νεοτερικὰ ληγμένα

Οἱ Δυτικοί, λέει, δημιούργησαν καὶ εἶχαν τὴ λογοτεχνία (τὴν κουλτούρα γενικότερα, θὰ πρόσθετε κάποιος), κι ἔτσι μπόρεσαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ μηδενισμὸ τῆς ἀποθρησκειοποίησης ἢ νὰ σταθοῦν σὲ ἕναν κόσμο χωρὶς κανένα ἐγγενὲς νόημα. Εἴδαμε, βέβαια, γιὰ πόσο διάστημα τοὺς βοήθησε ἡ κουλτούρα (ἐλάχιστο, συγκριτικὰ μὲ τὴν πίστη), καὶ βλέπουμε τώρα πόσο γρήγορα οἱ ἄθεοι κατακτήθηκαν (ἄτυπα, πρὸς τὸ παρόν) ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ μέσα στὴν ἴδια τὴν Εὐρώπη.

Κι ἐμεῖς εἴχαμε τὸν Σεφέρη καὶ τὸν Ἐλύτη, ἀπόδειξη ὅτι καὶ οἱ πλούσιοι εἶναι δυστυχισμένοι ἢ ὅτι μποροῦν καὶ νὰ χάνονται στὴν ψυχεδέλεια τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ.

Ἡ νεοτερικότητα τελειώνει, κι ἐμεῖς τὴν ὑπερασπιζόμαστε. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἁδράνειας καὶ ἡ ψευδαίσθηση τῆς αἰωνιότητάς της. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς, τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος-κράτος ἦταν, δημιουργήθηκε ὡς, ἐθνοκράτος Χριστιανῶν. Δημιουργήθηκε ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔτυχε μεταξὺ ἄλλων νὰ εἶναι Χριστιανοί, ἀλλὰ ὡς Χριστιανικό. Χωρὶς Χριστιανούς (ὅπως κοντεύει νὰ ἀπομείνει), δὲν εἶναι παρὰ ἕνα καύκαλο. Τί λαμπρὰ ἐπιτεύγματα προσέφερε ὁ ἀποχριστιανισμός; Συντήρησε ἢ ἀποδυνάμωσε ὅ,τι ἡ πρώτη ἑκατονταετία ἔφτιαξε; Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Κονδύλης, ὅτι ὁ Νεοελληνισμὸς αὐτὸ στὸ ὁποῖο πρωτοτύπησε καὶ προσέφερε παγκοσμίως ἦταν μονάχα ἡ ποίηση. Σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, μιὰ καθίζηση, ἀφότου πέρασε ἡ πρώτη ὁρμὴ ὣς τὸ 1922. Ποὺ σημαίνει ὅτι μόνο ὡς χριστιανικὸ μπορεῖ νὰ συνεχίζει νὰ εἶναι ἔθνος-κράτος τὸ νεοελληνικὸ ἔθνος-κράτος. Ἂν θὲς νὰ ζήσει τὸ ἐθνοκράτος σου πρέπει νὰ τὸ βάλεις σὲ δεύτερη θέση σπουδαιότητας, πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό, καὶ τότε μόνο θὰ ζήσει. «Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν». Ποὺ σημαίνει ὅτι χωρὶς πίστη (κι ὄχι «πολιτισμό»), ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἔθνος εἶναι στείρα. Εἶναι μόνο γιὰ τὰ σαλόνια ὅσων «διαβάζουν». Ἕνα τοτὲμ-ἔθνος χωρὶς τὸ χριστιανικὸ νόημα τὸ ὁποῖο ξεπερνᾶ καὶ ὑπερνικᾶ τὴν μάσα, τὶς πόζες καὶ τὴν ματαιότητα, τελικὰ γίνεται κουφάρι.

Ὅποιος δὲν ἔχει καταλάβει ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἐπιβίωσε τὸν 4ο αἰ. γιὰ ἄλλα 1.000 χρόνια μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔγινε Χριστιανισμός -ἐνῶ κανονικὰ θὰ ξεραινόταν ὅπως ξεράθηκε κι ἔγινε λατινικὴ ἀκαδημαϊκὴ κουλτούρα ὁ ρωμαϊσμὸς τῆς Ρώμης-, δὲν κατάλαβε πολλὰ ἀπὸ Ἱστορία. Ἑλληνισμὸς ποὺ μετὰ τὸν 4ο αἰ. δὲν ἔχει ὡς κέντρο τὸν Χριστιανισμὸ εἶναι παραχάραξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀρχαιοκεντρικὴ ἢ νεοτερική. Ἐξάλλου, ἡ ἀρχαιοκεντρικότητα εἶναι παραφυάδα καὶ φροῦτο τῆς νεοτερικότητας, τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τέτοια διαστρέβλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν θὰ ἀντέξει. Ὄχι γιατὶ τὸ θέλουμε, ἀλλὰ γιατὶ τὰ ἀκαδημαϊκά, πλαστὰ πράγματα, φθείρονται γρήγορα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάποιοι σὰν τὸν Γιανναρᾶ (τοῦ ὁποίου οἱ χριστιανικὲς ἀπόψεις εἶναι τουλάχιστον περίεργες) ἦταν κατὰ τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας καὶ τοῦ νὰ πάρουμε τὴν Πόλη. Δὲν ὑπάρχουν μόνο αὐτοὶ ὅμως, ποὺ ἐντέλει ἐκφράζουν ἢ συνεχίζουν τὴν τουρκόφιλη μερίδα τῶν Ἀνθενωτικῶν, κι ὄχι Ἀνθενωτικοὺς ποὺ δὲν ἦταν τουρκόφιλοι.

Ἡ κατάντια τῶν Ἑνωτικῶν Παλαιολόγων, ἐκπροσώπων ἑνὸς πρώιμου νεοτερικοῦ ἀποχριστιανισμοῦ («τὸ συμφέρον τοῦ Κράτους εἶναι διαφορετικὸ καὶ ὑπέρτερο ἐκείνου τῆς Ὀρθοδοξίας»), ἡ δόξα τῶν ἀντιδυτικῶν Λασκαριδῶν καὶ τῶν δυτικομάχων πρώτων Κομνηνῶν, ἢ τὸ σφρίγος τῶν εἰκονόφιλων Μακεδόνων, εἶναι ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις. Διακόσια χρονάκια γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ Βυζαντίου ἦταν ἕνα πραγματικὰ ἀστεῖο χρονικὸ διάστημα, κι ὅμως στὴν ἀποχριστιανισμένη Ἑλλάδα τῶν πολιτισμικὰ Χριστιανῶν (δηλαδή, ἄθεων), οἱ δυὸ αἰῶνες, 1821-2021, βιώνονται ὡς ἀβάστακτοι, ὡς «αἴσθηση τοῦ Τέλους». Κι ἔτσι εἶναι. Τέτοια εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνθεκτικότητας μεταξὺ χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ ἀποχριστιανισμένης.

