕ (ταιριάζουν στὰ ΜΜΕ οἱ μαῦρες & μαυρόψυχες φιγοῦρες τῶν προσκυνητῶν):

gkat_20_2703_page_1_image_0002-thumb-large

 

 

Posted in φιλελεύθεροι | Tagged | Σχολιάστε

Ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ «αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας»

Τὰ ΜΜΕ, καὶ συγκεκριμένα τὸ Ἔθνος. Ἡ ἐφημερίδα ἀνέφερε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἱεραρχῶν σιώπησαν καὶ «δεν εξέφρασαν άποψη» στὸ ἄκουσμα τῶν ἀρχικῶν προτάσεων Ἱερώνυμου. Δηλαδή, δὲν συμφώνησαν, ἀλλὰ εἶπαν νὰ μὴν τὰ βάλουν μὲ τὸν «ἀρχηγό». Ἡ ἐφημερίδα ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴν θαρραλέα ἀντι-στάση τοῦ Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, καὶ υἱοθέτησε τὴν ἄποψη τῶν ἀντιπάλων του ὅτι ὁ ἀνωτέρω τὰ κάνει ὅλα γιὰ νὰ γίνει ἀρχιεπίσκοπος. Ἀλήθεια; Καὶ ὁ Κέρκυρας γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ ἀντέδρασε; Καὶ ὁ Κυθήρων, αἴ; Ἀλλὰ ὄχι γιατὶ διαφώνησαν μὲ τὸ πρωτοφανὲς κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν γιὰ τοὺς πιστούς. Εἶναι δυνατὸν ποτὲ ὁ «ἐχθρὸς» νὰ ἔχει καλὰ κίνητρα; Αὐτὰ μόνο τὸ ΕΘΝΟΣ τὰ ἔχει.

Κύττα νὰ δεῖς πόσο νοιάζονται γιὰ τὸ αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς ἀκριβῶς τὸ αὐτοδιοίκητο θὰ διασαλευόταν μὲ τὴν ἀντίδραση διάφορων Μητροπολιτῶν, δὲν τὸ ἐξηγεῖ ἡ ἀρθρογράφος. (Δημοκρατία καὶ ἰσηγορία δὲν ὑπάρχει στὴν Ἐκκλησία; Ἢ εἶναι ὁ Πάπας ποὺ ἀποφασίζει;) Ἡ ὁποία εἶναι ὑπὲρ τῆς «ἀτομικῆς προσευχῆς ὡς ὑποκατάστατου τῆς θείας λειτουργίας» λὲς καὶ ἡ θεία λειτουργία εἶναι μιὰ συνέλευση ἀτόμων ποὺ ἔχουν τὶς ἴδιες φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις, καὶ μπορεῖ καὶ νὰ ἀναβάλλεται.

Posted in φιλελεύθεροι, θρησκεία | Σχολιάστε

Ὁ παραλυτικὸς τῆς Καπερναοὺμ revisited

Τὸ κατὰ μορφωμένους Χριστιανοὺς Κατὰ Μάρκον 2.1 κ.ἑ

Ὅταν ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες ἦρθε πάλι στὴν Καπερναούμ, διαδόθηκε ὅτι βρίσκεται [ὁ Ἰησοῦς] σὲ κάποιο σπίτι. Καὶ ἀμέσως μαζεύτηκαν πολλοί, ὥστε νὰ μὴν τοὺς χωράει πλέον ὁ χῶρος μπροστὰ στὴν πόρτα, καὶ τοὺς κήρυττε τὸν λόγο.  Καὶ ἔρχονται καὶ τοῦ φέρνουν ἕνα παραλυτικό, ποὺ τὸν βάσταζαν τέσσερα πρόσωπα. Καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν πλησιάσουν ἐξαιτίας τοῦ πλήθους, ἀφαίρεσαν τὴ στέγη, ὅπου ὁ παραλυτικὸς βρισκόταν, ἔκαναν ἕνα ἄνοιγμα, καὶ κατέβασαν τὸ κρεββάτι, ὅπου ἦταν ξαπλωμένος ὁ παραλυτικός. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἶδε τὴν πίστη του, λέγει στὸν παραλυτικό (γιὰ νὰ καταλάβουν καλὰ οἱ παρευρισκόμενοι τὴ σειρὰ τῶν κατάλληλων ἐνεργειῶν κάθε φορὰ ποὺ ἀσθενοῦμε):

«Παιδί μου, σίγουρα ἀπευθύνθηκες πρῶτα στὸν ἐπιστήμονα γιατρό, προτοῦ ἔρθεις νὰ ζητήσεις θαῦμα; Ἢ ζητᾶς νὰ  πειράξεις Κύριον τὸν Θεόν σου;»

Posted in παλιά και νέα θεότητα | 2 Σχόλια

Συγκρίσεις

Ο Μητροπολίτης Κιέβου του Πατριαρχείου Μόσχας όχι μόνο διατηρεί ανοικτές στους επισκέπτες τις Μονές, αλλά και έδωσε σε αυτές την εντολή να προετοιμάσουν ειδικούς χώρους για πιθανή υποδοχή και διακονία ασθενών με κορωναϊό, στην περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης στην οποία τα ιατρικά ιδρύματα δεν θα επαρκούν για τη νοσηλεία των ασθενών.

Το Πατριαρχείο Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ακολουθίες στους ναούς της θα λαμβάνουν χώρα κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων κρατικών αρχών. Καλεί τις ευπαθείς ομάδες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τους υπόλοιπους πιστούς τους προτρέπει να τηρούν την απόσταση των δύο μέτρων όταν προσέρχονται στους ναούς.

Πηγή

Posted in θρησκεία | Σχολιάστε

ἕνας σεισμός

δὲν λέω ὅτι μᾶς σώζει.

Ἀλλὰ ἂν γίνει, θὰ βρεῖ ὅλο τὸν κόσμο σπίτια του.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

στὶς ἐπάλξεις…ποντίκια

Ἐντάξει, θὰ φᾶμε λάχανο τοὺς Τούρκους. Ἄσε ποὺ ἔχουμε καταλάβει ὅτι θέλουν τὸ Κακό μας.

Ἀλλὰ ὄχι καὶ νᾶ φᾶμε πρόστιμο 150€ ἢ νὰ πεθάνουμε ἀπὸ ἕναν ἱό. Μένουμε Ὑγιεῖς καὶ Ἑτοιμοπόλεμοι…

Posted in τυχαίο | Σχολιάστε

«Περνᾶμε καλαά; -Τιιί;;»

Δὲν εἶναι ὡραία ἡ συνεχὴς μιζέρια, ναί. Ἀλλὰ ἀκόμη λιγότερο ὡραία εἶναι ἡ δημιουργία «εὐχάριστης ἀτμόσφαιρας»: Αὐτεξαπάτηση μέχρι ἐμετοῦ. Ἡ χιπστεροὺ τῆς καθεστωτικῆς ἐφημερίδας μᾶς λέει νὰ «ἀνακαλύψουμε τὶς γωνίες τοῦ σπιτοῦ», ὁ χιπστερὰς τῆς «αὐτονομίας» (τρομάζοντας μπροστὰ στὴν καφρίλα τοῦ ἀναρχικοῦ) μᾶς λέει «νὰ χαροῦμε τὸ σπίτι». Ὅπως Κυριακὴ πρωὶ στὸ στρατό, ποὺ καθάριζες τὶς τουαλέτες (καὶ τὶς γωνίες τοῦ θαλάμου) γιατὶ ἤσουν ἔγκλειστος καὶ δὲν εἶχες τίποτε νὰ κάνεις. Ἡδονισμός…

Τὸ ἕνα ποὺ μοῦ θυμίζει ἡ ὡραιοποίηση τοῦ ἐγκλεισμοῦ: Ρώταγε στὰ κλὰμπ παλαιῶν ἐποχῶν ἡ ἀπεσταλμένη τοῦ τοπικοῦ καναλιοῦ, μὲ τὰ ἄπειρα ντεσιμπέλ, «Περνᾶμε καλά;», τὴν κοπέλα στὸ κλάμπ, κι ἀπάνταγε ἡ δεύτερη «Τιιιιι;» ἐπειδὴ δὲν ἄκουγε τίποτα. Τὴν ξαναρώταγε ἄλλες 2-3 φορές, καὶ ἀπαντοῦσε τελικὰ ἡ δεύτερη «Ναιιιιι!!». Τόσο καλὰ πέρναγε.

Τὸ ἄλλο ποὺ μοῦ θυμίζει εἶναι ὁ μεσοπολεμικὸς ὑγιεινισμός, ὅπου ἡ ἐξόντωση τῶν παρασίτων σοῦ προκαλοῦσε πραγματικὴ ἀγαλλίαση καὶ ψυχικὴ ὑγεία. «Εἶμαι χαρούμενος, γιατὶ πράττω τὸ Καλό».

Ἀπὸ καταθέσεις στὴν τράπεζα περνᾶμε καλάααα; Γι’ αὐτὸ μένουμε φρόνιμοι στὸ σπίτι, καὶ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς τέχνες;

Posted in κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

25-3-1920

Σμύρνη, 100 χρόνια πρίν.

Ἄλλος κόσμος.

7

Posted in Ελλάδα, Μικρά Ασία, Τούρκοι | Tagged | 1 σχόλιο

Ντίν, ντάν, ντόν

Μὲ ἐντολὴ Ἱερώνυμου, τὸ πρωὶ θὰ βαρᾶνε καμπάνες χαρμόσυνα.

Με εντολή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, οι καμπάνες θα ηχήσουν χαρμόσυνα σε όλους τους ναούς και η Εκκλησία θα δηλώσει παρούσα και κοντά στο ποίμνιό της με στόχο την τόνωση του ηθικού του στις δύσκολες περιστάσεις που βιώνει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και με τις εκκλησίες κλειστές.

Καὶ μὲ ἐντολὲς κι ἄλλων μητροπολιτῶν. Καὶ μὲ παρόμοια ἐντολὴ τοῦ Ἄνθιμου Θεσσαλονίκης. Αθήνα, Βόλος, Θεσσαλονίκη. Καί, τώρα, στὴ Λάρισα. «Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἀντιστέκεται. Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἐπιμένει«…. Φαντάζομαι, κατόπιν ἄδειας Μητσοτάκη δόθηκε ἡ ἐντολὴ Ἱερώνυμου. Χωρὶς θεία λειτουργία ὅμως. Αὐτὸ ἔλειπε. Πολιτισμικὸ γεγονός, ὄχι ἐκκλησιαστικό, ἐντέλεται νὰ γίνει. Ἄσε ποὺ θὰ φᾶμε καὶ ψάρι (μπακαλιάρο), καὶ θὰ τονωθεῖ εἰς διπλοῦν τὸ ἠθικό μας, ἀγαπητοὶ Ἱεράρχες.

Ἄχ, ἀφῆστε τα, ἀγαπητοὶ Ἱεράρχες. Φρίττουν καὶ καίγονται οἱ δαίμονες μόλις ἀκούσουν τὶς καμπάνες. Τοὺς θυμίζουν τὴν ἐκκλησία ποὺ δὲν θὰ ἀνοίξει καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν θὰ κοινωνήσουν. Δὲν σκᾶνε στὰ γέλια, καίγονται.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν «ἐμψύχωση», ρωτῆστε κάποιον ἐὰν ἐμψυχώνεται ἢ καταθλίβεται ὅταν τοῦ ἀπαγορεύουν ρητὰ νὰ δεῖ τὴν ἀγάπη του καὶ τοῦ βάζουν σὲ ἠχογράφηση τὴ φωνή της.

Προτείνω λοιπόν, νὰ γίνει διαγωνισμὸς καλύτερης καμπανοκρουσίας, μὲ δικαίωμα συμμετοχῆς καὶ ἄθεων, Βουδιστῶν καὶ Μουσουλμάνων, κι ὅποιος κερδίζει νὰ παίρνει δῶρο ἕνα πιάτο φαγητὸ ἀπὸ τὰ γεύματα τῶν συσσιτίων. Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κόπηκαν -3.000 στὴ Θεσσαλονίκη- μαζὶ μὲ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν. Τοὺς φτωχοὺς στὸ ἑξῆς νὰ τοὺς ταΐζει ἡ «Καθημερινή» καὶ οἱ ὁπαδοὶ τῆς ἐκκοσμίκευσης.

Κάθε Κυριακή, νὰ γίνεται φεστιβὰλ καμπανοκρουσίας. Νὰ γίνονται καλλιτεχνικὰ «δρώμενα». Κρίμα, ποὺ θὰ τὸ χάνω, γιατὶ θὰ ρίχνω κάτι ὕπνους. Δὲν μπορῶ τὰ «δρώμενα».

♪ ♯Τσώπα, τσώπα, ὅπου ♯ νά ‘ναι ♫ θὰ σημάνουν οἱ καμπαανες.♯♯

 

Υ.Γ. Ὅσοι Χριστιανοὶ «σκανδαλισθοῦν», ἂς πρόσεχαν νὰ μὴν συνταχθοῦν μὲ τὴν προτεσταντικὴ θέση τῆς κυβέρνησης, ὅτι ὑπάρχει ἀτομικὴ προσευχὴ ὡς ἀντικατάσταση τῆς θείας λειτουργίας, καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρὶς ἐκκλησιασμό. Ἂς μὴν στρογγύλευαν καὶ ἂς μὴν δικαιολογοῦσαν τέτοιες ἀπαράδεκτες θέσεις. Ἂς σιωποῦσαν, καλύτερα. Ἢ ἂς συντάσσονταν μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κι ἂς ὑπερασπίζονταν τὴν ἀπόφασή της, γιὰ κυριακάτικες λειτουργίες ἔστω καὶ περιορισμένες. Ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν, μὴν λένε κι ὅλας ὅτι σκανδαλίζονται…

Posted in αθεϊσμός, θρησκεία, κοινωνία | Tagged | 2 Σχόλια

Ὅταν ἡ Αἰσθητικὴ κυττᾶ τὴν Καταστροφή

Καθημερινή, μᾶς παραθέτει «βιωματικὰ πὸστ» δημοσιογράφων της σχετικὰ μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας. Οἱ φιλελέδες χάρη στὸν «τουριστικό» τους Αἰσθητικισμό, ἀκόμη κι αὐτὴν τὴν ἀδιανόητη καταστροφή, τὴν καταστροφὴ ζωῶν καὶ δουλειῶν, αὐτὸ τὸ πρωτάκουστο στὴν Ἱστορία μάντρωμα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐξαιτίας μιᾶς ἀρρώστιας, στὸ ὁποίο συνέβαλε ἡ ὑστερία καὶ τὸ social shaming τῶν ΜΜΕ, τὸ περιγράφουν σὰν γλυκιὲς οἰκογενειακὲς στιγμὲς μὲ τὸ παιδάκι τους. Ἄλλωστε, μποροῦν νὰ δουλέψουν κι ἀπὸ τὸ σπιτάκι τους.

Ὅταν Ἄδειασαν οἱ Δρόμοι. Ὤωωωω….

«Ἐγώ, ὅταν ἔγινε ἡ Ἔκρηξη, τάισα τὶς γάτες μου. Ἄραγε, θὰ εἶναι ἴδια ἡ γάτα μου, ὅταν βγοῦμε ἀπὸ τὸ πυρηνικὸ καταφύγιο;»

Posted in φιλελεύθεροι | Σχολιάστε

2 χρόνια διακοπές

Πέρα ἀπὸ τὴν ὁμοιότητα ἄθεων τῆς Ἑλλάδας καὶ Τούρκων (δὲν ἀποδέχονται τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ κλείνουν ἐκκλησίες), μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση ἡ ὁμοιότητα στὶς ἐκτιμήσεις ἀθεϊστῶν καὶ «στύλων τῆς Ὀρθοδοξίας»: Καὶ οἱ δυὸ ἀρνιόντουσαν τὶς ἔρευνες σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ τακτικὰ ἐκκλησιαζόμενοι εἶναι σημαντικὸ τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ. Τὰ ἄκρα ἑνώνουν.

Τὸ ἄλλο ὡραῖο τῶν ἡμερῶν εἶναι ὅτι βρέθηκε ἀκίνδυνος τρόπος μεταφορᾶς, ἀπὸ τὰ νησιά, τῶν «μεταναστῶν» ποὺ θὰ ἀποβιβάζονται στὴ νησιωτικὴ Ἑλλάδα μετὰ τὸ Μάρτιο: Θὰ τοὺς βάζουν σὲ κλειστὲς δομὲς στὴν ἐνδοχώρα, μὲ σκοπὸ -λέει- τὴν ἄμεση ἀπέλαση. Κι ἐπειδὴ οἱ ροὲς δὲν θὰ σταματήσουν, ἡ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα θὰ γεμίσει ἀπὸ «κλειστὲς δομὲς», μουσουλμανικὲς πόλεις. Φυσικά, ἀπελάσεις δὲν θὰ γίνονται. Ποῦ θὰ ἀπελάσεις κάποιον ὁ ὁποῖος «δὲν ἔχει χαρτιά»; (Ἢ δὲν τὸν δέχεται ἡ χώρα του;). Κλεισμένοι οἱ «μένουμε σπίτι» Ἕλληνες κάτοικοι, ἂν πᾶνε νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴ διαμαρτυρία «κλειστῶν δομῶν», θὰ πληρώσουν πρόστιμο γιὰ παραβίαση τῆς ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας. Δὲν λέω, φυσικά, ὅτι ἡ ἀπαγόρευση ἔγινε ἐξ ἐπὶ τούτου, λέω ὅτι βολεύει. Μ’ ἕνα σμπάρο, δυὸ τρυγόνια. Μπράβο, στοὺς Δεξιοὺς Χριστιανούς: εὐτυχῶς εἶστε ἔξυπνοι, καὶ μᾶς ἀπαλλάξατε ἀπὸ τοὺς «ἄθεους μπολσεβίκους» μὲ τὸν χειρότερο τρόπο.

Νά ξερες γιατί τζάκισες τὸ χέρι σου, Μακρυγιάννη…

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ψευτορωμέικο

199 χρόνια μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Ρωμέικου, δείχνει παντοδύναμο.

c522cf81bdfa1ba6c898f13ed2706d9e

Posted in 1821 | Σχολιάστε

’21 ἀπὸ τὴν ἀρχή

Εἴπαμε νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Δυστυχῶς, πρέπει νὰ ἀπελευθερωθοῦμε πρῶτα ἀπὸ έκείνους ποὺ τιμοῦν μόνο μὲ τὰ λόγια τὴν 25η Μαρτίου, ἀλλὰ στὴν πράξη εἴτε κλείνουν ἐκκλησίες εἴτε ἐμπαίζουν τὴν πίστη τοῦ Κολοκοτρώνη, ποὺ εἶπε ὅτι ἐπαναστατήσαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ πατρίδος. Ὁ Ἀνδροῦτσος ἔλεγε ὅτι οἱ ἐκκλησίες μας ἔγιναν τζαμιὰ καὶ ἀχούρια ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Θέλουν πολλοὶ νὰ εἶναι συνεχιστές του, καὶ συνεχιστὲς τοῦ ’21, ὅμως ἀ λὰ κὰρτ συνέχεια δὲν ὑπάρχει στὸν πυρήνα τοῦ πολιτισμοῦ. Οὔτε «ψαλίδι» χωρᾶ, οὔτε ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους εἶναι ἐγκυκλοπαιδικὲς γνώσεις ἀντὶ γιὰ ὑπαρξιακὴ συμμετοχή. Πῶς κάνουν λόγο γιὰ τὸ ’21 αὐτοὶ ποὺ βουβάθηκαν σὰν τὰ ψάρια γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν, ἐνῶ οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ’21 πολέμαγαν γιὰ τὸ Χριστιανισμό, γιὰ κάτι τόσο ξένο (ὅσο στοὺς ἴδιους τους Τούρκους) ὑπαρξιακὰ στοὺς βουβούς; Πῶς μιλᾶν γιὰ τὸ ’21 ὅσοι δὲν διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ ποὺ οἱ Τοῦρκοι κάνουν ξανὰ τὴν Ἁγία Σοφία τζαμί; Τὶς ἐκκλησίες ἔκλεισαν οἱ Τοῦρκοι μόνιμα, τὶς ἐκκλησίες ἔκλεισαν «προσωρινὰ» οἱ Ἑλληνάρες καὶ δὲν διαμαρτυρήθηκαν. Μόνο ἡ χώρα διαφέρει.

Posted in 1821 | Tagged | Σχολιάστε

δυὸ ἄρθρα

Δυὸ πολὺ καλὰ ἄρθρα, ἀπὸ τὴ xristianiki.gr γιὰ τὴν μαζικὴ ὑστερία. Ὁ «ἁπλὸς κόσμος», ἔχοντας (ἐξαιτίας τῶν «έπαναστατῶν») ἀσπαστεῖ τὴν κοσμοεικόνα τῶν ἀφεντικῶν του, ἐνδίδει ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὶς λύσεις ποὺ τὰ ἀφεντικὰ τοῦ προτείνουν, παίρνει πολὺ περισσότερο στὰ σοβαρὰ τὴν τρομοκρατία τῶν ΜΜΕ ὅτι «θὰ χάσει τὴ μία καὶ μοναδικὴ ζωὴ ποὺ ἔχει».

Τὸ ἐπιχείρημα (Ἁπλὸς κοσμάκης «ἀθεοποιημένος» => περισσότερος τρόμος γιὰ «τὴ μοναδικὴ ζωὴ ποὺ ἔχει» => ὑπακοὴ ὡς κοπάδι στὸν τυχόντα ἡγέτη ποὺ θὰ γλιτώσει τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ σαρκίο του =>) Ἀφοῦ ὁ κόσμος ἀποδέχεται τὸν κοπαδισμό, ἡ κριτικὴ στὸν κοπαδισμὸ εἶναι ψηλομύτικη, παράλογη καὶ «ἐνάντια στὴν ἴδια τὴν ζωὴ /  Πραγματικότητα», μόνο μὲ τὴν κατάδειξη ἄλλων, ἱστορικὰ ὑπαρκτῶν, ἱστορικὰ ἀδιαμφισβήτητων ἀνθρώπινων συμπεριφορῶν ἀποδεικνύεται ἀβάσιμο. Δηλαδή, ὅτι ὁ Φόβος δὲν εἶναι ἱστορικὰ αὐταπόδεικτη ἀλήθεια οὔτε ἡ μοναδικὴ ἔλλογη ἀντίδραση τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν μπροστὰ στὸ θάνατο καὶ τὸν πόνο.

Πάντα ἡ βιολογικιστικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸ ὸν Ἄνθρωπος ἱστορικὰ ὁδηγεῖ ὄχι σὲ ἄμεσες δημοκρατίες, κοινωνικὰ δίκαιες κ.λπ., οὔτε σὲ λιβάδια χιπισμοῦ κι ἀνεμελιᾶς, ἀλλὰ σὲ δικτατορίες. Γιατὶ ἡ κοσμοεικόνα τοῦ ἄθεου ἀφεντικοῦ προσομοιάζει τὸ ἔνστικτο τοῦ ζωικοῦ βασιλείου καὶ τοῦ κοπαδιοῦ.

Κ. Μπλάθρα, Ἰὸς δηλητήριο

Τα έκτακτα µέτρα ήρθαν για να µείνουν. Σκεφθείτε µόνο πως µε τον παρόντα ιό, όπως λένε οι ειδικοί, δεν θα ξεµπλέξουµε ούτε τον ερχόµενο χειµώνα. Σκεφτείτε επίσης ότι ιοί σαν αυτόν (που δεν είναι και ο πιο φονικός που έχει ποτέ εµφανιστεί) υπάρχουν πάµπολλοι και θα υπάρξουν ακόµα περισσότεροι. […] Κριτήριο της νέας εποχής, στην οποία έχουµε µπει για τα καλά, µοιάζει να είναι µόνο η επιβίωση: η βιολογική επιβίωση των ανθρώπων και η γιγάντωση και παγίωση ενός συστήµατος «αγοράς», που, ο Θεός να µε βγάλει ψεύτη, µπροστά του ορρωδεί οποιοσδήποτε ιός. 

Γ.-Ν. Π . Ὅταν τὸ ἀδιανόητο γίνεται αὐτονόητο

Κάτι επιπλέον που δεν ακούγεται πουθενά στα ελλαδικά mainstream Ενημερωτικά Μέσα είναι ότι η Ιταλία συνιστά, την πλέον ακραία περίπτωση, με σημαντικό ρόλο να παίζει η δημογραφία (μεγάλο ποσοστό υπερηλίκων). Η μέση ηλικία των θανόντων προ μερικών ημερών ήταν 81 ετών, μάλιστα κατά τα 2/3 εχόντων πολλαπλές (πάνω από τρεις) χρόνιες βαριές παθήσεις! Αξιόλογα άρθρα έχουν γραφτεί σε ξενόγλωσσα μέσα σχετικά και με την αναποτελεσματικότητα της γενικευμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας για τον γενικό πληθυσμό.

