πλατεία Ἀμερικῆς

Posted in μουσική | Σχολιάστε

κοσμικὸ σχολεῖο στὴν Κύπρο

Ὁ mega Μ. Ἰγνατίου, ποὺ ἔδινε ρεσιτὰλ ἀναδημοσίευσης φιλοπρεσπικῶν ἄρθρων στὸν ἱστότοπό του τὸ 2018 (ἔναντι πολὺ λιγότερων ἀντιπρεσπικῶν), τώρα προβάλλει 30-40 θλιβερὲς ἐξαιρέσεις δασκάλων συμπατριωτῶν του:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Οἱ ἀπειροελάχιστοι αὐτοὶ κρατοῦν καὶ πλακὰτ μὲ συνθήματα στὰ ἀγγλικά, σὰν παραπροϊόντα τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας ποὺ εἶναι. Οἱ ἀποικιοκρατούμενοι αὐτοὶ ἐπαρχιῶτες ἔχουν ξεμείνει στὸν 19ο αἰ., καὶ δὲν γνωρίζουν ὅτι τὸ σχολεῖο στὴν τωρινὴ Εὐρώπη δὲν ἐκκοσμικεύεται, ἀλλὰ ἐξισλαμίζεται, μὲ τὴν ἵδρυση πάμπολλων ἰσλαμικῶν σχολείων. Κάτι τέτοιοι εἶναι ὁ λόγος ποὺ σὲ λίγες δεκαετίες δὲν θὰ ὑπάρχουν ἑλληνικὰ σχολεῖα στὴν Κύπρο.

 

 

Posted in παιδεία | Tagged | Σχολιάστε

Σὲ βλέπει

Κάθε φορὰ ποὺ πᾶς νὰ πάρεις πλαστικὸ ποτηράκι στὸ Ἰσραήλ, σὲ κυττᾶ ἀγριεμένη ἡ how dare you? Πρὶν σ’ ἀρχίσει στὶς σφαλιάρες, προτιμᾶς νὰ πεθάνεις ἀπὸ τὴ δίψα στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ. Τὸ μόνο ἀρνητικὸ εἶναι ὅτι ἡ ἀφίσα δὲν εἶναι τεραστίων διαστάσεων, ὅπως θὰ ἔπρεπε

w13-95944gretathunberg

Posted in οικολογία | Tagged | Σχολιάστε

δυὸ γάιδαροι σὲ ξένο ἀχυρώνα

Ρωσική Πρεσβεία: »Η Ουάσιγκτον συνειδητά υπονομεύει την ενότητα της Ορθοδοξίας»

Πάιατ: «Η Ρωσία χρησιμοποιεί τη θρησκεία για την επίτευξη των πολιτικών της στόχων»

 

Posted in Δυτικοί, Ρωσία, θρησκεία | Tagged , , | Σχολιάστε

Μεταλληνός: ἀδιέξοδα

Διαβάζω κάπου νὰ λέει ὁ π. Γ. Μεταλληνός:

Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸ τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ intrercommunio (δια-κοινωνία)  μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς Προτεστάντες.

Λέει ὁ Σακαρέλλος· ἔγινε ἡ Ἕνωση. Καὶ πράγματι ἔγινεἝνωση.

…Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται (τὸν Πάπα) ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε τί σημαίνει· ὁ ἄλλος (ὁ Πάπας) νὰ βλασφημεῖ (ὄχι ὡς πρόσωπο, ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ λές· ρὲ παιδιά, τρελαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί(!) Πῶς τολμῶ ἐγὼ νὰ  τὸ κάνω αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Θὰ μοῦ πεῖς· πολὺ εὐαίσθητος εἶσαι παπα-Γιώργη. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ποὺ εἴμαστε. Γιατί φορτώνουμε (ἐπὶ πλέον τὴν ψυχή μας);

Στὸ μυστήριο τοῦ μικτοῦ γάμου (ποὺ τελεῖται ἀπὸ παπικὸ ἱερέα) δὲν μπορῶ νὰ παραβρεθῶ, σὲ ἄθεσμο μυστήριο ποὺ δὲν εἶναι μυστήριο. Χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνομαι ὅτι εἶναι μυστήριο… Ἕνας Ὀρθόδοξος ποὺ ξέρει τὰ πράγματα δὲν θὰ ἀνέχεται νὰ ἀκούει βλαστήμιες. Διότι, ὅταν λέει, «τοῦ ἁγιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν Πάπα», εἶναι ὅλες οἱ βλαστημίες, γιὰ τὶς ὁποῖες μίλησα προηγουμένως. Ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνει κανείς, καὶ δηλητήριο νὰ παίρνει, τὸ καταπίνει χωρὶς νὰ αἰσθάνεται ὅτι εἶναι δηλητήριο. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἔλθουν μετά. Αὐτὸ δὲν εἶναι αὐστηρότης, τὸ «χαίρειν αὐτ μὴ λέγητε» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Στὸν πλανεμένο δὲ λὲς «χαίρετε». Καλημέρα θὰ τοῦ πῶ. Ἀλλὰ μὴν τοῦ δώσεις τὴν χαρὰ ὅτι ἔχει σωτηρία ἐκεῖ ποὺ εἶναι. (Ὅταν τὸν Πάπα) τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία. Ὁπότε ἡ Ἕνωση ἔγινε. Τὸ καταλάβατε; Τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι νὰ εἶναι. Ἂν δὲν εἶναι ὅμως; Δὲν βλαστημῶ;

Ἐρώτηση κρίσεως: Καὶ πῶς μποροῦν τότε ὅλοι οἱ νηφάλιοι ἱεράρχες νὰ βρίσκονται στὸν ἴδιο θεσμό, ἔστω καὶ τυπικά, μὲ ὅσους ἀναγνωρίζουν τὸν Πάπα «ἀπὸ τὸ 1965»; Πιθανὴ ἀπάντηση: Γιατὶ βλέπουν τὰ χάλια τῶν παλαιοημερολογιτῶν. Πιθανὴ ἀνταπάντηση: Ἕτερον ἑκάτερον, ὅμως.

Posted in θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

μετα-ἰμπεριαλιστικὰ ἐρωτήματα

Ἐρώτηση μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀλλεπάλληλα μαχαιρώματα μεταξὺ ἀλλοδαπῶν στὴν Ἀριστοτέλους, μέρα-μεσημέρι, μέρα-ἀπόγευμα, μέρα-βράδι καὶ μέρα-πρωί:
Ἐὰν ὅλοι οἱ ἁπλοὶ Ἕλληνες πρέπει νὰ «πληρώσουν» γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ στρατιωτικὲς ἀποστολὲς στὰ πέρατα τοῦ Τρίτου Κόσμου μὲ τὸ νὰ ἀποδεχτοῦν ἀπροσδιόριστο καὶ τεράστιο ἀριθμὸ μόνιμα ἐγκατεστημένων ἀλλοδαπῶν στὴν Ἑλλάδα, ὡς ἐμμέσως ἠθικοὶ συναυτουργοὶ τῶν ἐπεμβάσεων, βομβαρδισμῶν κ.λπ. στὶς χῶρες ἐκεῖνες,
Τότε μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ κάτι (καὶ ἐὰν ναί, τί), κατ’ ἀντιστοιχία, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἠθικὴ συναυτουργία, ἂν ὑπάρχει, γιὰ ὅλες τὶς παραπάνω ἐγκληματικὲς πράξεις ἀπὸ «μετανάστες καὶ πρόσφυγες» στὸ κέντρο καὶ τὰ στενὰ τῆς πόλης μας, τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ χαιρετίζουν τὴν ἄφιξη καὶ ἐγκατάσταση στὴν Ἑλλάδα «μεταναστῶν καὶ προσφύγων»(ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ ἀφίξεων), οἱ ὁποῖοι ἐγκληματοῦν;
Δηλαδή, ἂν ἰσχύει ἢ ὄχι ἡ ἄποψη ὅτι ὅπως οἱ Ἕλληνες ἐπειδὴ δὲν διαμαρτύρονται γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδας στὸ ΝΑΤΟ βομβαρδίζουν τοὺς τριτοκοσμικούς, ἔτσι κι οἱ Ἕλληνες ποὺ γνωρίζουν γιὰ τὰ ἐγκλήματα ἀλλοδαπῶν καὶ τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας ἔμμεσα δικαιολογοῦν κι ἐπικροτοῦν τὶς κλοπές, τὶς ληστεῖες, τοὺς βιασμούς, τοὺς φόνους κατὰ Ἑλλήνων, κι ἀξίζουν ἀντιστοιχη τύχη μὲ τοὺς ἁπλοὺς Ἕλληνες ποὺ βομβαρδίζουν τρίτες χῶρες.
Θυμίζω ὅτι στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, γιὰ τὴ συμπεριφορὰ καθενὸς μετοίκου ἦταν νομικὰ ὑπεύθυνος ἕνας ἀθηναῖος πολίτης. Ὡστόσο, ἐγὼ ἐπιμένω στὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἠθικὴ συναυτουργία, ἐὰν ὑπάρχει, κι ὄχι γιὰ νομικὲς εὐθύνες.
Posted in πολυπολιτισμός, φιλελεύθεροι, Αριστερά | Tagged , | Σχολιάστε

brain drain, ἡ φυγὴ τῶν ἀπάτριδων

το οικονομικό-βιοποριστικό και οι προοπτικές σταδιοδρομίας δεν αποτέλεσαν τους κύριους λόγους για τους οποίους μορφωμένοι-εξειδικευμένοι Ελληνες επέλεξαν να αποδημήσουν

«Η μετανάστευση βιώθηκε και ως μορφή χειραφέτησης και κοινωνικής κριτικής απέναντι στην ανισότητα και τη διάβρωση των θεσμών πέρα και πάνω από τη σαφή ύπαρξη και οικονομικών κινήτρων που τους ώθησαν στη μετανάστευση.

Το 54% του δείγματος αναφέρει ότι θα μετανάστευε στη Γερμανία ακόμα και αν δεν υπήρχε οικονομική κρίση

Πηγή

Ἡ κυρίαρχη δημόσια κουλτούρα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν δημιουργεῖ προσωπικότητες ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτοί, λοιπόν (μαζὶ μὲ ἕνα ποσοστὸ ἄλλων, ποὺ εἶχαν πραγματικὸ πρόβλημα ἐπιβίωσης, καὶ ἑλληνικὴ συνείδηση), σηκώθηκαν κι ἔφυγαν. Τὸ κωμικὸ εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ κάθεται προβληματισμένη γιὰ καμμιὰ τριανταριὰ χρόνια νὰ παρακαλᾶ μὴ Ἕλληνες καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ ξαναφέρει πίσω ἀνθρώπους ποὺ σὲ μεγάλο ποσοστὸ καὶ πρὸ Κρίσης εἶχαν χάσει τὴν ἑλληνική τους συνείδηση γιατὶ αἰσθάνονταν Εὐρωπαῖοι, πολίτες τοῦ κόσμου, προλετάριοι, σπουδαῖες καλλιτεχνικὲς περσόνες κ.ο.κ.

Ἡ Ἑλλάδα ξαλάφρωσε ἀπὸ τέτοια ἄτομα, κι ἐμεῖς τρέχουμε ξωπίσω τους, «ἐλᾶτε πίσω νὰ ψηφίζετε Σύριζα». Τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφτεῖ ἡ Ἑλλάδα εἶναι πῶς ἐπιτρέψαμε ἀτιμώρητα γιὰ 40 χρόνια στοὺς γνωστοὺς ἰδεολογικοὺς μηχανισμούς (ΠΑΣΟΚισμό, Ἀριστερά, ἀναρχισμό καὶ τὸ life-style του, ΚΝΑΤ, yolo-ΔΑΠ) νὰ μετατρέψουν τὰ παιδιά μας σὲ ἐχθρούς μας. Ὅτι τὸ κακὸ ἔγινε καὶ μὲ τίποτε δὲν ξεγίνεται, εἶναι γεγονός, σὰν τοὺς γενίτσαρους τῆς Τουρκοκρατίας, ποὺ γιὰ πάντα χάθηκαν. Ὅτι θὰ μπορούσαμε ὅμως νὰ καταλογίσουμε εὐθύνες, εἶναι κάτι ποὺ ἀκόμη τὸ μποροῦμε.

Posted in Ελλάδα | Tagged , | Σχολιάστε

Νηστεία σὲ 4, 3, 2, 1 μέρες: Ψῆστες χοιρινῶν Ψυχῶν

Οἱ καλοὶ χριστιανοδεξιοὶ ἀντὶ νὰ γεμίσουν τὰ εἰσερχόμενα τῶν βουλευτῶν τους μὲ ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας, ἀντὶ  νὰ τοὺς τὰ ψάλλουν στὰ γραφεῖα τους, καὶ νὰ διαμαρτύρονται στὰ δημοτικὰ καὶ περιφερειακὰ συμβούλια πολὺ αὐστηρὰ μὰ εὐγενικά, ἄρχισαν τὸ ψήσιμο χοιρινοῦ.

Κάνουν οἱ ἄλλες, σὲ παρέλαση, διαμαρτυρία γιὰ τὸ ἰσλαμικὸ κάψιμο τῆς ἁγίας τράπεζας φορώντας ὡς ἔνδειξη πένθους μαῦρα, καὶ φορᾶνε τί; μπουζουκο-ρὸκ κολλάν. Καλές μου κυρίες, τὸ εὐθυμοσεξουλιάρικο μπουζουκο-ρὸκ κολλὰν δὲν τὸ φορᾶμε ὅταν πενθοῦμε. -Θὰ μοῦ πεῖ κάποιος, αὐτὸ εἶναι σημεῖο ὅτι ὁ πολιτισμός μας ἔχει καταρρεύσει, ὅταν δὲν ξέρουμε τί φορᾶμε στὸ πένθος καὶ τί στὴ χαρά.

Τοὺς ἐπισημαίνω αὐτό, γιατὶ σὲ λίγο ἀρχίζει ἡ νηστεία. Ἂν ἀπὸ Παρασκευὴ/Σάββατο δὲν νηστεύσουν, ἂς μὴν κλαίγονται ποὺ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐξισλαμιστεῖ τσιρίξουν-δὲν-τσιρίξουν, ἄλλωστε στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ ἀποδειχτεῖ πὼς ἐλόγου τους εἶναι οἱ μελλοντικοὶ προσήλυτοι στὸ Ἰσλάμ. Ἡ πολιτιστικὴ ἀντίθεση 1.400 χρόνων μὲ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες νήστευαν μὲ βάση τὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας (καὶ δὲν χλαπάκιαζαν τὴ νύχτα), κι ὄχι ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔτρωγαν σουβλάκια. Ἂν ὅμως νηστεύσουν, νά ἡ εὐκαιρία γιὰ κάτι πιὸ σοβαρό.

Θὰ μοῦ πεῖς, ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς θὰ πεταχτεῖ ὁ ἀριστεροχριστιανός, ὁ reborn Christian (ὄχι σὰν τοὺς ἄλλους, «τοὺς σκληρόκαρδους συντηρητικούς», ποὺ πιστεύουν «ἐπειδὴ τοὺς εἶπε ὁ μπαμπάς τους») τῆς Ἑλλάδας (πρώτου μεγέθους αὐτοδοξαζόμενος Φαρισαῖος, ὄχι παῖξε-γέλασε), καὶ θὰ πείσει τοὺς χριστιανοδεξιοὺς νὰ μὴν νηστεύσουν, μὲ τὸ νὰ τοὺς κάνει 10 λεπτὰ κήρυγμα γιὰ τὰ «εἰσερχόμενα» καὶ τὰ «ἐξερχόμενα», καὶ καλύτερα νὰ μὴ νηστέψεις ἅμα ἁμαρτάνεις, κι ὅλες οἱ κακιὲς τυπολατρεῖες στὴν πυρά. Ἄρα, οἱ χριστιανοδεξιοὶ ἔχοντας πειστεῖ ἀπὸ τὸν  χριστιανοκομμουνιστῆ,* θὰ ξαναρχίσουν τὸ ψήσιμο χοιρινοῦ.

Ὅλοι ταμένοι στὸν ἴδιο σκοπό.

*Αὐτὸς θὰ φταίει, 100%, ποὺ χωρὶς διάκριση ἔκανε κηρύγματα ἀνώτερης ἠθικῆς σὲ ἀνθρώπους ποὺ μόλις ξέρουν νὰ σταυροκοπιοῦνται, ἀντὶ πρῶτα νὰ τοὺς παροτρύνει σὲ νηστεία, ἔστω καὶ ἀτελή, καὶ ἔπειτα νὰ τοὺς πεῖ μὲ τί ἦθος συμβαδίζει αὐτή. Αὐτὰ τὰ καλύτερα νὰ μὴ νηστέψεις ἅμα κακολογεῖς τὰ λέμε σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἤδη πέσει μὲ τὰ μοῦτρα σὲ νηστεῖες καὶ ἐκκλησιασμούς -ὄχι σὲ ὅλους.

Posted in πολυπολιτισμός, Δεξιά | Σχολιάστε

τί ποιεῖ ἡ ἀριστερά σου

Οι επίσημες εκδηλώσεις πλασάρουν τον μύθο της ανύπαρκτης εθνικής ενότητας και συμμαχίας και ομοψυχίας, […] κρατούμενοι φυλακισμένοι και εξόριστοι κομμουνιστές ζήτησαν να ελευθερωθούν μόνο και μόνο για να πάνε στο αλβανικό μέτωπο. […] Το ΚΚΕ έδωσε τα πάντα και καλά έκανε για την απελευθέρωση από την ξενική κατοχή μη συνδέοντας δυστυχώς τον αγώνα αυτό με το πρόβλημα της εξουσίας.

Θὰ μείνει κάποιος μὲ τὴν ἀπορία ἂν ἦταν ἀνύπαρκτη ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα ἢ ἂν οἱ κομμουνιστὲς ἔδωσαν τὰ πάντα γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἑνότητα. Βλ. κι ἐδῶ, ὅπου τὸ ΕΑΜ (δηλ. τὸ ΚΚΕ) ἔλεγε:

Ὁ σημερινὸς ἀγῶνας (κατὰ τῶν Γερμανῶν) δὲ μπορεῖ παρὰ ν’ ἀγκαλιάσει ὅλα τὰ στρώματα, καὶ τὸν ἐργάτη, καὶ τὸν ἀστό, καὶ τὸν ἀγρότη καὶ τὸ διανοούμενο. Καὶ μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια τῆς παλλαϊκότητας ὁ ἀγῶνας αὐτὸς χαρακτηρίζεται σὰν ἀγώνας ἐθνικός. […] ἐπιταχτικὸ τὸ χρέος γιὰ ὅλο τὸ λαὸ νὰ ἐνταχθεῖ σὲ μιὰν ἑνιαία ἐθνικὴ ἑνότητα, ἀφήνοντας γιὰ τὴν ὥρα κατὰ μέρος κάθε διαφορὰ πολιτικὴ ἢ ἰδεολογικὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὰ μερικώτερα συμφέροντα τῶν κοινωνικῶν τάξεων. […] ἀπὸ τὸν ἐργάτη ὣς τὸν ἀστὸ καὶ ἀπὸ τὸ φτωχὸ ἀγρότη ὣς τὸ χτηματία.

Κατάλαβες, Παπαρήγα, ποὺ δὲν διαβάζεις τὰ κείμενά σας καὶ γίνεστε πιὸ Συριζαῖοι κι ἀπὸ τοὺς Συριζαίους καὶ τὴν ΚΕΕΡΦΑ; ἐθνικὴ ἑνότητα.

Δὲν τὰ γράφω αὐτά, φυσικά, μὲ σκοπὸ τὸ διάλογο μὲ κομμουνιστὲς καὶ ἀντικομμουνιστές. Ἂν δὲν σκοτώσουν καὶ θάψουν, πολιτικὰ καὶ τὰ δύο, τοὺς προγόνους τους, σωτηρία δὲν ὑπάρχει.

Φασίστες κονσερβοσφαγμένοι καὶ ἐξορισμένοι / τουφεκισμένοι «δημοκράτες» ἀριστεροὶ καθιστοῦν ἀδύνατη τὴ σωτηρία τῆς χώρας. Τώρα τὸ κατάλαβες, θὰ πεῖτε; Ὄχι, ἁπλὰ ἕνα ἀκόμα παράδειγμα δίνω.

Posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Ελλάδα | Tagged , | Σχολιάστε

Τρίγωνα

Ὄχι τόσα χριστουγεννιάτικα τρίγωνα, ρὲ παιδιά, τὸ πιάσαμε τὸ ὑπονοούμενο, ἐκτὸς κι ἂν εἴμαστε στὸ Στὰρ Τρέκ:

sngggbmxl3oiuwunpcbw

 

Posted in Θεσσαλονίκη | Tagged | Σχολιάστε

λιφο-τσαγκαρουσιανός: πολυτονικό

Κάνουν ὅ,τι μποροῦν νὰ μὴ γράφεται τὸ πολυτονικό, ἀλλὰ δὲν μποροῦν, καὶ γι’ αὐτὸ τσατίζονται. Ἐὰν δὲν τσατίζονταν, θὰ τοὺς ἀρκοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἴδιοι γράφουν στὸ μονοτονικό, κι ὅλοι θὰ ἤμασταν εὐτυχισμένοι. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ ἐλευθερία τους αὐτὸ ποὺ τοὺς καίει, εἶναι ἡ ἐλευθερία μας αὐτὴ ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ. Ξυδάκι, λοιπόν. Τί νὰ ἔγινε, ἄραγε, καὶ προέκυψε τὸ ἄρθρο: Ἀπέρριψε κάποιον φίλο τοῦ Τσαγκαρουσιανοῦ (ὡς διορθωτὴ ἢ συγγραφέα) κάποιος πολυτονιστὴς ἐκδότης, καὶ νευρίασε;

Ἡ δὲ βεβαιότητα ὅτι κανεὶς δὲν γράφει, μὰ μόνο τυπώνει, στὸ πολυτονικό, εἶναι ἀστειότητα.

Κάτι «ματαιότης ματαιοτήτων» ἐπιχειρήματα, γιὰ μάχες ποὺ χάθηκαν καὶ γιὰ νέους κάτω τῶν 40 ποὺ δὲν καταλαβαίνουν τὴν δασεία: Ἀμφιβάλλω παρομοίως ἂν κανεὶς κάτω τῶν 20 διαβάζει Λίφο καὶ Τσαγκαρουσιανό (προσωπικά, δὲν τὴν διάβασα ποτέ). Ὁ Τσαγκαρουσιανὸς καὶ ἡ Λίφο θὰ παρέλθουν σὲ 10-20 χρονάκια (πολλὰ λέω γιὰ τὴ Λίφο), κι ἐμεῖς ἀκόμα θὰ γράφουμε στὸ πολυτονικό. Καὶ θὰ τὸ μάθουμε καὶ στὰ παιδιά μας, ἐνῶ οἱ ἀναγνῶστες τῆς Λίφο δὲν κάνουν παιδιά, καὶ μάταια θὰ διδάσκουν τὸ μονοτονικὸ στὰ σκυλάκια τὰ ὁποῖα υἱοθέτησαν. Ὅσο γιὰ τὸ ποιὸς ζῆ μὲ σωληνάκια, τὸ πολυτονικὸ ἢ ἡ Λίφο, ἂς τὸ ἀφήσουμε καλύτερα.

Posted in γλώσσα | Tagged | 1 σχόλιο

Ὀκτωβριανὰ 2

330px-union_of_soviet_socialist_republics_28orthographic_projection29.svg_

Ἡ ΕΣΣΔ ἦταν ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ξεκίνησε προκαλώντας κακὸ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλά, τελείως ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι πίστευαν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐχθροί της, καὶ ἡ διάλυσή της προκάλεσε κακὸ στὴν Ἑλλάδα. Φυσικά, γιὰ τοὺς ἕλληνες φίλους της δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ἡ ΕΣΣΔ νὰ προκαλεῖ κακὸ στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἀξιακὰ προηγεῖται ἡ ΕΣΣΔ: Μέσα σὲ μιὰ μεταφυσικὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία τῆς ἱστορίας, ὅ,τι κακὸ καὶ νὰ πάθαινε ἡ Ἑλλάδα ἐξαιτίας τῆς ΕΣΣΔ, αὐτὸ θὰ μετατρεπόταν σὲ καλό, ἀφοῦ ὁ ἐπικείμενος θρίαμβος τοῦ σοσιαλισμοῦ θὰ τὰ γιάτρευε ὅλα. Γνωστὸ αὐτό, ἔτσι ἑρμηνεύτηκε ἡ βοήθεια τῆς ΕΣΣΔ στὴν κεμαλικὴ Τουρκία (κι ὄχι ἁπλῶς ὡς ἀντεκδίκηση γιὰ τὴν Κριμαία). Ἔτσι καὶ ἡ στάση τῆς ΕΣΣΔ στὸ Μακεδονικό.

Ὅμως, κι αὐτὸ μένει σχεδὸν ἀπαρατήρητο, οἱ ἕλληνες ἐχθροί της ἐξαιτίας τῆς τύφλωσης ποὺ τοὺς προκαλοῦσε τὸ μίσος τους δεν καταλάβαιναν ὅτι ἡ διάλυση τῆς ΕΣΣΔ χωρὶς εὐνοϊκὲς συνθῆκες γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γενικὰ κι ἀόριστα δηλαδή, μὲ συνθῆκες παντοκρατορίας τῶν ΗΠΑ, ἦταν ἐθνικὰ ἀσύμφορη: Γεμίσαμε μὲ βαλκάνιους καὶ καυκάσιους μαχαιροβγάλτες, κλέφτες καὶ μαφίες, στὰ σχολεῖα εἴχαμε ἄπειρα περιστατικὰ βίας σὲ βάρος ἑλληνόπουλων μαθητῶν ἀπὸ θρασύτατα κοπρόπαιδα εἰσαγωγῆς, ἡ ἰδεολογία τῆς δουλοκτησίας θριάμβευσε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ βάρος τοῦ ἀνθρωποτύπου ποὺ παράγεται ἀπὸ τὸ ἦθος τῆς ἐργασίας, καθὼς καὶ σὲ βάρος τῆς ἑλληνικῆς ἐργατικῆς τάξης (καλά, αὐτὰ κάπως εἶναι δύσκολο νὰ τὰ καταλάβουν οἱ νεοφιλελευθεροχριστιανοί), δηλαδὴ «μειώνω τὰ μεροκάματα καὶ περνῶ φίνα ὡς ἐργοδότης ὁδηγώντας στὴν ἀνεργία ἢ στὴ μείωση ἀποδοχῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες τεχνίτες, οἰκοδόμους κ.ο.κ.»· ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔγινε ἀκόμη πιὸ «φραπεδιάρα» καὶ μὴ παραγωγική (ἀπὸ ὅ,τι ἤδη ἦταν), ἐξαιτίας τῆς δουλοκτητικῆς νοοτροπίας ποὺ μαζικὰ ἐπικράτησε μετὰ τὴν ἄφιξη τῶν λαθρομεταναστῶν. Χάρη στὶς ξένες ποὺ φρόντιζαν τοὺς γέρους, οἱ παπποῦδες καὶ γιαγιάδες (ἡ ἐπαφή μας μὲ τὸν πολιτισμό μας) πετάχτηκαν στὰ ἀζήτητα γιὰ νὰ ἀνασάνουμε λιγάκι πηγαίνοντας διακοπές. Ἀργότερα, οἱ πόλεμοι τῶν Μποὺς καὶ οἱ βομβαρδισμοὶ τοῦ Ὀμπάμα ἔφεραν Βορειοαφρικανοὺς καὶ Μουσουλμάνους λαθρομετανάστες.

Προφανῶς, 1.000 φορὲς καλύτερα ἡ ΕΣΣΔ ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν συνθῆκες ὁμαλῆς μετάβασης σὲ ἄλλο καθεστώς, δηλαδὴ χωρὶς τὴν παντοκρατορία τῆς Δύσης νὰ ἁλωνίζει. Τὸ ὅτι ἡ ΕΣΣΔ κατέστρεφε ἐκκλησίες εἶναι ἀρκετὸς λόγος γιὰ νὰ τὴ μισήσουμε ὁλόψυχα, ὄχι ἀρκετὸς λόγος γιὰ νὰ θελήσουμε νὰ βγάλουμε τὰ μάτια τῆς Ἑλλάδας εὐχόμενοι τὴν καταστροφή της, δηλαδὴ τὴ διάλυσή της. Ἀντίθετα, οἱ νεοφιλελευθεροχριστιανοὶ χαιρόντουσαν γιὰ τοὺς «ὀρθόδοξους ἀδελφούς τους». Μακάρι νὰ λυπόντουσαν καὶ τὴν Ἑλλάδα λίγο. Ἀκόμη καὶ ἡ Γερμανία τοῦ Χίτλερ θὰ καταστρεφόταν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ὅπως ἔγινε στὸν Α΄Π.Π. -ἄλλο ἂν ἡ ΕΣΣΔ μείωσε τὴ διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου (ἡ Βόμβα θὰ ἔπεφτε, ἁπλά, στὸ Βερολίνο) καὶ γιὰ 45 χρόνια ἐκμηδένισε τὴ γερμανικὴ ἐπιρροή. Βεβαίως, ἡ ἀντίσταση τῆς ΕΣΣΔ βοήθησε τὶς ΗΠΑ νὰ ἐπιτεθοῦν ἔχοντας ἀπέναντί τους μόνο τὸν μισὸ γερμανικὸ στρατό. Σαφῶς ὅμως, ὑπάρχει τὸ ζήτημα τοῦ μεταπολεμικοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ποὺ σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ὀφείλεται στὸ μπαμπούλα τῆς ΕΣΣΔ, στὸ φόβο ὅτι οἱ πολλοὶ θὰ γίνουν κομμουνιστὲς ἐξαιτίας τῆς φτώχειας τους.

Ὅσοι Ἕλληνες δὲν μποροῦν -σὰν τοὺς Ἕλληνες κομμουνιστὲς κι Ἀριστερούς- νὰ ξεχωρίσουν τὸ ἂν  ἡ ΕΣΣΔ ἐσωτερικὰ ἦταν «καλὴ» ἀπὸ τὸ ἂν ἡ ΕΣΣΔ ἦταν «καλὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα», εἶναι φανερὸ πὼς δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν καὶ πολλὰ πράγματα, ἀφοῦ εἴτε κρίνουν ὡς μὴ Ἑλληνες εἴτε δὲν εἶναι ἱκανοί, ἔστω θεωρητικά, νὰ ἀποστασιοποιηθοῦν (μόνο θεωρητικά) καὶ νὰ δοῦν ὡς σύστημα τὴν ΕΣΣΔ.

Ἔτσι, ἡ ΕΣΣΔ δημιουργήθηκε προκαλώντας μας κακό, καὶ ἡ καταστροφή της προκάλεσε ἀκόμη ἕνα κακό, ποὺ κρίνοντας ἀπὸ τὸ 2019 καὶ τὸν ἐποικισμό, εἶναι μᾶλλον μεγαλύτερο: τὸ ὁριστικό μας τέλος.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged , | 4 Σχόλια

Ὀκτωβριανά

Οἱ νεκροὶ τῆς παρισινῆς Κομμούνας ξεσηκώθηκαν πάλι, κάτω ἀπὸ τὶς κόκκινες σημαῖες τῶν Σοβιέτ!

14_kozlinsky_the20dear20of20the20paris20commune_1921-full

Κάποιος νὰ παλουκώσει τὸν ἀόμματο τριχωτὸ ζωντανὸ-νεκρὸ μὲ τὴ χατζάρα στὸ χέρι. Κατόπιν, νὰ σφραγίσει τὴν ταφόπλακα.

Ποτὲ πιὰ ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ (Μόνο τοῦ Λεονὶντ Μπρέζνιεφ). Ἡ σειρὰ ἐκλαϊκευτικῶν ἀφισῶν μὲ πιθηκοζόμπι, ἡ ὁποία -καὶ καλά- ἤθελε νὰ δώσει τὸ στίγμα τοῦ σοσιαλισμοῦ, συνεχίζεται, ἁπλὰ δεῖτε τὸ νεκρικὸ βλέμμα τῆς κομμουνίστριας-κρανίου. Δὲν εἶναι παγερὰ περιφρονητικό (πρὸς τὸν τείνοντα τὸ Σταυρό), εἶναι ἀποστεωμένο καὶ νεκρικό. Εἶναι νὰ ἀπορεῖς πῶς οἱ Μπολσεβίκοι εἶχαν σὲ ἐκτίμηση ἕναν τέτοιο ἀτάλαντο καλλιτέχνη, ἱκανὸ μόνο γιὰ κατώτατης αἰσθητικῆς τηλεοπτικὰ θρίλερ τῆς Παρασκευῆς. Ἴσως γιατὶ οἱ ἴδιοι μόλις εἶχαν κατέβει ἀπὸ τὰ ρωσικὰ δέντρα στὰ λιβάδια τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ:

d16fa7e7d39b

 

ἅγιος Gabriel Urgebadze, ἑορτὴ 2 Νοεμβρίου, ἡ τοιχογραφία βασισμένη σὲ πραγματικὰ γεγονότα:

ebs9eqcxkaeymku

Μπορεῖ πολλοὶ Ρῶσοι νὰ δίνουν δίκαιο σὲ ὅσους ἔσωσαν τὴν Ρωσία, ἔστω καὶ μὲ τὴν ΕΣΣΔ, ἀπὸ τὸ νὰ πάθει ὅ,τι ἔπαθε ἡ Αὐστριακὴ Αὐτοκρατορία τὸ 1918, νὰ ξαναγίνει δουκάτο Μόσχας καὶ προαστίων. Καὶ μπορεῖ οἱ Ἕλληνες νὰ θαυμάζουν τὴν στρατηγικὴ καὶ τὴν τακτικὴ τοῦ Λένιν προκειμένου νὰ προκαλεῖται νικηφόρος ἐμφύλιος πόλεμος, γιατὶ εἶναι πολιτικὰ ζῶα. Ὅσοι ὅμως θεωροῦμε τὸ ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος ὡς τὴν ἀνεκτίμηση κατοικία τῶν Ἑλλήνων, ποὺ πρέπει νὰ μείνει ἀπείραχτη, ξέρουμε ὅτι χωρὶς ΕΣΣΔ καὶ Λένιν, ἕνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ βοήθησαν τὴν κεμαλικὴ Τουρκία δὲν θὰ ὑφίστατο, καὶ ἡ δουλειὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τὸ 1921 θὰ ἦταν εὐκολότερη. Τὰ ὑπόλοιπα «εὐεργετικὰ πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα» μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους ἢ εἶναι δευτερεύοντα, ἐν πάσῃ περιπτώσει θὰ τὰ ἐπιδιώκαμε σὺν τῷ χρόνῳ καὶ χωρὶς τὴν ἀγιάτρευτη αὐτὴ πληγή. Ἄλλωστε, ὅπως ἡ Γερμανία ἡττήθηκε στὸν Α΄Π.Π. δίχως τὴ συνδρομὴ τῆς Ρωσίας, ἔτσι καὶ στὸ Β΄Π.Π. δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ ὅτι θὰ νικιόταν δίχως τὴν ὕπαρξη τῆς ΕΣΣΔ.

Posted in Αριστερά | Tagged , | Σχολιάστε

«Ἡ Ἐπιστήμη μᾶς ὁδηγεῖ»

Ὅσο περισσότερο ἔρχονται στὴν Εὐρώπη Μουσουλμάνοι καὶ Ἀφρικανοί, τόσο περισσότερο θὰ προκύπτουν «νέες ἀνακαλύψεις» γιὰ τὴν ἀρχικὴ κοιτίδα τοῦ Ἀνθρώπου:

«οι πρώτοι πίθηκοι που στάθηκαν όρθιοι στα δύο πόδια τους, δεν εξελίχθηκαν στην Αφρική, όπως είναι η έως τώρα κυρίαρχη αντίληψη, αλλά στην Ευρώπη», λέει ἡ Καθημερινή, μὲ βάση κάποιες ἀνακαλύψεις.

«ἀρχαία δόντια δείχνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἦρθαν στὸ (σημερινὸ) Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη 40.000 χρόνια πρίν», γράφουν οἱ Times of Israel.

Θυμάστε ἴσως κάτι ἐκλαϊκευτικὰ δοκυμανταίρ, ποὺ ὡς ἀπόηχος παλαιότερων «ἐπιστημονικῶν ἀντιλήψεων» τοῦ 19ου αἰ. παρίσταναν τοὺς (ὑποθετικούς) πιθηκανθρώπους ὅμοιους μὲ τοὺς Ἀφρικάνους ἢ τοὺς κατοίκους τῆς Πολυνησίας; Τότε ἡ Ἀφρικὴ καὶ τὸ Ἰσλὰμ ἦταν ἐλεγχόμενα. Ἄρα, τότε μπορούσε ἡ Ἐπιστήμη νὰ δεῖ στοὺς Ἀφρικανοὺς κατώτερες μορφὲς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὅμοιες μὲ τὶς πιθηκανθρωπικές. Αἴ, τώρα ὑπάρχει κίνδυνος λόγῳ μετανάστευσης, ὁπότε πρέπει νὰ τοὺς ἀφαιρεθεῖ ἡ τιμὴ τῆς ἀνθρωπογένεσης, καὶ νὰ δοθεῖ -ἀπὸ τὴν Ἐπιστήμη- στοὺς Εὐρωπαίους.

Μεγάλο πράγμα αὐτὴ ἡ Ἐπιστήμη, ποὺ ἔλεγαν οἱ κομμουνιστὲς καὶ τώρα λένε οἱ νεοθετικιστὲς τύπου Ντώκινς. Ὄχι σὰν τὶς θρησκεῖες, ποὺ σὲ φανατίζουν καὶ σὲ παραπλανοῦν. Ποῦ νὰ μὴ μᾶς ἐξόπλιζε καὶ μὲ τὰ ἐμβόλια, φαντάσου τί μεγάλη ποὺ θὰ ἦταν.

Posted in επιστήμη | Tagged , | Σχολιάστε

ὀρθοδοξοτυπικά

Ἀκόμη κι ὁ «Ὁρθόδοξος Τύπος» ἀναγκάζεται νὰ πεῖ «ναὶ μὲν ἀλλά»:

ΟΤΑΝ ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἱεροκανονικότητα στὴν Οὐκρανία δὲν σημαίνει ὅτι ταυτιζόμαστε μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, διότι, (καὶ) αὐτὸ σέρνει, δυστυχῶς, «ἐπάξια» τὸν χορὸ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, ἀντάμα μὲ τὸ Φανάρι καὶ τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, μαζὶ μὲ μία πλειάδα ἐπισκόπων της Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ξεπεράσει δυστυχῶς τὰ ὅρια τῶν οἰκουμενιστικῶν συναναστροφῶν. Τελευταῖα ὁ ἰσχυρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων, συμμετέσχε σὲ διαθρησκειακὴ συνάντηση καὶ ἔκαμε ἀπαράδεκτες δηλώσεις.

Ὤπα, κι ἐγὼ ποὺ νόμιζα ὅτι οἱ ἀεὶ «οὔλτρα Ὀρθόδοξοι» τριτορωμαῖοι Ρῶσοι, ἄσπιλοι, ἀμόλυντοι κ.λπ. Ὅσο γιὰ τὴν ἱεροκανονικότητα, νά ‘χαμε νὰ λέγαμε τίνος εἶναι τί. Τὰ ἀκράδαντα ἐπιχειρήματα κάθε πλευρᾶς εἶναι τόσο σαφή, ποὺ δὲν τὰ καταλαβαίνει κανεὶς πέρα ἀπὸ διδάκτορες θεολογίας, καὶ τὸ πρόβλημα διαιωνίζεται.

Posted in Ρωσία, θρησκεία | Tagged | Σχολιάστε

Τὸ Ἑλληνοχριστιανό-μετρο τοῦ μητροπολίτη Ἰγνάτιου

δὲν πείραξε κανέναν ἀπὸ τοὺς ἐξισλαμιστὲς τῆς Ἑλλάδας, τοὺς ἀντιεθνικιστὲς καὶ ἄλλους, ποὺ ἀγανακτοῦν ὅταν φαντάζονται ἢ ἀκοῦν γιὰ «ἑλληνόμετρα», ἐὰν αὐτὰ εἶναι ἀντίθετα στὶς ἀπόψεις τους.

Ἂς ὁρίσω κι ἐγὼ ἕνα Ἑλληνόμετρο:

Ὅποιος ἐξισλαμίζει τὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶναι οὔτε Χριστιανὸς οὔτε Ἕλληνας.

Ἐὰν δὲν σᾶς ἄρεσε, ἔχω κι ἐναλλακτικό:

Ὅποιος Χριστιανὸς ἐξισλαμίζει τὴν Ἑλλάδα, πιστεύει στὸ «Χριστὸ» τοῦ Κορανίου

Ἀλλὰ καὶ τρίτο, Χριστιανόμετρο, γιὰ ὅσους ἐκδηλώνουν τὸ μίσος τους πρὸς τοὺς Ἕλληνες (ποὺ ἀκοῦν κατώτερη ἀντὶ ποιοτικιᾶς μουσικῆς, «εἶναι ἀνάγωγοι, σεξιστὲς» κ.λπ.) προφασιζόμενοι τὴν «ἀγάπη» πρὸς τοὺς μετανάστες:

κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

 

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα | Tagged , , | 3 Σχόλια

Sir Thomas Lawrence: Καποδίστριας (1818)

lawrence

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

βυζαντινὴ μικρογράμματη γραφή

Ἁπλή, καὶ ἡ καλύτερη. Μπορεῖ, βέβαια, κάποιος νὰ μάθει καὶ παρατηρώντας φωτοτυπίες βυζαντινῶν χειρογράφων ἢ βυζαντινὰ χειρόγραφα.