Advertisement
This entry was posted in Ελλάδα, αθεϊσμός. Bookmark the permalink.

15 Responses to νεοτερικὰ ληγμένα

 1. Ο/Η Δ. Μ. λέει:

  Γράφετε: «Ποὺ σημαίνει ὅτι μόνο ὡς χριστιανικὸ μπορεῖ νὰ συνεχίζει νὰ εἶναι ἔθνος-κράτος τὸ νεοελληνικὸ ἔθνος-κράτος. Ἂν θὲς νὰ ζήσει τὸ ἐθνοκράτος σου πρέπει νὰ τὸ βάλεις σὲ δεύτερη θέση σπουδαιότητας, πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό, καὶ τότε μόνο θὰ ζήσει. «Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν». Ποὺ σημαίνει ὅτι χωρὶς πίστη (κι ὄχι «πολιτισμό»), ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἔθνος εἶναι στείρα. Εἶναι μόνο γιὰ τὰ σαλόνια ὅσων «διαβάζουν». Ἕνα τοτὲμ-ἔθνος χωρὶς τὸ χριστιανικὸ νόημα τὸ ὁποῖο ξεπερνᾶ καὶ ὑπερνικᾶ τὴν μάσα, τὶς πόζες καὶ τὴν ματαιότητα, τελικὰ γίνεται κουφάρι.» Πολύ σωστά τα λέτε, αλλά πώς να τα καταλάβουν οι Νεοέλληνες αυτά; https://twitter.com/cynaegeirus/status/1372164357442973698

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἔκανε καλὰ τὴ δουλειά του ὁ κοραϊσμός, 200 χρόνια τώρα.

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η Δ. Μ. λέει:

    Ο κοραϊσμός ή ο νεωτερικός αθεϊστικός μηδενισμός γενικότερα; Όταν κάποιος απορρίπτει ή υποβαθμίζει τον Θεό που είναι το ίδιο το αγαθό και η πηγή του αγαθού, το μόνο αντικειμενικό θεμέλιο του καλού, του ορθού, του δικαίου κ.λπ., τότε Τον υποκαθιστά με ό,τι του «κάνει κέφι». Αυτή η ειδωλοποίηση του έθνους δε διαφέρει καθόλου από την ειδωλοποίηση της ύλης, της ηδονής, της ελευθερίας, του ανθρώπου, της κοινωνίας και άλλων πραγμάτων που πρεσβεύουν άλλες ιδεολογίες. Όλα αυτά είναι υποκειμενισμοί, και ως υποκειμενισμοί είναι έωλα, κενά. Αυτό δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν.

    Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Ο/Η Ν λέει:

  Το ελληνικό κράτος φτιάχτηκε ως χριστιανικό.Συζητήσιμο.Το κράτος το ελληνικό δεν φτιάχτηκε όπως το βυζαντινό άρα με τη λογική σου υπάρχουν τουλάχιστον 2 ποιότητες χριστιανικού κράτους και άρα πρέπει να περιγραφεί πιο ουσιαστικά το περιεχόμενο του χριστιανικού κράτους.

  Οτι η απουσία νόηματος η η αντιακατάσταση με νέα νοηματοδότηση μπορεί να οδηγεί σε κάποια κάμψη δεν σημαίνει απαραίτητα οτι οδηγεί σε εξαφάνιση.Οι Κινέζοι χειραφετούνται και εκτοξεύονται με νοηματοδότηση η χωρίς;

  Ξεπερνάς με ποιητική χάρη, »πρώτη ὁρμὴ», το πράμα.Τι συνέβη όμως εκείνη την εποχή που συντροφεύει τη χώρα έκτοτε;Μήπως η εισαγωγή των κομμουνιστικών ιδεών;

  Ο χρόνος και τα χρόνια έχουν την ίδια βαρύτητα πάντοτε;

  Ο Ελληνισμός και ο Ρωμαισμός (της Ρώμης) δεν ήταν ίδια μεγέθη.Αναμενόμενο οτι και η συρίκνωση τους δεν έγινε με την ίδια ταχύτητα.Άσε που διαπλέκονται.

  Επίσης δεν συμερίζομαι αυτήν την υποτίμηση του μη χριστιανικού Ελληνισμού.Το Ελληνικό κράτος και η πλειοψηφία των Ελλήνων υπερασπίζονται και τις δυο και εκφάνσεις.Και το ιδεατό σου Βυζάντιο το ίδιο θα έκανε σήμερα νομίζω.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   «Το ελληνικό κράτος φτιάχτηκε ως χριστιανικό.Συζητήσιμο.Το κράτος το ελληνικό δεν φτιάχτηκε όπως το βυζαντινό άρα με τη λογική σου υπάρχουν τουλάχιστον 2 ποιότητες χριστιανικού κράτους και άρα πρέπει να περιγραφεί πιο ουσιαστικά το περιεχόμενο του χριστιανικού κράτους.»
   Καθόλου συζητήσιμο. Δὲς πῶς ὁρίζεται σὲ ὅλα τὰ συντάγματα ὁ Ἕλληνας. Τὸ νεοελληνικὸ κράτος συνεχίζει τὸ βυζαντινό, οἱ νόμοι του εἶναι «των αειμνήστων χριστιανῶν αὐτοκρατόρων τῆς Ἑλλάδας» κ.λπ. κ.λπ.