Posted in Αναδημοσιεύσεις, κοινωνία | Σχολιάστε

Λα(γ)ός

Πέρα ἀπὸ τοὺς δυστυχεῖς, ποὺ κατέρρευσαν ψυχολογικά: «Εἴδατε τί κάνατε; Μᾶς ἀπαγόρευσαν νὰ κυκλοφοροῦμε ἐξαιτίας σας!», ποὺ ἔχουν ἐσωτερικεύσει τὴ σκέψη τῶν Μητσοτάκηδων καὶ ποὺ νομίζουν ὅτι ἡ ἀπαγόρευση δὲν θὰ γινόταν ἔτσι κι ἀλλιῶς (μέσα στὸ κλίμα ὑστερίας καὶ χαφιεδισμοῦ)· καὶ πέρα ἀπὸ ὅσους νομοταγεῖς Μενουμεσπιτάκηδες ἀνακάλυψαν παράπλευρες συνέπειες (π.χ. ἀνεμπόδιστη μεταφορὰ μεταναστῶν ἀπὸ νησιὰ στὴν ἐνδοχώρα) καὶ κατατρομάξανε οἱ καημένοι, ἀλλὰ καὶ πέρα φυσικὰ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔκαναν γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ ἐπανάσταση (ὅπως ἐπὶ Μνημονίου) πηγαίνοντας στὸ χωριό τους νὰ ποῦν καμμιὰ κουβέντα μὲ τὴ θεία ποὺ ζῆ ἀκόμα, δυὸ κατηγορίες ἔχουν πλάκα.

Ἡ μιὰ εἶναι οἱ Δεξιοί (ἀκροδεξιοί) στρατο-κράτες, ποὺ βλέπουν (ἢ θὰ δοῦν) τὸν στρατό τους νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ λόγους τεμαχισμοῦ τοῦ ἔθνους σὲ ἑκατομμύρια σπίτια καὶ σὲ νησιά-ἐνδοχώρα. Ἐκεῖ ποὺ φαντάζονταν τὸν Στρατὸ νὰ ἀναλαμβάνει τὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας καὶ νὰ φυλακίζει τοὺς προδότες, (ὁ στρατὸς ἢ) ἡ ἀστυνομία βγαίνει στοὺς δρόμους γιὰ τελείως ἄλλους σκοπούς. Ἀτυχία, αἴ; … Ἡ ἄλλη κατηγορία εἶναι οἱ γιαλαντζὶ κρατιστὲς ποὺ νομίζουν ὅτι δὲν θὰ τοὺς πάρει, κι αὐτούς, ἡ μπάλα. Καὶ δώσ’ του τὸ κράτος, καὶ «τὸ κράτος αὐτό, καὶ τὸ κράτος ἐκεῖνο»…. Διορίστε τους, βρὲ παιδιά, νὰ ἡσυχάσουν. Ξεχάσαν τὸν πανάρχαιο πρακτικὸ κανόνα, ὅτι τὸ Κράτος εἶναι καλὸ ἢ κακὸ ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν τὸ κατέχεις ἐσὺ ἢ ἄλλοι (κι ἀκόμη καὶ στὸν κοινοβουλευτισμὸ ὑπάρχουν τέτοια περιθώρια). Ἴσως νομίζουν ὅτι εἶναι οἱ Ἄλλοι (σὰν τὸ ἀνέκδοτο στὸν Ἐμφύλιο). Μιὰ τρίτη κατηγορία, σιωπᾶ (ἴσως χειροκροτᾶν καὶ ψέλνουν στὰ μπαλκόνια). Ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν ἔχουν πλάκα μὰ εἶναι γιὰ λύπηση.

Posted in κοινωνία | Σχολιάστε

Ἡ κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ καὶ ὁ ρυθμὸς μετάδοσης τοῦ ἱοῦ.

Θὰ κολλήσουμε ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὅλοι. Γιὰ νὰ μὴν καταρρεύσει τὸ σύστημα ὑγείας, πρέπει νὰ κολλήσουμε (ὅλοι) σταδιακά, κι ὄχι ταυτόχρονα. Γιὰ νὰ κολλήσουμε σταδιακά, πρέπει νὰ βρισκόμαστε σὲ καραντίνα (καὶ γενικὴ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας -ἐὰν μεταδίδεται μὲ τὸν ἀέρα) κι ὄχι χύμα. Μετὰ ἀπὸ 2 ἑβδομάδες καραντίνας (22/3/2020), κόλλησαν 530 ἄτομα καὶ ἀκόμη εἶναι «active cases» οἱ 498, ποὺ ἀναμένεται νὰ «γίνουν καλά» τὸ νωρίτερο στὸ τέλος τῶν ἑπόμενων δύο ἑβδομάδων (5/4/2020). Πόσες ἑβδομάδες καραντίνας χρειάζονται γιὰ νὰ κολλήσουν 4-5 ἑκατομμύρια; Ἔστω καὶ μὲ τὴν περίφημη ἐκθετικὴ αὔξηση τῶν κρουσμάτων. Θὰ μᾶς πεῖ κάποιος πολιτικὸς προϊστάμενος τοῦ Τσιόδρα, καὶ ὅσοι συμμερίζονται τὴν πολιτικὴ τῆς καραντίνας, ἢ κάποιος μαθηματικός;

Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ καραντίνα ἀποσοβεῖ τὴν κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ ἀλλὰ ταυτόχρονα ἐμποδίζει τὴν σχετικὰ σύντομη (μὴ ἀνυπόφορη, μακρόσυρτη, κοινωνικὰ καὶ ἀβίωτη οἰκονομικά) μετάδοση τοῦ ἱοῦ στὴ μεγάλη πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ «ἀνοσία τῆς ἀγέλης δίχως κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ» καὶ νὰ ἡσυχάσουμε. Καὶ δὲν ὑπάρχει «χρυσὴ τομή».

Γιατί δὲν ὑπάρχει; Γιατὶ κάποιοι, μερικοὶ ἐκ τῶν ὁποίων μᾶς κυβερνοῦν καὶ σήμερα, φρόντισαν στὰ 10 χρόνια μνημονίου ὥστε οἱ ΜΕΘ νὰ εἶναι πολὺ λίγες. Αὐτὸ εἶναι ἕνα δεδομένο, τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε, σαφῶς. Ὡστόσο, ὅσοι δὲν εἶχαν ἐμπλοκὴ στὴν διάλυση τοῦ ΕΣΥ καὶ τὴν κατήγγειλαν, δὲν μποροῦν νὰ συμμερίζονται / ἐσωτερικεύουν τὴν ἀποφυγὴ ἀνάληψης εὐθυνῶν ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες, καὶ τὴν ἐπίρριψη εὐθυνῶν ἐκ μέρους τῶν κρατούντων ἀποκλειστικὰ στοὺς πολίτες.

Καὶ λίγοι νὰ ἔχουν ἀπομείνει φορεῖς (οἱ ὁποῖοι δὲν τὸ ἤξεραν), μὲ τὴ λήξη τῆς καραντίνας θὰ κολλήσουν τὸν πληθυσμὸ ποὺ φυλαγόταν καὶ δὲν εἶχε κολλήσει. Δηλαδή: Ξανὰ τὰ ἴδια.

Φυσικά, πρέπει νὰ σκεφτοῦμε καὶ τὸ ἄλλο: Ὅτι, ἂς ποῦμε, θὰ ἔχουν κολλήσει 4-5 ἑκατομμύρια μέσα σὲ 2 μῆνες καραντίνας καὶ ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας. Ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ χαλάρωση τοῦ καλοκαιριοῦ (μετὰ τὴ λήξη τῶν ἀπαγορεύσεων) θὰ ξαναφουντώσει τὴν ἐπιδημία, γιὰ τὰ ὑπόλοιπα 5-6 ἑκατομμύρια -πράγμα ποὺ θὰ σημάνει τὴν κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ, κι ὅτι ἐὰν δὲν ἀρρωστήσουν καὶ τὰ 10 ἑκατομμύρια τότε θὰ ἔχουμε κάνει μιὰ τρύπα στὸ νερό. Δηλαδή, χρειάζονται τόσοι μῆνες καὶ χρόνια, ὥστε (ἐκθετικά! βεβαίως, βεβαίως…) νὰ κολλήσουν τὰ 10 ἑκατομμύρια. Μποροῦν νὰ μείνουν 3-4 ἑκατομμύρια ἡλικιωμένων ἀπομονωμένοι πρακτικῶς ἐπ’ ἀόριστον;

Ἂν οἱ ὑπεύθυνοι (πολίτες καὶ κράτος) μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν μιὰ καραντίνα τόσων μηνῶν καὶ χρόνων, τοὺς βγάζω τὸ καπέλο.

Posted in κοινωνία | Σχολιάστε

Panx Romana: «Μένουμε σπίτι»

1996 μ.Χ., καὶ στὴν ἀρχὴ (1:00) ἀκοῦμε:

Μείνετε σπίτι! Όποιος κυκλοφορεί βράδυ θα εκτελείται. Μείνετε ήσυχοι! Μην πανικοβάλεστε! Ένας αστυνομικός θα είναι πάντα έξω απ’ την πόρτα σας. Για σας. Μείνετε σπίτι!

«Ἀπὸ παιδὶ κι ἀπὸ τρελὸ μαθαίνεις τὴν ἀλήθεια», ποὺ λένε. (Οἱ πὰνκ ἦταν καὶ τὰ δύο -γιὰ καλὸ καὶ κακό)

Είμαι ένας μασώνος λεφτάς
φασίστας γλύφτης κι εγώ της στοάς
σύντομα θα γίνω πρόεδρος.

Ρομποτάκια, ἑνωθεῖτε.

Posted in μουσική | Tagged | Σχολιάστε

Τσιόδρας

Ἕνα πανέξυπνο (ἐκ μέρους τῶν ἐκκλησιομάχων), χριστιανικὸ ἄλλοθι. Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συγκινοῦν, ἐμπνέουν, ἐνθαρρύνουν. Ἕνα ράγισμα τῆς φωνῆς…

(Μισὸ λεπτό, νὰ πιῶ λίγη σόδα, γιὰ νὰ χωνέψω τόση ἀνθρωπιά)

Posted in φιλελεύθεροι | Σχολιάστε

Στὴν ἐκκλησία τῆς Σμύρνης

οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ.  μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν. ἰδοὺ δὴ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα  λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ῾Ο νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

Συνελήφθη ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ

Posted in θρησκεία | Tagged | Σχολιάστε

Ἐπαγγέλματα ποὺ σβήνουν / περνᾶν κρίση

Κλέφτες σπιτιῶν.

Πόρνες.

Παπάδες (Ἀρχιερεῖς)… (μᾶλλον ἐθελούσια)

 

Ὑστερόγραφο:

Τί θὰ μποροῦσε νὰ γίνει. Θὰ μποροῦσαν κάποιοι ἀρχιερεῖς νὰ ἀντισταθοῦν, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν κίνδυνο νὰ συλληφθοῦν. Θὰ μποροῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ πεῖ ὅτι τὸ κλείσιμο παραβιάζει τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ὁτιδήποτε, μὲ τὸ νόημα ὅτι δὲν παραδεχόμαστε τὸ κοσμικιστικὸ-ἀθεϊστικὸ πλαίσιο μὲ βάση τὸ ὁποῖο μᾶς κλείνετε τὶς ἐκκλησίες. Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν θὰ κατάφερνε πρακτικὰ κάτι. Τὸ ἀδούλωτο φρόνημα ἔχει σημασία, πιὸ ἔμπρακτη ἀπὸ τὴν ἄμεσα πρακτική. Ἐνῶ τώρα, ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ «δημόσια ὑγεία» συγκρούεται μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λατρεία ἔχει καὶ θὰ προκαλέσει μεγάλες ἀρνητικὲς συνέπειες.

Posted in κοινωνία | Σχολιάστε

ἐθνορθόδοξα

Ἀντάμα μὲ τοὺς κολοτοῦμπες ταλιμπάν, οἱ πατριῶτες, ποὺ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴν Τουρκία, καὶ τὸ φράκτη, καὶ τοὺς προσφυγοεισβολεῖς, καὶ μὲ τὴ Χάιδω. Σὰ νὰ μὴν ἔχει γίνει τίποτα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τἀ ἄλλα, Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία. Αἴ, καὶ νὰ ἐκλείψει ἐπ’ ἀόριστον ἡ Ὀρθοδοξία, σοῦ λένε, ἐμεῖς πολεμᾶμε τὸν Τοῦρκο. (Ἔστω, μὲ ἄρθρα γιὰ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες ἀπόπειρες εἰσβολῆς στὸν Ἔβρο) Δὲν ἔγινε καὶ τίποτε.

Ἀφοῦ δὲν σᾶς πείθουν ἄλλα ἐπιχειρήματα, νὰ σὰς πείσουν τὰ ἱστορικά: Οἱ Ἀνθενωτικοὶ Λασκαρίδες τὰ πῆγαν περίφημα στὸν διπλὸ ἀγώνα κατὰ Λατίνων καὶ Μουσουλμάνων Τούρκων. Καὶ ἀπελευθέρωσαν τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐνῶ οἱ Ἑνωτικοὶ Παλαιολόγοι κατέστρεψαν τὸ Βυζάντιο.

Ὅμως, δὲν μπορῶ νὰ διακρίνω σημαντικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν φωτογραφία μιᾶς πρώην ἐκκλησίας-νῦν τζαμιοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ τυχαῖα εἶδα σήμερα διαδικτυακά, καὶ στὴν εἰκόνα τῆς ἐπ’ ἀόριστον κλειστῆς ἐκκλησίας τῆς γειτονιᾶς μου.

Γιατὶ Τοῦρκος ἀπὸ ἕλληνα Τοῦρκο καὶ φραγκοραγιὰ μόνο στὴ φανέλα διαφέρουν.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

14 μέρες μόνο

Πάρα πολὺς κόσμος νομίζει ὅτι θὰ μείνει στὸ σπίτι του μόνο γιὰ 14 ἡμέρες. Εἶναι τόσο πολὺ σίγουρος γιὰ αὐτό (τὸ γράφει στὰ σύννεφα, καὶ στὰ βουνά), ὥστε βρίζει, χλευάζει τοὺς ἀντιφρονοῦντες, καὶ καλοβλέπει τὴν προοπτικὴ γιὰ ἐπιβολὴ καθολικῆς ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας.

Τὸ πρῶτο σὸκ θὰ τοῦ ἔρθει ὅταν περάσουν οἱ 14 μέρες, καὶ δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ βγεῖ. Μά, μᾶς εἴπαν ὅτι σὲ δυὸ βδομάδες θὰ βγοῦμε. Μερικοί, ἀλλὰ ὄχι πολλοί, θὰ τὸ δικαιολογήσουν ὡς πρόσθετο μέτρο γιὰ τὸ ὁποῖο φταῖν οἱ «ἀνεύθυνοι ποὺ περπατοῦσαν». Οἱ περισσότεροι θὰ ἀρχίσουν νὰ νοιώθουν σὰν τὰ ποντίκια. Παράλληλα, θὰ ἐμφανίζονται δικαιολογίες ὅπως «Δὲν ξεφύγαμε ἀκόμη ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ γίνουμε ὅπως ἡ  Ἰταλία». Ἤδη ἄρχισαν τὰ «Ὁ ἀριθμὸς εἶναι πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ τὰ ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα». (Εἶναι ἡ ὥρα οἱ ἐπιστήμονες νὰ τὸ ρίξουν στὰ χαρτιὰ καὶ Στὸ Περίπου). (1) Θὰ ἐμφανιστεῖ στὸ twitter ἢ στὴν τηλεόραση ὁ Κούλης μὲ ὕφος Κινέζου Αὐτοκράτορα, καὶ θὰ πεῖ: «Ἀκόμα Μιὰ Ἑβδομάδα». Καὶ μετά, ἀκόμα μία.

Τὸ μεγαλύτερο σὸκ θὰ τοῦ ἔρθει ὅταν τελειώσουν τὰ λεφτὰ τῶν ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων. Καί, ὕστερα, ὅταν τελειώσουν ἢ μειωθοῦν τὰ λεφτὰ ὅσων δουλεύουν (δίκαιη μοιρασιά). Τότε θὰ ἔρθει τὸ δίλημμα δουλειὰ καὶ φαγητὸ μὲ ἀρρώστιαθάνατος ἀπὸ ἀσιτία. Τώρα, εἶναι τὸ «εὐκολάκι»: «ἐκκλησιασμὸς ἢ ἐπιβίωση».

Τὰ ἴδια ἄκουγα καὶ τὸ 2010, ἀκριβῶς τέτοιον καιρό. «Γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδας, νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς τὴ θυσία μας» ἄκουγα μὲ τὶς μειώσεις μισθῶν. Σίγουρα, θὰ ὑπῆρχαν καὶ οἱ πολίτες ποὺ συναντοῦσαν στὸ δρομο τὸν πρωθυπουργὸ (ἔτσι ἔχει πεῖ στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο πρὶν ἀπὸ 10 χρόνια) καὶ τοῦ ἔλεγαν «Νὰ σοῦ δώσουμε καὶ τὸ μισθό μας».

(1) Αὐτὸ βέβαια, σημαίνει ὅτι ἀπὸ τοὺς 3.000 ποὺ κόλλησαν (19/3/2020), πέθαναν μόνο οἱ 6.

Posted in κοινωνία | Σχολιάστε

Ἂν τὰ εἶχε κάνει αὐτὰ ὁ Τσίπρας

–τὴν ἀπαγόρευση τῆς θείας λειτουργίας (ἀφήνω τὶς παρελάσεις)–, θὰ πήδαγαν ὣς τὸ ταβάνι οἱ ultra Ὀρθόδοξοι τῆς Δεξιᾶς τοῦ Κυρίου. Τί Μπολσεβίκοι, τί Ἀντίχριστοι, τί Ὁβριοί, Σόρος καὶ βάλε. Τώρα ποὺ χορεύουν καὶ χαίρονται οἱ ἀθεϊστές;

Ο Μητσοτάκης τόλμησε να επιβληθεί στην Εκκλησία. Αυτό που δεν τόλμησε άλλος πρωθυπουργός, από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον υπουργό του, αείμνηστο Αντώνη Τρίτση, μέχρι και τον Αλέξη Τσίπρα –παρά τις δεδηλωμένες προθέσεις τους– το έπραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκρούσθηκε με την Εκκλησία της Ελλάδος, και δεν υποχώρησε.

Τώρα, γαλήνη καὶ σιωπή. Ἄλλοι δεξιοὶ Χριστιανοί, συντηρητικοὶ ἀλλὰ μὴ ταλιμπάν, παρατηροῦν ὅτι ἔτσι εἶναι ἡ φύση τοῦ Κράτος -ἄρα, πῶς νὰ πᾶμε ἐνάντια στὴ Φύση; Ὄχι σὰν τὸ Βυζάντιο (κράτος μὲ τὰ ὅλα του, τὴ γραφειοκρατία, τὴ νομοθεσία καὶ τὴ χαρτούρα του), τί εἶναι αὐτὸ, τρώγεται; Στὴ «φύση τοῦ Κράτους» πῆγαν κόντρα καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, ἀλλά, βλέπεις, εἶναι ἡ Δεξιὰ ποὺ κυβερνᾶ, ὁπότε κάνουμε ὑπομονή (ἔχουμε καὶ τὴ μαντικὴ σφαίρα, ξέρουμε ὅτι σύντομα θὰ λήξει ἡ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης(1)). «Γιατί, οἱ ἀριστεροὶ ἄθεοι ἦταν καλύτεροι;;», σειρά τους νὰ ποῦν. Οὔτε τοὺς ἐνόχλησε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Κράτος «ἄδειασε» τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας, ἀφήνοντάς την νὰ «ἀποφασίσει» προκειμένου νὰ τὴν ἀναιρέσει -θὰ μποροῦσε ἐξαρχῆς τὸ Κράτος νὰ πάρει τὴν ἀπόφασή του «ἀποφασίζοντας καὶ διατάσσοντας». Ἀντ’ αὐτοῦ, γελοιοποίησε τὴν Ἐκκλησία, καὶ τὴν ταπείνωσε ἀκόμη περισσότερο. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐκλαμβάνουν ὡς «γαλλικὰ» τὴν παρατήρηση γιὰ τὴν κολοτούμπα τους. Δὲν εἶναι «γαλλικά», εἶναι ἡ ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα.

Ἄντε, λοιπόν, στὴν ὑγειά σας βρὲ ταλιμπάν. Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ βιολογικὴ ὑγειά μας, τίποτε ἄλλο δὲν ὑπάρχει -ἐκτὸς ἀπὸ ὅταν ψωνίζουμε κρέας ἀπὸ τὸν (ἴσως ἄρρωστο) κρεοπώλη καὶ πληρώνουμε στὴν ἴσως ἄρρωστη ταμία, ποὺ τὰ γαντάκια της ἔχουν πιάσει τὰ χαρτονομίσματα / τὴν κάρτα τοῦ προηγούμενου, κορωνοαρρώστου, πελάτη. Ὁ παπὰς σὲ κολλάει, ὁ ταμίας ὄχι.

Μὴν ξεχάσετε νὰ φορέσετε τὶς πρωτοχριστιανικὲς μαντῆλες ὅπως οἱ ultra Ὀρθόδοξοι –σὰν κι ἐσᾶς– Ρῶσοι θρησκευτικοὶ τουρίστες (μὲ ρούσικο πατριωτισμό), ἐὰν ἀρχίσουν νὰ χρησιμοποιοῦνται πλαστικὰ κουταλάκια στὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ Ρωσία, ποὺ ἴσως θὰ τὰ καῖν μετὰ πετώντας τὰ ὑπολείμματα τῆς καύσης στὸ βιολογικὸ ὑπόνομο καθαρισμό, φαντάζομαι, καὶ οἱ οἰκολόγοι θὰ μᾶς κράξουν.

(1) Ἕως τὴν ἑπόμενη «θανατηφόρα» ἀρρώστια, ἢ ὅταν ἀρχίσουν νὰ λένε οἱ ἀθεϊστὲς ὅτι, κυττάξτε, αὐτὸς ὁ τρόπος μετάληψης εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως βλαβερὸς γιὰ τὴ Δημόσια Ὑγεία -καὶ τὸ Κράτος τὸν ἀπαγορεύσει.

Υ.Γ. Ὅπως οἱ Ἀριστεροί, ΠΑΣΟΚ καὶ μή, ἔφεραν χωρὶς νὰ ξεσπάσει ἀντίδραση ὅλα αὐτὰ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα ποὺ ὅταν ἔφερνε ἡ νεοφιλελεύθερη ΝΔ γινόταν «χαμός», ἔτσι καὶ ἡ Δεξιὰ τοῦ χριστιανικοῦ κοκούνινγκ νομοθέτησε ὅλα αὐτὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ μέτρα τὰ ὁποῖα ἐὰν τὰ ἔφερνε ἡ Ἀριστερά, θὰ γινόταν «χαμός.»

Posted in Δεξιά, Χωρίς κατηγορία | Tagged , , | 2 Σχόλια

Ἐκεῖ ποὺ κλείνει μιὰ ἐκκλησία, ἀνοίγει τὸ σουπερμάρκετ τὶς Κυριακές

Μὲ τὸ στανιό μάλιστα:

«Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να είναι ανοιχτά, δεν είναι απόφαση της διοίκησης του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ αν θα ανοίξει όχι, είναι απόφαση της πολιτείας» απάντησε αμέσως μετά ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. «Είναι θέμα δημόσιας υγείας και όλοι πρέπει να συμπεριφερθούν αναλόγως» συμπλήρωσε.

Φαντάζομαι ὅτι καὶ αὐτὸ θὰ τὸ καταπιοῦν μερικοὶ-μερικοί. Μπορεῖ βέβαια νὰ τοὺς ἔχουν ὑποσχεθεῖ διορισμό. Κλεῖστε τὶς ἐκκλησίες, ἀνοῖξτε τὰ σουπερμάρκετ, λοιπόν.

 

Posted in φιλελεύθεροι, Δεξιά, θρησκεία, κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Κορωνο-νέοι…

Εἴπαμε γιὰ τοὺς γέρους, ἂς ποῦμε καὶ γιὰ τοὺς νέους…

Βγῆκαν οἱ γέροι (ἄθεοι καὶ ἔνθεοι) βόλτα στὴν Παραλία, καὶ σχολιάζουν οἱ καλοί μας νέοι (ποὑ ἔκαναν ὅλο τὸν καβγά γιὰ χάρη τῶν γέρων, ὑποτίθεται):

«Δὲν πειράζει θὰ τοὺς μαζέψει ὁ Χάρος»

«Κλειδῶστε τους… Ἐπιτέλους!!!»