Posted in Ρωμανία, γλώσσα | Tagged , | Σχολιάστε

γεροντικά

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἀνάλογα μὲ τὴ διάθεση τῶν εὐλαβῶν πιστῶν ἔρχονται κι οἱ προφητεῖες τῶν προσφιλῶν τους γερόντων, καὶ φυσικὰ τράβα βρὲς τί ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀλήθεια καὶ τί ψέμα. Ἂν ἡ διάλυση τῆς ΕΣΣΔ ἔφερε μεγάλη χαρὰ στὴν ἐκδικητικὴ Δεξιὰ τοῦ Κυρίου, καὶ ἄρχισαν οἱ προφητεῖες ὅτι τώρα (μετὰ τὸ 1989) παίρνουμε τὴν Πόλη –ἐνῶ ἡ διάλυση τῆς ΕΣΣΔ ἔφερε μόνο λαθρομετανάστες καὶ δυστυχία στὴν Ἑλλάδα–, καὶ ὁ ἅγιος Παϊσιος († 1994) φερόταν νὰ λέει ὅτι «μπορεῖ καὶ νὰ ζῆ  ὅταν πάρουμε τὴν Πόλη», ἡ τωρινὴ κατάσταση φέρνει «ἀντιπροφητεῖες καταστροφῆς»: Διαβάζω στὰ ΜΚΔ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἡ Παναγία ἐγκαταλείπει τὴν Ἑλλάδα, μαζὶ κι ὁ Θεός, ὅπως τοὺς παραθέτει ἕνας γέροντας (ἢ ὅπως λένε ὅτι τοὺς παραθέτει), καὶ ὅλοι εἶναι σεξουαλικῆς φύσης ἁμαρτίες. Θὰ περίμενε κάποιος ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα ἀπὸ διαφόρων εἰδῶν ἁμαρτήματα, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία γιὰ τὸν τελωνισμὸ τῶν ψυχῶν. Ἀλλὰ ὄχι. Μόνο μοιχεῖες, ἐκτρώσεις, σεξουαλικὲς ἀνωμαλίες, ξανὰ καὶ ξανά, καὶ ξανά. Τὰ ὁποῖα φυσικά, ἔχουν τὴ σοβαρότητά τους, καὶ δὲν πρέπει νὰ σχετικοποιοῦνται ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ὀπτική. Οὔτε ἡ ἀσπλαχνία ἀναφέρεται ὅμως, οὔτε μνησικακία οὔτε φιλαργυρία καὶ ὑπερηφάνεια -γιὰ νὰ δώσω μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸν «τελωνισμό». Ἐκτὸς πιά, κι ἂν οἱ Νεοέλληνες δὲν εἶναι οὔτε φιλάργυροι οὔτε μνησίκακοι οὔτε ἄσπλαχνοι κ.ο.κ., παρὰ μόνο σεξουαλικὰ ἁμαρτωλοί -πάντως, στὴ λίστα τῶν τελωνίων τὰ σεξουαλικὰ ἁμαρτήματα δὲν εἶναι τὰ πιὸ βαριά. Καταλαβαίνω ὅτι ἡ γυναίκα (ἄρα καὶ ἡ σεξουαλικότητα) ἐκπροσωπεῖ ὅλη τὴ ζωή, ἀλλὰ ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ ἀντιπροσωπευτικὴ λίστα μὲ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἐθνικὸ χαμό. Πέρα ἀπὸ αὐτό, ποὺ ὁπωσδήποτε βάζει σὲ σκέψεις γιὰ τὸ ποιὸς τὰ εἶπε (κάποιος ποὺ σημασία δίνει μόνο στὰ σεξουαλικὰ ἁμαρτήματα, γιατὶ ἔτσι τοῦ εἶπε ὁ Σωτὴρ καὶ ἡ Ζωὴ ἢ ὁ παλαιοημερολογίτης), σχηματίζεται ἄθελα μιὰ εἰκόνα περίεργη γιὰ τὸ Θεό: Ὅτι ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι σαφῶς καλύτερη ὅσον ἀφορᾶ τὴ χριστιανικότητά της λ.χ. ἀπὸ δυτικοευρωπαϊκὲς χῶρες (ἀφήνω κατὰ μέρους τοὺς ἀθεοβότκες), ἢ ἀκόμη καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ὁ γέροντας φέρεται νὰ παραθέτει (π.χ. τὴν ὁμοφυλοφιλία), ὡστόσο μόνο ἡ Ἑλλάδα τείνει νὰ ἐξαφανιστεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρχεται ἡ σκέψη ὅτι «καλύτερα ἡ Ἑλλάδα νὰ ἦταν Δύση ἢ Ἰσλάμ, ὥστε νὰ μὴν τιμωρεῖται ὅπως τώρα, παρ’ ὅλο ποὺ βρίσκεται σὲ καλύτερη θέση ἀπὸ τοὺς χριστιανοκτόνους κι αἱμοβόρους Μουσουλμάνους καὶ τοὺς τελείως ἀνώμαλους-ἄθεους Δυτικούς. Τζάμπα βασανισμός». Σίγουρα πολλοὶ θὰ σκεφτοῦν ἔτσι, καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὰ ΜΚΔ τοὺς τὸ λένε, θὰ αἰσθάνονται τελείως σωστοὶ στὴ σκέψη τους: «Ἕνας πατέρας ποτὲ δὲν θὰ τιμωροῦσε μέχρις ἐξόντωσης τὸ σχετικὰ καλύτερο παιδί του περισσότερο ἀπὸ τὰ τελείως χειρότερα ἀδέρφια του -ἐκτὸς κι ἂν ἔχει τὰ ἴδια μυαλὰ μὲ τὰ τελείως χειρότερα ἀδέρφια», θὰ σοῦ ποῦν ἐξισλαμιζόμενοι. Συνεπῶς, ὅ,τι συμβαίνει πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἄλλα αἴτια, καὶ παραπέμπω στὸ σχετικὸ διάλογο τοῦ Δαμασκηνοῦ μὲ Σαρακηνό.

Μιὰ ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ Ἑλλάδα θὰ πεθάνει στὰ σίγουρα (δὲν ὑπάρχει ἄλλη μαγιά ὅπως τὸ 1453, γιὰ νὰ κάνει ἕνα δεύτερο 1821/1912) παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι καλύτερη ἀπὸ ἐκκλησιοφάγους Μουσουλμάνους καὶ Δυτικούς, οἱ ἐξηγήσεις γιὰ τὸν φιλο-ισλαμιστὴ Θεό ποὺ ἔμμεσα μᾶς τιμωρεῖ ἔχουν τὸ ἀντίστοιχό τους στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ μέρα-νύχτα σκίζεται νὰ φωτογραφηθεῖ μὲ Μουσουλμανάκια καὶ ἐκδηλώνει τὸ ἱερὸ καθῆκον της ἐπιδεικτικὰ πρὸς μόνο τὸν ἀλλόθρησκο πλησίον, ἐνθαρρύνοντας τὴν ἰσλαμοποίηση ἡ ὁποία ἐν τέλει θὰ φέρει καὶ τὸν ἐξισλαμισμό.

Ὅτι ἡ Ἑλλάδα σώζεται μὲ δύο θαύματα μόνο, καὶ πηγαίνει κατὰ διαβόλου, εἶναι ὁλοφάνερο. Μὴν τὸ ἐνδύουμε ὅμως μὲ δικαιολογίες μονόπλευρες καὶ μὴ ὁλοκληρωμένες χριστιανικά. Μοιάζει μὲ τὸν Μητσοτάκη ποὺ κορόιδεψε τοὺς δεξιοὺς ἀντιαριστεροὺςς-ἀντιάθεους Χριστιανούς, ποὺ τώρα παριστάνουν καὶ τὸν ἔξυπνο. Ἐναλλακτικά, ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ δράση τῶν τελευταίων ταιριάζει μὲ τὶς μονόπλευρες αἰτιολογήσεις τοῦ χαμοῦ μας.

Posted in Ελλάδα | Tagged | Σχολιάστε

βήγκαν φυλακές

προτείνει, ἀντὶ γιὰ φυλακὲς ὅπου προσφέρονται γαλακτοκομικὰ καὶ κρέας, ἡ σιτεμένη Πάμελα Ἄντερσον (ποὺ ἔκανε καρριέρα ἐπιδεικνύοντας τὸ κρέας της) σκεφτόμενη τὸ τερπνὸ μετὰ τοῦ ὠφελίμου: Μείωση κόστους καὶ καλύτερη ὑγεία τῶν φυλακισμένων. Ὅλος ὁ κόσμος μιὰ φυλακή.

w03-10045312

Posted in οικολογία | Tagged , | Σχολιάστε

ΕΔΑΔ

Αὐτὸ ποὺ ὅρισε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ γνωστοποιηθεῖ στὸ σχολεῖο ἡ θρησκεία μαθητῆ τοῦ ὁποίου οἱ γονεῖς ζητᾶν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὡς λόγος γιὰ τὴν αἴτηση ἀπαλλαγῆς. Ἐπίσης ὅρισε ὅτι:

The European Court of Human Rights (ECHR) has ruled that criticism of Mohammed, the founder of Islam, constitutes incitement to hatred and therefore is not protected free speech.

With its unprecedented decision, the Strasbourg-based court — which has jurisdiction over 47 European countries, and whose rulings are legally binding on all 28 member states of the European Union — has effectively legitimized an Islamic blasphemy code in the interests of «preserving religious peace» in Europe.

Πηγή, μὲ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιὰ τὴν ὑπόθεση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ σχετικὰ hadith (βλ. λέξη στὸ κείμενο).

Τὸ ἅγιο ΕΔΑΔ.

Posted in Δύση | Tagged | Σχολιάστε

Χάλογουην: ἀμερικανιές

Χάλογουην, μιὰ ἀκόμη γιορτὴ μαζικῆς χαρᾶς καὶ ἐμπορευματοποίησης ἀρχαίων ἐθίμων μὲ τὴν βαμπιρικὴ / ἀνθρωποφάγα ριζικὴ ἀνανοηματοδότησή τους μέσα σὲ μιὰ ἀχριστιανικὴ (καί, φυσικά, μὴ προνεωτερική) κοινωνία. Κάτι σὰν τὴν «Black Friday», ἀλλὰ ὄχι γιὰ καταναλωτικὰ ρομπὸτ μὰ γιὰ ἐναλλακτικότητα στὸν καταναλωτισμό. Ρομαντικὰ παραληρήματα συσκευασμένα, βέβαια, σὲ βιοδιασπώμενες σακοῦλες. «Ἂς μὴν εἴμαστε ἐθνικιστές»· τουναντίον, ἂς γίνουμε κάργα ἐθνικιστὲς Ἄγγλοι γιορτάζοντας ὅ,τι γιορτάζουν οἱ Ἀγγλοσάξωνες, τρώγοντας ὅ,τι αὐτοί, ἀκούγοντας τὴ μουσική τους, κάνοντας τὰ πάντα ὅπως αὐτοί. Τὸ ἀνάποδο -μαζικὰ οἱ Ἀγγλοσάξωνες νὰ υἱοθετοῦν ἑλληνικὰ ἔθιμα- θὰ ἦταν «ἐθνικισμός» κι ἐπαρχιωτισμός, καὶ «καὶ ποιοὶ νομίζετε ὅτι εἶστε ἐσεῖς οἱ Νεοέλληνες;». Ἔλα μου, ντέ: Ἀποικιοκράτες ἢ ἀποικιοκρατούμενοι; Στὴ «Νέα Ὁμιλία» τῶν ἤπιων φανατικῶν, τὸ «ἐθνικισμὸς» ποτὲ δὲν ἀναφέρεται στὴν καθαρὰ δουλικὴ μίμηση τοῦ ἀγγλισμοῦ, μόνο στὴ διατήρηση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὸ νὰ θέλουμε νὰ γιορτάζουμε τὰ δικά μας κι ὄχι σατανιζὲ γκλάμουρ ὑποπροϊόντα, εἶναι δεῖγμα «συντηρητισμοῦ». Πόσο μίζερο νὰ τὸ ὑπερασπίζεσαι: ἔμποροι καὶ ἀπολογητὲς ὁποιουδήποτε ἐμπορικοῦ πράγματος τοὺς κάνει νὰ «ξεχωρίζουν» ἀπὸ τὴν πλέμπα.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

«Ὅπως μᾶς εἶπε» -καὶ τὰ σκυλιὰ δεμένα

 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
 · 29 Οκτωβρίου ·  
🌍🇪🇺
Όπως μας είπε η Greta Thunberg τον περασμένο Απρίλιο όταν επισκέφτηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή μαζική εξαφάνιση. Τώρα είναι η ώρα της δράσης! Όλοι καλούμαστε να συμμετέχουμε!
▶ Η EΕ με τις εθνικές κυβερνήσεις έχουν θέσει σαφείς στόχους που καθοδηγούν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική μέχρι το 2050,

Ὅπως μᾶς εἶπε!

Ὁ μεταπολεμικὸς κόσμος ἀπὸ τὴν πολλὴ «ἐλευθερία», ἡ ὁποία συνεπάγεται δυνατότητα γιὰ -πρακτικά- ἄπειρες ἀτομικὲς ἐπιλογές, ἡ ὁποία (δυνατότητα) ὁδηγεῖ σὲ ἀμηχανία ἢ ἀναποφασιστικότητα καί (στὶς χειρότερες περιπτώσεις) μηδενισμό / κατάθλιψη, χρειάζεται ἕναν Ἡγέτη, ἕναν Θεό, ἕναν ἀφέντη τέλος πάντων νὰ τοῦ λέει τί θὰ κάνει σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ἡμέρας καὶ σὲ κάθε περίσταση. Αὐτὸ λ.χ. κάποτε θὰ θελήσουν κι οἱ φεμινίστριες, πού, ἔχοντας σκοτώσει τὸν (χριστιανικὸ Θεὸ-)Πατέρα, θὰ ἐξισλαμιστοῦν γιὰ νὰ βροῦν τὸν Πατέρα ποὺ τόσο χρειάζονται ἀλλὰ σκότωσαν μὲσ’ τὴν τρελλὴ χαρά τους.

Πρὸς τὸ παρόν, ὁ «ἐλεύθερος κόσμος» βολεύεται καὶ μὲ ἕνα Παιδὶ γιὰ Θεό-ἀφέντη. Πλησιάζουμε, ἐκτὸς καὶ ἐπανέλθουμε (ὡς Δύση, ἔτσι;) μέσῳ κάποιου πολέμου σὲ μικρότερους βαθμοὺς «ἐλευθερίας». Προσοχὴ στὴ σημαία-φωτοστέφανο πίσω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ Παιδιοῦ.,

Posted in παλιά και νέα θεότητα, οικολογία | Tagged | Σχολιάστε

Ἀλλαξοπιστίες

Ἂν ὁ Monty Python Τζὼν Κλὴζ εἶναι κατὰ τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν μεταναστῶν στὸ ἀποαγγλοποιημένο Λονδίνο, ὁ Τζόνυ Ρότεν (Sex Pistols) τὸ 2005 εἶχε πεῖ ὅτι δὲν θεωρεῖ σωστὸ τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ γάμο, κι ἄλλωστε οἱ Sex Pistols εἶχαν (1977) γράψει τό, ἀντικειμενικὰ κατὰ τῶν ἐκτρώσεων, Bodies (ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς φρίκης καὶ τῆς ἀποανθρωποποίησης ποὺ συνιστᾶ καὶ προϋποθέτει μιὰ ἔκτρωση). Ἔτσι εἶναι τὰ εἴδωλα τῶν καθυστερημένων (μὲ τὴν ἔννοια τῆς «διαφορᾶς φάσης» ἀπὸ τὴν Μητέρα-Δύση) ἀναρχικῶν καὶ Ἀριστερῶν τῆς Ἑλλάδας, μὲ τὰ ὁποῖα ἀποστομώνουν τοὺς ἠλίθιους μικροαστούς: ρατσιστὲς καὶ πατριαρχικοί. Δὲν ἐννοῶ ὅτι αὐτὲς οἱ ὕστερες ἀλλαξοπιστίες ἀλλάζουν τὸ Κακὸ ποὺ ἡ μεταπολεμικὴ γενιὰ ἔκανε εἴτε μὲ τὸ χαβαλέ της εἴτε μὲ τὸν ἀκτιβισμό της. Δείχνουν μόνο τὸ πόσο «πίσω ἀπ’ τὰ βουνὰ» βρίσκονται ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἔχουν γιὰ ὁδοδείκτη.

Posted in Αριστερά, Δύση, Ελλάδα | 1 σχόλιο

ἀγάλματα μὲ ἐσώρουχα

Ἐξοργίστηκαν, λέει, μὲ τὴν πράξη αὐτή, σὲ ἔκθεση στὰ γραφεῖα τῆς UNESCO στὸ Παρίσι. Τὸ φόρεμα ἐσωρούχων ἔγινε «ώστε να μην προσβληθούν «συγκεκριμένες ευαισθησίες» του κοινού», βλέπε Μουσουλμάνους. Δηλαδή, ὅταν θὰ μπαίνουν μποῦργκες πάνω σὲ γυναικεῖα ἀγάλματα, τί θὰ κάνουν οἱ τωρινοὶ ἐξοργισμένοι; θὰ τραβοῦν τὶς μποῦργκες ἢ θὰ αὐτοανατινάζονται;

gallia-antidraseis-gia-gumna-agalmata-ntumena-me-esorouxa

Posted in Δυτικοί, Ισλάμ | Tagged | Σχολιάστε

Παραπληροφόρηση για την επίσκεψη του Πατριάρχη στο Άγιο Όρος

Πηγή

Η Ιερά Κοινότητα των 20 Ιερών Μονών δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση της Μονής Ξενοφώντος να παρευρεθεί στο πατριαρχικό συλλείτουργο της Κυριακής, όπου ο Πατριάρχης μνημόνευσε τον Επιφάνιο. Συλλειτούργησαν μόνο 7 ηγούμενοι Μονών (Βατοπεδίου, Χιλιανδαρίου, Διονυσίου, Σιμωνόπετρας, Ιβήρων, Σταυρονικήτα και Παντοκράτορος), παρόλο που η Μονή κάλεσε όλους τους ηγουμένους, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι όλο το Άγιον Όρος είναι εδώ.

Τὸ πρόβλημα μὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅτι ξεκινᾶν ὡς μιὰ καλὴ ἀντίδραση σὲ ὁρισμένα πράγματα (ἀντι-ἠθικισμός, ξεχείλωμα τῶν σχέσεων-συζητήσεων μὲ Παπικοὺς καὶ πάσης φύσεως «Χριστιανούς», Οὐκρανικό), καὶ καταλήγουν σὲ ἕνα ἀδιέξοδο: Στὰ μάτια π.χ. τῶν φίλων τῆς γνωστῆς μονῆς, ἢ ἔστω τῶν σχολιαστῶν της στὰ ΜΚΔ, οἱ ἀντίπαλοί τους εἶναι μοιχεπιβάτες, οἰκουμενιστὲς κ.ο.κ. Δὲν σκέφτονται τὶς συνέπειες τῶν συμπερασμάτων αὐτῶν στὴν καθημερινότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅτι κανεὶς ἁπλὸς πιστὸς δὲν ἔχει ποῦ νὰ καταφύγει: ἀφοῦ ὅλοι οἱ παπάδες τῆς γειτονιᾶς του συμμερίζονται τὶς ἀπόψεις τῶν ἀνώτερών τους χωρὶς νὰ μεταπηδοῦν στὴν «ἀληθινὴ Ἐκκλησία» (ποὺ κάποιες φορὲς ἀπέχει πολλὰ χιλιόμετρα). Τὶς συνέπειες αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ ἐπιλύσουν μὲ τρόπο καλύτερο ἀπὸ τὸ γνωστό-παλαιοημερολογίτικο. Ἔτσι ἔχει τὸ ζήτημα τοῦ κάθε ΚΚΕ: ἂν μποῦν πολλὰ νέα μέλη, σοῦ χαλᾶν τὶς «δημοκρατικὲς διαδικασίες» καὶ εἶναι προτιμότερο νὰ μὴν μποῦν ποτέ. Ἐναλλακτικά, ὁ πανίσχυρος ἡγέτης (ὅπως ὁ Ἱερώνυμος) μπορεῖ νὰ ἀποφασίζει ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ ἀντίθετη γνώμη τῶν πολλῶν μελῶν.

Posted in θρησκεία | Tagged | 3 Σχόλια

Τὸ πεντάλεπτο τῆς δημοσιότητας

τῶν ψηλομύτηδων θὰ ξεχαστεῖ ἔτσι κι ἀλλιῶς. Δὲν κατάφεραν τίποτε, καὶ θὰ ξαναβυθιστοῦν στὸ βόθρο ἀπὸ τὸν ὁποῖον ξεπρόβαλαν. Πολὺ καινούργιο τὸ μπαγιάτικο χιοῦμορ 40 ἐτῶν, ἀλλάζει τὰ δεδομένα. Ὁ ἡρωισμός τους ἀξίζει ὅσο μιὰ μπύρα κέρασμα. Μπορεῖ νὰ ἀνταμειφθοῦν μὲ τὸ γ΄ ρόλο κομπάρσου σὲ καμμιὰ ψυχομπουκωτικὴ ταινία. Καὶ νὰ πεθάνουν μετά, σπίτι μόνες ἀπὸ πνιγμό, σὰν τὴν πρωταγωνίστρια τοῦ παρομοίως «ἀντισυμβατικοῦ» Κυνόδοντα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι κανεὶς δὲν χίμηξε ἀπὸ τὸ ἀνώνυμο πλῆθος γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ. Ἔχουν χαθεῖ τὰ ἀμυντικὰ ἀνακλαστικά. Ἴσως ἀκόμη τὸ δεξιὸ πλῆθος γιορτάζει ποὺ μὲ τὸν Μητσοτάκη ἔφυγε ἡ Ἀριστερά. Νά, λίγα «γαλλικά», ἕνα τελάρο ντομάτες, λίγο γιαουρτάκι ἔστω, βρὲ παιδιά, νὰ δινόταν στὰ κορίτσια. Νὰ γελοιοποιοῦνταν οἱ διακωμωδητές.

Posted in Αριστερά, Ελλάδα | Tagged , | Σχολιάστε

καημένα Γερμανόπουλα τῆς Ἀ. Εὐρώπης

ἀρθρογράφος περιορίζεται σὲ μιὰ ἠθικὴ ἰσαπόσταση, τελείως ἀνιστόρητη βεβαίως γιατὶ ἀγνοεῖ ποιὸς ξεκίνησε τὸν Β΄ Π.Π., καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Γερμανοὶ ξεκίνησαν τὸν ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο. Οὐσιαστικά, ὑποστηρίζει ἄθελά του (πιθανότατα μὴ καταλαβαίνονας τί συνεπάγονται ὅσα λέει) ὅτι μόνο οἱ Γερμανοὶ εἶχαν δικαίωμα στὸν ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο. «Νὰ μὴ μοιάσουμε στοὺς ἐχθρούς μας», καὶ ἄλλες θεωρίες τῶν σαλονιῶν. Ἀπὸ κάτω, στὰ σχόλια, ξεσπαθώνουν ἀντικομμουνιστὲς καὶ γερμανόφιλοι. Ὁ ἀρθρογράφος ἀρχίζει τὰ σπαραξικάρδια γιὰ τὰ γερμανόπουλα ποὺ τὰ σκότωναν οἱ σλάβοι ἐχθροί. Ἁμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα: Ἅμα ὁ μπαμπάς σου ὑποστήριζε σφαγεῖς παιδιῶν, τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι καὶ ἐσὺ θὰ σφαζόσουν. Ὅταν ἀποδεχτεῖς τέτοιες προοπτικὲς ξεκινώντας τες, τότε πλέον «εἶναι μέσα στὸ παιχνίδι» νὰ πάθεις τὰ ἴδια. Καλῶς ἐτέθη στὸν ἀρθρογράφο τὸ ζήτημα τῶν Τσάμηδων καὶ τῶν Σλαβοβουλγάρων -τέτοιοι ἦταν οἱ Γερμανοὶ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε.

Ἂν θέλετε τὴ γνώμη μου, ὑπάρχει συλλογικὴ εὐθύνη. Δὲν ξεκίνησαν τὸν πόλεμο οἱ ἄλλοι, τὸν ξεκίνησαν οἱ Γερμανοί, ποὺ ὑποστήριξαν μαζικὰ τὸν ἡγέτη τους. Οἱ Γερμανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦν τὴν μεταχείριση τὴν ὁποία θεωροῦσαν ἀντικειμενικὰ ὀρθὴ γιὰ τοὺς ἡττημένους ἐχθρούς τους. Μόνο μὲ σκληρότατη μεταχείριση στὸ μόνο σημεῖο ὅπου τοὺς πονᾶ (στὰ γερμανόπουλά τους) θὰ ἔχαναν κάθε ἐλπίδα ὅτι ἡ δική τους βία θὰ μᾶς ἐξανάγκαζε νὰ ὑποταχτοῦμε. Σὲ μιὰ φιδοφωλιά, σκοτώνουμε καὶ τὶς μικρὲς ὀχιές, ὄχι μόνο τὴ μάνα-ὀχιά. Καὶ μετὰ τὸν πόλεμο, οἱ ἀντεκδικήσεις πρὸς τὸν ἄμαχο γερμανικὸ πληθυσμὸ ἔγιναν «γιὰ νὰ μᾶς θυμᾶστε (καὶ νὰ βάλετε μυαλό)». Βάλτε στὴ θέση τῆς τοτινῆς Γερμανίας τὴν σημερινὴ Τουρκία, καὶ θὰ καταλάβετε.

Ἡ χριστιανικὴ συμπεριφορὰ ἰσχύει μόνο σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο: Μοῦ δίνεις μιὰ στὸ ἕνα μάγουλο, γυρνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἢ κάνω ὑπομονὴ ὥσπου νὰ πάρει ἐκδίκηση γιὰ μένα ὁ Θεός. Σὲ συλλογικὸ ἐπίπεδο, ὅμως, ὅταν δηλαδὴ κάνεις τὸ ἴδιο μαζικὰ-συλλογικά, σὲ πολλοὺς συνανθρώπους μου, τότε σοῦ κόβω τὰ χέρια ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορότερα. Κι ἂς μείνεις γιὰ πάντα κουλός.

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, σαφῶς καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ παγανιστικοῦ ναζισμοῦ, ποὺ σὲ σκότωνε γιὰ τὸ DNA σου, δηλαδὴ γιὰ λόγους τοὺς ὁποίους ἀκόμη καὶ νὰ ἤθελες δὲν μποροῦσες νὰ ἀλλάξεις, ἦταν ἕνας πόλεμος κατὰ τοῦ Σκότους. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς αὐτὸ τὸ εἶχε ὡς δόγμα, συνεπῶς οἱ σφαγὲς ποὺ διέπραττε δὲν ἦταν περιστασιακές-πολεμικές (ἔστω καὶ ἀμάχων), ἦταν «οὐσιοκρατικές», σύμφωνες πρὸς τὸ δόγμα του καὶ ἐπαναλαμβανόμενες στὸ διηνεκές.

Ἔχω πάντως νέα στοὺς ἀντικομμουνιστὲς καὶ ἀντι-συμμαχικοὺς «ἰσαποστάκηδες», ποὺ «καταδικάζουν τὰ ἐγκλήματα τῶν Συμμάχων». Οἱ τροτσκιστὲς Ἕλληνες ἦταν ἐνάντιοι στὸν ἀντιγερμανικὸ ἔνοπλο ἀγώνα. Σὰν τὸν Καστοριάδη, ποὺ μίλαγε γιὰ «λεγόμενη Ἐθνικὴ Ἀντίσταση». Τὸ δὲ ΚΚΕ πρὶν ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ἐπίθεση στὴν ΕΣΣΔ, τὴν 28/10/1940 θεωροῦσε «πόλεμο τῶν ἰμπεριαλιστῶν» τὴ διένεξη Ἀγγλογάλλων καὶ ναζὶ Γερμανῶν. Συμπέρασμα: ἀγαπητοὶ φιλελεύθεροι, ὅταν πᾶτε τὸν «ἀντιιμπεριαλισμό» σας γύρω-γύρω («ἀπὸ τὰ βραχάκια»),  καταλήγετε στὶς θέσεις τῶν κομμουνιστῶν. Ἄλλωστε, ὁ φιλελευθερισμὸς κι ὁ κομμουνισμὸς ἔχουν τόσα καὶ τόσα κοινά.

Είναι κάποια γεγονότα που δεν μας αρέσει να τα θυμόμαστε γιατί ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, για δεξιούς και αριστερούς, είναι ακόμη ο «καλός πόλεμος», όπου οι Δυνάμεις του Φωτός νίκησαν τις Δυνάμεις του Σκότους. Όμως, μια από τις πιο βάρβαρες, μαζικές και πολύνεκρες εθνοκαθάρσεις του 20ου αιώνα ήταν αυτή των γερμανικών πληθυσμών της Ανατολικής Ευρώπης αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου. Η επιχείρηση αυτή συμφωνήθηκε και σχεδιάστηκε από τους Συμμάχους, εκτελέστηκε από τις κυβερνήσεις της Σοβιετικής Ένωσης, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Ρουμανίας και της Γιουγκοσλαβίας και μετέφερε 12 με 14 εκατομμύρια Γερμανούς μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες στην Αν. Ευρώπη, όπου ζούσαν για αιώνες . Η μεταφορά υποτίθεται πως θα γινόταν «με τάξη και με ανθρώπινο τρόπο», όμως τελικά στοίχισε την ζωή σε 500.000 με 1.500.000 ανθρώπους. Κάποιοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τους στρατούς των παραπάνω χωρών και άλλοι πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες, όσο κρατούνταν σε παλιά ναζιστικά στρατόπεδα, όσο βρισκόταν στα τρένα που τους μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα ή αφού έφτασαν στην κατεστραμμένη Γερμανία. Οι περισσότεροι ήταν γυναίκες και παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το ότι οι Ναζί ήταν τέρατα και διέπραξαν φρικαλεότητες, δεν σημαίνει πως πρέπει να ξεχνάμε και τα εγκλήματα των αγιοποιημένων Συμμάχων μας.

Posted in Γερμανία | Tagged , , , | Σχολιάστε

τζοκερικά

Δὲν μπορεῖς νὰ πατᾶς σὲ δύο βάρκες, ἀπὸ τὴ μία νὰ προτιμᾶς τὸ καλλιτεχνικὸ κριτήριο μιᾶς ταινίας τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας μὲ βάση ἕνα ἄλλο κριτήριο (τὸ πατερικὸ ἀλλὰ καὶ ἐν μέρει τὸ ἀρχαῖο) εἶναι γιὰ πέταμα.

Τὸ καλλιτεχνικὸ κριτήριο, π.χ. ἅμα παίζει καλὰ τὸ ρόλο του, ἂν τὰ σκηνικὰ εἶναι καλά, ἂν ἡ δράση ἐναλλάσσεται μὲ τρόπο ποὺ συναρπάζει τὸ θεατή, τὰ ἐφὲ κ.λπ. εἶναι δευτερεῦον μπροστὰ στὸ «πατερικὸ κριτήριο»· εἶναι ὅμως καὶ ἄλλου ἐπιπέδου. Τὸ «πατερικὸ κριτήριο» δὲν ἀποκλείει τὸ καλλιτεχνικό, γιατὶ ἁπλούστατα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ταινία χωρὶς σκηνικά, ἐφέ, δράση, ἑρμηνεία κ.ἄ. Ἀποκλείει συγκεκριμένα περιεχόμενα, ὅμως. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ προβολή (ἐμπορικὴ ταινία ἄλλωστε) τῆς βίας. Ἀθωώνεται τὸ περιεχόμενο (ἡ βία) ἐξαιτίας τοῦ θαυμασμοῦ μας γιὰ τὸ καλλιτεχνικὸ κριτήριο. Ὅμως, εἴτε θὰ εἶσαι μὲ ὅ,τι (ἀπὸ τὸ 500 π.Χ.) ὣς τὸ «1789» λεγόταν «πολιτισμός» εἴτε μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ «πολιτισμοῦ». Ἐδῶ δὲν ἔχουμε μιὰ νέα ματιά, τὴν ἐξέταση τοῦ προβλήματος τοῦ Κακοῦ ὅπως αὐτὸ ἐκδηλώνεται στὶς παροῦσες συνθῆκες: Ἔχουμε τὴν προβολή του, ποὺ προκαλεῖ τὴ ἐπιθυμία γιὰ μίμησή του στὰ ἑκατομμύρια ποὺ σίγουρα δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὰ «βαθιὰ νοήματα» τῆς κάθε τέτοιας ταινίας ἢ τοῦ καθενὸς βιβλίου. Ἡ προβολὴ τῆς βίας ταιριάζει μὲ τὴν ἀποστειρωμένη (μὴ βίαιη) ζωὴ τῶν (κατὰ δύναμιν) εὐκατάστατων ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Δυτικῶν: Τὴν χρειάζονται, ἔστω καὶ νὰ τὴν βλέπουν, γιατὶ τοὺς λείπει. (Δὲν ἔχω καταλάβει γιατί θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς λείπει.) Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θρέφουν τὸ θηρίο ποὺ δὲν χορταίνει ποτέ, κι ὁ λόγος εἶναι ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δὲν τὴν βλέπουν κι ἡσυχάζουν ἁπλῶς, μὰ καὶ τὴν ἐνσωματώνουν στὴ ζωή τους, ἔστω καὶ σὲ μικροδόσεις.

Ἄλλωστε, ἂν ὁ κάθε Ἐρντογὰν ἐπικρατεῖ καὶ προχωρεῖ, εἶναι γιατὶ (μεταξὺ ἄλλων) μεταξὺ πατερικοῦ κριτηρίου καὶ καλλιτεχνικοῦ, δίνεται ἡ προτεραιότητα στὸ δεύτερο. Μὴ χτυπιόμαστε μετὰ γιατὶ οἱ Δυτικοὶ ἔχουν γίνει πολτὸς καὶ τὸ μυαλό τους κιμάς (σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Τούρκους) κι εἶναι ἀνίκανοι γιὰ ὁτιδήποτε, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπερασπιζόμαστε αὐτὸ ποὺ τοὺς κάνει πολτό: τὴν προβολὴ τῆς βίας «ἐπειδὴ ἡ πλοκὴ δείχνει τὰ σύγχρονα ἀδιέξοδα κ.τ.λ.».

Ἔ, θὰ μοῦ πεῖς, καὶ τί νὰ κάνουμε, δηλαδὴ νὰ καταργήσουμε τὴ μοντέρνα ἐποχὴ/τέχνη ποὺ γουστάρει «αἰσθητικὴ» καὶ ἀναζήτηση τῆς «ἐλευθερίας» (ὄχι ἡμῶν ἀλλὰ αὐτοῦ ποὺ ἔχοντας τὰ λεφτά, σοῦ πετᾶ στὰ μοῦτρα καθημερινὰ «σὲξ γυμνὸ καὶ βία») καὶ καθόλου τῆς ἀλήθειας, ἀντὶ γιὰ τὰ πρωτοχριστιανικὰ (ἢ καὶ τὰ κλασσικά) πρότυπα; Πολὺ καλὴ ἰδέα· γιατί νὰ ἐπιτρέπεται τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ προβολὴ τῆς ψυχασθένειας; Γιατί νὰ ὑπάρχουν (ὑπῆρχαν) θρίλερ τῆς Παρασκευῆς, ποὺ μόλυναν κι ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα δεδομένο ποσοστὸ πληθυσμοῦ, τοὺς ψυχασθενεῖς; Ἂς ὑπάρχει μόνο Ταρκόφσκυ· ἐννοεῖται, ἂς μὴν ὑπῆρχε Survivor. Δὲ βλέπω ἄλλο τρόπο νὰ σωθεῖ κάποιος ἀπὸ τὸν κάθε «Ἐρντογάν». Ἀκόμη κι ἂν πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ τὸν καρυωτακισμό.

Υ.Γ. Στὴν ἔσχατη, δὲν γίνεται ἀπὸ τὴ μιὰ νὰ εἴμαστε μὲ τὸ ἐναλλακτικό, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ παραδεχόμαστε τὸ ἐμπορικό, καὶ μάλιστα νὰ τὸ ἀποδεχόμαστε ἐπειδὴ ἰδιοποιεῖται τὴν «ἐπανάσταση» ἢ ἐπειδὴ «ἡ Δεξιὰ ἔστειλε τοὺς μπάατσους νὰ πιάσουν ἀνήλικα».

Posted in τέχνη | Σχολιάστε

βία στὶς αἴθουσες..

Ἡ ἐποχή μας, μετὰ τὸ ’70-’80, εἶναι ἡ ἐποχὴ στὴν ὁποία προβάλλεται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ βία. Ἡ προβολὴ αὐτὴ εἶναι πρωτάκουστη, καὶ ἔχει τεράστιες ἀρνητικὲς συνέπειες στὴν ψυχοκοινωνικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, τῶν ἐφήβων ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐνήλικες. Ὅταν βλέπεις κάθε μέρα ἀπὸ 10 φόνους, καταλήγεις νὰ θεωρεῖς (εἰδικὰ ἂν εἶσαι ἔφηβος καὶ παιδί) ὅτι εἶναι κάτι φυσιολογικό, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν πρέπει νὰ χάνεις χρόνο καταγγέλλοντάς το καὶ ἀηδιάζοντας μὲ αὐτό. Δεῖγμα τῆς παραμόρφωσης αὐτῆς ποὺ ἔχει προκληθεῖ (τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν) τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι Χριστιανοὶ νὰ ὑπερασπίζονται ταινίες βίας μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι καὶ στὴν μυθολογία ἢ τὴ Βίβλο ὑπάρχουν σκηνὲς βίας, καὶ πὼς ἡ καταδίκη καλλιτεχνικῶν ἔργων ἁπλῶς ἐπειδὴ περιέχουν βία εἶναι λανθασμένη. Ἢ νὰ λένε ὅτι δὲν ἔγινε καὶ τίποτε, μιὰ ταινία εἶναι, καὶ τὰ παραλέμε. Κανονικά, οἱ Χριστιανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ καταπολεμοῦν τὴ μιμητικὴ ἐπιθυμία γιὰ βία, ἡ ὁποία διαχέεται στὸν κόσμο μέσῳ ταινιῶν. Ἀφενὸς δὲν θὰ περίμενε κάποιος ἀπὸ Χριστιανὸ νὰ ὑπερασπίζεται τὴ βία των εἰδωλολατρικῶν μύθων. Ὁ Μ. Βασίλειος -τὸν ὁποῖο θὰ ξαναδιαστρεβλώσουν γιὰ ἄλλη μία φορά– δὲν ὑπερασπιζόταν εἰδικὰ τὴ βία τοῦ Ὁμήρου ὅταν ἔλεγε Πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τῷ Ὁμήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος. Ὁ Μέγας Βασίλειος προέτρεπε νὰ ἐπιλέγουμε μόνο τὰ θετικὰ τῶν Ἐθνικῶν (ὁ τίτλος τοῦ συγγράμματός του ἤδη τὸ λέει), και ὄχι ὅλα, καὶ ὑπὸ αὐτὴ τὴν εὐρύτερη γενικὴ τοποθέτησή του ἑρμηνεύονται οἱ ἐπὶ μέρους προτάσεις γιὰ τὸν καλὸ Ὅμηρο, τὸν καλὸ Σωκράτη κ.ο.κ -ὄχι τὸ ἀντίθετο. Ἡ ἀνθρωπογενὴς βία, ἀφετέρου, τῆς Βίβλου, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ξέρουν αὐτὸ οἱ Χριστιανοί, καταδικάζεται αὐστηρά. Ὡστόσο, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δὲν ἀποκρύπτει τὴν βία, ἀκριβῶς γιὰ νὰ τὴν καταδικάσει. Ἀντίθετα πρὸς τὴ Βίβλο, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴ μυθολογία (κι αὐτὸ εἶναι ποὺ τὶς ξεχωρίζει ἀπόλυτα ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἐποχή) στὴν μεταπολεμικὴ λογοτεχνία καὶ τὸν κινηματογράφο δὲν ὑπάρχει κανένα Δέον, καμμία ἠθικὴ καταδίκη τῆς βίας. Οὔτε σκέτη περιγραφὴ τῆς ἄδικης καὶ βίαιης κοινωνίας ὑπάρχει, ὅπως μᾶς λένε ὅσοι πιστεύουν ὅτι βία εἶναι «τὰ πάντα» καὶ μετατρέπουν τὴν ἔννοια σὲ ἔννοια-λάστιχο. Γιατὶ στὴν κοινωνία δὲν ὑπάρχει μόνο βία, ἀλλὰ ἡ βία συνιστᾶ τὴν ἐξαίρεση: Κανεὶς δὲν βλέπει στὸ δρόμο, ἐκτὸς καναπέ, 10 φόνους τὴν ἡμέρα στὴν Ἑλλάδα. Ὑπάρχει ἐσκεμμένη προώθηση-προβολὴ τῆς βίας, κι ὄχι περιγραφή της. Αὐτὸ ὑπερασπίζονται οἱ ὁπαδοὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τέχνης, τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐταιρείας ποὺ παράγει μιὰ ταινία, οἱ ὁπαδοὶ τῆς κνίτικης ἀντίληψης περὶ τέχνης «Εἰκόνα σου εἶμαι καὶ σοῦ μοιάζω» (καὶ στὴν ἀρχαία Ἀθήνα γίνονταν φόνοι κι ἐγκλήματα, ἀλλὰ στὴν τέχνη προβαλλόταν τὸ ἠθικὸ καὶ τὸ ἀνώτερο, κι ὄχι ὁ «ταξικὰ ἀδικημένος φονιάς»), τοῦ «ἐλευθερία ἔχουμε». Λὲς καὶ στὰ ΜΜΕ προβάλλονται δημοκρατικὰ καὶ ἴσα ὅλες οἱ στάσεις ζωῆς, βίαιες καὶ εἰρηνικές, καὶ ἔτσι μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ διαλέξει τὴ βία.