   «Οτι η απουσία νόηματος η η αντιακατάσταση με νέα νοηματοδότηση μπορεί να οδηγεί σε κάποια κάμψη δεν σημαίνει απαραίτητα οτι οδηγεί σε εξαφάνιση.Οι Κινέζοι χειραφετούνται και εκτοξεύονται με νοηματοδότηση η χωρίς;»

   Ποιὸν ἐχθρὸ πέρα ἀπὸ τοὺς Μογγόλους εἶχαν οἱ Κινέζοι; Ἐχθρὸ ὑπαρξιακό, ποὺ ἀπειλοῦσε μὲ ἐξαφάνιση, κι ὄχι μιὰ εἰσβολὴ ἢ μιὰ ἀποικία δυτική, ποὺ ἦταν ζήτημα χρόνου νὰ χαθεῖ;
   Οἱ Κινέζοι καταστράφηκαν ἀπὸ τὸν κομμουνισμό, γιατὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴ μιὰ κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ βρεθεῖ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἀντὶ τοῦ Μάο ποὺ θὰ ἑνοποιοῦσε τὴ χώρα καὶ θὰ ἔδιωχνε τοὺς ξένους, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς μιὰ δημογραφικὴ καταστροφικὴ πολιτική, ποὺ θὰ κάνει τὴν Κίνα χώρα γερόντων σὲ λίγες δεκαετίες. Ἐπίσης, καταστράφηκε μεγάλο μέρος τῆς πολιτισμικῆς βάσης τῆς χώρας, ἐνῶ παράλληλα καταστρέφεται καὶ οἰκολογικά. Στὰ λέω ἐγώ, ποὺ δὲν εἶμαι πρῶτα καὶ κύρια ἀντικομμουνιστής.

   «Ξεπερνάς με ποιητική χάρη, »πρώτη ὁρμὴ», το πράμα.Τι συνέβη όμως εκείνη την εποχή που συντροφεύει τη χώρα έκτοτε;Μήπως η εισαγωγή των κομμουνιστικών ιδεών;»
   Τὰ ποσοστὰ τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς Ἀριστερᾶς, ἐκλογικὰ ἢ ἀπήχηση, ἦταν ἐλάχιστα ὣς τὴν ἵδρυση τοῦ ΕΑΜ. Ἄλλο πράγμα ἡ εἰσαγωγὴ κι ἄλλο ἡ σοβαρὴ ἀπήχηση, ποὺ ἀρχίζει 20-30 χρόνια ἀπὸ τὸ 1922. Κυριαρχία δέ (ποὺ εἶναι ἄλλο πράγμα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ ἀπὸ τὴν σοβαρὴ ἀπήχηση) ἔχουμε μετὰ τὸ 1974. Στὰ μισὰ χρόνια τοῦ 2ου αἰώνα. Οἱ κομμουνιστικὲς ἰδέες φταῖνε π.χ. ποὺ ὁ Παπαδόπουλος ὑποστήριζε ἑλληνοτουρκικὴ ὁμοσπονδία;

   Ἡ «πρώτη ὁρμή» ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ θέληση νὰ ξαναπάρουμε τὴν Πόλη (σοβαρὴ καὶ κρατική, κι ὄχι λόγια καὶ χάρτες τοῦ ἴντερνετ). Ἀφοῦ ἔσβησε αὐτὴ ἡ ὁρμή, ἔσβησε ὁ στόχος γιὰ τὸν ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ κράτος. Ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ ἀρχαιολατρεία, κοραϊσμό, κομμουνισμούς, φιλελευθερισμούς, φασισμό, χοῦντες, μάσες-ξάπλες (Εὐρώπη). Ἀντὶ γιὰ τὴν αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας ποὺ ἀπελευθέρωσε τὴν Πόλη, ὅλες αὐτὲς οἱ ψευτομεγάλες ἰδέες προτάθηκαν σὲ ἀντικατάσταση. Τὸ ὅτι τὸ πεπρωμένο τοῦ ἐθνοκράτους εἶναι αὐτὸ κι ὄχι οἱ ψευτοϊδέες ποὺ τὸ ἀντικατέστησαν ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμη κι ἂν θέλουμε νὰ ἁγιάσουμε, οἱ Τοῦρκοι μᾶς ἀναγκάζουν νὰ σκεφτόμαστε τὴν δουλειὰ ποὺ ἀφέθηκε στὴ μέση καὶ μάλιστα καταδικάστηκε ἀπὸ ὅλους, καὶ ὄχι μόνο Ἀριστερούς.

   «Ο Ελληνισμός και ο Ρωμαισμός (της Ρώμης) δεν ήταν ίδια μεγέθη.Αναμενόμενο οτι και η συρίκνωση τους δεν έγινε με την ίδια ταχύτητα.Άσε που διαπλέκονται.»

   Ἡ πραγματικὴ κατάκτηση τῆς Ρώμης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔγινε μὲ τοὺς κλόουν ποὺ πήγαιναν νὰ κάνουν καριέρα στὴ Ρώμη τοῦ 1ου μ.Χ. αἰώνα (αὐτὸ γράφουν τὰ σχολικά μας βιβλία βέβαια), ἀλλὰ μὲ τὸ Βυζάντιο, ποὺ πῆρε τὰ πάντα ἀπὸ τὴ Ρώμη, ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομά της, ὀνομάζοντας τους περιφρονητικὰ «Λατίνους».

   «Επίσης δεν συμερίζομαι αυτήν την υποτίμηση του μη χριστιανικού Ελληνισμού.Το Ελληνικό κράτος και η πλειοψηφία των Ελλήνων υπερασπίζονται και τις δυο και εκφάνσεις.Και το ιδεατό σου Βυζάντιο το ίδιο θα έκανε σήμερα νομίζω.»

   Ἡ ἀρχαιότητα μόνο διὰ τοῦ Βυζαντίου ἐπέζησε. Δὲν καταδικάζω τὴν Ἀρχαιότητα ἐν γένει, ἀλλὰ τὸν ἀρχαιοκεντρισμό, ποὺ εἶναι νεοτερικός, τὴν ξεκομμένη ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ ἀρχαιολατρεία καὶ ἀρχαιομάθεια.

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η Ν λέει:

    Αντί να προχωράει η κουβέντα πάει προς τα πίσω μου φαίνεται.Δε ρωτάω αυτό που γνωρίζω,για τα συντάγματα, το Ρωμαικό δίκαιο κλπ.Ρωτάω -λέω άλλο.Ήταν αντιγραφή του Βυζαντίου;Γίνεται ποτέ τέτοια αντιγραφή;Είχε σύνταγμα το Βυζάντιο;Δε νομίζω.Δεν είναι το ίδιο.Άρα ο όρος χριστιανικό κράτος μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα.