«Στὰ σούπερμάρκετ νὰ δεῖς. Δὲν φορᾶνε μάσκες…σὲ πλησιάζουν στὸ μισὸ μέτρο, κάνουν ἄσκοπες βόλτες γύρω γύρω»

«Ἡ ἀπόλυτη λύση στὸ δημογραφικό. Ἱὸς ποὺ σκοτώνει γερόντια καὶ καραντίνα τὰ νιάτα σπίτι νὰ μὴν ἔχουν τί νὰ κάνουν… Καὶ σὲ 9 μῆνες ἔξαρση στὶς γεννήσεις»

«Ἴσως ἔχουν περάσει πόλεμο, αὐτὸ θὰ τοὺς πειράξει; Ἐμεῖς τί φταῖμε ὅμως»

«Θὰ σωθεῖ καὶ τὸ ἀσφαλιστικό»

«Ἄστους νὰ δουλέψουνε καὶ οἱ νεκροθάφτες»

«Ὅποιος δὲν συμμορφώνεται…ἂς πάει στὰ τσακίδια. Δὲ θὰ τοὺς πληρώνουμε τσάμπα τὶς ΜΕΘ καὶ τὰ φάρμακα ὄταν τοὺς βγαίνει ἡ ψυχή»

«Κάθε ἕναν ποὺ πιάνουν ἔξω νὰ τοῦ μειώνουν τὴν σύνταξη»

Θαυμάστε ἀγάπη πρὸς ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους «ἀγωνιᾶ ὅλη ἡ κοινωνία». Ὁ ἕνας δὲν θέλει νὰ πληρώνει τζάμπα τὰ νοσοκομεῖα, λὲς καὶ θὰ κάνουμε δημοψήφισμα γιὰ τὴν «μὴ τζάμπα» χρήση τῶν ΜΕΘ, καὶ λὲς καὶ δὲν πλήρωσαν ἀπὸ τὴν τζέπη τους γιὰ τὰ νοσοκομεῖα οἱ φορολογούμενοι γέροι. Ὁ ἄλλος ἐνῶ εἶναι νέος καὶ δὲν κινδυνεύει καθόλου, ἀναρωτιέται φοβιτσιάρικα, Ἐμεῖς τί φταῖμε; Ὁ τρίτος ἐπιχαίρει ποὺ θὰ τοὺς μαζέψει ὁ χάρος. Ὁ τέταρτος σιχαίνεται τοὺς γέρους (!) στὸ σουπερμάρκετ. Ὁ πέμπτος φαντασιώνεται σὲξ σὲ ἕνα διαμέρισμα ἀφότου πεθάνουν οἱ γέροι ποὺ τὸ κατοικοῦσαν.

Τὰ σχόλια αὐτά (χιλιάδες σὰν κι αὐτά) ἀποδεικνύουν ὅτι μὲ τὸν αὐτοεγκλεισμὸ δὲν «ἀγαπᾶμε τοὺς ἄλλους», ὅπως διαλαλεῖ ἡ προπαγάνδα, ἀλλὰ τοὺς φοβόμαστε καὶ τοὺς μισοῦμε.

Φυσικά, τὸ ἀντίστοιχο γινόταν καὶ πρὸ κορωνοϊοῦ, καὶ πρὸ κρίσης μάλιστα. Στὰ ΜΚΔ διάβαζες φοιτητὲς ποὺ διαμαρτύρονταν γιατὶ ὁ γέρος ἔπιανε τὴ θέση στὸ ἀστικὸ λεωφορεῖο. Δὲν εἶχαν ἄραγε ποτέ τους παπποὺ καὶ γιαγιὰ ὅλοι αὐτοί;

Ἔτσι εἶναι τὰ πρότυπα μὲ τὰ ὁποῖα οἱ καθεστωτικοὶ νῦν ἀθεόγεροι, φιλελέδες καὶ ἀριστεροί, ὡς δημόσια πρόσωπα (καλλιτέχνες, συγγραφεῖς κ.ο.κ.) διαπαιδαγώγησαν μιὰ κοινωνία 45 χρόνια τώρα. Ὅλοι τους, γέροι καὶ νέοι, παριστάνουν ὅτι ἀπειλοῦνται ἀπὸ ὅλους. Ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ὁ ἀθεόγερος, ἀπὸ τοὺς γέρους ὁ νέος. μα πιστεύεις ὅτι ἔχεις μιὰ ζωή, τὴ βιολογική, θὰ πατήσεις κι ἐπὶ πτωμάτων γιὰ νὰ «ἐπιβιώσεις», ἀκόμη κι ἂν στὴν πραγματικότητα ὁ γέρος τοῦ σουπερμάρκετ δὲν θὰ σὲ κολλήσει ἱὸ κι οὔτε θὰ πεθάνεις ἀπὸ τὸ κόλλημα.

Ἡ μία τιμωρία γιὰ τοὺς νέους (νέους καὶ μεσήλικες) εἶναι ὅτι δὲν θὰ φτάσουν ποτὲ στὰ χρόνια τῶν γέρων τοὺς ὁποίους βρίζουν. Ἀλλὰ ἡ ἄλλη, ἡ μεγαλύτερη, εἶναι ὅτι, ἀκόμα κι ἂν φτάσουν, θὰ τύχουν συμπεριφορᾶς πολὺ χειρότερης ἀπὸ ἐκείνη ποὺ δείχνουν τώρα.

Posted in κοινωνία | Tagged , , , | Σχολιάστε

γεροάθεοι

Λυπᾶμαι μὲ τὴν ἀπομόνωση τῶν γέρων ἀπὸ τοὺς νέους καὶ εἰδικὰ τὰ ἐγγόνια τους. Πιστεύω ὅτι ἡ πραγματικὴ συνέχεια τῆς κοινωνίας κι ἑνὸς πολιτισμοῦ ὑφίσταται μὲ τὴν συχνὴ ἢ διαρκὴ ἐπαφὴ τῶν παππούδων καὶ γιαγιάδων μὲ τὰ ἐγγόνια τους. Χάρη σ’ αὐτὴν τὴν ἐπαφὴ διατηροῦνται ἀνεκτίμητα στοιχεῖα ποὺ οἱ γονεῖς μέσα στὸ τρέξιμο καὶ τὸ ἄγχος τους ξεχνᾶν νὰ μεταδώσουν. Ὅσοι μεγάλωσαν μὲ παπποῦδες ἢ βρίσκονταν συχνὰ μαζί τους τὸ καταλαβαίνουν.

Ὅμως, ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τῆς μόδας καὶ στὴν Ἑλλάδα: Νὰ περιορίζονται οἱ γέροι σὲ γηροκομεῖα, καὶ μάλιστα ὄχι ἐξαιτίας κάποιας ἀνίατης ἀρρώστιας ποὺ ἀπαιτεῖ συνεχὴ φροντίδα. Ἔξω, ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται καὶ τῆς μόδας ἡ εὐθανασία. Μὲ τὴν ἔννοια αὐτή, εἶναι τουλάχιστον ἀπατεωνίστικα τὰ «δακρύβρεχτα επιχειρήματα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες«.

Ὡστόσο, μοῦ προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἀπέχθεια τὸ συνάφι τῶν ἄθεων γέρων, ποὺ ἤθελαν νὰ κλείσουν οἱ ἐκκλησίες προκειμένου οἱ ἴδιοι νὰ ζήσουν λίγο παραπάνω. Ἔχω κατὰ νοῦ τουλάχιστον τέσσερα τέτοια παραδείγματα. Ὑστερικοί, μὲ κραυγὲς ὅπως «Θὰ μᾶς πεθάνετε», μὲ αὐταρέσκεια «μορφωμένου», ἔδωσαν ἕναν ἰδιαίτερο τόνο στὴ διαμάχη γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν. Κατὰ σύμπτωση, κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἡλικιωμένους ἄθεους δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἐγγόνια -μερικοὶ δὲν ἔχουν καὶ παιδιά. Τσιρίζουν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ σταφιδιασμένο τομαράκι τους, λοιπόν. Γι’ αὐτὸ κλαῖνε. Πιστεύουν ὅτι δὲν ἐκόμισαν ἀρκετὰ στὴν Ἀνθρωπότητα, καὶ μόνο μιὰ καραντίνα ὅλου τοῦ πλανήτη θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ ζήσουν καὶ νὰ δημιουργήσουν κι ἄλλο.

Οἱ ἀθεόγεροι αὐτοί, φυσικά, ὅπως δὲν λαμβάνουν ὑπόψη τους τὰ κάτω τῶν 55-60 στρώματα κι ὅπως δὲν ἔκαναν (πολλὰ) παιδιὰ προκειμένου νὰ ἀφοσιωθοῦν στὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα, ὁμοίως δὲν δίνουν δεκάρα γιὰ τοὺς θρήσκους γέρους, ποὺ ἔχασαν τὸ μοναδικό τους καταφύγιο, τὴν ἐκκλησία. Εἶναι τόσο φιλάνθρωποι, βλέπετε, ποὺ ὑπέρτατη ἀξία στὸ σύμπαν ἔχει ἡ δική τους, συγκεκριμένη ἀτομικὴ ζωή. Οἱ αἰωνιοζησάκηδες.

Posted in αθεϊσμός, κοινωνία | Tagged , | 2 Σχόλια

Ράμφος, ὁ ἐν χρόνῳ (καὶ 3D)

Ἐὰν ἡ «ἐσωτερικὴ λογικὴ» τοῦ Ἀντι-χριστου συνίσταται στὴ διαστρεβλωτικὴ κι ἐχθρικὴ μίμηση τοῦ Χριστοῦ, τότε εὔκολα ἐξηγεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη μετατρέπεται σὲ ἀγαπισμὸ τῶν ΜΚΟ ἢ στὸ μαρξιστικὸ «οἱ ἄθεοι εἴμαστε πιὸ καλοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς» καὶ στὴν φιλελεύθερη ταύτιση Ἐλευθερίας – Καλοῦ (χωρὶς μνεία σὲ δυνατότητα γιὰ κακὴ χρήση τῆς Ἐλευθερίας). Ὅπως καὶ ἡ ὕπαρξη κάθε ἐγκοσμιοκρατικῆς ἰδεολογίας / ἄποψης ποὺ δὲν ἀντιγράφει ἁπλῶς τὸ Χριστιανισμό, ἀλλὰ τὸν μιμεῖται συγκρουσιακά, ἐχθρικά.

Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Ράμφου, γιὰ δογματικὴ ἀλαζονεία τῶν Χριστιανῶν ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἡ ὀφειλόμενη ταπεινότητα τοῦ καθενὸς ἀτόμου ὡς πρὸς τὴν ἀτομικὴ ἀξία του (ἀποσιώπηση καὶ ἄρνησή της ἀπὸ τὸ ἴδιο, ἤ, καλύτερα, ἡ εἰλικρινὴς ἄγνοιά της) ἀπὸ τὸν Ράμφο μετατρέπεται στὸ «νὰ μὴν ἐμμένουμε στὴν ταυτότητα». Δηλαδή, γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε ἀλαζόνες, πρέπει νὰ «χαλαρώσουμε». Ἀντὶ γιὰ τὴν ἀτομικὴ ἀξία, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μετριαστεῖ εἶναι ἡ βεβαιότητα τῆς ταυτότητας. Ἡ ἀλαζονεία τώρα πιά, κατὰ τὸν Ράμφο, δὲν ἔχει τὸ χριστιανικὸ τῆς περιεχόμενο, ἀντίθετα, τὸ χριστιανικὸ ἐν γένει περιεχόμενο εἶναι αἰτία ἀλαζονείας. Ὡστόσο, εἶναι ἄλλο πράγμα τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ταυτότητα δὲν ὑπάρχει γιὰ τὴν ἴδια τὴν ταυτότητα ἀλλὰ συνεπάγεται μιὰ στάση ζωῆς, ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ράμφου ὅτι ἡ ἐμμονὴ στὴν ταυτότητα προκαλεῖ προβλήματα. Ἡ καύχηση τοῦ Παύλου (Πρὸς Γαλάτας) μᾶλλον προκαλεῖ δυσφορία στὸν Ράμφο.

Ὅσο γιὰ τὴ συζήτηση περὶ ταυτότητας, ὁ Ράμφος οὔτε ποὺ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ταυτότητα εἶναι πάντα ἰδεατή, δηλαδὴ εἶναι ἡ ἀπόπειρα ταύτισης μὲ κάτι, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐντελῶς, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀποτελεῖ λόγο γιὰ ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τὴν ταυτότητα, καὶ ἀπὸ τὸ αἴτημα γιὰ ταύτιση.

Ἔννοιες, λοιπόν, ὅπως ἡ ἀγάπη, ἡ ταπεινότητα (καὶ ἡ ἀλαζονεία) κ.ἄ. ἀποσπῶνται ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πλαίσιό τους καὶ χρησιμοποιοῦνται ἐναντίον του.

Τὰ δημόσια νοσοκομεῖα μὲ ἀφορμὴ τὰ ὁποῖα ὁ Ράμφος ἀρχίζει τὰ παραληρήματα περὶ «εὐθύνης τοῦ Ἕλληνα ποὺ δὲν μεγάλωσε» εἶναι σήμερα λίγα, ὑποστελεχωμένα καὶ χωρὶς ἰατρικὰ ὑλικά, γιατὶ οἱ πολιτικοὶ ὁμοϊδεάτες του τὰ ἀπαξίωσαν ὡς ἄχρηστα καὶ περιττά. Φυσικά, μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα πανηγύρια γιὰ τὸν Μητσοτάκη καὶ τὶς πρωτοβουλίες του.

με την επιμονή ακριβώς την ιδεολογική στο μυστήριο γίνεσαι αλαζόνας. Είχαμε μια υπόθαλψη αλαζονείας του πιστού επειδή έπρεπε να μείνει πιστός στην ταυτότητά του ως πιστού και όχι στην εσωτερική του ζωή ως πιστού. Η εμμονή στην ταυτότητα είναι μια μορφή παραμονής αλαζονικής σε έναν εαυτό που δεν καταλαβαίνει άλλο από το δικό του πείσμα.

 

Δυσκολεύομαι πάντως, νὰ κατανοήσω πῶς ἕνας πλατωνικὸς ἐξηγητὴς ἐξυμνεῖ τόσο πολὺ τὸ Χρόνο. Ἀντὶ νὰ προσμένει τὴν μετάβασή του στὸν ἀναλλοίωτο καὶ ἄχρονο κόσμο τῶν Ἰδεῶν.

Posted in φιλελεύθεροι, φιλοσοφίες | Tagged | 1 σχόλιο

Ἀπαγορεύσεις

Η κυκλοφορία εκτός οικείας [sic!] πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και για συγκεκριμένους λόγους.

Αποδεκτές εξαιρέσεις υπάρχουν αποκλειστικά για την μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων , μετάβαση σε ταχυδρομείο για την απολύτως αναγκαία αλληλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας απαρέγκλιτα την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρων και την κίνηση με κατοικίδιο ζώο.

Πηγή

Διάβασα ἕναν «δημοκράτη», ποὺ ἄξαφνα ἀνησύχησε μὲ τέτοια μέτρα. Καλὰ σᾶς κάνουν, μὴ Χριστιανοὶ «δημοκράτες», νὰ θυμηθεῖτε τὰ νειάτα σας ἐπὶ χούντας. Πού, τώρα δὰ μόλις, χαρωπὰ ἀναμασάγατε τὰ πράσινα ἄλογα περὶ Διαφωτισμοῦ καὶ Ἐκκλησίας καὶ ἔσχατης ἀλήθειας, (οἱ ἔξυπνοι/μορφωμένοι) τῆς Ἐπιστήμης ἢ (οἱ χαζοί) τοῦ Θεοῦ. Καὶ χειρότερα νὰ νομοθετήσουν (σὲ δημοκρατικὸ πολίτευμα), ἐσεῖς νὰ πεῖτε μπράβο, καὶ νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε.

Posted in Αριστερά, κοινωνία | Σχολιάστε

Μὲ τρεῖς ἀπὸ δαύτους, μπορεῖς νὰ τὴν ξαναφτιάξεις

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑστερικοί, καὶ οἱ κακόβουλοι τῶν ΜΜΕ, ποὺ δὲν διδάχτηκαν τίποτε ἀπὸ τὸ παγκόσμιο ρεζίλεμα τοῦ Π.Ο.Υ. μὲ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὸ Η1Ν1, μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν τί θὰ τρῶνε τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, ποὺ θὰ εἶναι ἔγκλειστοι ἐπὶ 2 μῆνες; Τὰ 400 καὶ τὰ 800€; Μόνο στὸν Μάρτιο ἔγιναν 41.000 ἀπολύσεις. Ὅμως, γιὰ τὰ γερόντια τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου, ἡ ὑποταγὴ στὴν ἐκκλησιομαχία τοῦ νεοφιλελεύθερου ὑγιεινισμοῦ καὶ ἐπιστημονισμοῦ ἦταν ὕψιστης σημασίας πολιτικὴ ἐπιλογή, καί, πάντως, πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὴν ἀνεργία τῶν μικροαστῶν. Δὲν μιλῶ φυσικὰ γιὰ τὸ προσφυγιστικὸ ΚΚΕ, ποὺ θὰ βρεῖ τὴ λύση μὲ τὸ νὰ φορολογήσει τὸν κρυμμένο πλοῦτο ποὺ βρίσκεται στὰ ἀδήλωτα σεντούκια τῶν «ἐφοπλιστῶν» ἤ, ποιὸς ξέρει, καὶ στὰ μυστικὰ ἀρχεῖα τοῦ Βατικανοῦ. Ἀπὸ ποῦ (καὶ γιὰ πόσο ἀκόμα) θὰ μισθοδοτοῦνται οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι ὅταν ἡ πραγματικὴ οἰκονομία βυθίζεται στὰ Τάρταρα, κι ὁ Ὅσιος Τουρισμὸς ἔχει καταστραφεῖ; (Ποιὸς θὰ θέλει μολυσμένους τουρίστες;) Τίποτε δὲν θὰ εἶναι ξανὰ τὸ ἴδιο. Μόνο ὁ ἄθεος ποὺ πιστεύει εἰς μίαν ἐπιστήμην, ὁ σινεφὶλ ποὺ ἀρέσκεται σὲ δυστοπικὲς ταινίες τρόμου, κι ὁ ὑποχόνδριος φιλελεύθερος μὲ τὸ pet του, ποὺ ἄλλωστε τηλεργάζεται κι ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ σιχαίνεται τὴν ἐπαφὴ μὲ ἀνθρώπους. Ἂν ἀποσυνδέσεις τὴν μετασημιτικὴ Ἑλλάδα, στὸ τέλος θὰ δεῖς νὰ σοῦ ἀπομένουν ἕνας ἄθεος ἐπιστημονιστής-ὁπαδὸς τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἕνας σινεφὶλ ταινιῶν τρόμου, καὶ ἕνας μισάνθρωπος φιλελεύθερος. Ποὺ σημαίνει: μὲ τρεῖς ἀπὸ δαύτους, μπορεῖς νὰ τὴν ξαναφτιάξεις.

Posted in φιλελεύθεροι, Αριστερά, κοινωνία | 1 σχόλιο

μερικὰ νούμερα -γιὰ τὰ «νούμερα»

Μερικά νούμερα για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της μυθοποίησης του covid-19 και της επιτήδειας σκηνοθεσίας της υγιεινιστικής κρίσης. Η Ιταλία έχει πληθυσμό 60 εκατομμύρια. To mortality rate υπό «φυσιολογικές» συνθήκες είναι 10/1000 που σημαίνει ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν «φυσιολογικά» 600.000 άνθρωποι. 1650 την ημέρα. Στην κορύφωση της κρίσης του κόβιντ πεθαίνουν κατά μ.ο. 250 την ημέρα. Η αύξηση είναι της τάξης του 13%. Το ποσοστό είναι στην πραγματικότητα λίγο μικρότερο διότι μεταξύ των δύο συνόλων (1650 / 250) υπάρχει κάποιου βαθμού επικάλυψη, δηλαδή κάποιοι που πήγαν από κόβιντ θα είχαν πεθάνει και σε «φυσιολογικές» συνθήκες. Πράγμα που, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας της πλειονότητας των θυμάτων, μοιάζει πολύ λογικό. Eπιπλέον, η εικόνα γεωγραφικής κατανομής είναι πολύ άνιση: περισσότερα από τα μισά θύματα του κόβιντ προέρχονται από τη Λομβαρδία, ενώ στο Mezzogiorno (χοντρικά από τη Ρώμη και κάτω, αθάνατο ελληνικό dna) τα θύματα ανά περιοχή κινούνται από μονοψήφιο νούμερο έως το απόλυτο μηδέν.

Aς δούμε τώρα τι θα σήμαινε σε ψυχρά στατιστικούς όρους μια επανάληψη του «σεναρίου Ιταλίας» στην Ελλάδα. Η σύγκριση είναι εξαρχής μεθοδολογικά προβληματική διότι δεν υπάρχει «μία» Ιταλία αλλά πολλές με τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ τους ως προς τη διασπορά του covid. Αλλά ας κάνουμε τη χάρη στους έμπορες του τρόμου θεωρώντας όλη τη χώρα ένα ομοιογενές πεδίο διασποράς. Πάμε λοιπόν. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2018 πέθαναν 120.000. Κάθε μέρα δηλαδή πεθαίνουν στην Ελλάδα 330 άνθρωποι. Με μια αύξηση 10-12% λόγω κόβιντ (βλέπε πιο πάνω) ο αριθμός των ημερησίων θανάτων θα ήταν περίπου 365-370. Και μιλάμε πάντα για το Worst case scenario, αυτό που διακινούν οι εμποράκοι του υγιεινοτρόμου υπό την επικεφαλίδα «σε δέκα μέρες θα γίνουμε Ιταλία» και πλαγιότιτλο «θα κατεβάζουν τα πτώματα δέκα δέκα από τις πολυκατοικίες». 35 με 40 θύματα επιπλέον ημερησίως λοιπόν. Δεν είναι λίγα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση οι «εκατόμβες» νεκρών που με διεστραμμένη σαδομαζοχιστική ευχαρίστηση επαναλαμβάνουν ad nauseam οι θανατόκαυλοι. Είναι ένας αριθμός οριακά διαχειρίσιμος σε συλλογικό ψυχολογικό επίπεδο, που κατά τη γνώμη του γράφοντος δεν δικαιολογεί τη λήψη τέτοιων πρωτοφανών μέτρων περιορισμού των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, οιονεί ποινικοποίησης της κοινωνικότητας και οικονομικού στραγγαλισμού που με μαθηματική ακρίβεια θα αποβεί εις βάρος της εργατικής τάξης και των αδύναμων.

 

Πηγή

Τώρα, τί νὰ πεῖ κανεὶς μὲ τοὺς θανατόκαυλους ταινιόφιλους, ποὺ κατὰ βάθος ἁπλὰ διψᾶνε νὰ παίξουν σὲ ταινίες τρόμου σὲ ἄδειες πόλεις, στὶς ὁποῖες -ὡστόσο- ἠχεῖ & παρηγορεῖ τὸ βιολὶ τοῦ «ἀνθρωπιστῆ βιολιστῆ»; Ἢ μὲ γέρους ποὺ κάνουν παρανοϊκά (κατάλληλα γιὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1890) κηρύγματα περὶ Ἐκκλησίας κι ἐπιστήμης; Καὶ γιὰ τὰ ΜΜΕ ποὺ τρελλαίνονται γιὰ τρομο-κλίκ, κι ἔχουν πάρει φωτιὰ τὰ στατιστικά τους, καὶ τὰ διαφημιστικὰ ἔσοδά τους; Ὅλοι αὐτοὶ φαντάζονται (σὰν στὶς ταινίες) τὰ πτώματα νὰ στοιβάζονται σὲ πολυκατοικίες, δρόμους, νεκροτομεῖα. Καὶ βέβαια, μύγες, χιλιάδες μύγες γύρω ἀπὸ τὰ πτώματα! -μὲ ἀπαίσιο θόρυβο, βζζζζζ, σὰν στὶς ταινίες, νὰ μὴν μπορεῖς νὰ τὸν βγάλεις ἀπ’ τὸ κεφάλι σου.

Νά μιὰ τέτοια ταινία, ὅπου ἀποδεικνύεται τελικὰ ὅτι ἡ οἰκογένεια ποὺ σκάει ἀπὸ τὴν ἀνεξήγητη ζέστη στὸ σπιτικό της, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀποκλεισμένο ἀπὸ παντοῦ, καὶ στὸ ὁποῖο δὲν δουλεύει τὸ ραδιόφωνο κι ἡ τηλεόραση, εἶναι στὴν πραγματικότητα κοῦκλες ἑνὸς πραγματικοῦ παιδιοῦ στὸ ἀπώτατο μέλλον. Κλασσικὸ γιὰ τοὺς λοβοτομημένους ἔγκλειστους τῶν ἡμερῶν μας (ἀπὸ τὸ 1:05:00 ὣς τὸ τέλος):

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Τί πλάκα, ὁ κολοτούμπας ταλιμπὰν νὰ παραθέτει χωρία ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου (κι ἔχω ἀφήσει τὸν Τρεμπέλα στὸ πατρικό, ὁ δύστυχος!) γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ ζαμανφουτισμό του. Ἀντὶ νὰ στήνει αὐτὶ μήπως οἱ αὐτοπεριορισθέντες στὸ διπλανὸ σπίτι ἀκοῦν Led Zepellin (κι ὄχι μὴ ἁμαρτωλά, ἁγνὰ τραβελο-σκυλάδικα, χωρὶς ἀνάποδα μηνύματα) καὶ ἀκούγοντας κι αὐτὸς τὸ ἴδιο νὰ τοὺς σώσει τελικά, κάνει copy-paste τὴν Καινὴ Διαθήκη.