Posted in τέχνη, Αριστερά | Tagged , | Σχολιάστε

πλοῖα καὶ μαχητικά, μεταξὺ προδοσίας κι ἐθνικοφροσύνης

Ἐσεῖς, ἑλληνικὰ μαχητικὰ πετούμενα στὸν οὐρανὸ τῆς πόλης. Μὴν ψάχνετε γιὰ τὴ Μακεδονία τοῦ Μητσοτάκη; Ἢ μήπως θὰ κάνετε περιπολίες στὴν ὁδὸ Μοναστηρίου καὶ τὴν πλατεία Ἀριστοτέλους, μαζὶ μὲ τὰ ἀραγμένα ἑλληνικὰ πολεμικὰ πλοῖα, γιὰ νὰ πιάνετε «πρόσφυγες» ληστές;

Ἂν δὲν τὸ κάνετε (καὶ δὲν θὰ φταῖν οἱ πιλότοι κι οἱ καπετάνιοι γι’ αὐτό), καλύτερα νὰ μᾶς ἀφήσετε σὲ μιὰ πόλη ὅπου δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ κυκλοφορεῖ ἄφοβα. Νὰ μὴν ἀκούσουμε τὴν 28η Ὀκτωβρίου τὸν πιλότο, ποὺ θὰ κάνει τὰ ἀκροβατικά, νὰ ἀναμεταδίδει ἠχογραφημένο τὸ μήνυμα «Ἕλληνες, ψηλὰ τὸ κεφάλι» καὶ τέτοια κολοκύθια τούμπανα. Εἴχαμε τὸ ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ἔχουμε τοὺς Δεξιοὺς ποὺ φέρανε τὸν Μητσοτάκη καὶ τὴν πολυπολιτισμικὴ Θεσσαλονίκη. Ἄσε ποὺ τὸ φετινὸ ἡμερολόγιο μᾶς ἐξομοίωσε μὲ τοὺς Ἀθηναίους, καὶ ἀντὶ σαλονικιώτικου πενθήμερου κάνουμε ἕνα φτωχὸ τριήμερο.

Posted in Θεσσαλονίκη | Tagged , | Σχολιάστε

Δύσκολα παιδικὰ χρόνια

img845-e1571766581983-1024x744

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

βαμπιρικά

Ὅταν τὸ ἀντικοινωνικὸ ἀντιπρότυπο μετατρέπεται σὲ πρότυπο.

Δὲν ἔχει μόνιμη δουλειά (δεκτόν), δὲν τῆς ἀρέσουν τὰ παιδιὰ καὶ δὲν θὰ σ’ ἀγκαλιάζει ὅταν ξυπνᾶς, οὔτε θὰ φυλᾶ τὰ ὄνειρά σου ἀπὸ τὸ κακό (αὐτοθεοποίηση ποὺ προσεγγίζει τοῦ Διάβολου). Γενικά, γεννήθηκε γιὰ νὰ ρουφᾶ πόρους, σὰ μιὰ μαύρη τρύπα. Χωρὶς ἀνταπόδοση, πέρα ἀπὸ μιὰ νύχτα. Ἀναρωτιέμαι τί γυναικεῖοι τύποι ταυτίζονται μὲ τὴ γυναίκα τῶν στίχων: «αὐτοδημιούργητοι» κι ὅσων ὁ μπαμπὰς παράτησε τὴ μαμά τους, βαμπίρ-κέντρο τοῦ κόσμου, ἐξαρχῆς ξηγημένοι (ἄρα, μὲ ἥσυχη τὴ συνείδηση) τυχοδιῶκτες ποὺ πατᾶν σὲ πτώματα; Οἱ μικροαστοὶ κι ἐπίδοξοι προαναφερθέντες; Καὶ τί αὐτοκαταστροφικοὶ ἄντρες ἑλκύονται ἀντίστοιχα. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ὁ ἔσχατος δαιμονισμὸς τῶν καιρῶν μας συνίσταται στὸ νὰ χάσει τὸ γυναικεῖο φύλο τὴν ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀναβλύζει ἀσταμάτητα ἀπὸ μέσα του: Νὰ γίνει τόσο ἀδιάφορο, σκληρὸ κι ὀρθολογικὸ ὅσο ὁ ἄντρας. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ὁ Χριστιανισμὸς γιὰ νὰ ἐξαπλωθεῖ μαζικά, βασίστηκε πολὺ στὶς γυναῖκες. Ποὺ τώρα μετατρέπονται σὲ αἰσθησιακὲς παγανίστριες μαινάδες-μάγισσες. Ὅμως, δὲν θὰ προλάβετε νὰ χαρεῖτε πολὺ τὴν λεφτεριά σας, μάγισσες-πεταλουδίτσες, τὸ ὅ,τι φᾶμε κι ὅ,τι πιοῦμε εἶναι τὸ σύνθημα ἀποκλειστικὰ τοῦ δυνατοῦ, κι ἐσεῖς δὲν εἶστε δυνατές. Λογικὸ τὸ συμπέρασμα τῶν στίχων: «Δὲν μᾶς βγαίνουν οἱ ἀριθμοί». Μὴ πτοεῖσθε, ἔρχονται γρήγορα οἱ βιασμοὶ καὶ οἱ μαντῆλες, καὶ τὰ βιτριόλια, ἀφοῦ δὲν μᾶς βγῆκαν οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἀπαιτούμενων παιδιῶν. Εἶναι τὸ θανάσιμο τίμημα ποὺ πρέπει νὰ πληρώσουμε ἐπειδὴ κάποιοι ἀνέχτηκαν κάποιους ἄλλους 45 χρόνια.

Posted in φιλελεύθεροι, Ελλάδα | Tagged | Σχολιάστε

στὸν κόσμο τῶν βιβλίων

Ἡ Εὐρώπη ἐξισλαμίζεται, οἱ γειτονιὲς τῆς Ἑλλάδας γεμίζουν μαντῆλες, οἱ ἄθεοι μειώνονται παγκοσμίως. Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ διαγραφοῦν καὶ νὰ ξαναγραφτοῦν: Γιατὶ τὸ «περιοδικὸ τῶν βιβλίων» στοχάζεται γιὰ τὴν «θρησκευτικότητα σ’ έναν κόσμο χωρίς θεό«. Αὐτὲς οἱ φαντασιακὲς σαπουνόφουσκες ὅπου τὸ ὑπαρξιακό, καὶ συνάμα ἡρωικό, μελὸ τοῦ καθενὸς μετατρέπεται σὲ ἀντικειμενική (ὅσο γίνεται, φυσικά) ἀπόφανση γιὰ ἕναν κόσμο δίχως θεό, καὶ γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ ἕναν τέτοιο κόσμο, χωρὶς θεό. Προβλήματα, ποὺ μόνο μιὰ ἀκοίμητη (ἐννοῶ ἄγρυπνη!) καὶ μορφωμένη συνείδηση, θαρραλέα μὰ καὶ εὐαίσθητη, θὰ τὰ δαμάσει ἢ ἔστω θὰ τὰ κατατάξει καὶ ἀνατέμνει.

Ἐνημερωτικά, δὲν διάβασα τὸ ἄρθρο. Καὶ πῶς κρίνω, τότε; Αἴ, The Books’ Journal εἶναι αὐτό.

Posted in αθεϊσμός | Tagged | Σχολιάστε

καὶ ἄλλα ρωσικά

Χρόνια τώρα, ἐπὶ δεκαετίες μετὰ τὸ 1991, κάθε χρονιά, οἱ ρωσολάτρες μὲ τὶς ἐκπομπές τους καλλιεργοῦσαν τὴν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἐκδοχὴ ὅτι φέτος ἔρχεται ὁ Μόσκοβος, μὲ τὰ ὑπερόπλα του καὶ πάει ἡ Τουρκία, ἔγινε σκόνη. Καὶ δώσ’ του οἱ προφητεῖες τῶν καλῶν Δεξιῶν ἑλληνορθόδοξων ἀντικομμουνιστῶν. Δὲν ἐννοῶ μόνο τὸ «Μακελειό», ἥμαρτον. Τώρα ὅμως, ποὺ ἡ ἀντιλενινιστικὴ Ρωσία (ὁ Πούτιν σιχαίνεται τὸν Λένιν) ἔκανε ὅ,τι κι ὁ Λένιν μὲ τὴν ΕΣΣΔ, συμμάχησε μὲ τὴν Τουρκία, οἱ ρωσολάτρες ἄρχισαν τὶς πιὸ ἀπίθανες δικαιολογίες, τὰ «δὲν μᾶς ὑποσχέθηκαν τίποτα» καὶ «ἐσεῖς βοηθᾶτε τοὺς ἀντιπάλους τους»: Ὅ,τι ἔλεγαν ἐπὶ 70 χρόνια οἱ κομμουνιστὲς τῆς Ἑλλάδας: «Στείλατε στρατὸ κατὰ τῆς ΕΣΣΔ, καλὰ νὰ πάθετε». Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μοτίβο, νὰ δικαιολογήσουν ὄχι τὴ χώρα τους ἀλλὰ τὴ Ρωσία. Ἀντιδυτικοὶ κομμουνιστὲς καὶ ἀντικομμουνιστές, τὸ ἴδιο πράμα: πάνω ἀπὸ ὅλα (κι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα) ἡ λόξα τους. Εἴχαμε τὸν Καστοριάδη καὶ τοὺς ἀναρχικούς, αὐτοὺς τοὺς Δυτικοὺς κι ἐκ γενετῆς ἐξόριστους στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴ μία, ἔχουμε καὶ τοὺς ρωσόδουλους (κομμουνιστὲς κι ἀντικομμουνιστές), ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μέση ὁδὸς λὲς καὶ δὲν ὑπῆρχε, ἀκλόνητη πολιτισμικὴ φιλία στὴ βάση τῆς κοινῆς θρησκείας καὶ κοσμοθεώρησης. Βεβαίως, τὸ πιὸ αἰσχρὸ εἶναι ὅτι τώρα οἱ ρωσόδουλοι κάνουν τὴν πάπια, ὅταν λένε ὅτι δὲν ὑποσχέθηκαν τίποτα, ὅτι δὲν ἦταν μιὰ μαζικὴ ἐκστρατεία (ἀπευθυνόμενη στὸ λαό -μέσω τῶν τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν) ποὺ πατοῦσε στὸν (κατανοήσιμο κι ἀναπόφευκτο -μὰ ρηχὸ καὶ ὑποκριτικό) λαϊκὸ ἀντιδυτικισμό. Τί κάνει νιάου νιάου στὰ κεραμίδια μὲ τόσες χιλιάδες φιλορωσικὲς ὧρες ἐκπομπῶν. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ φιλορῶσοι ὑπόσχονταν στοὺς Ἕλληνες τὸν οὐρανὸ μὲ τ’ ἄστρα. Καὶ μόνο ἀφότου ἡ Ρωσία ἐγκατέλειψε τὸν ἀποκλειστικὰ ἀντιισλαμικὸ πόλεμο (ὁ ρῶσος Πατριάρχης κήρυττε στὶς ἐκκλησιὲς «Ἱερὸ Πόλεμο» κατὰ τοῦ ἰσλαμισμοῦ) χάριν τῆς συμμαχίας μὲ τὴ σύμμαχο τῶν τζιχαντιστῶν, ἄρχισαν νὰ τὰ γυρίζουν ὥστε σήμερα νὰ λένε «δὲν ὑποσχεθήκανε τίποτα».

Ὁ γράφων φυσικά, ἔχει διαβάσει καὶ τὸ ἀνάποδο (ἀντίθετες προφητεῖες), ὅτι ἐπὶ Πούτιν δὲν πρόκειται νὰ γίνει ὅ,τι ὀνειρευόνται -τὸ λέω αὐτὸ ὄχι γιὰ νὰ κάνουμε ὑπομονὴ μὲ τοὺς ρωσολάτρες καὶ τὴ Ρωσία ποὺ «ἐλέγχει / ἐξημερώνει τὴν Τουρκία» (ὅπως φαντάζονται, ἢ τοὺς λένε νὰ φανταστοῦν, οἱ ρωσολάτρες) ἢ γιὰ νὰ κάνουμε γεωπολιτικὴ μὲ βάση τὶς προφητεῖες, ἀλλὰ ὡς παράδειγμα ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλίσσεσαι ἀκόμη κι ἂν πιστεύεις στὸ σκληρὸ πυρήνα τῶν προφητειῶν. Ἡ ἀποχριστιανισμένη Ρωσία οὔτε θέλει (μὲ ἱερὸ πόλεμο) οὔτε μπορεῖ νὰ πολεμήσει τὴν Τουρκία ἐνόσω ἔχει μεγάλες ἰσλαμικὲς κοινότητες στὴ χώρα της. Εἶναι χειρότερη, ἀπὸ ἄποψη ἀνθελληνισμοῦ, ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ. Ἡ ΕΣΣΔ κύτταζε τὰ συμφέροντά της, εἶχε τὸν πανσλαβισμό της, καὶ ἀναπόφευκτα/καλῶς ἤμασταν ἀπέναντί της. Ἡ Ρωσία κάνει κάτι χειρότερο, κάτι ὕπουλο: «πουλᾶ Ὀρθοδοξία» (δικό μας προϊόν, ἀφοῦ πρέπει νὰ μιλήσουμε στὴ γλώσσα τῆς Ρωσίας), κι αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν μεμπτὸ ἐὰν ἦταν Ὀρθόδοξη κοινωνία καὶ κράτος, ἀλλὰ δὲν εἶναι, καὶ μέσῳ τῆς ἀνήθικης αὐτῆς πώλησης προωθεῖ τὰ κρατικὰ συμφέροντά της. Ἂς φέρουμε ἕνα ἀντιπαράδειγμα, ἡ Τουρκία εἶναι ἰσλαμικὴ χώρα καὶ δικαίως πουλᾶ προστασία στὸ Ἰσλάμ.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ μόνο μερικῶν λαῶν νὰ παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὸ Χριστιανισμὸ ἢ τὸν κομμουνισμὸ ἢ ἄλλες ἰδεολογίες. Τέτοιος λαὸς ἦταν σίγουρα οἱ Ἕλληνες, ποὺ εἶναι ἱκανοὶ καὶ ἀλληλοσκοτωθοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια μιᾶς ἰδεολογίας. Οἱ Ρῶσοι πάντοτε τὸ ἀντίθετο, εἴτε πρόκειται γιὰ τὸν κομμουνισμό, ποὺ ἦταν ἁπλὸς πανσλαβισμὸς καὶ ἀντιδυτικισμός, εἴτε γιὰ τὶς τρίτες Ρῶμες.

 

Posted in Ρωσία | Σχολιάστε

Δόσεις

Διαβάζω στὰ ΜΚΔ, καὶ παίρνω τὴν ἡμερήσια δόση πόνου μου ἀπὸ τσιριδοκοπήματα ἄθρησκων Δεξιῶν ποὺ ἀντιλαμβάνονται στὸ πετσί τους πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι τὸ μητσοτακικὸ ὄραμα γιὰ τὴν πολυπολιτισμικὴ Ἑλλάδα. Δυστυχῶς, κι αὐτοὶ εἶναι ἄτεκνοι, δηλαδὴ λένε λόγια τοῦ ἀέρα καὶ δὴ σὲ ἰδιωτικὲς πλατφόρμες φακελώματος. Κι ἀφοῦ τὰ λοιπά, μὲ παιδιά (μ.ὅ. 1,2), πρόβατα τῆς Δεξιᾶς δὲν μιλᾶνε, θὰ ἦταν καλύτερο κι οἱ παραπάνω διαμαρτυρόμενοι ἄτεκνοι νὰ τὸ βούλωναν, καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὸ βιασμό. Σὲ 30-50 χρόνια θὰ πεθάνουν χωρὶς νὰ ἀνησυχήσουν γιὰ παιδιὰ ποὺ ἀφήνουν. Μὲ κάποιες προφυλάξεις, θὰ περάσουν ἥσυχα τὰ χρόνια αὐτά. Ἄλλωστε, ἔχουμε καὶ καλὰ δεῖ τοὺς ἄτεκνους καὶ φυγότεκνους Χριστιανούς, αὐτὸ διδάσκουν κι αὐτοί. Τὸ Σφάξε μὲ ἀγά μου ν’ ἁγιάσω. Καὶ ἕνας ψυχασθενικὸς ἀντικομμουνισμός. Ὁπότε, ἀπὸ ποιοὺς νὰ πρωτοαρχίσει τὸ σφάξιμο; Εἴπαμε, πραξικόπημα δὲν κάνει ὁ στρατός (ὅπως ὀνειρεύονται ὅλοι τους), γιατὶ τὴν τελευταία φορὰ τὰ ἔκανε μαντάρα καὶ κατὰ συνέπεια αὐτοευνουχίστηκε. Οὔτε πόλεμος-ξεσκαρτάρισμα γίνεται, γιατὶ οἱ Τοῦρκοι ξέρουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὑποδουλώνεται χωρὶς πόλεμο.

Ἑπομένως, ἀπομένει τὸ Τζόκερ, ποὺ ὡς ἀντι-ταινιόφιλος δὲν θὰ δῶ (ἤδη, τὸ μασκάρεμα, τοῦ κλόουν, μὲ προκαλεῖ γιὰ τὶς χειρότερες ἐκφράσεις). Μιὰ κοινωνία ποὺ πεθαίνει, ἐπειδὴ τὸ διάλεξε, βιολογικά, καὶ τὴ ληστεύουν, σὰν πρόβατο, μόλις νυχτώσει οἱ ἀλλοδαποὶ τοῦ Μητσοτάκη, μόνο γιὰ τὸν Ἐμφύλιο ἢ τὸ μίσος ταξικὸ τοῦ Τζόκερ (φαιδρὴ ἐπανάληψη τῆς φαιδρῆς Γρηγοροπουλειάδας) μπορεῖ νὰ συζητᾶ. Ὁπότε, ἂς θυμηθοῦμε τὸν ἅγιο Γρηγόριο.

Posted in Δεξιά, Ελλάδα | Σχολιάστε

Τὸ δράμα τῶν ΗΠΑ: Θηβαϊκὴ ἡγεμονία

Μπορεῖ οἱ συντηρητικοὶ δεξιοὶ νὰ κοροϊδεύουν ἑτεροχρονισμένα τοὺς ἀντιαμερικανοὺς Ἀριστερούς, ποὺ τώρα βρίζουν τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν Κούρδων. Εἶναι μιὰ ἐκδίκηση ποὺ τρώγεται κρύα καὶ εἶναι ὀρθή, ἀλλὰ πολιτικὰ δὲν ἔχει καμμία σημασία πιά, τώρα ποὺ οἱ συντηρητικοὶ ἀντιπροσφυγικοὶ δεξιοὶ βλέπουν τὴν ἀγαπημένη τους Δεξιὰ νὰ φιλοξενεῖ πρόσφυγες καλύτερα ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, καὶ δὲν μποροῦν παρὰ νὰ νοιώθουν κερατωμένοι.

Οἱ ΗΠΑ ξόδεψαν τὴ νίκη τους ἐπὶ τῆς ΕΣΣΔ τόσο ἐπιπόλαια μέσα σὲ 30 χρόνια, ποὺ οἱ Ρωμαῖοι (στοὺς ὁποίους βασίζονται, μὲ τὴ re-public, τὴ σύγκλητο-senate κ.λπ.) θὰ τράβαγαν τὰ μαλλιά τους. Ἀντὶ νὰ ἐπεκταθοῦν ἄμεσα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, ἔμπλεξαν μὲ τὰ Ἀφγανιστὰν καὶ τὰ Ἰράκ, τὰ πετρέλαια τοῦ ὁποίου (καὶ τῆς Μ. Ἀνατολῆς) θὰ μποροῦσαν εὔκολα νὰ ἀποκτήσουν μέσῳ εἰρηνικῶν συμφωνιῶν. Μ’ ἄρεσε ποὺ τὸ ’90 κάτι ἀριστεροφιλελεύθεροι σοφοὶ ἔλεγαν ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχει παγώσει τὸ τσιμέντο τῆς ἀμερικανικῆς κυριαρχίας. Νά ὅμως, ποὺ ἦταν θηβαϊκὴ ἡγεμονία -δίχως νὰ ἀπαιτεῖται ὁ θάνατος κάποιου Ἐπανεινώνδα. Γι’ αὐτό, ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ δημοσιεύει πατερναλιστικὴ ἐπιστολή του στὸν Τοῦρκο, μὲ περιεχόμενο «Μὴν εἶσαι ἀνόητος, ἔλα μαζί μου», τὴν ὁποία θὰ μποροῦσα κι ἐγὼ νὰ γράψω στὸ παιδί μου, π.χ. μὴν εἶσαι κουτός, ἅμα διαβάζεις γρήγορα, θὰ ἔχεις ὥρα γιὰ παιχνίδι, ὑπολογιστὴ καὶ θὰ βγαίνουμε βόλτες κ.λπ., ἂν δὲν διαβάζεις ὅμως θὰ σὲ κανονίσω. Ξέρουμε ὅμως, ὅτι κάθε πατέρας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ παιδί του, ἔστω συναισθηματικά, δηλαδὴ ἀκόμη καὶ νὰ τὸ τιμωρήσει θὰ αἰσθάνεται ἄσχημα. Εἶναι τὸ δράμα τῶν Ἀμερικάνων, ποὺ δὲν μποροῦν πιὰ νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Ἡ ἐναλλακτικὴ τῶν ΗΠΑ θὰ ἦταν συνεχίζοντας νὰ πολεμοῦν παντοῦ νὰ πάθουν ὅ,τι ὁ Χίτλερ κι ὁ Ναπολέων στὴ Ρωσία καὶ ἡ Ἑλλάδα στὴν Ἄγκυρα.

Πιὸ θλιβεροὶ ἀπὸ ὅλους (Ἀριστερούς, ἀριστεροφιλελέδες, συντηρητικούς) εἶναι ὅσοι περιμένουν ἕναν καλύτερο κόσμο χωρὶς τὴν κυριαρχία τῆς κακιᾶς, ἀποικιοκρατικῆς, διαβολικῆς Δύσης. Ἐννοεῖται ἡ ψευτοἉγία Ρωσία εἶναι ἕνα κράτος 100-140 ἑκατομμύρια, μὲ κοινωνία γεμάτη ἀθεομπεκρῆδες μηδενιστές, ποὺ ὅσο καὶ νὰ πασχίσει δὲν ξαναγίνεται ΕΣΣΔ, ποὺ ἔχει πάμπολλους φιλήσυχους Μουσουλμάνους οἱ ὁποῖοι ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ δύνανται νὰ «τρελαθοῦν δι’ ἀνεξήγητον αἰτίαν»· ταυτόχρονα, τὰ ἀδειανὰ ἀσιατικὰ ἐδάφη της θὰ εἶναι πάντα μιὰ πρόκληση γιὰ τὸ 1,5 δισεκατομμύριο τῆς Κίνας. Ἡ μόνη ἐναλλακτικὴ εἶναι εἴτε ἡ Κινεζοποίηση εἴτε ἡ Ἰσλαμοποίηση εἴτε ἡ Ἀφρικανοποίηση. Εἶναι πολὺ νωρὶς ἀκόμη ὅμως, οἱ ἀντιιμπεριαλιστὲς πρέπει νὰ πανηγυρίσουν γιατὶ ἡ ἐκδίκηση εἶναι ἕνα πιάτο ποὺ τρώγεται κρύο. Ὅταν πληρώνουν τὸ χαράτσι στὸν ἐμίρη, στὸν κινέζο ἐργοδότη καὶ τὸν σενεγαλέζο σωματέμπορο, θὰ τὸ πληρώνουν ξεφυσώντας ἀπὸ εὐχαρίστηση. Προσοχή, δὲν λέμε ὅτι ἡ Δύση δὲν εἶναι ἀποικιοκρατική, κακὴ κ.λπ., λέμε ὅτι ἐλλείψει ἱστορικῶν γνώσεων καὶ φαντασίας οἱ ἀντιδυτικοὶ δὲν καταλαβαίνουν τί τοὺς ἔρχεται μὲ τὶς κάθε λογῆς δυτικὲς ἀποσύρσεις. Βεβαίως, ἡ περὶ τοῦ ἀντιθέτου σοφιστεία δὲν ἔχει τέλος -ἕνα γνώρισμα τῶν παρακμιακῶν κοινωνιῶν ποὺ αὐτοϋπονομεύονται.

Posted in Δύση | Tagged , | 3 Σχόλια

ἀγγλικό, γαλλικό, ρωσικό

Εἶναι ἡ περίεργη στιγμὴ ποὺ ὁ ἀντικομμουνιστὴς φιλορῶσος ταυτίζεται μὲ τὸν 4διεθνιστὴ ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἀντιαμερικανισμό. Ὁ δὲ 4διεθνιστὴς ὄντας διχασμένη προσωπικότητα, ἀπὸ τὴ μία ὡς ἀντιιμπεριαλιστὴς ἐναντιώνεται στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐναντιώνεται στὴν πουτινικὴ Ρωσία στὴν ὁποία ἐναντιώνονται καὶ οἱ ΗΠΑ.

18814285_1443835789011537_9055734810286995689_n

Posted in Δεξιά | Tagged , , | Σχολιάστε

Εἰσβολές

Πάντως, ἡ μαρξικἠ ἄποψη γιὰ τὶς ξένες ἐπεμβάσεις σὲ τρίτες χῶρες εἶναι ὅτι μιὰ εἰσβολὴ ἀποτιμᾶται ὡς καλὴ ἢ κακὴ ὄχι ἀνάλογα μὲ τὴν ἠθική της δικαιολόγηση ἀλλὰ μὲ τὸ κατὰ πόσον καθιστᾶ εὐκολότερη τὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας, τὴν ἐκβιομηχάνιση, τὸ ἐμπόριο, καὶ τελικὰ τὴν ἐπανάσταση καὶ τὸ σοσιαλισμό. Παραδείγματα: Καλιφόρνια (ἀνῆκε στὸ Μεξικό, τὴν πῆραν οἱ ΗΠΑ), Ἰνδία (Ἀγγλία), Ἀλγερία (Γαλλία).

Οἱ ἀπόψεις γιὰ ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση καὶ τὸν ἰμπεριαλισμὸ ὡς αὐταπόδεικτα καλὰ καὶ κακά, ἀντίστοιχα, πράγματα, εἶναι βαθιὰ ἀντιμαρξικές. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τοῦ πῶς στὸ καλὸ ἡ «Ἐπανάσταση» θὰ βοηθηθεῖ ἀπὸ τοὺς Κούρδους ἢ ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἢ ἀπὸ τὸν Ἄσαντ.

Posted in Αριστερά, Χωρίς κατηγορία | Tagged , | Σχολιάστε

Τραμπολίνια: ἡ ἑλληνικὴ ἑρμηνεία τοῦ Τρὰμπ

Ὅ,τι ἔκανε ὁ Τρὰμπ ἦταν συνεπὲς μὲ τὶς ἀρχές του: ἀπόσυρση ἀπὸ βαλτωμένα μέτωπα (ὅπου μπορεῖ νὰ κάνει τὴ δουλειὰ τοῦ χωροφύλακα ἡ Τουρκία ἢ ἡ Ρωσία) καὶ ἀνασυγκρότηση ἐνόψει τῆς ἀντιπαράθεσης μὲ τὴν Κίνα. Ἀρχὲς ποὺ εἶναι συμβατὲς μὲ τὸν ἀπομονωτισμὸ τοῦ τύπου ὁ ὁποῖος βρῆκε τὴν γῆ τῆς Ἐπαγγελίας στὴν Ἀμερική, θέλει φθηνὴ βενζίνη, κι ὅλα τὰ ἄλλα ἂς καοῦν. Τρελὸς λοιπόν, δὲν εἶναι ὁ Τράμπ, οὔτε βλάκας ρὲντ νέκ, ὅπως οἱ ἀναλυτὲς νομίζουν θεωρώντας ἠλίθιο τὸν μέσο Ἀμερικανὸ καὶ λ.χ. «καλλιεργημένο» τὸν μέσο Γάλλο.

Οἱ «φιλειρηνικὲς» αὐτὲς τάσεις ὅμως δὲν βολεύουν πάντοτε τὴν Ἑλλάδα. Ποῦ νὰ ἐξηγεῖς στὸν φιλοτραμπικὸ ὅτι ἄλλο πράμα ἡ παύση τοῦ βομβαρισμοῦ 20 ἐτῶν, ἀπὸ Μποὺς ὣς Ὀμπάμα, ποὺ γέμισε τὴν Εὐρώπη πρόσφυγες (πραγματικοὺς καὶ δῆθεν) και δὲν συμφέρει τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἄλλο τὸ νὰ καταστραφοῦν (μέσω συνεχοῦς πολέμου) πολιτικὰ-στρατιωτικὰ τελείως οἱ ἰσλαμιστές, πράγμα ποὺ συμφέρει μακροπρόθεσμα τὴν Ἑλλάδα. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὁ Ἕλληνας alt right ὑποστηρικτὴς τοῦ Τράμπ, ζῆ στὴ φαντασία του σὲ κάποια κωμόπολη τῶν ΗΠΑ καὶ καλλιεργεῖ τὸ καλαμπόκι του. Φθηνὴ βενζίνη θέλει μόνο (δηλαδή, στρατεύματα τὸ πολὺ στὴν Σ. Ἀραβία καὶ ὄχι παντοῦ), ὄχι πόλεμο.

Ἡ λάθος ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου Τρὰμπ ἐντάσσεται στὶς γνωστὲς κοκκορομαχίες τῶν παρακμιακῶν μικρῶν κρατῶν. Ὁ ἀνόητος Ἀριστερὸς καὶ ΠΑΣΟΚος ἤθελε τὸν βομβαρδιστὴ Κλίντον-Ὀμπάμα «ἐπειδὴ εἶναι δημοκράτης» ἢ «ἐπειδὴ εἶναι καταπιεσμένος Μαῦρος» ἀντίστοιχα, ὁ ΝΔκράτης ἤθελε τὸ φιλότουρκο Ρήγκαν «ἐπειδὴ εἶναι συντηρητικός», ὁ δεξιὸς τώρα θέλει τὸν Ὀρμπάν. Δὲν μποροῦσαν νὰ διακρίνουν -ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι μέλη παρακμιακῶν μικρῶν κρατῶν- μεταξὺ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ὅλων αὐτῶν ἡ ὁποία ἀναμενόμενα ἐπηρεάζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς τους, στὴν ὁποία ἀρέσκονται ἢ ὄχι. Ὁ Ὀρμπάν, ἂς ποῦμε, ἔχει καλὸ μοντέλο γιὰ τοὺς μετανάστες. Ἀλλὰ ἦταν φιλοσκοπιανός. Ὁ μέσος βλάκας alt-right Ἕλληνας δὲν μπορεῖ νὰ βάλει φρένο στὴ συμπάθειά του στὴν ἀντιμεταναστευτικὴ πολιτική, ὥστε ὅσο κι ἂν (σωστότατα!) ζητᾶ νὰ τὴν μιμηθεῖ ἡ Ἑλλάδα ταυτόχρονα νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ καταγγείλει τὸν φιλοσκοπιανισμὸ τοῦ Ὀρμπάν, καὶ νὰ τὸν θεωρεῖ ἐχθρό του. Ὁ δὲ ἀντικομμουνιστὴς βλέπει δικέφαλο (ὄχι τὸν ἀλβανικὸ ὅμως) καὶ γουστάρει Ἁγία Ρωσία τῶν μπεκρήδων ἄθεων.

Εἶναι ἡ διανοητικὴ ἀποικιοποίηση, ποὺ κάνει ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ σκέφτονται ὡς (κι ὄχι σάν) Ρῶσοι, συντηρητικοὶ Ἀμερικάνοι, φιλελέδες Γερμανογάλλοι κ.ο.κ.

Βεβαίως, γιὰ μιὰ παρακμιακὴ χώρα, ἀκόμη καὶ τὰ καλὰ γίνονται στραβά. Ἔτσι, ἡ προσδοκία ὅτι ἡ ἐξαιτίας τοῦ Τρὰμπ χωλὴ ἀμερικανο-ρωσικὴ προσέγγιση θὰ περιθωριοποιοῦσε ὡς ἄχρηστο πιόνι τὴν Τουρκία, τελικὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀγαπήσουν καὶ ΗΠΑ-Ρωσία τὴν Τουρκία καὶ νὰ τῆς δώσουν φτερὰ παρὰ τὰ ψεύτικα μαλώματα.

Posted in Δύση | Tagged | Σχολιάστε

50% τουλάχιστον

Ὅπως οἱ φιλελέδες στὰ πρῶτα χρόνια τῆς Κρίσης ἐξεδήλωναν τὴν ἀηδία τους μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ λατρεύουν τὸ γερμανισμό, τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες. Ὅπως οἱ Ἀριστεροὶ ἀνακατεύονται μὲ τὸν πολὺ Ἑλληνισμὸ τοὺ γείτονα Ἑλληναρᾶ τους κι ἐκστασιάζονται μὲ τοὺς τρισχειρότερους Τριτοκοσμικούς. Ἔχουμε καὶ ἐκείνους ποὺ προτιμοῦν νὰ ἐπανιδρυθεῖ κράτος τοῦ ΙΣΙΣ στὴν βόρεια-κουρδικὴ Συρία γιατὶ αὐτὸ συμφέρει τὴ Ρωσία (νὰ μὴν ὑπάρχουν Κοῦρδοι μὴ ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὴν ἴδια, κι ἂς ἐκδιώκουν τοὺς τζιχαντιστές), τὴν ὁποία δὲν συνέφερε οἱ μὴ ἐλεγχόμενοι Κοῦρδοι νὰ ἐκδιώξουν τοὺς τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴ Συρία. Ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα εἶναι γεμάτη ἀπὸ «εὐρωπαϊστές», «ρωσικότερους τῶν Ρώσων», «πολίτες τοῦ κόσμου», «ἀντιφασίστες» καὶ «διεθνιστές» ἕως «σκέτα ἀντικομμουνιστές» (ἀκόμη καὶ σὲ βάρος τῆς ἐθνοκρατικῆς κυριαρχίας, π.χ. καλύτερα ἡ τριπλὴ Κατοχὴ παρὰ οἱ κομμουνιστές) καὶ ἁπλοὺς τηλεθεατὲς τουρκικῶν σειρῶν, κάθε προσπάθεια ἐθνικῆς ἀνασυγκρότησης σκοντάφτει πάνω σὲ αὐτὸ τὸ ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο. Ποιὰ Ἑλλάδα, ἐδῶ θὰ σκεφτοῦμε μὲ βάση τὰ συμφέροντα τῆς Ρωσίας ἢ τῆς Εὐρώπης / Γερμανίας, θὰ σοῦ ποῦν. Ἢ τοῦ «πλανήτη Γῆ», οἱ ὁπαδοὶ τῆς μισότρελης. Πῶς νὰ θεωρήσεις Ἕλληνες ὅλους αὐτούς, ποὺ βάζουν πάνω ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνοκρατικὰ συμφέροντα τὴ Δύση, τὴ Ρωσία, τὸν ἀντιιμπεριαλισμὸ κ.λπ.; Στὴν ἑπόμενη κρίσιμη στιγμή, θὰ δράσουν αὐθόρμητα στὸ ὄνομα τῶν δικῶν τους ἱερῶν καὶ ὁσίων, κι ὄχι τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους-κράτους. Λέμε ὅτι εἴμαστε 10 ἑκατομμύρια, ἔχουμε βάλει ὅμως σὲ αὐτὰ τοὺς κάθε λογῆς συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητὰ ἀδιάφορους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ πανηγυρίζουν γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς Δύσης, τῆς Ρωσίας, τῆς Εὐρώπης κ.ο.κ. Μικρὸ τὸ κακό, θὰ παρατηρήσουν μερικοί, ἀφοῦ σὲ λίγο θὰ προσμετρᾶμε στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος τοὺς Μουσουλμάνους ποὺ τώρα ἡ ἀντικομμουνιστικὴ ἐθνικὴ Δεξιὰ φέρνει (ἢ ἀνέχεται) διὰ τοῦ Μητσοτάκη. Προτοῦ ἀντιμετωπίσουμε Τούρκους καὶ δῆθεν πρόσφυγες, ἔχουμε ταυτόχρονα νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλη τὴ σάρα καὶ τὴ μάρα τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν. Τί νὰ γίνει, πάντοτε διμέτωπος ἦταν ὁ ἀγώνας.

Posted in Ελλάδα | 2 Σχόλια

Κοῦρδοι 2: ἡ μοίρα τῶν χωρὶς κράτος

Ὅταν οἱ φιλελεύθεροι εὐρωπαϊστὲς μαζὶ καὶ οἱ ἀναρχικοὶ ἐν Ἑλλάδι καταφέρονται ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειάς τους εἶναι νὰ γίνουμε σὰν τοὺς Κούρδους, ποὺ δὲν ἔχουν κράτος καὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἀποκτήσουν. Καὶ μὲ τὴ σειρά τους, Ρωσία καὶ ΗΠΑ, ἐξαπατοῦν τοὺς Κούρδους*. Φταῖν κι οἱ ἴδιοι βέβαια, ποὺ ἀντὶ νὰ πολεμήσουν κατὰ τῶν Τούρκων, συμμάχησαν μαζί τους στὴ δεκαετία τοῦ 1910. Ἂς πρόσεχαν. Βεβαίως, τὰ χούγια τους ἦταν πάντοτε αὐτά, τῆς συμμαχίας μὲ τοὺς ὁμόθρησκους Ὀθωμανούς, ἐπὶ 1.000 χρόνια. Δὲν ἔκαναν ἕνα λαθάκι μὲ τὴν ἀρμενικὴ γενοκτονία, ὥστε νὰ τὸ παραβλέψουμε. Ἡ συγγνώμη τους εἶναι μιὰ κοροϊδία χωρὶς ἔμπρακτο ἀντίκρυσμα. Τώρα, μετὰ τὸ ’22, ποὺ ἡ Μικρασία ἔγινε τουρκική, κατάλαβαν τὸ λάθος τους. Αἴ, καί; Ἄλλωστε, μὲ τὴν τάση τοῦ δημογραφικοῦ στὴν Τουρκία, κάποτε οἱ Κοῦρδοι θὰ γίνουν ἴσοι μὲ τοὺς Τούρκους. Τότε, σὲ μιὰ τουρκο-κουρδικὴ ὁμόσπονδη Τουρκία, οἱ Κοῦρδοι σαφῶς θὰ εἶναι ξανὰ φιλότουρκοι, καὶ ξανὰ ἀνθέλληνες. Πρὸς τὸ παρόν, ὅπως ἔγραφε ὁ Κονδύλης, τὸ μόνο στὸ ὁποῖο οἱ Κοῦρδοι ἀντάρτες χρησιμεύουν εἶναι ὅτι κρατοῦν τὸν τουρκικὸ στρατὸ σὲ πολεμικὴ ἑτοιμότητα, μὲ τὶς διαρκεῖς (ἀναγκαστικές) ἀσκήσεις ποὺ κάνει ἐναντίον τους.

*Καὶ οἱ ρωσογλεῖφτες, ὅμοια μὲ τοὺς παραπάνω φιλελεύθερους (φιλογερμανοὺς καὶ φιλοαμερικανούς), ἀπολογοῦνται γιὰ τὶς πράξεις τῆς μητέρας-πατρίδας τους, Ρωσίας, Γερμανίας ἢ Ἀμερικῆς. Τὸ κωμικὸ εἶναι ὅτι ὅταν σ’ αὐτοὺς ἐπισημανθεῖ ἡ ἐπιχειρηματολογικὴ ἀντίφαση αὐτή (τὸ ὅτι δικαιώνουν τὴν ἐγκατάλειψη τῶν Κούρδων ἀπὸ τὴ μητέρα-πατρίδα τους ἀλλὰ τὴν καταγγέλουν ὅταν γίνεται ἀπὸ τὶς μητέρες-πατρίδες τῶν ἄλλων), ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ πρέπει νὰ συνεπάγεται τὴν ὑποστήριξη τῶν Κούρδων ἐκ μέρους τοῦ ἐπισημαίνοντα -πράγμα τελείως ἀβάσιμο ἀλλὰ καὶ ἄσχετο. Ἡ ἀξιολογικὰ οὐδέτερη παρατήρηση τῆς ἐγκατάλειψης τῶν Κούρδων καὶ τῆς  δικαιολόγησής της ἀπὸ τὸν κάθε φορὰ (ἄμισθο) ἐξυμνητὴ Ρώσων, Ἀμερικανῶν ἢ Εὐρωπαίων εἶναι ἀντικειμενικὰ ὀρθή, εἶναι μιὰ ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια, ἄσχετη μὲ τὴν συμπάθεια ἢ μὴ πρὸς τοὺς Κούρδους. Μπορεῖ νὰ μισεῖ κάποιος τοὺς Κούρδους ἢ νὰ τοὺς λατρεύει, ἀλλὰ καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀποδεχτεῖ ὡς ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα ὅτι τοὺς Κούρδους τοὺς ἐγκατέλειψαν διάφοροι «προστάτες» τους, κι ὅτι οἱ ἐν Ἑλλάδι λάτρεις αὐτῶν τῶν προστατῶν ταυτίζονται μὲ τοὺς τελευταίους, καθὼς κι ὅτι αὔριο-μεθαύριο τὸ κομμάτι αὐτὸ τοῦ ἐν Ἑλλάδι πληθυσμοῦ ἴσως νὰ πάρει τὸ μέρος τῆς Ἁγίας Ρωσίας τους, τῆς «Εὐρώπης» ἢ τῆς Δύσης τους κατὰ τῆς Ἑλλάδας, ἂν τεθεῖ τέτοιο ζήτημα. Ἡ ὑποκρισία ἰσχύει, εἴτε ἀφορᾶ τὴν τάχα ὀρθόδοξη Ρωσία ποὺ τὴν παινεύουν οἱ ἐν Ἑλλάδι φίλοι της, καὶ τὰ ὀρθόδοξα ἰδεώδη, εἴτε τὰ φιλελεύθερα καὶ δημοκρατικὰ ἰδεώδη τῆς Δύσης.