    Να γίνεις θα σε ωφελήσει.
    Επίσης υποστηρίζω οτι οι Κινέζοι έπαθαν ανίατη ζημιά όπως και οι Ρώσοι.Έσπασε το πολιτισμικό τους συνεχές.Δεν σημαίνει οτι εξαφανίστηκαν αλλα ούτε κι όποιου του συμβεί τέτοιο έχει εγγυήσεις οτι δεν θα χαθεί κι οτι θα επανακάμψει.Εσύ υποστήριζες σε προηγούμενη κουβέντα οτι η Ρωσία ήταν όπως την περιέγραφε η προπαγάνδα των εχθρών της(ξένων και μπολσεβίκων) δηλαδή μια καθυστερημένη μεσαιωνία κλπ κι οτι οι καλοί κομμουνιστές την έκαναν υπερδύναμη.

    Η Κίνα είχε εχθρό τουλάχιστον αυτούς που την αποικιοκρατούσαν.Εκ των υστέρων να λες οτι δεν κινδύνευαν κι οτι ήταν θέμα χρόνου δεν λέει πολλά.Το επίκαιρο μας θέμα χρόνου κράτησε 400-500 και για πάντα.
    Τα δημογραφικά τα περιβαλλοντικά κλπ θα δούμε πως θα εξελιχτούν και είναι έσχατες εκφάνεις που δεν αφορούν τόσο αυτό που εξετάζουμε εδώ.
    Σε αυτή τη φάση είναι σε φάση ανάκαμψης που κοντράρει την υπερδύναμη ΗΠΑ.Διαφωνούμε σ αυτό;
    Ε αυτή η ανάκαμψη γίνεται σε ένα περιβάλλον απονοηματοδότησης η έστω ανανοηματοδότης;Άρα ως παράδειγμα που την έφερα στέκει.

    Για τα υπόλοιπα σημεία θα επανέλθω μόλις μπορέσω.

    Μου αρέσει!

   • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    » Δε ρωτάω αυτό που γνωρίζω,για τα συντάγματα, το Ρωμαικό δίκαιο κλπ.Ρωτάω -λέω άλλο.Ήταν αντιγραφή του Βυζαντίου;Γίνεται ποτέ τέτοια αντιγραφή;Είχε σύνταγμα το Βυζάντιο;Δε νομίζω.Δεν είναι το ίδιο.Άρα ο όρος χριστιανικό κράτος μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα.»

    Ἐγὼ σὲ ρωτάω τί σημαίνει σύνταγμα. Σημαίνει κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ σύνοψη, ἂς ποῦμε, τῶν νόμων καὶ τῶν ἀντιλήψεων τῶν νόμων, μιᾶς χώρας; Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι. Σημαίνει δημοκρατία; Ἡ ΕΣΣΔ καὶ ἡ Κίνα ποὺ ἔχει σύνταγμα ἦταν/εἶναι δημοκρατία;
    Εἶναι μιὰ καινούργια ἐφεύρεση, ποὺ δὲν λέει κάτι οὐσιαστικὰ καινούργιο.
    Τὸ Βυζάντιο ἦταν τὸ μόνο κράτος μὲ την πραγματικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου στὴν ἐποχή του, μὲ γραπτοὺς νόμους καὶ διοίκηση ἡ ὁποία τοὺς ἐφάρμοζε. Ἦταν ἕνα κράτος ὅπου γιὰ νὰ κάνει κάτι ὁ αὐτοκράτορας ἐνάντια στὸ νόμο ἔπρεπε νὰ ἀλλάξει τὸ νόμο ποὺ ἦταν ἀντίθετος.

    Ἀφοῦ τὰ ξέρεις, ὅτι π.χ. Ἕλληνες εἶναι οἱ Χριστιανοί, ὄχι ὡς πολιτισμὸς μόνο ἀλλὰ συνταγματικά, γιατί κάνεις σὰν νὰ τὰ ἀμφισβητεῖς; Ἔγραψαν στὰ συντάγματά τους οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Σέρβοι ὅτι Βούλγαρος καὶ Σέρβος εἶναι ὁ Χριστιανός; Τὸ ἔγραψε ὁ Γάλλος καὶ ὁ Γερμανός; ὁ Ρῶσος;

    «Να γίνεις θα σε ωφελήσει».
    Δὲν ὠφελεῖ ὅταν κομμουνιστὲς καὶ ἀντικομμουνιστὲς ἀφελληνίζουν καὶ ἀποχριστιανίζουν καὶ ἐπιτίθενται στὴν οἰκογένεια τὸ ἴδιο. Ὄχι ὅτι παλιότερα γινόταν κάτι ἄλλο (ἦταν κοραϊκὸ-ἀμερικάνικο μοντέλο, ἀπόδειξη ὅτι δὲν πίστευαν σὲ ὅ,τι διακήρυτταν ἀλλὰ μᾶς ἔκαναν ἀμερικανάκια).

    «Επίσης υποστηρίζω οτι οι Κινέζοι έπαθαν ανίατη ζημιά όπως και οι Ρώσοι.Έσπασε το πολιτισμικό τους συνεχές.Δεν σημαίνει οτι εξαφανίστηκαν αλλα ούτε κι όποιου του συμβεί τέτοιο έχει εγγυήσεις οτι δεν θα χαθεί κι οτι θα επανακάμψει.Εσύ υποστήριζες σε προηγούμενη κουβέντα οτι η Ρωσία ήταν όπως την περιέγραφε η προπαγάνδα των εχθρών της(ξένων και μπολσεβίκων) δηλαδή μια καθυστερημένη μεσαιωνία κλπ κι οτι οι καλοί κομμουνιστές την έκαναν υπερδύναμη

    Τὸ ρωσικὸ θρησκευτικὸ καὶ πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο ἦταν πολὺ ἀνώτερο ἀπὸ ἕναν σκέτο κολλεκτιβισμὸ («Νὰ ὑπακοῦς!») καὶ τὴ λατρεία τῶν προγόνων τῶν Κινέζων. Γι’ αὐτό, δὲν μπόρεσε νὰ σπάσει ἡ συνέχεια, παρὰ τὸ μεγάλο πλῆγμα ποὺ δέχτηκε. Ὑπάρχει ἕνα α % ποσοστὸ ποὺ συνεχίζει στὴ Ρωσία τὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι πολὺ μικρό, καὶ ὁ χρόνος θὰ δείξει. Ἀλλὰ δὲν συγκρίνεται μὲ τὴν καταστροφὴ ποὺ ἔγινε στὴν Κίνα. Ἐκεῖ, ἔχουν γίνει μαζοπολτὸς χωρὶς ἄλλο πολιτισμικὸ μπούσουλα ἀπὸ τὸ κολλεκτιβιστικὸ «Νὰ ὑπακοῦς!» στὸν ὁποῖο προστέθηκε τὸ «Νὰ βγάζεις λεφτά!».