Posted in τυχαίο | Σχολιάστε

Κιοτοσύνη

Ἡ μετάλλαξη, ἐντὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, τῶν τελευταίων 20 ἐτῶν ἦταν τέτοια ποὺ μερικοὺς δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουμε. Ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, κανεὶς δὲν εἶπε «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις», κι ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίου τῆς θεολογίας, μόνο ἕναν πῆρε τὸ μάτι μου νὰ λέει κάτι. (Ἐλπίζω νὰ μὴ βλέπω καλά.).

Ἀμέριμνοι, ποὺ πιστεύουν ὅτι ὅλα αὐτὰ (οἱ ἀπαγορεύσεις) θὰ περάσουν, γιατὶ βλέπουν στὴν μαγικὴ σφαίρα τους τὸ Μέλλον, καὶ γιατὶ μὲ αὐτὴ τὴν δική τους «φυγὴ στὸ μέλλον» ἀποδέχονται στὸ παρὸν τὸν ἐνάντιο στὸ Θεὸ νόμο τοῦ Καίσαρα. «Ὁπαδοὶ τῆς Ἀγάπης» (τῆς χριστιανικῆς;) ποὺ θεωροῦν τὸν τερματισμὸ τῆς θείας λειτουργίας «πράξη ἀγάπης πρὸς τὸν ἑπόμενο (στὴν σειρὰ νὰ κοινωνήσει)». Προτεσταντοποιημένοι λαϊκοί, ποὺ λὲν ὅτι ἅμα πιστεύεις δὲν χρειάζεται νὰ πηγαίνεις ἐκκλησία, καὶ γενικὰ «ὅλα στὸ μυαλό μας εἶναι«. Νεο-Εὐχίτες ποὺ θὰ προσεύχονται σπίτια τους κλειδωμένοι, γιατὶ ἀρκεῖ μόνο ἡ ἀτομικὴ προσευχή. «Μορφωμένοι Χριστιανοί», ποὺ λὲν ὅτι ὁ ἄρτος παραμένει ἄρτος, ἄρα μπορεῖ καὶ νὰ σὲ κολλάει -ὅπως κάθε ψωμί. Χριστιανοὶ ποὺ μᾶς λένε τί ἔκανε ὁ Πάπας, σάμπως κι ἔχει σημασία. Καλόπιστοι διαμεσολαβητὲς «μὲ τὴν Κοινωνία», ποὺ λένε νὰ μὴν σκανδαλίζει τὴν Κοινωνία μὲ τὶς ἐμμονές της ἡ Ἐκκλησία, λὲς καὶ ἐμεῖς, ποὺ σκανδαλιζόμαστε ἀπὸ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς «διαμεσολαβητές», τοὺς φταῖμε σὲ κάτι, ἢ λὲς κι ἐμεῖς δὲν εἴμαστε μέρος τῆς Κοινωνίας. Ἀριστεροὶ Χριστιανοὶ ποὺ θέλουν νὰ μὴν τοὺς βρίσουν οἱ ἄθεοι φίλοι τους, καὶ ποὺ ἀνακάλυψαν τὴν «ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ κάθε τελετή». Τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ «Κοινωνικοῦ Χριστιανισμοῦ» ποὺ τελικὰ ἦταν τοῦ ἀτομικοῦ Χριστιανισμοῦ. Ταπεινολόγοι Χριστιανοί, ποὺ ἐντέλει θεωροῦν «μαγεία» καὶ «μαγκιὰ («θὰ σᾶς δείξω ὅτι δὲν κολλάει»)» ἕνα πράγμα τόσο ἁπλό, ὅτι ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ κοινωνεῖ γιὰ νὰ ζῆ, ἀλλιῶς οὔτε ζῆ οὔτε Χριστιανὸς εἶναι. Χριστιανοὶ ποὺ γουστάρουν καὶ λίγο Δωδεκάθεο, ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα μὲ τὰ πλαστικὰ κουταλάκια καὶ τὰ πιατάκια / κυπελλάκια  παιδικῶν πάρτυ, καὶ «Τὴν ὑγειά μας νά ‘χουμε πάνω ἀπ’ ὅλα, βρὲ παιδιά». Καί, τέλος, οἱ ἀναπόφευκτοι ἀντικομμουνισταί, ποὺ εἶναι πρῶτα ἀντι-«κουμμούνια» καὶ μετὰ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ γι’ αὐτὸ ζήτω ἡ Νέα Δημοκρατία, ἀφοῦ ὁ μεγαλύτερος φόβος τους εἶναι ὄχι (ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντίχριστου) νὰ σταματήσει ἡ θεία λειτουργία, ἀλλὰ «νὰ μὴν ἔρθει ξανὰ ὁ Μπολσεβίκος καὶ μᾶς ἀπαγορεύσει παρελάσεις καὶ τὸν ἐκκλησιασμό».

Οὔτε στὴν Τουρκοκρατία δὲν ἔπαψε ὁ ἐκκλησιασμός. Μόνο διὰ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν πιστῶν. Ἀλλὰ παύει τώρα. Καὶ ὅταν διατάσσεται τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὸν Καίσαρα, συνιστᾶ διωγμό. Καὶ ὅλους αὐτοὺς δὲν τοὺς πειράζει πραγματικά, εἶναι γεγονὸς ποὺ ἀντέχεται. Ἄντε στὰ σουπερμάρκετ, παιδάκια μου. Πιστεύω εἰς ἕνα Ἀνοικτὸ Σουπερμάρκετ, ποὺ μᾶς δίνει χαρτὶ ὐγείας γιὰ νὰ χεζόμαστε πάνω μας, καὶ εἰς τὸν Φοῦρνο ποὺ μᾶς δίνει τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον. Ἄ, καὶ ποῦ ‘σαι: Τὴν ὑγειά μας πρῶτα, ρὲ παιδιά!

Ἐννοεῖται ὅτι κάνω λόγο μόνο γιὰ Χριστιανούς, κι ὄχι γιὰ τοὺς φιλελέδες, τοὺς νεοθετικιστὲς καὶ τοὺς φολκλοριστές, ποὺ βλέπουν τὴν Ἐκκλησία χρησιμοθηρικὰ ἢ μουσειακά. Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι, δὲν ρώτησαν ποτὲ κανέναν γέρο ἀπὸ «εὐπαθὴ ὁμάδα» (ἀπὸ ἐκείνους τῆς κυριακάτικης λειτουργίας) μήπως ἡ ζωή του δὲν ἀντέχεται χωρὶς τὸν ἐκκλησιασμό, καὶ συνεπῶς μήπως «προστατεύοντάς» τον τὸν σκοτώνουν.

Posted in θρησκεία | 7 Σχόλια

ἀντίστροφη προοπτική

Αὐτὸ ποὺ γιὰ ψευτοχριστιανοὺς καὶ ὑγιεινιστὲς ἄθεους συνιστᾶ αἰτία γιὰ ἐξάπλωση τῆς ἀρρώστιας, ὁ ἐκκλησιασμός, γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς συνιστᾶ τρόπο ἀποτροπῆς τῆς ἐξάπλωσής της.

Τότε ἦταν «ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν αὐτοκρατορία», ποὺ δηλωνόταν διὰ τῆς θυσίας στὰ εἴδωλα. Τώρα εἶναι «ἡ ὑγεία».

Γνωρίζουμε γιὰ τὸ διωγμὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ. Γνωρίζουν ἐπίσης, ὅλοι, καλὰ ὅτι μετὰ τὸν Διοκλητιανὸ ἦρθε ὁ μέγας καὶ ἅγιος Κωνσταντίνος.

Posted in αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged | Σχολιάστε

Βρετανία – Ἰταλία – ὑστερικοί

Τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ καὶ οἱ αἰχμάλωτοι τῶν Φιλελέδων ἄθεοι Ἀριστεροὶ παρουσιάζουν τὴν ἐπιστήμη σὰν κάτι μονοκόμματο. Λογικὸ εἶναι, γιατὶ πέρα ἀπὸ τὴν «παιδεία τοῦ ἑνὸς βιβλίου», ὡς ἀνταγωνιστὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπιστήμη σημαίνει πάντοτε αὐτὸ κι ὄχι ἄλλο. Ἡ ἰδέα τῆς ἀγεφύρωτης διαφωνίας μεταξὺ τῶν ἐπιστημόνων τοὺς ταράζει. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, οἱ δημοσιογράφοι γράφουν μὲ μιὰ τέτοια ἔκφραση ἀποτροπιασμοῦ, ἀηδίας καὶ κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ γιὰ τὴν Βρετανία.

Ἔχουν ἤδη δαγκωθεῖ μιὰ φορὰ μὲ τὶς λάθος προβλέψεις τους, ὅταν, πρὶν ἀπὸ 2-3 ἑβδομάδες, προέβαλαν τοὺς Ἰταλοὺς καὶ τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ὡς πρότυπο λαὸ καὶ (ἐπειδὴ ὁ Πάπας ἔκλεισε τὶς ἐκκλησίες) ὡς «ἔλλογη θρησκεία» (πού, βάι-βάι, θὰ εἴχαμε κι ἐμεῖς τέτοια, ἐὰν εἴχαμε ἀποδεχτεῖ τὴν Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς ἔχουμε τὴν βρωμιάρα Ὀρθοδοξία), ἀλλὰ δυστυχῶς τὴν Ἰταλία τὴν πῆρε καὶ τὴ σήκωσε ὁ κορωνοϊός. Καὶ κόπηκαν τὰ πολλὰ τῶν πολυταξιδεμένων δημοσιογράφων γιὰ τὴν «φωτισμένη Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία» καὶ τὸν ἀναγεννησιακὸ τραμπάκουλα. Μὲ τὴν Ἀγγλία, οἱ γερμανοτσολιάδες ἔχουν ἕνα θέμα, ἀλλὰ μιὰ ἡ ἰταλική τους ἀποτυχία, μιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἡ Ἀγγλία κι ὄχι μιὰ χώρα β’ καὶ γ΄ κατηγορίας, κι ὅτι ἐπιστήμονες ἦταν αὐτοὶ ποὺ εἰσηγήθηκαν στὴν κυβέρνηση τὴν τακτικὴ αὐτή, τοὺς βάζει σὲ σκέψεις. Δὲν λέω ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῶν Ἄγγλων εἶναι καλὴ ἢ κακή. Εἶναι, πάντως, πολὺ πιὸ ὀρθολογικὸ νὰ πεῖς «ἑτοιμαστεῖτε νὰ χάσετε ἀγαπημένα σας πρόσωπα» (μὲ περιορισμὸ τῶν ἡλικιωμένων κατ’ οἶκον), παρὰ νὰ φτιάχνεις ἐξισώσεις στὶς ὁποῖες 5 ἢ 10 (!) ἑκατομμύρια Ἕλληνες θὰ νοσήσουν.

Εἶναι χαρακτηριστικό, ὡστόσο, ὅτι οἱ Φιλελέδες, ποὺ ζητοῦσαν τὸ κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν δαπανῶν γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία, κατάφεραν κι ἀναπροσανατόλισαν τὴ συζήτηση στὸν «ἀδιόρθωτο ποὺ κάνει βόλτες» καὶ στὴν Ἐκκλησία (ἄθεοι, γάρ). Ὑπαίτιοι γι’ αὐτὴν τὴν τροπὴ εἶναι καὶ οἱ ἄθεοι Ἀριστεροὶ ὑγιεινιστές.

Posted in επιστήμη | Σχολιάστε

Εἶστε ἁμαρτωλοί, γίνετε ὑπεύθυνοι

«Ὑπευθυνότητα εἶναι σὰ νὰ ἔχεις ἤδη τὸν ἱὸ καὶ νὰ φοβᾶσαι μήπως τὸν μεταδώσεις».

Εἴχαμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς λέγαν ὅτι «κανεὶς δὲν εἶναι ἀθῶος» [ταξικὰ-κοινωνικὰ ἀθῶος] -αὐτοὺς ποὺ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ μᾶς ἔλεγαν αὐτὰ τὰ μελώ, τὴν ἴδια στιγμὴ λοιπὸν ἐξόντωναν ἀντιφροντοῦντες ὅπου καὶ ὅσο μποροῦσαν.

Εἴχαμε τοὺς Μάγους-θεραπευτὲς τῆς ψυχανάλυσης καὶ τῆς ψυχολογίας, ποὺ στήσανε ἐπιχείρηση μὲ ἄπειρο τζίρο σὲ ἐκκοσμικευμένες κοινωνίες ἀντικαθιστώντας τὴν «ἁμαρτία» μὲ τὴν «ψυχικὴ ὑγεία».

Τώρα, πρέπει νὰ φοβόμαστε μήπως μεταδώσουμε τὸν ἱό, ἀκόμη κι ἂν δὲν ξέρουμε ἐὰν ἤδη τὸν ἔχουμε. Δηλαδή, ἂν ὁ ντελιβερὰς καὶ ὁ ταμίας πιστέψουν αὐτὴν τὴν προτροπή, πῶς θὰ μᾶς ἐξυπηρετήσουν; Σὲ συνωμοσίες δὲν πιστεύω. Ὑπάρχει ἁπλὰ τὸ ἐνδεχόμενο ἀπὸ τὶς τόσες ἀμερικάνικες ταινίες δυστοπικῆς φαντασίας, τὶς ὁποῖες ἔχουν δεῖ καὶ οἱ ἐλίτ, καὶ οἱ δημοσιογράφοι, νὰ τὶς ἔχουν ὡς μπούσουλα.

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Μητσοτάκη, ὅλα θὰ τὰ κάνεις

Ὅσα γουστάρουν οἱ «ἀκραῖοι». Καὶ σύνορα ἔκλεισες (καὶ θὰ κλείσεις κι ἄλλα), καὶ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας θὰ διατάξεις, καὶ ἐκκλησίες θὰ κλείσεις (νὰ χαροῦν κι οἱ κόκκινοι). Ὅ,τι σιχαινόσουν καὶ κατήγγειλες ὡς Ὀρμπανισμό, θὰ τὸ κάνεις.

Γιὰ νὰ ἀπομείνει μοναχή της ἡ ἐκλεκτή σου «Κατερίνα» (…. τὸ «Αἰκατερίνη» θὰ τῆς θυμίζει τὴν τσαρίνα, καὶ τὴ Ρωσία), ἡ Πρόεδρός μας, νὰ ἀπαγγέλει λυρικὰ γιὰ «τὸ ἀνθρωπιστικό μας καθῆκον» καὶ γιὰ τὸν «πατριωτικὸ κοσμοπολιτισμό»: αἰσθητικισμὸς καὶ ὁ Ἄνθρωπος ὡς Τουρίστας-Συλλέκτης Βιωμάτων. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ Μητσοτάκης -ἂν ἀκούσει τὶς συμβουλὲς τῶν φιλελεύθερων στὰ ΜΚΔ- θὰ διατάξει ἀκόμη καὶ νὰ πυροβολοῦνται ὅσοι δὲν γυρνᾶν σπίτι τους μετὰ τὸ καθημερινὸ κλείσιμο τῶν σουπερμάρκετ στὶς 9 μ.μ. Σὰν τὸ σοβιετικὸ ἀνέκδοτο, «Ξέρω ποῦ μένει, δὲν προλαβαίνει νὰ φτάσει σπίτι του».

Posted in φιλελεύθεροι, Δεξιά | Tagged | Σχολιάστε

Ἡ μαντικὴ τοῦ ἐκκλησιομάχου

Πῶς ξέρει ἐὰν κάποιος ποὺ ἐκκλησιάζεται, καὶ κόλλησε, κόλλησε μέσα στὴν ἐκκλησία ἢ στὰ διάφορα ἄλλα μέρη ποὺ πῆγε προηγουμένως κατὰ τὴν καθημερινότητά του; Νὰ ἀγοράσει ψωμί, νὰ πάρει καφέ, νὰ ἀγοράσει ἐφημερίδα, νὰ κάνει τὰ ψώνια του.

Δὲν εἶναι προφανὲς ὅτι, ἐφόσον πελάτες ὑγιεῖς ἀλλὰ καὶ χωρὶς συμπτώματα ἄρρωστοι μπαίνουν μέσα στὸ μαγαζὶ τροφίμων, ὁ ὑπάλληλος (ἢ ὁ ντελιβεράς) σύντομα θὰ κολλήσει, καί, προτοῦ ἐκδηλώσει συμπτώματα, θὰ ἔχει κολλήσει μὲ τὴ σειρά του ὅλους τοὺς πελάτες; Ἐὰν αὐτὸ εἶναι προφανές, τότε μᾶλλον στὴ φαντασία τῶν ὀρθῶς σκεπτόμενων, ὁ ταμίας δὲν εἶναι σὰν τὸν παπὰ ποὺ «κολλάει καὶ μεταδίδει» τὸν κορωνοϊό, ἀλλὰ ἔχει ὑπερφυσικὲς ἰδιότητες ἀνοσίας.

Posted in Χωρίς κατηγορία, κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Ξεχάσατε τὴ Ρώμη

Ἐμεῖς κάψαμε τὴ Ρώμη καὶ δολοφονήσαμε τὴν Ὑπατία. Στὸν κορωνοϊὸ ποὺ θὰ σᾶς μεταδώσουμε, θὰ διστάσουμε;

Τρώγατε ἐπὶ 30 χρόνια, τὸ χρέος ἀπὸ 25 πῆγε 100 δις σὲ 8 χρόνια,  εἴσαστε καθεστὼς ἐπὶ 46 χρόνια ἀποκαλώντας φασίστα ὅποιον σᾶς ἔφερνε ἀντίρρηση, κι οἱ σύντροφοί σας εἶχαν καταστρέψει τὸ μισὸ πλανήτη σφαγιάζοντας ἑκατομμύρια μὲ ἀφορμὴ τὶς γελοῖες, πιθηκίσιες ἰδεολογίες σας, γιὰ τὶς ὁποῖες κάθε τόσο διαδηλώνατε κι ἐσεῖς στὴν Ἑλλάδα. Ἔχουν πεθάνει ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἐξαιτίας τῶν ἀπόψεών σας, καὶ τώρα, λέτε ὅτι οἱ γεμάτες ἐκκλησίες θὰ πεθάνουν τὴν Ἑλλάδα, καὶ θὰ φταῖν οἱ Χριστιανοί. Καὶ τώρα, μιλᾶτε γιὰ ὀρθολογισμό.

Ὁ ἀθεϊσμὸς εἶναι χειρότερος κι ἀπὸ πανούκλα + ἔμπολα μαζί. Δὲν ὑπάρχει κανένα ἄλλο ὀρθολογικὸ συμπέρασμα.

Posted in Αριστερά, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀλλὰ ἐγὼ γελάω καὶ

μὲ τοὺς ἄθεους Ἀριστερούς, ποὺ ἐπειδὴ συμμερίζονται τὴν ἄποψη τῶν νεοφιλεύθερων, πὼς δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο ἡ φυσικὴ πραγματικότητα, γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ ψελλίσουν τίποτε κατὰ τῶν φιλελεύθερων «ὑγιεινιστῶν» καὶ σιχασιάρηδων νεοβικτωριανῶν. Τοὺς ἔχουν ἁλυσοδέσει χειροπόδαρα οἱ τελευταῖοι, καὶ τοὺς περιφέρουν-σέρνουν ὡς τρόπαια, καὶ τοὺς ἐξαναγκάζουν νὰ φωνάζουν τὰ συνθήματα «Μεσαίωνας», «Σκοταδιστές», «Τὸ παραδάκι τῆς Ἐκκλησίας» καὶ τὰ λοιπὰ αἰώνια ἀστικά.

Κάθε μέρα, μικραίνουν ὅλο καὶ πιὸ πολύ, οἱ ἄθεοι Ἀριστεροί. Τόσο πολύ, ποὺ φοβᾶμαι μὴν τοὺς πατήσει κανεὶς κατὰ λάθος, στὸ γύρο τοῦ θριάμβου τῶν φιλελέδων.

Φιλελέδες, οἱ ὁποῖοι, φυσικά, κάθονται ἀγκαλιασμένοι μὲ τὰ pet τους (τὰ μόνα -τί σύμπτωση- ποὺ δὲν σὲ κολλᾶνε), «χωρὶς οἰκογένεια» («σὲ μολύνει ὁ/ἡ σύζυγος καὶ τὸ παιδί, ἀφοῦ») καὶ στοχάζονται πάνω στὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη.

Posted in φιλελεύθεροι, Αριστερά, αθεϊσμός | Tagged , , , | Σχολιάστε

Πεταλουδίτσες τῆς «θεϊκῆς ἀνυποταξίας»

Πόσο πολὺ θυμίζουν τὰ «ἀγνωστικιστικὰ» ἐπιχειρήματα μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Σχολαστικισμοῦ, ὅταν τὸ ὅπλο ἐνάντια σὲ αὐτὸν πέρασε στὰ χέρια τῶν ἄθεων. Οἱ θεολόγοι τῆς Σύναξης προσφέρουν ἀφειδῶς ἐπιχειρηματολογία γιὰ τὶς ἀνάγκες ὄχι τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ τῶν μὴ Χριστιανῶν καὶ τῶν «Χριστιανῶν» τοῦ «1-2 φορὲς τὸ χρόνο ἐκκλησιασμός»: Ὁ Θεὸς δὲν δεσμεύεται ἀπὸ τίποτε, οὔτε ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις καὶ τὶς συμφωνίες του -ἂν νομίσατε τὸ ἀντίθετο, σᾶς γέλασαν οἱ παπάδες. Στὸ ἀμέσως παρακάτω σκαλοπάτι, ὁ Θεὸς αὐτὸς εἶναι παντελῶς ἀνεξιχνίαστος. Στὸ τελικὸ στάδιο, δὲν ὑπάρχει Θεός, ἀφοῦ μόνο κατ’ οἶκον διανέμεται, περιφέρεται καὶ ὑπάρχει -κι ἂν τὸν εἶδες ἐσύ, ἐγὼ δὲν τὸν εἶδα ἀφοῦ δὲν ἤμουν σπίτι σου ὅταν κοινωνοῦσες. Ὅλο τὰ ἴδια στάδια-μοτίβα, ποὺ εἶχε περιγράψει ὁ Νίτσε, ἐπαναλαμβάνονται σὰν βαρετὴ ἐπανάληψη μαθήματος τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας, ἀλλὰ ὡς πιστευτά, ἀπὸ ὀρθόδοξους θεολόγους, ποὺ βέβαια «ἔχουν τὴν ἀγωνία» (κι ὅλα αὐτὰ τὰ δυσκοίλια) «νὰ βοηθήσουν».

Μέσα στὴν ἀπαξίωσή τους, τοῦ ἡρωισμοῦ, καὶ τῶν τελετουργικῶν ὡς ἀνθρώπινων ἐπινοήσεων στὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς οὐδέποτε δέχτηκε νὰ δεσμευτεῖ, λένε ὅλοι τὸ ἴδιο, φυσικοθεολόγοι καὶ (ἐδῶ) Ζουμπουλάκης:

Η ύλη της θείας κοινωνίας ωστόσο, το ψωμί και το κρασί, εξακολουθούν και μετά την Επίκληση και τη μεταβολή να είναι υποταγμένα στους νόμους της φύσεως.

Ἡ θέση αὐτὴ περὶ ὕλης (τὸ ψωμὶ παραμένει ψωμί, ὑποκείμενο στοὺς νόμους στοὺς ὁποίους ὑπόκειται κάθε κομμάτι ψωμιοῦ) εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτη ὅταν τὴν ὑποστηρίζουν θεολόγοι καὶ Χριστιανοί. Ἀκόμη κι ὁ «Χριστιανὸς διὰ τὸν φόβον τῶν Ἀριστερῶν» Θεοδωρόπουλος εἶπε ὅτι μπορεῖ τὸ ψωμὶ κι ὁ οἶνος νὰ μετατρέπονται σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα, ἀλλὰ «φταίει ἡ λαβίδα καὶ τὸ δισκοπότηρο» γιὰ τὴν βέβαιη μετάδοση τοῦ ἱοῦ. Οἱ Χριστιανοὶ αὐτοὶ, δηλαδή, ἔχουν ξεπεράσει τοὺς ἄθεους μέσα στὴν ἀγωνία τους νὰ εἰσπράξουν συγχαρητήρια ἀπὸ αὐτούς.

Μοῦ θυμίζουν οἱ θεολόγοι αὐτοὶ ἕνα κείμενο τοῦ Σβέντεμποργκ κατὰ τοῦ Καλβίνου ἢ τοῦ Ζβίγγλιου (ὅποιος τὸ γνωρίζει, τὸ λέει): Μετὰ τὸ θάνατό του, ὁ Καλβίνος ἀντὶ νὰ βρεθεῖ στὴν κόλαση, βρίσκεται σὲ ἕνα σπίτι, ὅπου σιγὰ-σιγὰ ἐξαφανίζονται τὰ πράγματα ἐντός του, καὶ διάφορα πνεύματα ἔρχονται καὶ τοῦ λένε «Εἶσαι μεγάλος θεολόγος», ὥσπου ἕνας μάγος ἔρχεται καὶ τὸν παίρνει μαζί του στὶς ἐρημιὲς τοῦ πουθενά.