Ἡ διαφορά μας μὲ τοὺς Κούρδους εἶναι, πολιτικά, ὅτι ἔχουμε κράτος. Αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ τὸ προστατέψουμε μὲ κάθε τίμημα. Ὅποιος ἐναντιώνεται σὲ αὐτὸ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο, ὅποιος τὸ ροκανίζει ἐμμέσως καὶ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο, κι ὅποιος δὲν βάζει μπροστὰ τὰ δικά μας συμφέροντα ἔναντι αὐτῶν τῶν «προστατῶν», πρέπει νὰ καταπολεμηθεῖ.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged | 16 Σχόλια

Κοῦρδοι: τί δὲν καταλαβαίνεις;

Ἐντάξει, οἱ Κοῦρδοι πολέμησαν τὸ ΙΣΙΣ.

afrin_

Πάνω: Δεξιὰ τῆς τουρκικῆς, ἡ σημαία τῶν «μετριοπαθῶν ἰσλαμιστῶν» (FSA), στὸ Ἀφρίν.

Κάτω: ἡ ἴδια σημαία, παρέα μὲ τὴ σημαία τῶν Κούρδων τοῦ YPG:

kqqf24a

Τί δὲν καταλαβαίνεις, καημένε Ἕλληνα ραγιὰ ποὺ ψάχνεις γιὰ λαοὺς-ἰνδάλματα καὶ λαοὺς-ἥρωες νὰ βασιστεῖς;

 

 

 

Posted in Άραβες, Τούρκοι | Tagged | 13 Σχόλια

Δὲν προλαβαίνουμε

Ἐντάξει. Ἀλλὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς χῶρες μόνο στὸ Ἰρὰν  καὶ τὴ Σ. Ἀραβία ἔχει Σαρία. Πιὸ γόνιμη θὰ ἦταν ἡ σύγκριση 1989 καὶ 2019, μὲ τὴν πτώση τοῦ σοσιαλισμοῦ, ὡς ἐναλλακτικοῦ ἀραβικοῦ δρόμου. Τὸ πιὸ βασικό: 3,6 εἶναι τριπλάσιο ἀπὸ τὸ 1,2 τῆς Ἑλλάδας καὶ διπλάσιο ἄλλων δυτικῶν χωρῶν. Φυσικά, ἑπομένως, καὶ εἶναι κατάκτηση ἡ συμβίωση μεταξὺ διαφορετικῶν ὁμάδων πληθυσμῶν ποὺ ἡ μία ἔχει μ.ὅ. 3,6 ἐνῶ ἡ ἄλλη 1,2. Οἱ ἀρθρογράφοι (οἱ γάλλοι) θέλουν ἐμμέσως νὰ καθησυχάσουν ὅτι «χαλαρά, δὲν θὰ μᾶς θάψουν τὰ ἰσλαμικὰ μωρά, εἶναι μύθος»; Ἢ νὰ ἀποδείξουν ὅτι τὸ νέο Ἰσλὰμ δὲν εἶναι σὰν τὸ παλιό, γιὰ τοὺς α, β, … , ω λόγους; Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, τζάμπα πῆγαν ὅλες οἱ σπουδαῖες ἀναλύσεις γιὰ τὸν μεταπολεμικὸ ἀτομικισμὸ ποὺ πῆγε χέρι χέρι μὲ τὴ μαζοποίηση, ὡς ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ ἴδιου νομίσματος. Μᾶς ἀπέμεινε μόνο ἡ φαντασίωση περὶ ἐξατομικευμένων Μουσουλμάνων.

Τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἀλλάζει. Ἐμεῖς εἴμαστε ποὺ ἀλλάξαμε. Αὐταπάτες, μέχρι τὴν τελευταία στιγμή.

Posted in Δύση, Ελλάδα, Ισλάμ | Tagged | Σχολιάστε

Στὸ Μητσοτακιστάν

Ὅταν ἔλεγα ὅτι οἱ χριστιανοδεξιοὶ ψηφοφόροι τῆς Ἑλλάδας δὲν ἔχουν τὸ Χριστιανισμὸ ὡς ὕψιστο πολιτικὸ κριτήριο ψήφου, καὶ συνεπῶς εἴτε εἶναι ἀφελεῖς (ἔχουν τὸ ἀκαταλόγιστο) εἴτε δὲν εἶναι καὶ τόσο χριστιανοὶ ὅσο λέγεται κι ὅσο λένε πὼς εἶναι, δὲν εἶχα προσθέσει κι αὐτό: Ὅτι τώρα, κανονικά, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀποστείλει ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας στοὺς νεοδημοκράτες βουλευτὲς τοῦ νομοῦ καὶ τῆς ἐκλογικῆς τους περιφέρειας, γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὴν «ἀποσυμφόρηση» τῶν νησιῶν. Ὡς ψηφοφόροι τῶν βουλευτῶν αὐτῶν. Εὐγενικές, φυσικά, γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦν δίωξη ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν δυσφημιστεῖ ὡς γραφικὴ-ψεκασμένη ἡ προσπάθειά τους. Ἀλλὰ καὶ αὐστηρότατες, γιὰ νὰ δείξουν στοὺς βουλευτὲς (ποὺ εἴτε δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν εἴτε δὲν θέλουν) τί πραγματικὰ σημαίνει τὸ ἀστεῖο αὐτὸ μὲ τὴν «ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν» τὰ ὁποῖα ἀμέσως σὲ λίγο θὰ ξαναγεμίσουν ὥστε ἐντέλει νὰ γεμίσει κι ἡ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα.

Οὔτε κι αὐτὸ μποροῦν νὰ κάνουν οἱ καλοί μας χριστιανοὶ δεξιοὶ ψηφοφόροι. Ἕνα μέηλ, ἐνῶ κατὰ τὰ ἄλλα ξημεροβραδιάζονται στὸ facebook ρίχνοντας κατάρες καὶ κραυγάζοντας στὰ σχόλια κάτω ἀπὸ ἀναρτήσεις τῶν γνωστῶν νεοφιλελεύθερων φυλλάδων. Περιμένουν τὸ ποθούμενο; τὴν Ἁγία Ρωσία; τὴν Ἀποκάλυψη; ξέρω γὼ τί ἄλλο… Τὸ θάνατο περιμένουν, ἴσως. Ἀλλὰ εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ πᾶνε στὸν παράδεισο ἔτσι;

Μοιάζουν ἀπόλυτα μὲ τοὺς «δημοκράτες» καὶ ἀριστεροὺς Χριστιανούς, ποὺ βρίζουν μὲν τὸν Μητσοτάκη γιὰ τὸν νεοφιλελευθερισμό του (κοιμόντουσαν ὅταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐφάρμοζε τὸν ὑπαρκτὸ νεοφιλελευθερισμό -καὶ μὲ τὴν ἀλλαγὴ κυβέρνησης ξύπνησαν) ἀλλὰ σιωποῦν γιὰ τὴν πολυπολιτισμικὴ πολιτική του, γιατὶ εἶναι κι αὐτοὶ μητσοτακιστὲς ἐν ἀγνοίᾳ τους. Πάρτε, γιὰ νὰ ἔχετε νὰ θαυμάζετε, λοιπόν:

dsc6238-copy-2-thumb-large

Υ.Γ.

Θὰ μοῦ πεῖς, κάνω στατιστικὴ μελλοντολογία, ἀφοῦ δὲν ἔχει σημασία ἡ Ἑλλάδα νὰ «παράγει ἁγίους» (πράγμα ποὺ θὰ γίνει ἐὰν ἐξισλαμιστεῖ -θὰ πάψει). Θὰ εἰσάγουμε ἀπὸ ἀλλοῦ. Καθαρὰ ΕΟΚικὸ ἐπιχείρημα. Ἐπιδοτήσεις, μόνο, γιὰ ἁγίους δὲν βλέπω νὰ δοθοῦν… (σὰν ἐκεῖνες ποὺ παίρνουμε, γιὰ νὰ καταστρέφουμε τὰ ξύλινα σκάφη καὶ νὰ μὴν καλλιεργοῦμε)

Posted in πολυπολιτισμός, Δεξιά, Ελλάδα | Tagged , , , , | Σχολιάστε

μάρτυρες

Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ δυτικοῦ ἀθεϊσμοῦ ἐπὶ δύο αἰῶνες σχεδὸν προσπαθοῦν νὰ ἐξισώσουν τοὺς χριστιανοὺς μάρτυρες τῶν Διωγμῶν μὲ κάποιους φανταστικοὺς παγανιστὲς τῶν φανταστικῶν χριστιανικῶν ἀντιπαγανιστικῶν διωγμῶν, γιὰ νὰ ἀποδείξουν μέσῳ κάποιου σχετικισμοῦ («κι ἐσεῖς τὰ ἴδια κάνατε»), τὸ κανιβαλικὸ δόγμα ὅτι ὅλα στὴν ἱστορία εἶναι ζήτημα δικαίου τοῦ ἰσχυρότερου, κι ἄρα ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει πὼς εἶναι (κάτι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν λατρεία τῶν ἐθνικῶν). Βεβαίως, ὅπως ξέρει καθένας, ἡ διαφορὰ μεταξὺ Διοκλητιανοῦ καὶ Θεοδόσιου εἶναι ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες σκότωναν Χριστιανοὺς (καὶ γκρέμιζαν τὰ κτήριά τους) προκειμένου οἱ τελευταῖοι νὰ θυσιάσουν, ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ δὲν σκότωναν εἰδωλολάτρες. (Μὴ μοῦ πεῖτε τώρα γιὰ τὴν Ὑπατία…Θὰ εἶστε τουλάχιστον ἀνίδεοι). Οἱ Χριστιανοὶ πλήρωναν μὲ τὴ ζωή τους, οἱ Ἐθνικοὶ ἁπλῶς ἐνίοτε ἔχαναν κανένα «καλλιτεχνικὸ ἀριστούργημα» (στὸ ὁποῖο γίνονταν ἐκπορνεύσεις καὶ μαντεῖες -καὶ ἄλλα). Ἐπίσης, ἄλλη διαφορὰ εἶναι ὅτι ὑπῆρξαν Χριστιανοὶ ἐνάντιοι στὴ βία κατὰ τῶν Ἐθνικῶν ἐνόσῳ κυβερνοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ αὐτοκράτορες ἐνῶ ἀντιθέτως δὲν ὑπῆρξαν Ἐθνικοὶ ἐνάντιοι στὴ βία κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐνόσῳ κυβερνοῦσαν ἐθνικοὶ αὐτοκράτορες.

Γιατί τὸ λέω αὐτό; Γιατὶ ἡ σημερινὴ ἄθεη, μὴ χριστιανικὴ Εὐρώπη εἶναι ἀδύνατη νὰ ἀντισταθεῖ στὸ Ἰσλάμ, ἐπειδὴ φοβᾶται γιὰ τὴ ζωούλα της, σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα ὅτι μόνο μία ζωὴ ὑπάρχει, αὐτὴ ἐδῶ. Ὅ,τι τῆς ζητᾶ τὸ Ἰσλάμ, αὐτὴ τὸ κάνει. Ἡ ἀστειότητα τῆς κοσμοθεώρησής της τὴν ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ πεθάνει προκειμένου νὰ ζήσει. Ἀντίθετα, οἱ χριστιανοὶ μάρτυρες ὑπερίσχυσαν ἀκριβῶς γιατὶ ἔδειξαν ὅτι δὲν λογαριάζουν τὸ θάνατο. Δὲν ἐννοῶ ὅτι ἦταν θανατολάγνοι καὶ λ.χ. ὁ Κωνσταντίνος ἐντυπωσιάστηκε. Ἐννοῶ ὅτι προϋπόθεση γιὰ νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ γίνουν ὑπολογίσιμοι ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο ἦταν νὰ μὴν τρέμουν μπροστὰ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας, ὅπως οἱ σημερινοὶ ἄθεοι-ἄθρησκοι. Ἄλλο θανατολαγνεία κι ἄλλο ἀφοβία μπροστὰ στὸ θάνατο.

Τὸ κωμικὸ εἶναι, λοιπόν, ὅτι οἱ σημερινοὶ Εὐρωπαῖοι (μαζὶ καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ συμπαρασύρθηκαν ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ἄθεων, καὶ σὰν αἱρετικοὶ μᾶς πληφοφοροῦν στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὴν ἀντίληψη τοῦ Κορανίου γιὰ τὸν Χριστό) δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν χριστιανικὴ στάση ἀπέναντι στὴ Ρώμη. Ἐπειδὴ τὴν κατανοοῦν ὡς θανατολαγνεία, γι’ αὐτὸ ὑποκύπτουν στὴν ἰσλαμικὴ ἀπειλὴ τοῦ βίαιου θανάτου τους. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀδύνατο μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο νὰ ἀντισταθοῦν στὸ Ἰσλάμ. Μία ζωὴ τὴν ἔχουν, καὶ θὰ κάνουν ὁτιδήποτε εἶναι δυνατὸ γιὰ νὰ τὴν κρατήσουν.

 

Posted in Δύση, Ισλάμ | Σχολιάστε

διαμάχες μελλοθανάτων

Ἰδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ὁ προοδευτικὸς κι ὁ δεξιὸς πρόκειται νὰ θαφτοῦν κάτω ἀπὸ τόνους ἰσλαμικῶν σκουπιδιῶν, ἐπειδὴ εἶναι στεῖροι ἀπὸ κάθε πλευρά τοῦ Εἶναι (βιολογική, πνευματική), μαλώνουν γιὰ τὴν ἀρχαιολογία τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ. Οἱ καβγάδες (τούρκικη λέξη) γιὰ τὰ ἀρχαιολογικὰ ζητήματα βοηθᾶν στὸ νὰ ξεπεράσεις τὸ ἄγχος σου γιὰ τὸ μηδὲν ποὺ συνιστᾶς, ἐσὺ καὶ οἱ ὅμοιοί σου, γιὰ τὴ λήθη ποὺ περιμένει τὸν πολιτισμό σου. Ἐγώ, προτιμῶ ὁρισμένα θέματα, ἄλλοι τὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸν φασισμό. Ὅπως βολεύεται καθένας.

Εἴπαμε: ὁ ναζισμὸς σὲ σκοτώνει γιὰ κακοὺς σκοπούς, ὁ κομμουνισμὸς γιὰ καλούς (ἰσότητα), κι ὁ φιλελευθερισμὸς σὲ σκοτώνει γιὰ τὰ λεφτά. Τέλος πάντων, σκοτωμένος θὰ βγεῖς, εἴτε τὸ σκέφτεσαι εἴτε ὄχι. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, δὲν ὑπάρχει ἐπαρκὴς χρόνος γιὰ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια πέρα ἀπὸ καβγάδες μελλοθάνατων.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Αριστερά, Ακροδεξιά | Tagged , | 1 σχόλιο

598

σωσμένοι Μουσουλμάνοι μεταξὺ 25-26/9 (24 ὧρες), ἀλλὰ ἡ ἐθνοπατριωτικὴ Δεξιὰ κοιμώμενη βαθιὰ εἶναι σίγουρη πώς, τώρα ποὺ σκοτώθηκε τὸ ἀριστερὸ θεριὸ καὶ δὲν κυβερνᾶνε οἱ ἄθεοι ἀντιχριστιανοὶ Ἀριστεροί, μὲ τὰ βιβλία θρησκευτικῶν τους, ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Πρὸς τὸ παρόν, 10.000 μεταφέρονται ἀπὸ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀν. Αἰγαίου στὴν ἐνδοχώρα, κατὰ προτίμηση κοντὰ στὸ σπίτι σας. Γιὰ νὰ ἀνακουφιστοῦν τὰ νησιά -ἂν κι ἐγὼ ἔχω ὑπόψιν πὼς «ἅμα σὲ σκανδαλίζει τὸ χέρι σου, κόψε το».

Posted in πολυπολιτισμός, Δεξιά | Tagged , | Σχολιάστε

θρησκευτικοδεξιά

Ἀκόμα μιὰ δεξιὰ ἄποψη μὲ τὴν ὁποία διαφωνῶ.

Βασικά, ἡ ἔννοια πατρίδα δίχως τὸ Χριστιανισμὸ εἶναι κενὴ περιεχομένου. Καὶ σὲ 30 χρόνια, ὅταν πλειονότητα θὰ εἶναι οἱ Μουσουλμάνοι, πάλι γιὰ πατρίδα θὰ μιλᾶμε. Ἄλλων, ὅμως. Ἐπειδὴ ἡ ἀοριστία τοῦ περιεχομένου της εἶναι προφανής, πρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ Χριστιανισμό. Τὸ τραγικὸ μὲ τὴ ἐθνικὴ Δεξιὰ εἶναι ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς γιὰ νὰ δουλέψει ἱκανοποιητικὰ ἡ θρησκεία ὡς ἐθνικὸ σύμβολο/λάβαρο (καὶ δὲν εἶναι κακό, ἀπὸ μόνο του, αὐτό) πρέπει οἱ ἴδιοι νὰ τὴν πιστεύουν, ἐννοῶ ὄχι αὐτὴν («πιστεύω στὴν Ὀρθοδοξία») ἀλλὰ τὸ μεταφυσικὸ κ.λπ. περιεχόμενό της, εἰδάλλως ὄχι μόνο ὑπερασπίζονται μιὰ μούμια ἀλλὰ καὶ ἀποτυγχάνουν νὰ στηρίξουν τὸ ἔθνος. Κι ἐπειδὴ οἱ ἐθνικοὶ Δεξιοὶ στὴν πλειονότητά τους δὲν θέλουν νὰ πιστέψουν στὸ περιεχόμενο (δὲν ἐννοῶ ἐδῶ τὸν ἀρθρογράφο, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζω), τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι νὰ γεμίζουν ἕνα τρύπιο πιθάρι μὲ ἐγκυκλοπαιδικὴ πατριδογνωσία. Ὁ Χριστιανισμὸς ἔσωσε τὴν Ἑλλάδα, ὄχι ἡ Ἑλλάδα τὸ Χριστιανισμό.

Φυσικὰ καὶ κατήχηση, λοιπόν. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ τουριστικὴ ἢ ἡ ἁπλῶς ἀκαδημαϊκὴ γνωριμία μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ποιὸς ἔκτισε τὴν Ἁγία Σοφία. Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνδιαφέρει οὔτε ἕνα παζάρι τοῦ τύπου «οὔτε θρησκειολογία οὔτε κατήχηση», οὔτε ὁ ψευτοδιάλογος (περὶ Ἰρὰν κ.λπ.) μὲ τοὺς φιλομουσουλμάνους τῆς Ἀριστεροφιλελεύθερης κοσμοαντίληψης οἱ ὁποῖοι, ἀντιφατικά, ἐνῶ εἶναι φιλομουσουλμάνοι κατηγοροῦν τοὺς Χριστιανοὺς Ἕλληνες γιὰ τζιχαντισμό, ἕνα γνώρισμα τῶν λατρεμένων τους Μουσουλμάνων. Οὔτε μὲ πρακτοράκια ὅπως τοὺς «ἕλληνες» Ἐθνικούς.  Κανεὶς δὲν προσηλυτίζει, ἀλλὰ οἱ γονεῖς ἔχουν κάθε δικαίωμα νὰ τὴ ζητᾶν ἀπὸ δημόσιο σχολεῖο μιᾶς χώρας ὅπου πλειοψηφοῦν. Δὲν ἀναγνωρίζουμε τὴν ἱερότητα τοῦ ἀποσυσχετισμοῦ κράτους-θρησκείας, δηλαδὴ κράτους-κοινωνίας, γιατὶ (1) οὔτε οἱ μὴ χριστιανοὶ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὴν ἀναγνώριζαν (κράτος καὶ θρησκεία ἦταν συσχετισμένα), (2) γιατὶ ἕνα κράτος ἄσχετο μὲ τὴν κοινωνία του ἔχει χάσει κάθε νομιμοποιητικὴ βάση γιὰ νὰ ἀσκεῖ κυριαρχία, ἀλλὰ καὶ (3) γιατὶ οἱ κοινωνίες στὶς ὁποῖες ὁ ἀποσυσχετισμὸς ἐφαρμόστηκε ἐξισλαμίζονται καὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν ὡς τέτοιες.

Posted in Δεξιά, θρησκεία | Tagged | 4 Σχόλια

Πόσο δεξιὸς εἶναι ὁ Μητσοτάκης

Ἄρθρο, καὶ καλὰ ἀνάλυσης.

Τὰ πιὸ ὡραῖα εἶναι μὲ τοὺς συντηρητικοὺς καὶ χριστιανούς, ποὺ ἀπειλοῦν τὸν Μητσοτάκη καὶ ποὺ δυσανασχετοῦν μὲ τὴν κεντρώα πολιτική του. Φυσικά, ὁ Μητσοτάκης εἶναι πολιτισμικὰ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ τέτοια εἶναι καὶ ἡ Δεξιά στὴν πλειονότητά της. Ἡ συντηρητικὴ μειονότητα εἶναι, μὲ τὴ σειρά της, πλειονοτικὰ ἄθεη ἢ ἡμιπαγανιστικὴ καὶ «μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε..», καὶ μιὰ χαρὰ θὰ ψήφιζε Ἰουλιανό, ἅμα μποροῦσε. Πρὸς τὸ παρόν, ψηφίζει Πιπιλή, γιατὶ τάχα τῆς τὸ εἶπε ὁ Παϊσιος πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια ἔχοντας ὑπόψη τὸν τωρινὸ Κούλη. Καὶ ὑπάρχει μιὰ τοσοδούλα «χριστιανικὴ» μειονότητα ἐντὸς τῆς συντηρητικῆς μειονότητας, ποὺ (ἂν ἐξαιρέσω ὅσους ὄντως εἶναι πολύτεκνοι ἢ τρίτεκνοι) ἀρχίζει τὶς θεωρίες περὶ ἀδικημένων πολύτεκνων (δεῖτε στὰ στατιστικά, ἤδη τὸ 2011 εἶναι τραγικὰ ἐλάχιστοι οἱ πολύτεκνοι, 4-9 παιδιά, 2%, δηλαδὴ ἐδῶ δὲν κάνει ἡ ἴδια 1-2 τέκνα, «ἀγωνίζεται» ὑπὲρ τῶν λιγοστῶν ἐχόντων 4-9, ποὺ εἶναι τόσο λίγοι ὥστε δὲν «καθαρίζουν» γιὰ τὴν Ἑλλάδα), ἀλλὰ ἀφήνει ἄλλους νὰ βγάλουν τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα καὶ κατὰ κανόνα δὲν κάνει παιδιά (ὄχι ἡ περίπτωση-Μαρία, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἤτανε φτωχιά, ἄνεργη, στείρα καὶ ἔπαθε καὶ ἐρωτικὴ ἀπογοήτευση, καὶ δικαιολογεῖται, ἀλλὰ ὅλοι μαζὶ οἱ φυγότεκνοι: Ὁ Μῆτσος, ὁ Μπάμπης, ὁ Γιάννης, ἡ Μαρία…). Λέω ἐντὸς εἰσαγωγικῶν χριστιανική, γιατὶ οὔτε, βεβαίως, ἐναλλακτικὰ προσεύχεται /ζῆ τόσο καλὰ καὶ ἅγια ὥστε νὰ εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεὸ καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ γλιτώσει τὴν ἐπικείμενη ἀναπόφευκτη ἰσλαμοποίηση (10 δίκαιοι) καὶ ὥστε νὰ ποῦμε «Χαλάλι της κι ἂν δὲν κάνει παιδιά, ἀρκεῖ ποὺ θαυματουργικὰ προσευχόμενη ὡς κοσμοκαλόγραια ἀποδιώχνει τὸ Ἰσλάμ». Ἡ κοσμοθεωρία της ἔχει βραχυκυκλωθεῖ (οὔτε τὸ ἕνα δοκιμάζει, νὰ γεννήσει, οὔτε στὸ ἄλλο τὰ καταφέρνει), γι’ αὐτὸ καὶ τό ‘χει ρίξει εἴτε στοὺς Ρώσους εἴτε στὸ σφάξε με ἀγά μου εἴτε στὸν ἀντικομμουνισμὸ τῆς γιαγιᾶς της. Ἂν ἦταν ἡ πλειονότητα, ἁπλούστατα δὲν θὰ ἔβρισκε κόσμο νὰ βάλει στὰ ἀξιώμάτά του ὁ Κούλης: θὰ ἔδιωχνε ἕναν πολύτεκνο Χριστιανό, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ διαλέξει μεταξὺ τρίτεκνου Χριστιανοῦ καὶ ὀργανωσιακοῦ θεολόγου. Πῶς θὰ γίνει αὐτὸ δίχως πολλὰ παιδιὰ ἀναθρεμμένα σωστά;

Ὁ Μητσοτάκης διαφέρει ἀπὸ τὴ Δεξιὰ στὸ ὅτι εἶναι φιλελὲς, κι ὄχι στὸ ὅτι εἶναι μὴ Χριστιανός. Δὲν ἀπειλεῖται ἀπὸ κανέναν. Κάνει 1-2 ἔξυπνες κινήσεις ἐντυπωσιασμοῦ μὲ ἄσυλο, καὶ αὐτὸ ἀρκεῖ. Οἱ χριστιανοὶ Δεξιοὶ εἶναι σὰν τοὺς βάτραχους στὸ πείραμα μὲ τὸ βραστὸ νερό: ἀρκεῖ ποὺ δὲν κυβερνοῦν οἱ Ἀριστεροί. Ὁ Μητσοτάκης ἔχει καταλάβει πὼς ἔχει νὰ κάνει μὲ χαζοὺς ποὺ ἱκανοποιοῦνται μὲ λίγα ψίχουλα, γι’ αὐτὸ καὶ ξανάβγαλαν τὴν οἰκογένειά του 30 χρόνια μετά, καὶ κανένα πρόβλημα μὲ τὴν ἰσλαμοποίηση.

Ἡ μαζικὴ δημοκρατία δὲν ἀνέχεται αὐταρχισμούς, ἀτομικὲς θυσίες καὶ καθήκοντα πέραν αὐτῶν τῆς δουλειᾶς. Τὸ ἰδανικὸ πολίτευμά της εἶναι ἡ πασοκο-ἀριστερά, ἔτσι δουλεύει καλύτερα, ἔστω κι ἂν καταρρέει. Μόνο ἂν γίνει ὅμοιά της, μπορεῖ νὰ κυβερνήσει ἡ Δεξιά. Τὸ ἀντίτιμό της γιὰ νὰ κυβερνήσει εἶναι νὰ γίνει ΣΥΡΙΖΑ, νὰ φέρνει 500-500 τὴ μέρα Μουσουλμάνους, νὰ ἀποδέχεται τὶς Πρέσπες κ.ο.κ. Σιωπηρὰ ἢ ρητά.

Posted in Δεξιά | Tagged , | Σχολιάστε

ρωσοδεξιά

Ὅπως οἱ τοῦ Βαρθολομαίου τὰ βλέπουν ὅλα καλὰ μὲ τὴν πολιτική του, ὅλα καλά (μὲ Οὐκρανία, οἰκουμενισμό, ἀπουσία κριτικῆς στὴν Τουρκία καὶ ταυτόχρονη προώθηση τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας κ.ο.κ.), ἔτσι κι οἱ Ἕλληνες μὲ ρωσικὸ πατριωτισμό (φράση τοῦ Μακρυγιάννη) τσιτώνονται μήπως πεῖ κάποιος κάτι κατὰ τὴς Ρωσίας τους ἀκομη καὶ ἂν αὐτὸ ἐμμέσως συνεπάγεται κάτι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας. Ἐπανάληψη: (1) Μόνο 6% τῶν Ρώσων ἐκκλησιάζονται ἑβδομαδιαῖα, 17% τῶν Ἑλλήνων. (2) Μόνο 17% τῶν Ρώσων προσεύχεται καθημερινά, 29% τῶν Ἑλλήνων. (3) 15% τῶν Ρώσων εἶναι ἄθεοι-ἄθρησκοι, μόνο 4% τῶν Ἑλλήνων. (4) Μόνο 57% τῶν Ρώσων συσχετίζουν ρωσικὴ ταυτότητα καὶ Ὀρθοδοξία, ἔναντι 76% τῶν Ἑλλήνων. Μὲ μιὰ λέξη, οἱ Ρῶσοι ἔχουν γραμμένη τὴν Ὀρθοδοξία, πέρα ἀπὸ ἕνα μικρὸ ποσοστό. Συγκρίνονται μόνο μὲ τοὺς Δυτικοὺς ὡς πρὸς τὸν ἀποχριστιανισμό -ἁπλά, οἱ εὐσεβεῖς φανφάρες τους περνᾶν τὸ μήνυμα στὸν κόσμο ὅτι εἶναι τὸ ἅγιο εὐσεβὲς ἔθνος ποὺ διασώζει τὸ Χριστιανισμό, ἐνῶ ἁπλὰ ξανάμαθαν νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους μετὰ τὸ ’91. Δὲν κάνω λόγο ἐδῶ, φυσικά, γιὰ τοὺς μάρτυρες Χριστιανοὺς ἐπὶ ΕΣΣΔ οὔτε γιὰ τὸ 6% καὶ τὸ 17% τῶν Ρώσων. Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι πολὺ μικρὴ μειονότητα, ἐνάντια στὰ ρωσορθόδοξα παραμύθια. Ἐξάλλου, ἄλλο εἶναι 70 χρόνια μαρτυρίου κι ἄλλο 500 ἢ 900 (Μ. Ἀσία) μαρτύρων Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες μὲ ρούσικο πατριωτισμὸ πρέπει ἀπὸ κάπου νὰ πιαστοῦν, ὅπως ὁ πνιγμένος ἀπὸ τὰ μαλλιά του, καὶ οὐδέποτε θὰ παραδεχτοῦν ὁτιδήποτε κι ἂν τοὺς πεῖς γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ρωσίας τους καὶ τὴ μὴ ὑποχρεωτικὴ συμμαχία της μὲ τὴν τζιχαντιστικὴ Τουρκία (κι ὄχι μὲ ἕνα ἁπλὰ μουσουλμανικὸ κράτος) ἢ τὴν ἀσημαντότητα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὸν μέσο Ρῶσο. Γιατὶ ἀλλιῶς οἱ Ἕλληνες μὲ ρούσικο πατριωτισμὸ θὰ πνιγοῦν ὅπως ὁ πνιγμένος ποὺ πιάνεται ἀπ’ τὰ μαλλιά του, ἂν καταλάβουν ὅτι ἰσχυρὰ ὀρθόδοξα κράτη μὲ πλειονότητα πιστῶν δὲν ὑπάρχουν. Ὁπότε, οἱ αὐταπάτες εἶναι μιὰ κάποια λύση ἀνάγκης, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς (πολιτικῆς) τρέλλας μὲ τὴ συνειδητοποίηση τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας, ὡς μοναχῆς.

Ἀναρωτιοῦνται πῶς ἢ ποῦ στὸ καλὸ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ 17% καὶ 29%, ἅμα βγάλουμε τοὺς Δεξιοὺς ποὺ κατ’ ἐπανάληψιν ψηφίζουν ἄθεους ἢ ἡμιπαγανιστὲς ἢ νεοναζί. Πρέπει ἐδῶ νὰ ὑποδείξει κάποιος τὴν ὀφθαλμαπάτη, καὶ νὰ καταστήσει σαφὲς ὅτι ὅποιος ἐναντιώνεται στὸ ἄσυλο στὴν σκόπιμη πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδας κ.λπ., δὲν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἀνήκει στὸ προαναφερθὲν 17% / 29%. Ἁπλά, εἶναι συντηρητικός. Στὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο (μπορεῖ νὰ) ἐναντιώνονται κάθε εἴδους ἄνθρωποι, ἄθεοι, ἄθρησκοι, παγανιστές, Χριστιανοὶ τοῦ 17/29, Χριστιανοὶ τοῦ ἀρνιοῦ τὸ Πάσχα κ.ἄ. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν ἀντιδημοκρατικὴ προσπάθεια ἀλλαγῆς τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ. Μπορεῖ σ’ αὐτὰ νὰ ἐναντιώνεται τόσο ἕνας Ὀρθόδοξος τοῦ 17/29% ὅσο κι ἕνας ποὺ λιγουρεύεται Ἀφροδίτες καὶ Δίες καὶ ποὺ μάλιστα νομίζει πὼς ὁ Χριστιανισμὸς συνεχίζει τὸν Πάνα καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ πὼς ὅταν μπαίνει στὴν ἐκκλησιὰ θυμᾶται τὸν Ὅμηρο, κι ὅτι τὴν ἀντίθετη πρὸς ὅλα αὐτὰ ἄποψη (δηλ. τὴ σωστή) τὴν «λένε οἱ (ἀπατεῶνες) παπάδες καὶ οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοί τους». Καθένας ἔχει τοὺς λόγους του, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ (τοῦ 17/29%) εἶναι αὐτοὶ οἱ Δεξιοί, οἱ ὁποῖοι (αὐτοὶ Δεξιοί) εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς Δεξιᾶς -ἡμιπαγανιστές, ἄθρησκοι καὶ λουλοὺ φιλελέδες «πατρίδα μας ἡ ΕΕ»-.

Τὸ ποῦ βρίσκεται τὸ 17 / 29% εἶναι ἕνα πράγμα, πρὸς διερεύνηση. Τὸ ποῦ δὲν βρίσκεται, ὅμως, εἶναι σίγουρο καὶ διαπιστωμένο. Ἄλλο συντηρητικὸς κι ἄλλο Χριστιανός -μόνο ὁρισμένου εἴδους ἀλληλοεπικάλυψη ὑπάρχει μεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν κατηγοριῶν. Ἄλλωστε, οἱ συντηρητικοὶ θὰ σοῦ ποῦν τὶς ἴδιες σαχλαμαρίστικες ἠθικολογίες, μαζὶ μὲ τοὺς τάχα ἀντιπάλους τους, τους ἀριστεροὺς ἄθεους: «Καὶ τί ἔγινε; μήπως γίνεσαι καλύτερος ἄνθρωπος ἅμα πᾶς ἐκκλησία;». Ὅποιος Χριστιανὸς ψηφίζει ἀπὸ ἀντικομμουνισμὸ ἕναν ἄθεο δεξιὸ ποὺ κάνει τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἄθεους κομμουνιστές, δὲν ξέρω κατὰ πόσο εἶναι Χριστιανὸς ἢ κατὰ πόσο ἔχει ὡς ὕψιστο πολιτικό του κριτήριο τὸ Χριστιανισμό. Ἅμα οἱ δεξιοὶ ἡμιπαγανιστὲς ἐκπλήσσονται ποὺ οἱ ἄθρησκοι τῆς ΝΔ τοὺς κορόιδεψαν σχετικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικό, ἀναμενόμενα τοὺς κορόιδεψαν.

Posted in Δεξιά, Ελλάδα | 15 Σχόλια

Ξυδάκι ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας

Ἀφῆστε, βρὲ ἄνθρωποι, τὶς βαρύγδουπες κατάρες γιὰ τὴν «ορθοδοξιστική μονοδοξία του ιουλιανού πνεύματος», καὶ τὸν ἀγώνα σας γιὰ ἕνα σχολεῖο ποὺ «αποβλέπει στην ειρήνη, στην ενσυναίσθηση, στη διαπολιτισμικότητα, στην αλληλογνωριμία και στην αλληλοκατανόηση σε όλες του τις δράσεις», καὶ πού (γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους) προωθεῖ τὸ Σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης καὶ τὴν ἀπροκάλυπτη ἀντιδημοκρατικότητα, τῆς μὴ ἀμοιβαιότητας. (Ποιὸ μουσουλμανάκι διδάσκεται στὶς ἀραβικὲς χῶρες γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία;) Ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε κατηχητικό, ὁμολογιακὸ μάθημα θρησκευτικῶν, τὰ ἐγγόνια μας νὰ πιστεύουν ὅ,τι οἱ παπποῦδες μας, καὶ νὰ συνεχίζεται ἡ ἀδιάσπαστη αὐτὴ ἀλληλουχία. Τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὰ λεφτά, τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὸ δικαίωμα στὸ τί, πέρα ἀπὸ τὰ μαθήματα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ διδαχτεῖ ὁ μαθητής. Καὶ μποροῦμε νὰ ἐπιβάλουμε τὴν ἐπιθυμία μας αὐτὴ ἐπειδὴ ἔτσι τὸ λέει τὸ Σύνταγμα καὶ τὸ ΣτΕ. Ὅπως πληρώνουμε ὑπάκουα ὅλοι τὴν ΕΡΤ καὶ τὴν ἑκάστοτε κομματική της προπαγάνδα, ἂν καὶ δὲν βλέπουμε ΕΡΤ. Ἀλλάξτε τὸ Σύνταγμα πρῶτα, ἂν μπορεῖτε, κι ἀφῆστε τὰ ἀριστεροχριστιανικά σας κλισέ. Ποὺ θὰ μᾶς πεῖτε καὶ νὰ συνδιαλλαγοῦμε καὶ μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐχθρικὲς διαθέσεις. Σᾶς φιμώσανε, ὀδύρεστε κι ὅλας, καὶ κουνᾶτε τὸ σκιάχτρο τῆς «φίμωσης της δυναμικής του διαλόγου». Τὸ Ἰσλὰμ θέλει Σαρία στὴν Εὐρώπη, κατάμουτρα τὸ λένε στοὺς δρόμους τῆς Δύσης καὶ τὸ Διαδίκτυο οἱ εὐρωπαῖοι Μουσουλμάνοι· ἡ Οὐκρανία κομματιάζεται ἐκκλησιαστικὰ σὲ βάρος τῶν Ὀρθόδοξων, κι ἐσεῖς φαντασιώνεστε ὅτι σᾶς ἀπαγορεύουμε νὰ συνδιαλέγεστε μὲ τέτοιες θρησκεῖες, ὅτι «διώκεστε» ἐπειδὴ θέλετε νὰ εἴμαστε ἐνημερωμένοι καὶ ἐπειδὴ κόπτεστε «για τη σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των μικρών μαθητών με απώτερο στόχο την αποφυγή της παραπληροφόρησης»; Σ’ αὐτὸ τὸ πανθρησκειακὸ ἀνεκδιήγητο πράμα, μὲ τὸν πολιτικάντικο προσφυγισμό του νὰ δηλητηριάζει μικρὰ παιδιά, τὸ βιβλίο θρησκευτικῶν τῆς Δ΄Δημοτικοῦ, μήπως λέει πουθενὰ γιὰ τὶς αἱμοβόρες διαθέσεις τοῦ Κορανίου πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τὶς γυναῖκες, ἔστω κι ἔμμεσα; Ἢ θὰ «ἐνημερωνόμαστε ὑπεύθυνα» δηλαδὴ μονόπλευρα καὶ μὲ παραπληροφόρηση, γιὰ λουλουδάκια, προσευχοῦλες καὶ χαροῦλες τοῦ Ἰσλάμ; Μὲ τὸ τελευταῖο εἴχαμε τὴν ἀτυχία τῆς ἀλληλογνωριμίας ὅταν ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια κάθε ἔτος οἱ Μουσουλμάνοι ἐπέδραμαν στὶς ἑλληνικὲς χῶρες γιὰ νὰ ἀποσπάσουν πλοῦτο καὶ ἀνθρώπινες σάρκες γιὰ τὰ σκλαβοπάζαρά τους.

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα, θρησκεία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Γιανναρικά

Ο Γιανναράς πίσω από την εκπληκτική ευγλωττία του καλύπτει μια παράταξη χιλιοπαιγμένων λαϊκίστικων στερεοτύπων. Ένας επιβλητικός βερμπαλισμός «αφιλοσόφητος» (για να χρησιμοποιήσω δική του λέξη) και με ελάχιστες αναλυτικές αρετές που προϋποθέτουν επίπονη εμπειρική έρευνα και όχι σκόρπιες εντυπώσεις ταξιδιωτικού ημερολογίου. Ο αιώνιος ηθικός πανικός του αλαρμίστα επιφυλλιδογράφου, γαρνιρισμένος με τα κλασικά φαστ φουντ σουξεδάκια για «των ελλήνων τις κοινότητες», προορισμένος για κατανάλωση στο πόδι σαν τυρόπιτα από μπουγατσατζίδικο της Πανεπιστημίου. Μια άψογη έκθεση ιδεών επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων, αυτοαποθεωτική και συγχρόνως αυτοφαυλιστική για το «γένος των ελλήνων», που κάποτε μεγαλουργούσε και έχτιζε αγιασοφιές αλλά τώρα χάνει την ιδιοπροσωπία του στο μύλο της παγκοσμιοποίησης and all that comfort zone craps. Πάντα μαζί με τα απαραίτητα φιλελέδικα κλισέ περί αργόσχολων δημοσίων υπαλλήλων, χαμηλής παραγωγικότητας και συντάξεων ορφανών θυγατέρων. Το ίδιο κείμενο θα μπορούσε να είχε γραφτεί αυτούσιο -αν εξαιρέσουμε δυο τρεις αράδες περί αεροδρομίων και αλλάξουμε μερικά ονόματα- και πριν από 20 χρόνια και πριν από 50 χρόνια και πριν από 150 χρόνια, ως την εποχή του Τανζιμάτ: διανοουμενίστικη κλάψα με την περιοδική επαναληπτικότητα φυσικού φαινομένου.

Πηγή

Κανεὶς δὲν σχολίασε ὅμως ὅτι ὁ μόνος λόγος ποὺ ἡ Τουρκία «μεγαλουργεῖ» εἶναι ὅτι νίκησε σὲ ἐκείνη τὴ μάχη, τὴν ὁποία ὁ Χ.Γ. θεωρεῖ προκαταβολικὰ χαμένη ὑπόθεση καὶ σχεδὸν «ἐθνοφυλετισμό», (τὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία ἐννοῶ) καὶ ἔτσι κράτησε τὰ Στενὰ καὶ τὰ μικρασιατικὰ παράλια. Μὴν ἀνησυχεῖτε, φίλοι τοῦ Χ.Γ., θὰ βαρᾶμε τὶς ἀπόψεις του σὰ χταπόδι, ἕως νὰ ξαναγίνουμε ἁπλοὶ Πατριαρχικοὶ στὸ βιλαέτι Θεσσαλονίκης ὅπως τὰ παλιὰ καλὰ χρόνια κι ὅπως τὸ θέλει ὁ νεο-φαναριωτισμός.