    Ἐπιπλέον, πράγματι ἡ Ρωσία ἦταν μιὰ καθυστερημένη «Μεσαιωνία», ποὺ ἔτρωγε σφαλιάρες ἀκομη καὶ στὴν Κριμαία, ἐνῶ μὲ τοὺς κομμουνιστὲς ἔφτασε στὸ Βερολίνο καὶ σ’ ὅλο τὸν Τρίτο Κόσμο ὡς «ἀπελευθερωτής» (καὶ διὰ τοῦ ἀριστερισμοῦ, παντοῦ στὴν Δύση). Ἡ Κίνα μὲ τοὺς κομμουνιστὲς ἁπλῶς ἀπελευθερώθηκε καὶ μπόρεσε νὰ ἀναπτύξει τὶς δυνάμεις της.

    «Η Κίνα είχε εχθρό τουλάχιστον αυτούς που την αποικιοκρατούσαν.Εκ των υστέρων να λες οτι δεν κινδύνευαν κι οτι ήταν θέμα χρόνου δεν λέει πολλά.Το επίκαιρο μας θέμα χρόνου κράτησε 400-500 και για πάντα.»

    Ἡ Δύση καὶ οἱ Μογγόλοι ἦταν ἀδύνατο νὰ κυριαρχήσουν πάνω στὴν Κίνα. Οἱ Μογγόλοι ἐλλείψει πολιτισμοῦ κινεζοποιοῦνταν, ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ ἁπλῶς ἔλεγχαν τὴν Κίνα μερικῶς. Δὲν μποροῦσαν οἱ Μογγόλοι νὰ κάνουν ὅ,τι οἱ Τοῦρκοι (400 χρόνια) οὔτε οἱ Δυτικοὶ νὰ κάνουν στὴν Κίνα ὅ,τι ἔκαναν στὴν Ἑλλάδα (1204 καὶ διάλυση). Γι’ αὐτό, ἦταν μεγάλη ἀτυχία ποὺ δὲν ἐπικράτησε ἕνας ἄλλος ἀντὶ τοῦ Μάο.

    «Τα δημογραφικά τα περιβαλλοντικά κλπ θα δούμε πως θα εξελιχτούν και είναι έσχατες εκφάνεις που δεν αφορούν τόσο αυτό που εξετάζουμε εδώ.
    Σε αυτή τη φάση είναι σε φάση ανάκαμψης που κοντράρει την υπερδύναμη ΗΠΑ.Διαφωνούμε σ αυτό;
    Ε αυτή η ανάκαμψη γίνεται σε ένα περιβάλλον απονοηματοδότησης η έστω ανανοηματοδότης;Άρα ως παράδειγμα που την έφερα στέκει.»

    Ἴσα ἴσα, ἀφοροῦν τὸ προσεχὲς μέλλον, ὅταν θὰ γεμίσει μὲ γέρους ἡ Κίνα τὴν ἴδια στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ μουσουλμανικὴ κοινότητά της θὰ αὐξάνεται. Τέτοιες μοιραῖες ἀποφάσεις ὅπως τοῦ περιορισμοῦ τῶν γεννήσεων, δὲν ἀντιστρέφονται.
    Δὲν διαφωνῶ κἂν ὅτι θὰ ξεπεράσει ἐμπορικὰ τὶς ΗΠΑ. Αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ θέμα μου, ποιὸς θὰ ἐξάγει περισσότερο. Τὸ θέμα μου εἶναι ὅτι ἔχει ἀπὸ κάτω της τὴν Ἰνδία (ποὺ θὰ τὴν ξεπεράσει σὲ λίγο, καὶ θὰ δυσανασχετεῖ ἐὰν ἡ Κίνα παρακατέβει πρὸς τὸ νότο), δυτικά της τὸ Ἰσλάμ (ποὺ θὰ πάει τῆς φάει κομμάτια), καὶ ἀνατολικὰ ἔχει Ἰαπωνία-ΗΠΑ ποὺ θὰ τὴν ἐμποδίσουν στὸν Εἰρηνικό. Μαζὶ μὲ τὴ δημογραφία, δὲν ἔχει μέλλον.

    Ἡ ἀνανοηματοδότηση θὰ φέρει καὶ διάλυση. Ἔχει ἤδη ὑποσκάψει τὶς βάσεις τῆς ὑγιοῦς ἀνάπτυξης καὶ ἐξάπλωσης.

    Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Ν λέει:

  Α διπλασιάζεις και το ποντάρισμα που λεν οι χαρτοπαίκτες.Δηλαδή το Ελληνικό κράτος δεν ήταν απλώς χριστιανικό ήταν Βυζάντιο.Οκ καταγράφηκε η διαφωνία.
  Η εξιδανίκευση σου του Βυζαντίου δεν με ξενίζει απλώς την καταγράφω κι αυτή.