Posted in αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , , | 1 σχόλιο

Λελεδιασμός

Ἂν τὸ 1920 ἡ Καθημερινὴ ἔγραφε ὑπὲρ τοῦ Οἴκαδε, τὸ 2020 γράφει ὕμνους στὴν παγκοσμιοποίηση, γιατὶ ἡ ἰατρικὴ τῆς παγκοσμιοποίησης θὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες ποὺ μεταδόθηκαν ταχύτατα ἀκριβῶς λόγῳ τῆς παγκοσμιοποίησης. Στὰ σχόλια τῶν γνωστῶν ΜΜΕ-ΜΚΔ, ζόμπι τριγυρνᾶν κραυγάζοντας διαρκῶς τὴ λέξη «μεσαίωνας», ἀπὸ τὶς πολλὲς φορὲς ποὺ εἶδαν «Τὸ ὄνομα τοῦ Ρόδου» καὶ τὴν «Ζὰν ντ’ Ἄρκ».

Η παγκοσμιοποίηση – η φυσική ροπή της ανθρωπότητας από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου – έχει εξαπλωθεί εκθετικά τον τελευταίο αιώνα

Θαυμᾶστε ἀντιμετώπιση τῶν ἱστορικῶν φαινομένων ὡς μετεωρολογικῶν καὶ ἄλλων φυσικῶν.  Δηλαδή, ὁ φεουδαλισμός, ἂς ποῦμε -ἂν ζοῦσε στὴν πατρίδα του τὴν Εὐρώπη τὸ 1100 μ.Χ.- ἦταν ἕνα διάλειμμα πολλῶν αἰώνων (4-5) μέσα σὲ μιὰ «φυσικὴ ροπή»;

το γεγονός αυτό επιτάχυνε τη διασπορά του ιού και τη διαταραχή που προκαλεί στην κοινωνία και τη διεθνή οικονομία. Ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποιημένη κοινότητα των ερευνητών, με τεχνολογικά εργαλεία που ούτε θα μπορούσε να ονειρευτεί ακόμα και η προηγούμενη γενιά, καλπάζει προς την εξεύρεση λύσεων

Δηλαδή, νὰ ποῦμε κι εὐχαριστῶ στὸν ὑπαίτιο γιὰ τὴ λύση ποὺ ΘΑ βρεῖ γιὰ τὸ πρόβλημα ποὺ ΗΔΗ δημιούργησε. Κατεβεῖτε λίγο ἀπὸ τὸ ἄλογο, καὶ μὴν καλπάζετε, δὲν σᾶς προλαβαίνουμε.

Οι ειδικοί, με τους οποίους κάποιοι μας έλεγαν μέχρι πρότινος ότι έχουμε μπουχτίσει, επανακάμπτουν θεαματικά στη συνείδηση της κοινής γνώμης.

Ἡ πλατωνικὴ δημοκρατία τῶν εἰδικῶν. Ἡ Ἅγία Ἐπιστήμη, οἱ μαθητευόμενοι μάγοι της, καὶ οἱ πιστοί της. Ὑπάρχει καὶ ἡ Στατιστική, γιὰ τοὺς θανάτους. Ἐπιστήμη εἶναι κι αὐτή. Μείνετε στὰ σπίτια σας μέχρι τὸν ἑπόμενο ἱό.

[δράση τῶν τρελλῶν πολιτικῶν:]

επιβάλλοντας ασυνάρτητες απαγορεύσεις πτήσεων που προκάλεσαν χάος και συνωστισμό σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Ὁ φιλελεύθερος θὰ σοῦ πεῖ ὅτι καλὸ εἶναι νὰ κλείσουν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας οἱ χῶροι συναθροίσεων, ἀλλά, ἐπειδὴ ἀντιλαμβάνεται ὡς φυσικὴ ροπὴ τὴν παγκοσμιοποίηση, δὲν καταλαβαίνει ὅτι τὰ ἀεροδρόμια εἶναι κι αὐτά χῶροι συναθροίσεων, χωρῶν-κρατῶν κι ὄχι ἀτόμων, καὶ γι’ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε παρομοίως νὰ κλείσουν τελείως ἢ σὲ μεγάλο βαθμό.

Posted in φιλελεύθεροι | Tagged , | Σχολιάστε

Ἡ Μετάληψη τῶν Συντηρητικῶν

Μίλησαν ὅλοι, μίλησαν κι οἱ συντηρητικοί ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται «παραπάνω από τον μέσον όρο«, δηλαδὴ κοντὰ στὶς 2 φορές (Πάσχα καὶ Δεκαπενταύγουστο). Τί κωμωδίες κι αὐτές, μὲ συντηρητικοὺς ποὺ ἀναγκάζονται νὰ δηλώνουν Χριστιανοί, μὲ σχολιαστὲς ἀρχαιολάτρες καὶ ἐκσυγχρονιστὲς τῆς Δεξιᾶς. Μικρὴ «Σούμα Θεολογικὴ» ἔγραψε ὁ Τάκης Θεοδωρόπουλος μὲ τὴ διάκριση μεταξὺ Σώματος-Αἵματος καὶ λαβίδας-δισκοπότηρου, και ἔτσι τώρα συναγωνίζεται στὰ ἴσα τὸν Κασιμάτη, τὸν ἄλλο Σχολαστικὸ Καππαδόκη, ποὺ λέει ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Χριστὸς δὲν σώζει, καὶ νὰ ἀγοράζουν οἱ χριστιανοὶ μπουκαλάκια μιᾶς χρήσης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Εἶναι βλέπεις ἐκείνη ἡ δυσκοιλιότητα τοῦ Μαρξισμοῦ, ὡς ἐνόχληση τοῦ ἐντέρου, ποὺ δὲν ἀφήνει τοὺς συντηρητικοὺς καὶ φιλελεύθερους τῆς Καθημερινῆς νὰ ἐκτονωθοῦν γρήγορα καὶ ἄμεσα ἐκδηλώνοντας χωρὶς κομψότητα τὰ πραγματικά τους πιστεύω γιὰ τοὺς παπάδες. Καὶ πρέπει νὰ πάρουν ἰδεολογικὲς προφυλάξεις, ὅπως οἱ Διαφωτιστὲς στὴν ἔτι, τότε, καθολικὴ Γαλλία, ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ τοὺς ποῦν «μηδενιστὲς» καὶ «ἄθεους».

Posted in Δεξιά | Tagged | Σχολιάστε

Faith of our fathers (Ε.Φ.)

Ἂν δὲν γίνουν καλὰ οἱ Κινέζοι, θὰ κλείσουν ὅλες οἱ βιομηχανίες τους. Ποιὸς θὰ ἀγοράσει κορωνοαμάξι καὶ κορωνοπαιχνίδι; Δὲν θα πρέπει νὰ ἐπαναπατριστοῦν δυτικῶν συμφερόντων βιομηχανίες στὴ Δύση; Καὶ ἡ Δύση θὰ κολλήσει, ἀλλὰ μεγαλύτερες θανάσιμες πιθανότητες ἔχεις μὲ τὸ νὰ ἀγοράσεις κορωνοπαιχνίδι ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη πατρίδα τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ κάθε μανδαρινικῆς βιοτεχνολογικῆς ἀνωμαλίας καινοτομίας. Γι΄αὐτὸ τὸ λόγο, οἱ νεκροζώντανοι Κινέζοι ἀσθενεῖς πρέπει νὰ βγαίνουν χαμογελαστοὶ καὶ ροδαλοὶ στὶς φωτογραφίες, ὅπως τότε ἐπὶ Μάο-Μάο. Πάσῃ θυσίᾳ. Μετὰ τὴ φωτογραφία, τοὺς ξαναβάζουν στὸ θάλαμο πειραμάτων. (Ἐδῶ, προεκτείνω λίγο τὸ μικρὸ μυθιστόρημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας.)

 

Posted in Κίνα | Tagged | Σχολιάστε

Βουλγαριστάν

Λυπᾶται καθένας μὲ τὴ στάση τῶν Βουλγάρων στὸ προσφυγικό. Ὅπως σὲ κάθε ὀρθόδοξο ἔθνος, ἔτσι καὶ στοὺς Βούλγαρους ὑπάρχουν οἱ ὀρθόδοξοι ποὺ φρίττουν στὴ σκέψη τῶν Μουσουλμάνων, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄθεοι ἀντορθόδοξοι, καὶ οἱ τουρκόφιλοι γιὰ διάφορους λόγους (ραγιαδισμοῦ ἢ μισελληνισμοῦ ἢ κοινῆς, πρωτοτουρκικῆς, καταγωγῆς μὲ τοὺς Τούρκους).  Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι σύντομα στὴ Βουλγαρία ἡ φράξια ὅσων βάζουν μιὰ ψευτοφυλετικὴ καταγωγὴ ὡς προτεραιότητα νὰ ἀνατραπεῖ ἀπὸ ὅσους πρεσβεύουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν πολιτισμό της.

Posted in Βούλγαροι | Tagged | Σχολιάστε

Νεοπατερικά

Γράφει ἕνας Φυσικὸς καὶ πτυχιοῦχος θεολόγος ὅτι

τα υλικά του αγιασμένου άρτου και οίνου συνεχίζουν να έχουν και κατά την «Θεία Κοινωνία» όλες τις φυσικές, χημικές και βιολογικές τους ιδιότητες.

Μετά, μᾶς ἔρχεται κατὰ νοῦ τὸ ἑξῆς, ἀπὸ τὸ «Γεροντικό», ποὺ λέει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο:

«Κάποιος ἀναχωρητής, ἀπὸ ἀμάθεια πιὸ πολύ, δὲν ἤθελε νὰ παραδεχτῆ πὼς ὁ Ἅγιος Ἄρτος, ποὺ μεταλαμβάνομε, εἶναι αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου. Οἱ Γέροντες ποὺ τὸ ἔμαθαν, τὸν φώναξαν κι ἐπεχείρησαν νὰ τοῦ ἐξηγήσουν τὴν ὀρθὴ ἄποψι τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, ὥστε νὰ τὸν βγάλουν ἀπὸ τὴν πλάνη του. Ἐκεῖνος ὅμως δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ πειστῆ. Οἱ Πατέρες τὸν ἄφησαν, ἀλλὰ ἔκαναν προσευχὴ νὰ τὸν φωτίση ὁ Θεὸς νὰ καταλάβη τὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ μὴ χάση τοὺς κόπους του. Μιὰ Κυριακή, ὁ Ἀναχωρητὴς παρακολούθησε τὴ Θεία Λειτουργία μαζὶ μὲ δυὸ ἀπὸ τοὺς Γέροντες ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα τοῦ ναοῦ τῆς σκήτης. Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ἱερεὺς πῆρε στὰ χέρια του τὸ πρόσφορο, γιὰ νὰ προσκομίση, εἶδαν κατάπληκτοι ἕνα Βρέφος ξαπλωμένο ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Κι ὅταν ἄρχισε νὰ διαμελίζη τὸν Ἄρτο, φάνηκε Ἅγιος Ἄγγελος ἐπάνω ἀπὸ τὸ Θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στὰ χέρια του. Διαμέλιζε κι αὐτὸς συγχρόνως μὲ τὸν Ἱερέα τὸ Θεῖο Βρέφος κι ἔχυνε τὸ Αἷμα Του στὸ Ἅγιο Ποτήριο. Ὁ πλανεμένος Ἀναχωρητὴς ταράχτηκε ἀπὸ τὸ φοβερὸ ἐκεῖνο θέαμα. Ἡ ταραχή του ὅμως μεταβλήθηκε σὲ τρόμο, ποὺ τὸν συγκλόνισε ὁλόκληρο, ὅταν ὕστερα ἀπὸ λίγο, ποὺ πῆγε νὰ κοινωνήση, εἶδε στὸ Ἅγιο Ποτήριο ἀνθρώπινη σάρκα βαμμένη στὸ αἷμα. Κλαίγοντας τότε ὡμολόγησε τὴν πλάνη του καὶ παρακάλεσε τὸν Κύριο νὰ σκεπάση μὲ τὴ Χάρι Του τὰ Θεῖα Μυστήρια γιὰ νὰ τολμήση νὰ κοινωνήση. Ἔτσι εἶδε πάλι Ἄρτο καὶ Οἶνο μέσα στὸ Ἅγιο Ποτήριο»

Ἡ δυτικίζουσα τάση νὰ ποῦμε ὅτι τὸ ψωμὶ παραμένει (ἔστω καὶ «ταυτοχρόνως») ψωμὶ κ.ο.κ., νὰ τὸ ψάξουμε σὲ κατεύθυνση διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν πατερική, προκειμένου μετὰ ἄλλοι (θεολόγοι καὶ Χριστιανοί) νὰ ἀρχίσουν νὰ μιλᾶνε γιὰ πλαστικὰ κουταλάκια (θὰ τὰ ξεπλένουν στὸ νεροχύτη; ) καὶ γιὰ πλαστικὰ πιατάκια παιδικῶν πάρτυ. Καὶ τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ ρητορικὸ ἐρώτημα τοῦ ἰδίου θεολόγου

δεν γνωρίζω πόσοι συνειδητοποιούμε την κεντρική τους σημασία: ««Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Τι είναι ο φόβος Θεού; Μήπως είναι αυτό που καταδίκασε ο Ιησούς στον τρίτο πειρασμό, «ουκ εκπειράσεις Κύριον τω Θεώ σου»; […] Ποια είναι η αγάπη μας για τους δίπλα και τους «άλλους»; Κι αν κοινωνούμε με ασθένειες που «κολλούν» στην λαβίδα και μεταφερθούν στον επόμενο;

Ἐδῶ μπορεῖ κάποιος ν’ ἀπαντήσει ὅτι συχνὰ εἴμαστε ἄρρωστοι χωρὶς νὰ τὸ ἔχουμε ἀνακαλύψει, κι ἑπομένως ἡ θέση τοῦ φυσικοθεολόγου ὅτι ἂν κοινωνοῦμε ἔχοντας ἀρρώστιες ποὺ κολλᾶνε τότε δὲν ἀγαπᾶμε τὸν «ἑπόμενο» εἶναι παραπλανητική, γιατὶ ἰσχύει μόνο στὴν ὑποπερίπτωση στὴν ὁποία κάποιος γνωρίζειὑποπτεύεται ὅτι ἔχει π.χ. κορωνοϊὸ κι ὡστόσο κοινωνεῖ μαζὶ μὲ ἄλλους. Ἄλλωστε, ὁ φυσικός-θεολόγος «ἀγνοεῖ» τὰ παραδείγματα ἱερέων ποὺ κοινωνοῦσαν βαριὰ ἀρρώστους (π.χ. μὲ Ἔμπολα), κι ὅμως οὐδέποτε κόλλησαν -δίχως νὰ «ἐκπειράξουν Κύριον τὸν Θεό τους».

Προφανῶς ὅταν εἶσαι ἄρρωστος, ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀρρώστια, σοῦ ἐπιτρέπεται καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ μὴν παρευρεθεῖς στὴν ἐκκλησία. Ὅπως ἀντίστοιχα δὲν βγαίνεις βόλτες, ὥσπου νὰ γίνεις καλά. Τὸ νὰ ἀποφύγεις, ὅμως, νὰ κοινωνήσεις ἐπειδὴ «μπορεῖ νὰ εἶσαι ἄρρωστος καὶ ἔτσι νὰ κολλήσεις τὸν ἑπόμενο ἐπιδεικνύοντας ἔλλειψη ἀγάπης», δὲν βασίζεται πουθενά.

Ἄλλος θεολόγος, λέει ὅτι ὁ πιστὸς εἶναι κι αὐτὸς ποὺ ἀδιαφορεῖ ἂν θὰ κοινωνήσει ἢ ὄχι, γιὰ χάρη τοῦ ὀλιγόπιστου φίλου του. Φυσικά, ἐὰν πιστεύεις (πάλι, ἀποσιωπῶνται οἱ ξεκάθαρες περιπτώσεις ἀπόδειξης γιὰ μὴ μετάδοση ἀρρώστιας) ὅτι «πειράζεις τὸν Θεὸ» ἀναγκάζοντάς τον νὰ κάνει τὸ θαῦμα «τοῦ νὰ μὴ κολλήσεις κοινωνώντας» καὶ «πιστεύεις σὲ ἀναγκαιότητες» (αὐτὸ ὑποστηρίζει ὁ ἴδιος), τότε πέφτεις σὲ ἕναν ἀντισακραμενταλισμὸ ἐμπνεόμενο ἀπὸ δυτικοὺς προβληματισμούς. Αὐτὰ τὰ μυστήρια ἔδωσε ὁ Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία, καὶ δὲν ἐξαναγκάζουν τὸν Θεὸ συνεπῶς οἱ πιστοὶ μὲ τὸ νὰ πιστεύουν ὅτι μέσῳ τῶν μυστηρίων αὐτῶν σώζεται (καὶ συνεπῶς, δὲν ἀρρωσταίνει οὔτε βλάπτεται) ψυχοσωματικὰ ὁ Χριστιανός. «Διαρκὲς θαῦμα» δὲν ἦταν ὁ ἱερέας στὴ Σπιναλόγκα; Μᾶλλον ἔχουμε μπερδέψει τὰ ἀβγὰ καὶ τὰ πασχάλια, καὶ νομίζουμε ὅτι ἡ διαρκὴς παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐμποδίζει τὴ φθορά, συνιστᾶ «μαγικὸ διαρκὲς θαῦμα» καὶ ἐπιστημονικίζουσα τάση. Μὲ τὴν ἴδια λογική, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθεῖ καὶ τὰ λείψανα τῶν ἁγίων: ὡς «διαρκὴ ἐξαναγκασμό». Κι ὁ κατήφορος τῶν ἐκπτώσεων δὲν θὰ σταματοῦσε. Ἂς ἀποδείξει ὁ θεολόγος ὅτι κόλλησαν κάποια ἀρρώστια ἐξαιτίας τῆς μετάληψης, ἱερεῖς καὶ πιστοί. Ὅσοι ἐγείρουν τέτοιο ζήτημα, νὰ κολλήσεις κορωνοϊό, εἶναι οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ὑπεύθυνοι γιὰ νὰ ἀποδείξουν ἐπιστημονικὰ τὴ θέση τους -ὄχι ὅσοι δὲν βρίσκουν βάσιμη τὴ θέση αὐτήν. Δὲν θὰ ἀποδείξουμε ἐμεῖς ὅτι δὲν ὑπάρχουν νεράιδες, ἀλλὰ ὅσοι λένε ὅτι ὑπάρχουν.

Ἀσφαλῶς, οὔτε καθένας ἐπιλέγει πότε θὰ κοινωνήσει -πρέπει νὰ τὸν ἀφήσει ὁ ἐξομολόγος του- οὔτε ἡ λογικὴ τῆς μαγκιᾶς «θὰ κοινωνήσω, γιὰ νὰ σᾶς δείξω ὅτι δὲν κόλλησα» εὐσταθεῖ, γιατὶ τότε ἡ μετάληψη γίνεται ἰδεολογία κι ὄχι ἀνάγκη. Ἀλλὰ ὄχι νὰ πᾶμε στὸ ἄλλο ἄκρο, ποὺ οἱ Νεορθόδοξοι λένε, ὅτι ὅταν θέλουμε ἀνοιχτὲς ἐκκλησίες καὶ κανονικὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόγραμμα, τότε «δὲν ἀγαπᾶμε τὸν ἑπόμενο» καὶ «ἐξαναγκάζουμε τὸ Θεὸ γιὰ διαρκὴ θαύματα».

Posted in θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὑποχόνδριοι, νά τί εἶναι

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, ἦταν οἱ κομμουνιστὲς ποὺ ἔλεγαν ὅτι δὲν πειράζει ποὺ θὰ μὲ ἐκτελέσουν ἀφοῦ ἔτσι θὰ προετοιμάσουμε, ἔστω σὲ 300 χρόνια, ἕναν κόσμο τέλειο. Ὅμως, μὲ ὅλο τὸν σκοτωμὸ τοῦ Α΄ καὶ Β΄ Π.Π., τὸ νὰ ζῆς κατέστη ἀρκετό, καὶ πολύτιμο.

Ἔτσι, ὅποιος πλέον πιστεύει σὲ κάτι ποὺ ξεπερνᾶ τὴ βιολογική του ὕπαρξη (καὶ στὴ μεταβιολογικὴ συνέχεια τῆς ὕπαρξης), καὶ ὅποιος δρᾶ ἀντίστοιχα, εἶναι ὕποπτος καὶ ἐπικίνδυνος: θὰ μᾶς κολλήσει, καὶ δὲν θὰ προλάβουμε νὰ ἐπιμηκύνουμε χρονικὰ τὸ μέχρι θανάτου φαγητό. Εἶναι καὶ ποὺ καθυστερεῖ ἡ Ἐπιστήμη, ἡ μοναδικὴ παρηγοριά, νὰ βρεῖ τὸ ἐμβόλιο, καὶ μένουμε ξεκρέμαστοι (ἢ καὶ νεκροί).

Κι ἀφοῦ τὰ μπινελίκια κατὰ τῶν Μουσουλμάνων (ὡς ὁμάδας ποὺ πιστεύει σὲ μεταθανάτια ὕπαρξη) μποροῦν νὰ ἐκφέρονται μόνο σὲ διαδικτυακὸ χωροχρόνο (δηλαδή, δὲν πείθουν κανέναν), γιατὶ ὅλοι κάνουν τὶς κότες μπροστὰ στὴν φυσικὴ παρουσία Μουσουλμάνων, ἀπομένει ὡς στόχος ἡ κατηγορία τῶν «ἀδιάφορων γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία Χριστιανῶν», ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ κατήγοροι γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει ἀποκεφαλισμὸς ὡς χριστιανικὰ ἀντίποινα. Εἶναι ὁ ἴδιος φόβος τοῦ βιολογικοῦ θανάτου ὡς ἡ Μέγιστη Συμφορά, ποὺ  χαρακτηρίζει τὴν (κατὰ τὰ ἄλλα ἀνεξήγητη) ἡττοπαθὴ στάση τῆς Δύσης ἔναντι τῶν ἀπειλῶν τῶν Μουσουλμάνων. Δὲν γινόταν ἔτσι, βέβαια, παλιά, δηλαδὴ ὅταν πλειονότητα στὴν Εὐρώπη ἦταν οἱ Χριστιανοί. Καὶ δὲν τὸ λέω μόνο γιὰ τὸ Ἰσλάμ.

Ὅπως ἔχει δείξει ὁ Rodney Stark, The Rise of Christianity, οἱ Ἐθνικοί, ὅπως καὶ ὁ Γαληνός, στὶς ἐπιδημίες τὸ ἔσκαγαν στὶς ἐξοχές, ἀφήνοντας στὴ μοίρα τους ἀρρώστους Ἐθνικούς, ὄχι ἑτοιμοθάνατους, ποὺ μὲ κάποια στοιχειώδη περίθαλψη θὰ ἔβρισκαν ξανὰ τὶς δυνάμεις τους, ἀλλὰ ποὺ πέθαναν ἀκριβῶς ἐπειδὴ κανεὶς δὲν τοὺς φρόντισε. Ἀντίθετα, ἡ περίθαλψη Χριστιανῶν ποὺ ἦταν ἄρρωστοι στὸν ἴδιο βαθμό, ἀπὸ ἄλλους Χριστιανούς, ἔστω καὶ μὲ κόστος τῶν ζωῶν τους, μείωσε τὴ θνησιμότητα μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὸ εἶχε ποικίλες ἐπιπτώσεις: Ἀπὸ τὴ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῶν Ἐθνικῶν καὶ τὴν προσχώρηση κάποιων ἀπὸ αὐτοὺς στὴν Ἐκκλησία, μέχρι τὴν ἁπλὴ αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τῶν Χριστιανῶν (χωρὶς ἀλλαξοπιστίες Ἐθνικῶν) μόνο καὶ μόνο ἐξαιτίας τῆς μικρότερης θνησιμότητας ποὺ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς περίθαλψης τὴν ὁποία ἐπεδείκνυαν. Ἀκόμη καὶ ἡ ἐπιβίωση τῶν Χριστιανῶν θὰ φαινόταν ὡς θαῦμα, ὡς θαυμαστὸ κι ἀνεξήγητο γεγονός, ὅπως καὶ τὸ ὅτι λ.χ. ὅσοι Ἐθνικοὶ ἄρρωστοι εἶχαν φροντιστεῖ ἀπὸ Χριστιανοὺς εἶχαν (ἕνα ποσοστό τους, τέλος πάντων, σημαντικό) ἐπιβιώσει σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἐθνικοὺς ποὺ ἀφήνονταν στὴν τύχη τους. Ἡ χριστιανικὴ αὐτὴ φροντίδα δὲν εἶναι μυθοπλασία τῶν Χριστιανῶν, ἀφοῦ καὶ Ἐθνικοὶ κάνουν λόγο γι’ αὐτήν. (1)

Δὲν ξέρω ποιοὶ εἶναι πιὸ ἀστεῖοι, οἱ φιλελέδες ποὺ σκέφτονται συνεχῶς «τὰ σάλια στὸ ποτήρι» καὶ κάνουν σὰν τὸν «Κωνσταντίνο» τοῦ «Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης», ποὺ ἦταν ἱκανὸς νὰ πλένεται σὲ μπανιέρα μὲ μπεταντίν; (Τώρα, ἀνακάλυψαν τὰ στοματικὰ ὑγρά.) Ἢ οἱ Ἀριστεροὶ ποὺ ἐνῶ εἶναι χιπισμὸς καὶ κοινὸ μπουκαλάκι νερὸ καὶ τσιγάρο, καὶ ἔχουν (ὅπως ὅλοι) κοινὸ πιάτο τζατζίκι στὴν κατ’ ἐξακολούθησιν σαλιάρικη τελετουργία τῆς «ἀριστερῆς ταβέρνας» (μιλᾶμε γιὰ σεξουαλικὰ ἐλευθεριακὰ ἄτομα -καὶ ἀνεπίγνωστα ἀρρώστους), τώρα φρίττουν σὰν ὑποστασιοποίηση τῆς Ἐπιστήμης μὲ τέτοιες κοινοβιακὲς ἀντιεπιστημονικὲς συνήθειες; Εἶναι καὶ μιὰ λύση νὰ κοροϊδεύεις τοὺς ὑποχόνδριους φιλελέδες τῶν ΜΚΔ ἀπαντώντας τους στὰ σχόλιά τους: Ναί, ρέ, θέλουμε τὸ κακό σας, θέλουμε νὰ σᾶς ἀσπαστοῦμε μὲ ἀγάπη βγαίνοντας ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες μετὰ τὴ μετάληψη, νὰ ἀγκαλιάσουμε τὸν πρῶτο τυχόντα. Ἔτσι, γιὰ πλάκα, ρὲ φίλε… σλούρπ. Ἕναν Εἰσαγγελέα, γρήγορα! Φρουρά!