Posted in Τούρκοι | Tagged | Σχολιάστε

ἰσραηλο-σοβιετικά

Πεδίον δόξης λαμπρὸ γιὰ συνωμοσιολόγους, μόνο ποὺ χάνει ἡ μάνα τὸ συνωμοσιολόγο παιδὶ καὶ τὸ παιδί τὴ συνωμοσιολόγα μάνα, γιατὶ δὲν ὑπάρχουν κάποιες ὕψιστες ἀρχὲς-μπούσουλας γιὰ τὴ δράση τοῦ ὑποτιθέμενου Κακοῦ ποὺ «κινεῖ τὰ παγκόσμια νήματα». Τὸ 1931, οἱ κομμουνιστὲς Σοβιετικοὶ βάζουν (κάτω δεξιά) τὸν ἑβραῖο Ραββίνο χέρι-χέρι μὲ τὸν Ναζὶ σὲ «ἀντιλαϊκὸ» μέτωπο, δεῖγμα τῆς καταγέλαστης ἄγνοιάς τους γιὰ τὸ τί ἔλεγε περὶ Ἑβραίων (ἀλλὰ καὶ περὶ Χριστιανισμοῦ) ὁ Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ γενικὰ περὶ θρησκείας:

ee0gvouxoaahpcc

 

Τὸ 1948 καὶ τὸ 1954 ὅμως, ὅλα εἶναι καλὰ καὶ ἅγια, καὶ οἱ Σοβιετικοὶ βοηθᾶν τὸ κράτος τῶν Ἑβραίων. Στὴν μία ἀφίσα γράφει, «Ἰσραὴλ καὶ ΕΣΣΔ εἶναι μαζὶ στὸν πόλεμο» τῆς ἰσραηλινῆς ἀνεξαρτησίας.

qw16cy3ecm331

Στὴ δεύτερη, ἔχουμε συνέδριο ἰσραηλο-σοβιετικῆς φιλίας στὸ Τὲλ Ἀβίβ στὶς 15-10-1954.

Τὰ ἴδια βέβαια ἰσχύουν γιὰ τοὺς Ἀριστεροὺς ποὺ 28 χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τῆς ΕΣΣΔ ἀγνοοῦν τὴν πολυπλοκότητα τῆς σοβιετικῆς πολιτικῆς, καὶ εἶναι χέρι-χέρι μὲ Μουσουλμάνους -ὅπως κι οἱ ἑβραιοφάγοι ἀκροδεξιοί.

Amin al Husseini und Adolf Hitler

 

Posted in Γερμανία, Εβραίοι, θρησκεία | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Κεραμίδια

Οἱ δεξιοί, νεοδημοκράτες καὶ μή, εἶναι ὅπως ἔχει μαλλιάσει ἡ γλώσσα μου νὰ λέει,  (περισσότερο ἢ μόνο) ἀντικομμουνιστὲς παρὰ ἑλληνορθόδοξοι. Χοροπήδηξαν ἀπὸ τὴ χαρά τους γιὰ τὸ ἄσυλο, ποὺ πρέπει φυσικὰ νὰ καταργηθεῖ καὶ στὴν πράξη, ἀλλὰ κατάπιαν τὴ γλώσσα τους ἢ «ἐξεπλάγησαν» γιὰ τὴν ἀναγραφὴ θρησκεύματος καὶ ἰθαγένειας στὰ ἀπολυτήρια. Ἐξεπλάγησαν, ὅπως ἡ καλὴ «Δημοκρατία» ποὺ νομίζει ὅτι ἄθεοι εἶναι μόνο οἱ Ἀριστεροί (μὲ πρωτοσέλιδο), καὶ ἔτσι συνεχίζει τὴν κοροϊδία πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες της, μὲ τὴν τάχα ἀσυνέπεια τῆς Κεραμέως νὰ ἀποδεχτεῖ τὸ αἴτημα αὐτὸ τῶν ἄθεων τῆς Ἀριστερᾶς. Μοιάζουν αὐτοὶ μὲ κάτι Ἀριστεροχριστιανούς, ποὺ ὅταν τοὺς κάνουν οἱ συντηρητικοὶ κριτικὴ γιὰ τὰ πανθρησκειακὰ θρησκευτικὰ τῆς Δ’ Δημοτικοῦ, ἀπαντοῦν πονηρὰ ὅτι «καὶ ἡ ΝΔ εἶχε συναινέσει στὰ βιβλία αὐτά». Λὲς καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι συναίνεσε ἡ ΝΔ κι ὄχι ὅτι τὰ σχολικὰ βιβλία αὐτά (ποὺ συνέγραψαν ὁμοϊδεάτες τῶν Ἀριστεροχριστιανῶν) εἶναι ἀπὸ ὀρθόδοξη σκοπιὰ ἀπαράδεκτα -εἴτε συναίνεσε ἡ ΝΔ εἴτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος. Ἀποπροσανατολίζουν τὴ συζήτηση στὸ κομματικό. Αἰώνια ἐξαπατημένοι, Δεξιοί. Αἰώνια πολιτικάντηδες ὑποκριτές, χριστιανοὶ τῆς Ἀριστερᾶς.

Posted in Αριστερά, Δεξιά, θρησκεία | Tagged , , , | 14 Σχόλια

Τὸ 10% τῶν 400 ἑκατομμυρίων

Ἔκανε κι ὁ Σαλβίνι τὴν συμφωνιούλα του νὰ παίρνει μόνο 10% ἡ Ἰταλία. Ὅσοι ἔβαλαν ὅλα τους τὰ λεφτὰ σ’ αὐτόν, γελάστηκαν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μὲ τὴν φανταστική τους πανευρωπαϊκὴ ἐθνικιστικὴ φράξια. Μὲ τί χαρὰ στὰ χωριὰ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῆς Ἀφρικῆς θὰ ἔγινε γνωστὸ ὅτι ἡ παράνομη μετανάστευση ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι νόμιμη κι ὅτι ἁπλῶς γιὰ τὰ ποσοστὰ μάλωνε ὁ Ἰταλός. Ὅλοι ἐξαγοράσιμοι εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς πουλιοῦνται δωρεάν, καὶ βγάζουν τὴν ἰθαγένεια καὶ τὴ θρησκεία ἀπὸ τὰ σχολικὰ ἐνδεικτικά. Ἄ, καὶ τὸν φιλοσκοπιανὸ Ὀρμπάν. Σαράντα ἑκατομμύρια μὴ Εὐρωπαῖοι στὴν Ἰταλία, λοιπόν.

Posted in πολυπολιτισμός, Δύση | Tagged | Σχολιάστε

Τὸ ζωάκι εἶναι ἄκακο, δὲν ἔφταιγε

Αὐτὴ ἡ φράση, συμπληρωμένη ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι φταῖνε οἱ ἰδιοκτῆτες κάθε φορὰ ποὺ ἕνα «οἰκόσιτο» τέρας σκοτώνει παιδιὰ εἶναι ἡ ἐπιτομὴ τῆς ἄγνοιας τῆς φυσικῆς πραγματικότητας. Τὰ ζῶα εἶναι ἐπιθετικά, καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐλέγξουν ἢ νὰ ἀναβάλουν τὴν ἐπιθετικότητά τους στὸ βαθμὸ στὸν ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὰ νεῦρα του, πόσο μᾶλλον ἕνα σκυλί, δηλαδὴ μετεξελιγμένος λύκος. Δὲν φταῖν, λοιπόν, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ σκύλου ποὺ τρώει παιδιὰ καὶ δαγκώνει. Φταίει ἡ κοινωνία κι ὁ νόμος, ποὺ θεωροῦν ὅτι ἕνας «ἐξημερωμένος» λύκος εἶναι διαχειρίσιμος. Δὲν εἶναι θέμα στατιστικῆς. Οὔτε ὅλα τὰ ὅπλα σκοτώνουν, ἀλλὰ τὰ ἀπαγορεύουμε ἀκριβῶς γιατὶ κάποιες φορὲς σκοτώνουν, καὶ γιατὶ σίγουρα θὰ σκοτώσουν. Οἱ φιλόζωοι εἶναι ἱκανοὶ νὰ ποῦν ὅτι ἀκόμα κι ἕνας ἐλέφαντας θὰ ἦταν διαχειρίσιμος ὡς οἰκόσιτο ζῶο σὲ ἕνα σπίτι «ἀρκεῖ νὰ ληφθοῦν τὰ κατάλληλα μέτρα». Λοιπόν, δὲν εἶναι διαχειρίσιμος οὔτε ὁ ἐλέφαντας οὔτε τὰ ἑρπετὰ οὔτε τὰ σκυλιά. Χώρια ποὺ συνιστᾶ ἀνθρωποκεντρικὴ ἐπίδειξη ἰσχύος νὰ κλείνεις στὸ σπίτι ἕνα ζῶο ἀντὶ νὰ τὸ ἀφήνεις ἐλεύθερο στὴ φύση, γιὰ νὰ περνᾶς ἐσὺ καλὰ ἐπειδὴ ἐσὺ εἶσαι ἀνίκανος νὰ διαχειριστεῖς τὶς σχέσεις σου μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Posted in κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

ἐθνικὴ Ἑλλάδος, ἄντε γειά σου

Ἡ ἰδέα μιᾶς ἐθνικῆς Ἑλλάδος στὸ μπάσκετ καὶ γενικότερα μιᾶς καλαθοσφαιρικῆς ἑλληνικότητας εἶχε ἤδη ὑποσκαφτεῖ ἀπὸ τότε ποὺ ἐπετράπη νὰ παίζουν δύο κανονικοὶ ξένοι στὴν πεντάδα κάθε ὁμάδας. Δύο ξένοι σὺν ἄπειρα βλαστάρια τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων, πραγματικὰ ἢ δῆθεν, τὰ ὁποῖα ἀποκαλοῦμε «ὁμογενεῖς», μᾶς κάνουν μιὰ ὁμάδα (σύλλογο) ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μὴ Ἕλληνες, μὴ μεγαλωμένους στὴν Ἑλλάδα. Ἡ «ἑλληνικότητα» ἐδῶ δὲν εἶναι μιὰ φολκλορικὴ κατάσταση: Εἶναι τὸ μπασκετικὸ δυναμικὸ μιᾶς χώρας χωρὶς προσθῆκες μεγαλωμένες μὲ ἄλλες ἐμπειρίες, δηλαδὴ σὲ ξένες χῶρες.  Εἶναι νὰ εἶσαι αὐτὸ ποὺ εἶσαι χωρὶς νὰ παριστάνεις ὅτι εἶσαι κάτι ἄλλο ἔχοντας τὴ βοήθεια ξένων. Χωρὶς ψέμματα. Ἤδη, ἕνας σύλλογος ποὺ παίζει μὲ 3-4 ξένους, ὁμογενεῖς καὶ κανονικοὺς ξένους, δὲν εἶναι πλέον ὁ ΠΑΟΚ ἢ ὁ Ἄρης ἢ ἡ ΑΕΚ, ἀλλὰ μιὰ βλακεία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ λέγεται καὶ «Η/Υ Dell – Μερσεντὲς ΠΑΟΚ», καὶ ποὺ δὲν παραπέμπει σὲ καμμία διαχρονικότητα, ἄρα σὲ καμμία ἱκανότητα νὰ προκαλεῖ καὶ νὰ ζητᾶ ἀφοσίωση. Δὲν εἶναι ποδόσφαιρο, ὅπου οἱ τὸ πολὺ 3-4 ξένοι χάνονται μέσα στὴν ἑντεκάδα. Χτυπᾶ στὸ μάτι κατευθείαν, κάνει ψεύτικη τὴν Ὁμάδα. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μένουν διαρκῶς στὸν πάγκο ἀρκετοὶ ἀξιόλογοι Ἕλληνες (μὴ ὁμογενεῖς) γιὰ χάρη τοῦ κάθε μαύρου ποὺ τάχα ἔχει τὸ μπάσκετ στὰ γονίδιά του ἐπειδὴ (!) εἶναι μαῦρος καὶ χτυπιέται καλύτερα ἀπὸ τὸν μέσο Μεσογειακό, ὅπως καὶ γιὰ χάρη τοῦ κάθε ξυλάγκουρου ὁμογενῆ συνήθως ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ποὺ εἶχε ἀποτύχει νὰ σταδιοδρομήσει στὴ χώρα του. Ὅσον δὲ ἀφορᾶ τοὺς Γιουγκοσλάβους «ὁμογενεῖς», γελᾶ καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι. Τύφλα νά ἔχει ὁ ὀθωμανὸς Βαλκάνιος Πραματευτὴς καὶ ὁ Ἐμφύλιος, ποὺ ἔφτιαξαν τόσους πανύψηλους «Ἕλληνες».

Τὸ φαινόμενο αὐτὸ παράγινε, ὅταν θεοποιήσαμε ὡς Ἕλληνες τοὺς ἐκ Νιγηρίας Ἀντετοκοῦμπο χάριν ἀντιρατσισμοῦ καὶ ἐξαιτίας τῆς Ἀριστερᾶς. Σαφῶς, ἀγαπᾶμε ὅσους ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ βαπτίστηκαν Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν σὲ κάνει αὐτομάτως Ἕλληνα. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀντιμετωπίζουμε κάποιον ὡς Ἕλληνα, γιὰ νὰ κερδίζει τὸ σεβασμό μας ἐὰν εἶναι ἔτσι κι ἀλλιῶς καλὸς σὲ κάτι. Τέλειος στὸ ἀμερικανικὸ μπάσκετ ὁ Ἀντετοκοῦμπο. Ἀλλὰ ὁ Giannis δὲν εἶναι ὁ Γκάλης, παιδὶ μεταναστῶν ἀπὸ τὴ Ρόδο, τὸ ὁποῖο ξαναγύρισε στὴν Ἑλλάδα. Θὰ μοῦ πεῖτε, τί ρόλο ἔχουν ὅλα αὐτά; Μά, λείπει ἡ ὁμοιο-γένεια ποὺ ἡ ὁμο-γένεια δημιουργεῖ. Σὲ μιὰ Ἑλλάδα ὅπου οἱ ἕλληνες παῖχτες παίζουν διαρκῶς μὲ 2-3 ξένους «δικούς τους» (στὶς ἐπαγγελματικὲς ὁμάδες), τί χειρότερο γιὰ μιὰ ὁμάδα (τὴν Ἐθνική) ὅπου μόνο Ἕλληνες ἐπιτρέπεται νὰ παίζουν καὶ μάλιστα γιὰ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀγώνων; Καὶ γιὰ μὲν τὸ ποδόσφαιρο, πάντοτε ἤμασταν τόσο χάλια. Στὸ μπάσκετ ὅμως, ἤμασταν πολὺ καλύτεροι. Οἱ ἧττες τῆς ἐθνικῆς στὸ μπάσκετ ἦταν μιὰ καλὴ σφαλιάρα στὴν διαφημιζόμενη ἀνωτερότητα τοῦ (κακῶς χαρακτηριζόμενου) «ἀντιρατσισμοῦ». Στὴν ἔσχατη, καταργῆστε τὶς ἐθνικὲς ὁμάδες, ἀφοῦ θεωρεῖτε ὅτι τὰ «Ἕλληνας τὸ γένος» καὶ «κάτοικος τῆς χώρας μὲ ρίζες σὲ αὐτήν» εἶναι μιὰ ξεπερασμένη βλακεία καὶ μισή. Ἐὰν πέρασε ὁ καιρὸς τῶν ἀντιλήψεων αὐτῶν ὅμως, τότε πέρασε κι ὁ καιρὸς τῆς ἔννοιας τῆς «Ἐθνικῆς». Ἡ διάσπαση τοῦ κόσμου σὲ ἄτομα ποὺ ἐναλλάσσονται καὶ ἐπανατοποθετοῦνται σήμερα στὴν Ἐθνικὴ Δανίας κι αὔριο στὴν Ἐθνικὴ Κατὰρ χωρὶς κανεὶς νὰ ἐκνευρίζεται καὶ νὰ ἀπορεῖ, δὲν συνάδει μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους ὡς πράγματος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ καθημερινὸ καὶ τωρινό (χωρὶς νὰ τὸ ἀρνεῖται).

Στὴν Ἐθνικὴ τῆς «διαφορετικότητας», λοιπόν, θὰ ἔρθουν κι ἄλλες τέτοιες σφαλιάρες. Εἴτε ἀφοροῦν τὰ δεξιὰ ἀμερικανάκια ποὺ θέλησαν νὰ μιμηθοῦν τὴ μητέρα-Δύση μὲ τὶς ἀθλητικὲς μεταγραφὲς καὶ «ἐθνικοποιήσεις» κατσικιῶν παιχτῶν ἀπὸ πρώην ἀποικίες κ.λπ., εἴτε τοὺς Ἀριστεροὺς ποὺ πιστεύουν ὅτι ὁ «ἀντιρατσισμὸς» εἶναι τὸ μέλλον καὶ ἡ ἐγγύηση ἐπιτυχίας. Ἐγὼ ξέρω ὅτι οἱ μισθοφόροι ἦταν πάντοτε αἴτιο παρακμῆς.

Posted in πολυπολιτισμός, Ελλάδα | Tagged , | 1 σχόλιο

Marin Marais: Sonnerie de Ste. Geneviève du Mont-de-Paris (1723)

Οἱ Γάλλοι (κι ὅλοι οἱ Δυτικοί) πρὶν κάψουν φλάντζα μὲ τὸ Διαφωτισμό, τὴν Ἐπανάσταση and all that.

Posted in μουσική | 1 σχόλιο

Ἐμφύλιοι στὸ ΑΠΘ

Ἀλλοδαποὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν πετᾶν πέτρες στοὺς ἀναρχικούς. Λόγῳ τοῦ ὅτι «οι αντιεξουσιαστές είχαν διώξει νωρίτερα τους αλλοδαπούς από τον χώρο των Πανεπιστημίων, λόγω εκδήλωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γρασίδια της Φιλοσοφικής, στο πλαίσιο φεστιβάλ«. Ἔ ὄχι καὶ ὅταν ἐμεῖς κάνουμε φεστιβάλ, ρὲ καταπιεσμένοι μετανάστες, τῆς γῆς οἱ κολασμένοι. Πιὸ μετά. Ἀπὸ αὔριο, τὰ τρὸλλ ὑπὲρ τοῦ ἀσύλου στὴν παραβατικότητα θὰ διαλαλοῦν τὸ γεγονὸς ὡς ἀπόδειξη τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος. Τέτοια ἀναισχυντία, σίγουρα θὰ τὴν ἀκούσετε. Στὴ σωστή του ἀναλογία, βέβαια: Γιὰ ἑκατοντάδες παντοειδὴ ἐγκλήματα στὸ ΑΠΘ, μία μόνο ἐνέργεια τῶν ἀναρχικῶν, κι αὐτὴ σὲ ἕνα μπαχολοφεστιβάλ (καὶ μόνο γιὰ χάρη του). Ἀναίσχυντοι, εἴπαμε -ὄχι οἱ μπάχαλοι, ἀλλὰ οἱ μπάχαλοι «μὲ πολιτικά».

c-658vsxoao3ovc

 

Posted in Αριστερά | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

σὲ ἄμυνα ποιοί

Ἡ Δύση σὲ ἄμυνα, διαβάζω στὴν ὡραία πολυτονικὴ Ἑστία. Ψάχνω γιὰ τοὺς «μετανάστες» στὸ κείμενο, τίποτε. Σὰν νὰ πρόκειται μόνο γιὰ ἀνταγωνισμοὺς κρατῶν κι ὄχι γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Δύσης. Τὸ μέγιστο πρόβλημά μας εἶναι ἡ Κίνα, τὰ κινέζικα ὡράρια στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ρωσία κ.λπ., κι ὄχι τὸ Ἰσλάμ. Γιὰ τὸ Ἰσλὰμ οὔτε κουβένα. Αὐτὰ λέει τὸ ἄρθρο, ἐμμέσως. Κι οἱ Ἕλληνες; αὐτοὶ εἶναι «ἰδιαίτεροι δυτικοί» κατὰ τὸ ἄρθρο. Τὸ τζαμὶ τῆς Ἀθήνας δὲν θὰ φανατίσει, δὲν θὰ στρέψει κι ἄλλο στὸ Ἰσλὰμ τοὺς ἐν Ἑλλάδι Μουσουλμάνους, ἀλλὰ τάχα θὰ λειτουργήσει ὡς κόσκινο. Ποιὸ κόσκινο; Εἴδατε πουθενὰ στὰ τζαμιὰ τῆς Δύσης τοὺς «μετριοπαθεῖς» Μουσουλμάνους νὰ καταδίδουν τοὺς «ἐξτρεμιστές φανατικούς μουσουλμάνους«; Ὄχι βέβαια. Μόνο δῆθεν κλαῖνε μετὰ ἀπὸ κάθε βόμβα σὲ εὐρωπαϊκὴ πόλη. Γιατί λοιπὸν αὐτὸ νὰ κατορθωθεῖ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ «μετριοπαθεῖς Μουσουλμάνους»; Ἔχουμε κανένα μυστικὸ ὅπλο ποὺ μετατρέπει σὲ καταδότες τοὺς Μουσουλμάνους; Ἀπίστευτα, κι ὅμως συντηρητικά.

Υ.Γ. Προφανῶς, δὲν εἶναι ἔτσι μόνο οἱ συντηρητικοὶ τῆς ΝΔ, ἀλλὰ οἱ συντηρητικοὶ τῆς Δεξιᾶς γενικότερα. Ἡ κακιὰ ἢ ἡ καλὴ Ρωσία, ἡ κακιὰ ἢ ἡ καλὴ Κίνα, ἡ Ἑλλάδα ποὺ εἶναι δυτικὴ ἢ δὲν εἶναι ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ρωσοκινεζική, κ.ο.κ. Ἤ, ὅπως ἄλλοι ἀναλυτές: Τί καλὸς ἢ κακὸς εἶναι ὁ Τράμπ κ.λπ., λὲς καὶ δὲν εἶναι τὸ ἐθνοκράτος μας τὸ μόνο κριτήριο γιὰ νὰ ἀξιολογοῦμε Τρὰμπ καὶ Δύση καὶ Ρωσίες καὶ Ἰσλάμ. Θὰ μποροῦσα νὰ τὰ διάβαζα στὴ Βουδαπέστη ὅλα αὐτά, δηλαδὴ ἐντελῶς ἀποστασιοποιημένα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα.

Posted in Δεξιά | Σχολιάστε

γιατί ὄχι τὸ Βυζάντιο;

Τὸ Βυζάντιο εἶχε ἀπορριφθεῖ τὸν 18ο αἰ. ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Διαφωτιστὲς καὶ μή, ὡς κεντρικὸς ἐθνικὸς μύθος, λέει ἡ θεωρία, γιατὶ εἶχε χάσει ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Σὲ κάθε μάχη ἔχανε, ποδοπατιόταν, ἐξευτελιζόταν. Ἡ ἥττα του ἦταν ὁρατὴ ἀκόμη κατὰ τὸ 1821 καὶ τὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό: ἡ ὀθωμανικὴ κυριαρχία. Ἕνας ἡττημένος, καὶ δὴ ἡττημένος ἀπὸ τὸν τωρινὸ κατακτητή σου, δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ ἐμπνεύσει παρὰ μόνο τὴν παρακμή. Ἦταν συνώνυμο τῆς σκλαβιᾶς, λοιπόν. Ἔτσι, ἔπρεπε νὰ βρεῖ τὸ Ἔθνος ἕνα ἄλλο σημεῖο ἀναφορᾶς.

Κάτι ὅμως δὲν πάει καλά. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔχαναν, σὲ κάθε μάχη, ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους (Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πύρρο -κατ’ ἀντιστοιχία οἱ Λασκαρίδες κατανικοῦσαν τοὺς Σελτζούκους.) Αὐτογελοιοποιήθηκαν μὲ τὶς συνεχόμενες φιλορωμαϊκὲς συμμαχίες μερικῶν ἐξ αὐτῶν. Πῆραν οἱ μισοὶ τὸ μέρος τῶν Ρωμαίων κατὰ ἄλλων Ἑλλήνων. Αὐτοεξευτελίζονταν μὲ τὶς θεοποιήσεις ἀρχικὰ ρωμαίων ὑπάτων, ἔπειτα τῆς Ρώμης καὶ τέλος τῶν αὐτοκρατόρων, καὶ γέμιζαν τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο μὲ ναοὺς τῆς Θεᾶς Ρώμης, καὶ πάνω στὴν Ἀκρόπολη. Ἔγιναν οἱ ἄκαπνοι ὑπηρέτες τῶν Ρωμαίων, μὲ τοὺς ἰατρούς, τοὺς Ἀντίνοους καὶ τοὺς θεατρίνους τους, τὰ μπιμπελὼ τῆς Ρώμης. Δὲν ἐπαναστάτησαν ποτέ τους. Ἄλλαζαν τὰ ὀνόματά τους σὲ ρωμαϊκά. Αὐτὸς ποὺ γνωρίζουμε ὡς Ἡρώδη Ἀττικὸ ἦταν στὴν πραγματικότητα ὁ Λούκιος Βιβούλλιος Ἵππαρχος Τιβέριος Κλαύδιος Ἀττικὸς Ἡρώδης, κι ὁ Αἴλιος Ἀριστείδης ἦταν ὁ Πόπλιος Αἴλιος Ἀριστείδης Θεόδωρος -κι ἔτσι ἔκαναν πλήθη ἄλλων Ἑλλήνων. Ἄλλαζαν τὶς ἀφιερώσεις τῶν ἀγαλμάτων Ἑλλήνων ἡρώων ὥστε νὰ τιμοῦν τοὺς Ρωμαίους. Μόνο 300 χρονάκια χωρίζουν τὸ Μαραθώνα τὸ 490 π.Χ. ἀπὸ τοὺς πανηγυρισμοὺς τοῦ 196 π.Χ. γιὰ τὴν «ἐλευθερία ἀπὸ τοὺς Μακεδόνες» τὴν ὁποία προσέφεραν οἱ Ρωμαῖοι. Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν βγαίνει τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα ἐνέπνεε τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας περισσότερο σὲ σχέση μὲ τὸ Βυζάντιο; Ἀπὸ τὴν ἀσχετοσύνη περὶ τὴν ἱστορία.

Ὑποτίθεται ὅτι τὸ Βυζάντιο ὡς ἰδεῶδες του εἶχε ὄχι τὴν ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα μὰ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα, πράγμα ποὺ τὸ κάνει περιθωριακὸ καὶ «ὄχι τόσο ἑλληνικό». Ὅπως γράφει ἡ Averil Cameron, ἡ κλασσικὴ ἐποχὴ ἦταν ἡ «Dream Time of the western civilization», ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦσες νὰ ἐμπνέεσαι, ἤ -θὰ ἔλεγε κάποιος ἄλλος- νὰ φαντασιώνεσαι ἄκριτα, χωρὶς τελειωμό.

Στὴν πραγματικότητα, λίγα πράγματα ἔρχονται ἀπευθείας ἀπὸ τὸν 5ο καὶ 4ο αἰ. πρὸ Χριστοῦ.

-Τὰ περισσότερα ἑλληνικὰ κτίσματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Συρίας ἀνοικοδομήθηκαν στὴ ρωμαϊκὴ περίοδο. Στὴν Ἀθήνα, τὸ μνημεῖο τοῦ Φιλοπάππου, τὸ Ὡρολόγιο τοῦ Κυρρήστου, τὸ Ἡρώδειο καὶ οἱ Στῆλες τοῦ Ὀλύμπιου Διὸς εἶναι ἑλληνικὰ κτίσματα ἀλλὰ τῆς ρωμαϊκῆς περιόδου. Ἡ ἔπαυλη τοῦ Διονύσου στὸ Δίων μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ ψηφιδωτὸ εἶναι τοῦ 200 μ.Χ.

-Ἡ νομοθεσία τοῦ δυτικοῦ κόσμου βασίζεται στὴ νομοθεσία ποὺ κωδικοποιήθηκε στὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα -ἐκείνη στὴν ὁποία ἀπέβλεπε τὸ Βυζάντιο- κι ὄχι σὲ προηγούμενες ἐποχές.

-Οἱ εὐρωπαϊκὲς θρησκεῖες, λατινικὸς Χριστιανισμός, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τοὺς Πατέρες καὶ τὸν μοναχισμό, ἀλλὰ καὶ οἱ Μονοφυσίτες καὶ Κόπτες (ὅταν ἡ «Εὐρώπη» συμπεριελάμβανε τὴ Συρία καὶ τὴν Αἴγυπτο), ὅλες τους κατὰ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα ἄρχισαν νὰ ἀποκρυσταλλώνονται. Τὸ ἴδιο θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ Ἰσλάμ, ποὺ δανείστηκε πολλὰ ἀπὸ τὸν Ἀρειανισμὸ καὶ ἄλλες αἱρέσεις τῆς ρωμαϊκῆς-βυζαντινῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας ὅσον ἀφορᾶ τὴ θεότητα καὶ τὴ φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ μοναχισμὸς ἐμφανίστηκε τὴν ἴδια ἐποχή.

-Ἀκόμη καὶ τὰ κείμενα τῆς ἀρχαίας (ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς) γραμματείας τὰ γνωρίζουμε βασικὰ μέσῳ τῆς ἀντιγραφῆς ποὺ ἔγινε στὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα, στὰ ἀντιγραφεῖα τῆς Κωνσταντινούπολης (Κωνστάντιος Β΄ κ.λπ.) τῆς βυζαντινῆς Ἀλεξάνδρειας κι ἄλλων πόλεων. Κι ὄχι ἀπευθείας ἀπὸ τὰ ἀντιγραφεῖα τῆς πτολεμαϊκῆς Ἀλεξάνδρειας.

-Τὰ πρῶτα πραγματικὰ πανεπιστήμια μὲ πολλὲς αἴθουσες διδασκαλίας ἡ μιὰ δίπλα στὴν ἄλλη, κι ὄχι ἁπλὲς σχολὲς συγκεκριμένων φιλοσόφων, δημιουργήθηκαν τὸν 4ο καὶ 5ο αἰ. στὴν Ἀλεξάνδρεια.

-Ὁ Νεοπλατωνισμός, ποὺ ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση καὶ μετὰ κίνησε τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν, στὴν ἐποχὴ ἐκείνη, 4ο-6ο αἰ., ἤκμασε, κι ἀπὸ τότε προέρχονται τὰ πάμπολλα νεοπλατωνικὰ σχόλια στὸν Ἀριστοτέλη καὶ τὸν Πλάτωνα.

Ὥστε, λοιπόν, ἦταν οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ ὄχι τῆς Κλασσικῆς Ἑλλάδας. Φυσικά, μόνο παρακμιακὴ δὲν εἶναι μιὰ ἐποχὴ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ὁποίας ἀκόμα εἶναι παρόντα.

Τελικά, βλέπουμε νὰ σχηματίζεται μιὰ τέτοια εἰκόνα στὴν ὁποία τὸ Βυζάντιο δὲν εἶναι καὶ τόσο μοναχικὸ κι ἐξωτικὸ ὅσο λέγεται, ἐξαιτίας τοῦ θαυμασμοῦ του γιὰ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα. Ἀλλὰ μᾶλλον ὁ Γίββων καὶ ὁ Διαφωτισμός, ἢ στὰ δικά μας ὁ Καστοριάδης, ὁ Λιαντίνης καὶ ἄλλοι, εἶναι οἱ πραγματικὰ μονάχοι κι ἔρημοι ἀποβλέποντας στὴν ἀπευθείας, ἐξωιστορικὴ πρόσληψη τῆς κλασσικῆς Ἀρχαιότητας. (Ὁ Γίββων, φυσικά, ἀνώτερη ἐποχὴ θεωροῦσε τὸν 2ο μ.Χ. αἰ.) Ἀκόμη καὶ ἡ δημοκρατία ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ἔμμεση περιέχει πολὺ περισσότερες ἐγγυήσεις γιὰ τὸ ἄτομο ἀπὸ ὅ,τι τὸν 5ο π.Χ. αἰ. Ὥστε ἡ ἀντιπαλότητα αὐτὴ εἶναι ἕνα πρόσφατο κατασκεύασμα. Ἄλλωστε, μόνο ἡ εἰρωνεία τῆς Ἱστορίας ἐξηγεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτοὶ ποὺ διέσωσαν γιὰ δέκα αἰῶνες τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ποὺ ξέκοψαν τοὺς Ἕλληνες μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸ Λάτιο χαρακτηρίζονται σήμερα χριστιανοὶ ἀνθέλληνες.

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ρωμανία | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Ὀτοτοτοῖ, ὀτοτοτοῖ

…Ἔτσι γιατί νὰ εἶναι: μόλις κανεὶς ἔχει
τὰ περιώνυμα Στενά, τὴν Σμύρνη
καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν, εὐθὺς ἀθροίζει στόλο
καὶ πηαίνει πρὸς τοὺς Ἕλληνας νὰ ναυμαχήσει.
Ἂ ναὶ βεβαίως· ἄλλο λόγο νὰ μὴ λέμε:
ὀτοτοτοῖ, ὀτοτοτοῖ, ὀτοτοτοῖ.
Ἂ ναὶ τῷ ὄντι· τί μᾶς μένει πιὰ νὰ ποῦμε:
ὀά, ὀά, ὀά, ὀά, ὀά, ὀά
Posted in ποίηση, Τούρκοι | Tagged , , | Σχολιάστε

Ἀνδρέας Κάλβος: Πάντοτε ἐπίκαιρος

Ἂς ἐρημώσῃ ὁ πόλεμος
τὴν Ἑλλάδα πρὶν εὕρῃ
τῆς Χίου τὴν μοῖραν

Ἤ:

Δυστυχησμένα πλάσματα
τῆς πλέον δυστυχησμένης
φύσεως, τελειώνομεν
ἕνα θρῆνον καὶ εἰς ἄλλον
πέφτομεν πάλιν.

Κατὰ συνέπεια:

Καὶ ἂν ὁ θεὸς καὶ τ᾿ ἄρματα
μᾶς λείψωσι, καλήτερα
πάλιν ῾νὰ χρεμετήσωσι
῾ς τὸν Κιθαιρῶνα Τούρκων
ἄγριαι φορᾶδες.

Κοντεύουμε νὰ πιάσουμε τὸ στόχο μας, 2/2. Θεὸς πρῶτα, καὶ τώρα τὰ ἄρματα. Προλαβαίνουμε ὣς τὸ ’21; Μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ τὶς φοράδες, θὰ βρεθοῦν.

 

Posted in ποίηση, Ελλάδα, Χωρίς κατηγορία | Tagged | Σχολιάστε

σιγά, οἱ πατριῶτες κοιμοῦνται

Ἔκανα ἕνα ψυχογράφημα τῶν πατριωτῶν Δεξιῶν ὡς τμήματος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἔφερα δυὸ δημοσιογραφικὰ παραδείγματα (μόνο ἐπὶ Τσίπρα τσίριζαν γιὰ τὴ λαθρομετανάστευση), καὶ γιὰ ἀπάντηση ἔλαβα, τελικὰ-τελικά, κάτι συναισθηματισμοὺς τοῦ τύπου νὰ μᾶς γράφεις τὰ ὀνόματα στὴν ἐκκλησία, καὶ προσευχήσου γιὰ τοὺς Τούρκους (λὲς καὶ δὲν τὸ ἔχω κάνει). Δηλαδή, ὄχι ἀπάντηση στὸ ἂν εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ Δεξιὸς κοινωνιολογικά (ὄχι περιπτωσιολογικά, ἐγὼ ἐσὺ ἐμένα), ὡς τύπος ἕλληνα ἀνθρώπου ποὺ τσιριδοκοπᾶ ἐνοχλητικὰ κατὰ τῶν συγκεκριμένων πολιτικῶν ἀλλὰ δὲν κάνει ἀπολύτως τίποτε ἐναντίον τους (βασικά, ἁπλῶς πολλὰ παιδιὰ στὰ ὁποῖα νὰ δώσει «ταλιμπανικὴ» ἑλληνοχριστιανικὴ ἀνατροφή, καὶ αὐτὰ νὰ κατακλύσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ βάρος τῶν ἐχθρῶν της) πέραν τῆς ἐμφυλιοπολεμικῆς ρητορείας καὶ τῆς ταυτόχρονης υἱοθέτησης τοῦ ἀριστεροῦ λάιφ-στάυλ (σκυλὰκια καὶ τὰ λεφτουδάκια μας). Ἀλλά: ἀπολίτικοι συναισθηματισμοί, προσωπικὲς περιπτωσιολογίες καὶ μὴ-μὲ-λησμονεῖ κ.λπ. Ἐντάξει μὲ τὰ ὀνόματα, θὰ ἀφήνω καὶ λεφτὰ στὸ παγκάρι. Κι ἐσεῖς γιὰ ἐμένα. Τί νὰ κάνουμε. Στοργὴ καὶ προδέρμ. Ἀφοῦ κανεὶς δὲν λέει ἂν ἡ ἐθνικὴ Δεξιὰ εἶναι τέτοια, λὲς καὶ μπορεῖ νὰ γίνει κοινωνιολογικὴ γενίκευση δίχως ταμπέλες, καὶ ὡσὰν τὸ ζήτημα νὰ εἶναι ὄχι ἡ ὀρθότητά τους ἢ ἡ ἀβασιμότητά τους ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἀπαραίτητη γιὰ ἀναλύσεις ὕπαρξη ταμπελῶν.

Γιὰ τοὺς ἄλλους πατριῶτες, βέβαια, ἔχω ἀκόμα καλύτερα νέα. Οἱ νεοναζὶ ψόφησαν πολιτικῶς, δόξα τῷ Θεῷ, ὁπότε κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὴν ντροπὴ μέσα στὴν καταφρόνια τὰ ἀριστεροφιλελεύθερα πλάσματα ποὺ συσχέτιζαν, ὡς πολιτικοὶ ἀναλυτὲς τῆς δεκάρας, τὰ πάμπολλα συλλαλητήρια γιὰ τὸ Μακεδονικὸ μὲ τὴν ἄνοδο καὶ προώθηση τῆς ἀκροδεξιᾶς. Γιατὶ, ὅπως ἴσως νὰ καταλάβατε, τὸ τεράστιο ἐνδιαφέρον τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ Μακεδονικὸ κι ἡ ἀντίθεσή τους στὸν μακεδονισμὸ ἦταν ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῆς ἐκλογικῆς δύναμης τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν. Ὅπότε, καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται χωρὶς νὰ φοβᾶται ὅτι ἐνισχύει πολιτικὰ ἕνα κόμμα ποὺ εἶναι ἀνύπαρκτο πλέον. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἦταν πάντοτε λανθασμένη ἡ ἑξῆς «ἐργολαβία», οἱ ἀκροδεξιοὶ νὰ ἀναλαμβάνουν τὸ μεταναστευτικὸ καὶ οἱ πατριῶτες τὴν Τουρκία. Τὰ ζητήματα εἶναι ἀλληλένδετα. Δὲν μπορεῖς νὰ καταπολεμήσεις τὴν Τουρκία ἐὰν -μεταξὺ ἄλλων- δὲν ἐναντιωθεῖς στοὺς «πρόσφυγες» (δηλαδή, ἐὰν δὲν διακηρύξεις ὅτι εἶναι κρατικὰ ἀνεπιθύμητοι ἢ ὅτι πρέπει νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὸ νὰ εἰσέρχονται στὴν Ἑλλάδα) ποὺ ἡ Τουρκία στέλνει, κι ἀντιστρόφως, δὲν μπορεῖς νὰ ἐναντιωθεῖς στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας ἐὰν δὲν ἐναντιωθεῖς στὴν Τουρκία ἡ ὁποία προωθεῖ τοὺς Μουσουλμάνους ἀλλὰ κάνεις προβοκατόρικες καὶ ἠλίθιες ἐπιθέσεις (πογκρὸμ σὲ ἀθώους) σὲ Μουσουλμάνους ποὺ ἤδη ἀποβιβάστηκαν στὴν Ἑλλάδα. (Βεβαίως, κρατικὴ βία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσκεῖται πολὺ σκληρὴ σὲ ὅσους λαθρομετανάστες διαπράττουν παρανομίες, κλοπές, φόνους, μὲ εἰδικὴ ὑπεραυστηρὴ νομοθεσία καὶ ποινές, ἄδεια στὴν Ἀστυνομία νὰ δρᾶ πιὸ ἐλεύθερα μὲ τὰ ὅπλα της κ.λπ.)