  Η Ρωσία δεν ήταν καθόλου της σφαλιάρας αλλα μεγάλη δύναμη με προοπτικές ακόμα και παγκόσμιας κυριαρχίας σε περίπτωση που η γενική φορά των πραγμάτων οδηγούσε προς τέτοια κατεύθυνση τον πλανήτη.Αυτή η διαφωνία έχει ήδη καταγραφεί αλλα το πρόβλημα είναι οτι εδώ κάνεις πως δεν βλέπεις την αντίφαση στην οποία πέφτεις.
  (Οι εγγενείς προοπτικές της Ρωσίας είναι φανερές μέχρι και σήμερα που έχει αεπ σαν της Ιταλίας και μικρό πληθυσμό κι όμως ένα σεβαστό κομμάτι της Δύσης αυτήν στοχοποιεί κι όχι την Κίνα.Δεν είναι ιδεοληπτικοί.Η ανάλυση τους τους οδηγεί.Ο Κριμαικός τί;Έχασαν απο όλους τους άλλους μαζί αλλα τόσο χάσιμο που σε 20 χρόνια ο Σκόμπελεφ ήταν στην Ανδριανούπολη.Άμα ψάχνεις για τη μεγαλύτερη ήττα της Ρωσίας προσωπικά θεωρώ το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ αλλα ακόμα και μετά απ αυτή συνεχίζει να είναι στο παίγνιο.)
  Ακόμα κι αν ακούσω την ιεραρχική αξιολόγηση υπερ της Ρωσίας σε σχέση με την Κίνα που κάνεις δεν μπορεί να αγνοήσουμε οτι τη μεν Κίνα την γλεντούσαν άπαντες ήδη τη δε Ρωσία όχι.Και μάλιστα ήταν και απο την πλευρά των νικητών στον πόλεμο.
  Η Κίνα κακόπαθε με τον κομμουνισμό γιατί αυτή είναι η φύση του και η φύση των επαναστάσεων, ριζοσπάστες είναι οι άνθρωποι,αλλαγή παραδείγματος κάνουν.Αν βγεί κάτι καλό εγώ δεν το αρνούμαι αλλα το θεωρώ συγκυριακό.Η Κίνα για την οποία μιλάμε σήμερα είναι σε φάση ανόδου όχι χάρη στον κομμουνισμό αλλα παρά τον κομμουνισμό.Ο Νίξον και οι εταιρείες πήγαν εκεί,δεν πρόκοψαν οι Κινέζοι επειδή έκαναν κρατικές φάρμες.Θα μπορούσαν να είχαν καταρεύσει το 90.Αντιθέτως για μένα επιβεβαιώνεται το εύλογο του αντιεπαναστατισμού μου (που είναι και μέρος του αντικομμουνισμού μου) Εκτοξέυθηκαν γιατι δεν επαναστάτησαν αλλα ακολούθησαν μια πιο ομαλή εξέλιξη.
  Απο την Ρωσία που έπαθε κομμουνισμό χωρίς να έχει χάσει,απ την Κίνα που έπαθε κομμουνισμό όντας ήδη χαμένη,απ την Τουρκία που δεν έπαθε κομμουνισμό αλλα μισοχαμένη μισοκερδισμένη μπαχάλεψε αλα φράγκα τα παραδοσιακά της προτιμώ την Ιαπωνία που άλλαξε τόσο όσο και μόνο μετά απο ήττα.Η κομμουνίλα ως επαναστατίλα μπορεί να βρίσκει δικαίωση και τόση όση μόνο σε ξένο κατακτητή.Οπως έγινε πχ με το Ισραήλ κι άπαξ επιτευχθεί η πολιτική κυριαρχία παύει η χρησιμότητα της και εκπίπτει σε συμμοριτισμό.Το πόσο Εβραικό θα είναι το κράτος θα το βρουν με τις εσωτερικές διεργασίες κι όχι με επανάσταση.
  Για να γυρίσουμε και στο αρχικό μας πόιντ εδώ.Εσύ προσπαθείς να βγάλεις μια ιστορική νομοτέλεια οτι η έλλειψη νοηματοδότησης οδηγεί σε αναπόφευκτη ήττα.Ίσως είχες αποκλειστικά την πίστη στον Χριστό κατα νού αλλα ανέφερες εξ αρχής τη Δύση και απο κει και πέρα μπορεί να σε παρέσυρα κι εγώ σε ατραπούς γενίκευσης.
  Απο την πλευρά μου λέω πως δεν είναι αναπόφευκτη – κι όταν σου δείχνω παραδείγματα(τα άθεα κομμουνιστάκια της ρωσίας που αλώνιζαν η τα άθεα κινεζάκια που αλωνίζουν- μετακινείς τα δοκάρια χωρίς καν να καταλήγεις που θα μπούν – αλλα πως η ίδια η απονοηματοδότηση είναι αφεαυτής ανεπιθύμητη.

  Για τα υπόλοιπα σημεία: εν ελλάδι κομμουνίλα,λασπίτσα στον Παπ.,έκταση και βάθος ρωμαικότητας vs ελληνικότητας και συρίκνωση αυτών,και το πόσο αρχαιοελληνόφιλο θα ήταν(που θα ήταν) σήμερα το Βυζάντιο αν υπήρχε συνεχίζω να επιφυλάσσομαι για το μέλλον γιατί όλα αυτά μου παίρνουν ατέλειωτο χρόνο.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Βυζάντιο: δηλαδὴ διαφωνεῖς ὅτι μόνο οἱ Ἕλληνες μνημόνευαν στὰ συντάγματά τους τὸ Βυζάντιο (ὄχι Βουλγαροσέρβοι), καὶ μόνο Ἕλληνες ταύτιζαν τὸν Ἕλληνα μὲ τὸ Χριστιανό; Σὲ τί διαφωνεῖς μὲ αὐτό; Δὲν δείχνει τίνος συνέχεια ἦταν ἡ Ἑλλάδα στὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821 καὶ στὰ συντάγματά τους; Αὐτὸ δὲν σημαίνει ἄρνηση τῆς ἀρχαιότητας. Ἄρνηση τοῦ παγανισμοῦ σημαίνει, ὑπὸ ὁποιοδήποτε πρόσχημα καὶ ροῦχο ἐμφανίζεται αὐτός.

   Ρωσία: Ἔτρωγε σφαλιάρες ἀπὸ Δύση στὴν Κριμαία καὶ ἀπὸ Ἰαπωνία στὴν Ἀσία. Πῶς ἀποσαθρώθηκε τὸ τσαρικὸ καθεστὼς νομίζεις, ἀπὸ τὸν Λένιν; Ἡ δὲ ἥττα της στὸν Α΄ Παγκόσμιο ἦταν καταγέλαστη. Τόσο τεράστια χώρα, καὶ ἦταν ἀκόμη ἀγροτική. Μὴν μοῦ πεῖς πάλι γιὰ τοὺς κομμουνιστές.

   Ἡ Δύση ἀπὸ παρανόηση (έπειδὴ τὸ ψυχολογικὸ Ὑπόβαθρο τῶν ἐθνῶν δὲν ἀλλάζει μὲ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ μεσαίωνα στὴ νεοτερικότητα) νομίζει βλακωδῶς ὅτι ἡ Ρωσία εἶναι Βυζάντιο (ἄλλο ποὺ δὲν θέλει ἡ Ρωσία -εἴπαμε, μόνο ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε συνέχεια τοῦ Βυζαντίου), καὶ συνεχίζει τὴν ἐνστικτώδη (στὸ DNA της) ἀντίθεσή της στὸ Βυζάντιο, δηλαδὴ στὴ Ρωσία. Πιὸ πρακτικοὶ λόγοι, ὡστόσο ὑπῆρξαν: Ἡ σωστὴ ὑπόθεση ὅτι ἡ Ρωσία θὰ μποροῦσε νὰ μπουκάρει στὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ νὰ κατέβει στὴ Μεσόγειο. Δὲν εἶπα ὅτι ἡ Ρωσία ἦταν χειρότερη ἀπὸ τοὺς Τούρκους, εἶπα ὅτι εἶναι γιὰ σφαλιάρες ὅταν τὰ βάζει μὲ ὅλη τὴ Δύση. (Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ ἀντάρτικο Ἀγγλογάλλων καὶ Ἄγγλων, καὶ δὲν ἀφέθηκαν ἥσυχοι νὰ ἐξαερώσουν τὴν σοβιετικὴ καὶ τσαρικὴ Ρωσία.) Μὴ μοῦ λὲς ὅτι οἱ Democrats δὲν εἶναι ἰδεοληπτικοί, αὐτοὶ ποὺ λένε ὄτι ἐξάγουν δημοκρατία κατεδαφίζοντας ὅλόκληρες περιοχές. Εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ προβληματικοῦ ψυχολογικὰ ἀνθρώπου. Κι ἔχουν κληρονομήσει τὸ μίσος γιὰ τὴ Ρωσία σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν Κίνα. Μόνο ὁ Τρὰμπ τὸ κατάλαβε.