Κουκουρούκου, ποὺ λέει κι ἡ ὡραία ἀλλὰ πανουκλιασμένη μεσαιωνικὴ Ἰταλίδα:

 

Υ.Γ. Ἄλλο ἀστεῖο μὲ τοὺς ἀριστεροφιλελέδες εἶναι ὅτι στὴν Ἰταλία, ποὺ ἔκαμε τὴν Ἀναγέννηση καὶ πέρασε Διαφωτισμό, χώρα ὅπου παραδοσιακὰ παίρνουν ξεχωριστὰ τὸν ἄρτο τῆς μετάληψης, ὅπου ὁ Πάπας ἔκλεισε παντελῶς τὶς ἐκκλησίες ὣς τὶς 3 Ἀπριλίου (καμμία θρησκευτικὴ λειτουργία), δηλαδὴ σὲ μιὰ χώρα ἡ ὁποία ἐπαινεῖται ἀπὸ τοὺς ἀριστεροφιλελεύθερους, εἶναι καταμετρημένοι 463 νεκροὶ ἤδη (9-3-2020) ἀριθμὸς ποὺ σὲ ἑλληνικὰ πληθυσμιακὰ μεγέθη (60 ἑκατομμύρια ἔναντι 10 τῆς Ἑλλάδας) σημαίνει 77 νεκρούς. Τὰ ἰταλικὰ κρούσματα ἔχουν ἀγγίξει τοὺς 8.000 ( = 1.333 «ἑλληνικά»). Στὴν Ἑλλάδα, ἔχουμε 84 κρούσματα (9-3-2020). Θὰ μοῦ πεῖτε, οἱ φιλελέδες εἶναι Γερμανοτσολιάδες, ὁπότε ἂν ἡ Ἰταλία δὲν τὴ βγάλει καθαρή, θὰ σὲ πρήξουν μὲ τὸ πετυχημένο παράδειγμα τῶν Γερμανῶν.

 

(1) Ποιὸς νὰ τὸ περίμενε: ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ἀφοῦ ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ μὴ ὑποταγὴ στὸν Φόβο τοῦ θανάτου δυνάμωσε τὸ Χριστιανισμό (γιατί μόνο ὁ Χριστιανὸς ἦταν ἄφοβος, ὅμως;), «τὸ γυρίζει» ἀκατανόητα ὑποστηρίζοντας ὅτι «ούτε η Θεολογία ούτε η Ιστορία  προσφέρουν κάποιο σοβαρό επιχείρημα που να στηρίζει την ανυπακοή στους θεμελιώδεις κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης και επιβίωσης«. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκαναν οἱ Χριστιανοὶ εἶναι νὰ περιφρονοῦν ὅ,τι οἱ ἄλλοι εἶχαν θεοποιήσει: τὴν βιολογικὴ ζωούλα, τὴν θεοποίηση τοῦ αὐτοκράτορα, καὶ τοὺς νόμους ποὺ πήγαζαν ἀπὸ τὶς δυὸ αὐτὲς παγανιστικὲς σταθερές. Συνεπῶς, ναί, ἡ Θεολογία καὶ ἡ Ἱστορία προσφέρουν ἀκλόνητο ἐπιχείρημα ἀνυπακοῆς στὸν ἀνθρωποτύπο τῆς φθαρτότητας καὶ τοῦ φόβου, τύπο ὁ ὁποῖος θέλει νὰ αὐτοπαρουσιάζεται ὡς ὁ μόνος ὑπαρκτός, ἔλλογος καὶ κοινωνικὸς-φιλάνθρωπος.

Posted in φιλελεύθεροι, Αριστερά, αθεϊσμός, θρησκεία | Tagged , | 2 Σχόλια

Ὁ κρίνων τὸν κρίνοντα

Οι πεφωτισμένοι μας λένε να ακούμε τους ειδικούς και να μην είμαστε ξερόλες καφενόβιοι που έχουν άποψη για όλα. Μέχρι οι ειδικοί να πουν ότι η θεία κοινωνία είναι ασφαλής. Τότε μας λένε να μην ακούμε τους ειδικούς αλλά να έχουμε δική μας γνώμη

Πηγή

Τέτοιο πρόβλημα ἔχει διάρκεια ζωῆς ἤδη 2.500 ἔτη, ὅταν τίθεται τὸ ζήτημα ἐὰν ὁ Ἐπιστήμονας π.χ. γιατρὸς δρᾶ ὡς ἐπιστήμονας ἢ ὡς κάτι ἄλλο. Προφανῶς, εἶναι ἄλυτο, καὶ χειροτερεύει ὅταν σχηματίζονται δυὸ ἀλληλομαχόμενες ὁμάδες (ἀντὶ ἀτόμων) ἐπιστημονικές. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀνάρτηση ἔχει δίκαιο.

Τὸ μόνο βέβαιο συμπέρασμα εἶναι ἡ ἀβεβαιότητα τῆς Ἐπιστήμης. Σύγχρονης Ἐπιστήμης, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της μὲ ζητωκραυγὲς καὶ διαβεβαιώσεις πὼς θὰ μᾶς γλίτωνε ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα τῆς ἔκτακτης βοήθειας τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἡ ὕψιστη διαβεβαίωση ὑπὲρ τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ὅτι στὸ περίπου καὶ μὲ τὴν παραδοχὴ «δουλεύει πρακτικά, ἄρα ἀληθεύει» ἡ Ἐπιστήμη συνεχίζει νὰ πορεύεται, ἡ -παλαιότερα κομμουνιστικὴ καὶ τώρα φιλελεύθερη- νοοτροπία ποὺ κυριαρχεῖ καὶ προωθεῖται εἶναι ἐκείνη τῆς ἐπιστήμης-Θεοῦ, δηλαδὴ τοῦ τέλειου «πράγματος». Νοοτροπία ποὺ μᾶς ξαναφέρνει στὸ ἄλυτο πλατωνικὸ πρόβλημα.

Posted in επιστήμη | Tagged , | Σχολιάστε

Ἂν δὲ χωρᾶς σὲ μιὰ ποντικοπαγίδα…

Τότε δὲ χωρᾶς πουθενά, Ἀγγελάκα. Ἐδῶ ὁλόκληρος πρωθυπουργός, Μητσοτάκης, μὲ ἀδελφὴ ποὺ δὲν ἀπειλεῖται ἀπὸ Τούρκους, καὶ μὲ οἰκογένεια χωμένη στὶς ΜΚΟ, ἀψήφισε τὸ οἰκογενειακὸ κόστος χάριν τοῦ ἐκλογικοῦ. Κι ἐσὺ νοιώθεις ἀπογοητευμένος ποὺ ὡς διαλεχτὸς ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος δὲν κατάφερες νὰ ἐμποδίσεις τὴν κατρακύλα τῆς ἀποκομμένης ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ παιδεία κοινωνίας σου. Μὴν βάζεις τέτοιο βαρὺ φορτίο στοὺς ὤμους σου. Εἶσαι ἤδη ἕνας ἥρωας στὰ μάτια μας, ἀπὸ τότε ποὺ μᾶς μίλησες γιὰ τὸ Λονδίνο-Ἄμστερνταμ. Φτάνει. Σώπαινε.

Posted in Αριστερά | Tagged | Σχολιάστε

H Πολιτική ως απωθημένο

Τὰ σχόλια μετὰ τὸ κείμενο

Μανώλης Γ. Βαρδής, Η πολιτική ως απωθημένο

Τα πρόσφατα γεγονότα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με αφορμή το μεταναστευτικό-προσφυγικό έδειξαν, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, πως παράγεται η Πολιτική στις μέρες μας. Αναφέρομαι όχι τόσο σε κυβερνητικές αποφάσεις και διαχειριστικά ζητήματα, τα οποία ούτως ή άλλως σηκώνουν συζήτηση, αλλά στο πως κατανοεί ο πολίτης τη συμμετοχή του στα κοινά, εξ ού και η Πολιτική με κεφαλαίο Π.

Είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία έχει μία έντονη πολιτική παράδοση. Πολιτικές μνήμες την στοιχειώνουν (άλλωστε, ξανακούσαμε από όργανα της Πολιτείας το «τουρκόσποροι»), είναι επίσης αλήθεια ότι επιβιώνουν ακόμα αισθήματα απομάκρυνσης από το «αθηναϊκό» κέντρο ως μία εκδοχή επαρχιακής αυτονομίας (ανάλογα αισθήματα εκφράστηκαν και με το επίδικο της συμφωνίας των Πρεσπών). Κοινωνικός ακτιβισμός, όμως, δεν υπήρχε ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο, ούτε σημαντικές άγριες εξεγέρσεις τα τελευταία χρόνια έξω από τα μητροπολιτικά κέντρα- με μοναδική εξαίρεση τα γεγονότα της Κερατέας, που μάλλον θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως εξαγόμενο από την Αθήνα επαναστατισμό που ήλθε να ωσμωθεί με την τοπική δυσαρέσκεια.

Αυτή η πραγματικότητα προσέκρουσε στην άγρια αντίδραση των νησιωτών απέναντι στην επίδειξη πυγμής των αστυνομικών δυνάμεων. Τι άλλαξε, λοιπόν; Έχει δημιουργηθεί κάποια περιφερειακό κίνημα αντίστασης των πολιτών; Είναι η αντίδραση απέναντι στην υπερβολική επίδειξη δύναμης του «αθηναϊκού κράτους»;

Πέρα από την ζωντανή καθημερινότητα που θέλει οι νησιώτες να έχουν μετατραπεί σε «σάκο του μποξ» ή σε μία sui generis «buffer zone» ανάμεσα στα γεωπολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό βόλεμα και την ελληνική έλλειψη ορθολογικής πολιτικής, υπάρχουν και κάποιες άλλες επισημάνσεις- είναι αυτή η περιβόητη Πολιτική.

Η αμηχανία των συστημικών «διανοουμένων» δεν πρέπει να ξενίζει: «Η ανθρωπογεωγραφία των αντιδρώντων είναι, λίγο ή πολύ, γνωστή. Έχουμε τους πολιτικά υποκινούμενους (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΜΚΟ, αναρχικοί, αδέσποτοι ακροδεξιοί), τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη διαπλοκή των ΜΚΟ με τους τοπικούς προμηθευτές και τις τοπικές αρχές και, τέλος, τους αιρετούς που ακολουθούν το ρεύμα του λαϊκισμού, με πρώτο και καλύτερο τον κ. Μουτζούρη. Από όλους αυτούς, όμως, τη μάχη εναντίον των αστυνομικών χθες την έδωσαν οι ακροδεξιοί, η μανία των οποίων, αλλά και το γεγονός ότι είναι όχλος χωρίς ηγεσία και οργάνωση, έκανε τον κίνδυνο απωλειών πολύ σοβαρό. Κάποιοι από αυτούς έχουν μαζί τους κυνηγετικά όπλα, ορισμένοι μάλιστα τα χρησιμοποιούν» (Σ. Κασιμάτης, Ανασύνταξη και Περισυλλογή, Καθημερινή, 27.2.2020)

Σε μία «σκάρτη» παράγραφο μπήκαν όλα τα φοβικά στερεότυπα των αμήχανων «διανοουμένων» που δεν λένε να καταλάβουν ότι η Πολιτική έχει αλλάξει άρδην, και με ευθύνη δική τους. Το consensus μίας ορθολογικής Πολιτικής που είχε εκπονηθεί στα συντρίμμια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 1990. Η άναρχη κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων συνοδεύτηκε από τον άναρχο όσο και βίαιο διαμελισμό χωρών (ας θυμηθούμε την Γιουγκοσλαβία) και την επέκταση ως lingua franca της ιδεολογίας του «αριστερού νεοφιλελευθερισμού», δηλαδή ενός υβριδίου που στο οικονομικό επίπεδο πρεσβεύει την πλήρη απελευθέρωση των αγορών και την απορρύθμιση του κράτους και στο κοινωνικο- πολιτισμικό επίπεδο σαγηνεύει με τις θεωρίες περί δικαιωμάτων και αυτοκαθορισμού. Με πραγματικούς όρους: μπορείς να βομβαρδίζεις τη Σερβία ή να επιβάλλεις μνημονιακές πολιτικές στους «τεμπέληδες» Έλληνες, αλλά να είσαι υπέρ των ομοφυλοφίλων, της ζωοφιλίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτό το μίγμα Πολιτικής εκπέμφθηκε εδώ και δεκαετίες και απόκτησε μία κοινωνική αποδοχή. Την ίδια ώρα, ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης έχασαν τα εργοστάσια τους, τις εργατικές κοινοτικές τους παραδόσεις, την αγροτική τους συνιστώσα και μετατράπηκαν σε περιφερειακά Mall’s (χαρακτηριστική λογοτεχνική περιγραφή η Μέση Αγγλία, του Τζόναθαν Κόου, εκδόσεις Πόλις, και η Σεροτονίνη του Μισέλ Ουελμπέκ, εκδόσεις Εστία).

Η αντίδραση των λαϊκών ανθρώπων απέναντι σε αυτό το μήνυμα είναι μία: η οργή. Είναι η αντίδραση όλων αυτών που ρίχνονται στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας. Και φυσικά δεν είναι η πρέπουσα αντίδραση για τα μεσαία, συνήθως «μορφωμένα», στρώματα των ευρωπαϊκών πόλεων: είναι τα (δημογραφικά λίγα) «παιδιά- επενδυτικά κεφάλαια» των γονιών τους της μεταπολεμικής περιόδου, στελέχη ανερχόμενα στον υπερπληθωρισμό πτυχίων, άτομα- νομάδες που θέλουν να ταξιδεύουν με ένα Labtop. Τη δημογραφική τους υστέρηση θεραπεύουν και την πραγματική τους επιβολή και κυριαρχία κατοχυρώνουν με το άνοιγμα της τάξης τους στους ταξικά όμοιους τους μετανάστες από τις αναπτυσσόμενες χώρες (Ινδία, Πακιστάν, Κίνα), αλλά και με τα πλήθη των «προσφύγων» ή μεταναστών από όλο τον κόσμο, που θα τους κάνουν όλες τις δουλειές που αυτοί δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν. Οι ειδήσεις, που δεν πολυσυγκεντρώνουν την προσοχή των κατά τα άλλα πολυσχιδών αναλυτών, ότι το βιοτικό επίπεδο της Ευρώπης για να στηριχθεί απαιτεί την είσοδο ακόμα περισσοτέρων εργατικών χεριών από τον «τριτοτέταρτο» κόσμο, περνούν απαρατήρητες, ακόμα και αν καταγράφονται σε περιοδικά όπως ο Economist και η Die Zeit. Αυτός είναι ο «πυρήνας» του λεγόμενου προσφυγικού- μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι μία ακόμα ωραία αφορμή για να σπρώχνουν πιο βαθιά στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας όλους που δεν έχουν κάτι να κερδίσουν από όλα αυτά.

Η «λουμπενοποίηση» των άλλοτε ευχαριστημένων μεσαίων τάξεων της Ευρώπης συνοδεύεται από οργή και άγριο ακτιβισμό: ας δει κάποιος την κοινωνική βάση του Brexit, τον ακροδεξιό ακτιβισμό στην (πρώην) Ανατολική Γερμανία, ακόμα ακόμα και τις διαρκείς εξεγέρσεις των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία. Αυτή την οργή δεν μπορούν να εκφράσουν ούτε τα αριστερά κόμματα και συνδικάτα, ούτε οι αστικές δυνάμεις των «δημοκρατικών τόξων». Αποτυγχάνουν επίσης και όλοι αυτοί που ναι μεν έχουν συλλάβει το πρόβλημα, όμως ζουν ακόμη στην εποχή των ιδεολογημάτων της «πατρίδας» και της «ισλαμιστικής απειλής». Η οργή δεν ενδιαφέρεται για τους «νέο-οθωμανισμούς» ή για την ρύθμιση της δράσης των Μ.Κ.Ο. Είναι άλογη, απωθημένη και καταστροφική, όπως ανάλογες είναι και οι πολιτικές που εφαρμόζονται πάνω της. Βλέποντας την καθημερινή ζωή τους να υποβαθμίζεται δραματικά, άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει να ζουν στην Ντάκκα του Μπαγκλαντές, άνθρωποι των οποίων οι οικογένειες τους έχουν μοχθήσει, πολεμήσει και καταστραφεί στους ευρωπαϊκούς πολέμους, δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να ασκήσουν βία σε όποιον τους ασκεί βία.

Η περίπτωση της Ελλάδας και των νησιών εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο. Είναι όμως ακόμα χειρότερη, διότι ήδη από το 2010- επίσημα και τυπικά- η χώρα δεν αποτελεί κράτος με την έννοια της πολιτικής φιλοσοφίας. Η πλήρης κατάρρευση, οικονομική που ακολούθησε την πολιτισμική, δεν «φτιασιδώνεται» με αυταπάτες εκσυγχρονισμών, δικαιωματισμών και μεταμοντέρνων σχεδίων κυβερνητικής δράσης. Ο Τούρκος που δεν ζει με αυταπάτες, φροντίζει κάθε μέρα να στο θυμίζει. Οπότε, ο «φτιασιδωμένος» Έλληνας προτιμά να ατενίζει την χώρα- πρότυπο της Εσθονίας (sic!)

Σχόλια

Σαφῶς ὑπάρχει μιὰ β΄ φάση «Ἀγανακτισμένων», γιὰ ἐθνικὰ θέματα τώρα, ἀφοῦ στὴν α΄ φάση, στὰ κοινωνικὰ (ποὺ τὰ διαχειρίστηκαν Ἀριστεροί), οἱ Ἀγανακτισμένοι ἔχασαν κατὰ κράτος. Ὅμως, ἡ προσωρινὴ παρακμὴ τοῦ κράτους εἶναι ὁρατὴ καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες. Αὐτὸ ποὺ τὴν κάνει ἔντονη στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀπειλὴ κατὰ τῆς «πατρίδας». Ἡ Γαλλία δὲν θὰ χάσει νησιά, οὔτε ἡ Ἰταλία ἔχει 10 ἑκατομμύρια Ἰταλούς ἀπέναντι σὲ 80 ἑκατομμύρια Τούρκους.

Ἔτσι, ἀφενὸς ἡ θέση ὅτι «ἡ πατρίδα καὶ ὁ νεοθωμανισμὸς εἶναι ἰδεολογήματα» εἶναι ἰδεολόγημα, δηλαδὴ ἀντίκειται στὴν πραγματικότητα, πράγμα ποὺ σωστὰ τονίζεται στὸ τέλος: «Ὁ Τοῦρκος δὲν παύει κάθε μέρα νὰ μᾶς τονίζει» διάφορα πράγματα. Ἀλλὰ ὄχι μόνο αὐτό, μὰ καὶ τὸ ἄλλο: Ἡ θέση ὅτι ἡ «πατρίδα» καὶ ὁ «νεοθωμανισμὸς/ἰσλαμιστικὴ ἀπειλὴ» εἶναι ἰδεολογήματα, εἶναι ἀκριβῶς ἡ θέση τῶν πλούσιων νομάδων μὲ τὸ λάπτοπ ποὺ περιφρονοῦν τὶς πρώην εὐχαριστημένες καὶ πρώην μεσαῖες τάξεις. Δηλαδή, οἱ λουμπενοποιημένοι ἀντιδροῦν στοὺς πλούσιους νομάδες συμμεριζόμενοι ἢ υἱοθετώντας (ἢ μὲ τὸ νὰ πρέπει νὰ υἱοθετήσουν) ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ συνθήματα-στόχους τῶν δεύτερων, διὰ τοῦ ὁποίου οἱ πρῶτοι λουμπενοποιήθηκαν: Ὅτι δὲν ὑπάρχει (στὰ δικά τους κίνητρα δράσης, τῶν λουμπενοποιημένων) πατρίδα, νεοθωμανισμὸς καὶ ἰσλαμικὴ ἀπειλή. Πράγμα παράδοξο ἢ ἀδιέξοδο.

Τὸ ἀδιέξοδο αὐτὸ ἐπιλύεται μόνο ἐὰν ἀρνηθοῦμε τὴ θέση γιὰ τὴν πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς την αὐτὸ ποὺ εἶναι μόνο, ἰδεολόγημα τῶν νομάδων, καὶ ὡς μὴ ἀνταποκρινόμενο στὴν πραγματικότητα. Πράγματι, τὰ τελευταῖα 30 χρόνια, μεταξὺ 1980/1990-2010, ἡ πατρίδα πολεμήθηκε, ἡ μνεία γιὰ ἰσλαμικὴ/τουρκικὴ ἀπειλὴ κοροϊδεύτηκε. Καὶ μὲ τὴν ὑπερβολικὴ εὐχαρίστηση τῶν μεσαίων τάξεων, ἕνα μεγάλο (30-50%) ποσοστὸ δὲν σκέφτεται κἂν τὰ περὶ πατρίδας. Ὡστόσο, ἡ πραγματικότητα εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴν παρελθοῦσα εὐχαρίστηση. Καὶ ὑπάρχει ἕνα ἄλλο 60%, ποὺ ὅσο κι ἂν ὑπαρξιακὰ ἔπραττε τὸ ἴδιο (lifestyle), δὲν ἀπέκλειε ὡστόσο τὴν πατρίδα ὡς λόγο συλλογικῆς κινητοποίησης. Ἄλλο ἂν τὸ ἀριστερὸ πολιτισμικὸ καθεστὼς ἀκόμη καὶ τώρα διαστρέφει (ὅπως στὰ νησιά) τὶς σχετικὲς ἀπόπειρες, καὶ δίνει τὴν εἰκόνα: Κατὰ τῶν Κλειστῶν Κέντρων ὄχι γιατὶ ἐξισλαμίζεται τὸ νησί, ἀλλὰ γιατὶ οἱ πρόσφυγες θὰ ὑποφέρουν.

Οἱ κοινωνίες δὲν εἶναι ἀγέλες. Πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ κοινωνίες μὲ μακρὰ ἱστορία. Ἂν στὴν Ἀθήνα καὶ τὰς Εὐρώπας αὐτὸ ἔχει τερματιστεῖ, δὲν ἔχει τερματιστεῖ (τελείως) στὴν ἐπαρχία. Ὅπως μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους ὑπῆρχε καὶ ἡ αἴσθηση κοινωνικῆς ἀδικίας, ἔτσι καὶ τώρα, οἱ μνῆμες τῆς σφαγῆς τῆς Χίου εἶναι πολὺ πρόσφατες γιὰ νὰ τὶς σβήσουν 30 χρόνια πασοκισμοῦ, χαβαλὲ καὶ ἐκπαιδευτικῆς ἀποδόμησης, ποὺ -στὸ ἐπίπεδο τῶν διακηρύξεων– δὲν ἐπηρέασαν τοὺς περισσότερους ἄλλωστε. Δὲν εἶναι ἴδια ἡ (μνήμη της) κοινωνία(ς) ὅπου περπατᾶς καὶ πέφτεις συνεχῶς σὲ βυζαντινοὺς ναοὺς ἢ ἀρχοντικὰ μὲ τὴν κοινωνία ποὺ τριγυρίζεις ἀνάμεσα σὲ οὐρανοξύστες. Ἡ ἑλληνικὴ ὀργὴ δὲν εἶναι ἡ βιολογίστικη ὀργὴ τοῦ Κίτρινου Γιλέκου, ποὺ τὸ μόνο ποὺ σκέφτεται (ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πουατιὲ ἢ τοῦ 1945) εἶναι τί θὰ φάει.

Posted in Αναδημοσιεύσεις, Ελλάδα | Σχολιάστε

Ἀθῶοι;

Ὅταν μπαίνω στὸ φαρμακεῖο νὰ ἀγοράσω φάρμακο, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ὁ φαρμακοποιὸς ὡς φορέας ἀνώτερων ἠθικῶν ἀξιῶν, οὔτε ὡς ἄνθρωπος μὲ ἀνάγκες καὶ ἀπόψεις. Τὸν βλέπω ὡς φαρμακοποιό, ὄχι ὡς «Ἄνθρωπο», μὲ «ἀνθρωπιὰ» καὶ ἄλλες κανονιστικὲς ἀρχές.