Τώρα ποὺ παρῆλθαν οἱ ἐθνικοσοσιαλιστές, θὰ περίμενε κάποιος νὰ ἀναδειχτεῖ ἀπὸ τοὺς σοβαροὺς πατριῶτες τὸ ζήτημα τοῦ νὰ κλείσουν τὰ σύνορα. Γιατὶ κάθε δημοκρατικὴ κοινωνία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνει αὐτό, ὡς κυρία τοῦ ἑαυτοῦ της, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ ὁ ἀνθρωπισμὸς ὑπὲρ τοῦ Α ποὺ γίνεται σὲ βάρος τοῦ Β καὶ χωρὶς τὴ συγκατάθεσή του εἶναι ψευτοανθρωπισμός. Ἄμ, δέ. Γιατὶ ὅσο φοβᾶται ὁ Δεξιὸς νὰ πεῖ ὅτι ὅτι εἶναι Δεξιός (κι ὅτι τὰ ἔκανε σαλάτα), ἄλλο τόσο ὁ πατριώτης φοβᾶται μήπως τὸν ποῦν φασίστα. Φοβίες εἶναι αὐτές. Καὶ σοφιστεῖες ὅτι δὲν φτάνει τὸ μέτρο αὐτό, ὅτι ἡ μετανάστευση εἶναι παγκόσμια ἄρα ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε ἡ διεθνὴς κοινότητα εἶναι καταδικασμένη ἡ προσπάθειά μας, καὶ ἄλλα τέτοια δῆθεν ψαγμένα. Ἐγὼ ξέρω ὅτι ὁ Σαλβίνι μείωσε τὶς ροὲς καὶ ὅτι ὅταν δὲν ὑπάρχει κοινὴ προσπάθεια τότε καθένας προσπαθεῖ -καὶ πρέπει νὰ προσπαθεῖ- νὰ σώσει μόνο τὸν ἑαυτό του. Δηλαδή, μᾶς εἶναι ἀδιάφορο, ὡς Ἑλλάδα, ἐὰν ἡ μετανάστευση εἶναι παγκόσμια καὶ θὰ συνεχιστεῖ: ἀρκεῖ νὰ μὴν περνᾶ βάρκα μὲ ζωντανοὺς τὰ θαλάσσια σύνορά μας. Ἔχουμε ὡς Ἑλλάδα ἀρκετὲς σφαῖρες, ἔχουμε ἐναλλακτικὰ ἀρκετὰ πολεμικὰ σκάφη ποὺ θὰ ἐμποδίσουν τὰ φουσκωτὰ νὰ προχωρήσουν πέραν τῶν θαλάσσιων συνόρων μας. Ἔχουμε ἀρκετὲς νάρκες γιὰ τὸν Ἕβρο. Ἔχουμε τὴ δυνατότητα γιὰ πλωτὰ καὶ ταυτόχρονα κλειστὰ κέντρα κράτησης. Ἔχουμε τόσα μέσα νὰ κάνουμε τὸ βίο ἀβίωτο ὅσων περνοῦν παράνομα, καὶ νὰ διαλαλήσουμε στὰ ΜΚΔ, στὴν ἀραβικὴ γλώσσα, πόσο θὰ ὑποφέρουν ὅσοι εἰσέλθουν. Τόσο ἁπλό. Μὴν τὸ πεῖτε «κλείσιμο τῶν συνόρων», πεῖτε το φύλαξη, πεῖτε το αὐστηρὴ ἀπαγόρευση τῆς παράνομης διέλευσης τῶν συνόρων. Ὅσοι εἶναι καλοὶ στὸ μάρκετινγκ, θὰ βροῦν τὸν εὔηχο ὅρο γιὰ ἕνα πολὺ καλὸ πράγμα. Φασισμὸς κι ἀπανθρωπιὰ δὲν εἶναι πάντως. Φασισμὸς εἶναι νὰ γίνεται ἕνας λαὸς μειονότητα στὴ χώρα του γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο. Ὅταν ὁ πατριώτης ξεπεράσει τὴ φοβία του, θὰ ἀλλάξει γνώμη, θὰ ξεκολλήσει ἡ γλώσσα του, μόνο ποὺ τότε θὰ εἶναι ἐντελῶς ἀργά.

Πρὸς τὸ παρόν, εἶναι σκέτα ἤδη ἀργά.

Posted in Ελλάδα | 9 Σχόλια

Νίκας τοῖς βασιλεῦσι

Αὐτὰ τὰ δῆθεν ἀθῶα κατὰ τοῦ «βασιλεῦσι» ἐκ μέρους τῶν Νεορθόδοξων, ἔχουν δοκιμάσει νὰ ἐφαρμόσουν οἱ ἴδιοι σὲ κάθε περίπτωση στὴν ὁποία βρίσκουν τὴ λέξη Βασιλεὺς σὲ προσευχὲς καὶ ὕμνους; Βασιλεῦ οὐράνιε, ἢ ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου κ.λπ. κ.λπ. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ χρήση τοῦ ὅρου ἀφορᾶ ἀρχετυπικὰ τὸ κάθε πολίτευμα, κι ὄχι εἰδικὰ τὴ βασιλεία. Εἶναι, δηλαδή, πολιτικὰ ἀθώα κι ὄχι ὑπὲρ τῆς βασιλείας ὡς πολιτεύματος.

Ἐπιπλέον, ἡ τραγελαφικότητα τῆς ἀντικατάστασης τοῦ βασιλεῦσι ἀποδεικνύεται μὲ τὴν χρήση τῆς μὴ ἀντικαθιστάμενης λέξης βαρβάρων. Ποιοὶ βάρβαροι; Τί ρατσιστικὲς ἐκφράσεις εἶναι αὐτές; Καὶ ποιὲς στρατιωτικὲς νίκες; Νὰ καταργηθοῦν κι αὐτά, κι ὁ στρατὸς ἐπίσης, ποὺ εἶναι ἄχρηστος σὲ μιὰ χριστιανικὴ κοινωνία -ἔτσι θὰ ἔλεγε ἕνας συνεπὴς καὶ μὴ ὑποκριτὴς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ Νεορθόδοξος. Ὅπως φαίνεται, ἐὰν ἀρχίσει νὰ τραβᾶ κάποιος μία κλωστή, τελικὰ χαλᾶ ὅλο τὸ ροῦχο.

Καταρχήν, θὰ ἔπρεπε νὰ πῶ βέβαια ὅτι ἡ «δημοκρατικότητα» καὶ ὁ ὅρος «δημοκράτης» ποὺ ἔχουν κατὰ νοῦ οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ καὶ «δημοκράτες χριστιανοί» δὲν σημαίνουν ὅ,τι νομίζουμε ὅτι σημαίνουν. Δὲν σημαίνουν τὴν προσήλωση στὶς δημοκρατικὲς ἀρχὲς καὶ διαδικασίες καὶ τὴ διαφύλαξή τους ἀπὸ ὅποιον θέλει ἄλλα καθεστῶτα, φασιστικά, ἀπολυταρχικὰ κ.ο.κ. Ἀντίθετα, σημαίνουν κάτι ἀντίστοιχο ἢ παρόμοιο μὲ τὸ «δημοκρατικὸς» γιὰ τοὺς σταλινικοὺς στὸ «ΔΣΕ» (Δημοκρατικὸς Στρατὸς Ἑλλάδας) καὶ σὲ ἄλλες μαρξιστικὲς χρήσεις του, δηλαδὴ αὐταρχισμὸ καὶ ἀντιδημοκρατικότητα. Αὐτὰ πίστευαν οἱ καημένοι διωχθέντες γονεῖς τους, αὐτὰ πιστεύουν μὲ διαφοροποιήσεις οἱ σημερινοὶ «χριστιανοὶ δημοκράτες». Γιὰ νὰ τοὺς προλάβω, «πραγματικὴ» δημοκρατία δὲν σημαίνει ἰσότητα στὴν κατοχὴ τῶν μέσων παραγωγῆς οὔτε ἴση κατοχὴ πλούτου (ὅπως σᾶς γέλασε ὁ Μάρξ), γιατὶ ἱστορικὰ ἡ ἀμεσοδημοκρατικὴ Ἀθήνα δὲν χαρακτηριζόταν ἀπὸ τέτοια πράγματα. (Εἶχε τὶς ὑποχρεωτικὲς «λειτουργίες» τῶν πλουσίων, καὶ μόνον.) Ἄρα, ἡ ἐπίκληση κάποιας πραγματικιᾶς δημοκρατίας ὡς ἐπιχειρήματος γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ «τοῖς βασιλεῦσι» εἶναι ἀβάσιμη. Ἀφῆστε ἥσυχη τὴ δημοκρατία.

Εἶμαι ὁ τελευταῖος ποὺ θὰ ἔλεγε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶχε δικούς της βασιλεῖς μετὰ τὸ 1453. Οἱ δοτοὶ βασιλεῖς τῆς νεότερης Ἑλλάδας δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τοὺς Ρωμιοὺς «ἀείμνηστους καὶ ἡμέτερους αὐτοκράτορες» ποὺ ἀναφέρονται πολλάκις στὰ ἐπαναστατικὰ ἑλληνικὰ συντάγματα τοῦ 1821. Θὰ εἶχαν σχέση μόνον ἐὰν ὁ Κωνσταντίνος Α΄ ἔκλεινε τὰ στόματα τῶν παλαιοκομματικῶν ἀντιβενιζελικῶν, τῆς γυναικούλας του καὶ τοῦ Μεταξᾶ, καὶ ἑνωνόταν μὲ τὸν Βενιζέλο ἀντὶ νὰ ἐπιτρέπει στοὺς Λαϊκοὺς τὴ φρικτὴ φράση «Δὲν τὰ θέλομε» καὶ «Μικρὴ πλὴν Τίμια». Τότε, ναί. Ἂς ἀντιστεκόταν ὁ Κωνσταντίνος Β΄ στὴ δικτατορία καὶ προηγουμένως ἂς μὴν ἔβαζε ἐμπόδια στὴ δημοκρατικὴ διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας στὴ δεκαετία τοῦ ’60. Γιὰ πέταμα, λοιπόν, ἡ βασιλεία στὴν Ἑλλάδα -ἂς φρόντιζαν νὰ τὴν ἔκαναν ἀγαπητὴ οἱ βασιλόφρονες ὅταν ἔπρεπε. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἕως τὰ ἀγωνιστικὰ μεγαλεῖα τῆς ἀπαίτησης γιὰ κατάργηση (μὴ χρήση) τοῦ «βασιλεῦσι» σὲ ἕναν ὕμνο, ὑπάρχει τεράστια ἀπόσταση τὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται νὰ καλύψουμε.

Ἀγαπητὲ ἀριστεροχριστιανέ, χριστιανοκομμουνιστή, «δημοκράτη» Χριστιανέ, ἀντιεξουσιαστὴ Χριστιανέ, «μὴ ὑποκριτὴ» Χριστιανέ, «μὴ συντηρητικέ» καὶ «φωτισμένε» Χριστιανέ, ἢ ὅπως ἀλλιῶς εἶσαι γνωστός: Ὅπως ἡ ἐνδοεκκλησιαστικὴ κριτική σου στὴν τυπικότητα τῆς νηστείας, στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς γενικευμένης ἀπιστίας, δίνει τὸ ἄλλοθι σὲ χλιαροὺς Χριστιανοὺς γιὰ μὴ τήρησή της. Ὅπως ὁ «φιλειρηνισμός» σου τοῦ ’60 καὶ τὸ «ἀντι-ΝΑΤΟ» τοῦ ’73 ἦταν στὴν πραγματικότητα τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴ Φινλανδοποίηση καὶ κατόπιν σοβιετοποίηση, κι ὄχι δεῖγμα τῆς ἀγάπης σου εἰδικὰ κι ἀποκλειστικὰ πρὸς τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος κι ἐθνοκράτος ἢ ἔστω τοῦ εἰλικρινοῦς φιλειρηνισμοῦ σου. Ὅπως ἡ κριτική σου στὸν «τυπικὸ ἐκκλησιασμὸ» καὶ στὸν «σχολικὸ ἐκκλησιασμὸ» δίνει τὸ ἄλλοθι στὴν κρατικὴ κατάργηση τοῦ σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ στὴν ἀδιαφορία τῶν νυσταγμένων Χριστιανῶν γιὰ τὸ ἐλάχιστο χριστιανικὸ ἀπαιτούμενο, τὸ ὁποῖο συνιστᾶ ὁ κυριακάτικος ἐκκλησιασμός. Ὅπως ἡ ἐναντίωσή σου στὰ ἐπιτίμια τῶν κανόνων γιὰ τὰ σεξουαλικὰ ζητήματα δὲν γίνεται στὰ ὀρθόδοξα πλαίσια τῆς «οἰκονομίας» ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς στὰ πλαίσια τοῦ μεταμοντερνισμοῦ καὶ τῆς «ἐλευθερίας» του: Ἔτσι ἀκριβῶς κι ὁ δημοκρατικὸς καημός σου γιὰ τὸ «βασιλεῦσι» εἶναι ψεύτικος, ὅπως κάθε τὶ πάνω σου καὶ μέσα σου. Ἀγόρασε λοιπὸν πολὺ ξύδι (γιατὶ δὲν τὸ γλιτώνεις τὸ «βασιλεῦσι»), καί -σημείωσέ το- δεκάρα δὲν δίνουμε ἂν ὡς Χριστιανὸς ἀρέσεις ἢ ὄχι στοὺς ἄθρησκους φίλους σου. Δὲν τοὺς ὑπέδειξε κανεὶς Χριστιανὸς τὸ πῶς θὰ ἑρμηνεύουν τὶς γραφές τους, τὸν Λακὰν καὶ τὸν Μάρξ, συνεπῶς ἂς μὴν μᾶς ὑποδεικνύουν αὐτοί, κι ἐσύ, τί ἐννοοῦμε ἐμεῖς μὲ τὸ «βασιλεῦσι».

Posted in Αριστερά, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

Νέα Παραλία

Προτάσεις γιὰ ἀπαγόρευση:

-Τὰ ζευγαράκια μὲ σκυλάκια.

-Τοὺς μουσικοὺς ποὺ παίζουν Πίνκ Φλόιντ.

Posted in Θεσσαλονίκη | Tagged | Σχολιάστε

3 του Σεπτέμβρη

Τὸ δράμα τοῦ ΠΑΣΟΚ δείχνει τὶς ἱστορικὲς εὐθύνες τῶν Δεξιῶν, ποὺ τὰ ἄφησαν ὅλα στὸν αὐτόματο πιλότο: Εἴτε πρόκειται γιὰ τὴ φιλότουρκη χούντα (Παπαδόπουλος ὑπὲρ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς ὁμοσπονδίας) καὶ τὴν ἀπόσυρση τῆς μεραρχίας καὶ τὴν ἀπίστευτη προδοσία τοῦ ’74, εἴτε γιὰ τὸν ἐξαμερικανισμὸ τῶν ἠθῶν εἴτε γιὰ τὴν πολυκατοικία ὡς ἑλληνικὴ κατοικία. Ἔσπρωξαν τὸν κόσμο σὲ αὐτὸ τό, ὄντως ἀπαίσιο, κόμμα, τὸ «μὲ ὅλους καὶ μὲ τίποτα», ποὺ διαφορετικὰ δὲν θὰ εἶχε καμμία τύχη. Μάλιστα, κανάκευαν καὶ θέριευαν πολιτιστικὰ τὴν Ἀριστερά, εἴτε μὲ τὸν «ἀντιφασίστα» Χατζιδάκη (νὰ μαλώνει-δασκαλεύει) εἴτε μὲ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων καὶ τῆς καθαρεύουσας χάριν μιᾶς ἀπροσδιόριστης δημοτικιᾶς ΚΝΕ δίχως ἀπαρέμφατο καὶ μετοχή, εἴτε κλείνοντας τὸ μάτι γιὰ τὴν μελλοντικὴ κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ, γιὰ νὰ μὴν πῶ γιὰ τὴν ἀνοχὴ στὸν ἀμετανόητο ἀριστερισμό. Πράγματι, ὁ τύπος τοῦ Δεξιοῦ εἶναι ὁ ἀμέριμνος ποὺ ἔχει τὸ ἀκαταλόγιστο, αὐτὸς ποὺ νόμισε ὅτι ἀρκοῦσε νὰ νικηθοῦν οἱ σταλινικοὶ πετσοκόφτες τῆς Ἑλλάδας τὸ 1949, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὸ καφενεῖο του, σὲ μιὰ ἐξωχρονικὴ-ἐξωιστορικὴ κατάσταση, τόσο μυθικὴ ὅσο τὰ δημοτικὰ τραγούδια ποὺ μένουν γιὰ πάντα ἴδια. Ἡ φύση ἀπεχθάνεται τὰ κενά, καὶ τὰ γέμισε μὲ τὸ χειρότερο ὑλικό.

Ἔτσι, ἔχουμε μιὰ διακήρυξη ποὺ κρύβει κάτω ἀπὸ φιλο-ἐθνικὲς παπαρδέλες (ἄκρως πιστευτὲς ἐξαιτίας τῆς φιλότουρκης χούντας), προτάσεις ὅπως «Η Ελληνική ιθαγένεια δεν αφαιρείται«, δηλαδὴ οἱ τουρκόψυχοι τῆς Θράκης δὲν διώχνονται, «Διαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία«, δηλαδὴ περιθωριοποιεῖται καὶ ληστεύεται τὸ θεμέλιο τοῦ πολιτισμοῦ μας, καὶ «ελεύθερη επιστροφή των πολιτικών προσφύγων στην πατρίδα«, δηλαδὴ δυνητικὰ καὶ τῶν «Σλαβομακεδόνων».

Τώρα ποὺ εἶναι πλέον ἀργὰ γιὰ νὰ γίνει ὁτιδήποτε, μποροῦμε ἁπλῶς νὰ συζητᾶμε στὸ καφενεῖο τοῦ διαδικτύου ποιὸς ἔφταιξε. Τζάμπα εἶναι.

Posted in πολιτικά, Δεξιά, Ελλάδα | Tagged , | Σχολιάστε

Σιγά, ἡ ἐθνικὴ Δεξιὰ κοιμᾶται

Ὁ καημός της εἶναι τὸ ΠΑΣΟΚ. Γιατὶ χωρὶς τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἐμφυλίου, καὶ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς συζήτησης στὴν λαϊκιστικὴ Ἀριστερὰ καὶ τὰ ψηφουλάκια της, πῶς θὰ ἀπολογηθεῖ γιὰ τὸ σκασμὸ ποὺ ἔχει βγάλει κι ὁ παρασημοφορημένος Γιανναρᾶς κι ἡ «πατριωτικὴ Δεξιὰ» γιὰ τὸ μουσουλμανικὸ-προσφυγικὸ ζήτημα; Οἱ ἔποικοι ἔρχονται μὲ τὴν ἴδιο ρυθμὸ ὅπως τὸ 2015, ἀλλὰ ὁ καημὸς τῆς Δεξιᾶς (τῆς «σωστῆς Δεξιᾶς»!) εἶναι ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων. Κυττῶ τὰ πρωτοσέλλιδα μιᾶς «συντηρητικῆς» πολυτονισμένης ἐφημερίδας στὶς μέρες αὐτές, ποὺ ἔρχονται καραβιὲς Ἰσλαμιστῶν στὴν Μακεδονία: Ἡ ἀπόδοση τῶν Ὑπουργῶν (3/9), ὁ Σημίτης γιὰ Πρόεδρος (ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται), ὁ Τσίπρας καὶ οἱ μισθοὶ τῶν βουλευτῶν του, Ἐκκλησία ὑπὲρ ΗΠΑ γιὰ τὴν Οὐκρανία, ἀγνοοῦνται τὰ ὀστὰ τοῦ Καραϊσκάκη. Καί τί σημασία δίνεται σὲ ἕνα (1) ἐξώφυλλο γιὰ τὸ προσφυγικό; «Μᾶς ἐκβιάζουν γιὰ τὴν ΑΟΖ μὲ καραβάνια μεταναστῶν«. Δὲν εἶναι ζήτημα σημαντικὸ αὐτὸ καθεαυτὸ οἱ καραβιές, δηλαδὴ ζήτημα ἐθνολογικῆς ἀλλοίωσης καὶ νέας Τουρκοκρατίας: εἶναι ἁπλὸ ζήτημα παζαρέματος σὲ μιὰ πιθανὴ συμφωνία. Τέτοια ξεφτίλα. Στὴν δὲ «Δημοκρατία», διαβάζουμε: Συνταξιοῦχοι (τὰ λεφτουδάκια μας) (3/9), Ζάεφ-Σόρος (περσινὰ ξυνὰ σταφύλια), ἡ Κεντροαριστερά (στὰ… παλιά μας τὰ παπούτσια), Διευθυντὴς τῆς ΕΥΠ, «Εὐχαριστῶ τοῦς Γερμανούς» (πώ, πώ!…), Κρυφὲς αὐξήσεις ΔΕΗ («νὰ τρώει ὁ Πασόκος!»). Γι’ αὐτὰ καίγεται ὁ κοσμάκης, βρέ, ὁ ἁπλὸς λα(γ)ός. Ἐμφύλιος καὶ νὰ τρῶμε καλά. Γράφω γιὰ τὴ σιωπὴ (ἀπόλυτη, ἐδῶ καὶ 5 χρόνια) τοῦ Γιανναρᾶ γιὰ τὸν ἐξισλαμισμὸ τῆς χώρας, καὶ λαμβάνω σχόλιο γιὰ τὶς παραπανίσιες θέσεις στὰ ΑΕΙ. Αὐτό.

Μετά, σᾶς φταῖνε οἱ ὑλιστὲς Ἀριστεροφιλελεύθεροι, ποὺ ὅλα τὰ μετρᾶν μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὸ φαγητό, καὶ «διαβρώνουν τὶς ἠθικὲς βάσεις τῆς κοινωνίας». Οὔτε κἂν πατριῶτες (ἢ «ἐθνικιστές») παράλληλα καὶ ταυτόχρονα μὲ τὸν ἀντικομμουνισμό σας δὲν μπορεῖτε νὰ εἶστε. Ἄλλος, βάζει τὸν «ἐθνικισμὸ» πρώτιστο πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας (μεγάλος ἐθνικιστὴς ὁ Ἱερώνυμος, βέβαια!), τὸν Οἰκουμενισμό τρίτο. Ἄλλος δεξιάρας, χτυπιέται γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τοὺς πολύτεκνους, παιδιὰ ὅμως δὲν ἔχει κάνει (σὲ μεγάλη ἡλικία πλέον, καὶ δημόσιο πρόσωπο). Ἔστω, γιὰ νὰ δώσει τὸ καλὸ παράδειγμα, τὸ «πρότυπο», ἐννοῶ.

Τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων ὡς θεματικὴ τὸ ἔχει πάρει ἐργολαβία ὁ τρίτος ξάδερφός σας, ἐθνικοσοσιαλιστὴς μπράβος-θαμώνας τῶν γυμναστηρίων τῆς γειτονιᾶς σας, καὶ φυσικὰ τέτοια λοῦμπεν ἄτομα δὲν μποροῦν ἐπίσης τίποτε νὰ κάνουν. Ὅπως κι ὁ  «αὔριο ἐκπληρώνεται τὸ Ποθούμενο» γείτονάς σας. Ἐντάξει, τὸ ἐμπεδώσαμε: οἱ Δεξιοὶ εἶστε σκέτα ἀντικομμουνιστές, ὄχι πατριῶτες (οὔτε «ἐθνικιστές»). Ὁπότε βάζετε τὴ σημαία στὸ μπαλκόνι ἢ τὶς συγκεντρώσεις τοῦ Κούλη, καμμιὰ ἀνάρτηση «ριζοσπαστικιὰ» στὰ ΜΚΔ, κανένα «white privilege» (οἱ Μεσογειακοὶ αἰσθάνονται WASP, λευκοὶ σὰν τὸ γάλα, κι ἀπὸ πάνω) χουλιγκανισμὸς πραγματικὸς καὶ μή, κάτω τὸ ΠΑΣΟΚ, ὄχι στὶς πολλὲς θέσεις στὰ ΑΕΙ, καὶ ξοφλήσατε τὸ λογαριασμό σας μὲ τὸ ἔθνος.

Υ.Γ. κι ὅποιος ἔχει τὴ μύγα, μυγιάστηκε!

Posted in Δεξιά | Tagged , | 13 Σχόλια

κάνουν πῶς δὲν βλέπουν

1. Ὁ Γιανναρᾶς τιμᾶται ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο, κι ἀρχίζει στὴν ἐφημερίδα τὰ λογύδρια γιὰ τὰ προσόντα τῶν ἱεραρχῶν (Υ.Γ. καὶ πρώην χωριατῶν). Θρηνεῖ κι αὐτὸς ἐπειδὴ τὰ προσόντα τους εἶναι συνήθως ἕνα πτυχίο Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ ἡ ἀγαμία ἐκτὸς μοναστηριοῦ. Θυμᾶται, νομίζω, ὅτι τὸν Χρυσόστομο τὸν κορόιδεψαν λέγοντάς του ὅτι τὸν πηγαίνουν σὲ μιὰ διπλανὴ ἐπισκοπὴ γιὰ ἐπείγοντες λόγους καὶ τὸν πῆγαν στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ Ἐπίσκοπο· καὶ τὸν Μ. Ἀντώνιο, ποὺ ρώτησε ἄλλον μοναχὸ ἐὰν θὰ πρέπει νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸν αὐτοκράτορα στὴν αὐλή του ἐπειτα ἀπὸ πρόσκληση, κι ἔλαβε τὴν ἀπάντηση ὅτι ἐὰν πάει θὰ εἶναι ὁ Ἀντώνιος ἐνῶ ἐὰν δὲν πάει θὰ εἶναι ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Αἴ, ὁ Γιανναρᾶς ἔκανε τὸ ἀντίθετο. Μιλιὰ δὲν βγάζει ὁ λαλίστατος γέροντας γιὰ τὸ πῶς πολιτεύτηκε ὁ Βαρθολομαῖος στὴν Οὐκρανία. Καλά, γιὰ τὸ προσφυγικό, ἐννοεῖται οὔτε λόγος. «Ἱερεμιάδες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καὶ γιὰ ἀνώδυνα θέματα», αὐτὰ ἔγραφε πάντοτε ὁ Γιανναρᾶς.

2. Ὁ Παντελῆς Σαββίδης ζητᾶ ἀπὸ τὸν Μητσοτάκη νὰ μοιράζονται δίκαια οἱ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα, μισοὶ νὰ πᾶνε στὴν Ἀθήνα ὅπως κι ὁ κρατικὸς προϋπολογισμός, κι ὄχι ὅλοι στὴ Μακεδονία. Ἀφενός, δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι κι αὐτὸ θὰ συμβεῖ, ὅταν δηλαδὴ μὲ τὸ καλὸ γεμίσει ἠ Μακεδονία. Ἀφετέρου, ἐφόσον θεωρεῖ, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, κι αὐτὸς τὴν ἀπαίτηση γιὰ κλείσιμο τῶν συνόρων ἔγκλημα τῆς σκέψης κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς, δὲν ἔχει παρὰ νὰ περιμένει νὰ γεμίσει ἡ Μακεδονία. Τρία-τέσσερα ἑκατομμύρια πρόσφυγες εἶναι αὐτά, στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Κάποτε θὰ ἔρθουν ὅλοι. Δὲν πειράζει, κύριε Σαββίδη μας, θὰ ἀναθεωρήσετε ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Ἀθήνα. Πρὸς τὸ παρόν, μετατρέπετε τὸ πρωτεῦον πρόβλημα τῶν Μουσουλμάνων ποὺ συνεχῶς εἰσέρχονται ἐπειδὴ εἴμαστε ἀνθρωπιστές, στὸ δευτερεῦον πρόβλημα τῆς κακιᾶς Ἀθήνας ποὺ δὲν τοὺς μοιράζει ἴσα.

Posted in Ελλάδα, ανθρωπισμός, θρησκεία | Tagged , , , | 5 Σχόλια

Ὁ θεός τους, τὰ καπούλια

Βάζει κάποιος στὰ ΜΚΔ μιὰ σύγχρονη (τουριστική) ἀναπαράσταση τῆς Ἄρτεμης, μὲ πεταχτὰ ὀπίσθια κ.λπ. κ.λπ. Ἀφενός, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀναπαράσταση εἶναι πανάρχαια (τῆς Κνωσοῦ) τὴν ὁποία μάλιστα «μᾶς τὴν ἔκλεψαν» οἱ Δυτικοί (μουσεῖο Βοστώνης!), ἀφετέρου ἀρχίζει τὶς ὑψιπετεῖς θεωρίες περὶ Φύσεως (ἡ Ἄρτεμις εἶναι ἡ ἴδια ἡ Φύσις) καὶ «ἀρχαίας» κοσμοθέασης: ξέρετε, τὶς θεωρίες ἐκεῖνες τῶν σαπιοκοιλιάδων 60+ ΠΑΣΟΚων ποὺ ἀπὸ τὰ πολλὰ τσίπουρα τοῦ ’80 «ξέφυγαν», καὶ ἐνῶ ἦταν ἄθεοι εἶδαν μπροστά τους τὸν Δία στὸ Λιτόχωρο, ἢ τῶν Δαυλοκατεστραμένων ρωμιοκτόνων «οἱ Ἀινοὺ εἶναι Ἕλληνες», ἢ τῶν ἐξίσου μισότρελλων ἀλλὰ καταστασιακῶν νιτσεΐδιων ἴδιας πάνω-κάτω ἡλικίας καὶ ἱκανότητας γιὰ φαφλατάδικο γρύλισμα*. Ἀπὸ κάτω, στὰ σχόλια: ζούρλα, θαυμασμὸς κι ἔκσταση μὲ τὸ FAKE εὕρημα τῆς δῆθεν Κνωσσοῦ. Καί «Τί λαχταριστὰ ὀπίσθια!», ἀναφωνεῖ ἕνας Ἕλλην, «Τί ζουμερὰ στήθη», ἀνταπαντοῦν τὰ γερόντια μαζὶ κι οἱ κλῶνοι τους, καὶ ἡ πιὸ σοῦπερ ἀνταπάντηση εἶναι «Μά, φυσικά, ἀφοῦ εἶναι θεά!». ΟΕΔ. Καὶ τὰ λάικ πέφτουνε χαλάζι, μαζὶ μὲ τὰ σάλια τῶν ἀσυνουσίαστων γέρων καὶ γριῶν. Καὶ τὸ μόνο παράπονο: «οἱ ἄτιμοι ξένοι μᾶς τὰ πῆραν». Φυσικά, ἡ Ἄρτεμη τῆς μυθολογίας ἦταν παρθένα, ποιὸς νὰ τὸ πεῖ αὐτὸ ὅμως στοὺς ξαναμμένους «πραγματικοὺς Ἕλληνες» ποὺ τόλμησαν κι ἔριξαν τὸ βλέμμα τους στὰ προσόντα τῆς θεᾶς;

Εἰδωλολατρία λοιπόν, εἶναι ἡ ἀπολυτοποίηση ὁποιουδήποτε κομματιοῦ τῆς κτίσης, καὶ φυσικὰ τῆς ἴδιας τῆς κτίσης. Εἴτε μιλᾶμε γιὰ θεοποιήσεις τοῦ κώλου, εἴτε γιὰ ποτάμια καὶ δέντρα, εἴτε γιὰ τὰ λεφτά, εἴτε γιὰ πρόσωπα καὶ συναισθήματα, εἴτε γιὰ τὴν Τέχνη καὶ τὶς ὑψηλὲς ἰδέες. Πιὸ κωμικοτραγικὸ εἶναι τὸ ἐπιχείρημα-καταπέλτης τῶν εἰδωλολατρῶν (συνειδητῶν καὶ μή), πὼς ἐὰν δὲν ἀπολυτοποιήσεις τὸ ἑκάστοτε κομμάτι τῆς φύσης (ἢ ὅλη τὴ Φύση), τότε ἁπλούστατα τὸ ἐχθρεύεσαι καὶ τὸ περιφρονεῖς. Τί νὰ πεῖ κάποιος; ἐδῶ ἡ ἐπιστήμη σηκώνει ψηλὰ τὰ χέρια: Εἴτε θὰ μισεῖς καὶ θὰ περιφρονεῖς κάτι εἴτε θὰ τὸ ἀναβιβάζεις σὲ θεό. Μέση κατάσταση δὲν ὑπάρχει. Ἡ στάση αὐτή (ἢ σκατὰ ἢ χρυσάφι), σαφῶς κλινικῆς περίπτωσης, ἐκλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς κατήγορους τῆς «ἰουδαιοχριστιανικῆς ἀντιμετώπισης τῆς Φύσης» ὡς ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα, ποὺ μᾶς ἀποστομώνει. Τί λέτε, ρὲ παιδιά…; Πεῖτε κι ἄλλα τέτοια. Μαγευτήκαμε, μείναμε ἄφωνοι. Στὴν πραγματικότητα, ὅλοι αὐτοί (ἀπὸ σοβαροὺς φιλοσόφους ἕως ξεμωραμένους) βρίζουν ὅσο πιὸ βαριὰ μποροῦν τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα θεοποιοῦν, ἀφοῦ τοὺς ἀποδίδουν μιὰ ἰδιότητα τὴν ὁποῖα αὐτὰ οὔτε ἔχουν καὶ οὔτε θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν.

* Ἔχω ὑπόψη ὅσα ἔγραφαν ἐπίσημα, σε κείμενά τους. Γι’ αὐτὸ οἱ χαρακτηρισμοὶ τοῦτοι.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, θρησκεία, οικολογία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Wagner, Bruckner, Beethoven

 

Ὡραῖος βαγκνερικὸς κι ὁ Μπροῦκνερ:

Εἶναι αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Νίτσε, ἡ βαγκνερικὴ μουσικὴ εἶναι σὰ ναρκωτικό, τὴν ἀκοῦς γιὰ ὧρες…

Προφανῶς, δὲν χρειάζεται νὰ πῶ πόσο διαφωνῶ μὲ τὴν κοσμοθέαση ὅλων αὐτῶν. Ὅμως, εἶναι δεῖγμα ἐκλέπτυνσης τοῦ γούστου τὸ νὰ μπορεῖς νὰ ἀπολαμβάνεις πράγματα ποὺ ἔφτιαξαν ἰδεολογικὰ ἄσχετοι ἢ κι ἐχθρικοὶ πρὸς ἐσένα. Αὐτὸ δὲν τὸ ἔχουν οἱ τῆς ἀπέναντι μεριᾶς. Τὸ ἀνώτερο ποὺ μποροῦν νὰ ἀνεχθοῦν οἱ Ἕλληνες ἐχθροί μας εἶναι, ὅπως ὁ Καστοριάδης, νὰ ἐκτιμοῦν τὰ «Κατὰ Ματθαῖον πάθη». Ποὺ εἶναι ξένα κι ὄχι ἑλληνορθόδοξα, ὅπως οἱ ὀρθόδοξοι ὕμνοι τῆς Μ. Ἑβδομάδας.

Posted in μουσική | Σχολιάστε

ὁ καημένος Ἀρειανισμός, καὶ ἄλλα τέτοια: Ὁ ἀνθρωπιστικὸς φανατισμὸς τῆς ἰσοπέδωσης

Τὸ νὰ διαβάζεις γιὰ τὶς «διώξεις κατὰ τῶν Ἀρειανιστῶν» ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο μὲ «δολοφονικὸ ζῆλο», στὰ πλαίσια γενικὰ τοῦ μοτίβου ὅτι «ὅλοι ἴδιοι εἶναι» καὶ τοῦ «κάθε ἰδεολογία μόλις ἑδραιωθεῖ ἐξαερώνει τοὺς ἀντιπάλους της», σὲ διαβεβαιώνει γιὰ τὴν παντοδυναμία τῆς ἄγνοιας τῆς ἱστορίας.

Οὔτε ἰδέα ἔχουν, γιὰ παράδειγμα, ὅσοι φέρνουν ὡς παράδειγμα τὴν τύχη τῶν αἱρετικῶν στὰ χέρια τῆς κρατούσας Ἐκκλησίας τοῦ 4ου αἰώνα, γιὰ τὶς ἐπανειλλημένες διακηρύξεις ἱεραρχῶν, πατέρων καὶ ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τῆς ἄσκησης βίας σὲ βάρος τῶν αἱρετικῶν. Ὅλα τὰ παρακάτω διακηρύχτηκαν ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία ἤδη εἶχε κυριαρχήσει πολιτικά, καὶ ὄχι ὅταν ἦταν διωκόμενη: Ὁ ἅγιος Μαρτίνος μεσολάβησε στὸν αὐτοκράτορα ὑπὲρ τοῦ αἱρετικοῦ Πρισκιλλιανοῦ καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ἡ ἐκτέλεση αἱρετικῶν θὰ ἦταν καταπάτηση τῶν θείων νόμων (Σουλπίκιος Σεβῆρος, Sacra Historia, 2.50). Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος καταδίκασε τὴν ἐκτέλεση τοῦ Πρισκιλλιανοῦ (ἐπιστ. 24). Ἐπίσης, ἔστειλε δύο ἐπιστολὲς στὸν Θεοδόσιο ζητώντας του νὰ δείξει ἐπιείκεια στοὺς ἡττημένους Ἐθνικούς, πράγμα ποὺ ὁ Θεοδόσιος ἔπραξε. Ὁ Λέων, πάπας Ρώμης, ὑποστήριξε τὴν καθαίρεση ἀλλὰ ὄχι τὴ θανάτωση τῶν πρισκιλλιανιστῶν κληρικῶν. Ὁ Ἰσίδωρος τῆς Σεβίλλης καταδικάζει τὴν θανάτωση αἱρετικῶν (Sententiarum, 3, 4, 4-6), ὅπως καὶ ὁ Ἰλάριος Πουατιὲ τὴ θρησκευτικὴ βία (Liber contra Auxentium, 3.4). Μόνο «παραμερισμένοι ἀπὸ τοὺς μηχανικοὺς τῆς βίας» δὲν στάθηκαν οἱ παραπάνω Πατέρες καὶ ἅγιοι. Ὁ Κοσμᾶς δὲν συμβουλεύει λήψη βίαιων μέτρων κατὰ τῶν Βογόμιλων, ἐνῶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης διακηρύσσει ὅτι ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ κατηχεῖ καὶ ὄχι νὰ σκοτώνει τοὺς αἱρετικούς. Τὰ ἴδια ἰσχυρίζονται οἱ Χρυσόστομοι, οἱ Γρηγόριοι καὶ οἱ ἄλλοι μεγάλοι Πατέρες τοῦ 4ου αἰώνα. Ὅποιος ἀγνοεῖ τὰ παραπάνω παραδείγματα, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικός, λιγότερο βέβαιος γιὰ τὶς ἀποφάνσεις του.

Οὔτε ὅμως ὑπάρχει μεγάλη ἀπόκλιση μεταξὺ χριστιανῶν αὐτοκρατόρων καὶ τῶν παραπάνω ἁγίων. Οἱ «κακοὶ» Θεοδόσιοι χτυποῦσαν τόσο πολὺ τοὺς Ἐθνικούς, ὥστε τοὺς διόριζαν Ἔπαρχους τοῦ Πραιτωρίου, καὶ νομοθετοῦσαν ἐναντίον τῆς βίας σὲ βάρος Ἐθνικῶν. Διέτασσαν τόσο πολύ τὴν καταστροφὴ ναῶν καὶ ἀγαλμάτων, ὥστε ἡ νομοθεσία τους εἶναι γεμάτη ἀπὸ προστατευτικὲς διατάξεις ὑπὲρ ἀρχαίων ναῶν καὶ ἀγαλμάτων. Ἡ ὑπαρκτὴ ἀπόκλιση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Αὐτοκράτορα ὀφείλεται, ἁπλούστατα, στὴν προϋπάρχουσα παγανιστικὴ ρωμαϊκὴ «συνταγὴ» ἀντιμετώπισης τῶν ἀντιφρονούντων. Τὸ ὅτι «τελικὰ» ὁ Ἀρειανισμός ἐξαφανίστηκε, δὲν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἄσκηση βίας «παρὰ τὶς ἐκκλήσεις λιγοστῶν Πατέρων γιὰ ἀνεκτικότητα». Κάτι τέτοιο συνιστᾶ ἀκόμη σοβαρότερη ἄγνοια τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης. Πρὶν ἀπὸ τὴν φανταστικὴ «καταδίωξη μὲ δολοφονικὸ ζῆλο τῶν Ἀρειανιστῶν ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο», οἱ Ἀρειανιστὲς εἶχαν διαπράξει σειρὰ ἐγκλημάτων, τὰ ὁποῖα κανεὶς ὑπερασπιστὴς τοῦ «ἑκάστοτε διωκόμενου» δὲν γνωρίζει καὶ δὲν ὑπενθυμίζει.

Ἀναρωτιέται λοιπὸν κάποιος, ἐὰν ὑπῆρξαν Ἀρειανιστὲς ποὺ κατὰ τὴ διάπραξη τῶν ἐγκλημάτων αὐτῶν μίλησαν ὑπὲρ τῶν ἀντιφρονούντων ὅπως οἱ παραπάνω ὀρθόδοξοι ἅγιοι. Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους ποὺ ὑποστήριξαν τὴ μὴ βία ἐνόσω ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε πλέον κυριαρχήσει, οἱ Ἀρειανιστὲς δὲν διακήρυσσαν τὴ μὴ βία ἐνόσω κυριαρχοῦσαν. Μάταια ἐπίσης θὰ ψάχνει κάποιος γιὰ «σταλινικοὺς» οἱ ὁποῖοι διακήρυσσαν τὴν μὴ δίωξη τῶν τροτσκιστῶν καὶ ἄλλων ἀντιφρονούντων. Γιατί, μήπως οἱ Διαφωτιστὲς ἐνῶ ἀκόμη ἦταν «διωκόμενοι» δὲν διακήρυσσαν ὅτι οἱ ἀντιφρονοῦντες (=οἱ διαφωνοῦντες μὲ τὶς ἰδέες τῶν Διαφωτιστῶν) πρέπει νὰ ἐξολοθρεύονται; Μήπως κι ὁ Πλήθων Γεμιστὸς δὲν διακήρυσσε, ἐνῶ καλὰ καλὰ δὲν εἶχε ἐπικρατήσει, ὅτι ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τὶς ἰδέες του θὰ καίγονται στὴν πυρά;

Ἄρα, ἡ ἄποψη «ὅλοι εἶπαν καὶ ἔκαναν τὸ ἴδιο μόλις ἐξασφάλισαν τὴν ἐξουσία» εἶναι προϊὸν ἄγνοιας ἢ ψέμμα.

Ἡ διαφορὰ μεταξὺ «Ἀρειανιστῶν», «Σταλινικῶν» καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, Ἐκκλησίας τοῦ 4ου αἰώνα, εἶναι τεράστια στὸ ζήτημα αὐτό. Κι ἐπειδὴ ὁ «ὑπερασπιστὴς κάθε εἴδους ἀντιφρονούντα» δὲν τὸ γνωρίζει, μετατρέπεται σὲ κήρυκα τῆς δῆθεν μετριοπάθειας, τοῦ «ὅλοι ἴδιοι εἶναι». Φιλοσοφικά, τὸ «ὅλοι ἴδιοι στάθηκαν» ἀκούγεται πολὺ πειστικό, ἱστορικὰ ὅμως ἐλάχιστα ἢ καθόλου. Εἶναι ἡ γνωστὴ κατάσταση ὅπου οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ φιλοσοφοῦντες / κοινωνιολογοῦντες στέκονται ἐνάντιοι στὴν Ἱστορία.