   Κίνα: καθυστέρηση ἀπὸ καθυστέρηση διαφέρει. Ὡστόσο, ἡ Κίνα δὲν μπορεῖ νὰ κατακτηθεῖ καὶ νὰ διαλυθεῖ. Ὅσα πλοῖα καὶ στρατὸ νὰ ἔστελναν οἱ Δυτικοί, δὲν μποροῦσαν νὰ κατακτήσουν μιὰ ἔκταση διπλάσια τῆς Εὐρώπης στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς. Ἀντίθετα, στὴ Μόσχα ἔφθαναν γιὰ πλάκα στρατιὲς μεμονωμένων Δυτικῶν ἐθνῶν (Γερμανοί, Γάλλοι), καὶ ἀντίθετα μὲ τὴν Κίνα, ἡ ἀσιατικὴ Ρωσία εἶναι τυπικὰ κι ὄχι πληθυσμιακὰ ρωσική, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα εἶναι εἴτε ἄδεια εἴτε ἰσλαμικὴ μὲ διάφορες ρωσικὲς καὶ μογγολικὲς μειονότητες. Ἦταν τυχεροὶ τὸ 1919 οἱ Ρῶσοι ποὺ εἶχαν ἐξαντληθεῖ ἀπὸ τὸν πόλεμοι οἱ Δυτικοί. Κατάκτησε τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, καὶ τίποτα δὲν θὰ πάθει ἡ Κίνα. Κατάκτησε τὴν εὐρωπαϊκὴ Ρωσία, καὶ διέλυσες τὴ Ρωσία.

   Μὲ μπερδεύεις: Ἐσύ, ὁ ἀντικομμουνιστής, λὲς ὅτι καλὰ ἔκαναν οἱ Κινέζοι καὶ δὲν ἐπαναστάτησαν κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ, καὶ τοὺς βγῆκε σὲ καλό (ἔστω καὶ περιστασιακά, τυχαῖα). Τείνω νὰ πιστέψω ὅτι εἶσαι συντηρητικὸς (αὐτὸ ποὺ εἶναι πρέπει νὰ μείνει) κι ὄχι ἀντικομμουνιστής. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα ὅτι εἶμαι ἀντικομμουνιστὴς στὸν ἴδιο βαθμὸ στὸν ὁποῖο εἶμαι καὶ ἐπιφυλακτικὸς ἀπέναντι στὴ Δύση. Δηλαδή, αὐτὰ τὰ περὶ ὑπεροχῆς τοῦ καπιταλισμοῦ τὰ βλέπω μούφα ἐνόψει τῆς κατάρρευσης τῆς καπιταλιστικῆς Δύσης, γιατὶ ἡ κοσμοεικόνα τοῦ καπιταλισμοῦ (φάε, κατανάλωσε, παρήγαγε, μὰμ κακὰ καὶ νάνι δηλαδή) ἐμπεριέχει τὸν ἀτομικισμό, τὸν παγανισμὸ καὶ τὴν αὐτοδιάλυση. Ἑνάμιση αἰώνα κράτησε ἡ Δύση τὴν παγκόσμια κυριαρχία της καὶ τὶς ἀποικίες της, καὶ διαλύθηκε. Τί εἶναι 1,5 αἰώνας γιὰ τὸ Βυζάντιο (γιὰ νὰ ξαναπάω ἐκεῖ);; Γιὰ νὰ γυρίσω στὸν κομμουνισμό, ἀφοῦ δὲν ἀρνεῖσαι τὸν περιστασιακὰ καλὸ κομμουνισμὸ στὶς ἄλλες χῶρες, θὰ μποροῦσες νὰ τὸν δεχτεῖς καὶ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ ὁ κομμουνισμός (προδότες ἦταν καὶ οἱ Λαϊκοὶ ποὺ ἔριξαν τὸ Βενιζέλο μὲ σύνθημα τὸν τερματισμὸ τῆς Ἐκστρατείας, ἢ ποὺ ἄφησαν τὴ Βουλγαρία νὰ καταπιεῖ στὸν Α΄ Παγκόσμιο τὴν ἀνατολικὴ Μακεδονία), τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὡς μικρὴ χώρα εἶναι ἐξαρτημένη. Εἴτε ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ εἴτε ἀπὸ Δυτικούς, Ὡς ἀποτέλεσμα βγαίνουν ἄτομα ποὺ βάζουν τὸ συμφέρον τῆς ξένης χώρας πάνω ἀπὸ τῆς Ἑλλάδας. Ἄκουγε τὴ γυναικούλα του ὁ Τίνος, καὶ τοῦ ἄλλαζε τὰ μυαλὰ ὑπὲρ τῆς οὐδετερότητας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βγοῦμε τελευταία στιγμὴ στὸν πόλεμο μαζὶ μὲ τοὺς νικητές.