Ὁ λόγος ποὺ εἶναι λάθος ἡ ἄποψη ὅτι οἱ «πρόσφυγες δὲν μᾶς φταῖνε» εἶναι (τουλάχιστον) ὅτι ἁπλούστατα δὲν ἔχει σημασία ἂν δὲν μᾶς φταῖν σὲ κάτι. Καὶ οἱ Γερμανοὶ φαντάροι τοῦ 1941 μπορεῖ νὰ μὴν πίστευαν τίποτε κακὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καὶ νὰ ἦταν κανονικοὶ ἄνθρωποι. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ τὸ ἂν ἐξαπατήθηκαν ἢ ὄχι, σημασία ἔχει τί ἔκαναν στὴν Ἑλλάδα, κι ὄχι τί ἦταν «σὲ κανονικὲς συνθῆκες», π.χ. στὸ σπιτικό τους στὴ Χαϊδελβέργη τοῦ 1935 καὶ τοῦ 1928. Τὸ ἴδιο ἀντιμετωπίσαμε τὸν πεπεισμένο ἐθνικοσοσιαλιστὴ-ἐθνικιστὴ Γερμανὸ στρατιώτη καὶ τὸ ἴδιο τὸν «ἐγὼ δὲν ἤξερα, μοῦ ‘παν νὰ βάλω τὸ χακὶ» Γερμανὸ στρατιώτη, ὅταν παραβίασαν τὰ ἑλληνικὰ σύνορα. Δὲν ξεχωρίσαμε τοὺς Γερμανούς, τότε, μεταξὺ ἠθικὰ καλῶν καὶ ἠθικὰ τεράτων, μεταξὺ ἐνδιαφέρουσων προσωπικοτήτων καὶ μεταξὺ μαζανθρώπων. Ἔτσι καὶ τώρα, μόνη σημασία ἔχει ὅτι μὲ τὸ στανιὸ ἢ μὲ γλυκόλογα, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἐπιτίθενται στὴν Ἑλλάδα. «Ἀφήνονται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀντὶ νὰ ἀντισταθοῦν», μὲ ἄλλα λόγια. Αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ νὰ θεωρηθοῦν Ἐχθροί, ἢ φίλοι τοῦ Ἐχθροῦ. Δὲν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Κι  ὁ Γερμανὸς στρατιώτης -καλὸς ἢ κακός- γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἦταν στρατιώτης, Ἐχθρός, καὶ ὄχι ἄνθρωπος μὲ τὴν ἠθικολογικὴ σημασία τῆς λέξης «Ἄνθρωπος».

Ὅμως, πρέπει νὰ διατηρεῖται στὴ ζωὴ καὶ τὶς συζητήσεις ἡ ἄποψη ὅτι οἱ λαοὶ εἶναι καλοὶ καὶ δὲν ἔχουν τίποτε νὰ χωρίσουν. Ἄποψη ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ ἄλλη, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἀργὰ ἢ γρήγορα εἴτε γιατὶ εἶναι ἐγγενῶς κακὸς εἴτε γιατὶ ξέπεσε. Τὸ τελευταῖο δὲν τὸ ἰσχυρίζονται μόνο τίποτε «μαλθακοὶ μικροαστοὶ ποὺ παρεισέφρυσαν στὴν ἀσκητικὴ Ἀριστερά», ἀλλὰ καὶ ὅσοι μπερδεύουν μιὰ διαπίστωση (ὁ ξεπεσμὸς ὁδηγεῖ στὸ θάνατο) μὲ μιὰ δεοντολογία («δὲν πᾶ νὰ ψοφήσετε»).

Posted in πολυπολιτισμός | Tagged , | Σχολιάστε

«Παρακμὴ» ἢ ἐπιτυχὴς προσαρμογή;

Ἡ μετεξέλιξη τῆς βυζαντινῆς πόλης ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου αἰώνα, ἀπὸ ἀρχαία σὲ μεσαιωνικὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ μὲ ὅρους ὅπως «χειροτέρευση», «ὑποβάθμιση» καὶ «ἀποσύνθεση τοῦ ἀρχαίου ἀστικοῦ ἱστοῦ». Οἱ ἴδιοι ἐρευνητὲς ὡστόσο, ἀντιλαμβάνονται πολὺ καλὰ ὅτι ἡ «χειροτέρευση» ἦταν μιὰ ἐπιτυχημένη προσαρμογὴ σὲ καταστάσεις ποὺ ἦταν πρωτοφανεῖς ὡς πρὸς τὴν ταυτόχρονη παρουσία τους (εἰσβολές, τερματισμὸς διεθνοῦς ἐμπορίου, ἐπιδημίες, σεισμοί, ποὺ ἔλαβαν χώρα ταυτόχρονα ἢ ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη). Τὰ παραδείγματα εἶναι πολλά.

Ἔτσι, ἡ μείωση τοῦ μεγέθους τῶν ἐκκλησιῶν φανερώνει, πέρα ἀπὸ τὴν λειψανδρία καὶ τὴν μείωση τῶν διαθέσιμων χρημάτων, μιὰ τάση γιὰ ἰδιωτικότητα, γιὰ πιὸ προσωπικὴ λατρεία σὲ σχέση μὲ τὴ λατρεία ποὺ γινόταν σὲ ἐκκλησίες χωρητικότητας ἑκατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων ἀτόμων.

Ἡ χρήση στὰ νέα κτίσματα τούβλων ἢ διαδοχικῶν στρωμάτων τούβλου καὶ πέτρας ἀντὶ τῆς ἐπεξεργασμένης κυβόσχημης πέτρας ἦταν πολὺ χρήσιμη γιὰ τοὺς ἀλλεπάλληλους σεισμούς, κι ἔκανε τὸ κτήριο (ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία) πολὺ σταθερό.

Ἡ μεταφορὰ στὴν πόλη ἀγροτικῶν δραστηριοτήτων (π.χ. μύλοι, ἐλαιοτριβεῖα, καλλιέργεια μικρῶν ἀγροτεμαχίων) εἶναι συνέπεια τῶν εἰσβολῶν, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι ποὺ συνέρρευσαν ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες ἔπρεπε νὰ τρῶνε κάτι.

Ἡ κατάληψη δημόσιων κτηρίων ἀπὸ τεχνίτες καὶ τὰ ἐργαστήριά τους (ὑαλουργικὰ καταστήματα, βυρσοδεψεῖα, σιδηρουργεῖα κ.λπ.) εἶχε ὡς συνέπεια τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς καὶ τοῦ πλούτου τῆς μεσαίας τάξης, πράγμα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τόσο ἡ νομοθεσία ὅσο καὶ οἱ ἐπιγραφὲς τοῦ 4ου καὶ 5ου αἰ.

Ἡ ἴδια ἡ διάλυση τῆς διάκρισης πόλη-ἐπαρχία εἶχε ξεκινήσει ὅταν ἐξαιτίας τῆς πυκνότητας τῶν πόλεων παρατηρήθηκε ἔξοδος τοῦ πληθυσμοῦ στὴν ὕπαιθρο, μὲ κτίσιμο βιλλῶν, μὲ ζωντάνεμα οἰκισμῶν ποὺ εἶχαν νεκρωθεῖ αἰῶνες πρίν, καὶ μὲ νέους οἰκισμούς -ὅλα αὐτὰ ἀποτελέσματα τῆς «ρωμαϊκῆς εἰρήνης».

Ἀντιθέτως, ὁ κατακερματισμὸς τῶν ἀριστοκρατικῶν οἰκιῶν σὲ πολλὲς ἐνοικιαζόμενες «ὑπο-οἰκίες» ἢ καὶ ἐργαστήρια ὀφείλεται στὴν ἀπώλεια εἰσοδήματος τῶν ἀριστοκρατῶν, κατὰ κύριο λόγο προερχόμενου ἀπὸ γαῖες οἱ ὁποῖες κατελήφθησαν ἀπὸ βαρβάρους.

Ἡ ἐξαιτίας τῶν ἐπιδρομῶν μείωση τοῦ ἐμπορίου (ἀρχικὰ μὲ τὴ Δύση) προκάλεσε μείωση τῆς ζήτησης γιὰ πολυτελὴ ἀγγεῖα κ.λπ., πράγμα ποὺ σήμαινε ὅτι οἱ φθηνότεροι τύποι ἀγγείων μποροῦσαν νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ γοῦστα τῆς πέριξ μιᾶς μικρῆς πόλης ἐπαρχίας.

Ἡ μείωση τῆς ὀχυρωμένης ἔκτασης τῶν πόλεων ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀσταμάτητες ἐπιδρομὲς καὶ οἱ καταστροφὲς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πανώλη δὲν ἐπέτρεπαν τὴν ἀποκατάσταση τῶν κτισμάτων οὔτε τὴ φύλαξη μεγάλων ἐκτάσεων. Τὸ «σκαρφάλωμα» τῶν πόλεων στὴν ἀκρόπολη καὶ σὲ τμῆμα τῆς παλιᾶς τους ἔκτασης ὀφείλεται καθαρὰ σὲ ὑπολογισμοὺς γιὰ τὴν ἀμυντικὴ ἱκανότητα τῆς πόλης.

Ἡ παρουσία ταφῶν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς πόλης δὲν ὀφειλόταν μόνο σὲ ἀδιαφορία γιὰ τὸν τρόμο τοῦ θανάτου. Ὑπῆρχε κι ὁ φόβος ὅτι οἱ εἰσβολεῖς καὶ πολιορκητὲς μιᾶς πόλης θὰ κατέστρεφαν τοὺς τάφους -ὅπως κατέστρεφαν τὶς ἐκτὸς τειχῶν ἐκκλησίες, μὲ παραδείγματα κατεστραμμένων ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὶς ἀβαροσλαβικὲς πολιορκίες τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐπιπλέον, ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τοῦ χώρου ποὺ χρειαζόταν γιὰ κατοικίες προσέφερε ἄδειες ἐκτάσεις γιὰ ταφὲς ἐντὸς τῆς πόλης. Ἄλλωστε, οἱ χριστιανικὲς ταφὲς ἐντὸς πόλης ἀρχικὰ ἀφοροῦσαν μόνο σὲ μάρτυρες καὶ ἐπισκόπους ἢ πλουσίους, καὶ μόνο ὕστερα τὸ φαινόμενο ἐπεκτάθηκε γιὰ ὅλον τὸν πληθυσμό.

Ἡ ἀπώλεια τοῦ χαρακτήρα (καὶ τῆς αἴσθησης ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ χαρακτήρα αὐτοῦ) τῆς πόλης ὡς διοικητικοῦ κέντρου, μὲ δική της βουλὴ κ.λπ. εἶναι ἡ ἔσχατη συνέπεια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῶν εἰσβολῶν μετὰ τὸ 370: Δίχως ἕνα συγκεντρωτικὸ στρατιωτικοποιημένο κράτος, μὲ «ὑπέρογκο» στρατὸ καὶ τὴν γραφειοκρατία του, οὔτε ἡ μοναρχία τοῦ ἡγεμόνα θὰ ὑφίστατο (μὲ συνέπεια, καταστρεπτικοὺς ἀτελείωτους ἐμφυλίους, σὰν κι αὐτοὺς τοῦ 3ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου αι.) οὔτε οἱ εἰσβολὲς θὰ ἀντιμετωπίζονταν. Οἱ τοπικὲς βουλές, ἄλλωστε, εἶχαν διακοσμητικὸ χαρακτήρα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ρωμαϊκῆς κατάκτησης.

Ἦταν ἐπιτυχημένες οἱ νέες αὐτὲς ἐπιλογές; Σαφέστατα, ἀφοῦ τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἐπιβίωσε καὶ δὲν ἐξαφανίστηκε. Ἐὰν ἡ «παρακμὴ» συνεπάγεται ἐπιβίωση ὑπὸ τὸ βάρος ταυτόχρονα ἐμφανιζόμενων δυσμενῶν παραγόντων, ποὺ οὔτε στοὺς χειρότερους ἐφιάλτες της δὲν φανταζόταν ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τοῦ 2ου αἰώνα, τότε ἁπλὰ δὲν εἶναι παρακμή. Εἰδικὰ ἡ «εὐθύνη» τοῦ Χριστιανισμοῦ γιὰ τὴν ἀπαξίωση τῶν θεσμῶν μιᾶς πόλης (ἀγορά, θέατρο) εἶναι πραγματικὰ φανταστική, ὅταν ἡ πόλη ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσει τόσες προκλήσεις.

Ἔτσι, ἐνῶ ὑφίσταται ἡ παραδοχὴ γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ὡς προσαρμογὴ σὲ δυσμενεῖς συνθῆκες, ὑπάρχει δισταγμὸς γιὰ τὴν ἀπάλειψη τοῦ χαρακτηρισμοῦ ὡς παρακμῆς τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν. Εἶναι τὸ φάντασμα τοῦ Γίββωνα, ποὺ ἀκόμα τρομάζει τὴν σκέψη μας.

Ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν γιὰ τὸ ἂν ἡ «παρακμὴ» προϋπῆρχε τῶν εἰσβολῶν ἢ ἂν οἱ εἰσβολὲς ἦταν τὸ κύριο αἴτιο τῆς «παρακμῆς», ἐπίσης δὲν ἔχει πολὺ νόημα, ἀφοῦ πρὸ τῶν εἰσβολῶν ὑπῆρξε ἡ πανώλη καὶ οἱ σεισμοί τοῦ 6ου αι. Ἕνα πρόβλημα τῆς θεωρίας τῆς «παρακμῆς» εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν 4ο, 5ο καὶ τουλάχιστον στὸ μισὸ τοῦ 6ου αἰ., ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς αὐξάνεται. Ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ὑλικὴ «παρακμὴ» τῶν πόλεων δὲν συνιστᾶ  καὶ τὴν οἰκονομική τους παρακμή, γιατὶ ἡ ἴδια περίοδος εἶναι περίοδος οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, τόσο ἀστικῆς ὅσο καὶ γενικότερης, μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν χωριῶν νὰ αὐξάνεται, ὅπως καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐλεύθερων γεωργῶν.

Πηγὴ ἔμπνευσης (καὶ ἀναφορῶν): Helen G. Saradi, The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images and Historical Reality, Athens 2006.

 

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα | Tagged , | Σχολιάστε

Μιὰ πρώτη νίκη, ἀλλὰ μισή

Ἡ πλήρης (ἀκόμη καὶ liberals τρόμαξαν μὲ τὸ μέγεθος τῆς εἰσβολῆς, ἀκόμη κι ὁ μουφτὴς -ἔχουν ταράξει καὶ τοὺς Ἕλληνες Μουσουλμάνους οἱ διερχόμενοι ἀπὸ τὴ Θράκη «μετανάστες») ἀπομόνωση τῶν Ἀριστερῶν ποὺ φωνάζουν γιὰ ἀνοιχτὰ σύνορα (ἀλλὰ καὶ των ΚΚΕδων -μὴν τὸ ξεχνᾶμε, ὅταν λέγεται ὅτι φωνασκοῦντες εἶναι μόνο οἱ μικροαστοὶ «μὴ αὐθεντικοὶ» Ἀριστεροί*) μπροστὰ στὴ δημοσιοποίηση στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ διάφορων βίντεο μὲ «πρόσφυγες» ποὺ δέρνουν τὰ δικά τους μωρὰ γιὰ νὰ ἀρχίσουν αὐτὰ νὰ κλαῖν ὡς δῆθεν ἀπελπισμένα μπροστὰ στὰ ἑλληνικὰ σύνορα (ὅπως ὅταν τὰ πέταγαν σὰν πέτρες σὲ ἕλληνες λιμενικοὺς τὸ 2015), μὲ τὶς μονίμως ἔγκυες  «προσφυγοποῦλες» ποὺ οὐρλιάζουν σὲ αὐτὰ γιὰ νὰ τὰ τρομοκρατήσουν, ἢ βίντεο μὲ συνανθρώπους μας ποὺ φωνάζουν ἀλλαχοὺ ἄκμπαρ προκειμένου νὰ γίνουν συμπολίτες μας, ἢ ἡ ἐνημέρωση ποὺ ἔλαβε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία γιὰ μεταφορὰ «πτωχῶν προσφύγων» ἀπὸ ταξί κ.λπ.

Ἡ σιωπὴ καὶ στοχοποίηση ὅσων ἔλεγαν τὶς προάλλες ὅτι δὲν ἀπειλοῦνται ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἡ μερικὴ ἀποχώρηση ΜΚΟ ἔπειτα ἀπὸ λιγοστὲς ἐπιθέσεις ποὺ δέχονται στὰ νησιά -δηλαδή, ἡ ἀνακατεύθυνση τοῦ μίσους πρὸς τὶς ΜΚΟ. Ἡ ἀποτυχία τῆς εἰσόδου τῶν «προσφύγων» ἀπὸ τὸν Ἔβρο ὅπως θὰ περίμενε ἢ δοκίμασε ὁ Ἐρντογάν, ποὺ ἔχασε ἐπειδὴ τὸ παράκανε. Ἡ ἄρνηση χορήγησης ἀσύλου γιὰ ὅσους μπῆκαν τώρα καὶ ἡ χωρὶς ἀναστολή, ἢ ἔναντι ἀποζημίωσης ἀπελευθέρωσή τους, φυλάκισή τους. Ἡ ἐθελοντικὴ βοήθεια ποὺ προσέφεραν κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας καὶ εἰδικὰ τῆς Θράκης σὲ ἀστυνομικὲς καὶ στρατιωτικὲς δυνάμεις. Ἡ ἀντιμεταναστευτικὴ ἐπιδοκιμασία τῶν ΗΠΑ καὶ ἄλλων.

Τὸ πιὸ δύσκολο εἶναι (ἀφοῦ ἀποσοβηθεῖ τελείως ἡ εἰσβολὴ σὲ ὅλον τὸν Ἔβρο) νὰ συρθεῖ τώρα ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ἀπὸ μιὰ ἀντίστοιχη ἀπόβαση δεκάδων χιλιάδων στὰ νησιά (κι ὄχι 200-500). Θὰ δοῦμε ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἡ ἀρχὴ ἢ μιὰ ἀναλαμπή. Ἐὰν ξανακάνει τὸ ἴδιο λάθος ὁ Ἐρντογάν, θὰ ἀντιμετωπίσει ἀντίστοιχη ἀντίδραση, καὶ θὰ προετοιμαστεῖ τὸ ἔδαφος γιὰ ἀπωθήσεις μέσα στὴ θάλασσα. Ἀρκεῖ νὰ διατηρηθεῖ τὸ κλίμα αὐτό, σὲ βαθμὸ τέτοιο ὥστε ἀκόμη καὶ τὰ καθεστωτικὰ ΜΜΕ ποὺ τώρα ἀναγκάστηκαν νὰ «παρασυρθοῦν», στὸ ἑξῆς νὰ παρασυρθοῦν τελείως, καὶ νὰ «πνιγοῦν», τὰ εὐλογημένα.

Ὁ Ἐρντογὰν τὰ παίζει ὅλα γιὰ ὅλα. Λύνει ἕνα πρόβλημα ποὺ δὲν λύνεται μόνιμα (Κοῦρδοι) καὶ προκύπτει ἄλλο (Ρῶσοι τῆς σεπτῆς Ἁγίας Ρωσίας, ποὺ θέλουν μόνο ἀπόλυτα δουλικοὺς συμμάχους, τοὺς ὁποίους βομβαρδίζουν γιὰ τὸ παραμικρὸ ἀτόπημα, Σύριοι ποὺ τὸ ἐκμεταλλεύονται). Τόσα χρόνια καὶ μόνο μὲ τὶς ταυτόχρονες πλάτες τῶν Ρώσων καὶ Ἀμερικανῶν κατάφερε νὰ βάλει πόδι σὲ ἕνα μικρὸ κομμάτι τῆς Συρίας, ἑνὸς διαλυμένου κράτους ποὺ πολεμοῦσε ταυτόχρονα μὲ τοὺς ἰσλαμιστὲς ὅλου τοῦ πλανήτη. Ἔχοντας δεῖ τὴ διάλυση τοῦ χρηματοδοτούμενου καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια (Τουρκία) ἰσλαμικοῦ κράτους. Ἔχοντας ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους στρατοὺς (2ο ;;) τοῦ ΝΑΤΟ. Ἂς μὴν πῶ κι ἄλλα, γιὰ τὴ Λιβύη.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι, καὶ κάτι παραπάνω, ἡ Τουρκία ὅμως δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ φαίνεται.

* Μὴν τυχὸν ἀδικήσουμε τὸ μαρξισμὸ-λενινισμό, καὶ τὸ ἦθος του! Βεβαίως-βεβαίως…

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα, Τούρκοι | Tagged , , , , , , | 1 σχόλιο

salus patriae suprema lex esto

Οὔτε γκατζολοκούνουπο νὰ μὴν περάσει τὸν Ἔβρο.

Τίποτε ἄλλο.

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα | Tagged | 6 Σχόλια

ὁ Γιαοῦρτερ

Θὰ θυμᾶμαι τὸν Γιαοῦρτερ ποὺ κατεβαίνει τελευταία στιγμὴ τῆς Κατοχῆς καὶ σκοτώνει τὸ φίλο τοῦ Πέτρου. Καὶ τὸ γαϊδουράκι, ποὺ εἶχε μέσα (ἂν θυμᾶμαι καλά) καραμέλες. Καὶ τὸ εὐπο, λύπο στὸ νησί, μὲ τὸν αὐστηρὸ παπποὺ καὶ τὶς σταγόνες ἀπὸ τὰ κύματα ποὺ ἔπεφταν στὴ τζαμαρία. Ἀνεκτίμητοι παιδικοὶ κόσμοι.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

Προσευχὴ στὴν Ἁγία Ἐπιστήμη

Ὦ Ἁγία Ἐπιστήμη

Ἐσὺ ποὺ μᾶς ἔβγαλες ἀπὸ τὸ Μεσαίωνα

ποὺ μᾶς ἔμαθες νὰ τρῶμε κονσέρβες

μὲ συντηρητικὰ τὰ ὁποῖα κατόπιν χαρακτήρισες καρκινογόνα,

Ἐσύ, ποὺ μᾶς χάρισες τὸ πλαστικό (τραπέζι)

και πάνω στὸ πλαστικὸ τραπέζι ψάρια γεμάτα πλαστικό,

Ἐσὺ ποὺ μᾶς εἶπες ὅτι ἡ βρώση κόκκινου κρέατος κι ἀβγῶν

καὶ ἡ πόση κρασιοῦ

κάνουν πολὺ κακὸ ἀλλὰ καὶ πολὺ καλό,

Ἐσύ, ποὺ εἶσαι ἀδογμάτιστη, ἀπολίτικη καὶ ταυτόσημη μὲ τὴν ἀξιοπιστία,

Ἐσύ, ποὺ ἀνέβασες τὸ μέσο ὅρο ζωῆς τῶν πολλῶν

γιὰ νὰ βγαίνουν στὴ σύνταξη στὰ 70 τους,

ὄντας ἄνεργοι ὥς τὰ 69.

Ἐσὺ ποῦ μᾶς ἔμαθες ὅτι τὸ Ἀόρατο Κακὸ

δὲν εἶναι οἱ δαίμονες

ἀλλὰ τὰ ἀόρατα μικρόβια,

Ἐσύ,

Μαθητευόμενη Μάγισσα,

φτιάξε στὰ γρήγορα ἕνα ἐμβόλιο

προτοῦ πεθάνουμε ἐμεῖς

καὶ οἱ δικοί μας,

πιὸ δυνατὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Η1Ν1,

γιὰ νὰ σοῦ δώσουμε κι ἄλλα δισεκατομμύρια κονδυλίων

ὥστε νὰ κάνουμε χρυσὸ ἄγαλμα στὴ Γκρέτα

καὶ νὰ πειραματίζονται ἐσαεὶ οἱ θεουργοὶ ἐπιστήμονες

τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ ὁ κάθε τρελὸς ἐπιστήμων γενικῶς.

Μὴν ἀφήσεις νὰ μᾶς χλευάσουν ὡς νεκροὺς οἱ παπάδες

ποὺ τοὺς καλοῦν οἱ συγγενεῖς μας νὰ μεταλάβουμε στὰ τελευταῖα μας

μὲ τὶς κορωνοεκκλησίες τους,

καὶ κάμε γρήγορα τὸ θαῦμα σου, σημεῖα μεγάλα καὶ κατέβασμα φωτιᾶς ἀπὸ τὸν οὐρανό

 

Posted in επιστήμη | Σχολιάστε

Βλάπτουν ὅλοι τὴ Συρία

Διαβάζω γιὰ παραλληλισμοὺς μεταξὺ τῆς ἐγκατάληψης νησιῶν καὶ τῆς ἐγκατάλειψης ἢ προδοσίας τῆς Μικρασίας, τῆς Κύπρου, τῆς Μακεδονίας (καὶ περιμένω καὶ Πόντου, μὲ τὰ νεοελληνικὰ μελώ).