Θὰ μπορούσαμε νὰ χαρακτηρίσουμε τὴν «ἀνθρωπιστικὴ» αὐτὴ στάση, φανατισμὸ μὲ ἀνθρωπιστικὸ πρόσωπο. Ἤπιο φανατισμό, ἀλλὰ φανατισμό. Γιατὶ, ὅσο κι ἂν τὸ ἀρνοῦνται οἱ «πραγματικοὶ» ἀνθρωπιστές, δὲν εἶναι ὅλες οἱ θρησκεῖες καὶ οἱ ἰδεολογίες «ἴδιες» ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεταχείριση τῶν ἀντιφρονούντων.

Posted in Ύστερη Αρχαιότητα, ανθρωπισμός, θρησκεία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Παλαιὰ Διαθήκη: Ἀντιγραφὴ ἄλλων μυθολογιῶν;

Εἶναι τόσο κουραστικό, ἀλλὰ ἀκούγεται: Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ἀντιγραφὴ τῶν βαβυλωνιακῶν καὶ αἰγυπτιακῶν μυθολογιῶν καὶ θεολογιῶν. Τὸ πρόβλημα μὲ τέτοιες ἀπόψεις εἶναι ὅτι ὑπάρχουν οὐσιώδεις διαφορὲς σὲ πολλὰ ζητήματα.

Σκοπὸς τῆς δημιουργίας τῶν ἀνθρώπων:

Στοὺς σουμεριακοὺς μύθους καὶ στὸ βαβυλωνιακὸ ἔπος τῆς δημιουργίας ἔχουμε τὰ ἑξῆς: Ἀρχικά, οἱ θεοὶ ἐργάζονταν, μετὰ ἀνέθεσαν τὴν ἐργασία σὲ κατώτερες θεότητες, τοὺς Igigi, καὶ ὅταν αὐτοὶ ἐπαναστάτησαν, τότε πλάθεται ἀπὸ τοὺς θεοὺς ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ τοὺς θεοὺς καὶ νὰ καλλιεργεῖ τὰ χωράφια, ὥστε οἱ θεοὶ νὰ μὴν ἔχουν ἔγνοια γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους πλέον, διότι (στὸ σουμεριακὸ μύθο) οἱ θεοὶ ἀρχικὰ παραπονιοῦνται ὅτι δὲν βρίσκουν  νὰ φᾶνε. Σὲ ἕναν ἄλλο μύθο, ἐπειδὴ δυὸ θεοὶ μαλώνουν καὶ μεθᾶνε, οἱ θεοὶ γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ ἀναγκαῖα δημιουργοῦν τὸν ἄνθρωπο. Λείπει ἀπολύτως τέτοια ἀδυναμία στὸ Θεὸ τῆς Γένεσης. Φτιάχνεται, ἀλλοῦ, ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Κινγκοὺ ὁ ἄνθρωπος, γιὰ «νὰ ξεκουράζει τοὺς θεούς», γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ τὰ ἱερά, τὶς θυσίες, ἀκόμα καὶ νὰ χορεύει μπροστά τους. Ἡ μόνη «κοπιαστικὴ» ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἦταν νὰ καλλιεργεῖ καὶ νὰ φυλάσσει τὸν Παράδεισο, ὄχι ὅμως γιὰ νὰ παρέχει τροφὴ στὸ Θεό. Ἀκόμη καὶ ἡ μεταπτωτικὴ κατάρα γιὰ τὴν ἐργασία (ἱδρώτας τοῦ προσώπου) δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν παραγωγὴ τροφῆς χάριν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀνθρώπου:

Ὁ Ἐνκί, στὸ σουμεριακὸ μύθο, φτιάχνει ἕνα ἀνθρώπινο ὂν ἀδύνατο σωματικὰ καὶ πνευματικά. Ζητᾶ τὴ βοήθεια μιᾶς ἄλλης θεότητας, τῆς Νινμάχ. Οὔτε αὐτὴ καταφέρνει νὰ διορθώσει τὰ πράγματα, καὶ καταριέται τὸν Ἐνκὶ γιὰ τὸ δημιούργημά του. Ὁ Θεὸς τῆς Γένεσης, ἀντίθετα, εὐλογεῖ τὸν λίαν καλὸ ἄνθρωπο, κι ὅταν βλέπει τὴ μοναξιά του, τοῦ δημιουργεῖ βοηθό.

Ἐπιπλέον, ὁ ἄνθρωπος τῶν μυθολογιῶν φτιάχνεται ἀπὸ αἷμα φονευμένου θεοῦ, ἀναμεμειγμένο μὲ πηλό. Ἔτσι, θανατώνεται ὁ θεὸς Κινγκού, καὶ ἀπὸ τὸ αἷμα του φτιάχνουν τὸν ἄνθρωπο. Ἡ διήγηση αὐτὴ ταιριάζει μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ὀρφική, ἀφοῦ μὲ τὸ αἷμα τῶν Τιτάνων φτιάχνεται ὁ ἄνθρωπος. Ὄχι ὅμως καὶ μὲ τὴ βιβλική, ὅπου ὁ Θεὸς φυσᾶ στὸν πηλό.

Στὴν αἰγυπτιακὴ μυθολογία, ὁ Χνοὺμ φτιάχνει τὸν ἄνθρωπο μὲ πηλὸ ἀλλὰ σὲ τροχό. Τὸ τελευταῖο ὑποδηλώνει μεταγενέστερη δημιουργία τοῦ μύθου, ἀλλὰ καὶ σχετικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑπερπληθυσμός, τὸ πρόβλημα τῶν θεῶν:

Ὁ Θεὸς τῆς Γενέσεως (1.28) προτρέπει στὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν ἀνθρώπων. Στὴ διήγηση τοῦ Ἀτραχάση, οἱ θεοὶ προκαλοῦν διαδοχικὰ πανούκλα, ξηρασία καὶ κατακλυσμό, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων.

Διάρκεια ζωῆς τῶν πρώτων ἀνθρώπων:

Ἂν ὁ Μαθασούλας ἔζησε 969 χρόνια, οἱ βασιλεῖς τῆς Μεσοποταμίας βασίλευσαν 43.200 χρόνια (Ἐνμενλουάννα), 18.600 χρόνια (Οὐμπαρατούτου), 18.000 χρόνια (Ντουμούζι). Μετὰ τὸν Κατακλυσμό, ἡ πιὸ μακρόχρονη βασιλεία κρατᾶ 1.560 χρόνια (Ετάνα). Οἱ διαφορὲς εἶναι τεράστιες. Πάντως, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐὰν ὁ βασιλιᾶς Ἐνμεμπαραγκίσι βασίλευσε 900 ἔτη, εἶναι ὑπαρκτό πρόσωπο (ἄφησε τὶς πρῶτες ἐπιγραφὲς στὴ σουμεριακὴ γραφή), καὶ κάπως ἀλλιῶς θὰ πρέπει νὰ ἑρμηνευτεῖ ἡ βασιλεία τῶν 900 ἐτῶν. Ἀντίστοιχα θὰ πρέπει νὰ σκεφτοῦμε καὶ γιὰ τὰ πρόσωπα τῆς Γένεσης.

Κατακλυσμός:

Αἴτία του, στὴ Γένεση, ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων. Στοὺς βαβυλωνιακοὺς μύθους, ὁ θόρυβος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐνοχλεῖ τοὺς θεούς, εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κατακλυσμοῦ. Ἐναλλακτικά, αἰτία εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ δουλέψουν προκειμένου νὰ παράγουν τροφὴ γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν θεῶν. Στοὺς Σουμέριους, ὁ ἀντίστοιχος τοῦ Νῶε, ὁ Ζιουζούντρα, μετὰ τὸν κατακλυσμὸ γίνεται ἀθάνατος. Τὸ ἴδιο κι ὁ βαβυλωνιακὸς Νῶε, ὁ Οὐτναπιστίμ, ποὺ ἐπιπλέον γίνεται θεός. Ὄχι ὅμως κι ὁ βιβλικὸς Νῶε.

Στὴν αἰγυπτιακὴ μυθολογία δὲν ὑπάρχει διήγηση γιὰ κατακλυσμό. Ὁ Ρὰ βλέπει ὅτι εἶχε χάσει τὸ κύρος του σὲ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους. Στέλνει ἀρχικὰ τὴν Ἄθωρ νὰ κατασφάξει τοὺς ἀνθρώπους, στὴ συνέχεια ὡστόσο τὸ μετανοιώνει καὶ τὴν ἐμποδίζει.

Στὸ βαβυλωνιακὸ μύθο, ὁ κατακλυσμὸς κρατᾶ δεκατέσσερις μέρες, ἐνῶ στὴ Γένεση σαράντα. Τὸ πλοῖο τοῦ Οὐτναπιστὶμ εἶναι ἕνας κύβος μὲ πλευρὰ 140 πήχεων: Ἀδύνατον νὰ ἐπιπλεύσει. Ἀντίθετα, ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε ἔχει ἑξαπλάσιο μῆκος ἀπὸ ὅ,τι πλάτος.

Ἡλιολατρεία τῆς Αἰγύπτου:

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὁ ἥλιος εἶναι μιὰ λάμπα. Δημιουργεῖται στὴν τέταρτη μέρα τῆς δημιουργίας, ἐκτὸς ἄλλων καὶ γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι δὲν εἶναι ἡ αἰτία τοῦ σύμπαντος καὶ τῆς ζωῆς. Ἔτσι, ἡ αἰγυπτιακὴ ἡλιολατρεία δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸν ἥλιο στὴν Βίβλο.

Ἡ θεωρία τῆς ἀντιγραφῆς παρουσιάζει σοβαρὰ προβλήματα. Γενικά, εἶναι ἀρκετὰ τεμπέλικη θεωρία, ἀφοῦ τὰ ἀποδίδει ὅλα σὲ μιὰ ἀντιγραφή. Ὅμως, ἐνῶ ὁ Ἀβραὰμ προέρχεται ἀπὸ τὴ Μεσοποταμία, ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἀνέμενε κάποιος οἱ διηγήσεις τῆς Γένεσης ἔχουν μεγάλη διαφορὰ ἀπὸ τὶς λοιπὲς διηγήσεις τῆς Μεσοποταμίας. Ὑπάρχει μιὰ ἀβυσσαλέα διαφορά, πέραν τοῦ μονοθεϊσμοῦ: Ὁ βιβλικὸς Θεὸς δημιουργεῖ ἀνιδιοτελῶς κι ἀπὸ καθαρὸ ἐνδιαφέρον τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ οἱ θεοὶ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση κάποιας δικῆς τους ἀνάγκης, σὲ βάρος τῆς θέλησης τοῦ ἀνθρώπου. Εἴτε κάποιος μπερδεύει τὴν Π.Δ. μὲ τὸ Κοράνι εἴτε μὲ τὶς ἀφελεῖς διηγήσεις τῆς βαβυλωνιακῆς μυθολογίας, ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ τὴν μοναδικότητα τοῦ κειμένου αὐτοῦ.

Posted in θρησκεία | Tagged , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Can you swim?

Οἱ Τουρκοάραβες εἶναι γενικὰ ἀπληροφόρητοι. Οἱ πρῶτοι νομίζουν ὅτι οἱ ΑΕΚτζῆδες πονᾶνε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως οἱ δεύτεροι νομίζουν ὅτι οἱ Δυτικοὶ εἶναι Χριστιανοί. Μόνο μὲ τὸν «αὐτόνομο» Ἡρακλῆ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ ἡ κατάντια τῆς ἀντιφὰ (ψευτο-αντιφά, μόνο ἀντι-Ἑλλάδα) ΑΕΚ. Κανονικά, οἱ ὀργανωμένοι ὁπαδοί της θὰ ἔπρεπε νὰ ζητήσουν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ σήματός της, ἀφοῦ ὁ δικέφαλος εἶναι ἀλυτρωτικὸ σύμβολο ὑπόσχεσης γιὰ ἀνασύσταση τῆς «θεοκρατικῆς» Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ ὀργανωμένοι ὁπαδοί της πρωτοστατοῦν σὲ ἐκδηλώσεις συμπαράστασης, ἀνακοινώσεις ἐπὶ ἀνακοινώσεων κ.λπ., γιὰ τοὺς «δυστυχισμένους πρόσφυγες» ἀποσιωπώντας ὅτι ὑπάρχει ἀβυσσαλέα διαφορὰ μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν ποὺ σφάχτηκαν ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους τὸ 1922 καὶ ἦρθαν κακὴν κακῶς στὴν Ἑλλάδα,  καὶ τῶν Μουσουλμάνων τῆς Συρίας ποὺ ἀλληλοσφάζονται καὶ ἔπειτα ἀποστέλλονται ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐνῶ δὲν κινδυνεύουν καθόλου στὴν Τουρκία, προκειμένου νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ πληθυσμιακὴ σύνθεση τῆς Ἑλλάδας.

Δὲν θὰ ἐκπλησσόμουν ἐὰν καὶ οἱ ἀντιφὰ τῆς ΑΕΚ ἔβαζαν τέτοιο πανώ -ὅπως οἱ Γενίτσαροι Κύπριοι τῆς Ὁμόνοιας ἀναρτοῦν τὴ σημαία τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἄλλωστε, οἱ πρόγονοί τους, οἱ κομματικοί, ἔλεγαν ὅτι χαρήκανε καὶ συνέβαλαν στὸ «πέταμα στὴ θάλασσα» τῶν Μικρασιατῶν. Ἀντιφὰ εἴμασταν στὸν Β΄ Π.Π. ὅλοι, καὶ ΗΠΑ καὶ Ἀγγλία καὶ ΕΣΣΔ, δὲν θὰ μᾶς ποῦν τώρα κι οἱ ἄκαπνοι, στὴν πράξη φιλοναζὶ τροτσκιστὲς τί ἐστὶ ἀντιφασισμός. Συνεπῶς, ἀντιφασιστικὴ ἐργολαβία ἀπὸ ἀντιεξουσιαστὲς-ἀναρχικούς, ποὺ θέλουν νὰ γεμίσει ξανὰ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ Μουσουλμάνους, δὲν ἀναγνωρίζουμε.

 

Posted in Ελλάδα, Τούρκοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

Τὸ σουηδικὸ σάιμποργκ

Τὰ μόνα παιδιὰ ποὺ οἱ Δυτικοὶ τελικὰ ἀνέχονται νὰ ἀνακατεύονται στὰ πόδια τους εἶναι ἐκεῖνα ἀπὸ σιλικόνη.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, οικολογία | Tagged , | Σχολιάστε

ψῆφος ὁμογενής, συστημένη ἀπὸ τὸ χωριό.

Μόνο γιὰ ἀστεῖο, κι ὅμως ἑλληνικό. Ἄνθρωποι δύο καὶ πλέον γενεῶν ἀλλοδαποί, ξένοι πιά, θὰ ἐπιτρέπεται νὰ συγκαθορίζουν τὴν τύχη τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους. Μουζάκα, gyros, μαgειρίτσα, τσολιάς, καὶ μιὰ ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα. Αὐτὰ γνωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὅσο τρελὸ εἶναι νὰ ψηφίζουν ἀλλοδαποὶ καὶ λαθρομετανάστες στὴν Ἑλλάδα, ἄλλο τόσο εἶναι νὰ ψηφίζουν ἄνθρωποι ἄσχετοι, γεννημένοι στὰ ξένα, ποὺ ἔρχονται καμμιὰ φορὰ γιὰ διακοπές. Ἔχουμε μιὰ μεταφυσικὴ ἀντίληψη τῆς ἑλληνικότητας, ὅτι τάχα στανικῶς διατηρεῖται στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα (τόσο εἶναι δυὸ γενιές). Ὅσο κι ἂν ὑπάρχει ἕνα εὖρος ἀντιλήψεων, καὶ ὅσο κι ἂν οἱ ὁμογενεῖς εἶναι φιλέλληνες, δὲν εἶναι «κανονικοὶ» Ἕλληνες. Ἐννοεῖται, μακριά μας ὅσοι κρίνουν γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ψήφου μὲ βάση τὸ τί ψηφίζουν («δημοκρατικὰ» ἢ «πατριωτικά», δηλαδὴ δεξιά) οἱ ὁμογενεῖς. Δὲν μπορεῖ ἡ πραγματικότητα τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ κι Ἑλληνοαυστραλοῦ τρίτης γενιᾶς νὰ τοῦ ὑποδείξει τί νὰ ψηφίσει. Καλύτερα, ἐννοῶ, ἀπὸ τὴ ζωὴ στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Οὔτε οἱ καλὲς προθέσεις του (εἴτε «δημοκρατικὲς» εἴτε «ἐθνικές»). Δὲν χρειάζεται ἡ θεσμοθέτηση τῆς σχέσης πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, δὲν κατάφεραν ἐντελῶς τίποτα τὸ 1974, οὔτε λόμπυ οὔτε κουραφέξαλα. Κι ὅπως μᾶς ἀπαντοῦσε ἕνας θεῖος, ὅταν ὁ ἀδερφός του τοῦ ἔλεγε ὅτι τὸ τάδε ἀμερικανικὸ κόμμα (ποὺ ψήφιζε ὁ θεῖος) εἶναι φιλοτουρκικό, ἄρα ὅτι ὡς Ἑλληνοαμερικάνος δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ ψηφίζει: «Ἐγὼ κυττάζω τὰ συμφέροντά μου, ὄχι πολλοὶ taxes κ.λπ.»· ἐνῶ ἕνας ἄλλος μοῦ ἔλεγε, παλιά, ὅτι ὁ Ἀβραμόπουλος ἦταν σοβαρός. Ἀκριβῶς ἔτσι: Τί συμφέροντα νὰ ἔχουν ἄραγε στὴν Ἑλλάδα αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, τὰ ὁποῖα θὰ διακινδυνεύσουν μὲ μιὰ «τρελὴ» ψῆφο τους στὶς ἑλληνικὲς ἐκλογές; Κανένα. Καὶ τί ἔχουν  νὰ πάθουν καὶ νὰ χάσουν, ἂν κάνουν κάτι στραβὸ μὲ τὴ ψῆφο τους; Τίποτε… Ξές, οἱ ὁμογενεῖς ποὺ νομίζουν ὅτι ἀκόμα ζοῦμε στὸ ’70 καὶ φιλοξενοῦνται στὰ σπίτια τῶν μακρινῶν συγγενῶν τους χωρὶς νὰ ρωτήσουν τοὺς τελευταίους. Ὅπως ἔγραφε κι ὁ Κονδύλης, οἱ ἐργατοϋπάλληλοι τοῦ Σίδνεϋ δὲν εἶναι Μπενάκηδες. «Οι σημερινές ελληνικές παροικίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας βρίσκονται τόσο μακριά και μέσα σε κοινωνίες τόσο διαφορετικές, ώστε μάλλον χρειάζονται την ενίσχυση του ελληνικού κράτους προκειμένου να διατηρούν δεσμούς μαζί του παρά είναι οι ίδιες σε θέση να του δώσουν ουσιαστική υλική ενίσχυση ή πνευματική ώθηση«. Αὐτὸ σημαίνει: Ὄχι ψῆφο, μὰ σχολεῖα ἑλληνικά, μὲ θρησκεία, ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ γλώσσα.

Posted in Ελλάδα | Tagged | 8 Σχόλια

Τί ἄσχημο, πόσο ἄσχημο

Πάντα ὅταν βλέπω ἕναν ἴδιο τόπο μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, ἢ ὅταν βλέπω τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους σὲ ἄλλους τόπους, ἢ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους νὰ λείπουν ἀπὸ ἕναν τόπο ὅπου ἦταν, τότε μὲ πιάνει κάτι. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν ἀηδία δὲν τὴν μπορῶ, νά:

tc3bcrk20mutfac49fc4b1-kebabc3a7c4b1lar20loncasc4b1-nakkas20osman-surname-i20humayun

cb425592a4735981f7b95e16951e9e36

sultanahmet-c59fenlikleri

Mosaïques de l'entrée sud-ouest de Sainte-Sophie (Istanbul, Turquie)

Καλύτερα, σὰν τὴν Κασσάνδρα κι ἂς μὴν μπορῶ νὰ πείθω ἀνθρώπους νὰ μὴν πηγαίνουν ἐκεῖ.

Posted in Τούρκοι | Tagged , , | 1 σχόλιο

πυθαγορικά

Οἱ πόνοι εἶναι καλό, ἐνῶ οἱ ἡδονὲς ἀπὸ κάθε πλευρὰ κακό˙ γιατὶ, ἀφοῦ γεννηθήκαμε γιὰ νὰ τιμωρηθοῦμε, πρέπει νὰ τιμωρούμαστε

Ἰάμβλιχου, Πυθαγόρου βίος

Ἀγαπήθηκε ἰδιαίτερα γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, καὶ οἱ ὁπαδοί του ἀκόμη καὶ σήμερα διακρίνονται ἀνάμεσα σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸν ξεχωριστὸ τρόπο τῆς ζωῆς τους, ποὺ οἱ ἴδιοι ὀνομάζουν πυθαγόρειο

Πλάτων, Πολιτεία, 600ab

Posted in φιλοσοφίες, Αρχαιότητα | Tagged | Σχολιάστε

Ἡ νύχτα τῶν ζωντανῶν μουσικῶν

ζωντανοί μουσικοί

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

γιὰ τὸ καλό σου, οἰκολόγε

Ἄλλο νὰ μὴ σὲ ἀφήνουν νὰ ἀπολαύσεις κάθε μέρα τὸ ἀγαπημένο σου γεῦμα ἢ νὰ μὴν αὐξήσεις τὸ ἀγροτικὸ εἰσόδημά σου ἐπειδὴ εἶναι μοβόροι κακοὶ καπιταλιστές, καὶ ἄλλο πράγμα νὰ σοῦ τὰ κάνουν αὐτὰ ἐπειδὴ πρέπει νὰ σωθεῖ τὸ σπίτι σου ἡ Γῆ. Τότε, μάλιστα. Μειῶστε καὶ τοὺς δυτικοὺς μισθούς, ἢ ἀπαγορεῦστε στὸν τρίτο κόσμο νὰ ἀναπτυχθεῖ (ἅμα κοτᾶτε, βομβαρδίστε τον). Καλὸ καὶ ἅγιο.

Ὅπως ὁ «κύριος» τοῦ σκύλου τελικὰ καταλήγει ὑπηρέτης τοῦ σκύλου: Ἔτσι καὶ μὲ τὴ σχέση φύσης – «οἰκολογικοποιημένης» ἀνθρωπότητας, τελικὰ δὲν καταλαβαίνεις ἐὰν πρέπει νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴ φύση προκειμένου νὰ εἴμαστε ἀσφαλεῖς, ἢ ἐὰν εἴμαστε ὑπηρέτες τῆς φύσης γιατὶ ἡ ἰδιότητα τοῦ ὑπηρέτη ἀποτελεῖ ὕψιστη αὐταξία καὶ τίτλο τιμῆς. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο ἐπιλογῶν εἶναι τεράστια. Ὅπως οἱ βαβυλωνιακὲς θρησκεῖες (ἀλλὰ ὄχι ἡ παλαιοδιαθηκική) ὑποστηρίζουν, ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπὸ τοὺς θεοὺς γιὰ νὰ τοὺς ταΐζει καὶ νὰ τοὺς ὑπηρετεῖ, κατὰ δὲ τὸν Πυθαγόρα προκειμένου νὰ τοὺς λατρεύει. Ἐπιστρέφουμε στὰ παλιὰ «ὡραῖα χρόνια», πρὸ τοῦ «ἀπαίσιου ἑβραιοχριστιανισμοῦ».

Posted in παλιά και νέα θεότητα, οικολογία | Σχολιάστε

ἄγαλμα – MET

Πηγή

hb_14.130.1

 

Posted in ελληνορωμαϊκή τέχνη | Tagged | Σχολιάστε

Τὸ 1/3 τῶν ἐπιτυχόντων κάτω ἀπὸ τὴ βάση;

Ἡ λύση εἶναι μία: Διορισμοί, τώρα. Ἤδη θὰ ἔχουν ἁπλώσει τὰ γιγάντια πανώ τους οἱ Ἀριστεροί, στὶς καθηγητικὲς σχολές τους: Γιὰ ἐλεύθερη εἴσοδο στὶς σχολὲς καὶ γιὰ διορισμὸ-ἀπορρόφηση ὅσων πέρασαν φέτος καὶ θὰ πάρουν πτυχίο σὲ 4-5 χρόνια. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ ἔχουμε μαθηματικοὺς ποὺ μπῆκαν μὲ 7,5 καὶ ποὺ θὰ διδάξουν μαθηματικά. Φιλόλογους ποὺ μπῆκαν μὲ 4,5 κ.ο.κ. Ἡ μαζικὴ δημοκρατία ἀπαιτεῖ ἄλλωστε τὴ συμμαχία μεταξὺ Ἀριστερῶν καὶ πλέριων μαζῶν (Δεξιῶν, Κεντρώων) γιὰ περισσότερους διορισμούς. Δὲν ἔχει σημασία ποὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν μειώνεται. Ἂς φέρουμε μεταναστόπουλα γιὰ νὰ διατηρηθεῖ καὶ νὰ αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν σχολείων τῆς χώρας -μὲ τὴ λύση αὐτὴ ἀκόμη καὶ οἱ δεξιοὶ ἀντιπροσφυγιστὲς κι ἀντιισλαμιστὲς καθηγητὲς θὰ συμφωνοῦσαν. Ἂς μὴν σκεφτῶ τὸν μελλοντικὸ πολιτικὸ μηχανικὸ μὲ βαθμοὺς κάτω ἀπὸ τὴ βάση.

Posted in παιδεία | Tagged , | 51 Σχόλια

οἰκολογία γιὰ λίγους

Ἡ οἰκολογικὴ ἀπαίτηση ἔχει τὸ ἑξῆς πρόβλημα. Ὅταν ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ ὁποιοδήποτε θεό, τὸ μόνο ποὺ σοῦ ἀπομένει εἶναι ἡ γῆ. Ἐὰν παραιτηθεῖς καὶ ἀπὸ τὴ «γῆ», δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀφθονία της, δὲν μπορεῖς νὰ ζήσεις. Δὲν ἀκουμπᾶς στὸν οὐρανὸ οὔτε πατᾶς στὴ γῆ. Εἶσαι στὸ κενό, πέφτεις στὴν ἄβυσσο.

Ἂν θὲς νὰ μοιράσεις δίκαια τὴ φτώχεια καὶ τὸν «λιτὸ βίο», τότε ἡ «διατήρηση τοῦ πλανήτη» δὲν εἶναι πειστικὸ ἐπιχείρημα. Δὲν ἔπεισε τοὺς Σοβιετικοὺς πολίτες, πάντως. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μιμητικὸ ὄν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐὰν δεῖ ἕναν διπλανό του πλουσιότερο κ.λπ. θὰ θελήσει τὸ ἴδιο κι αὐτός. Γιατί αὐτὸς κι ὄχι ἐγώ; Εἰδικά, τώρα, εἶναι τραγικὰ γελοῖο νὰ περιμένεις ὅτι ὁ Τριτοκοσμικὸς ποὺ βλέπει μέσῳ διδικτύου τὴν ἀφθονία, δὲν θὰ τὴν θελήσει γιὰ τὸν ἴδιο: Νὰ τοῦ κόψουμε τὸ ἴντερνετ; Ἐκτὸς κι ἂν ὑπάρχει κάποιο ἀντίθετο πρότυπο, δὲν θὰ πάψει νὰ ἐπιθυμεῖ ὅσα βλέπει (καὶ εἶναι ἀδύνατο νὰ τοῦ ἀπαγορεύσουμε νὰ τὰ βλέπει). Ἡ «διατήρηση τοῦ πλανήτη προκειμένου νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε» δὲν εἶναι πρότυπο, καὶ ξέρουμε ὅτι οἱ νόμοι (π.χ. νὰ ξοδεύουμε τόσα MB, νὰ τρῶμε τόσες θερμίδες τὴν ἡμέρα κ.λπ.) ὑπάρχουν ὥστε κάποιοι πιὸ ἔξυπνοι νὰ τοὺς παραβιάζουν: Κάποιοι θὰ ζοῦν καλύτερα καὶ κάποιοι χειρότερα, ὅπως γινόταν καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν βιομηχανικὴ ἐποχὴ τῆς ἀφθονίας. Ὁ «τρόμος» λοιπόν, δὲν εἶναι πειστικὸ ἐπιχείρημα.

Ὑπάρχουν καὶ ὑπῆρξαν χῶρες ποὺ ἦταν πάντοτε φτωχές. Παρὰ τὴν ἀποικιοκρατία, ποτὲ δὲν ἀναπτύχθηκε στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρικὴ καὶ τὸν Ἀμαζόνιο πολιτισμὸς μὲ πλοῦτο τέτοιο λ.χ. ὅσο στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἄρα, ζητᾶμε τὸ ἀκατόρθωτο, καὶ ἄδικο: νὰ ἐξισωθοῦν περιοχὲς ποὺ πάντοτε, καὶ ἀσχέτως παγκοσμιοποίησης, ἦταν ἐλεεινὰ φτωχὲς μὲ χῶρες ποὺ πάντοτε εἶχαν τὸ κρασάκι τους, τὸ λαδάκι τους, τὸ σιτάρι τους. Δὲν περιμέναμε ὅλοι τὴν παγκοσμιοποίηση ὥστε νὰ χτίζουμε πόλεις. Δὲν μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ τὸ «δικαίωμα» τοῦ Ἄγγλου νὰ ἔχει στὸ σουπερμάρκετ του φθηνὰ ἰνδικὰ λαχανικά, ἀλλὰ γιὰ κάτι ἄλλο, ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ μόνο ὅποιος ἔχει ἱστορικοὺς ὁρίζοντες πέραν τῶν τελευταίων 3-4 αἰώνων.

Ὁ πλανήτης θὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει. Τὸ ἐὰν δὲν θὰ ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι (πράγμα κάπως ἀδύνατο, ἀκόμα καὶ σὲ περίπτωση «οἰκολογικῆς καταστροφῆς») ἢ ὁρισμένοι ἢ πολλοὶ ἄνθρωποι, εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα. Κατανοῶ τὸ δικαίωμα τοῦ ὁπαδοῦ τοῦ μεταφυσικοῦ μηδενισμοῦ νὰ τρομάζει μὲ τὸ ὑποτιθέμενο «ὁριστικὸ Τέλος» του, ἀλλὰ ὅπως ἔστρωσε ἔτσι θὰ ξαπλώσει. Εἶναι νὰ γελᾶ κανεὶς μὲ ὅσους «μορφωμένους» ἐπαναλαμβάνουν χιλιοειπωμένες μυθολογίες λ.χ. ὅπως ἐκείνην περὶ ἀπουσίας τῆς ἰδέας τῆς προόδου στὴν Ἀρχαιότητα. Οἱ Αρχαῖοι δὲν ἦταν καλοὶ ἐπειδὴ «δὲν ἤθελαν νὰ πλουτίσουν» (ἤθελαν καὶ μὲ τὸ παραπάνω), οὔτε ἐπειδὴ δὲν εἶχαν ἀνακαλύψει τὶς μηχανές. Ὅποιος σφάζει μὲ τὴ λεγεώνα, θὰ σφάξει καὶ μὲ τὸ πολυβόλο -ἁπλῶς, πιὸ ἀποτελεσματικά. Ὅπως ὅλοι οἱ προνεοτερικοὶ λαοί, θεωρητικοποιοῦσαν τὴν τεχνολογικὴ ἀδυναμία τους ἀναγάγοντάς την σὲ θεῖο καὶ φυσικὸ νόμο.

Ἄλλωστε, ἡ μαζικοδημοκρατικὴ ἀφθονία ἦταν ἱστορικὰ τὸ τελειωτικό, «ἀποστομωτικὸ» ἐπιχείρημα τῶν Νέων Χρόνων κατὰ τοῦ χριστιανικοῦ ἀσκητισμοῦ καὶ τῆς πίστης τῶν μαζῶν στὸ Χριστιανισμό: Δὲν ὑπάρχει παράδεισος οὔτε ἀνάγκη γιὰ ἀσκητικότητα προκειμένου νὰ τὸν κερδίσουμε, ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα (διὰ τῆς βιομηχανίας) γιὰ ἄνεση καὶ ἡ ἀπόλαυση τῆς ἀφθονίας. Ὁ Παράδεισος εἶναι ἐδῶ, σταματῆστε νὰ αὐτοβασανίζεστε. Τώρα μὲ τὴν οἰκολογικὴ κρίση, οἱ ἀπατεῶνες τοῦ Διαφωτισμοῦ «τὰ γυρνᾶνε», καὶ θυμοῦνται ὡς ἀποδιοπομπαῖο τράγο τοὺς Χριστιανούς, ποὺ «περιφρονοῦν καὶ τάχα καταστρέφουν τὸν κόσμο αὐτὸν γιὰ χάρη ἑνὸς ἄλλου, μεταφυσικοῦ». Λὲς καὶ ὑπῆρχε βιομηχανία στὸ Μεσαίωνα. Πραγματικὴ σοφιστεία -καὶ φυσικά, ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς χριστιανικῆς κοσμοθεώρησης εἶναι ἔργο τῶν ἐκκοσμικευτῶν, ὄχι τῶν Χριστιανῶν.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, Χωρίς κατηγορία, οικολογία | Tagged , , | Σχολιάστε

Νὰ τὸν χαιρόμαστε

Ἐλεεινολογεῖ ὁ Μ. Ἰγνατίου τὶς ΗΠΑ γιὰ τὸν ἄπιστο σύμμαχό τους, τὸν Ἐρντογάν. Ἐὰν τὸ ἔκανε στὰ ἀγγλικὰ συμβουλεύοντας τοὺς ἀμερικανοὺς ἀξιωματούχους, θὰ τὸ καταλάβαινα καὶ θὰ τὸν εὐχαριστοῦσα θερμά. Ἀλλὰ τί θέλει νὰ πεῖ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἄρθρο του ἀπευθυνόμενος στὴν ἑλληνικὴ ἡγεσία; Ὅτι τάχα τὸ πρόβλημα εἶναι τῶν ΗΠΑ κι ὄχι τῆς Ἑλλάδας; Ἡ Ἑλλάδα ἐπειδὴ εἶναι διαιρεμένη συνειδησιακὰ σὲ πάμπολλους «ἑλληνοδυτικούς», «εὐρωπαϊστές», «προσφυγιστές», «μαρξιστές», ἀδυνατεῖ νὰ ζητήσει καὶ νὰ παραλάβει ἔστω καὶ μία ρωσικὴ σφαίρα χωρὶς ἄμεσα νὰ καοῦν ὅλα τὰ δάση καὶ ἡ πρωτεύουσά της, ὅπως τὸ 2007, τὸ 2008 καὶ τὸ 2009. Γιὰ νὰ μὴν κάτσουμε νὰ ρωτήσουμε ποιὸς ἀνέχτηκε ἢ φύτεψε στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τόσους τέτοιους (σὰν τὶς προαναφερθεῖσες κατηγορίες), ποὺ βάζουν σὲ ὑποδεέστερη μοίρα τὸ ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος. Σάμπως, δὲν γνωρίζουν οἱ ἕλληνες πρωθυπουργοὶ ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἕνα λαὸ κατὰ (ἂς ποῦμε) 50% ἀποτελούμενο ἀπὸ «Εὐρωπαίους», «πολίτες τοῦ κόσμου» κι «ἀνθρώπους πάνω ἀπ’ ὅλα»; Τί ἐκβιαστικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ νὰ κάνει μιὰ τέτοια χώρα;

Posted in Ελλάδα, Τούρκοι | Tagged , , | 25 Σχόλια

ἑλληνορθόδοξα

Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἐὰν κάποιος ζωντανὸς Ἕλληνας, μὲ σάρκα καὶ ὀστά, τὴ στιγμὴ ποὺ διαβάζουμε αὐτὲς τὶς γραμμές, εἶναι ἐφικτὸ νὰ εἶναι Ἕλληνας δίχως νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος. Φυσικὰ καὶ εἶναι. Τὸ ζήτημα εἶναι, ἁπλά, ὅτι μὲ τὴν ἀπορθοδοξοποίηση δημιουργοῦνται οἱ προϋποθέσεις προκειμένου οἱ ἑπόμενες γενιὲς νὰ μὴν νοιώθουν Ἕλληνες. Ἢ θὰ καταντήσουν, τὰ παιδιά τους, λογοτέχνες (θεὸς ἡ Τέχνη καὶ τὸ φιλότεχνο κοινό) ἢ ἀρχαιόθρησκοι ἢ Εὐρωπαῖοι καὶ διεθνιστὲς (σοβιετόδουλοι) ἢ πολίτες τοῦ κόσμου. Ὁτιδήποτε ἔρθει νὰ καλύψει τὸ κενὸ τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ εἶναι λιγότερο ἑλληνικὸ καὶ γηγενές. Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἀρχαιολάτρες, ἔχουν ἀκουστεῖ τόσα καὶ τόσα γιὰ ξένες χρηματοδοτήσεις, ἀκόμα καὶ γιὰ ἀνατροφὲς σὲ κιμπούτς (ἄλλος βάσισε τὴν ὁριστικὴ ἐπιλογή του ὑπὲρ τοῦ πολυθεϊσμοῦ στὴ γνώμη ἑνὸς Ἰνδιάνου στὶς ΗΠΑ), καὶ δὲ συμμαζεύεται.

Τὸ ζήτημα, καλοί μου θρησκευτικὰ ἀδιάφοροι πατριῶτες (ποὺ ἀλληθωρίζετε λίγο πρὸς τὸν παγανισμό), δὲν εἶναι λοιπὸν ὅτι τάχα σᾶς ἀμφισβητοῦμε τὴν ἑλληνικότητα ἢ ἐὰν πρέπει νὰ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη «τὰ θρησκευτικὰ μίση» καὶ νὰ ἀφιερωθοῦμε τὸ Ἔθνος. Μιὰ χαρὰ στὸ Ἔθνος ἀφιερωμένοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι. Τὸ γεγονὸς εἶναι –γιὰ νὰ μιλήσουμε στὴ γλώσσα σας– ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμό (ἔσωσε, κι ἂς ἀφήσουμε τὰ προτεσταντικὰ παραμύθια τοῦ Χάρνακ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι παγανισμὸς μὲ μάσκα Χριστιανική) καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο· ἄρα προκειμένου νὰ σώζεται τὸ Ἔθνος (αὐτὸ τὸ ἔθνος), πρέπει νὰ προηγεῖται ἡ Ὀρθοδοξία ἢ νὰ μὴν πρεσβεύει τὸ Ἔθνος πράγματα ἐνάντια στὴν Ὀρθοδοξία. Ξέρουμε τί ἔθνος ἔγιναν οἱ ἰταλιῶτες Ἕλληνες τοῦ 11ου αἰ. ὅταν ἔγιναν Ρωμαιοκαθολικοί, καὶ τί ἔθνος ἔγιναν οἱ Βαλαάδες καὶ οἱ Μικρασιάτες ποὺ ἐξισλαμίστηκαν. Μὴν λέμε θεωρίες, ὅτι ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς ἐκκοσμίκευσης ὅπου δὲν ἔχει μεγάλη σημασία ἡ θρησκεία ἢ ὅτι «εὐχαριστοῦμε ποὺ σώσατε τὸν Ἑλληνισμό, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι παληὲς ἱστορίες», γιατὶ ἡ ἐκκοσμικευμένη Δύση ἐξισλαμίζεται, καὶ γιατὶ κανεὶς δὲν σώζεται ἅπαξ, μιὰ φορὰ γιὰ πάντα. Ἅμα δὲ γουστάρετε πραγματικὰ τὴν Ὀρθοδοξία, κι ἄν, ἀντιθέτως, κρυφοτρέχουν τὰ σάλια σας μὲ τὴν λογοτεχνία, τὶς ἑταῖρες καὶ τὶς θεές, εἶναι δικαίωμά σας, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἑτοιμαστεῖτε νὰ περιτμηθεῖτε καὶ νὰ φορέσετε τὴ μαντήλα, καὶ μὴ γκαρίζετε δῆθεν ἀγανακτισμένα ποὺ βλέπετε τόσους λαθρομετανάστες καὶ μαντῆλες. Ἀφοῦ Ἰσλὰμ καὶ Ἀρχαιότητα εἶχαν τόσα κοινὰ κακὰ στοιχεῖα (πολυγαμία, σαρκολατρεία, ἐξύμνηση τῆς βίας-ἀνάγκης, Τύχη-Κισμέτ κ.ἄ.), τὰ ὁποῖα σᾶς «ἀπαγόρευσε» γιὰ 1.500 χρόνια ἡ «ἑβραϊκὴ Ὀρθοδοξία».

Τώρα, λοιπόν, ποὺ σᾶς διαβεβαιώσαμε ὅτι εἶστε Ἕλληνες ἂν καὶ ὄχι (καὶ τόσο) Ὀρθόδοξοι, μπορεῖτε νὰ ἡσυχάσετε.

Υ.Γ. προφανῶς, ἐδῶ ἀπευθύνομαι μόνο σὲ ὅσους «δυσανασχετοῦν». Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὸν ὅρο Ἐκκλησία ὡς «ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας».