   Ἰαπωνία: Τὴν ἀνοικοδόμησαν ὡς ἀντίβαρο στὴν Κίνα οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ οἱ δυνατότητές της εἶναι περιορισμένες. Ἂν δὲν τὴν βοηθήσουν οἱ ΗΠΑ (ποὺ εἶναι κινεζόφιλες καὶ ἀντιρωσικές, ἀντὶ νὰ εἶναι τὸ ἀντίθεο), θὰ τὴν δορυφοριοποιήσει ἡ Κίνα. Ἀλλὰ βοηθώντας την, τὴν ἀποδομοῦν διαφθείροντάς την μὲ ἀτομικιστικὴ ἰδεολογία. Κάπου τὰ πράγματα φτάνουν σὲ ἀδιέξοδο, στὰ ὅριά τους, μὲ τοὺς Ἰάπωνες νὰ αὐτοκτονοῦν μέσα στὶς κυψέλες ὅπου κοιμοῦνται ἀντὶ νὰ πᾶνε στὸ σπίτι τους γιὰ ξεκούραση. Θὰ δώσουν πυρηνικὰ οἱ ΗΠΑ; Ἄρα, εἶναι προκλητικὸ νὰ στέκεται ἕνα νησιωτικὸ σύμπλεγμα ἀπέναντι στὴν Κίνα. Πόσο μᾶλλον ὅταν οἱ ΗΠΑ δὲν μποροῦν (καὶ νὰ τὸ θέλουν οἱ Democrats) νὰ βομβαρδίζουν καὶ νὰ παριστάνουν ἐσαεὶ τὸν χωροφύλακα στὸν πλανήτη.

   Οἱ ἀλλαγὲς «νοηματοδότησης» συμβαίνουν μιὰ φορὰ στὰ 2000 χρόνια ἢ κάθε τόσο περίπου. Τώρα, ποὺ συμβαίνει ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ (τὸ νὰ βάζουμε ἄλλα πράγματα πάνω ἀπὸ τὸν Χριστό), δὲν θὰ ἔρθει κάτι καλύτερο. Θὰ ἔρθει τὸ Ἰσλάμ, ποὺ ἔχει στὸ τζεπάκι του καὶ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ρωσία μὲ τὶς μειονότητές του σὲ μιὰ ἀραιοκατοικημένη χώρα. Θεϊκὴ τιμωρία; Ὅπως θές, πές το.

   Ἡ Δύση, τί; Εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἀποστάτησε, ἀφότου πρῶτα ἔκανε τὴ θρησκεία κράτος (παπικό), γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα αὐτὸ οἱ Προτεστάντες καὶ μετὰ οἱ ἀνοιχτὰ ἄθεοι καὶ ἀντιχριστιανοί. Ἡ Δύση παραπαίει καὶ πάει κατὰ διαόλου, δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική. Εἴμαστε ἡ γενιὰ ποὺ θὰ ζήσουμε τὴν διάλυση τῆς κοσμικῆς Εὐρώπης. Ἡ ἔλλειψη νοηματοδότησης εἶναι πανανθρώπινο πρόβλημα κι ὄχι χριστιανικό μου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ μόνο πλάσμα ποὺ παράγει νόημα καὶ δὲν εὐχαριστεῖται μόνο τρώγοντας καὶ χέζοντας. Ὅταν ἡ νοηματοδότηση ταυτίζεται μὲ τὸ μὰμ κακὰ καὶ νάνι τοῦ καπιταλισμοῦ (ἢ τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ ἁπλῶς ἀπέτυχε νὰ πραγματώσει τὸ ἴδιο ἀκριβῶς πράγμα ποὺ ἐπιθυμοῦσε κι αὐτός, κι ὁ καπιταλισμός), τότε ξαναγυρνᾶμε στὸ ζῶο, καὶ στὴν διάλυση. Τὰ παραδείγματα ἐπιτυχημένης κομμουνιστικῆς ἐπανανοηματοδότησης ἦταν βραχυχρόνια (ΕΣΣΔ, Κίνα). Ἐν τέλει, τὸ ἴδιο πρότυπο ἀνθρώπου θέλει ὁ κομμουνισμὸς καὶ ὁ καπιταλισμός, τὸ μὰμ κακὰ καὶ νάνι, καὶ τὸ «νὰ ἀντικαταστήσουμε γρήγορα τὰ ἀγαπημένα μας προϊόντα, μὲ ἄλλα». Τὸ ὅτι τὸ ἕνα σύστημα ἀπέτυχε, δὲν μοῦ λέει τίποτε. Ἡ γενικότερη κοσμοαντίληψη εἶναι ἴδια, καὶ εἶναι γιὰ τὰ μπάζα. Δὲν μπορεῖ νὰ κρατήσει γιὰ πολύ. Γι’ αὐτὸ βλέπεις τὸν Μητσοτάκη νὰ ἐφαρμόζει κομμουνιστικὰ μέτρα κλεισίματος τοῦ πληθυσμοῦ, καὶ νὰ ἔχει ἀκριβῶς ἈΡιστερὲς ἰδέες (πρόσφυγες, λοατκι, μίσος γιὰ τὴν Ἐκκλησία). Κομμουνισμὸς καὶ ἀντικομμουνισμὸς εἶναι τόσο ὅμοιοι ὥστε εἶναι συγχωνεύσιμοι, ὄχι στὴ θεωρία ἀλλὰ καὶ στὴν πράξη. Ἄσε ποὺ «ἀντικομμουνισμοί» ὑπάρχουν πολλοί (ρώτα ἕναν ἀναρχικὸ γιὰ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν ΕΣΣΔ), καὶ τελικὰ οἱ διάφορες παραλλαγὲς ἀντικομμουνισμοῦ γίνονται νεροκουβαλητὲς τῆς κυρίαρχης μορφῆς ἀντικομμουνισμοῦ (τῆς φιλελεύθερης).

   Αἴ, ὄχι καὶ λασπίτσα στὸν Παπαδόπουλο, τὸ λέει ὁ Κιτσίκης (ἄλλος ἐχθρὸς τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ) ὅτι ἤθελε Ἑλληνοτουρκικὴ ὁμοσπονδία. Καὶ ἀπέσυρε, ὁ προδότης, τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ ἀπὸ τὴν Κύπρο. Ὁ Μεταξᾶς δὲν πρότεινε νὰ ὀνομαστεῖ ὁδὸς Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ δρόμος στὴν Θεσσαλονίκη; Ἄσε καλύτερα.

   Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Ν λέει:

  Για τα άλλα έχω μιλήσει η θα έχουμε ευκαιρία στο μέλλον.Αλλα αυτήν την τάση να τους υποτιμάς όλους ακόμα κι όταν δεν υπάρχει λόγος να την κοιτάξεις.Για τους Γιάπωνες λέω που σχεδόν τους έβγαλες πουθενάδες προπολεμικά. 8:50 περίπου. https://www.youtube.com/watch?v=j8GtxZ5fvTM

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Ν λέει:

  Απλώς να θυμίσω οτι οι Ανουνάκι δε μετράν. 🙂

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s