Τὴν Ἑλλάδα ὡστόσο, τὴν ἔχουν ἐγκαταλείψει ἀπὸ τὸ 2015 καὶ οἱ Νησιῶτες (μὲ κεφαλαῖο νί), ὅταν σὲ βάρος της προσαρμόζονταν στὴν εἰκόνα τοῦ φιλάνθρωπου (εἰκόνα ποὺ τοὺς ἔφτιαξε ὁ Ἀριστερισμός καὶ οἱ φιλελεύθεροι) ὁ ὁποῖος δὲ νοιάζεται γιὰ σύνορα καὶ τέτοιες ἀπάνθρωπες χαρακιὲς πάνω στὴ γῆ. Τὴν εἰκόνα τῆς μπάμπως ποὺ νταντεύει εὐτυχισμένη τὸ «προσφυγόπουλο», ἀφοῦ στὸ χωριό της δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ καὶ 20 χρόνια παιδιά. Ἡ προσαρμογὴ αὐτὴ δὲν ἦταν ἠλιθίων χωριατῶν ποὺ «εἶναι ἀπὸ χωριὸ» καὶ ποὺ ὡς προνεοτερικοὶ δὲν ξέρουν κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸν ξένιο Δία, ἀλλὰ ἀνθρώπων ποὺ ἔβγαζαν κι ἀπὸ τὴ μύγα ξύγγι, καὶ ποὺ προηγουμένως ἔβγαζαν λεφτὰ μὲ τὴ σέσουλα ἀπὸ τὸ σαπφικὸ τουρισμό. Τώρα, ἔβγαζαν (λεφτὰ καὶ δόξα) μὲ τὸν τουρισμὸ τῆς πατριαρχικῆς μπούργκας. Λοιπόν, τί διαφορετικὸ ἔκαναν ἀπὸ τὸ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ οἱ Νησιῶτες, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ζητοῦν τὸ διώξιμο τῶν «μεταναστῶν» ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα; Ἡ κουτοπονηριὰ ὡς νεοελληνικὴ ἀρετή. Μαζὶ μὲ τὸ «μπάτσοι γουρούνια» τοῦ αἰώνιου Ἀριστεροῦ χωροφυλακοδαρμένου καὶ τοῦ γηπεδάκια.

Πρέπει νὰ διαλέξουμε μεταξὺ δυὸ μορφῶν προδοσίας, τῆς λοῦμπεν καὶ τῆς ἐλίτ; Σαφῶς ὄχι.

Υ.Γ.

traumatias-epeisodia-florina-696x485-1

πηγή voria.gr

πηγή tilestwra.com

πηγή tilestwra.com

Ὅταν ἐπὶ ἕνα χρόνο ἔδερναν τὸν λαὸ τῆς Μακεδονίας σὲ Πισοδέρι καὶ Θεσσαλονίκη, καὶ τοῦ ἔριχναν χημικά, τότε γιὰ μερικοὺς ἦταν Κυριακὴ πρωί, καὶ ποιὸς ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἐθνικὸ-συνειδησιακὸ ἀποχωρισμὸ τῶν Βούλγαρων.  Ἡ «ἀγωνία γιὰ τὸ ἔθνος» εἶναι ἐπιλεκτική, γιατὶ εἶναι ψεύτικη. Γιατὶ γιὰ νὰ μὴν τρελλαίνεσαι μὲ τὶς παραπάνω φωτογραφίες ἀλλὰ μὲ τὶς «ἀ λὰ Ρωμαῖοι ἀποβάσεις», μᾶλλον ἔχεις ἄλλη ἀντίληψη γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι Ἕλληνας.

 

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα | Tagged | Σχολιάστε

Ὁ τσαμπουκάς

Ὅπως ὁ τρελὸς τοῦ γραφείου ἀφήνεται στὴν ἡσυχία του, ἔτσι ὁ Νησιώτης ἀφήνεται στὴν ἡσυχία του μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίδειξη ἀγριότητας (δάρσιμο ΜΑΤ), τὴν ὁποία ἐπίδειξη δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ὁ κάτοικος τῶν Διαβατῶν, τῶν Βρασνῶν ἢ ἄλλης «δομῆς» στὴν ἐνδοχώρα, γιὰ λόγους ἀνεξάρτητους ἀπὸ τὴ θέλησή του ἠπειρωτικοῦ Ἕλληνα (γεωγραφικούς). Ἄρα, ὡς ἄγριος κερδίζει τὶς ἐντυπώσεις παλληκαριᾶς, παίρνει τὰ εὔσημα τοῦ βιολογικοῦ «ἀγώνα γιὰ τὴ ζωή» (σὲ βάρος ἄλλων). Ποιὸς ξέρει, ἴσως καὶ τοῦ θριάμβου τῆς Θέλησης.

Posted in Ελλάδα | Tagged , , | 2 Σχόλια

Salmon Mousse

Posted in ανθρώπινα | Σχολιάστε

Παλιὰ μεγαλεῖα

Τὰ παλιὰ ἐργαλεῖα σκέψης δὲν βοηθᾶν, ἐνῶ τὰ καινούργια θὰ ἔρθουν μετὰ τὸ Κακό. Ὅπως πάντα συμβαίνει μὲ τοὺς Ἕλληνες.

Ὅταν γεμίσουν τὰ ἀκατοίκητα νησιὰ μὲ κλειστὲς δομές, μήπως θὰ γεμίσουμε μὲ τεχνητὰ νησιὰ τὸ Αἰγαῖο γιὰ νὰ φτιάχνουμε νέες κλειστὲς δομές; «Καὶ μετά, καὶ μετά;». Δὲν λέω κάτι τὸ ὁποῖο φαντάζει ἀδιανόητο, ἀλλὰ κάτι ξεκάθαρο: Ἐπειδὴ οἱ ροὲς δὲν θὰ σταματήσουν, μόνο ἡ προσπάθεια γιὰ ἀπόλυτη ἀνάσχεσή τους θὰ γλίτωνε τὴ χώρα.

Κι αὐτὲς οἱ σοφίες περὶ Ἑλλήνων ποὺ χτυπᾶνε Ἕλληνες, καλὸ εἶναι νὰ λείπουν. Γιατὶ δὲν ἔχουμε «Ἕλληνες ποὺ χτυπᾶν Ἕλληνες» ἀλλὰ «Ἐντεταλμένους μὴ Ἑλλήνων (ΜΑΤ τῆς κυβέρνησης) ποὺ χτυπᾶνε ἄτομα τὰ ὁποῖα θέλουν νὰ ἀπαλλαχτεῖ τὸ νησί τους ἔστω καὶ σὲ βάρος τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας». Μὴ Ἕλληνες ἐναντίον Μὴ Ἑλλήνων.

Ὅταν οἱ Νησιῶτες ζητήσουν ἀπώθηση τῶν ροῶν στὴ θάλασσα καὶ ἀπέλαση τῶν ἀποβιβασθέντων «προσφύγων», τότε θὰ πάρω τὸ μέρος τους. Πρὸς τὸ παρόν, αὐτοεξαπατώμαστε.

 

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Μισοὶ – Μισοὶ

Οἱ μισοὶ μὲ τὸν ἱό, οἱ ἄλλοι μισοὶ μὲ τὰ νησιά. Ἀνάλογα μὲ τὴν ψυχοσύνθεση καὶ πόσο facebook καταναλώνεις.

Στὸν 14ο αἰ. ὁ Μαῦρος Θάνατος ὁδήγησε σὲ 500 χρόνια ζωῆς. Σήμερα ὅμως δὲν ὑπάρχει ἀντίστοιχη ζωτικότητα. Ὁ κόσμος θέλει καὶ δὲ θέλει νὰ ζήσει.

Posted in ανθρώπινα | Σχολιάστε

Κινεζοϊός

Θυμίζει τὸν Ἄνταμ Σμὶθ καὶ τὸ σεισμὸ στὴν Κίνα, ἀπ’ τὴν καλὴ κι ἀπ’ τὴν ἀνάποδη: Μόλις ὁ κορωνοϊὸς πέρασε στὴν Εὐρώπη, κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ πόσοι κόλλησαν καὶ πέθαναν στὴν Κίνα ἢ ἂν ἡ ἐπαρχία Τὰμ-Τὰν ἔχει ἀπαγορεύσει τὴν κυκλοφορία.

Posted in Δύση, Κίνα | 1 σχόλιο

ψευτοδιλήμματα: Νησιά

Τὸ δίλημμα εἶναι:

Νὰ ἀφήσεις τοὺς νησιῶτες νὰ εἰσπράξουν τὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν συνειδητή τους βλακεία 5 ἐτῶν, μὲ κίνδυνο νὰ χαθεῖ ἐντελῶς τὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ τάχα νὰ γλιτώσουμε ἐμεῖς τῆς ἐνδοχώρας, ἀλλὰ κυρίως νὰ μᾶς κοροϊδέψουν οἱ κρατοῦντες σὲ ἑπόμενη χρονικὴ στιγμή, μὲ τὸ νὰ φτιάξουν καὶ στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα τάχατες «κλειστὰ κέντρα»;

Ἢ νὰ συμμεριστεῖς τὸν ἀγώνα τους, ποὺ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀδειάσουν τὰ νησιὰ καὶ νὰ ἔρθουν οἱ «πρόσφυγες» στὴν ἐνδοχώρα, καὶ ὄχι νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ χώρα;

 

Ὅλες οἱ ἀπαντήσεις, ὅλες οἱ ὑποθέσεις, ὅλες οἱ «στρατηγικὲς» ἀναιροῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἄλλοι κρατᾶν τὸ μαχαίρι καὶ τὸ καρπούζι. Ἀκόμη κι ἂν οἱ νησιῶτες ζητοῦσαν τὸ διώξιμο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῶν «προσφύγων» (ἀντὶ τῆς μεταφορᾶς τους στὴν ἐνδοχώρα, ποὺ ζητᾶνε τώρα, χέρι-χέρι μὲ Ἀριστερούς), ἡ ὁποιαδήποτε κυβέρνηση θὰ ἔβρισκε, καὶ θὰ βρεῖ, τρόπο  νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ θέλει, νὰ φέρει νέους πληθυσμούς. Πάντοτε, ὅποιος ἄρχει ἔχει τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, καὶ τὴν δυνατότητα νὰ διαστρεβλώνει τὰ αἰτήματα τῶν ἀρχόμενων –ὅταν τὰ ἀκούει.

Ὁπότε; Ὁπότε δὲν γίνεται τίποτα. Ὅπως καὶ οἱ ἐκτιμήσεις μας γιὰ ἐποχὴ τῆς «Ἕνωσης» τῶν «Ἐκκλησιῶν» βασίζονται στὴν αὐταπάτη πὼς ἐὰν οἱ Ἕλληνες εἶχαν ἄλλη ἄποψη τότε δὲν θὰ εἴχαμε Τουρκοκρατία -ἐνῶ θὰ εἴχαμε, γιατὶ ἤδη εἶχαν κατακτηθεῖ σχεδὸν ὅλα τὰ μέρη-, ἔτσι καὶ τώρα φανταζόμαστε ὅτι μὲ τὴν α ἢ τὴ β ἀπάντησή μας στὸ παραπάνω ἐρώτημα θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν παγίδα. Φανταζόμαστε ὅτι ἡ ἀποψούλα μας μετράει πάνω στὰ πράγματα.

Κανεὶς Ἕλληνας δὲν πολέμησε τὸ ’74 (πέρα ἀπὸ κάτι ἥρωες), καμμιὰ πολιτικὴ παράταξη (ἀπὸ χουντικοὺς ὣς ἀναρχικούς) δὲν πρότεινε καὶ δὲν ἔκανε πόλεμο. Ἔτσι καὶ σήμερα, οἱ Ἕλληνες παθιαζόμαστε μὲ ψευτοδιλήμματα, ὑπὲρ ἢ κατὰ τῶν Νησιωτῶν βάσει τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, ἐνῶ τὰ γεγονότα μᾶς ἔχουν ξεπεράσει, καὶ δὲν εἴμαστε κύριοί τους. Δὲν ὑπάρχει λύση τοῦ αἰνίγματος, γιατὶ οἱ ἄγνωστοι εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὶς ἐξισώσεις. Στροβιλιζόμαστε σὰν τὸ φύλλο στὸ χείμαρρο.

Posted in πολυπολιτισμός | Tagged , | Σχολιάστε

Νὰ πεθαίνετε ὅπως θέλετε

Ἀφῆστε μας βρὲ παιδιά, νὰ πεθάνουμε κολλώντας ἀπὸ τὸ βήχα τοῦ πλησίον μας μέσα στὴν ἐκκλησία, καὶ χωρὶς νὰ ἐλπίζουμε σὲ θαῦμα -ἀφοῦ τὸ νὰ πεθάνεις ἔχοντας κοινωνήσει εἶναι χριστιανικὰ πολὺ καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ σοῦ συμβεῖ θαῦμα τῆς προσωρινῆς προστασίας ἀπὸ τὸν ἱὸ ἀλλὰ στὴν ἑπόμενη φάση νὰ κολλήσεις καὶ νὰ πεθάνεις ἀκοινώνητος/ἀνεξομολόγητος. Σᾶς φταῖμε, καὶ μὲ τὸ δίκιο σας, ποὺ θὰ σᾶς κολλήσουμε βγαίνοντας ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ ἀπαντώντας σας στὸ ἀστικό, στὸ ταξί, στὸ γκισέ, στὸ σχολεῖο, στὸ γραφεῖο. Χωρὶς τὴ συνάθροιση τῶν πιστῶν στὶς ἐκκλησίες, δὲν θὰ κολλούσατε.

Κλεῖστε τὶς ἐκκλησίες, οἱ ἐκκλησίες -ἡ Ἐκκλησία- εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τοῦ Κακοῦ, ἐκεῖ ποὺ ὅλοι μαζευόμαστε -ἄσε τὶς στατιστικὲς ποὺ λὲν ὅτι λίγοι ἐκκλησιάζονται τακτικά. Μὴν κλείσετε ὅμως τὶς δουλειές σας, αὐτὸ θὰ ἦταν χιπισμός, καὶ πρέπει νὰ δουλέψετε καὶ νὰ πεθάνετε κολλώντας ἐκεῖ. Μὴν κλείνετε οὔτε τὰ μέρη ὅπου διασκεδάζετε, ἡ ζωὴ χωρὶς ἕνα ποτάκι εἶναι κόλαση. Ἐσεῖς, φορέστε δυὸ μάσκες στὸ μπαράκι, μιὰ μπούργκα στὴ δουλειά, φορέστε μιὰ πλαστικὴ σακούλα στὴν ταβέρνα (πάρτε καὶ μικρόφωνο), φορέστε καὶ δυὸ προφυλακτικὰ μαζί, καὶ στὰ γήπεδα νὰ περνᾶτε ἀπὸ ψεκαστήρα. Κάντε μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἐπιστήμης νὰ προκληθεῖ τεχνητὴ βροχὴ Ντετὸλ καὶ ἄλλων ἀπολλυμαντικῶν (sic) πάνω ἀπὸ ὅλη τὴ χώρα, γιὰ νὰ γλιτώσετε. Τὰ ποτήρια στὸν καφὲ ὅπου βγαίνετε: νομοθετῆστε νὰ πλένονται στοὺς 2000 βαθμοὺς Κελσίου. Ἡ σερβιτόρα: νὰ φορᾶ στολὴ διαστημανθρώπου, ἀλλὰ νὰ φαίνονται τὰ στήθη της. Καὶ μὴν ξεχάσετε νὰ παραγγείλετε τὰ γνωστὰ ἐμβόλια, ὅπως μὲ τὴν πανδημία τῆς προηγούμενης φορᾶς ποὺ σκότωσε δισεκατομμύρια.

Ὁ πόνος σας ποὺ θὰ πεθάνετε τόσο πρώιμα, σᾶς εἶναι ἀγιάτρευτος σὲ σχέση μὲ τοῦ Χριστιανοῦ ποὺ πιστεύει ὅτι θὰ πάει στὸν παράδεισο ἔστω καὶ πρὶν τὴν ὥρα του. Οἱ προλήψεις τῶν Ὀρθόδοξων, φταῖνε, προφανῶς, ποὺ δὲν γίναμε κορωνοΪταλία καὶ δὲν περάσαμε Διαφωτισμό, ὅπως αὐτή. Μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε. Ἔχετε κι ἐσεῖς τὸ δίκιο σας, ἀλλὰ ποιὸς νὰ σᾶς τὸ δώσει, καὶ ποῦ νὰ τὸ βρεῖτε μέσα σὲ φόρμες γιὰ ἀζήτητα πτώματα στὸ νεκροτομεῖο τῆς πόλης σας; Καὶ εἴχατε νὰ κάνετε τόσα πολλά, εἴχατε νὰ δώσετε ἀκόμη περισσότερα… Ἀλλὰ ἡ Κόλαση ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή. Εἴμαστε ἐμεῖς ἀνεύθυνοι -εἴσαστε κι ἐσεῖς δειλοί, ποὺ πεθαίνετε κάθε μέρα.

Οι ✝️ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ 🇬🇷🇷🇺🇷🇸 Xώρες έχουμε🔨χτυπηθεί ΕΛΑΧΙΣΤΑ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ από τον 👑ιό λόγω της 💪Δυνατής 🙏Πίστης μας στον ΘΕΟ 😃. Είμαστε Κάτοχοι της Μόνης Πραγματικής Πίστης που μας 🛡θωρακίζει από τις πονηρίες του 👿Σατανά και μας προφυλάσσει από το 🧿Κακό Μάτι στο οποίο φυσικά πιστεύει και η ⛪️Εκκλησία μας. Δεν έχουμε ανάγκη από 😷Μάσκες και 🧤Γάντια ούτε φοβόμαστε να μεταλάβουμε την ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ από το 🥄Κοχλιάριο διότι είναι ΣΩΜΑ & ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ό,τι και να λένε οι 🤓εξυπνάκηδες αθεΐστας Γκεο🏳️‍🌈Φιλελέ. Όποιος 🧔άντρας διαφωνεί είναι ➡️ γυναίκα👩‍🦰 και 💉πρεζάκιας που πρέπει να κάνει εγχείρηση 🔪 αλλαγής Φύλου.
ΟΡΦΟΔΟΞΙΑ Ή 🏴‍☠️ΘΑΝΑΤΟC

Πηγή

Posted in Αναδημοσιεύσεις, αθεϊσμός, επιστήμη | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Μακρυγιαννισμὸς – Θεοδωρόπουλος

Νά ἕνα παράδειγμα πῶς ὁ ἀντιμακρυγιαννισμὸς ἀφοῦ πέρασε διὰ τοῦ Κορδάτου στὴν καλλιεργημένη ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά, ἔφτασε στὴ μορφωμένη Δεξιὰ τοῦ Θεοδωρόπουλου. Πού, ταυτόχρονα, 300 στὶς 365 μέρες τοῦ χρόνου διαμαρτύρεται γιὰ τὴν ἀριστερὴ πολιτισμικὴ ἡγεμονία.

Μὴν τὰ ψάχνεις πόσοι εἶναι οἱ Ἕλληνες, κε Τάκη Θεοδωρόπουλε. Εἶναι λίγοι, μειονότητα. Ἡ «μαγιὰ» τοῦ Μακρυγιάννη σήμερα εἶναι λιγότερη ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε. Ὅσοι πάντως δὲν εἶναι Χριστιανοί (δὲν ἐννοῶ μὲ τὴν πολιτισμικὴ σημασία), δὲν εἶναι καὶ Ἕλληνες. Χάθηκαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἄλλος γιὰ Χίο τράβηξε πῆγε, κι ἄλλος γιὰ Μυτιλήνη. Ἱστορία τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τῆς μεταβυζαντινῆς Κάτω Ἰταλίας γνωρίζετε. Ἐπαναλαμβάνονται, τώρα. Κι ἂν θέλετε νὰ «κόψω κάτι», ἂς κόψω: Εἶναι Ἕλληνες ἀλλὰ ὑπὸ προθεσμία -κυρίως τοῦ ἐξισλαμισμοῦ.

Posted in Αναδημοσιεύσεις, Δεξιά | Tagged , | Σχολιάστε

ξύπνα Βασίλη

Ἡ προφητεία τοῦ 1969 δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Ἀριστερὰ πλούτισε καὶ ἄρχισε νὰ συναναστρέφεται τοὺς πλούσιους κουλτουριάρηδες Δεξιούς (μὲ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας ὡς παράρτημα τοῦ ΠΑΣΟΚ), καὶ ἔτσι τὴν βάζει νὰ πλουτίζει μὲ ἕνα λαχεῖο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν τὸ ἴδιο (2020): Ἡ Ἀριστερὰ ἀπὸ ἀγανακτισμένη ἔγινε μορφωμένη, πλούσια καὶ μὲ καλοὺς τρόπους, ἐνῶ ἡ μικροαστικὴ μορφωμένη Δεξιὰ μ’ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη τρελλάθηκε καὶ περιθωριοποιήθηκε, δηλαδὴ ἔγινε ψεκασμένη, ἀφοῦ πρῶτα ἔπεσε στὸ διπλὸ λάκκο: Ἀφενός, δελεάστηκε μὲ τὰ ἀριστερὰ λόγια τοῦ ἀέρα περὶ Οὐτοπίας κι ἔχασε τὴν ἐμπιστοσύνη στὶς ἀξίες της, ἀφετέρου ἔσπασε τὰ μοῦτρα της στὴν σκληρὴ ἱεράρχηση τῆς «Πάνω Δεξιᾶς», ποὺ δὲν ἄφηνε περιθώρια γιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς μικροαστικῆς ἐργατικότητας τοῦ μυρμιγκιοῦ. Ὅταν εἶδε τὴν Ἀριστερὰ νὰ κερδίζει, ἔγινε αὐτὸ ποὺ εἶναι τώρα, μιὰ τρελλή.

Posted in Αριστερά, Δεξιά | 2 Σχόλια

ποιητές

Τὴν ἡμέρα ποὺ πέθανε ἡ Δημουλᾶ, ἀγόρασα τὰ ποιητικὰ ἅπαντα τοῦ Λυκιαρδόπουλου, 1962-2018, γιὰ ὅσα δὲν εἶχα. Δὲν πάσχουν ὅλοι ἀπὸ δημουλισμὸ στὴ χώρα αὐτή.

Posted in ποίηση, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Σαλλούστιοι

Τῆς ζητῶ τὸν Σαλλούστιο, μοῦ δίνει «δύο διαφορετικὲς ἐκδόσεις», ἡ φθηνὴ τοῦ Κάκτου. Φυσικά, δὲν εἶναι ὁ ἴδιος Σαλλούστιος στὶς δυὸ ἐκδόσεις, ἀφοῦ -δυστυχῶς- τοῦ Κάκτου ἡ ἔκδοση μόνο ἔχει τὸ Περὶ θεῶν καὶ κόσμου. Τῆς λέω, θὰ πάρω αὐτό (δείχνω τοῦ Κάκτου). Ἄ, τοῦ Κάκτου θὰ πάρετε, μοῦ ἀπαντᾶ. Αἴ, ναί, εἴμαστε τσιγκούνηδες, ἀπὸ τὴν Κοζάνη, εἶπα νὰ τῆς πῶ, περιορίστηκα σὲ ἕνα «ναί», ὅμως.

Posted in Αρχαιότητα | Tagged | Σχολιάστε

An Interior View of the Colosseum

John Warwick Smith (1749 – 1831) – An Interior View of the Colosseum, Rome

1280px-john_warwick_smith_-_an_interior_view_of_the_colosseum2c_rome_-_google_art_project

Posted in ζωγραφική | Σχολιάστε

Μετὰ τὸ ψευτορωμέικο

-Καὶ γιατί δὲν κάνεις παιδιά, ὥστε νὰ ἀποστομώσεις τὸν Λιάκο;

-Δὲν μ’ ἀφήνει ὁ Λιάκος.

 

Posted in Αριστερά, Ελλάδα | Σχολιάστε

Ἡ Τελευταία Τσικνοπέμπτη

Ὁ Ἕλληνας βλέπει τὸν Μουσουλμάνο καὶ τὸν Βήγκαν νὰ μπατσίζουν τὴ χώρα αὐτὴ γιὰ τὴν κατανάλωση χοιρινοῦ κρέατος, γι’ αὐτὸ καὶ τρέχει νὰ φάει τώρα ποὺ μπορεῖ, τώρα ποὺ ζῆ ἀκόμη. Ἔτσι κι ἀλλιῶς μιὰ ζωὴ τὴν ἔχει -ἄλλη δὲν ὑπάρχει. Σὲ λίγο, θὰ παρελάσουν οἱ Ἄθεοι τῆς Κρεωφαγίας στὴν Μ. Ἑβδομάδα.

Posted in Ελλάδα | Tagged | Σχολιάστε

Copy-Paste

Ἡ πιὸ σπουδαία ἐντολὴ στὸν 20ὸ αἰώνα θὰ ζῆ καὶ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἐφευρέτη της. Φαντάσου νὰ ξανάγραφες τὸ ἴδιο κείμενο! Ἐνῶ τώρα, μπορεῖς νὰ κάνεις λάθος μόνο στὸ ἐπίμαχο σημεῖο, τὸ ὁποῖο κανονικὰ πρέπει νὰ μὴν ξεχάσεις νὰ ἀντικαταστήσεις.

Posted in επιστήμη | Σχολιάστε