Posted in Ελλάδα, θρησκεία | Tagged , | 5 Σχόλια

Στὰ χωράφια

Μεταμοντέρνες θεματολογίες

αυτοί εδώ είναι σε διαρκή μετακίνηση και δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν σε χωριά, π.χ. της Ηπείρου, έρημα για να δουλέψουν τη γη, δεν περνά από το μυαλό κανενός. […]

έχεις τους …. χριστιανούς που ανακάλυψαν τον χαμένο τους «αδελφό», κάτι πολύ σημαντικό, ούτως ή άλλως, αφού αυτή την πλούσια αίσθηση δεν μπορεί να στη δώσει ούτε η οικογένεια και τα παιδιά που δεν έχεις ούτε τα κατοικίδια που φιλοξενείς

Εἶναι ἐκπληκτικό, ἀλλὰ οἱ ἀγροτικοὶ ἰσλαμικοὶ πληθυσμοὶ ποὺ «θέλουμε» νὰ ἐγκαταστήσουμε στὴν Ἑλλάδα δὲν θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς πόλεις. Βασικά, στὰ μέρη μου (εὐτυχῶς, ἀρκετὰ μακριά) εἶχαν δοκιμάσει πρόσφατα νὰ φέρουν «ἀνήλικες» (17 ἐτῶν +40 μηνῶν) σὲ τέτοια ἡμιπεθαμένα χωριά. Πρὸς Θεοῦ, ὄχι γιὰ νὰ δουλέψουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάθονται τεμπέλικα μὲ τὰ ἐπιδόματα ποὺ οἱ «Ἄπιστοι» τοὺς παρέχουν -ὅπως οἱ πρόγονοί τους ἔπαιρναν χαράτσι ἀπὸ τοὺς ραγιάδες. Ἡ διαδικασία ἔγινε μὲ ὅλην τὴ φιλοπροσφυγικὴ κιτσαρία καὶ φανφάρα, καὶ μὲ τὰ γνωστὰ συγκινητικὰ ταρατατζούμ, ὅπου πρέπει νὰ χαιρόμαστε ποὺ ἡ Μακεδονία ξαναγεμίζει ἰσλαμικοὺς πληθυσμούς. Καί; τί ἔγινε; Μιὰ ὡραία μέρα (ὀλίγες μέρες μετὰ τὰ ταρατατζούμ), σηκώθηκαν μόνες τους καὶ τὸ σκάσανε. Χαζὲς εἶναι μήπως, νὰ ζήσουν στὸ χωριό; Τοὺς βοηθᾶμε κι «ἐμεῖς» ἄλλωστε, μὲ τὰ ὡραῖα διαμερισματάκια στὰ ὁποῖα τοὺς βάζουμε, ἀφοῦ μὲ διαπλανητικὴ ντουντούκα βροντοφωνάζουμε ὅτι διαθέτουμε ἄνετα διαμερίσματα γιὰ ὁποιονδήποτε καταφέρει νὰ περάσει τὰ ἀφύλακτα ἑλληνικὰ σύνορα. Χαζοὶ εἶναι οἱ Μουσουλμάνοι «πρόσφυγες», ὥστε νὰ προκόψουν δουλεύοντας ὅπως τόσοι καὶ τόσοι Ἀλβανοί, Πολωνοὶ κ.λπ. ποὺ δούλεψαν καὶ δουλεύουν στὰ χωράφια καὶ τὴν οἰκοδομή;

Ἀναρωτιέμαι: Ἔχουν ποτὲ φανταστεῖ πόσο κὶτς εἶναι οἱ ἴδιοι, οἱ «δημοκράτες» Χριστιανοὶ καὶ οἱ χριστιανοκομμουνιστὲς ποὺ κάνουν κανονικὸ μπούλινγκ σὲ ὅποιον τῆς Ἐκκλησίας διαφωνεῖ μαζί τους στὸ «προσφυγικό»; Ἔχουν προσπαθήσει γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ ἀποστασιοποιηθοῦν ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ τὸν δοῦν διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἴδιοι νομίζουν πὼς εἶναι; Ἔχουν πάει σὲ γειτονιὲς ὅπου καθημερινὰ ἀλληλοσκοτώνονται Μουσουλμάνοι καὶ νὰ ἐξηγήσουν στοὺς δυστυχισμένους συμπολίτες μας ποὺ μένουν ἐκεῖ, πόσο χριστιανικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ ἴδιοι (οἱ «αὐθεντικοὶ» χριστιανοί) σὲ βάρος τους; Ἀλλὰ τί περιμένεις τώρα ἀπὸ παχύδερμα; Νὰ καταλάβουν τὰ λάθη τους;

Posted in Ελλάδα | Tagged , | Σχολιάστε

Πληθωνικά

Γράφει ὁ Κ. Κουτσουρέλης γιὰ τὸ κάψιμο τοῦ «του σημαντικότερου ίσως έργου της βυζαντινής σκέψης», τῶν Νόμων τοῦ Πλήθωνα.

Καὶ διαβάζω, πέραν τὴς νομοθετούμενης πολυγαμίας (Περὶ τῆς ἑνὶ ἀνδρὶ γυναικῶν πλειόνων συνοικήσεως), τὸ ἑξῆς σημαντικό: «Ὅποιος διαφωνεῖ μὲ τὸν νομοθέτη θὰ καίγεται στὴν πυρά».

…οὗ καὶ σοφιστῶν, ἤν τις παρὰ τὰς ἡμετέρας ταύτας δόξας σοφιζόμενος ἁλῷ, ζῶν καὶ οὗτος κεκαύσεται

Μάλιστα οἱ διαφωνοῦντες θὰ θάβονται μαζὶ μὲ τοὺς ἐγκληματίες σὲ ξεχωριστὰ νεκροταφεῖα καὶ «οὐ τοῖς κοινοῖς».

Δὲν ξέρω πόσοι ἀπὸ τοὺς θαυμαστὲς τοῦ Πλήθωνα θὰ συμφωνοῦσαν ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀξία μιᾶς τέτοιας νομοθεσίας. Ἴσως μόνο στὴν περίπτωση στὴν ὁποία οἱ ἴδιοι θὰ ἦταν οἱ κρατοῦντες καὶ ὄχι οἱ διαφωνοῦντες. Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ὁ Σχολάριος ἔκαψε ἕνα βιβλίο ποὺ διέτασσε νὰ τὴν καύση τῶν διαφωνούντων. Κάψιμο βιβλίου vs κάψιμο ἀνθρώπων, δὲν ξέρω πόσοι θὰ προτιμοῦσαν τὸ δεύτερο. Λὲς καὶ δὲν κάηκαν βιβλία ἀπὸ τοὺς πολυθεϊστές.  Πάντως, ὁ Κ.Κ. δὲν ἀποκαλεῖ «φανατικὸ» κάποιον ποὺ προτείνει τὸ κάψιμο στὴν πυρὰ τῶν διαφωνούντων. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ἀποστροφή του γιὰ τὸν φανατισμὸ εἶναι ἀποκλειστικὰ πολεμικῆς χροιᾶς. Δηλαδή, χρησιμοποιεῖ (πρῶτο πράγμα ποὺ μαθαίνει κανεὶς στὸ σχολειὸ τοῦ Διαφωτισμοῦ) τὸν «φανατισμὸ» ὡς ἐργαλεῖο ἰδεολογίας: Ὁ δικός μας φανατισμὸς εἶναι καλός, τοῦ Ἐχθροῦ εἶναι κακός.

Τὸ ὡραῖο μὲ τοὺς Νεοέλληνες διανοούμενους εἶναι ὅτι ὁ Πλήθων στάθηκε ἐνάντιος στὴν «Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν». Γιὰ τοὺς δικούς του λόγους, φυσικά. Ἀλλὰ πάντως, ἦταν ἐνάντιος. Δὲν στάθηκε στὸ πλευρὸ τῶν φιλοδυτικῶν κατὰ τοῦ σκιάχτρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἢ ἔστω στὸ πλευρὸ τῶν «πολιτικὰ ρεαλιστῶν». Κι αὐτὸ πολλοὶ κάνουν ὅτι δὲν τὸ βλέπουν. Μαζὶ μὲ τόσα ἄλλα, βέβαια.

Posted in Ρωμανία, θρησκεία | Tagged , | Σχολιάστε

Σμύρνη 1922 – Σαγγάριος 1921

Ἐκεῖ, μέσα σὲ ἕνα μικρὸ πολεμικὸ μουσεῖο, μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, κρύψαμε ὅσο καλύτερα γινόταν τὴν ἀλήθεια: Ὅτι ἡ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία ἦταν ἡ φυσιολογικὴ συνέχεια τοῦ 1821 καὶ τοῦ 1912. Ὅτι ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους δίχως τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δὲν στέκεται, δὲν διαρκεῖ -πράγμα ποὺ ἀποδεικνύεται στὶς μέρες μας. Ὅτι –ὅπως εἶπε ἡ Ἀρβελέρ– εἴμαστε ἕνα ἔθνος ποὺ δὲν ἀπελευθέρωσε τὴν πρωτεύουσά του, σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλα. Ὅτι ἡ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας ξεκίνησε προγραμματισμένα πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόβαση ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴ Σμύρνη, καὶ συνεπῶς ἡ Ἐκστρατεία δὲν ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἐξόντωσης τῶν Μικρασιατῶν. Καὶ ὅτι ἡ Καταστροφή, ἀντιστρέψιμη ἢ μή, δὲν εἶναι πραγματικὰ ἐπουλώσιμη, ἀπὸ ὁποιοδήποτε θανατηφόρο ναρκωτικὸ καὶ ἀσπιρίνη κι ἂν δοκιμάσαμε καὶ θὰ δοκιμάσουμε (Εὐρώπη, σοσιαλισμό, μεταπολεμικὴ μάσα).

Κι ὅμως, νά ποὺ ἡ Ἀλήθεια καταχωνιάζεται καὶ κρύφτηκε ἀποτελεσματικά. Εἶναι ἀνύπαρκτη.

πολεμικό μουσείο Boutatos Christos

(φωτογραφία: Μπουτάτος Χρῆστος)

Posted in Ελλάδα, Μικρά Ασία, Τούρκοι | Tagged , , , | Σχολιάστε

ἡ ἁγιότητα τῶν μεταμοντέρνων ἀριστεροχριστιανῶν

Ὁ μεταμοντερνισμὸς τῶν χριστιανοκομμουνιστῶν (ἀριστεροχριστιανῶν, χριστιανῶν ἀντιεξουσιαστῶν καὶ λοιπῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου) διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς ἑορτὲς διαφόρων ἁγίων προβάλλουν ὡς κύριο, πρωτεῦον, χαρακτηριστικὸ τοῦ ἑκάστοτε ἑορταζόμενου ἁγίου ὄχι τὴ διδασκαλία του γιὰ ἀκλόνητη πίστη στὸ Χριστὸ οὔτε τὴν μέχρι (μαρτυρικοῦ του) θανάτου προσήλωσή του στὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ τὴν «ἀνοχὴ στὴ διαφορετικότητα», λ.χ. τὸ νὰ μὴν βιαιοπραγεῖς σὲ βάρος τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἀλλοδόξων γενικότερα, ἢ νὰ «ἀγαπᾶς» τοὺς Ρομά (ὄχι μὲ τὴν χριστιανικὴ ἔννοια τῆς ἀγάπης, φυσικά, ἀλλὰ νὰ ἀφήνεις τὶς κοινότητές τους ὡς πριγκιπάτα ἀσυδοσίας καὶ ἀνομίας). Σαφῶς, ἡ ἀνοχὴ στὸ διαφορετικὸ εἶναι τμῆμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔχει θέση.

Ὡστόσο, ὑπάρχουν δύο τεράστιες διαφορὲς μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἀριστεροχριστιανισμοῦ (ὁμοίως, μεταμοντερνισμοῦ): Πρῶτον, ἡ χριστιανικὴ ἀνοχὴ δὲν ἔχει τὴ σημασία τῆς μεταπολεμικῆς ἀδιαφορίας (live and let live), προκειμένου δηλαδὴ νὰ φᾶμε ὁ καθένας ἀπερίσπαστοι καὶ νὰ καταναλώσουμε τὰ ἀγαπημένα μας προϊόντα (ποὺ δὲν εἶναι μόνο ὑλικά). Ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ριζικῆς διαφωνίας (καὶ τὴς ἔκφρασης τούτης τῆς διαφωνίας) ἡ ὁποία ὡστόσο ἀποφεύγει καὶ ἀρνεῖται προγραμματικὰ νὰ μετατραπεῖ σὲ πράξεις βίας καὶ βίαιης ἐκμηδένισης τῶν ἀλλόδοξων. Λείπει, δηλαδή, ἀπὸ μεταμοντέρνους κι Ἀριστεροχριστιανοὺς ἡ (ἔμφαση στὴν) ἔκφραση τῆς διαφωνίας πρὸς ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἀνεχόμαστε. Πράγματι, τί ἀξία ἔχει ἡ ἀνοχὴ πρὸς κάτι ὅταν στὴν πραγματικότητα αὐτὸ «δὲν σὲ νοιάζει»;  Δεύτερον, ἡ θέση τῆς χριστιανικὰ νοούμενης ἀνοχῆς στὴ χριστιανικὴ ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν δὲν εἶναι ἡ πρώτη, ἡ μέγιστη κ.λπ., ἀφοῦ πρώτιστη χριστιανικὴ ἀξία εἶναι ἡ πίστη στὴν ἀντικειμενική (ἀπόλυτη, ὑπεριστορική) ἀλήθεια κι ὀρθότητα τοῦ περιεχομένου τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἀντίθετα, ἡ θέση τῆς μεταμοντέρνας ἀνοχῆς στὸ σύστημα τοῦ μεταμοντερνισμοῦ εἶναι ἡ πρώτη, ἡ μέγιστη. Τίποτε ἀνώτερο δὲν ὑπάρχει στὸ Σύμπαν τοῦ μεταμοντέρνου ἀπὸ τὸ «Διαφορετικὸ» καὶ τὴν «Ἀνοχή». Οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ διαστρεβλώνουν τὸν Χριστιανισμὸ ἀλλάζοντας τόσο τὸ νόημα τῆς ἀνοχῆς ποὺ ὁ ἴδιος πρεσβεύει ὅσο καὶ τὴ θέση της τὴν ὁποία ὁ ἴδιος τῆς ἔχει δώσει. Παρουσιάζουν τὸν μεταμοντερνισμό τους ὡς Χριστιανισμό, προκειμένου νὰ εἰσπράξουν χειροκροτήματα (ἀντὶ καρπαζιῶν) ἀπὸ τὶς ἀθεϊστικὲς ἢ θρησκευτικὰ ἀδιάφορες παρέες καὶ κολλεκτίβες τους. Μέσα στὴν χαρά τους γιὰ τὰ χειροκροτήματα αὐτά, καταγγέλλουν ὡς φανατικούς, ὡς διαστρεβλωτὲς τοῦ «ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ» ὅσους ἁπλῶς τοὺς ὑπενθυμίζουν τὴν ἀσυμβατότητα Χριστιανισμοῦ καὶ μεταμοντερνισμοῦ (εἴτε ἀριστεροχριστιανικῆς εἴτε τῆς φιλελεύθερης κ.ἄ. κοπῆς). Κανονικά, ἕνας Χριστιανὸς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τόσο δειλὸς ὥστε νὰ χρειάζεται τὴν ἐπιδοκιμασία τῆς ἐκκοσμικευμένης συντροφιᾶς του, τοῦ τύπου «Ὤ! ὥστε ἔχετε κι ἐσεῖς οἱ Χριστιανοὶ τὴν ἀνεκτικότητα στὴ διδασκαλία σας». Δεκάρα δὲν δίνουν κανονικὰ οἱ Χριστιανοὶ γι’ αὐτά. Γι’ αὐτὸ ὁ Χρυσόστομος γράφει (ΚΓ΄ ὁμιλία εἰς τὴν Πρὸς Ρωμαίους, 2 = PG 60, 611B):

Γιατὶ, δὲν εἶπε «μὴν ἀνταποδίδεις τὸ κακὸ στοὺς πιστούς», ἀλλὰ «σὲ κανένα», οὔτε σὲ Ἐθνικό, οὔτε σὲ μιαρό, οὔτε σὲ ὁποιονδήποτε. […] Σὲ κανένα μὴ δίνεις ἀφορμὴ ἀντιδικίας καὶ φιλονικίας, οὔτε στὸν Ἰουδαῖο οὔτε στὸν Ἐθνικό˙ ἀλλὰ ἐὰν κάπου δεῖς ὅτι ζημειώνεται ἡ εὐσέβεια, νὰ μὴν προτιμήσεις τὴν ὁμόνοια ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ σταθεῖς γενναῖα μέχρι θανάτου. Καὶ οὔτε ἔτσι νὰ πολεμᾶς μὲ τὴν ψυχή, οὔτε νὰ ἀποστρέφεσαι τὴ γνώμη, ἀλλὰ νὰ μάχεσαι μόνο μὲ τὰ πράγματα. Γιατὶ αὐτὸ σημαίνει τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύσατε. […] Οὔτε νὰ παίρνετε ἐκδίκηση, ἀγαπητοί, ἀλλὰ νὰ δίνετε τόπο στὴν ὄργή.

Οἱ Ἀριστεροχριστιανοὶ λοιπὸν σὲ πρῶτο στάδιο διαστρεβλώνουν τὸ Χριστιανισμὸ ταυτίζοντάς τον μὲ τὶς μεταμοντερνιές τους, καὶ σὲ δεύτερο ὑβρίζουν ὡς διαστρεβλωτὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅσους καταγγέλλουν τὴν δική τους διαστρέβλωση. Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, τὰ πραγματικὰ ἀδέρφια τους ἀπὸ τὴ μία ἀνέχονται τὶς σφαγὲς Χριστιανῶν κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ποινικοποιοῦν τὴν ἔκφραση ἀπέχθειας τῶν Χριστιανῶν γιὰ τὶς θρησκεῖες ἐκεῖνες ποὺ κηρύττουν τὶς σφαγὲς αὐτὲς ὡς θεάρεστες.

Posted in Αριστερά, θρησκεία | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Μάλθους

Ένας τέτοιος ήταν ο κληρικός R. Malthus ο οποίος υποστήριζε ότι η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε υπερπληθυσμό που θα στερέψει τον πλανήτη. Σήμερα η liberal προπαγάνδα βασίζεται πάρα πολύ στον Malthus: η παγκόσμια τράπεζα που συμβουλεύει να μην κάνετε πολλά παιδιά για να μοιάζετε πλούσιοι–η οικολογία–η λιτότητα–η gender fluidity, είναι κάποιες από τις ιδέες που έχουν την πηγή τους στην ανάγκη μείωσης του πληθυσμού που έθιξε ο άγγλος κληρικός.

Πηγή

Ἐνῶ, λοιπόν, ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀκολουθία τοῦ γάμου εὔχεται πολλὰ καὶ καλὰ παιδιά («Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν», «ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου», «ἰδεῖν τέκνα τέκνων», «ἐν ὁράσει υἱῶν καὶ θυγατέρων» -μόνο οἱ ἀριστεροχριστιανοὶ θέτουν τὸ ψευτοδίλημμα «ἢ πολυτεκνία ἢ καλλιτεκνία» [ἡ καλλιτεκνία ἀναφέρεται στὴν ἀκολουθία μόνο μία φορά, ἡ εὐτεκνία σημαίνει, βλ. Liddell-Scott, καὶ «πολλὰ παιδιά»]), μαζὶ μὲ τὴ νηστεία (ποὺ σχεδὸν κατάργησαν ὁ Καθολικισμὸς κι ὁ Προτεσταντισμός), ὁ Προτεσταντισμὸς ἔβγαλε τὸ «Μὴ γεννᾶτε» τοῦ Μάλθους, τὸ «μὴν τυχὸν γεννήσετε!» τῆς δεκαεξάχρονης καὶ τὸ «περνᾶμε καλὰ χωρὶς παιδιὰ» τῶν φιλελεύθερων NY Times. Ὑπάρχουν Χριστιανισμοὶ καὶ Χριστιανισμοί. Οἱ ἰδέες, πάντως, ἐπανέρχονται περιοδικά.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Παιδιὰ τοῦ κλίματος

Δὲν μποροῦν νὰ κάνουν μιὰ ἁπλὴ νηστεία (δὲν λέω κἂν γιὰ ἀλάδωτη), ἡ ὁποία ἀπαγορεύει γιὰ περίπου 180 μέρες τὸ χρόνο (τὸ μισὸ ἔτος) τὸ κρέας, τὰ γαλακτοκομικὰ κ.λπ., οὔτε μποροῦν νὰ ἀποχωριστοῦν τὸ κινητὸ ἢ τὸν ὑπολογιστή τους, ποὺ εἶναι ρουφῆχτρες ἐνέργειας. Ἀλλὰ θέλουν ἐθνικὰ καὶ παγκόσμια μέτρα, γιὰ νὰ μειώσουμε τοὺς ρύπους καὶ τὰ πλαστικά (τὰ ὁποῖα πετᾶ ὁ Τρίτος Κόσμος, τὸν ὁποῖο δὲν ἐλέγχει πλέον ἡ Δύση). Καὶ τὴν πίττα ἀφάγωτη καὶ τὸ σκύλο χορτάτο, αὐτὸ θέλουμε. Ὁ κόσμος ποὺ παθιάζεται μὲ τὸ περιβάλλον συνήθως δὲν γνωρίζει τί εἶναι αὐτὸ τὸ πράγμα, ἡ νηστεία, καὶ ἂν τρώγεται, ὁπότε δὲν προσπαθῶ νὰ πείσω, μόνο νὰ κατανοήσω. Ποιοὶ εἶναι λιγότερο λογικοί, ἡ νεαρὰ ψυχασθενὴς ἢ οἱ ἡδονιστὲς οἰκολόγοι / ἀγανακτισμένοι ἀνησυχοῦντες, δὲν μπορῶ νὰ ἀποφασίσω.

Posted in οικολογία | Tagged | 3 Σχόλια

Μιὰ στὸ καρφί..

Εἰδήσεις ποὺ σοῦ προτείνει ἡ σελίδα ἀφότου κλείσεις τὸ μέηλ σου, μὲ τὴν ἀκόλουθη σειρά:

1. Δεῖτε ἀρετουσάριστη τὴν τάδε (σιτεμένη, πλέον) μὲ τὸ μαγιό της στὴν παραλία.

2. Θρῆνος γιὰ τὸ χαμό τῆς συζύγου τοῦ τάδε.

3. Ἡ τάδε νεαρούλα μὲ μπικίνι, δές την, ἔχει ἀδυνατίσει ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.

4. Πέθανε ἡ δείνα ἠθοποιὸς ἀπὸ καρκίνο, σήμερα κηδεύεται.

Ἡ μεταμοντέρνα καὶ δυτικὴ ἐκδοχὴ τῆς προνεοτερικῆς χριστιανικῆς χαρμολύπης. Ἀσταμάτητα. Φρίκη καὶ ἡδονισμός, πένθος καὶ ὀφθαλμόλουτρα, καὶ ὁ κύκλος ἐπαναλαμβάνεται: αὐνανισμὸς καὶ σύγκρυο, ἐπιθυμία γιὰ ἀπόλαυση καὶ ὁ τρόμος τοῦ αἰφνίδιου θανάτου, ἡ μυρωδιὰ τοῦ λαχταριστοῦ φαγητοῦ καὶ ἡ μυρωδιὰ τοῦ σηπτόμενου σώματος.

Ἡ Ἑλλάδα σώζεται μόνο μὲ δύο θαύματα.

 

Posted in κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Ἡ Δημοκρατία στὰ χρόνια τοῦ Φιλόστρατου

Βίοι Σοφιστῶν, 1.16.1-3:

Ὁ σοφιστὴς Κριτίας, ἂν καὶ κατέλυσε τὴν Ἀθηναϊκὴ δημοκρατία, δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ κακός, ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ δημοκρατία εἶχε φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖο ἔπαρσης ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως ἀπὸ μόνη της θὰ καταστρεφόταν, ἀφοῦ δὲν ὑπάκουε σὲ αὐτοὺς ποὺ κυβερνοῦσαν σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους. Ἀξιοκατάκριτος εἶναι γιὰ τὸ ὅτι πῆγε φανερὰ μὲ τὸ μέρος τῶν Σπαρτιατῶν, πρόδωσε τὰ ἱερά, γκρέμισε τὰ τείχη […] Κατέστρωσε μαζὶ μὲ τοὺς Λακεδαιμόνιους τὸ ἀνήκουστο σχέδιο τῆς μετατροπῆς τῆς Ἀττικῆς σὲ βοσκότοπο, ἀφοῦ ἐκκενωθεῖ ἀπὸ τοὺς κατοίκους της. […] Ἦταν ἄρτια μορφωμένος καὶ ἐξέφραζε συχνότατα φιλοσοφικὲς γνῶμες. […] ἔβλαπτε τὴ δημοκρατία καὶ κατηγοροῦσε τοὺς Ἀθηναίους ὡς τοὺς χειρότερους ἀνθρώπους. […] Μερικοὶ πιστεύουν πὼς ὁ θάνατός του ἦταν γενναῖος, ἐπειδὴ ἡ τυραννίδα ἔγινε τάφος του. Ἐμένα νὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ ὅτι κανεὶς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι πέθανε καλὰ γιὰ πράγματα ποὺ κακῶς ἔπραξε. Αὐτοὶ εἶναι νομίζω, οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σοφία καὶ τὸ ἔργο του. Γιατὶ, ἂν τὰ λόγια δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸ ἦθος τοῦ γράφοντος, φαίνεται σὰν νὰ μιλᾶμε μὲ γλώσσα ξένη, ὅπως οἱ αὐλοί.

Βίοι Σοφιστῶν, 1.23.1:

Αὐτὸ τὸ ἀξίωμα [τοῦ στρατηγοῦ] κάποτε συνίστατο στὴ στρατολόγηση πολιτῶν καὶ τὴν καθοδήγησή τους στὸν πόλεμο, τώρα ὅμως ὅποιος τὸ ἔχει φροντίζει γιὰ τὰ τρόφιμα καὶ τὴν ἀγορὰ σιταριοῦ.

 

Posted in Αρχαιότητα, Ρωμαίοι | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

Δράσεις

Μὲ τόσες πυρκαγιὲς σὲ τόσους πολλοὺς τόπους τῆς Ἑλλάδας, ἕτοιμα τὰ ὑπουργικὰ μέτρα («δράσεις«) γιὰ βοήθεια στοὺς κατοίκους: Παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου, καμπάνια μέσῳ προβολῆς ἀπὸ blogger τοῦ νησιοῦ στὴ Ρουμανία (!) κ.ο.κ.
Νά καὶ κάποια ἄλλα μέτρα, ἄγνωστα ἀκόμη, τοῦ 4ου αἰώνα:
-Ὁ Μ. Θεοδόσιος τουλάχιστον δύο φορὲς (386, 393) μείωσε ἢ κατάργησε φόρους σὲ περιοχὲς ποὺ εἶχαν πληγεῖ (C.Th.13.11.2. C.J. 11.52.1).
-Ἀντίστοιχα ἔπραττε ὁ Ἰουστινιανὸς γιὰ πόλεις ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ ἐπιδρομή. Γιὰ τὶς πόλεις τῆς Ἰταλίας, ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ τοὺς πολέμους, χάρισε ἀναστολὴ χρεῶν γιὰ πέντε ἔτη (556).
Καὶ οὕτω καθεξῆς.
Τὰ τριχίλιαρα τοῦ Καραμανλῆ καὶ τῶν λοιπῶν πρωθυπουργῶν μᾶς τελείωσαν, ὁπότε κάνουμε τουριστικὴ προβολὴ στὴ Ρουμανία.
Posted in Ελλάδα, Ρωμανία | Tagged | Σχολιάστε

δύο (2)

1. Προσωκρατικό:

Στὸν […]ού, 5500 χρόνια μετά.

Ἴσως ὁ […] αὐτοῦ: «Τὸ ἀβγὸ ἔκανε τὴν κότα ἢ ἡ κότα τὸ ἀβγό;». Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι […]. Κατὰ συνέπεια, <ὅπως βεβαιώνει καὶ ὁ Ἀναξαγ>όρας, τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα εἶναι τὸ ἀσπράδι τοῦ ἀβγοῦ.

2.

Σὲ ἀφηρημένης τεχνοτροπίας Τέρας ποὺ εἶχε πάρει τὴ μορφὴ ἀγάλματος: Φανερώθηκε στὸν ὕπνο τοῦ καλλιτέχνη τὸ ἐν λόγῳ Τέρας, καὶ ἀπόρησε.

-Καλά, ποῦ μὲ εἶδες ἐσύ, καὶ μπόρεσες νὰ μὲ ἀναπαραστήσεις;

-Ἢ ἐσὺ θὰ ἀνέβηκες ἀπὸ τὰ Τάρταρα, ἢ ἐγὼ θὰ κατέβηκα ἐκεῖ καὶ σὲ εἶδα,

ὁ Γλύπτης τοῦ ἀπάντησε.

Posted in πεζόστιχοι | Σχολιάστε

16 & τοῦβλο

προφανώς μόνον αν είσαι 16 χρόνων και τούβλο δεν μπορείς να καταλάβεις ότι τα φωτοβολταϊκά και γενικότερα ό, τι παράγεται σήμερα δεν γίνονται με κεντήματα αλλά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ. Για να έχεις πραγματικά σχεδόν zero carbon πλοίο πρέπει να κόψεις δεντράκια (φυσικά και να πάς να αναστήσεις καραβομαραγκούς). Και αυτά τα χίππικα δεν αφορούν μόνον νεοοαριστερούς αλλά και νεοδεξιούς που νοσταλγούν επίσης φανταστικά παρελθόντα αλλά με τις ευκολίες και τις «κοινωνικές κατακτήσεις» του σήμερα. Το έχω πει ξανά και ξανά, ότι το βασικό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών είναι ο αισθητισμός, δλδ το να είσαι τουρίστας στον κόσμο. Και ναι αυτό είναι πράγματι αποτέλεσμα της οικονομικής-βιομηχανικής ανάπτυξης.

Πηγή

Ὁ Ἄνθρωπος ὡς πνεῦμα (μὲ τὸν βαθμὸ ποὺ μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει «πραγματικὰ» Πνεῦμα), καὶ σύνδεσμος νοητοῦ καὶ ὑλικοῦ (κατὰ τὸν Χριστιανισμό), προκαλεῖ πολλαπλὰ προβλήματα στὸ ἀχριστιανικὸ νεοτερικὸ κοσμοείδωλο, ποὺ ὡς λύση ἄλλοτε ἐπιδιώκει νὰ σχετικοποιήσει τὸ πνεῦμα («καὶ τὰ ζῶα ἔχουν») ὥστε νὰ ἐνταχθεῖ ἐπιτέλους πραγματικὰ ὁ Ἄνθρωπος στὸν «κύκλο τῆς Φύσης» (π.χ. θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ παρέχεται καθημερινὸ δελτίο καθορισμένων καὶ λίγων θερμίδων, ὡς συνέπεια τῶν «δικαιωμάτων τῶν ζώων στὴν ἴση διαχείριση πόρων»), καὶ ἄλλοτε ἐπιδιώκει ἐξαιτίας τῆς ἐπίγνωσης ὅτι ὁ Ἄνθρωπος δὲν ταιριάζει μὲ τὶς ποικίλλες θεωρίες περὶ «ἁρμονίας τῆς Φύσης»– νὰ τὸν ἐξολοθρεύσει συστηματικὰ προκειμένου ἡ «ἁρμονία τῆς Φύσης» (ἕνα νεοτερικὸ credo) νὰ ἐπιτευχθεῖ: «μὴ γεννᾶτε, μὴ πέρδεσθε κ.λπ.»

Ἐπὶ τῆς παρατιθέμενης ἀνάρτησης, ὑπάρχει κι ἕνας τρίτος δρόμος, τοῦ μαθητευόμενου μάγου: Θὰ κάνουμε αὐτὸ κι ἐτοῦτο, κι ἔτσι θὰ ἐπαναφέρουμε τὴ μυθικὴ (παραδείσια) «ἰσορροπία τῆς Φύσης». Θὰ φτιάξουμε χάρη στὶς βιομηχανίες (ποὺ ρυπαίνουν ἢ ληστεύουν τὸ ἐνδιαίτημα ἄλλων μορφῶν ζωῆς) οἰκολογικὰ προϊόντα (π.χ. ἀνεμογεννήτριες!) τὰ ὁποῖα θὰ ἐπαναφέρουν τὴν «ἁρμονία-ἰσορροπία»: ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐξοντώνουμε τὰ πουλιὰ καὶ τὰ τοπικὰ οἰκοσυστήματα στοὺς χώρους τοποθέτησης τῶν Α/Γ, πέραν φυσικὰ τῆς ἀπόσπασης πόρων ἀπὸ τη Φύση. Ἕνα ψέμμα ποὺ χρειάζεται μεγάλη δόση ναρκωτικῶν γιὰ νὰ γίνει πιστευτό: Πὼς μὲ τεχνητὰ μέσα θὰ ξαναφέρουμε μιὰ μὴ τεχνητὴ κατάσταση στὰ πάνω της.

Στὸν δυτικὸ Μεσαίωνα τὴν δεσποινίδα θὰ τὴ θεωροῦσαν (οἱ μισοί) δαιμονισμένη (δὲν χαμογελᾶ, ἄλλωστε, δεῖγμα ψυχολογικῶν προβλημάτων) καὶ θὰ τὴν ἔκαιγαν. Σήμερα, θὰ μᾶς κάψουν οἱ μάγισσες.

Posted in παλιά και νέα θεότητα, φιλοσοφίες, οικολογία | Tagged , | Σχολιάστε

Energy 101

Posted in επιστήμη | Tagged | Σχολιάστε

ρούσικος πατριωτισμός

Ἡ φράση ἀπὸ τὸν Μακρυγιάννη. Δὲν ξέρω πόσο ἐκτιμᾶτε τοὺς σοῦπερ συμμάχους μας τῆς Δύσης, ποὺ κι αὐτοὶ τσακίζουν τὴν Τουρκία. Ἀλλὰ ὁ θρησκευτικὸς τουρισμὸς τῶν Ρώσων καλὰ κρατεῖ. Πούλμαν πάνω στὰ πούλμαν Ὀρθόδοξων τοῦ 6% (τοὺς μόνους Ρώσους ποὺ ἐκτιμῶ -ὄχι αὐτοὺς τῆς Χαλκιδικῆς), στὴν οὐρὰ γιὰ προσκύνημα σὲ γνωστὸ μοναστήρι. Καὶ ὣς ἐδῶ καλά. Μὲ τὶς μαντῆλες τῶν Ρωσίδων δὲν ἔχω πρόβλημα, οὔτε καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἐπιδεικτικὰ εὐσεβή τους. Καθένας λαὸς ὅπως νοιώθει καὶ ὅπως ἐκφράζεται. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς ἴδιας ψυχοσύνθεσης. Ἂς στέκονται ὄρθιοι καὶ χωρὶς καρέκλες πολλὲς ὧρες στὶς Κυριακές -πάντως, γιὰ νὰ γράψεις ἕναν Ἀκάθιστο Ὕμνο πρέπει ἀραιὰ καὶ ποῦ νὰ κάθεσαι. Ἔχω μεγάλο πρόβλημα ὅμως μὲ τὴν ἀσυναίσθητη προσπάθεια ἐπίδειξης εὐσέβειας ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς Ρώσους, μὲ τὴν προσπάθεια νὰ υἱοθετήσουν μπροστὰ στοὺς Ρώσους ρωσικὰ ἔθιμα, π.χ. νὰ φορέσουν τὴ μαντήλα. Ἕνα εἶδος τυραννίας ἀσκεῖται, ἀθέλητα μᾶλλον, πάνω στὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη ψυχοσύνθεση, ἀφοῦ συγκρούεται μὲ τὴν ρωσικὴ ὀρθόδοξη ψυχοσύνθεση, ἡ ὁποία (τοῦ 6%, ἔτσι;) αὐτοπαινεύεται ὡς ἡ πιὸ σοῦπερ ὀρθόδοξη. Μοιάζουμε μὲ τοὺς Ρωμανιῶτες Ἑβραίους ποὺ ἀφομοιώθηκαν καὶ ἐξαφανίστηκαν ὅταν ἦρθαν στὰ μέρη τους οἱ Ἑβραῖοι πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Δύση. Ἢ ἡ κατάσταση αὐτὴ μοιάζει μὲ τὴν εἰσροὴ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ἐπὶ Τουρκοκρατίας δυτικῶν λατρευτικῶν ἐθίμων χάρη στοὺς «μορφωμένους» μισσιονάριους ποὺ ἁλώνιζαν. Οἱ «ὁμογενεῖς» ἐκ Ρωσίας κτίζουν ἐκκλησίες μὲ ρώσικη κι ὄχι βυζαντινὴ ἢ τραπεζούντια-ποντιακὴ ἀρχιτεκτονική. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι πηγαίνεις ἕναν ξένο, δυτικὸ Ὀρθόδοξο στὴν Ἑλλάδα σὲ μοναστήρι νὰ προσκυνήσει, καὶ αὐτὸς καταλήγει νὰ δεῖ ἀντὶ τῆς ἑλληνικῆς τὴ ρωσικὴ λαϊκὴ εὐσέβεια, ἡ ὁποία στὰ ἑλληνικὰ μάτια μοιάζει μὲ κακὸ θέατρο, ὄχι ἀπ’ τὰ ὡραῖα βυζαντινά, τῶν παλατιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης. Καὶ βέβαια, ἐνῶ ὁ ἅγιος εἶναι θαμμένος ἁπλὰ καὶ ταπεινά, τὸ μοναστήρι ἀντὶ νὰ χτίσει γύρω-γύρω ἕνα ναΰδριο, σὰν μέσα στὸν Ἅη-Δημήτρη ὅπου μπαίνεις προσκυνᾶς καὶ βγαίνεις χωρὶς νὰ σὲ χαζεύουν ἄλλοι 100 (ἀντίστοιχα πρὸς τὴν ταπεινότητα τοῦ τάφου), ἀφήνει τὴν προσκύνηση ὁρατὴ σὲ ὅλους σὰ νὰ κάνουν χάζι, σὰν νὰ ἦταν ὁ σκοπὸς νὰ παρακολουθοῦν οἱ στὴν οὐρὰ τὸ πῶς προσκυνοῦν ὅσοι προσκυνοῦν (γιὰ νὰ περνᾶ ἡ ὥρα τῆς ἀναμονῆς;), πόσο εὐσεβῶς -δηλαδή, ρωσικά!- λυγίζουν, γονατίζουν κι ἀγγίζουν τὸν τάφο κ.λπ. Ἢ αὐτὲς οἱ μοναστικὲς ὁδηγίες «ὄχι φωτογραφίες» τὴ ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ πλῆθος τῶν ἀναμενόντων παρατηρεῖ τὸ πῶς προσκυνᾶ καθένας, εἶναι ἀντιφατικές. Φυσικά, ἕνας μὴ Χριστιανὸς θὰ δώσει σὲ ὅλα αὐτὰ παραπάνω βάρος ἀπὸ ὅ,τι πρέπει, θὰ τοῦ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι σκέτο θέατρο  καὶ τίποτε ἄλλο, καὶ θὰ σιχαθεῖ καὶ δὲν θὰ ξαναπατήσει. Ἕνας Χριστιανὸς κανονικὰ δὲν θὰ δώσει σημασία. Ὅμως, ἀκριβῶς γιὰ νὰ προσελκυστεῖ κι ἕνας μὴ Χριστιανός (ὅλο καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἔρχονται σὲ τέτοια μέρη μετὰ ἀπὸ πρόσκληση γνωστῶν τους, φαντάζομαι) ἢ νὰ μὴν σκανδαλιστεῖ σὲ βαθμὸ μοιραῖο ἕνας ἤδη Χριστιανός, «καλὸ θὰ ἦταν αὐτὰ νὰ μὴ γίνονται».

Posted in Ελλάδα, Ρωσία, θρησκεία | Tagged , | 26 Σχόλια

Ἀμβροσιάδα

Ἀφοῦ δὲν εἶδα ἕως σήμερα κάποιο Χριστιανὸ νὰ λέει ὅτι «Καταδικάζω καὶ τὸ ὕφος τοῦ Ἀμβρόσιου καὶ τὶς προτροπές του γιὰ φτυσίματα ἢ φάπες, ἀλλὰ καταδικάζω ἐξίσου ὡς ἁμαρτία ἐνάντια στὸ Θεὸ καὶ συνεπῶς λάθος τρόπο ζωῆς τὴν ὁμοφυλοφιλία  (κι ὅσους Χριστιανοὺς δὲν τὴν καταδικάζουν) διότι τὰ ἴδια ἀκριβῶς λέει καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὸ πράγμα αὐτό, κι ὅποιος ἐκνευρίζεται μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἂς ρίξει ξανὰ στὰ λιοντάρια τοὺς Χριστιανοὺς ἢ ἂς προτείνει τὴν ἀπαγόρευση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ μὴν καταδικάζεις τὴν ὁμοφυλοφιλία», ἂς τὸ κάνω ἐγώ. Ἔτσι, γιὰ μεγαλύτερη πολυφωνία.

Ὡραῖο τὸ κρυφτοῦλι ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ εἶναι, δῆθεν, καὶ δημοκράτες, καὶ ἀπὸ ὅσους κουκουλώνουν τὶς πολιτικὲς συμπάθειες τοῦ Ἀμβρόσιου. Τουλάχιστον, ὁ μητροπολίτης Πειραιὼς κατήγγειλε τοὺς παγανιστὲς τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Ἀκροδεξιᾶς ἀμέσως ὅταν κατάλαβε ὅτι εἶναι παγανιστές. Πόσο ἀνερυθρίαστα οἱ Ἀριστεροὶ ποὺ εἶναι καὶ λιγάκι Χριστιανοὶ (ὤ! ἡ ἁγία Ἀριστερά, μὲ τὶς σχεδὸν χριστιανικὲς προθέσεις) ξεχνᾶνε ὅτι εἶναι καθῆκον ἑνὸς ἐπισκόπου νὰ ὑπενθυμίζει στὸ ποίμνιό του τί εἶναι ἁμαρτία καὶ τί ὄχι. Καὶ πόσο ἀνέμελα οἱ Δεξιοὶ δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὶς σχέσεις ἑνὸς ἐπισκόπου μιᾶς πόλης ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ ἐθνικοσοσιαλιστὲς μὲ ἐθνικοσοσιαλιστές (ποὺ προσποιοῦνται ὅτι δὲν εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστές). Παῖξτε ἐμφύλιο, πλάκα ἔχετε.

Posted in θρησκεία | Tagged | Σχολιάστε